Doel en opzet van het Magda 2.0 platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel en opzet van het Magda 2.0 platform"

Transcriptie

1 Briefing Doel en opzet van het Magda 2.0 platform Hans C. Arents, senior adviseur strategie & programmabeheer, (CORVE) Tel: (02) Fax: (02) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: 1 van 22

2 Doel en opzet van het Magda 2.0 platform Wat is het doel van het Magda 2.0 platform? CORVE als Vlaamse dienstenintegrator Magda 2.0 platform architectuur verbetering opsplitsing in 3 deelplatformen: gegevens / business / gateway publicatie- & mutatieframework + gegevensstroomverwerking nieuwigheid: gateway diensten voor 4-ogen controle Magda 2.0 software & infrastructuur vernieuwing 2 van 22

3 Wat is het doel van het Magda 2.0 platform? Magda (Maximale gegevensdeling tussen administraties) platform SOA-gebaseerde infrastructuur voor diensten m.b.t. gegevensdeling tussen Vlaamse en andere administraties (federaal, lokaal, ) diensten: niet enkel webservices, maar ook bestandstransfer en interactieve webtoepassingen gegevensdeling: de ontsluiting en de uitwisseling van gegevens (persoonsgegevens, ondernemingsgegevens, geografische gegevens) vanuit federale en Vlaamse nen naar derden toe Magda 2.0 = vernieuwde en verbeterde versie van Magda 1.0 het sneller en goedkoper aanbieden van nieuwe diensten het ontsluiten van nieuwe (Vlaamse) authentieke nen het bedienen van meer en nieuwe klanten (provinciale & lokale besturen) voldoen aan de verplichtingen van het Vlaams decreet van 18 juli 2008 en het toekomstig decreet Vlaamse DienstenIntegrator CORVE toelaten zijn rol als Vlaamse dienstenintegrator op te nemen 3 van 22

4 Wat is het doel van het Magda 2.0 platform? RR KBO Kadaster FOD Fin KSZ VKBO CRAB (AGIV) LED (Onderwijs) Dig. Bouw. (RWO) federale authentieke nen Vlaamse authentieke nen Lokale besturen Vlaamse overheid MOMENTEEL (Magda 1.0) TOEKOMST (Magda 2.0) 4 van 22

5 Wat is het doel van het Magda 2.0 platform? CORVE is de Vlaamse dienstenintegrator (VDI) een instantie die door of krachtens de wet belast is, binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector, met een taak van algemeen belang, nl. met de organisatie van elektronische gegevensuitwisseling over instanties heen en met de geïntegreerde ontsluiting van gegevens dienstenintegratie: het ontwikkelen en het afstemmen van elektronische deeldiensten op elkaar om te komen tot een coherent elektronisch dienstenpakket met het oog op de aanbieding ervan aan derden die zich houdt aan de geboden: Gij zult niet zelf authentieke gegevens beheren (= 4-ogen principe ) Gij zult nooit zelf authentieke gegevens aanvullen of verbeteren Gij moogt enkel tijdelijk een copie van authentieke gegevens bijhouden Het Magda 2.0 platform is het instrument waarmee CORVE zijn rol als Vlaamse dienstenintegrator vervult 5 van 22

6 CORVE als Vlaamse dienstenintegrator Het aanbieden van een coherent elektronisch dienstenpakket m.b.t. de ontsluiting van authentieke nen omvat: 1 (het bouwen van tijdelijke diensten die nog niet door authentieke nen zelf aangeboden worden) zo min mogelijk, om niet zelf authentieke gegevens te beginnen opslaan CORVE is géén gegevensintegrator bvb. de VKBO-diensten, in afwachting dat de KBO deze diensten zelf aanbiedt 2 het op éénvormige wijze ontsluiten van bestaande diensten die door authentieke nen zelf aangeboden worden, in het bijzonder het optreden als trusted third party (TTP) en intermediair bij de ontsluiting van persoonsgegevens bvb. het ontsluiten van KSZ en RR diensten (federale authentieke nen), het ontsluiten van LED diensten (Vlaamse authentieke ) 3 het bouwen van gecombineerde diensten die enkel door een dienstenintegrator kunnen of mogen aangeboden worden bvb. een gecombineerde dienst die gezinssamenstelling en kadastraal inkomen ontsluit, en op basis van deze gegevens een JA/NEE antwoord geeft op de vraag of aan een bepaalde wettelijke voorwaarde is voldaan (i.h.k.v. pro-actieve rechtentoekenning) 6 van 22

7 CORVE als Vlaamse dienstenintegrator CORVE tracht hierbij maximaal te voldoen aan de vragen en verwachtingen van de business: ontsluiten van authentieke nen: leesdiensten: opvragen van gegevens (Geef/Zoek) publiceerdiensten: automatisch toeleveren van gegevens schrijfdiensten: aanmaken/wijzigen/verwijderen van gegevens aanspreekbaar op slechts twee manieren: WS: webservice (HTTPs) = webservicedienst FT: file transfer (sftp) (webtoepassing voor eindgebruikers) met slechts twee input/outputformaten: XML, CSV (enkel bestandsdiensten) = bestandstransferdienst gebaseerd op één enkel onderliggend canoniek Magda object model / Magda formaat (XML) 7 van 22

8 Magda 2.0 platform als instrument Het Magda platform dient een aantal capabilities te hebben: authenticatie, (signing), beveiligd transport (HTTPs, sftp) traffic & error logging, monitoring (SLAs) gegevens transformeren, gegevens provisioneren queries uitvoeren / bestanden verwerken bestanden in/uitpakken (de)comprimeren, versleutelen/ontsleutelen, (ont)bundelen (met borderel), checksum berekenen/controleren, 4-ogen controle d.w.z. garanderen naleving 4-ogen principe authorisatie, finaliteitscontrole, proportionaliteitscontrole (filteren en/of coderen), audit logging (+ archivering), waarbij de nadruk ten allen tijde ligt op het garanderen van wettelijkheid (finaliteit, proportionaliteit, traceerbaarheid) veiligheid (authenticiteit, integriteit, confidentialiteit, niet-weerlegbaarheid) 8 van 22

9 Magda 2.0 terminologie door Magda bediende KLANT (services consumer) DIENSTENINTEGRATOR (services integrator) door Magda ontsloten BRON (services provider) afnemer (van gegevens) lees publiceer Magda lees publiceer zowel WS als FT zowel WS als FT leverancier (van gegevens) schrijf Magda schrijf 9 van 22

10 Magda 2.0 architectuur verbetering Magda KLANT Magda platform Magda BRON BEVEILIGING VIP ADM GATEWAY DEELPLATFORM Reper torium BUSINESS DEELPLATFORM GEGEVENS DEELPLATFORM federale Vlaamse Gegevens deelplatform = gebruikt om gegevens op te slaan, te beheren en beschikbaar te stellen Business deelplatform = gebruikt om gegevens te verwerken, combineren en verrijken Gateway deelplatform = gebruikt om gegevens gecontroleerd uit te wisselen met controle van de naleving van het 4-ogen principe 10 van 22

11 Magda 2.0 architectuur verbetering Magda KLANT Magda platform Magda BRON BEVEILIGING VIP ADM GATEWAY DEELPLATFORM Reper torium BUSINESS DEELPLATFORM GEGEVENS DEELPLATFORM federale Vlaamse Een klant die via Magda gegevens in een bron ontsluit moet Magda-conform werken Magda 2.0 XSD/WSDL standaarden, naamgeving standaarden, versioning standaarden, volgen Een bron die via Magda gegevens naar een klant ontsluit mag ook niet Magda-conform werken niet Magda-conform: vb. RR als federale authentieke wél Magda-conform: vb. LED als Vlaamse authentieke 11 van 22

12 Magda 2.0 architectuur verbetering Magda KLANT Magda platform Magda BRON VIP ADM configuratie naverwerken en klaarzetten voor afhalen BEVEILIGING BUSINESS DEELPLATFORM GEGEVENS DEELPLATFORM binnenhalen en voorverwerken voor opslag Vlaamse federale publicatie- & mutatieframework GATEWAY DEELPLATFORM Reper torium gegevensstroomverwerking Webservicedienst = gegevens afgenomen/aangeboden via webservice Bestandstransferdienst = gegevens afgenomen/aangeboden via file transfer End-to-end dienst kan combinatie zijn van beide 12 van 22

13 Gegevensverwerking binnen Magda 2.0 Publicatieframework: bevragen van tijdelijke opslag om publicaties als bestand aan te maken publicatie: periodiek overzicht van subjecten die voldoen aan bepaalde criteria initiële load: éénmalig overzicht van de actuele subjecten waarvan de gegevens voldoen aan bepaalde criteria, om een eigen initieel op te laden met gegevens en hierop vervolgens mutaties te kunnen krijgen (= volledig extract) extract: periodiek overzicht van de actuele subjecten waarvan de gegevens voldoen aan bepaalde criteria worden aangemaakt op basis van configureerbare abonnementen welk overzicht, op welke tijdstippen aangemaakt, in welk formaat klaarzetten vooral gebruikt om VKBO-publicaties aan te maken met authentieke ondernemingsgegevens 13 van 22

14 Gegevensverwerking binnen Magda 2.0 Mutatieframework: verwerken van mutaties om deze als bestand door te geven mutaties: periodiek overzicht van nieuwe en gewijzigde subjecten afkomstig uit een externe binnenhalen (via WS en FT), tijdelijk opslaan, afhalen (via WS en FT) worden verdeeld en gefilterd op basis van het inschrijvingsrepertorium wie heeft recht op welke mutaties en op welke gegevens uit die mutaties vooral gebruikt om mutaties in persoonsgegevens door te geven Gegevensstroomverwerking: verwerken van een verzameling gegevens over een aantal subjecten, die door middel van (een) bestand(en) uitgewisseld wordt selectie: periodiek overzicht van subjecten die voldoen aan bepaalde criteria afkomstig uit een externe, niet uit tijdelijke opslag zal vooral gebruikt worden om voorafgedefinieerde bevragingen van persoonsgegevens uit het Rijksregister door te geven 14 van 22

15 Magda 2.0 nieuwigheid: gateway diensten Magda KLANT Magda platform Magda BRON BEVEILIGING VIP ADM GATEWAY DEELPLATFORM Reper torium federale Vlaamse Zuivere gateway dienst: enkel 4-ogen controle op binnenkomende / buitengaande gegevens, geen bijkomende gegevensverwerking zowel voor webservicedienst als bestandstransferdienst 15 van 22

16 Magda 2.0 verhoogde beveiliging Gebeurt door authenticatie toepassing van de klant dient zich te identificeren met een client-side certificaat bijkomend met gebruikersnaam/paswoord in de Magda enveloppe van het bericht/bestand Gebeurt door versleuteling op transportniveau HTTPs voor web services (WS-security) sftp voor file transfer Indien nodig: gebeurt door signing op bericht/bestandsniveau 16 van 22

17 4-ogen controle: finaliteitscontrole Gebeurt door autorisatie van de oproep vanuit de klant oproep autorisatie: mag de klant met identificatie en hoedanigheid de dienst met naam en versie oproepen in de periode tussen begin- en einddatum oproepparameters autorisatie: mag de klant met identificatie en hoedanigheid de dienst oproepen met de opgegeven oproepparameters op basis van controle van autorisatielogica: controleren van verplichte aan/afwezigheid van één of meerdere oproepparameters één of meerdere toegelaten waarden voor één of meerdere oproepparameters autorisatieparameters bijgehouden in VIPADM databank oproepsubject autorisatie: mag de klant met identificatie en hoedanigheid de dienst oproepen voor het opgegeven subject voor een bepaalde opvraagbaarheidsperiode in de periode tussen begin- en einddatum = inschrijvingscontrole, d.w.z. nagaan of de klant voorafgaand de persoon waarover gegevens opgevraagd worden ingeschreven heeft in het Magda inschrijvingsrepertorium voor personen 17 van 22

18 4-ogen controle: proportionaliteitscontrole Gebeurt door filtering positieve filtering: aangeven welke elementen in de repliek van de dienst behouden mogen worden na filtering op basis van uitvoering van filterlogica: wegfilteren van de aanwezigheid van een (ander) element de waarde van een (ander) element de waarde van een attribuut van een (ander) element filters bijgehouden in VIPADM databank Gebeurt door codering van de identiteit van de klant of van de bron van een deel van de inhoud van het verzoek/de repliek door het vervangen van een waarde door een gehashte waarde (enkel CORVE kan de gehashte waarde terug omzetten naar de waarde) 18 van 22

19 4-ogen controle: traceerbaarheid Gebeurt door logging audit logging: wettelijk verplichte log, die toelaat te antwoorden wie met welke dienst wanneer over wie persoonsgegevens opgevraagd heeft traffic logging: voor het opstellen van statistieken m.b.t. gebruik diensten problem logging: voor het oplossen van problemen bij gebruik diensten Dit logging light model is geïmplementeerd maar wacht nog op definitieve goedkeuring door de Privacycommissie 19 van 22

20 Magda 2.0 software vernieuwing Magda KLANT Magda platform Magda BRON BEVEILIGING VIP ADM GATEWAY DEELPLATFORM Reper torium BUSINESS DEELPLATFORM GEGEVENS DEELPLATFORM federale Vlaamse Gateway deelplatform gebouwd met Oracle SOA Suite streven naar een uniforme SOA omgeving en lagere beheerskosten hergebruiken van de bestaande zelfontwikkelde Java componenten 20 van 22

21 Magda 2.0 infrastructuur vernieuwing Bestaande infrastructuur migreert naar betere infrastructuur op de shared omgevingen ( private cloud infrastructuur) van e-ib Het Magda 2.0 platform bestaat uit 3 omgevingen: DEV(elopment): omgeving waar nieuwe diensten ontwikkeld worden en bestaande diensten aangepast worden T&I (Test & Integratie): omgeving waar nieuw ontwikkelde en aangepaste bestaande diensten getest worden ook te gebruiken als Externe T&I omgeving (ETIO) waar onze klanten de nieuwe & bestaande diensten in test kunnen aanspreken en wij kunnen valideren dat ze deze diensten op de juiste manier aanspreken PROD(uctie): scalable omgeving waar alle diensten productief draaien Eerste succesvolle ontsluiting m.b.v. gateway diensten : Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED) Vlaamse authentieke (departement Onderwijs & Vorming) die alle diploma s, certificaten en getuigschriften van de Vlaamse burgers centraal bijhoudt 21 van 22

22 Bedankt voor uw aandacht Nog vragen? Meer informatie over het Vlaamse en de : 22 van 22

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index

Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling Index Algemene Beschrijving Gegevensuitwisseling... 1 Index... 1 Doel van het document...2 Scope... 2 1. Glossarium... 2 1.1. Functioneel... 2 1.2. Technisch...

Nadere informatie

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart

ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart ehealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteitskaart Frank Robben Administrateur-generaal ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.be

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector

COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector COOKBOOK Gebruik en Integratie van de Vitalink Connector Versie 3.0 VAZG INHOUD GEBRUIK EN INTEGRATIE VAN DE VITALINK CONNECTOR 1 1 DOCUMENTBEHEER 4 1.1 Historiek van het document 4 1.2 Documentreferenties

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer

Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Doelarchitectuur Rijks App Store (RAS) de basis voor ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer Status: Definitief, vastgesteld in ICCIO, 30 oktober 2013 versie 1.0 titelpagina 1/14 INHOUDSOPGAVE Doelarchitectuur

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning

Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Fase 2 behoefteanalyse en marktverkenning September 2013 Inhoudstafel Deel 1 - Behoefteanalyse 1. Inleiding... 3 1.1 Deelnemers... 3 1.2 Opzet klankbordgroep... 4

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens!

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Verminderd de complexiteit! Transporteren van data Nearly Real Time! Snel en betrouwbaar datatransport! Zeer goed beveiligd! Flexibel te koppelen!

Nadere informatie

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING

Agenda INLEIDING EN KADERING PAUZE RECEPTIE EN NETWERKING 1 Agenda INLEIDING EN KADERING 1. Vlaanderen connect. 2. Vlaamse Diensten Integrator (VDI) 3. E-governmentdiensten 4. End to end e-procurement 5. Open data 6. ICT-raamcontracten deel 1 PAUZE 7. ICT-raamcontracten

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN INSTALLATIE VAN EEN ESB-OPLOSSING ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijzigingen : Sectie I.17.3 Gunningscriteria Verduidelijking Bijlage E) a) ii) Bijlage F Datum van de zitting

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten Document D-4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Standaard Platform - Aansluitvoorwaarden Applicaties en Componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0

SION Dienst Uitvoering Onderwijs. Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 SION Dienst Uitvoering Onderwijs Edukoppeling Transactiestandaard Versie 1.0 Datum: 11-12-2013 Managementsamenvatting Gegevens die we in de administratieve keten uitwisselen zijn in de regel vertrouwelijk

Nadere informatie