Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING"

Transcriptie

1 1

2 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

3 INLEIDING EN KADERING Frank Geets Administrateur-Generaal Het Facilitair Bedrijf

4 Samenwerking, schaalvoordelen en standaardisatie, in goed evenwicht met de eigen contextgebonden realiteit

5 Ondersteunende diensten Vlaamse overheid: ICT, e-government, informatiebeleid huisvesting, catering, schoonmaak, digitaal drukwerk, goederen- en contractbeheer, post en transport, adviesverlening en studies

6 Nu opengesteld voor lokale en provinciale besturen: Wagens voor personenvervoer Kantoormateriaal en -machines: archiefdozen Kleine verhuisopdrachten

7 Toekomst: Voertuigen allerhande: wagens voor goederenvervoer, terreinvoertuigen, CNGvoertuigen, hybride voertuigen, elektrische voertuigen, wielladers (bulldozers), dienst- & plooifietsen, brandstof voertuigen Kantoormateriaal en -machines: milieuvriendelijk fotokopiepapier, laptoptassen Kledij: parka s, signalisatiewerkkleding Meubilair

8 Missie: maximale ondersteuning bieden door het aanbieden van ICT-, e-gov- en informatiediensten, -producten en advies om zo bij te dragen aan een optimale werking van de Vlaamse overheid + lokale en provinciale overheden!

9 Strategisch niveau Governance/ beleidsondersteuning Interne versterking Vlaamse Diensten Integrator - Bescherming persoonsgebonden informatie - Overkoepelend Informatiebeleid - Overkoepelend ICT-beleid VZW Vlaanderen connect - Aanwerven strategische ICT-brugfuncties - Versterken sturing uitbestede ICT Raamovereenkomst strategische ICT-consultancy - Toegang onderzoeksrapporten & netwerkevents - Analyses, maatwerkadvies - Benchmarking ICT-raamovereenkomsten Exploitatiegebonden diensten - Werkplekdiensten - Datacenterdiensten - Netwerkdiensten - Gerelateerde projecten Ontwikkelingsprojecten Operationeel niveau VO informatiediensten VO e-gov-diensten VO ICT-diensten ICT-producten ICT- profielen - Beheersomgeving archief Vaste & mobiele telefonie - Gegevens uitwisselen/magda - Gegevensbronnen ontsluiten - Vlaams e-gov: open data, ondernemings-/ personendossierregister - Lokaal e-government: IPDC, OSLO, I-scan - Toegangsbeheer - Gebruikersbeheer - Digitaal tekenplatform - Digitaal certificatenbeheer

10 VLAANDEREN CONNECT. VZW voor strategisch ICT-talent Frank Geets Administrateur-Generaal Het Facilitair Bedrijf

11 Aanwerven strategische ICT-brugfuncties Versterken sturing uitbestede ICT Marktconforme (buiten de bestaande personeelsregelgeving) voorwaarden Smals 11 profielen: ICT-manager, projectleider, architect, functioneel analist

12 Vlaanderen connect. Waar? VZW die zich positioneert binnen Het Facilitair Bedrijf Wanneer? Aanwerven voor lokale besturen mogelijk vanaf 2015

13 Vlaanderen connect. Hoe? Contracten onbepaalde duur bij VZW, detachering naar bestuur of besturen (delen van profielen is mogelijk!) Loonkost betaald door bestuur, gefactureerd door Vlaanderen connect. Gebruik van maken? Bestuur moet lid worden van de VZW : Kenbaar maken aan de voorzitter van de raad van bestuur : Frank Geets, AG Het Facilitair Bedrijf Lidgeld = 5000, jaarlijks 1000 beheerskosten

14 Vlaanderen connect. Meer info of lid worden?

15 Vlaanderen connect. - contact Barbara Van Den Haute 0486/

16 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

17 VLAAMSE DIENSTEN INTEGRATOR (VDI) Hans Arents Senior adviseur e-government strategie & programmabeheer Het Facilitair Bedrijf

18 VDI - Wat? beheer centraal gegevensuitwisselingsplatform (=MAGDA-platform): gegevens uitwisselen of anonimiseren/coderen conform de verleende machtigingen waarborgen op vlak van informatiebeveiliging en bescherming persoonlijke levenssfeer overleggen met andere dienstenintegratoren (KSZ, AGIV, FEDICT, )

19 VDI - Wie? VDI coördinatiecomité Operationele & strategische aspecten informatiebeleid & ICT-beleid Strategische keuzes gemeenschappelijk beleid over aanmaak, beheer en uitwisseling van gegevens, veiligheidsbeleid, gemeenschappelijke ICT-standaarden en gezamenlijk gebruik infrastructuurdiensten en ICTomgevingen

20 VDI - Wie? VDI coördinatiecomité: werkgroepen Lokaal e-gov Informatieveiligheidsbeleid VDI Informatieveiligheidsbeleid VO Conceptnota VR interbestuurlijke e-governmentvisie Werkgroep bindende afspraken: o Datacenteroptimalisatie o Softwarelicenties o Open data

21 VDI - Wanneer? Decretale verankering VDI sinds 1 augustus 2012 Coördinatiecomité opgestart op 30 januari 2014

22 VDI - contact Geert Mareels e-governmentmanager Het Facilitair Bedrijf 02/

23 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

24 E-GOVERNMENTDIENSTEN Hans Arents Senior adviseur e-government strategie & programmabeheer Het Facilitair Bedrijf

25 e-governmentdiensten Wat? Huidige strategie e-government is niet enkel het digitaliseren van de bureaucratie Vraag niet wat de overheid al weet Verlagen van de administratieve lasten Proactief rechten toekennen Open data helpt innoveren Ook voor de gemeenten!

26 e-governmentdiensten Wat? MAGDA-platform RR KBO Kadaster FOD Fin KSZ VKBO LED (Onderwijs) CRAB (AGIV) Dig. Bouw. (RWO) federale authentieke gegevensbronnen Vlaamse authentieke gegevensbronnen Lokale besturen Vlaamse overheid MOMENTEEL IN DE TOEKOMST

27 e-governmentdiensten Wat? Interfaces Via bestandsuitwisseling Via gebruikersinterface Via webservices

28 e-governmentdiensten Wat? Persoonsdiensten: actueel aanbod Persoon Bewijs Werk Inkomen Inburgering Sociale Zekerheid GeefPersoon GeefHistoriekPers oon GeefGezinssamen stelling ZoekPersoonOpA dres ZoekPersoonOpN aam CreeërBIS GeefPasfoto PubliceerMutaties Persoon GeefBewijs RegistreerBewijs AnnuleerBewijs PubliceerBewijs GeefWerkrelaties GeefAttestLoopb aanonderbreking GeefDmfAVoorW erknemer GeefVervangingsi nkomenuitwerkl oosheid GeefJaarlijkseVak antie GeefAanslagbilje tpersonenbelasti ng GeefDossierKBI GeefDossierVDAB GeefDossierVMS W RegistreerToeleid ing GeefStatuutRVV GeefLeefloonperi odes Kinderbijslagatte sten VLIMPERS, Aangifte DmfA en DIMONA

29 e-governmentdiensten Wat? Persoonsdiensten: toekomstig aanbod 2014/2015 Inkomen Kadastraal inkomen van een persoon/perceel Sociale economie Sociale Zekerheid Indicering arbeidsbeperking Gegevens i.v.m. de handicap van een persoon Kadaster Gegevens rond eigenaarschap van gebouwen en percelen

30 e-governmentdiensten Wat? Ondernemingsdiensten - VKBO KBO + verrijkingen Mét eigen dienstenlaag Dienstenlaag KBO-kopie Jaarrek RSZ CRAB Webservices Lijsten Web-applicatie

31 e-governmentdiensten Wat? Productencatalogus

32 e-governmentdiensten Wat? Productencatalogus

33 e-governmentdiensten Wat? Project: iscan UGent I-scan 2.0: instrument inzicht informatiebeheer I-scan+: ondersteuningsvormen opbouwen of versterken samenwerking ICT

34 e-governmentdiensten Wat? Project: OSLO V-ICT-OR: Open Standaarden voor lokale overheden Uitwisselingsstandaard voor uitwisseling en hergebruik van gegevens tussen toepassingen en tussen overheden

35 e-governmentdiensten Wat? Project: Citadel on the move

36 e-governmentdiensten Wat? Project: Open Transport Network Combinatie open data publieke sector met data leveranciers en burgers Voor up-to-date informatie over wegen, kabelnetwerken, bruggen, gebouwen, Betere mobiliteit en veiligheid

37 e-governmentdiensten Wat? Toekomstige strategie Meerwaarde leveren op elk domein t.o.v. andere aanbieders van gegevens Integratie/ afstemming domeinen: totaalaanbod data personen, ondernemingen en geografisch Sterkere uitbreiding dienstverlening naar de lokale besturen toe Ondersteuning moderne technologieën (bv. mobile, sensordata, open data, cloud) Evaluatie huidige diensten (VKBP, VKBO, Geo) t.o.v. wijzigende omgeving en behoeften Nieuwe diensten op Magda (E-invoicing, )

38 e-governmentdiensten Wie? Het Facilitair Bedrijf Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)

39 e-governmentdiensten Wanneer? Een aantal diensten nu reeds gebruikt door de lokale besturen: VKBO ondernemingsgegevens Productencatalogus In de nabije toekomst: persoonsgegevens e-invoicing Additionele diensten volgen timing raamovereenkomst exploitatiegebonden ICTdiensten (dienstverlener: HB-plus)

40 e-governmentdiensten Meer info?

41 e-governmentdiensten Contact Lokaal e-government: Katrien De Smet en Anneleen Cosijn Persoonsgegevens: Bruno De Vrieze Ondernemingsgegevens: Bart Misseeuw Geografische gegevens: Lieven Raes

42 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

43 END TO END E-PROCUREMENT E-notification, e-tendering & e-invoicing Hans Arents Technisch projectleider e-invoicing strategie & programmabeheer Het Facilitair Bedrijf

44 End to end e-procurement Wat? Europese richtlijnen 1. e-tendering verplicht in e-invoicing verplicht in 2016 Doelstellingen 1. Transparantie 2. Toegankelijkheid 3. Efficiëntieverhoging 4. Administratieve vereenvoudiging

45 e-notification - Wat? Elektronisch aankondigen overheidsopdrachten Samen met federale overheid, gratis voor Vlaamse en lokale overheden Platform = Bulletin der Aanbestedingen Directe toegang naar e-tendering

46 e-tendering - Wat? Elektronisch indienen en ontvangen offertes en kandidaatstelling Conform regelgeving: met gekwalificeerde elektronische handtekening Exclusief gebruik in de Vlaamse overheid: elektronisch procedure = de standaard

47 e-tendering Resultaten in VO november

48 e-invoicing Wat doet VO? 21 november

49 e-invoicing Hoe? 21 november

50 e-procurement - Overzicht aanbod WAT WIE WANNEER KOST INFO e-notification Federale cel e-procurement beschikbaar gratis e-tendering e-auction e-catalog Federale cel e-procurement Federale cel e-procurement Federale cel e-procurement beschikbaar gratis beschikbaar gratis beschikbaar gratis e-invoicing e-draaiboek overheidsop. FEDICT MAGDA-VSB 4 de kwartaal 2014 Te bepalen ren.be AFD. OO -DBZ beschikbaar gratis 21 november

51 e-procurement en e-invoicing - Contact e-invoicing: algemene projectleiding: Johan Van Steelandt MAGDA-VSB platform e-invoicing: Hans Arents

52 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

53 OPEN DATA Noël Van Herreweghe Programmamanager open data Het Facilitair Bedrijf

54 Open data - Wat? (1) Gegevens of informatie die de overheid verzamelt in het kader van haar openbare taak Geen of minimale beperkingen op vlak van bv. privacy, copyright, Elektronisch beschikbaar Maximaal gebruik van open standaarden

55 Open data - Wat? (2) Conceptnota Actieplan(nen) OPEN DATA Kennisuitwisselingsplatform Open Data Platform

56 Open data - Wat? (3) Werkgroepen OPEN DATA

57 Open data Wat: toekomst? (4) Vlaamse overheid Betrokkenen Open Data Ecosysteem Lokale overheid Gebruiker / Verbruiker Belangengroepen / Partners

58 Open data - Wie? Het Facilitair Bedrijf Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Partners binnen de Vlaamse overheid: Partners buiten de Vlaamse overheid:

59 Open data - Hoe? Selecteer uw dataset(s) Kies een modellicentie Ontsluit uw brongegevens Kies een open formaat Publiceer uw dataset(s) Documenteer uw dataset(s) Maak uw dataset(s) vindbaar Evalueer uw open data praktijk

60

61 Open data Contact Noël Van Herreweghe Programmamanager open data Vlaamse overheid Het Facilitair Bedrijf Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE)

62 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

63 ICT-RAAMCONTRACTEN Dirk Vergauwen Hoofd relatiebeheer Het Facilitair Bedrijf

64 ICT-raamcontracten ICT-contract 2015 Strategische ICT-Consulting Telecommunicatiecontracten

65 ICT-contract 2015 Bestaand ICT-contract: tot begin nieuwe ICT-raamovereenkomsten Vrije afname Open voor Vlaamse overheid, provincies/ lokale overheden Facilitair Bedrijf fungeert als opdrachtencentrale Opdrachtencentrales: = aanbestedende overheden = plaatsen overheidsopdrachten of raamovereenkomsten = met betrekking tot werken, leveringen of diensten = voor andere, juridisch onderscheiden entiteiten Afname direct mogelijk zonder aparte overheidsopdrachten 65

66 Vier ICT-raamovereenkomsten Exploitatiegebonden ICTdiensten Ontwikkelingsprojecten Technische ondersteuning door ICTprofielen Aankoop van diverse ICTproducten 66

67 Krachtlijnen ICT-raamovereenkomsten Vrije afname Geglobaliseerde resources Evolutie met noden van de klant Kostenoptimalisatie Inzet onderaannemers Evolutie met de markt Servicegericht Duurzaamheid End-to-end Synergie en open oplossingen

68 Aankoop diverse ICT-producten Exploitatiegebonden ICTdiensten Ontwikkelingsprojecten Technische ondersteuning door ICTprofielen Aankoop van diverse ICTproducten

69 Aankoop diverse ICT-producten - wat? Focus: Zeer ruim en up-to-date aanbod ICT-producten (werkplek) Meerdere producten, van meerdere fabrikanten (waaronder de marktleiders) in elke categorie flexibel, snel en administratief eenvoudig proces van bestelling tot en met facturatie eerder kleine volumes Opmerking: grotere volumes uit beperktere set van standaard ICT-producten via groepsaankopen in exploitatiegebonden ICT-dienstencontract.

70 Aankoop diverse ICT-producten - wat? Meerwaarden Flexibel en breed aanbod buroticaproducten Producentonafhankelijk Korte doorlooptijd Conform wetgeving overheidsopdrachten Betaling o.b.v. factuur met betalingstermijn 70

71 Aankoop diverse ICT-producten: Wie? Leverancier: RealDolmen Wanneer? Looptijd: 1/2/ /1/

72 Aankoop diverse ICT-producten: Hoe? VOstore: webwinkel RealDolmen voor Vlaamse overheid

73 Aankoop diverse ICT-producten: hoe? Stap 1: stel gebruikersbeheerder aan voor uw organisatie = eerste gebruiker/ contactpersoon = centrale rol = start inschrijvingsprocedure op Taken gebruikersbeheerder: o Maakt nieuwe gebruikers aan o Wijzigt gebruikers o Deactiveert gebruikers o Bepaalt rechten 73

74 Aankoop diverse ICT-producten - Hoe? Stap 2: schrijf uw organisatie in: o o Inschrijvingsformulier Formele beslissing toetreding: Vrijblijvend model van beslissing

75 Aankoop diverse ICT-producten - Hoe? Stap 3: Mail inschrijvingsformulier en formele beslissing toetreding naar: Stap 4: RealDolmen registreert organisatie en gebruikersbeheerder Stap 5: Uw gebruikersbeheerder ontvangt: o Instructies o Logon-ID + wachtwoord 75

76 Aankoop diverse ICT-producten: hoe? Stap 6: Bestel

77 Aankoop diverse ICT-producten - Hoe? Nieuwe gebruiker organisatie ingeschreven raamovereenkomst aankoop diverse ICT-producten Contacteer gebruikersbeheerder eigen organisatie voor nieuwe gebruikersaccount 77

78 PAUZE

79 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

80 Technische ondersteuning ICT-profielen Exploitatiegebonden ICTdiensten Ontwikkelingsprojecten Technische ondersteuning door ICTprofielen Aankoop van diverse ICTproducten 80

81 Technische ondersteuning ICT-profielen - Wat? Focus kwalitatief en breed aanbod ICT-profielen middelenverbintenis iedere individuele vraag: marktbevraging bij kleine (incl. eenmansbedrijven) + grote bedrijven ondersteund door een webportaal 81

82 Technische ondersteuning ICT-profielen - Wat? + e-marketplace + Grote bedrijven/ SME/ freelancers

83 Technische ondersteuning ICT-profielen - Wat? Meerwaarde Brede markt speelt continu Flexibel naar types van profielen Vendorneutraal Korte doorlooptijd Transparantie (tijd, proces, kwaliteit) Selectie door specialisten in personeelselectie Tijdelijke opdrachten, kleine opdrachten, 83

84 Technische ondersteuning ICT-profielen - Wie? Leverancier: USG Public Sourcing Technische ondersteuning ICT-profielen - Wanneer? Looptijd: 1/10/ /9/

85 Technische ondersteuning ICT-profielen - Hoe? Stap 1: Registreer uw organisatie: - Vul het workbook in - Mail naar - USG-Public Sourcing stemt telefonisch af + bezorgt aanmeldgegevens

86 Technische ondersteuning ICT-profielen - Hoe? Stap 2: Meld aan: - Op customer.connecting-expertise.com - Met gebruikersnaam of adres (1) en wachtwoord (2) - Wachtwoord kwijt? Klik dan op (3)

87 Technische ondersteuning ICT-profielen - Hoe? Stap 3: Aanvraag 1) Aanmaken, goedkeuren & publiceren aanvraag 2) Voorstellen kandidaten 3) Long- en shortlisten kandidaten 4) Interview & eindselectie 5) Aanmaak & goedkeuring contract 6) Schrijven prestaties 7) Goedkeuren prestaties 8) Factuur 87

88 Technische ondersteuning ICT-profielen Status? 26 entiteiten opgeladen 14 wachtenden : in fase verdelen rollen 45 actieve contracten 15 aangevraagd: goedgekeurd + startdatum vast te leggen OF budgettair goed te keuren

89 Technische ondersteuning ICT-profielen Status? Grote diversiteit profielen: GIS BA Ontwikkelaars Exoten

90 Ontwikkelingsprojecten Exploitatiegebonden ICTdiensten Ontwikkelingsprojecten Technische ondersteuning door ICTprofielen Aankoop van diverse ICTproducten

91 Ontwikkelingsprojecten - Wat? Focus nieuwe ontwikkelingen en belangrijke aanpassingen aan bestaande bedrijfstoepassingen diverse technologieën en methodologieën mogelijk voorafgaand projectvoorstel vragen bij de 3 ICT- Dienstverleners de 3 partijen maken projectvoorstel op, op basis van behoefteanalyse klant (standaardtemplate) klant kiest beste projectvoorstel via minicompetitie klant verantwoordelijkheid: bepalen behoeften aansturen veranderingstraject (ook niet-it-aspecten) uiteindelijke acceptatie

92 Ontwikkelingsprojecten - Wat? Mogelijke diensten opmaak projectvoorstel (indicatief exploitatie bij Exploitant) bestelling uitvoering project(fase) bestelling projectwijziging onderhoud in waarborg (hoogdringend of normaal/release) Andere modaliteiten Optioneel na evaluatie offertes: onderhandeling (gelijke behandeling!) vaste prijs of middelenverbintenis

93 Ontwikkelingsprojecten Wat? Gunningscriteria kwaliteit (40%) prijs (50%) uitvoeringstermijn (10%) In productiestelling in afspraak met de Exploitant ( eigen of Exploitant ICTcontract 2015 ) (best vroeg betrekken!)

94 Ontwikkelingsprojecten - Wat? Meerwaarde eenvoudigere procedure t.o.v. marktbevraging Flexibel: grootte, technologie, Voor middelgrote tot grote ontwikkelingsprojecten (te zwaar voor kleine projecten of aanpassingen) 94

95 Ontwikkelingsprojecten - Wie? CSC Atos HB-plus Ontwikkelingsprojecten - Wanneer? Looptijd: 1 september 2014 tot eind 2018 = nu bestelbaar

96 Exploitatiegebonden ICT-diensten Exploitatiegebonden ICTdiensten Ontwikkelingsprojecten Technische ondersteuning door ICTprofielen Aankoop van diverse ICTproducten

97 Exploitatiegebonden ICT-diensten - Wat? Focus end-to-end ingericht dienstenpakketten maximaal as a service dienstenpakketten: o Werkplekdiensten o Datacenterdiensten o Projecten o Netwerkdiensten (in eerste instantie enkel voor VO)

98 Exploitatiegebonden ICT-diensten - Wie? Leverancier: HP-Belgacom-plus (HB-plus) Exploitatiegebonden ICT-diensten - Wanneer? Looptijd: 1/2/ /1/2022 Vanaf 1/9/2014: groepsaankopen

99 Exploitatiegebonden ICT-diensten Werkplekdiensten - Wat? Inrichting, ondersteuning en beheer van de ICT-werkplek exploitatie gebruikersinfrastructuur (installatie, updates, incidenten, centrale printserver, ) aankoop/levering van standaard werkplekproducten via mechanisme van groepsaankopen (behoeftebevraging, marktbevraging, bestellingen per klant, leveringen, bijbestellingen) => eerste behoeftebevraging in 2014 werkplekgebonden datacenterdiensten: mail, agenda, datacapaciteit, documentbeheer, samenwerking, unified communications,... ( as a service ) Onafhankelijk van elkaar afneembaar

100 Exploitatiegebonden ICT-diensten Werkplekdiensten - Wat? Meerwaarden vaste, mobiele en thuiswerkplekdiensten schaalvoordelen één contactpunt en ondersteuning bij incidenten gamma ondersteuningsniveaus Any Device, Any Place and Any Time toegang beveiliging geen investeringen werkplekgebonden datacenterdiensten duurzaamheid geïntegreerde bestellingen, rapporten en facturatie 100

101 Exploitatiegebonden ICT-diensten Datacenterdiensten - Wat? computerzaalfaciliteit: huur fysieke ruimte infrastructuurdiensten (IaaS): virtuele capaciteit : servers, mainframe, storage en back-up, platformdiensten (PaaS): zoals databankplatformen voor Oracle of PostgreSQL applicatiemanagement: end-to-end beheer van bedrijfstoepassingen

102 Exploitatiegebonden ICT-diensten Datacenterdiensten - Wat? Meerwaarde Geen/ minder investeringen Specialisten voor specifieke competenties Schaalbaar Tijdelijke capaciteit (test, piekperiode, ) Kwaliteit (beschikbaarheid, performantie, beveiliging) Differentiatie (datacenter, DRP, aanvullende capaciteit, ) Samenwerking met diensten voor ontwikkelingsprojecten 102

103 Exploitatiegebonden ICT-diensten Projecten - Wat? Infrastructuurprojecten Onderhoudsprojecten applicaties Meerwaarde Bestaande kennis hergebruiken Inspelen op bugs, incidenten, kleine wijzigingen

104 Exploitatiegebonden ICT-diensten Netwerkdiensten (enkel VO) - Wat? exploitatie VO-WAN-omgeving VO-WAN-aansluitingen beveiligde aansluitingen partnernetwerken op VO-netwerk beveiligde connecties naar het internet (W)LAN-diensten

105 ICT-raamcontracten - Meer info? https://team10.vlaanderen.be/bz/eib/ictdiensten2015/ 105

106 ICT-raamcontracten Raamovereenkomsten ICT-contract 2015 Strategische ICT-consulting Telecommunicatiecontracten

107 Strategische ICT-consulting - Wat? Doel Advies voor ICT-beleid op strategische niveau Advies voor bevorderen afstemming bedrijfsvoering ICT (BIA) Geen realisaties of bodyshopping Doelgroep Vlaamse entiteiten (departementen, IVA s, EVA s, strategische adviesraden), VOI s, Vlaams parlement, Vlaamse gemeenschapscommissie Lokale en provinciale besturen, OCMW s en intercommunales inbegrepen

108 Strategische ICT-consulting - Wanneer? Looptijd raamcontracten: 24 maart maart 2018 Strategische ICT-consulting - Hoe? Bestelprocedure: Productcataloog op aanvraag bij aanbestedende overheid Bestellende overheid onderhandelt met leveranciers Evaluatie en opvolging van contract door aanbestedende overheid in overleg met leveranciers

109 Strategische ICT-consulting - Wie? PERCEEL I: Toegang tot researchrapporten en deelname aan netwerkevents - Gartner Toegang via jaarabonnementen evt. per gebruikersprofiel (ITprofessional, Advisor, CIO, ) rapporten, rapporten per jaar (hype cycles, magic vendor ratings, ) +950 analisten in 85 landen via teleconferentie of on-site Inhoudelijk o.a. : nieuwe trends & technologieën, databeheer, infrastructuur & operaties, IT outsourcing, IT performantie & business waarde, mobiel, cloud, veiligheid & privacy, Deelname aan netwerkevents (+70 per jaar): lokale briefings, summits, seminaries, symposia; voor alle types profielen

110 Strategische ICT-consulting - Wie? PERCEEL II : Maatwerkadvies en analyses op strategisch niveau - PWC Aanbod via profielen Consultant en CIO in middelenverbintenis Focus: uitwerking strategisch plan en architectuur, ICT-beleid ondersteunen, conceptbepaling, uitwerking business cases Thema s: business IT alignment, ICT-beheer, ICT-operaties, informatiebeheer, informatiebeveiliging, PERCEEL III : Inhoudelijke en financiële benchmarking Gartner Aanbod via prijs per vraag (eenvoudig) of per uur (complex) Focus: Inhoudelijke en financiële benchmarking Thema s: kostenbenchmarks o.a. TCO, prijsbenchmarks bv. outsourcingcontracten, custom benchmarks bv. bij herstructurering

111 Strategische ICT-consulting - Meer info? raamcontracten/ict-egovernment

112 Strategische ICT-consulting - Contact Mathias De Schrijver 112

113 ICT-raamcontracten Raamovereenkomsten ICT-contract 2015 Strategische ICT-Consulting Telecommunicatiecontracten

114 Telecommunicatiecontracten - Wat? Twee percelen: Perceel 1 : dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers Vaste telefonie : direct en indirect Perceel 2 : dienstverlening voor mobiele spraaktelefonie /mobiele datacommunicatie en hardwaretoestellen

115 Telecommunicatiecontracten - Wanneer? 21 juli juli 2018

116 Telecommunicatiecontracten - Wie? Beide percelen toegekend aan leverancier Mobistar De Vlaamse overheid treedt op als aankoopcentrale Wie neemt af? o De Vlaamse overheid Perceel 1: nummers - huidige jaarlijkse omzet: EURO ex btw Perceel 2: nummers - huidige jaarlijkse omzet: EURO ex btw o De Vlaamse lokale besturen en provincies Momenteel nemen 91 lokale besturen af van dit contract Perceel 1 : nummers Perceel 2 : nummers

117 Telecommunicatiecontracten - Meer info?

118 Telecommunicatiecontracten - Contact André Van Vyve projectleider telecommunicatie Alain Caers IT-adviseur 118

119 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

120 ICT-DIENSTEN VLAAMSE OVERHEID Wim Martens Strategiebeheerder Het Facilitair Bedrijf

121 ICT-diensten Vlaamse overheid Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal tekenplatform Digitaal certificatenbeheer 121

122 Gebruikersbeheer Wat? Beheren gebruikersgegevens, -rechten en -rollen op toepassingen eid token eid token eid token eid token

123 Gebruikersbeheer Eigenschappen Generieke code voor verschillende doelgroepen Decentraal (vanuit organisatie) en centraal (vanuit applicatie) beheer ondersteund Koppeling met authentieke bronnen + manueel beheer Bulk-uploads mogelijk Provisionering naar doelsystemen Rechten en rollen ondersteund

124 Gebruikersbeheer Toepassingsgebieden Beheer rechten en rollen op Vlaamse en federale toepassingen Beheer rechten op toepassingen lokale besturen naar beschikbare doelgroepen Opzetten nieuwe doelgroep met het oog op beheer van rollen en rechten op toepassingen van een lokaal bestuur

125 ICT-diensten Vlaamse overheid Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal tekenplatform Digitaal certificatenbeheer 125

126 Toegangsbeheer Wat? Effectief beveiligen van de toegang tot toepassingen

127 Toegangsbeheer - Eigenschappen Functies: Identificatie Authenticatie Autorisatie Meerdere authenticatiemiddelen Meerdere rollen Meerdere hoedanigheden Ondersteunt federatie Geïntegreerd met VO Gebruikersbeheer Lokale beheerder Gebruikers Gebruikers Toegang Gebruikersbeheer (Identity Management - IDM) Toegangsbeheer (Access Control Management - ACM) Toepassing lokaal VO federaal

128 Toegangsbeheer Toepassingsgebieden Toepassingen beveiligd ontsluiten: - Met eid, federaal burgertoken of VO-token - Naar verschillende doelgroepen beheerd via VOgebruikersbeheer - Standaard federatietechnieken (saml-gebaseerd)

129 ICT-diensten Vlaamse overheid Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal tekenplatform Digitaal certificatenbeheer 129

130 Digitaal tekenplatform - Wat? Plaatsen van een digitale handtekening op documenten

131 Digitaal tekenplatform Eigenschappen Gebaseerd op eid Verschillende documentformaten Meerdere handtekeningen Integreerbaar in toepassingen Rechtstreeks te gebruiken via What you see is what you sign Open standaarden Tijd- en kostenbesparend

132 Digitaal tekenplatform Toepassingsgebieden Digitaliseren informatiestromen Vlaamse overheid - lokale besturen Bv.: digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning. Informatiestromen lokale besturen intern, met burgers, bedrijven en andere overheden

133 ICT-diensten Vlaamse overheid Gebruikersbeheer Toegangsbeheer Digitaal tekenplatform Digitaal certificatenbeheer 133

134 Digitaal certificatenbeheer - Wat? Bekomen van digitale certificaten, uitgegeven door de VO CA (Certificate Authority) Beheren van externe digitale certificaten

135 Digitaal Certificatenbeheer Eigenschappen Verschillende types certificaten Beheren externe certificaten: levenscyclus onder controle Duur certificaat is vrij: 1, 2, 3 of 5 jaar Geïntegreerd met VO-gebruikers- en toegangsbeheer: registratie eenvoudig, veilig en snel

136 Digitaal Certificatenbeheer Toepassingsgebieden Veilig webservices Vlaamse overheid oproepen Datastromen tussen interne servers encrypteren Authenticatie interne servers Beheren levenscyclus certificaten beheren (niet enkel VOcertificaten)

137 ICT-diensten Vlaamse overheid Wie? Het Facilitair Bedrijf

138 ICT-diensten Vlaamse overheid Wanneer? Een aantal diensten nu reeds gebruikt door de lokale besturen Bijkomende diensten volgen timing raamovereenkomst exploitatiegebonden ICTdiensten

139 ICT-diensten Vlaamse overheid Hoe/meer info? Toegangsbeheer gebruikersbeheer Gebruikersbeheer /index.php Digitaal tekenplatform Mailen naar Digitaal certificatenbeheer

140 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten deel 2 8. ICT-diensten Vlaamse overheid 9. Overzicht ICT-dienstenleveranciers 10. Vragenronde RECEPTIE EN NETWERKING

141 HB-plus Exploitatiegebonden ICT-diensten Info: Contact: https://www.hbplus.be/formulier/contact Anne-Marie Covemaecker - Account Executive Enterprise Business Unit T +32 (2) M +32 (477) Koning Albert II laan 27 B-1030 Brussel, België

142 HB-plus Ontwikkelingsprojecten Info: doorklikken naar Projecten Contact: Klantbeheerder: Offertebeheerder: Tijdens projectuitvoering: HB-plus projectleider Programmabeheerder:

143 Atos Ontwikkelingsprojecten Info: Contact: Frank De Saeytyd - Account Manager Da Vincilaan 5, Caprese Building B-1930 Zaventem, België

144 CSC Ontwikkelingsprojecten Info: CSC Portal: Aanvraag toegang «Engage Secure» samenwerkingsplatform via de portalpagina Contact: Via Els Bulens Business Development +32/ Philip Trappeniers Delivery Manager (projecten) +32/

145 USG Public Sourcing Technische ondersteuning door ICT-profielen Iprof Contact: Saskia Kindt - Business development manager /Account manager Veerle Seymus - Recruitment coördinator Dieter De Kerpel - Business Manager Frankrijklei 101 B-2000 Antwerpen, België

146 RealDolmen Aankoop van diverse ICT-producten Paul Peersman Sales Manager Public Sector Coördinatie + aanspreekpunt voor Bestuurszaken Tel Tim Pots Account Manager voor RWO, O&V, MOW,WSE, CJSM, F&B, IV Tel Pieter Van Wesemael Account Manager voor LNE & DAR Tel Tom Ampe Account Manager Lokale Besturen & WVG Tel

147 RealDolmen Aankoop van diverse ICT-producten Chris Van Houdt Internal Sales/ commerciële vragen m.b.t. producten Te: Sonia Coosemans Customer Operations Officer Bestellingen en leveringen Tel Christel Denayer Customer Operations Assistant Facturatie Tel

148 Gartner Contact: David Luyckx Mobile: Direct: Corporate Village - Figueras Building Leonardo da Vincilaan 11 B-1930 Zaventem - Belgium

149 PWC Contact: Floris Ampe - PwC Partner Direct: Mobile: Bart Peeters - PwC Senior Manager Direct: Mobile:

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service

HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen HB-plus aanbod lokale besturen Werkplek as a service HB-plus, deelgenoten HP en Belgacom Ronald Van Landschoot 16/10/2014 22/10/2014

Nadere informatie

Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten

Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten 1 Kennismaking met de mogelijkheden van de raamovereenkomst Ontwikkelingsprojecten 2 Doelgroep/ klantenbereik Vlaamse overheid Lokale en provinciale besturen Overzicht klantenbereik op de website van Bestuurszaken

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013

V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013 V-ICT-OR vzw Jaarverslag 2013 Voorwoord... 1 1. Over V-ICT-OR... 2 Wie zijn we... 2 Werking... 2 Leden... 3 Stuurgroep Lokaal e-government... 3 Bedrijvenconsortium... 3 Regionale werking... 4 Internationale

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding Met de cloud zijn alle problemen opgelost! Geen eigen grote investeringen meer op vlak van infrastructuur, minder lokaal personeel, meer efficiëntie,.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie