VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Snel/Eenvoudig/Veilig ontsluiten van informatie. Wim MARTENS Erik R. VAN ZUUREN Henk SMETS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Snel/Eenvoudig/Veilig ontsluiten van informatie. Wim MARTENS Erik R. VAN ZUUREN Henk SMETS"

Transcriptie

1 VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer Snel/Eenvoudig/Veilig ontsluiten van informatie. Wim MARTENS Erik R. VAN ZUUREN Henk SMETS

2 VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer VO Toegangs-/Gebruikersbeheer Oorsprong / Doelstelling Belangrijkste Basisprincipes Functioneel & Architectureel Overzicht Enkele Gebruiksscenarios Co-existentie met andere systemen Andere / Verwante diensten Digitaal TekenPlatform MAximale GegevensDeling tussen Administraties Toegangsbeheer voor webservices Digitaal Certificatenbeheer 2

3 Oorsprong / Doelstelling Noden vanuit de basis: Hoe toepassingen / informatie veilig ontsluiten en aldus het elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk maken vanuit de Vlaamse overheid en Vlaamse lokale besturen? Hoe gebruikers authentiseren/identificeren? Hoe de hoedanigheid van Gebruikers verifiëren? Hoe mandaten / delegaties / toegangsrechten verifiëren? Hoe Gebruikers registreren (en hun hoedanigheden/kenmerken)? Hoe komen betrouwbare authentieke bronnen in deze?. Noden vanuit egov-ondersteunende bouwstenen: Nood aan een platform dat snel inzetbaar is om toepassingen / informatie van verschillende Vlaamse entiteiten (en lokale besturen) te ontsluiten Nood aan platform dat toelaat gegevens te ontsluiten aan verschillende doelgroepen. Nood aan platform in lijn met de Wet op Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer. Nood aan gedeelde omgeving, modulaire bouwstenen en een service-oriented opzet. 3

4 Vandaag Een greep uit de ontsloten applicaties: VKBO / VKBP (CORVE) Studietoelagen (O&V) Inkom / OP (AO) WebEdison (O&V) EnergiePrestatiedatabank (VEA) DOV (RWO) EMIL (LNE) edelta (MOW) Zorginspectie (WVG) GeoMob (MOW) TWP/SBW (WSE) Digiflow (FGOV) ebirth (FGOV) Vlimpers (BZ) ESF (ESF agentschap) Digitaal Toezicht (ABB) KBI (ABB). 4

5 Belangrijkste Basisprincipes Toegang Krijgen (Toegangsbeheer) Toegang Geven (Gebruikersbeheer) 5

6 Belangrijkste Basisprincipes Toegang Krijgen (Toegangsbeheer) Gebruiker Gegevens uit Authen. Bronnen (bv is rchitect ) Applicatiespecieke rechten Applicatie VO of LB Toegang Geven (Gebruikersbeheer) Gegevens uit Authen. Bronnen Wettelijk Vertegenwoordiger Hoofd lokale beheerder Lokale beheerder Lokale (domein) Lokale beheerder beheerder (domein) (domein) Applicatiespecifieke rechten Applicatiebe heerder 6

7 Belangrijkste Basisprincipes Doelgroepen Nood aan het openstellen van toegangen, enkel en alleen aan juiste type gebruikers/organisaties Domeinen Clusters van activiteits-/bevoegdheidsgebieden Lokale Beheerders (DomeinX) Werkrelaties en toegangen zouden enkel toegekend mogen worden op basis van authentieke informatie of door personen die voor een bepaalde materie toegangen mogen beheren voor hun organisatie. Burgers Vo Medewerkers Lokale Besturen Economische Actoren Partners van de Vo Architecten Zorginstellingen Onderwijs- & Vormingsinst. Burgers Medewerkers VO & LB Vo Medewerkers Lokale Besturen Partners VO & Ondernemingen Partners van de Vo Zorginstellingen Architecten Sociale Huisvestigingsmaatsch. Sociale Beschutte Werkplaatsen.. Onderwijs- & Vormingsinst. Applicatiebeheerders Toegangen kunnen eventueel beheerd worden door een applicatie-/informatie-eigenaar. Domeinen Fiscaliteit Sociale Zekerheid Ruimtelijke Ordening 7

8 Functioneel / Architecturaal overzicht Toegang verkrijgen (=> ACM): Authentiseert gebruikers Vraagt/checkt hoedanigheid waaronder de gebruiker wenst op te treden. Zorgt voor grofmazige autorisatie Geeft gegevens door voor fijnmazige autorisatie. Toegang geven (=> IDM): Lokale beheerders en applicatiebeheerders creëren en kennen rechten toe aan gebruikers Gebruikersbeheer schrijft informatie weg in de Identiteiten Databank (en waar nodig andere databanken). Gebruiker Toegang verkrijgen via Toegangsbeheer Applicatie gebruiken Toegangs beheer Informatie Raadplegen Identiteiten Databank Informatie Wegschrijven Applicatie Gebruikers beheer Rechten Toekennen Lokale Beheerde Toegang geven via Gebruikersbeheer r Noot: In dit overzicht wordt abstractie gemaakt van de verschillende integratiepatronen met ACM. 8

9 Functioneel / Architectureel Overzicht (Toegangsbeheer) Functie Locatie neutraal tov Service Provider beschikbaar Ja (middels Federation) Authenticatie / Identificatie via FAS (eid,..) en VAS (Vo-Token) ja Authenticatie / Identificatie via lokale IDP VO-entiteit Eerste helft 2015 Authenticatie / Identificatie via ehealth IDP ja Authenticatie / Identificatie via SMS Onder discussie Single Sign-On (basis) Binnen VO-eco-systeem Single Sign On (met wisselen hoedanigheid) Eerste helft 2015 Doelsysteem afhankelijke identity / assertion mogelijk ja Verificatie gegevens via LDAP of WS in externe bron Verificatie gegevens in externe bron dmv attribute providers Tweede helft 2015? ja Statistieken/Rapportage Audit Trailing 9 ja 10jaar (of meer)

10 Functioneel / Architectureel Overzicht (Gebruikersbeheer) Functie v2 v3 Beheren van Organisaties Uploads Incl erkenningen Beheren van gebruikers (en hun werkrelaties ) Uploads of LB Incl via selfrequest Beheren van mandaten/delegaties/rechten (naar natuurlijke pers) Uploads of LB Incl via selfrequest LifecycleManagement (op basis van authentieke bron of expiry date) x x Selfservices Paswoord reset Uitgebreid Selfrequest (aanvraag van mandaat, delegatie of recht) Eerste helft 2015 Goedkeuringsflow (incl identificatie/notificatie juiste goedkeurder) Eerste helft 2015 Koppeling met authentieke bronnen KBO/RRN Koppeling met BTB / CSAM Eerste helft 2015 x Geparametriseerde Rollen (bv recht voor meerdere entiteiten of rol met beperkingen ) x Uitgebreid Doelsysteem parametrisering digitale identiteit (niet altijd RRN) x Uitgebreid Mogelijkheid tot provisioneren naar (lokale) databank/ldap/ad x bijzaak Statistieken/Rapportage/ Overzichten/Notificaties x Uitgebreid 10

11 Gebruiksscenarios (Toegang LB tot applicaties direct gekoppeld aan het VO-toegangsbeheer) Digitaal Toezicht CRAB Medewerkers Stad/GemeenteX Taxivergunningen VKO/VKBP Toegangsbeheer VO.. Lokale Beheerder Stad/GemeenteX Gebruikersbeheer Lokale Besturen 11

12 Gebruiksscenario (Toegang VO/LB s tot applicaties direct gekoppeld aan het VO-toegangsbeheer) Applicatie StadX Medewerkers Vlaamse Overheid (of andere Lokale Besturen) Toegangsbeheer VO Portaal GemeenteY Externe CloudServiceZ.. Lokale Beheerder Gebruikersbeheer Lokale Besturen Gebruikersbeheer VO 12

13 Gebruiksscenario (Toegang externe doelgroepen tot applicaties LB gekoppeld aan eigen/lokaal toegangsbeheer) Lokaal Portaal Lokale Applicatie Architecten / SHM s / Ondernemingen Toegangsbeheer VO Medewerkers VO-EntiteitX / Lokaal BestuurY Lokaal Toegangsbeheer Lokaal Gebruikersbeheer Gebruikersbeheer VO Gebruikersbeheer Econ.Actoren 13

14 Gebruiksscenario (Toegang LB tot applicaties direct gekoppeld aan het VOtoegangsbeheer maar met authenticatie op eigen/lokaal toegangsbeheer ) Applicatie StadX Portaal GemeenteY Externe CloudServiceZ.. Toegangsbeheer VO Medewerkers VO-EntiteitX / Lokaal BestuurY Lokaal Toegangsbeheer Lokaal Gebruikersbeheer Gebruikersbeheer VO Gebruikersbeheer Econ.Actoren 14

15 Co-existentie met andere systemen CSAM / BTB (Beheer der Toegangsbeheerders): Koppeling beoogd Q1/Q Aandachtpunt: Domeinen vs Werking VO Aandachtpunt: op orde zijn vd domeinen Aandachtspunt: voeding vanuit VO authentieke bronnen. DOMAINES BTB DOMEINEN DOMEIN (NL) 1 Sociale Zekerheid 2 Financiën 3 Mobiliteit (vervoer, infrastructuur, telecommunicatie) 4 Werkgelegenheid 5 Volksgezondheid (zorgverstrekking) 6 Binnenlandse zaken 7 Buitenlandse zaken 8 Voedselketen 10 Economie (energie, landbouw, zeevisserij) 9 Cultuur 11 Huisvesting 12 Justitie 13 Leefmilieu (landinrichting, natuurbehoud, waterbeleid) 14 Onderwijs (Wetenschappelijk onderzoek) 15 Ontwikkelingssamenwerking 16 Overheidsopdrachten 17 Ruimtelijke ordening 18 Defensie 19 Bijstand aan personen 20 System Admin 15

16 Mogelijke (Toekomstige) Win s Doorgave Gebruikerslijsten LB aan VO kan latere toekenningen van gebruikersrechten versnellen. Het gebruik van afgesproken / herkenbare functies zou aanleiding kunnen geven tot automatisch toekenbare toegangen/rechten. Het beschikbaar zijn van contactgegevens zou kunnen aanleiding geven tot bv een Telefoon/Contactgids Vlaamse Lokale Besturen. Een mature / goedgevuld Gebruikersbeheer Lokale besturen zou toelaten sneller samenwerkingsverbanden op te zetten / en collaboratieve platformen te gebruiken. 16

17 VO-Toegangs-/Gebruikersbeheer VO Toegangs-/Gebruikersbeheer Oorsprong / Doelstelling Belangrijkste Basisprincipes Functioneel & Architectureel Overzicht Enkele Gebruiksscenarios Co-existentie met andere systemen Andere / Verwante diensten Digitaal TekenPlatform MAximale GegevensDeling tussen Administraties Toegangsbeheer voor webservices Digitaal Certificatenbeheer 17

18 Digitaal TekenPlatform Kenmerken DTP DTP levert een juridisch geldige handtekening op basis van de elektronische identiteitskaart (eid). DTP kan gebruikt worden door burgers en besturen. DTP is gebaseerd op open standaarden en gebruik is gebaseerd op vrij beschikbare componenten. DTP is een bouwsteen die geïntegreerd kan worden in uw toepassingen (VO en lokale besturen) zowel voor tekenklaar maken, time-stamping (op moment van tekenen) en handtekeningvalidatie als verzegeling. Technische standaarden & koppelvlakken PDF1.7, PDFA2, PDF/E + PaDES-handtekeningen Opties: DTP-mail, DTP-WS, DTP-WI Combinatie met Gebruikersbeheer laat toe tekenbevoegdheid na te gaan bij ontvangst. Actuele pistes: upgrade platform, verbetering interfaces, bulk signing, e-seals. 18

19 MAximale GegevensDeling tussen Administraties Kenmerken MAGDA: Publicaties: toeleveren van geselecteerde sets van authentieke gegevens Mutaties: automatisch toeleveren van alle wijzigingen op authentieke gegevens Gegevensstroomverwerking: doorsturen van aangeleverde sets van authentieke gegevens Onsloten: Via ACM/IDM voor webinterfacegebaseerde toegang Via WSS/DCB voor systeem-koppelingen persoonsdiensten 19 ondernemingsdiensten

20 Toegangsbeheer voor webservices Toegang tot VO-diensten (vanuit systemen van LB): Gebaseerd op standaard webservices Meestal ontsloten/lopende via MAGDA Beveiligd via VO-WSS gateways Actuele piste: verdere automatisering ism VO-DCB SSL WSS VO-WSS (Gateway) MAGDAdiensten DHO-diensten. 20

21 Digitaal Certificatenbeheer Beveiligde ontsluiting van applicaties vereist certificaten Voor (niet publieke) koppelingen heeft de VO een eigen PKI opgezet Deze geeft kostenloos certificaten uit voor gegevensuitwisseling tussen en met VO-systemen. Elk lokaal bestuur kan middels het gebruikersbeheer een certificatenbeheerder voor zijn eigen domeinen. Ook niet VO-DCB-certificaten kunnen geregistreerd worden (ten einde over tijdige notificatie te ontvangen in geval van vervaldatum ). 21

22 Contactgegevens Wim MARTENS Strategiebeheerder - Vlaamse Overheid, Het Facilitair Bedrijf, Interne Diensten Erik R. VAN ZUUREN Programma Manager Toegangs/Gebruikersbeheer/DigitaalTekenplatform/DigitaalCertificatenbeheer Henk SMETS Relatiebeheer Toegangs/Gebruikersbeheer/DigitaalTekenplatform/DigitaalCertificatenbeheer 22

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM

Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM Evolutie van de mandaten in het kader van CSAM (samenwerking tussen overheidsdiensten) Jan Viaene FOD Financiën Wouter Debecker CSAM Agenda CSAM: Self Service Mandats: 2 e-government in België 3 Context

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Doel en opzet van het Magda 2.0 platform

Doel en opzet van het Magda 2.0 platform Briefing Doel en opzet van het Magda 2.0 platform Hans C. Arents, senior adviseur strategie & programmabeheer, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING 1 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart Frank Robben Administrateur-generaal ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

CDG000747_Bijlage 2 : Functionele en niet-functionele vereisten. Bestek CDFout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

CDG000747_Bijlage 2 : Functionele en niet-functionele vereisten. Bestek CDFout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Bestek nummer CDG000747 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Lijstenbeheer stad Gent CDG000747_ : Functionele en niet-functionele vereisten 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management

Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Cross reference: NEN7510 en Identity & Access Management Een overzicht van onderdelen uit de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg die door een integrale identity en access management oplossing

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Eindbeeld RIdM. Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk. Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0

Eindbeeld RIdM. Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk. Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0 Eindbeeld RIdM Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk Status Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0 Datum 18 maart 2014 Managementsamenvatting Dit Eindbeeld beschrijft de toekomstige

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie