GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict"

Transcriptie

1 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

2 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe Benoit (RSZ) & Walter Van Assche (Fedict) Tel van de projectverantwoordelijke / van projectverantwoordelijke Naam van de instelling / indiener Aard van de instelling / bevoegdheidsniveau Naam van de contactpersoon Functie van de contactpersoon Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict Federaal Koen Snyders (RSZ) & Jan Deprest (Fedict) Administrateur-generaal Voorzitter Tel van de contactpersoon van de contactpersoon [1]

3 2 HET PROJECT 2.1 Samenvatting van het project (maximum tekens) (doelstelling, verwachte resultaten, prioriteiten, middelen, duurtijd,...) Ondernemingen vertrouwen hun interacties met de overheid vaak toe aan meerdere personen binnen of zelfs buiten de eigen organisatie. Naargelang het domein is iemand anders gemachtigd om te handelen namens de onderneming, bijvoorbeeld wat betreft de fiscaliteit, het beheer van de loonlijst of de inschrijving van het wagenpark. Het geïntegreerd identiteits- en en autorisatiemanagement (GIAM) zorgt ervoor dat ondernemingen voortaan zelf elektronisch kunnen aangeven wie waarvoor gemachtigd is. Dankzij een samenwerking tussen de RSZ en Fedict wordt GIAM stap voor stap veralgemeend voor alle nieuwe toepassingen van de sociale zekerheid en de federale overheid, maar ook regionale agentschappen kunnen inhaken op het initiatief. In een eerste fase, einde 2011, werd GIAM uitgerold voor een aantal kerntoepassingen van de sociale zekerheid (oa. Dimona, DmfA...), de FOD Financiën (Tax-on-Web) en de FOD Mobiliteit (WebDIV). In een strategisch comité besloten Fedict, KSZ, RSZ, FOD Economie, FOD Financiën en ehealth-platform dat al hun nieuwe toepassingen die op ondernemingen zijn gericht, GIAM zullen gebruiken voor identificatie en autorisatie. Voor de ondernemingen biedt GIAM het gebruiksgemak en de veiligheid van één centraal beheersysteem voor de identificatie, authentificatie en het beheer van toegangsrechten. Wanneer iemand van rol verandert of de onderneming verlaat, wordt het zeer eenvoudig om zijn of haar toegangsrechten aan te passen. Voor de overheid biedt het gebruik van één centraal, generiek platform het voordeel van de eenvormigheid. Bovendien vermijdt GIAM dat meerdere overheidsdiensten moeten investeren in sterk gelijkaardige technologie. Dankzij standaardisatie en hergebruik zorgt GIAM zo voor een kostenbesparing van ettelijke miljoenen Euro. Budget: EUR ICT-partners: Smals vzw, Deloitte, Verizon Business [2]

4 2.2 Wat is de waarde (voor de overheid en/of de gebruiker) van dit project? Hoe werd de waarde van dit project berekend? Kunnen de resultaten van het project door andere overheden worden gebruikt? Wegen de resultaten op tegen de geïnvesteerde middelen en tijd? (maximum tekens) Het beheer van identiteiten en autorisaties van ondernemingen is een complex gegeven waarbij centralisatie en decentralisatie hand in hand gaan. Net omdat elke situatie specifiek is gaat het om een grote, middelgrote of kleine onderneming en over fiscaliteit, sociale zekerheid, mobiliteit... moet de oplossing generiek en flexibel zijn. GIAM legt de verantwoordelijkheid voor het toegangsbeheer maximaal bij de onderneming zelf. Toch moet het 100% ondubbelzinnig duidelijk zijn wie gemachtigd is en wie niet om onduidelijkheid, vergissingen en zelfs fraude tegen te gaan. Eén databank beheert voor elke entiteit (onderneming of andere organisatie met KBO-nummer, eventueel ook ziekenhuis of rusthuis) wie de hoofdtoegangsbeheerder is. Deze zal uiteindelijk eindverantwoordelijk zijn voor het decentraal beheer van wie welke rol of machtiging krijgt namens de organisatie. Voor de onderneming zorgt het principe van online self-service, in combinatie met één beheerplatform voor alle overheidstoepassingen, voor vereenvoudiging, duidelijkheid en veiligheid. Alle toegangsrechten zijn op één plaats zichtbaar en aanpasbaar. Medewerkers die het bedrijf verlaten of een andere rol krijgen, zullen zo niet langer onbedoeld hun toegangsrechten kunnen behouden. Er zijn een aantal policies gecreëerd die erover waken dat de ruimte voor vergissingen, discussies en oneigenlijk gebruik van toepassingen wegvalt. In oktober 2012 hadden al meer dan entiteiten een hoofdtoegangsbeheerder aangewezen via het GIAM-systeem. Voor de overheidsdiensten biedt GIAM een antwoord op een complex probleem: op elke moment ondubbelzinnig weten welke natuurlijke persoon voor welke thema s gemachtigd is om te handelen namens de onderneming. Doordat de toepassingen van de verschillende overheden niet langer zelf een oplossing voor identiteits- en toegangsbeheer moeten uitwerken en beheren, zorgt GIAM voor een belangrijke besparing bij de bouw van nieuwe toepassingen. Gecentraliseerd ICT-beheer en de ondersteuning van eindgebruikers wordt verzorgd door de GIAMdienst. Dankzij schaalvoordelen en het spreiden van de kosten over een groot aantal instellingen, genieten de gebruikers van GIAM een lage operationele kost. [3]

5 2.3 Wat is de inbreng van dit project op het vlak van innovatie en van de gebruikte technologiëen? Wat is er nieuw en uniek aan dit project? In wat verschilt dit project van andere e-govprojecten? (maximum tekens) Commercieel verkrijgbare IAM-oplossingen (identity & access management) gaan niet ver genoeg voor het complexe beheer van identiteiten, attributen en rollen tussen zoveel ondernemingen, externe mandatarissen en publieke instanties. GIAM gaat daarom een stap verder in de combinatie van centraal en decentraal beheer. Voor een optimale flexibiliteit en een vlotte integratie met bestaande kerntoepassingen van diverse overheidsdiensten bestaat GIAM uit een losse koppeling van systemen, authentieke bronnen en decentrale beheersystemen op basis van webservices (SOA, SAML2). Ook het Federaal Authenticatie Systeem (FAS) is volledig geïntegreerd. Door de toepassing van toegangsregels op informatie uit de centrale databank van hoofdtoegangsbeheerders, een reeks authentieke bronnen (KBO...) en de decentrale systemen voor rollenbeheer, is het ondubbelzinnig duidelijk wie welke rechten heeft in welk informatiesysteem. Door selfservice en automatisering blijft het identiteits- en autorisatiebeheer perfect overzichtelijk, zelfs met zo n groot aantal gebruikers en toepassingen. Voor de authenticatie het ondubbelzinnig identificeren van een natuurlijk persoon doet GIAM een beroep op de combinatie van de elektronische identiteitskaart (eid) en de bijhorende PIN-code. Naast het gebruiksgemak en het hoge veiligheidsniveau heeft dit als voordeel dat elke Belgische staatsburger deze al bezit en ermee vertrouwd is. 2.4 Wat is de inbreng van het project op het vlak van gebruiksvriendelijkheid? Op welke manier laat deze toepassing de gebruikers uit de doelgroep gebruik maken van de e- government-toepassing, wordt duidelijk aangegeven welke stappen zijn die hierna zullen volgen en wordt er feed-back gegeven over het proces dat werd aangevat, enz...? (maximum tekens) Het principe van online self-service geeft de ondernemingen een verregaande autonomie in het beheer van hun toegangsrechten. In meer dan entiteiten, in grote meerderheid ondernemingen, heeft de wettelijke vertegenwoordiger nu al een hoofdtoegangsbeheerder aangesteld. Dit is vaak de veiligheidsverantwoordelijke, maar kan ook de eigenaar of een bestuurder zijn. Dankzij haar flexibele, decentrale structuur is GIAM immers geschikt voor zeer kleine tot zeer grote ondernemingen. De hoofdtoegangsbeheerder geeft aan wie eventueel zijn of haar vervanger is en stelt verder ook een aantal toegangsbeheerders aan (bijvoorbeeld per vestigingseenheid of per functioneel domein, zoals boekhouding, HR, fleet...). Deze laatsten kunnen op hun beurt rollen toewijzen aan meerdere personen binnen hun team of zelfs buiten de onderneming. Deze getrapte verantwoordelijkheid laat geen ruimte voor onduidelijkheid en komt toch tegenmoet aan de eigenheid en complexiteit van organisaties klein en groot. Voor de overheidsdiensten is GIAM opgezet als een generieke component, die zonder grote moeite kan worden ingepast in nieuwe en bestaande toepassingen. Het eigen ICT-beheer is zo verlost van een cruciale, complexe taak als het toegangsbeheer. Het principe van online self-service vermijdt manuele ingrepen, allerhande telefonische vragen en oneigenlijk gebruik van overheidstoepassingen. [4]

6 2.5 Met wie werd er allemaal samengewerkt om dit project te realiseren. Vermeld vooral de overheidspartijen en geef aan op welke manier de samenwerking verliep. Welke zijn de doelgroepen en hoe werden die bij het project betrokken? (maximum tekens) De RSZ en Fedict zijn de initiatiefnemers van GIAM, in nauwe samenwerking met het ehealth-platform, de KSZ, de FOD Economie en de FOD Financiën. Deze zes instellingen zijn vertegenwoordigd in een strategisch comité, dat zich al heeft voorgenomen om GIAM te gebruiken bij alle nieuwe e-governmenttoepassingen die op ondernemingen zijn gericht. Door het generieke karakter van de toepassing kunnen ook ander overheidsdiensten op federaal en regionaal niveau inhaken op het initiatief. Momenteel gebruikt de FOD Mobiliteit de technologie al voor haar WebDIVtoepassing. Ook de FOD Justitie (rechtbanken van Koophandel), het RIZIV, Vlaanderen, Walloniën en anderen hebben al interesse getoond. Overheidsdiensten die GIAM ook willen gaan gebruiken, beschikken over een intake-traject en servicedocumentatie, zodat ze hun behoeften snel kunnen afwegen tegen de huidige technische mogelijkheden. [5]

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

VOICE OVER. Klaar voor morgen OT2010. Alles in huis. Save the date! Bellen. flexibel. 11 september 2012. Mitel maakt overheidscommunicatie

VOICE OVER. Klaar voor morgen OT2010. Alles in huis. Save the date! Bellen. flexibel. 11 september 2012. Mitel maakt overheidscommunicatie VOICE OVER MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 1 september 2012 Klaar voor morgen Mitel maakt overheidscommunicatie flexibel OT2010 een nieuwe start Alles in huis voor uw IT & Telecom Save the date! 11 september

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ]

Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] Er bestaat een perfecte oplossing voor elk bedrijfsprobleem. [ bereid u voor op morgen ] DIT IS WIE WE ZIJN. DIT IS WAT WE DOEN. Het zit in onze naam en in ons DNA: bij de RealDolmen Business Solutions

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Informatieset. Informatieset. Act! CRM

Informatieset. Informatieset. Act! CRM Informatieset Act! CRM Een relatiedatabase toegespitst op uw bedrijfsomgeving, die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is en altijd en overal benaderbaar, waar u ook bent. Dat is de wens van velen.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2008

Ondersteuningsplan 2008 Ondersteuningsplan 2008 Louis Collet Directeur Versie 2.0 23 april 2008 Louis Collet (Sign ature) Digitaal ondertekend door Louis Collet (Signature) DN: cn=louis Collet (Signature), sn=collet, givenname=louis

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie