CHECKLIST TAKENCLUSTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST TAKENCLUSTERS"

Transcriptie

1 CHECKLIST TAKENCLUSTERS Deze checklist kan worden ingevuld door het plaatsten van kruisjes naast taken die van toepassing zijn op de individuele ICT-coördinator. Volgens CAO VIII staan de taken in verhouding tot de ter beschikking gestelde middelen en worden zij in overleg tussen evaluator en personeelslid overeengekomen. [ 1 ] PRIORITAIRE TAKEN: taken waarbij initiatief en concrete actie van de coördinator wordt verwacht. [ 2 ] AANDACHTSPUNTEN: taken waarbij de coördinator een opvolgende, controlerende of een opdracht van toezicht heeft. 0. Structuur 0.1 Overzicht takenclusters ICT-coördinator - ICTeam ASO/BSO/TSO/DBSO/BUSO actualiseren 0.2 Organogram ICT-coördinator - ICTeam ASO/BSO/TSO/DBSO/BUSO actualiseren 1. Visie 1.1 Uitwerken van een pedagogisch-didactische ICT-visie. 1.2 Uitwerken van een technische ICT-visie incl. organisatorische aspecten 1.3 Opstellen van een ICT-plan (didactische en technische doelen). 1.4 Visie toetsen in samenwerkingsverbanden binnen de scholengemeenschap en daarbuiten. 2. Planning en advies 2.1 De ICT-noden en -problemen binnen de school of I.M. inventariseren en analyseren Advies uitbrengen bij alle ICT-investeringen d.w.z. op administratief vlak, vakgebonden of lokaalgebonden, op niveau van school of campus, enz Adviseren bij de uitbouw van computerklassen en bij de aankoop van nieuwe computerapparatuur, randapparatuur, netwerkmateriaal, multimedia-apparatuur, netwerkbekabeling, software, Een investeringsbeleid per jaar (gedetailleerd actieplan) en een meerjarenplan (globaal beleidsplan) opstellen voor de noden en investeringen op het gebied van ICT. 2.5 De uitbouw en het upgraden/herschikken van de ICT-infrastructuur op school plannen. 2.6 Planning opstellen voor de realisatie van de pedagogisch-didactische en technische doelen van het ICT plan. 2.7 Samenwerking en kruisbestuiving op niveau van scholengemeenschap en daarbuiten. 2.8 Advies geven bij het opstellen van de lessenrooster en de ICT-lokaalverdeling (dit wil dus niet zeggen de lessenrooster opstellen) 2.9 Advies geven op het vlak van ICT bij de aanwerving van personeel Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 1 van 14

2 3. Agogische activiteiten (coaching) 3.1 Collega's sensibiliseren met betrekking tot ICT-toepassingen in hun vakken en studierichtingen. 3.2 Collega's aanmoedigen tot en begeleiden bij het leveren van bijdragen aan de schoolwebsite, het eigen intranet en de elektronische leeromgeving (elov). 3.3 Overleg organiseren met collega's rond specifieke thema's (vb. AAL-project eerste graad) 3.4 Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. 3.5 Als contactpersoon optreden voor het VVKSO, onder meer wat de bekendmaking van en de deelneming aan centraal begeleide ICT-projecten betreft. 3.6 Interesse wekken bij collega's voor website, intranet, leeromgevingen 3.7 Informatie over educatieve software en websites doorgeven aan collega's 3.8 Redactie digitale nieuwsbrief door ICT-coördinator - ICTeam 4. Ict-integratie binnen de vakken/onderwijsvernieuwing In samenwerking met de betrokken collega's en vakgroepen eindtermen en leerplannen van diverse vakken en studierichtingen screenen op ICT-toepassingen. In samenwerking met de betrokken collega's en vakgroepen, met het oog op integratie van ICT in de vakken en de studierichtingen, de mogelijkheden en de behoeften onderzoeken op het vlak van hardware, software en opleiding. 4.3 Netwerken vormen met andere scholen/sg op het vlak van onderwijsvernieuwing. 4.4 Evolutie op het vlak van onderwijsvernieuwing opvolgen 5. ICT-ondersteuning projecten Technische en logistieke ondersteuning leveren bij specifieke schoolse projecten waarbij ICT een rol speelt (bijvoorbeeld een Europees samenwerkingsproject, een leerbedrijf, een sportmanifestatie, deelneming aan ICT-wedstrijden...). Coördinatie van de activiteiten van het ECDL-testcentrum (European Computer Driving License) (indien de school hieraan participeert). 5.3 Advies bij de coördinatie van ICT-activiteiten in een open leercentrum, studielandschap 5.4 Pilootprojecten (vb. AAL, Europese uitwisseling) 5.5 Videoconferencing organiseren 5.6 Begeleiding van de ICT-leerlingen-werkgroep 5.7 Projecten op het vlak van onderwijsvernieuwing ondersteunen Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 2 van 14

3 6. Deskundigheidsbevordering van de ICT-coördinator - het ICTeam Documentatie verzamelen, ordenen en actualiseren om op de hoogte te blijven van recente evoluties op het gebied van ICT zowel op technisch, pedagogisch-didactisch als organisatorisch vlak. Nascholing volgen om huidige en toekomstige vernieuwingen aan de ICT-infrastructuur te kunnen beheren en pedagogisch-didactische vernieuwingen te kunnen implementeren. Deelnemen aan door het VVKSO of andere organisaties georganiseerde bijscholingssessies en studiedagen voor ICT-coördinatoren. 6.4 Via zelfstudie en literatuur op de hoogte blijven van ICT-trends in de bedrijfswereld en het onderwijs. 6.5 Grondige kennis van en ervaring met niet-vakgebonden apparatuur en programmatuur (besturingssysteem, shells, tools, utilities, antivirussoftware,...) opbouwen, voor het efficiënt gebruik en onderhoud ervan. 6.6 Via zelfstudie eigen experimenten uitvoeren met hardware, software en netwerken. 6.7 Nascholing volgen i.v.m. technisch-industriële softwarepakketten. 6.8 Nascholing volgen en deelnemen aan werkgroepen in het kader van onderwijsvernieuwing. 6.9 Specifieke deskundigheid opbouwen op het vlak van serverbeheer, netwerkbeheer en telecommunicatie. 7A. Helpdesk educatief 7A.1 Eerstelijnshulp bieden aan collega's inzake basisvaardigheden ICT (hardware/software) 7A.2 Collega's begeleiden en helpen bij het oplossen van kleine technische problemen inzake software of hardware op school of op hun pc thuis (voor zover het met hun lesopdracht te maken heeft). 7B. Helpdesk administratief 7B.1 Eerstelijnshulp bieden aan collega's inzake basisvaardigheden ICT (hardware/software) 7B.2 Collega's begeleiden en helpen bij het oplossen van kleine technische problemen inzake software of hardware op school. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 3 van 14

4 8A. Softwarebeheer serverpark 8A.1 Nieuwe softwarepakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuur. 8A.2 Geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken, overtollige bestanden verwijderen. 8A.3 Software onderhouden en zo nodig updaten (vb. antivirus) 8A.4 Nieuwe software zo nodig registreren bij de softwareleverancier. 8A.5 Programma's en bestanden archiveren. 8A.6 Tools uitwerken voor softwarebeheer (vb. harddisks klonen) 8A.7 Implementatie en ondersteuning van technisch-industriële software. 8A.8 Installeren en evalueren van nieuwe software in een testomgeving 8A.9 Werkkopieën aanmaken uit distributieschijven 8B. Softwarebeheer werkstations 8B.1 Nieuwe softwarepakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuur. 8B.2 Geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken, overtollige bestanden verwijderen. 8B.3 Software onderhouden en zo nodig updaten (vb. antivirus) 8B.4 Nieuwe software zo nodig registreren bij de softwareleverancier. 8B.5 Programma's en bestanden archiveren. 8B.6 Tools uitwerken voor softwarebeheer (vb. harddisks klonen) 8B.7 Implementatie en ondersteuning van technisch-industriële software. 8B.8 Installeren en evalueren van nieuwe software in een testomgeving 8B.9 Werkkopieën aanmaken uit distributieschijven Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 4 van 14

5 9A. Systeembeheer educatief en administratief serverpark 9A.1 Op de harde schijven van de servers een uniforme structuur aanbrengen en onderhouden. 9A.2 De servers beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke beschadiging, verminking of verwijdering van bestanden of programma's. 9A.3 Veiligheidskopieën (back-ups) maken en bewaren van aangekochte programma's en van bestanden. 9A.4 Onderhoud serverrandapparatuur 9A.5 Tools uitwerken voor efficiënt serverbeheer 9A.6 Logische structuur serverpark uitwerken, onderhouden en documenteren 9A.7 Beheer op afstand van een of meerdere servers bij hostingproviders in een datacenter 9B. Systeembeheer werkstations 9B.1 Op de harde schijven van de werkstations een uniforme structuur aanbrengen en onderhouden. 9B.2 De werkstations beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke beschadiging, verminking of verwijdering van bestanden of programma's. 9B.3 Veiligheidskopieën (back-ups) maken en bewaren van aangekochte programma's en van bestanden. 9B.4 Onderhoud randapparatuur 9B.5 Tools uitwerken voor efficiënt systeembeheer werkstations Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 5 van 14

6 10. Netwerkbeheer (edunet/admnet/ictnet) 10.1 De beveiliging van het netwerk en de werkstations controleren en actualiseren Servers installeren, operationeel houden, updaten en zo nodig herinstalleren Serverdiensten in een netwerk beschikbaar stellen en onderhouden (onder meer internettoegang, e- mail, proxyserver, webserver, SPP-server, SQL-server,...). Werkstations installeren, aansluiten op het netwerk en zo nodig herinstalleren in computerklassen, vaklokalen en werkplaatsen... Gebruikers en gebruikersgroepen aanmaken en actualiseren, hun rechten vastleggen, gedeelde apparaten bereikbaar en operationeel houden, eenvoudige netwerkonderbrekingen herstellen Planning van de netwerkstructuur: toepassing van switchen, draadloze technologie, servers, Beheer van genetwerkte randapparatuur (printers, scanners, copiers), beveiliging (firewall, backup, virussen e.d.), uniforme structuur van gegevensopslag. Goede en permanente werking van het netwerk nastreven door goed beheer en een toekomstgericht aankoopbeleid (vb. glasvezelnetwerk tussen gebouwen) 10.9 Tools voor netwerkbeheer uitwerken en evalueren. 11A. Websitebeheer 11A.1 Advies geven bij de uitwerking van een schoolwebsite, voorstellen formuleren en toelichten bij de betrokkenen. 11A.2 De schoolwebsite aanmaken en onderhouden. 11A.3 Documenten en voorstellingen klaarmaken voor publicatie en publiceren op het web. 11A.4 Interactieve toepassingen op de schoolwebsite uitwerken. 11A.5 Aanleveren materiaal websites 11B. Beheer - en internetaccounts 11B.1 Planning en advies website, - en internetaccounts, nieuwe toepassingen 11B.2 Beheer - en internetaccounts Het algemeen-inhoudelijke aspect van een schoolwebsite behoort in principe niet tot de verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator of het ICTeam, maar tot de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk deskundigen. Dit neemt niet weg dat sommige inhoudelijke bijdragen op de website van hun hand kunnen zijn. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 6 van 14

7 Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 7 van 14

8 12A. Hardware-onderhoud serverpark (educatief-administratief) 12A.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan ICT-apparatuur uitvoeren. 12A.2 Moeilijke hardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. 12A.3 Optreden bij technische problemen en eventueel de herstelling van defecte apparaten opvolgen. 12A.4 Nieuwe serverapparatuur installeren en onderhouden. 12B. Hardware-onderhoud werkstations (educatief-administratief) 12B.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan ICT-apparatuur uitvoeren. 12B.2 Moeilijke hardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. 12B.3 Optreden bij technische problemen en indien nodig de herstelling van defecte apparaten opvolgen. 12B.4 Nieuwe (rand)apparatuur, bijvoorbeeld multimedia-apparatuur, installeren en onderhouden. 12B.5 Specifieke hardware voor computergestuurde apparatuur in werkplaatsen (CNC, PLC, sturingen, ) installeren en onderhouden 12B.6 Privé-pc's van collega's installeren en onderhouden voor wat bepaalde vakspecifieke software betreft. Het installeren en onderhouden van privé-pc's van collega's behoort niet rechtstreeks tot de takenclusters van de ICT-coördinator of het ICTeam. Enkel het helpen bij problemen met vakspecifieke software die de leraars zelf op hun thuis-pc installeren ter voorbereiding van hun lessen, kan een beleidskeuze zijn. 12C. Hardware-onderhoud netwerk (educatief-administratief) 12C.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan netwerkapparatuur uitvoeren. 12C.2 12C.3 Moeilijke netwerkhardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. Optreden bij technische problemen en indien nodig de herstelling van defecte netwerkapparatuur opvolgen. 12C.4 Nieuwe netwerkapparatuur installeren, configureren en onderhouden. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 8 van 14

9 13. Planning en advies ICT-infrastructuur Specifieke hardware netwerken (Switches, routers, firewall, patchpanelen... ) installeren en operationeel houden. Advies geven over de uit te voeren werken (installatie netwerkkabels, kabelgoten, ICT-meubilair, verlichting, ) aan het diensthoofd van de Technische Dienst 13.3 Controle op de correcte werking na uitvoering van ICT-infrastructuurwerken. Infrastructuurwerken vallen op de rand van wat tot de takenclusters van de ICT-coördinator of het Icteam gerekend kan worden. In principe zijn dit taken die eerder door de Technische Dienst of door de leverancier van de apparatuur uitgevoerd dienen te worden. 14. Administratief-financieel beheer ICT 14.1 Financiële medeverantwoordelijkheid dragen bij het beheer en de besteding van het ICT-budget Samen met externe experten offerte-aanvragen ontwerpen voor de uitbreiding en de vervanging van de belangrijke netwerkcomponenten. Offerte-aanvragen uitschrijven voor de aankoop van courante ICT-middelen: (componenten van) werkstations, printers, multimedia-apparaten ICT-leveringen en -installaties opvolgen Een nauwkeurige inventaris van de aanwezige apparatuur en van de gebruikte programmatuur samenstellen en bijhouden, onder meer ten behoeve van verzekering (omschrijving, serienummers e.d.), van mogelijke auteursrechtelijke controles (BSA) Licentiebeheer 14.7 Overheidstoelagen beheren en rapporteren 14.8 Controle auteursrechten (op website), Auvibel, Reprobel 14.9 Plannen, aankopen en beheren van de voorraad ICT-reserveonderdelen Contacten onderhouden met leveranciers en providers Technische gegevens archiveren van hardware en software t.b.v. onderhoud en herstelling De evolutie van de ICT-markt en de prijszetting volgen Voor verlies, ontvreemding, beschadiging en buitengebruikstelling van ICT-apparatuur de nodige documenten opstellen (vb. voor verzekering) Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 9 van 14

10 15. ICT-ondersteuning administratie Pc's en randapparatuur operationeel maken en houden in een netwerk in een schooladministratieve context (leerlingensecretariaat, personeelsdienst, boekhouding, directie, middenkader...). Specifieke software voor leerlingenadministratie, rapporten, oudleerlingen, personeelsbeheer, (dubbele) boekhouding, productiebeheer (technische scholen), rapportering, (gedifferentieerde) elektronische post, lesroosters, internetbankieren,... installeren, updaten en onderhouden Personeelsleden in een schooladministratieve context ondersteunen en depanneren Leerkrachteninfo, digitaal prikbord, intranet, extranet 15.5 Tools uitwerken schooladministratie 15.6 Administratieve ondersteuning voor de ICT-coördinator of het ICTeam zelf 15.7 Updaten administratief Intranet Louter administratieve taken zoals het opstellen van een lessenrooster maken geen deel uit van de opdracht van de ICT-coördinator of het ICTeam. 16. Educatief Intranet / digitale leeromgeving 16.1 Een concept uitwerken voor een educatief intranet, voorstellen formuleren en toelichten bij betrokkenen De structuur van een educatief intranet opbouwen en onderhouden Documenten en voorstellingen klaarmaken voor publicatie en publiceren op het educatief intranet Interactieve toepassingen op het educatief intranet uitwerken Digitale leeromgevingen evalueren en advies uitbrengen. Het algemeen-inhoudelijke aspect van een educatief intranet behoort in principe niet tot de verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator of het Icteam, maar tot de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk deskundigen. Dit neemt niet weg dat sommige inhoudelijke bijdragen op het intranet van hun hand kunnen zijn. 17. ICT-samenwerking scholengemeenschap 17.1 Participeren in overlegorgaan ICT binnen scholengemeenschap 17.2 Op elkaar afstemmen van gebruikte softwarepakketten 17.3 Advies gemeenschappelijke website. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 10 van 14

11 17.4 Ondersteuning projecten SG Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 11 van 14

12 18. Public relations ICT 18.1 Aanwezig zijn in naam van de school op ICT-dagen en beurzen of sprekers i.v.m. ICT naar school halen Lezingen houden over ICT-toepassingen 18.3 Contacten onderhouden met andere organisaties (scholen, bedrijven, KAHO, VVKSO, SMASH, NOVES, DPB, ) 19. Telecommunicatie 19.1 Advies en planning i.v.m. alle telecommunicatie-infrastructuur (telefoon, fax, GSM, I-line, Telenet) 19.2 Opvolgen van installaties, wijzigingen, defecten 19.3 Administratief-financieel beheer van de telecommunicatie-infrastuctuur 19.4 Internetconnecties realiseren en onderhouden (ook VPN, WLAN) 20. Kopieerdienst 20.1 Advies i.v.m. installatie, mogelijkheden, gebruik kopieerdienst 20.2 Software-installaties i.f.v. de kopieerdienst 20.3 Kopieerdienst voor administratie en personeel per campus 20.4 Kopieerdienst voor grote oplagen van andere vestigingsplaatsen (BSO/TSO/DBSO/BUSO) 20.5 Werkkopies maken van softwarepakketten (boek + CD-ROM, diskettes) voor ICT-coördinator - ICTeam en personeel 20.6 Kopies en/of digitalisatie van boeken, CD-ROM en cursusmateriaal voor het (digitaal) archief 20.7 Registratie van gemaakte kopies en verwerking ervan voor de boekhouding Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 12 van 14

13 21. Dienst didactisch materiaal 21.1 Advies i.v.m. aankoop didactisch materiaal (overheadprojectors, audio-visueel materiaal, dataprojectors, projectieschermen,..) 21.2 Aankoop, opvolging, beheer, inventarisatie, herstelling didactisch materiaal 21.3 Afspraken maken met gebruikers qua reservatie, ophalen en terugbrengen van didactisch materiaal 21.4 Organisatie van transport van dit materiaal tussen vestigingsplaatsen 21.5 Opmaken en bijhouden van de inventaris en etiketteren van het didactisch materiaal per campus 21.6 Registratie van reservaties, ophalen en terugbrengen van didactisch materiaal 21.7 Controle van de teruggebrachte apparatuur 21.8 Melding van defecten aan de hardware-hersteller of de ICT-coördinator - het ICTeam 22. Dienst multimedia 22.1 Scannen en bewerken van afbeeldingen en teksten (ook in functie van het digitaal archief) 22.2 Archiveren en bewerken van fotomateriaal gemaakt met het digitaal fototoestel 22.3 Plotservice voor leraars en leerlingen 22.4 Conversie van grafische bestanden voor archief en publicaties 22.5 Aanleggen en onderhouden van een digitaal archief met lesmateriaal 23. Dienst verbruiksproducten 23.1 Inktpatronen, toners en drums voor printers: balie, offerte, aankoop, voorraadbeheer, budgetcontrole 23.2 Datadragers (papier, diskettes, CD-R, CD-RW, ZIP): balie, offertes, aankoop, voorraadbeheer, budgetcontrole Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 13 van 14

14 24. Openleercentrum (OLC) 24.1 Planning en advies 24.2 Dagelijks beheer OLC 25. Nascholing personeel 25.1 De ICT-opleidingsnoden en -problemen op school inventariseren en analyseren Directie en collega's adviseren betreffende een ICT-nascholingsplan Een ICT-nascholingsplan uitwerken en de realisatie ervan opvolgen en zo nodig bijsturen Basisvaardigheden ICT aanleren aan collega's Dagdagelijkse hulp aan collega s bij kleine onwetendheden op ICT-vlak Collega's in beperkte mate opleiden bij de implementatie van nieuwe vak- of studierichtingsgebonden toepassingen Collega's informeren over en doorverwijzen naar externe bijscholingsinitiatieven Leidraden en reglementering bij het gebruik van de ICT-infrastructuur ontwikkelen en promoten Waar nodig, het zelf geven van bijscholing aan groepen collega s al of niet per vakwerkgroep. 26. ICT-projecten_extern 26.1 ICT-projecten met externe organisaties opvolgen. 27. ICT-werkgroepen_extern 27.1 Deelnemen aan externe werkgroepen i.v.m. ICT (vb. scholengemeenschap, ). Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 14 van 14

DETAILOVERZICHT TAKENCLUSTERS ICTEAM VTS v2.0

DETAILOVERZICHT TAKENCLUSTERS ICTEAM VTS v2.0 DETAILOVERZICHT TAKENCLUSTERS ICTEAM VTS v2.0 Samengesteld door Pascal Savels op basis van teksten van VVKSO, de ICT-actie en eigen materiaal 27/12/2003 SPL VGG VAC VCP BM BBT VIE SJ? 0. Structuur V 0.1

Nadere informatie

SAMEN-WERKEN. aan ICT. Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas Pascal Savels. Van (g)éé. coördinator tot ICTeam. één n ICT-co

SAMEN-WERKEN. aan ICT. Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas Pascal Savels. Van (g)éé. coördinator tot ICTeam. één n ICT-co SAMEN-WERKEN aan ICT Van (g)éé één n ICT-co coördinator tot ICTeam Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas Pascal Savels 12-10-2004 VTS - Sint-Niklaas 1 Agenda 1. Situering 2. Evolutie 3. Taakverdeling 4.

Nadere informatie

ICTeam. = samenwerken aan ICT op school. coördinator Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas BSO/TSO. TSO, DBSO,, BUSO Gent - 11 maart 2004

ICTeam. = samenwerken aan ICT op school. coördinator Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas BSO/TSO. TSO, DBSO,, BUSO Gent - 11 maart 2004 ICTeam = samenwerken aan ICT op school Pascal Savels, ICT-co coördinator Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas BSO/TSO TSO, DBSO,, BUSO Gent - 11 maart 2004 Agenda A. Situering B. Infrastructuur C. Omkadering

Nadere informatie

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren

Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Voorbeeld van Taakomschrijving ICT-coördinatoren Inhoudsopgave 1 Gemeenschappelijke taken 2 1.1 permanente vorming..................................... 2 1.2 contacten met de scholengemeenschap & REN-Eekhoutcentrum..............

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

SG Hageland FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste Indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap Eerste

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:...36 /24 Vast benoemd: Ja / Neen.../... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT

FUNCTIEPROFIEL. Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de verantwoordelijke ICT FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/Systeembeheerder A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw van de volledige ICT-infrastructuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNEND PERSONEEL

EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNEND PERSONEEL Naam personeelslid: Instelling: Instellingsnummer: Inrichtende Macht: Instellingsnummer SG: Naam en functie 1e evaluator: Naam en functie 2e evaluator: 113027-V05 KSN EVALUATIEFORMULIER ONDERSTEUNEND PERSONEEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING STUDIEMEESTER-OPVOEDER Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde personeelsleden i.f.v.

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING. Naam:... Adres:... Stamboeknummer:... HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE OPDRACHTEN VAN DE LEERKRACHTEN Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1

Naam van de school: Sint Laurens Adres van de school: Naam administrator: Marc De Waele 1 Naam van de school: Adres van de school: Naam administrator: Sint Laurens Marc De Waele 1 Schoolcontext Hieronder vind je een inventaris van de schoolkenmerken inzake ICT. Volgende zaken komen aan bod:

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Profiel Dienstverlening en Producten Kader beroepsgerichte leerweg

Programma van toetsing en afsluiting Profiel Dienstverlening en Producten Kader beroepsgerichte leerweg PTA Beroepsgerichte Profielen / Dienstverlening en Producten / ICT-route / Kader beroepsgerichte leerweg / Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever Module Organiseren van een activiteit voor

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT

EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT EVALUATIE VAN DE MEDEWERKER MET ADMINISTRATIEVE OPDRACHT Algemene en persoonlijke gegevens VOORNAAM NAAM Ambt Administratieve toestand Periode Datum / /20 1 ste evaluator 2 de evaluator De scores zijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel

Intranet Langemark- Poelkapelle. Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Intranet Langemark- Poelkapelle Patrick Ligneel & Sabine De Wandel Rode draad De aanzet Het spinnen van het intranet Het getouw Tips met een knoop De aanzet Een nieuwe website voor Langemark- Poelkapelle

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep economie en handelsvakken In kolom 1 vind je 70 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep economie en handelsvakken. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator).

FUNCTIEBESCHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). FUNCTIEECHRIJVING Adjunct Directeur/ Technisch Adviseur (Coördinator). 1. Het personeelsbeleid / Adjunct Directeur egeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Onderwijzend personeel LERAAR ASV (OV1 OV2 OV3) Buitengewoon Secundair Onderwijs B = Basisfunctie (voor elk personeelslid) S = Specifieke functie binnen de opdracht (slechts voor bepaalde

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke

FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUNCT-DIRECTEUR van Veldeke Hoofdtaken De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Hij/zij vult een of meer toegewezen

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

JANUARI 2008 SEPTEMBER 2008 SEPTEMBER 2009 SEPTEMBER 2010

JANUARI 2008 SEPTEMBER 2008 SEPTEMBER 2009 SEPTEMBER 2010 ICT- BELEIDSPLAN 1. Historiek: beschrijving op een tijdspad hoe het begon; aankopen, aantal pc's, software. 2. Huidige situatie: hard- en software, netwerk, kennisniveau leerkrachten (groepen maken) 3.

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Met ondersteuning van PraxisNetwerk Functieprofiel administratief medewerker CBE juni 2015 2 Een functieprofiel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING ICT-COÖRDINATOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 36 Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Beleidsplan vanaf schooljaar 2011

Beleidsplan vanaf schooljaar 2011 Beleidsplan vanaf schooljaar 2011 Prioriteiten bepalen Schrijf in de vakjes naast de verschillende onderdelen een cijfer (1 voor jouw eerste keuze, 2 voor jouw tweede keuze, enz. in volgorde van wat voor

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:...

Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER. Naam:... Adres: Stamboeknummer:... Instelling:. FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Datum Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur Eerste indiensttreding binnen de scholengemeenschap

Nadere informatie

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee!

Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! Verbouwen, nieuw bouwen of verhuizen, QLiCT helpt graag een handje mee! 1 1. Bekabeling en Elektra : Juiste bekabeling ( Cat 5 e of Cat 6, hoger is niet nodig) is essentieel voor de goede en snelle werking

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving

Geïndividualiseerde Functiebeschrijving Scholengemeenschap Sperregem Bruggestraat 23 8820 Torhout GVB De Oefenschool GVB De Revinze GVBLo De Torretjes GVB Driekoningen GVB Lichtervelde GVB Sint-Henricus GVB Ten Parke GVB Wijnendale GVB Handzame

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Instelling: FUNCTIEBESCHRIJVING AMBT ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:.../36 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding binnen het

Nadere informatie

Van PC-LAB naar PC-landschap

Van PC-LAB naar PC-landschap Van PC-LAB naar PC-landschap 3-4-2001 1 Van PC-LAB naar PC-landschap Vanaf 1 september 2001 zal de nieuwe opleiding Psychologie, onder de vlag van de Faculteit Sociale Wetenschappen, van start gaan. Deze

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur]

Veel begeleiding [vakdocent, instructeur] Opleiding Alle opleidingen ICT oriëntatie Netwerkbeheer en ICT beheer Periode Cluster 1 ALA IB/NB Alle opleidingen Taakklasse 1 Ontwikkelaar F. Zuijdendorp / J. Kaatee Complexiteit Taakklasse 1 determinatieproject

Nadere informatie

Checklist ICT-nascholingsbehoeften.

Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Vakgroep Onderwijskunde Checklist ICT-nascholingsbehoeften. Instrument voor: directeurs - ICT-coordinatoren - nascholingscoordinatoren Promotor: Onderzoekers: Prof. Dr. Martin Valcke Isabel Rots Marjolein

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce

CORE COMPETENCES. Boekhoudadministratie Financiële administratie Commerciële admin / ERP E-commerce PARTNER IN AUTOMATISERING Sinds 1987 specialiseert ons systeemhuis zich in de ontwikkeling van efficiënte en gebruiksvriendelijke bedrijfsoplossingen, die het administratief en commercieel beheer van ondernemingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie