Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!"

Transcriptie

1 Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het begin van een bijzonder interessant onderzoek. Een onderzoek dat enige tijd en concentratie vergt om in te vullen. Als dank daarvoor ontvangt u verschillende terugkoppelingen: Onderdeel A: U komt te weten wat de fase van volwassenheid is van uw recruitment en/of inleenactiviteiten Onderdeel B: U krijgt een benchmark van de belangrijkste kengetallen van recruitment en/of inleenactiviteiten waarmee u uw activiteiten kunt vergelijken Onderdeel C: U krijgt een benchmark van stuurgetallen, trends en ontwikkelingen van recruitment en/of inleenactiviteiten Het is mogelijk om het onderzoek op meerdere momenten in te vullen, gezamenlijk met andere recruiters en onderzoekers in te vullen (recruitmentscan.nl/contact) en u kunt altijd bellen en mailen als u vragen heeft. Betrouwbaar, valide en anoniem Alles wat u geeft aan informatie is vertrouwelijk en het onderzoek wordt anoniem verwerkt. Gezien het belang van het onderzoek, vragen wij u wel naar uw gegevens. Daar wordt NADRUKKELIJK niets verder mee gedaan. < adres> <bedrijfsnaams> (naam van de organisatie waarvoor u de enquête invult) Belangrijk is, voor de validiteit van het onderzoek, dat we over een eenduidige tijdsperiode praten. De meeste vragen die we u gaan stellen, gaan over het huidige jaar. U mag zelf uw huidige jaar definieren. Waar gaat uw voorkeur naar uit? 1 Het afgelopen jaar: Voor bedrijven met een gebroken boekjaar, namelijk <maand> 2011 tot en met <maand> Year to date. Van begin van dit jaar tot aan dit moment, namelijk <datum van vandaag>

2 Algemene vragenlijst 1. Hoeveel jaren werkervaring heeft u? <2 cijfers> jaar werkervaring 2. Welke functie bekleedt u in uw huidige organisatie (kan ook een interim functie zijn of functie als zzp er)? 1 CEO/DGA/Algemeen Manager/directie 2 Financieel manager 3 Hoofd P&O/HRM 4 Inkoopmanager 5 Inkoper 6 Categorymanager 7 Commodity manager 8 Manager inhuurdesk / flexcentre 9 P&O-medewerker 10 Recruiter/sourcer 11 Recruitment Manager 12 Inleenmanager 13 Manager Flex/inleen 14 Anders, namelijk <open> 3. In welke branche is uw organisatie actief? 1 Advies/consultancy 2 Agrarische sector/visserij 3 Beveiliging 4 Bouwnijverheid 5 Communicatie/media 6 Detachering 7 Energie/nutsbedrijven 8 Farmacie 9 Financiele sector/bank- en verzekeringswezen 10 FMCG 11 Gemeentelijke overheid 12 Gezondheidszorg 13 Handel/retail/winkel 14 Horeca/toerisme/recreatie 15 ICT/automatisering 16 Industrie/chemie 17 Juridische sector 18 Maatschappelijke dienstverlening 19 Onderwijs en wetenschap 20 Onderhoud, installatie of reparatie 21 Rijksoverheid 22 Transport/logistiek/vervoer 23 Uitzenden/uitzendbureaus 24 Werving & selectie

3 25 (overige) non-profit 26 (overige) overheid 27 (overige) zakelijke dienstverlening 4. Welke van onderstaande stellingen zijn op uw organisatie van toepassing Aantrekkelijk werkgeversimago Onaantrekkelijk werkgeversimago Bekende werkgever Onbekende werkgever Sterk competitieve Weinig competitieve arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden Hoeveel personen zijn er gemiddeld binnen uw organisatie werkzaam/actief (vast en flexibel personeel) (Het gaat hier om de Nederlandse bedrijfsactiviteiten)? <6 cijfers> personen 6. Kunt u het gemiddeld aantal personen bij u in dienst, procentueel onderverdelen in de volgende categorieën (Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers)? <2 cijfers %> Personen met contract voor onbepaalde tijd <2 cijfers %> Personen met contract voor bepaalde tijd <2 cijfers %> Flexmedewerkers (gemiddeld aantal actief) Weet ik niet 7. Wat is de geprognotiseerde (bruto) jaaromzet/begroting van uw organisatie (x 1.000) (Dit is het totaalbedrag van alle verkopen van een bedrijf. Voor een non-profit organisatie gaat het om het totaal van de begroting voor uw Nederlandse bedrijfsactiviteiten)? <8 cijfers> x euro 8. Wat was de (bruto) jaaromzet/begroting van uw organisatie (x 1.000) in het afgelopen gebroken boekjaar (Dit is het totaalbedrag van alle verkopen van een bedrijf. Voor een non-profit organisatie gaat het om het totaal van de begroting voor uw Nederlandse bedrijfsactiviteiten)? <8 cijfers> x euro 9. Kunt u aangeven hoe de verdeling van uw totale organisatie naar opleidingsniveau er uitziet (vast en flexibel personeel)? <2 cijfers %> VMBO <2 cijfers %> MBO <2 cijfers %> HBO <2 cijfers %> WO

4 10. Graag leggen wij u de volgende stelling voor: in onze organisatie wordt er gestreeft naar een bepaalde vast/flex verhouding 1 Ja, namelijk <2cijfers %> vast/ <2cijfers %) flex 2 Ja, maar ik ken de verhouding niet 3 Nee, er is geen vaste verhouding bepaald 4 Weet ik niet 11. Graag leggen wij u de volgende stelling voor: het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel gebeurt door dezelfde afdeling 1 Ja 2 Gebeurt door meerdere afdelingen, namelijk <open> 3 In onze organisatie zijn daar geen vaste afspraken over gemaakt 4 Weet ik niet 12. Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het inlenen van flexmedewerkers en het werven van vast personeel? Vast personeel Flexmedewerkers CEO/DGA/Algemeen Manager/directie Financieel manager Hoofd P&O/HRM Inkoopmanager Inkoper Categorymanager Commodity manager Manager inhuurdesk / flexcentre P&O-medewerker Recruiter/sourcer Recruitment Manager Inleenmanager Manager Flex/inleen Lijnmanager/hiring manager Anders, namelijk <open> <open> <open> 13. Waar ligt uw verantwoordelijkheid (Bij vaste en tijdelijke contracten, gaat het om contracten voor (on)bepaalde tijd, Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers)? 1 Bij vacatures voor een vast en tijdelijk contract 2 Bij het aanstellen en aantrekken van flexmedewerkers 3 Bij alle type vacatures (vast, tijdelijk en flex) 14. Hoeveel vaste vacatures heeft u in 2012 vervuld (Hier gaat het om contracten voor (on)bepaalde tijd)? <3 cijfers> vacatures is mij onbekend

5 15. Hoeveel vaste vacatures heeft u afgelopen gebroken boekjaar ingevuld (Hier gaat het om contracten voor (on)bepaalde tijd)? <3 cijfers> vacatures is mij onbekend 16. Hoeveel vaste vacatures heeft u sinds het begin van dit jaar al ingevuld (Hier gaat het om contracten voor (on)bepaalde tijd)? <3 cijfers> vacatures is mij onbekend 17. Hoeveel procent van de nieuw in te vullen vaste vacatures betreft vervangingsvraag en hoeveel betreft uitbreidingsvraag? <2 cijfers %> Uitstroom (vervangingsvraag) <2 cijfers %> Uitbreidingsvraag 18. Hoeveel flex vacatures/aanvragen verwacht u dit jaar te moeten vervullen (Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers)? <3 cijfers> vacatures is mij onbekend 19. Hoeveel procent van uw vaste vacatures heeft u gemiddeld ingevuld na <2 cijfers %> Minder dan 30 kalenderdagen <2 cijfers %> Tussen 30 en 60 kalenderdagen <2 cijfers %> Tussen 60 en 90 kalenderdagen <2 cijfers %> Tussen 90 en 120 kalenderdagen <2 cijfers %> Meer dan 120 kalenderdagen <2 cijfers %> Wordt niet ingevuld 20. Hoeveel procent van de vaste vacatures die u niet snel kunt invullen, vult u middels flexmedewerkers in (Onder flexmedewerkers verstaan wij personen op uitzendbasis, zzp'ers, gedetacheerden en interimmers)? <2 cijfers %> vacatures geen idee 21. Kunt u aangeven hoeveel procent van de vaste vacatures binnen de volgende categorieen vallen (Elke categorie staat op zichzelf)? <2 cijfers %> Studenten werving (Campus Recruitment) <2 cijfers %> Werving van professionals (Experienced hires) <2 cijfers %> Bedrijfskritische functies <2 cijfers %> Internationale werving <2 cijfers %> Interne doorstroom/interne aannames <2 cijfers %> Vallen binnen het 'primaire proces' <2 cijfers %> White collar workers <2 cijfers %> Blue Collar workers

6 22. Hoeveel buitenlandse flexmedewerkers zijn er gemiddeld actief binnen uw organisatie (Het betreft hier werknemers die vanuit het buitenland tijdelijk naar Nederland zijn gekomen om te werken)? <3 cijfers> medewerkers 23. Kunt u aangeven hoeveel procent van de vaste vacatures vallen binnen de categorie bedrijfskritisch en binnen de categorieen makkelijk, gemiddeld of moeilijk invulbaar (De 6 getallen tellen samen op tot 100%)? Vast Moeilijk <2 cijfers %> <2 cijfers %> Gemiddeld <2 cijfers %> <2 cijfers %> Makkelijk <2 cijfers %> <2 cijfers %> Niet bedrijfskritsch Bedrijfskritisch 24. Kunt u aangeven hoeveel procent van de flexibele postities/aanvragen vallen binnen de categorie bedrijfskritisch en binnen de categorieen makkelijk, gemiddeld of moeilijk invulbaar (De 6 getallen tellen samen op tot 100%)? Flexibel Moeilijk <2 cijfers %> <2 cijfers %> Gemiddeld <2 cijfers %> <2 cijfers %> Makkelijk <2 cijfers %> <2 cijfers %> Niet bedrijfskritsch Bedrijfskritisch 25. Op basis van de door u gegeven antwoorden, gaat u naar de vragenlijst (U kunt eventueel uw voorkeur voor een bepaalde vragenlijst nog wijzigen) 1 Recruitmentkengetallen Inleenkengetallen Eerst recruitment en dan (indien u wilt) Inkeenkengetallen Eerst inleenkengetallen en (indien u wilt) recruitmentkengetallen Voor uw organisatie kan het ook interessant zijn om het onderzoek naar inleenkengetallen in te vullen. U krijgt zo een totaal beeld over uw hele organisatie. Hiervoor hoeft u alleen maar de persoon uit te nodigen die verantwoordelijk is voor het aantrekken van flexwerknemers. Nadat deze vragenlijst is ingevuld ontvangt u een gecombineerd benchmarkrapport 1 < adres> 2 Zo'n persoon is er niet binnen onze organisatie 3 Deze persoon ken ik niet 4 Herinner mij later 5 Niet van toepassing

7 27. Voor uw organisatie kan het ook interessant zijn om het onderzoek naar recruitment kengetallen in te vullen. U krijgt zo een totaal beeld over uw hele organisatie. Hiervoor hoeft u alleen maar de persoon uit te nodigen die verantwoordelijk is voor het aantrekken van vaste werknemers. Nadat deze vragenlijst is ingevuld ontvangt u een gecombineerd benchmarkrapport 1 < adres> 2 Zo'n persoon is er niet binnen onze organisatie 3 Deze persoon ken ik niet 4 Herinner mij later 5 Niet van toepassing

8 Vragenlijst Recruitment kengetallen 1. Is er binnen uw organisatie strategisch beleid geformuleerd met betrekking tot recruitment? 1 Ja 2 Nee 3 Niet bekend bij mij 2. Heeft uw organisatie een strategische personeelsplanning? 1 Ja 2 Nee 3 Niet bekend bij mij 3. Wordt in de strategische personeelsplanning onderscheid gemaakt tussen vast en flexpersoneel? 1 Ja 2 Nee 3 Niet bekend bij mij 4. Welke afdeling is verantwoordelijk voor het werven van mensen binnen uw organisatie (Meerdere antwoorden mogelijk)? 1 P&O/HRM 2 Inkoop 3 Finance 4 Recruitment 5 Directie 6 Ligt in de lijn/is gedecentraliseerd 7 Is deels geoutsourced 8 Is volledig geoutsourced 9 Anders, namelijk [open] 5. Wie is operationeel verantwoordelijk voor het werven van mensen binnen uw organisatie (Meerdere antwoorden mogelijk)? 1 P&O/HRM 2 Inkoop 3 Finance 4 Recruitment 5 Directie 6 Ligt in de lijn/is gedecentraliseerd 7 Is deels geoutsourced 8 Is volledig geoutsourced 9 Anders, namelijk [open]

9 6. Hoeveel FTE's (uitgezonderd lijn- en hiringmanagers) houden zich binnen uw organisatie bezig met recruitment (Het gaat over het hele recruitmentproces (van vacature-intake t/m onboarding))? Een FTE is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is iemand die een volledige werkweek werkt. <2 cijfers> FTE 7. Hoe zijn de FTE's verdeeld over de rollen in het recruitment proces (De 11 getallen tellen samen op tot 100%)? <2 cijfers %> Strategie, beleid en organisatie <2 cijfers %> Intake en voorbereiding <2 cijfers %> Arbeidsmarktcommunicatie/werving (inclusief employer branding) <2 cijfers %> Sourcing/search <2 cijfers %> Selectie <2 cijfers %> Aansturen van derden (W&S etc.) <2 cijfers %> Administratieve en ondersteuning <2 cijfers %> Sollicitatiegesprekken <2 cijfers %> Afwijzen <2 cijfers %> Arbeidsvoorwaarden en aanname <2 cijfers %> Overig, namelijk <open> 8. In het recruitmentproces zijn mogelijk een of meerdere van de onderstaande rollen/functies betrokken. Kunt u van deze functies aangeven wat de belangrijkste verantwoordelijkheden zijn die deze personen hebben binnen het recruitmentproces (Vult u alleen de functies in die voor uw organisatie relevant zijn)? Vacature intake Opstellen wervingsprofiel/advertentie tekst Advertenties plaatsen en overige arbeidsmarktcommunicatie Campus recruitment/ aanwezig op scholen e.d. Werving via jobboards, search engines en andere wervingskanalen Sourcing/Search (vb. CV database/ Social media) Inschakelen en aansturen extern wervingsbureau Voorselectie kandidaten uitvoeren Selectiegesprekken voeren en keuze maken Administratieve afhandeling (contract en dergelijke) Analyses/analytics Inschakelen assesmentbureaus Onboarding Recruitmentstrategie Recruitmentbeleid Arbeidsvoorwaarden gesprek Pulldown x 3 <nvt> Hoofd P&O/HRM P&O-medewerker Recruitmentmanager Recruiter Campus Recruiter International recruiter HR BusinessPartner Sourcer/searcher Lijnmanager/hiring manager Arbeidsmarktcommunicatiespecialist Employer brand manager Ondersteuning Overig

10 9. Is er een autonoom budget beschikbaar, specifiek voor recruitment? 1 Ja 2 Nee 3 <opmerkingenveld> 10. Hoeveel heeft u in 2012 in totaal uit te geven aan het werven/recruiten van personeel (Het gaat hier expliciet over het budget voor het werven van personeel. Dus inclusief arbeidsmarktcommunicatie, personeelskosten, employer branding, externen en het budget voor uw eigen afdeling)? U mag hier ook een gerichte schatting geven. <8 cijfers> x euro in totaal Geen idee 11. Hoeveel heeft u afgelopen gebroken boekjaar in totaal uit gegeven aan het werven/recruiten personeel (Het gaat hier expliciet over het budget voor het werven van personeel. Dus inclusief arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, externen en het budget voor uw eigen afdeling)? U mag hier ook een gerichte schatting geven. <8 cijfers> x euro in totaal Geen idee 12. Hoeveel heeft u tot nu toe in totaal uitgegeven aan het werven/recruiten personeel (Het gaat hier expliciet over het budget voor het werven van personeel. Dus inclusief arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, externen en het budget voor uw eigen afdeling)? U mag hier ook een gerichte schatting geven. <8 cijfers> x euro in totaal Geen idee 13. Wat was de totale loonsom van uw organisatie in 2012 (De loonsom is het totaalbedrag dat een werkgever betaalt aan salarissen en daarmee samenhangende premies en belastingen)? U mag hier ook een gerichte schatting geven. <8 cijfers> x euro in totaal Geen idee

11 14. Kunt u het bedrag dat u uitgeeft aan het werven/recruiten van personeel procentueel onderverdelen onder de volgende posten (Het gaat hier expliciet over het budget voor het werven van personeel. Dus inclusief arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, externen en het budget voor uw eigen afdeling)? (De 17 getallen tellen samen op tot 100%). <2 cijfers %> Werving- en selectiebureaus <2 cijfers %> Advies/adviseurs/externen <2 cijfers %> Interne doorbelastingen/interne inkoop <2 cijfers %> SEO/SEA (zoekmachine marketing bijv. Google) <2 cijfers %> Vacaturesites <2 cijfers %> Kosten van arbeidsmarktcommunicatie (advertenties, creatieve concepten, communicatie enzovoort) <2 cijfers %> Employer Branding <2 cijfers %> Referral Bonussen/interne beloningen <2 cijfers %> Social Media (LinkedIn) - Sourcing <2 cijfers %> Kosten van assessments <2 cijfers %> Campus Recruitment activiteiten, beurzen/evenementen/open dagen/speciale acties/sponsoring <2 cijfers %> Relocation/Internationale kosten <2 cijfers %> Training <2 cijfers %> ICT-kosten (zoals recruitmentsoftware, referralsoftware) <2 cijfers %> Onderzoek/analytics <2 cijfers %> Eigen personeel (personeelskosten) <2 cijfers %> Overige kosten, namelijk <open> 15. Welke interne en externe gegevens gebruikt u voor het opstellen van uw recruitmentstrategie (Meerdere antwoorden mogelijk)? 1 Webanalytics (zoals Google Analytics) 2 Rapportages uit het recruitmentsysteem (ATS) 3 Workforce Analytics 4 Recruitment kengetallen 5 HR kengetallen/ HR Analytics 6 Doelgroepgegevens (AGO, NOA) 7 Talent Analytics 8 Op maat uitgevoerd onderzoek 9 Candidate Experience 10 Werkgeversimago Onderzoek 11 Anders, namelijk <open> 16. Welk type recruitment organisatie past het beste bij uw huidige situatie 1 De meeste sollicitanten komen binnen via referral, campus recruitment, jobboards en onze eigen site 2 De meeste sollicitanten komen door doelgroepgerichte (online) werving, via mobile, viral, SEO, inzet social media en doelgroepsites 3 De meeste sollicitanten hebben wij al geïdentificeerd in onze talentpools en wij zijn continu bezig deze talentpools verder te vullen

12 4 Wij zijn continu nieuwe contacten aan het leggen met nieuw potentieel om ze mogelijk op te nemen in onze talentpools. Wij benaderen oud-werknemers, kandidaten die tweede zijn geworden of die arbeidscontracten niet hebben geaccepteerd 17. Graag leggen wij u een aantal stellingen voor met betrekking tot werving- en selectiebureaus. Kunt u aangeven dit voor u van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk)? 1 Wij maken geen gebruik van werving- en selectiebureaus 2 Wij hebben onze recruitment geoutsourced (1 partij doet dit voor ons) 3 Wij werken met een aantal preferred suppliers 4 Wij werken alleen met bureaus op 'no cure no pay' basis 5 Alleen voor moeilijke vacatures, betalen wij retainers (een fee vooraf) 6 Bureaus zetten wij alleen in voor moeilijk invulbare vacatures 18. Hoeveel procent van uw aannames gaan via een werving & selectiebureau (u mag ook een inschatting maken)? <2 cijfers %> aannames 19. Wat is de gemiddelde fee die betaald wordt aan een bureau als percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief alle benefits)? <2 cijfers %> Executive search <2 cijfers %> Wervings & selectiebureau 20. Wat is de gemiddelde retainer die u betaalt? <8 cijfers> euro Wij betalen geen retainer Wat is een retainer? 30. Kunt u aangeven hoeveel tijd (in kalenderdagen) er gemiddeld binnen uw organisatie zit tussen (In de praktijk lopen verschillende fases soms door elkaar heen. Wij willen u vragen uit te gaan van een 'normale' procedure en de doorlooptijden daarin): Totale proces van behoefte tot moment dat getekend wordt <3 cijfers> kalenderdagen 31. Kunt u het proces nog verder opdelen qua tijd? Tussen aanvraag en de voorbereiding (interne proces) <3 cijfers> kalenderdagen Na de voorbereiding tot en met de interne werving <3 cijfers> kalenderdagen (alvorens de vacature extern kan) Start externe werving en het verkrijgen van voldoende reacties <3 cijfers> kalenderdagen Afronden externe werving en het moment dat de eerste <3 cijfers> kalenderdagen kandidaat op gesprek komt Afronden externe en interne werving en het moment dat het <3 cijfers> kalenderdagen contract getekend wordt Van het tekenen tot het contract tot het moment van starten <3 cijfers> kalenderdagen in de baan Ik wil een toelichting geven op mijn antwoorden <open>

13 32. Na hoeveel kalenderdagen, wordt een vacature... Voor u 'moeilijk invulbaar'? <3 cijfers> kalenderdagen nvt Ingevuld door een interimmer? <3 cijfers> kalenderdagen nvt Blijvend ingevuld door een interimmer? <3 cijfers> kalenderdagen nvt 33. Wat is het gemiddelde jaarsalaris (inclusief alle benefits) van de hires die u maakt (Het gaat om de gemiddelde loonsom van een gemiddelde aanname. )? <8 cijfers> x euro in totaal 34. Van een hoeveel-uren-contract gaat u uit bij het uitrekenen van een gemiddeld jaarsalaris? 1 40 uur 2 36 uur 3 anders, namelijk <2 cijfers> uur 35. Kunt u aangeven hoeveel procent van de aangenomen werknemers nog steeds werkzaam is binnen uw organisatie? <2 cijfers %> na 90 kalenderdagen <2 cijfers %> na 120 kalenderdagen <2 cijfers %> na 1 jaar <2 cijfers %> na 3 jaar geen idee 36. Kunt u aangeven in hoeverre de werknemers binnen uw organisatie binnen 1 jaar na indiensttreding de functiedoelstellingen (norm) halen? Kunt u dit aangeven in een percentage (De 3 getallen tellen samen op tot 100%)? <2 cijfers %> haalt de functiedoelstellingen niet <2 cijfers %> haalt de functiedoelstellingen <2 cijfers %> overtreft de functiedoelstellingen weet ik niet 37. Na hoeveel maanden heeft een werknemer zich gemiddeld terug verdiend (Ga uit van het meest aangenomen profiel) <2 cijfers> maanden weet ik niet 38. Hoeveel openstaande vacatures heeft 1 fte recruiter binnen uw organisatie gemiddeld in portefeuille (Graag onderverdelen naar enkelvoudige en meervoudige vacatures en doorvertalen naar 1 fte)? <2 cijfers> Aantal enkelvoudig (allemaal unieke vacatures) <2 cijfers> profielen met gemiddeld <2 cijfers> openstaande plaatsen Meervoudig, voorbeeld 3 verschillende profielen met gemiddeld 10 openstaande plaatsen

14 39. Hoeveel vacatures vult 1 fte recruiter binnen uw organisatie per jaar in? <2 cijfers> Aantal enkelvoudig aannames/hires (allemaal unieke vacatures) <2 cijfers> Aantal meervoudige vacatures. Het betreft het aantal aannames/hires op een bepaalde vacature 40. Na hoeveel kalenderdagen dat een vacature heeft open gestaan, heeft extern werven volgens u geen zin meer? <3 cijfers> aantal kalenderdagen 41. Verwacht u dat de capaciteit (FTE s) met betrekking tot het aantrekken van vaste werknemers in het komende boekjaar zal toenemen, afnemen of gelijk blijven? 1 Toenemen 2 Afnemen 3 Gelijk blijven 4 Geen idee 42. Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel geld uit te geven aan de volgende kostenposten? meer gelijk minder nvt Interimmers Werving- en selectiebureaus Advies/adviseurs/externen Interne doorbelastingen/interne inkoop SEO/SEA (zoekmachine marketing bijv. Google) Vacaturesites Kosten van arbeidsmarktcommunicatie (advertenties, creatieve concepten, communicatie enzovoort) Employer Branding Referral Bonussen/interne beloningen Social Media (LinkedIn) Sourcing Kosten van assessments Campus Recruitment activiteiten, beurzen/evenementen/ open dagen/speciale acties/sponsoring Relocation/Internationale kosten Training ICT-kosten (zoals recruitmentsoftware, referralsoftware) Onderzoek/analytics Overige kosten, namelijk <open> 43. Waar zal in het komende jaar binnen uw organisatie de focus liggen als het gaat om recruitment (Meerdere antwoorden mogelijk)? 1 Meer integratie met doorstroom en uitstroom 2 Flexibilisering van de organisatie 3 Recruitment Process Outsourcing 4 Het verbeteren van de interne organisatie 5 Het verbeteren van het employer brand/werkgeversimago 6 Aanschaf en implementatie van ICT/automatisering 7 Het verkrijgen van (meer) kennis over de (doelgroepen op de) arbeidsmarkt 8 Internationale arbeidsmarkt en werving in het buitenland

15 9 Kostenreductie 10 Sourcing 11 Social media 12 Verbeteren recruitmentsite 13 Het aanpassen/beter afstemmen van het arbeidsvoorwaardenpakket 14 Het behouden van personeel 15 Anders, namelijk <open> 44. Verwacht u in het komende boekjaar meer, minder of evenveel gebruik te gaan maken van. meer gelijk minder nvt Werving- en selectiebureaus Uitzendbureaus Zzp'ers/interimmers Arbeidsmarktcommunicatiebureaus Sourcers Adviseurs/derden Internationale bureaus Onderzoeksbureaus 45. Hoe groot acht u de kans dat RPO (recruitment proces outsouring) een reële optie wordt voor uw organisatie binnen nu en 1 jaar? 1 100% 2 >75% 3 >50% 4 >25% 5 <25% 6 Niet 46. Hoe kan een commerciële intermediair (werving & selectiebureau, detacheerder) zich duurzaam onderscheiden van andere partijen in de markt (Maximaal de belangrijkste 5 aanvinken)? 1 Eigen talentpools/uniek toegang tot talent 2 Kennis van de doelgroep 3 Internationale wervingskracht 4 Ervaren medewerkers 5 Vast aanspreekpunt/weinig verloop 6 Kennis van de branche en opdrachtgever 7 Integer en vertrouwelijk 8 Komt met verrassende en onconventionele oplossingen 9 Flexibel in de te maken afspraken 10 Kennisoverdracht naar opdrachtgever en kandidaat 11 Zorgen voor een uitstekende candidate experience 12 ISO en andere relevante certificering 13 Werken met register recruiters (opgeleide recruiters) 14 Kennis van sourcing en social media 15 Liability en security van persoonsgegevens op orde hebben 16 Durven om kandidaten terug te trekken omwille van kwaliteit 17 Betrouwbaar. Afspraak = afspraak 18 Anders, namelijk <open>

16 47. Hoe kan een commerciële intermediair (werving- en selectiebureau, detacheerder) voor u een strategische partner worden en een preferred supplier (Maximaal de belangrijkste 5 aanvinken)? 1 Snelheid leveren van CV en/of kandidaten 2 Goed begrijpen van onze kwalificaties en behoeftes 3 Hoge kwaliteit kandidaten 4 Scherpe prijs 5 Transparante prijsstelling 6 Flexibel in de te maken afspraken 7 Vaste contactpersoon/beperkt verloop 8 Betrouwbaar. Afspraak = afspraak 9 Internationaal netwerk 10 Alle doelgroepen kunnen leveren 11 Bewezen trackrecord in gevraagd vakgebied/specialisme/discipline 12 Integer omgaan met kandidaten 13 Juridische papieren en afwikkeling in orde 14 Werken met een professioneel recruitmentsysteem 15 Inzet van moderne technieken 16 Scherpe voorselectie (liever 1 goed cv dan 5 om uit te kiezen) 17 Correctheid administratieve afhandeling 18 No cure no pay 19 Beschikbaarheid "klantportalen" voor transparante samenwerking met suppliers 20 Anders, namelijk <open> 48. Welke percentage van uw aannames haalt u binnen door (De 8 getallen tellen samen op tot 100%): <2 cijfers %> Derden (werving- en selectiebureau, uitzendbureau etc.) <2 cijfers %> Jobboards <2 cijfers %> Social Media (exclusief sourcing) <2 cijfers %> Referrals <2 cijfers %> Eigen recruitment site <2 cijfers %> Sourcing (directe benadering, vb LinkedIn of CV Databank) <2 cijfers %> Uit eigen talentpool/ats <2 cijfers %> Anders, namelijk Hebben wij geen zicht op Hartelijk dank voor uw deelname, we stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen voor het invullen van deze lange vragenlijst. U mag binnen enkele dagen en weken verschillende rapportages tegemoet zien. Wij stellen het uiteraard zeer op prijs als u verschillende collega s in het werkveld zou vragen om ook deel te nemen aan het onderzoek. Zijn er nog vragen waar u op terug wilt komen of een algemene opmerking die u wilt maken? <opmerkingenveld>

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan:

Wij bedanken u alvast voor uw tijd en interesse. De enquête kunt u per post retourneren voor 30 april aan: Betreft: uitnodiging onderzoek inleenkengetallen Beste collega, Voor u ligt de enquête Inleenkengetallen. Wij nodigen u van harte uit deze interessante en vakinhoudelijk enquête in te vullen. Met deze

Nadere informatie

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX

Recruitment Kengetallen 2013. Bedrijf XXX Recruitment Kengetallen 2013 Bedrijf XXX Recruitmentscan Bedrijf XXX Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN

RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN RECRUITMENT- EN/OF INLEENSCAN Deze recruitmentscan is voor [bedrijf x]. Het betreft: 1. de volwassenheid van de recruitmentorganisatie 2. recruitmentkengetallen en effectiviteit van uw recruitmentinspanningen

Nadere informatie

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com Dè online marketing vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten? Dan bent

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 1 Colofon Maart 2016 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2016 Het auteursrecht

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme P&O Masterclass werving & selectie Masterclass in 2 delen Deel 1 Voorstellen FairSterk en doel masterclass Stellingen! Arbeidsmarktcommunicatie Workshop arbeidsmarktcommunicatie Evaluatie workshop Deel

Nadere informatie

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215 E: info@techniekvacatures.net Waarom techniekvacatures.net? Dè techniek vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met engineers en technisch specialisten?

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2014

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2014 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2014 Colofon Maart 2014 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, 2014 Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013

Resultaten vragenlijst Flexmarkt November 2013 Uitkomsten samengevat Werving tijdelijke medewerkers: De werving van tijdelijke medewerkers wordt veelal gedaan via detacheringbureaus (26%) & via eigen werving met een tijdelijke arbeidsovereenkomst (28%).

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014

Toegang tot beschikbaar talent. Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een blik in de toekomst #DWW14 Geert-Jan Waasdorp (@waasdorpigi) www.intelligence-group.nl 11 december 2014 Toegang tot beschikbaar talent Een situatieschets intern Flex

Nadere informatie

DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER

DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER www.dzankovic.nl NAAM Džanković GEBOORTEDATUM 16 april 1975 VOORNAAM Dino GEBOORTEPLAATS Amsterdam TELEFOONNUMMER 06 159 00 009 NATIONALITEIT Nederlandse E-MAILADRES d.dzankovic@findersbv.nl

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen

Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen Resultaten Eerste Nederlandse grootschalige gebruikersonderzoek naar recruitmentsystemen 2010, AMC Media. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMC Media de inhoud

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Colofon Mei 2015 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2015 Het auteursrecht op dit

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken

De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken Resultaten benchmark Smart Recruitment 2012 Resultaten benchmark Smart Recruitment 2012 1 2 Goals Arbeidsmarketing Voorwoord Elk jaar

Nadere informatie

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Strategisch Campus Recruitment Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Agenda Facts & Figures Strategische campus aanpak Employer branding Learnings & take aways 2 Facts & Figures KPMG

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Een multidisciplinaireaanpak

Een multidisciplinaireaanpak Succesvol werven lijkt onmogelijk Een multidisciplinaireaanpak Vraag 1 Hoe groot is de beroepsbevolking? A. 7,3 miljoen personen B. 10,4 miljoen personen Bron: Cijfers CBS Vraag 2 Hoe groot is de banengroei

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Het slimme verleiden. De Stand van Werven 2017

Het slimme verleiden. De Stand van Werven 2017 Het slimme verleiden De Stand van Werven 2017 1 Colofon Mei 2017 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2017 Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Recruitment in eigen beheer in opmars

Recruitment in eigen beheer in opmars Recruitment in eigen beheer in opmars Resultaten recruitment benchmark 2009 Recruitment uitbesteden of zelf doen? Resultaten recruitment benchmark 2009 1 2 Goals Marktbewerking Voorwoord De recessie veroorzaakt

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Employee Branding Summit November 2017

Employee Branding Summit November 2017 Employee Branding Summit November 2017 Focus op zowel bestaande als nieuwe collega s En - En 24-10-2017 2 engineering imagineering 24-10-2017 3 24-10-2017 4 CONTACT (70%) Contact = alle interactiemomenten

Nadere informatie

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen?

Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Whitepaper Recruitment: Zelf doen, uitbesteden of samen doen? Voor het bieden van oplossingen op de terreinen in- door- en uitstroom van medewerkers. Deze oplossingen kunnen uit advies, mensen en middelen

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015

Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Hoe werven werkgevers effectief? De Stand van Werven 2015 Colofon Mei 2015 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2015 Het auteursrecht op dit

Nadere informatie

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM

Talent in mensen. werving selectie interim ICT FINANCE HRM Talent in mensen werving selectie interim ICT FINANCE HRM Iduet maakt talent en ambities zichtbaar The art of Iduet Iduet wil een duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van organisaties op het gebied

Nadere informatie

Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak

Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak Resultaten benchmark werven 2011 Arbeidsmarketing maakt grote professionaliseringsslag Resultaten benchmark werven 2011 1 2 Goals Marktbewerking

Nadere informatie

DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER

DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER DINO DŽANKOVIĆ INTERIM RECRUITER www.dzankovic.nl NAAM Džanković GEBOORTEDATUM 16 april 1975 VOORNAAM Dino GEBOORTEPLAATS Amsterdam TELEFOONNUMMER 06 159 00 009 NATIONALITEIT Nederlandse E-MAILADRES d.dzankovic@findersbv.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat. Stefan van Hulst November 2007

De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat. Stefan van Hulst November 2007 De Arbeidsmarkt: Koning, keizer, kandidaat Stefan van Hulst November 2007 Agenda Wie is Stefan van Hulst? De markt en de trends Consequenties voor het bewerken van die markt De kandidaat is klant (en dus

Nadere informatie

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten 15 HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten Dat de crisis voorbij is, blijkt wellicht het duidelijkst uit de welhaast meest schaarse beroepsgroep: recruiters. Na jaren van

Nadere informatie

Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen

Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen verschenen in Management Support Magazine, juli/augustus 2008 (ongeredigeerde versie) Zoeken via de juiste sollicitatiekanalen Er zijn tegenwoordig veel routes waarlangs je een baan kunt zoeken. Met name

Nadere informatie

De Candidate Experience in Nederland

De Candidate Experience in Nederland De Candidate Experience in Nederland Enquête door Textkernel, Maart-Juni 2015 In de laatste jaren is de Candidate Experience een belangrijk thema geworden in het proces van recruitment en talentacquisitie.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Zorgeloos jouw ideale stagiair.

Zorgeloos jouw ideale stagiair. Zorgeloos jouw ideale stagiair. Stagebemiddeling Natural Talent Contactpersoon: Vincent Broeckaert t +31 (0)6 23 65 28 56 e v.broeckaert@naturaltalent.nl Zoek je voor jouw bedrijf één of meerdere geschikte

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen in recruitment

Trends & ontwikkelingen in recruitment Trends & ontwikkelingen in recruitment dinandjansen@planet.nl A. Dwarse Denkers A1. Bain & Company Wij trekken nu in de hele wereld goede mensen bij andere consultants weg. Bij veel van onze concurrenten

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling

Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Samenwerken bij werving & selectie en talentontwikkeling Talentenpool: 2 Juni 2016 Nijmegen Nico Sekeris Talentenpool: Flexibilisering en werkzekerheid kan samen Airbnb concepten versterken werving & selectie

Nadere informatie

Wij zijn er klaar voor!

Wij zijn er klaar voor! www.arbeidsmarktcommunicatie.eu Voorjaar 2015 Wij zijn er klaar voor! Trainingen arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Wij zijn er klaar voor! Ronald van Driel en Marieke van Heek Docenten Wij zijn er

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

De recruiter selecteert niet meer! De recruiter als strategisch consultant! Gusta Timmermans Manager Recruitment ING Bank 18 september 2013 #RIE13

De recruiter selecteert niet meer! De recruiter als strategisch consultant! Gusta Timmermans Manager Recruitment ING Bank 18 september 2013 #RIE13 De recruiter selecteert niet meer! De recruiter als strategisch consultant! Gusta Timmermans Manager Recruitment ING Bank 18 september 2013 #RIE13 Agenda Welkom en voorstellen De weg van 1.0 naar 4.0 Rol

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

ICT arbeidsmarktmonitor. Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers

ICT arbeidsmarktmonitor. Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers ICT arbeidsmarktmonitor 2014 Een onderzoek naar de kenmerken en beweegmotieven van ICT ers Colofon Juni 2014 Auteurs Intelligence Group Nikita van der Pijl MSc. Drs. Geert-Jan Waasdorp Sterksen Paul Romer

Nadere informatie

geen dag zonder een goed CV White Label

geen dag zonder een goed CV White Label White Label Als intermediair, detacheringorganisatie of uitzendbureau bestaat uw core business uit het verzamelen, beoordelen en herlabelen van CV s. Met name het herlabelen van CV s is een van de punten

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij Zaturdays

Hartelijk Welkom bij Zaturdays Hartelijk Welkom bij Zaturdays Zaturdays is een sterk groeiend, onafhankelijk en landelijk opererend consultancykantoor. Ons initiatief biedt zowel sollicitanten, freelancers als bedrijven / overheid -

Nadere informatie

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit

Connexys Resource Manager. Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Connexys Resource Manager Dé totaaloplossing voor recruitment, inhuur en mobiliteit Over Connexys Connexys is marktleider op het gebied van recruitment-, mobiliteit- en inhuuroplossingen. Met onze oplossingen

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Behoefte aan een dienst die nog niet in het klikx menu staat? Wij sparren graag met je om deze dienst samen te ontwikkelen!

Behoefte aan een dienst die nog niet in het klikx menu staat? Wij sparren graag met je om deze dienst samen te ontwikkelen! MENU Introductie KLIKX Wij hebben goed naar onze klanten geluisterd. We hebben vaak gehoord: We willen niet van die forse tarieven betalen. Nu hebben wij altijd het credo gehad, eerste klas dienstverlening

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Onderzoek Status HR-Communicatie

Onderzoek Status HR-Communicatie Onderzoek Status HR-Communicatie Aanleiding onderzoek Vorig onderzoek Nieuw leven website Thermometer Twitter/LinkedIn Vragenlijst Discipline/Vakgebied/Taak Bekendheid/Definitie Focus/Gebied Samenwerking/Waardering

Nadere informatie

Werkgeverschap onze zorg

Werkgeverschap onze zorg Werkgeverschap onze zorg Even voorstellen Werknemer Werknemer Singel Personele Diensten neemt het juridische werkgeverschap over van bedrijven. Hierdoor lopen bedrijven geen arbeidsrechtelijke risico s,

Nadere informatie

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 02 Inleiding Inleiding Om in 2015 aan kop te blijven in de werving- en selectiebranche volg je de trends op de voet. Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl Ondernemend in personeel Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Over Accord De Accord Groep is een full-service bureau in de wereld van mensen en werk. Ons uitgebreide

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment Recruiting Trends Nederland 2017 Wat je vandaag moet weten over recruitment Over dit rapport 1. Waarom moet je dit lezen? 2. Top 5 takeaways 3. Hoe recruiting managers naar hun team kijken 6. De impact

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers.

Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers. Meten is weten!? De stem van sollicitanten en medewerkers. November 2017 Job Mensink Mitchell van Koert Richard Jonkhof Enrico Heidelberg Doorsight Achmea Endouble Absolute Recruiter, Riot Games, Suitsupply

Nadere informatie