Doel en opzet van het MAGDA programma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel en opzet van het MAGDA programma"

Transcriptie

1 Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) Fax: (02) Boudewijngebouw Balkon 4, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: 1van 13

2 Het MAGDA programma 4 MAGDA = Maximale gegevensdeling tussen administraties zorgt voor de uitbouw van het integratie diensten aanbod oprichten van subwerkgroepen afbakenen van mogelijke authentieke informatie diensten op basis van businessprocessen binnen de Vlaamse overheid die gebruik wensen te maken van authentieke gegevens of die zelf gegevens wensen aan te bieden subwerkgroep per mogelijke authentieke informatie dienst bekijkt technische problematiek» afspraken omtrent formaten, protocols, beveiliging, organisatorische problematiek» afspraken omtrent beheer, gebruik, financiering, juridische problematiek» bindende afspraken omtrent gebruik, privacy, bepalen welke authentieke informatie diensten prioritair zijn bouwen van deze prioritaire authentieke informatie diensten als onderdeel van de opeenvolgende releases van het VIP 2van 13

3 Opzet van het MAGDA programma Toetsing en afstemming op klantvraag Aansluiten bij planningen van beleidsdomeinen opsporen van authentieke gegevensbronnen binnen beleidsdomeinen en uitwisselen van gegevens via VIP actief stimuleren door VIP projecten representatieve voorlopers betrekken in doelgerichte VIP pilootprojecten Maximale gegevensdeling tussen administraties via VIP Snelle start met groeiperspectief 1 ste helft 2006 bouw embryonale VKBO en VKBP begin implementatie prioritaire authentieke informatie diensten Doorgroeien op kruissnelheid 2 de helft uitbouw volledige VKBO en VKBP verdere implementatie overige authentieke informatie diensten Vanaf 2008 Vlaamse (basis)registers en kruispuntbanken Eénmalig inzamelen, maximaal hergebruiken van gegevens 3van 13

4 Onderdelen van het MAGDA programma 4 Actieve werkgroepen ( Taskforces ): werkgroepen die effectief samenkomen en m.b.t. een duidelijk afgelijnde problematiek tegen een voorafbepaalde datum een concreet werkproduct (analyse informatie stroom, definitie dienst, ) dienen af te leveren VKBO Taskforces: 1. Definiëren dienst ZoekOnderneming (+ bijsturing van huidig VKBO diensten-aanbod) 2. Definiëren dienst Mutaties (publish/subscribe) 3. Bepalen verrijkingsaanbod (a) algemeen & (b) dossiergegevens 4. Verrijken met CRAB adresgegevens VKBP Taskforces: 1. Bepalen verrijkingsaanbod (a) algemeen & (b) dossiergegevens (+ bijsturing van huidig VKBP diensten-aanbod) 2. Definiëren dienst Mutaties (publish/subscribe) 3. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Inkomen 4. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Gezinssamenstelling/afstamming 4van 13

5 Onderdelen van het MAGDA programma 4 Passieve werkgroepen ( Tribunes ): werkgroepen die niet effectief samenkomen, maar waar de mogelijkheid wordt geboden om een bepaalde problematiek van op afstand te volgen, te becommentariëren, vragen te stellen, via SharePoint website VKBO Tribunes: 1. Ontsluiten RSZ gegevens (meer algemeen: UME-ontsluiting) 2. Verfijnen VKBO datamodel 3. Beheer code-, parameter-, dimensietabellen (+ migratie Graydon-KBO) 4. Opvolgen federaal Usermanagement Ondernemingen + Inzage in identiteit zaakvoerders/mandatarissen VKBP Tribunes: 1. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Eigendommen 2. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Personen ten laste 3. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Personen met een handicap 4. Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Andere persoonskenmerken 5van 13

6 Onderdelen van het MAGDA programma 4 Strategische werkgroepen: naast Taskforces en Tribunes zijn er ook nog werkgroepen die effectief samenkomen en m.b.t. een afgelijnde lange-termijn strategische problematiek tegen voorafbepaalde data werkproducten afleveren meer bepaald in het kader van het VLAR (VLaams overleg Authentieke Registraties) opgezet en aangestuurd door AGIV: 1.Werkgroep VLAR-adres: overleg m.b.t. adressen 2.Werkgroep VLAR-gebouw: overleg m.b.t. gebouwen 4 Lidmaatschap van de werkgroepen: MAGDA Tribunes: iedere Vlaamse ambtenaar MAGDA Taskforces en Strategische werkgroepen: ambtenaren met voldoende inhoudelijke of ICT-technische kennis van het behandelde administratieve proces of de behandelde authentieke gegevensbron 6van 13

7 Succesvol voorbeeld: VKBP Taskforce 3 4Doel: in kaart brengen van het begrip inkomen en de diverse inkomenscomponenten niet: komen tot één enkele definitie voor het begrip inkomen die dan overal dient toegepast en gebruikt te worden wel: bepalen van een limitatief aantal feitelijke inkomenscomponenten en bepalen van de authentieke gegevensbronnen waaruit die inkomenscomponenten kunnen gehaald worden uitbouwen van MAGDA diensten die toelaten gegevens over deze inkomenscomponenten uit de gepaste authentieke gegevensbronnen te halen zodat ze kunnen gebruikt worden binnen back-office processen 4 Resultaat: inventaris van de administratieve processen in de Vlaamse overheid waarbinnen het begrip inkomen een belangrijke rol speelt analyse van de componenten waaruit een inkomen kan samengesteld worden, en inventaris van de federale/vlaamse authentieke gegevensbronnen waaruit deze inkomenscomponenten kunnen gehaald worden 7van 13

8 Succesvol voorbeeld: VKBP Taskforce 3 8van 13

9 Ondersteunende SharePoint werkomgeving 9van 13

10 Ondersteunende SharePoint werkomgeving 4 Voor de Taskforces: een overzicht van de gebeurtenissen die van belang zijn voor deze werkgroep. Bij iedere gebeurtenis hoort normaal gezien een aparte werkruimte waarin men een agenda vindt en een documentbibliotheek met de documenten en/of presentaties die bij deze gebeurtenis horen een "Einddocumenten" bibliotheek met de belangrijke documenten met analyses, standaarden, aanbevelingen,... die het eindresultaat zijn van de activiteiten van deze werkgroep een "Werkdocumenten" bibliotheek met de documenten met discussie stof, tussentijdse analyses,... die het werkmateriaal zijn van deze werkgroep en die op een bepaald moment gebruikt worden tijdens hun activiteiten een discussieforum die de werkgroepleden toelaat om in nieuwsgroepstijl met andere leden te discussiëren over de activiteiten van deze werkgroep ondersteunt dus een manier van werken waarbij men op geregelde basis in vergaderingen samenkomt, tussentijds in groep online samenwerkt aan en discussieert over één of meerdere werkdocumenten, en uiteindelijk na gezamenlijke goedkeuring komt tot een aantal einddocumenten die gebruikt worden ter verdere aansturing van het MAGDA programma. 10 van 13

11 Ondersteunende SharePoint werkomgeving 4 Voor de Tribunes: een "Discussiedocumenten" bibliotheek met de documenten met discussie stof, tussentijdse analyses,... die gebruikt worden om de discussies binnen deze werkgroep te voeden en die op een bepaald moment gebruikt worden tijdens hun discussies een discussieforum die de werkgroepleden toelaat om in nieuwsgroepstijl met andere leden te discussiëren over de activiteiten van deze werkgroep ondersteunt dus een volledig andere manier van werken, waarbij men niet meer in vergaderingen samenkomt, maar enkel nog online van gedachten wisselt over een bepaalde problematiek. De resultaten van deze discussies worden actief opgevolgd door de CORVE medewerkers, om zo een goed beeld te krijgen van wat "leeft" binnen de Vlaamse overheid qua behoeften en verwachtingen m.b.t. het MAGDA programma. 4 Momenteel reeds meer dan 100 werkgroepleden actief, uit meer dan 20 verschillende Vlaamse administraties en agentschappen 11 van 13

12 MAGDA programma tijdslijn 4 24/06/2005: oproep van minister Bourgeois aan de leidende ambtenaren om deel te nemen aan het MAGDA programma 4 27/10/2005: briefing voor het management over doel en opzet van het VIP platform en het belang van hun medewerking aan de werkgroepen van het MAGDA programma 4 17/01/2006: informatieve vergadering voor de kandidaatleden van de MAGDA werkgroepen 4 28/02/2006: startvergadering voor de effectieve leden van de MAGDA werkgroepen 4 01/06/2006: opening van de SharePoint werkomgevingen ter ondersteuning van de MAGDA werkgroepen 4 14/09/2006: druk bijgewoonde studiedag rond de concrete resultaten van de VKBP Taskforce 3 Definiëren begrippen en diensten m.b.t. Inkomen MAGDA programma verantwoordelijke: 12 van 13

13 Bedankt voor uw aandacht Nog vragen? Meer informatie over het Vlaamse en de : 13 van 13

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies SETU versie 1 Auteur(s) Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré Datum 10 maart 09 Versie 1.0 Status Voorlopig Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies... 4

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA

Nadere informatie

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces

Lessen uit de procesanalyse re-integratie. Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Lessen uit de procesanalyse re-integratie Een uitnodiging tot een kritische analyse van het uitvoeringsproces Oktober 2011 1. Introductie In het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie ligt de

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie