CHECKLIST TAKENCLUSTERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST TAKENCLUSTERS"

Transcriptie

1 CHECKLIST TAKENCLUSTERS Deze checklist kan worden ingevuld door het plaatsten van kruisjes naast taken die van toepassing zijn op de individuele ICT-coördinator. Volgens CAO VIII staan de taken in verhouding tot de ter beschikking gestelde middelen en worden zij in overleg tussen evaluator en personeelslid overeengekomen. [ 1 ] PRIORITAIRE TAKEN: taken waarbij initiatief en concrete actie van de coördinator wordt verwacht. [ 2 ] AANDACHTSPUNTEN: taken waarbij de coördinator een opvolgende, controlerende of een opdracht van toezicht heeft. 0. Structuur 0.1 Overzicht takenclusters ICT-coördinator - ICTeam ASO/BSO/TSO/DBSO/BUSO actualiseren 0.2 Organogram ICT-coördinator - ICTeam ASO/BSO/TSO/DBSO/BUSO actualiseren 1. Visie 1.1 Uitwerken van een pedagogisch-didactische ICT-visie. 1.2 Uitwerken van een technische ICT-visie incl. organisatorische aspecten 1.3 Opstellen van een ICT-plan (didactische en technische doelen). 1.4 Visie toetsen in samenwerkingsverbanden binnen de scholengemeenschap en daarbuiten. 2. Planning en advies 2.1 De ICT-noden en -problemen binnen de school of I.M. inventariseren en analyseren Advies uitbrengen bij alle ICT-investeringen d.w.z. op administratief vlak, vakgebonden of lokaalgebonden, op niveau van school of campus, enz Adviseren bij de uitbouw van computerklassen en bij de aankoop van nieuwe computerapparatuur, randapparatuur, netwerkmateriaal, multimedia-apparatuur, netwerkbekabeling, software, Een investeringsbeleid per jaar (gedetailleerd actieplan) en een meerjarenplan (globaal beleidsplan) opstellen voor de noden en investeringen op het gebied van ICT. 2.5 De uitbouw en het upgraden/herschikken van de ICT-infrastructuur op school plannen. 2.6 Planning opstellen voor de realisatie van de pedagogisch-didactische en technische doelen van het ICT plan. 2.7 Samenwerking en kruisbestuiving op niveau van scholengemeenschap en daarbuiten. 2.8 Advies geven bij het opstellen van de lessenrooster en de ICT-lokaalverdeling (dit wil dus niet zeggen de lessenrooster opstellen) 2.9 Advies geven op het vlak van ICT bij de aanwerving van personeel Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 1 van 14

2 3. Agogische activiteiten (coaching) 3.1 Collega's sensibiliseren met betrekking tot ICT-toepassingen in hun vakken en studierichtingen. 3.2 Collega's aanmoedigen tot en begeleiden bij het leveren van bijdragen aan de schoolwebsite, het eigen intranet en de elektronische leeromgeving (elov). 3.3 Overleg organiseren met collega's rond specifieke thema's (vb. AAL-project eerste graad) 3.4 Informatie verstrekken aan collega's aangaande nieuwe leermiddelen en mogelijkheden. 3.5 Als contactpersoon optreden voor het VVKSO, onder meer wat de bekendmaking van en de deelneming aan centraal begeleide ICT-projecten betreft. 3.6 Interesse wekken bij collega's voor website, intranet, leeromgevingen 3.7 Informatie over educatieve software en websites doorgeven aan collega's 3.8 Redactie digitale nieuwsbrief door ICT-coördinator - ICTeam 4. Ict-integratie binnen de vakken/onderwijsvernieuwing In samenwerking met de betrokken collega's en vakgroepen eindtermen en leerplannen van diverse vakken en studierichtingen screenen op ICT-toepassingen. In samenwerking met de betrokken collega's en vakgroepen, met het oog op integratie van ICT in de vakken en de studierichtingen, de mogelijkheden en de behoeften onderzoeken op het vlak van hardware, software en opleiding. 4.3 Netwerken vormen met andere scholen/sg op het vlak van onderwijsvernieuwing. 4.4 Evolutie op het vlak van onderwijsvernieuwing opvolgen 5. ICT-ondersteuning projecten Technische en logistieke ondersteuning leveren bij specifieke schoolse projecten waarbij ICT een rol speelt (bijvoorbeeld een Europees samenwerkingsproject, een leerbedrijf, een sportmanifestatie, deelneming aan ICT-wedstrijden...). Coördinatie van de activiteiten van het ECDL-testcentrum (European Computer Driving License) (indien de school hieraan participeert). 5.3 Advies bij de coördinatie van ICT-activiteiten in een open leercentrum, studielandschap 5.4 Pilootprojecten (vb. AAL, Europese uitwisseling) 5.5 Videoconferencing organiseren 5.6 Begeleiding van de ICT-leerlingen-werkgroep 5.7 Projecten op het vlak van onderwijsvernieuwing ondersteunen Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 2 van 14

3 6. Deskundigheidsbevordering van de ICT-coördinator - het ICTeam Documentatie verzamelen, ordenen en actualiseren om op de hoogte te blijven van recente evoluties op het gebied van ICT zowel op technisch, pedagogisch-didactisch als organisatorisch vlak. Nascholing volgen om huidige en toekomstige vernieuwingen aan de ICT-infrastructuur te kunnen beheren en pedagogisch-didactische vernieuwingen te kunnen implementeren. Deelnemen aan door het VVKSO of andere organisaties georganiseerde bijscholingssessies en studiedagen voor ICT-coördinatoren. 6.4 Via zelfstudie en literatuur op de hoogte blijven van ICT-trends in de bedrijfswereld en het onderwijs. 6.5 Grondige kennis van en ervaring met niet-vakgebonden apparatuur en programmatuur (besturingssysteem, shells, tools, utilities, antivirussoftware,...) opbouwen, voor het efficiënt gebruik en onderhoud ervan. 6.6 Via zelfstudie eigen experimenten uitvoeren met hardware, software en netwerken. 6.7 Nascholing volgen i.v.m. technisch-industriële softwarepakketten. 6.8 Nascholing volgen en deelnemen aan werkgroepen in het kader van onderwijsvernieuwing. 6.9 Specifieke deskundigheid opbouwen op het vlak van serverbeheer, netwerkbeheer en telecommunicatie. 7A. Helpdesk educatief 7A.1 Eerstelijnshulp bieden aan collega's inzake basisvaardigheden ICT (hardware/software) 7A.2 Collega's begeleiden en helpen bij het oplossen van kleine technische problemen inzake software of hardware op school of op hun pc thuis (voor zover het met hun lesopdracht te maken heeft). 7B. Helpdesk administratief 7B.1 Eerstelijnshulp bieden aan collega's inzake basisvaardigheden ICT (hardware/software) 7B.2 Collega's begeleiden en helpen bij het oplossen van kleine technische problemen inzake software of hardware op school. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 3 van 14

4 8A. Softwarebeheer serverpark 8A.1 Nieuwe softwarepakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuur. 8A.2 Geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken, overtollige bestanden verwijderen. 8A.3 Software onderhouden en zo nodig updaten (vb. antivirus) 8A.4 Nieuwe software zo nodig registreren bij de softwareleverancier. 8A.5 Programma's en bestanden archiveren. 8A.6 Tools uitwerken voor softwarebeheer (vb. harddisks klonen) 8A.7 Implementatie en ondersteuning van technisch-industriële software. 8A.8 Installeren en evalueren van nieuwe software in een testomgeving 8A.9 Werkkopieën aanmaken uit distributieschijven 8B. Softwarebeheer werkstations 8B.1 Nieuwe softwarepakketten installeren en integreren binnen de bestaande structuur. 8B.2 Geïnstalleerde pakketten vlot toegankelijk maken, overtollige bestanden verwijderen. 8B.3 Software onderhouden en zo nodig updaten (vb. antivirus) 8B.4 Nieuwe software zo nodig registreren bij de softwareleverancier. 8B.5 Programma's en bestanden archiveren. 8B.6 Tools uitwerken voor softwarebeheer (vb. harddisks klonen) 8B.7 Implementatie en ondersteuning van technisch-industriële software. 8B.8 Installeren en evalueren van nieuwe software in een testomgeving 8B.9 Werkkopieën aanmaken uit distributieschijven Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 4 van 14

5 9A. Systeembeheer educatief en administratief serverpark 9A.1 Op de harde schijven van de servers een uniforme structuur aanbrengen en onderhouden. 9A.2 De servers beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke beschadiging, verminking of verwijdering van bestanden of programma's. 9A.3 Veiligheidskopieën (back-ups) maken en bewaren van aangekochte programma's en van bestanden. 9A.4 Onderhoud serverrandapparatuur 9A.5 Tools uitwerken voor efficiënt serverbeheer 9A.6 Logische structuur serverpark uitwerken, onderhouden en documenteren 9A.7 Beheer op afstand van een of meerdere servers bij hostingproviders in een datacenter 9B. Systeembeheer werkstations 9B.1 Op de harde schijven van de werkstations een uniforme structuur aanbrengen en onderhouden. 9B.2 De werkstations beveiligen tegen opzettelijke of onopzettelijke beschadiging, verminking of verwijdering van bestanden of programma's. 9B.3 Veiligheidskopieën (back-ups) maken en bewaren van aangekochte programma's en van bestanden. 9B.4 Onderhoud randapparatuur 9B.5 Tools uitwerken voor efficiënt systeembeheer werkstations Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 5 van 14

6 10. Netwerkbeheer (edunet/admnet/ictnet) 10.1 De beveiliging van het netwerk en de werkstations controleren en actualiseren Servers installeren, operationeel houden, updaten en zo nodig herinstalleren Serverdiensten in een netwerk beschikbaar stellen en onderhouden (onder meer internettoegang, e- mail, proxyserver, webserver, SPP-server, SQL-server,...). Werkstations installeren, aansluiten op het netwerk en zo nodig herinstalleren in computerklassen, vaklokalen en werkplaatsen... Gebruikers en gebruikersgroepen aanmaken en actualiseren, hun rechten vastleggen, gedeelde apparaten bereikbaar en operationeel houden, eenvoudige netwerkonderbrekingen herstellen Planning van de netwerkstructuur: toepassing van switchen, draadloze technologie, servers, Beheer van genetwerkte randapparatuur (printers, scanners, copiers), beveiliging (firewall, backup, virussen e.d.), uniforme structuur van gegevensopslag. Goede en permanente werking van het netwerk nastreven door goed beheer en een toekomstgericht aankoopbeleid (vb. glasvezelnetwerk tussen gebouwen) 10.9 Tools voor netwerkbeheer uitwerken en evalueren. 11A. Websitebeheer 11A.1 Advies geven bij de uitwerking van een schoolwebsite, voorstellen formuleren en toelichten bij de betrokkenen. 11A.2 De schoolwebsite aanmaken en onderhouden. 11A.3 Documenten en voorstellingen klaarmaken voor publicatie en publiceren op het web. 11A.4 Interactieve toepassingen op de schoolwebsite uitwerken. 11A.5 Aanleveren materiaal websites 11B. Beheer - en internetaccounts 11B.1 Planning en advies website, - en internetaccounts, nieuwe toepassingen 11B.2 Beheer - en internetaccounts Het algemeen-inhoudelijke aspect van een schoolwebsite behoort in principe niet tot de verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator of het ICTeam, maar tot de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk deskundigen. Dit neemt niet weg dat sommige inhoudelijke bijdragen op de website van hun hand kunnen zijn. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 6 van 14

7 Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 7 van 14

8 12A. Hardware-onderhoud serverpark (educatief-administratief) 12A.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan ICT-apparatuur uitvoeren. 12A.2 Moeilijke hardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. 12A.3 Optreden bij technische problemen en eventueel de herstelling van defecte apparaten opvolgen. 12A.4 Nieuwe serverapparatuur installeren en onderhouden. 12B. Hardware-onderhoud werkstations (educatief-administratief) 12B.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan ICT-apparatuur uitvoeren. 12B.2 Moeilijke hardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. 12B.3 Optreden bij technische problemen en indien nodig de herstelling van defecte apparaten opvolgen. 12B.4 Nieuwe (rand)apparatuur, bijvoorbeeld multimedia-apparatuur, installeren en onderhouden. 12B.5 Specifieke hardware voor computergestuurde apparatuur in werkplaatsen (CNC, PLC, sturingen, ) installeren en onderhouden 12B.6 Privé-pc's van collega's installeren en onderhouden voor wat bepaalde vakspecifieke software betreft. Het installeren en onderhouden van privé-pc's van collega's behoort niet rechtstreeks tot de takenclusters van de ICT-coördinator of het ICTeam. Enkel het helpen bij problemen met vakspecifieke software die de leraars zelf op hun thuis-pc installeren ter voorbereiding van hun lessen, kan een beleidskeuze zijn. 12C. Hardware-onderhoud netwerk (educatief-administratief) 12C.1 Kleine herstellingen en preventieve onderhoudswerken aan netwerkapparatuur uitvoeren. 12C.2 12C.3 Moeilijke netwerkhardwareproblemen diagnosticeren en maatregelen nemen om de herstelling uit te voeren of te laten uitvoeren door derden. Optreden bij technische problemen en indien nodig de herstelling van defecte netwerkapparatuur opvolgen. 12C.4 Nieuwe netwerkapparatuur installeren, configureren en onderhouden. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 8 van 14

9 13. Planning en advies ICT-infrastructuur Specifieke hardware netwerken (Switches, routers, firewall, patchpanelen... ) installeren en operationeel houden. Advies geven over de uit te voeren werken (installatie netwerkkabels, kabelgoten, ICT-meubilair, verlichting, ) aan het diensthoofd van de Technische Dienst 13.3 Controle op de correcte werking na uitvoering van ICT-infrastructuurwerken. Infrastructuurwerken vallen op de rand van wat tot de takenclusters van de ICT-coördinator of het Icteam gerekend kan worden. In principe zijn dit taken die eerder door de Technische Dienst of door de leverancier van de apparatuur uitgevoerd dienen te worden. 14. Administratief-financieel beheer ICT 14.1 Financiële medeverantwoordelijkheid dragen bij het beheer en de besteding van het ICT-budget Samen met externe experten offerte-aanvragen ontwerpen voor de uitbreiding en de vervanging van de belangrijke netwerkcomponenten. Offerte-aanvragen uitschrijven voor de aankoop van courante ICT-middelen: (componenten van) werkstations, printers, multimedia-apparaten ICT-leveringen en -installaties opvolgen Een nauwkeurige inventaris van de aanwezige apparatuur en van de gebruikte programmatuur samenstellen en bijhouden, onder meer ten behoeve van verzekering (omschrijving, serienummers e.d.), van mogelijke auteursrechtelijke controles (BSA) Licentiebeheer 14.7 Overheidstoelagen beheren en rapporteren 14.8 Controle auteursrechten (op website), Auvibel, Reprobel 14.9 Plannen, aankopen en beheren van de voorraad ICT-reserveonderdelen Contacten onderhouden met leveranciers en providers Technische gegevens archiveren van hardware en software t.b.v. onderhoud en herstelling De evolutie van de ICT-markt en de prijszetting volgen Voor verlies, ontvreemding, beschadiging en buitengebruikstelling van ICT-apparatuur de nodige documenten opstellen (vb. voor verzekering) Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 9 van 14

10 15. ICT-ondersteuning administratie Pc's en randapparatuur operationeel maken en houden in een netwerk in een schooladministratieve context (leerlingensecretariaat, personeelsdienst, boekhouding, directie, middenkader...). Specifieke software voor leerlingenadministratie, rapporten, oudleerlingen, personeelsbeheer, (dubbele) boekhouding, productiebeheer (technische scholen), rapportering, (gedifferentieerde) elektronische post, lesroosters, internetbankieren,... installeren, updaten en onderhouden Personeelsleden in een schooladministratieve context ondersteunen en depanneren Leerkrachteninfo, digitaal prikbord, intranet, extranet 15.5 Tools uitwerken schooladministratie 15.6 Administratieve ondersteuning voor de ICT-coördinator of het ICTeam zelf 15.7 Updaten administratief Intranet Louter administratieve taken zoals het opstellen van een lessenrooster maken geen deel uit van de opdracht van de ICT-coördinator of het ICTeam. 16. Educatief Intranet / digitale leeromgeving 16.1 Een concept uitwerken voor een educatief intranet, voorstellen formuleren en toelichten bij betrokkenen De structuur van een educatief intranet opbouwen en onderhouden Documenten en voorstellingen klaarmaken voor publicatie en publiceren op het educatief intranet Interactieve toepassingen op het educatief intranet uitwerken Digitale leeromgevingen evalueren en advies uitbrengen. Het algemeen-inhoudelijke aspect van een educatief intranet behoort in principe niet tot de verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator of het Icteam, maar tot de verantwoordelijkheid van de inhoudelijk deskundigen. Dit neemt niet weg dat sommige inhoudelijke bijdragen op het intranet van hun hand kunnen zijn. 17. ICT-samenwerking scholengemeenschap 17.1 Participeren in overlegorgaan ICT binnen scholengemeenschap 17.2 Op elkaar afstemmen van gebruikte softwarepakketten 17.3 Advies gemeenschappelijke website. Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 10 van 14

11 17.4 Ondersteuning projecten SG Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 11 van 14

12 18. Public relations ICT 18.1 Aanwezig zijn in naam van de school op ICT-dagen en beurzen of sprekers i.v.m. ICT naar school halen Lezingen houden over ICT-toepassingen 18.3 Contacten onderhouden met andere organisaties (scholen, bedrijven, KAHO, VVKSO, SMASH, NOVES, DPB, ) 19. Telecommunicatie 19.1 Advies en planning i.v.m. alle telecommunicatie-infrastructuur (telefoon, fax, GSM, I-line, Telenet) 19.2 Opvolgen van installaties, wijzigingen, defecten 19.3 Administratief-financieel beheer van de telecommunicatie-infrastuctuur 19.4 Internetconnecties realiseren en onderhouden (ook VPN, WLAN) 20. Kopieerdienst 20.1 Advies i.v.m. installatie, mogelijkheden, gebruik kopieerdienst 20.2 Software-installaties i.f.v. de kopieerdienst 20.3 Kopieerdienst voor administratie en personeel per campus 20.4 Kopieerdienst voor grote oplagen van andere vestigingsplaatsen (BSO/TSO/DBSO/BUSO) 20.5 Werkkopies maken van softwarepakketten (boek + CD-ROM, diskettes) voor ICT-coördinator - ICTeam en personeel 20.6 Kopies en/of digitalisatie van boeken, CD-ROM en cursusmateriaal voor het (digitaal) archief 20.7 Registratie van gemaakte kopies en verwerking ervan voor de boekhouding Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 12 van 14

13 21. Dienst didactisch materiaal 21.1 Advies i.v.m. aankoop didactisch materiaal (overheadprojectors, audio-visueel materiaal, dataprojectors, projectieschermen,..) 21.2 Aankoop, opvolging, beheer, inventarisatie, herstelling didactisch materiaal 21.3 Afspraken maken met gebruikers qua reservatie, ophalen en terugbrengen van didactisch materiaal 21.4 Organisatie van transport van dit materiaal tussen vestigingsplaatsen 21.5 Opmaken en bijhouden van de inventaris en etiketteren van het didactisch materiaal per campus 21.6 Registratie van reservaties, ophalen en terugbrengen van didactisch materiaal 21.7 Controle van de teruggebrachte apparatuur 21.8 Melding van defecten aan de hardware-hersteller of de ICT-coördinator - het ICTeam 22. Dienst multimedia 22.1 Scannen en bewerken van afbeeldingen en teksten (ook in functie van het digitaal archief) 22.2 Archiveren en bewerken van fotomateriaal gemaakt met het digitaal fototoestel 22.3 Plotservice voor leraars en leerlingen 22.4 Conversie van grafische bestanden voor archief en publicaties 22.5 Aanleggen en onderhouden van een digitaal archief met lesmateriaal 23. Dienst verbruiksproducten 23.1 Inktpatronen, toners en drums voor printers: balie, offerte, aankoop, voorraadbeheer, budgetcontrole 23.2 Datadragers (papier, diskettes, CD-R, CD-RW, ZIP): balie, offertes, aankoop, voorraadbeheer, budgetcontrole Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 13 van 14

14 24. Openleercentrum (OLC) 24.1 Planning en advies 24.2 Dagelijks beheer OLC 25. Nascholing personeel 25.1 De ICT-opleidingsnoden en -problemen op school inventariseren en analyseren Directie en collega's adviseren betreffende een ICT-nascholingsplan Een ICT-nascholingsplan uitwerken en de realisatie ervan opvolgen en zo nodig bijsturen Basisvaardigheden ICT aanleren aan collega's Dagdagelijkse hulp aan collega s bij kleine onwetendheden op ICT-vlak Collega's in beperkte mate opleiden bij de implementatie van nieuwe vak- of studierichtingsgebonden toepassingen Collega's informeren over en doorverwijzen naar externe bijscholingsinitiatieven Leidraden en reglementering bij het gebruik van de ICT-infrastructuur ontwikkelen en promoten Waar nodig, het zelf geven van bijscholing aan groepen collega s al of niet per vakwerkgroep. 26. ICT-projecten_extern 26.1 ICT-projecten met externe organisaties opvolgen. 27. ICT-werkgroepen_extern 27.1 Deelnemen aan externe werkgroepen i.v.m. ICT (vb. scholengemeenschap, ). Met dank aan Pascal Savels (VTVTS) Pagina 14 van 14

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie

Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken. Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functie Functienaam: Ict-deskundige Afdeling: Algemene Zaken Graadnaam: Ict-deskundige Dienst: Communicatie Functionele loopbaan: C4 C5 of B1 B2 B3 Subdienst: ICT Doel van de entiteit Beschrijving van

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. INFORMATICABEHEER Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATICABEHEER Derde graad TSO Brussel Licap: D/2002/0279/001 september 2002 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 3 TOEGEPASTE

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker ICT Helpdesk/systeembeheerder/programmeur 60% onbepaalde duur A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat in voor het beheer, onderhoud en de uitbouw

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge, Kortrijk www.olvgroeninge.be

Scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge, Kortrijk www.olvgroeninge.be Informatica WORD ICT in de scholengemeenschap In 1999 werden in het secundair onderwijs de scholengemeenschappen opgericht. Het katholiek secundair onderwijs in het bisdom Brugge telt 14 scholengemeenschappen.

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica Specifiek gedeelte 2/2 lt/w Studierichting: Secretariaat - talen Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Handel TSO derde graad eerste

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven.

Tijdens de leergang wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen worden hieronder kort beschreven. Bijlage 1 Opleidingsprogramma 2.1 Opzet leergang Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse modules. Binnen elk van de modules wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat gerelateerd is aan ICT. Het

Nadere informatie

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT

Leerplan. Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken OPLEIDING. Modulair. Studiegebied ICT Leerplan OPLEIDING Informatica computer- en besturingssystemen en netwerken Modulair Studiegebied ICT Goedkeuringscode 01-02/427/G/O/P/V Maart 2002 Inhoudstafel 1 INLEIDING...6 2 OPLEIDING: INFORMATICA-COMPUTER-

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE

LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE LEERPLAN 3 DE GRAAD TSO SE-N-SE 2010/137/4//D Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw oudewijnlaan 20-21 1000 russel www.pov.be Inhoudstafel Inleiding... 4 Gebruiksaanwijzing... 5 Profiel van de studierichting

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie