HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK"

Transcriptie

1 Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Hoorn

2 Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers en netwerken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar regels voor: - Gebruik van apparatuur en programmatuur - Aanvragen van apparatuur en programmatuur - Aanvraag en gebruik van het netwerkaccount - en internet - Informatiebeveiliging - Aanmelden van storingen, problemen en/of wensen. Voor privacy-aspecten wordt verwezen naar het privacyreglement medewerkers. Gebruik van apparatuur en programmatuur Voor het gebruik van apparatuur en programmatuur gelden de volgende regels: - Er mag alleen hard- en software gebruikt worden die beschikbaar is gesteld door de ICT-afdeling. Het is niet toegestaan om meegebrachte apparatuur en programmatuur te gebruiken of te installeren. Gebruik van apparatuur en programmatuur buiten de instelling is alleen mogelijk na vooraf verkregen toestemming van de ICT-afdeling. Verzoeken hiertoe moeten bij de ICTafdeling worden ingediend. Dit kan schriftelijk na ondertekening van het afdelingshoofd of via een door een afdelingshoofd gericht aan de ICTadviseur. - Gebruikers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de aan hen beschikbaar gestelde apparatuur en programmatuur en worden geacht hier zorgvuldig mee om te gaan. - Het is niet toegestaan om zelf apparatuur te verhuizen, verplaatsen en/of te ruilen. Gewenste verhuizingen, verplaatsingen en/of ruilingen kunt u aanvragen via de ICT-adviseur. - Het is verboden de ter beschikking gestelde programmatuur te kopiëren en/of ter beschikking te stellen aan derden. - De gebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid de vereiste kennis op te doen om met de apparatuur en programmatuur te kunnen werken. Hij of zij kan - na goedkeuring van het afdelingshoofd een cursus volgen. De verplichte basiscursus voor Ezis dient bij indiensttreding gevolgd te worden. Toegang tot Ezis wordt alleen gegeven nadat de cursus is gevolgd. Uw afdelingshoofd zal u hiervoor vrij plannen en opgeven. Gedragsregels werkstations - Het is niet mogelijk om lokaal bestanden op te slaan. Bestanden kunnen alleen op het netwerk worden opgeslagen. - Van bestanden die op de servers worden geplaatst worden volgens vastgestelde procedures back-ups gemaakt door de afdeling ICT. - Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de geproduceerde bestanden. Het kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. pagina: 2 / 5

3 - De ter beschikking gestelde ICT-apparatuur dient te worden gebruikt conform de door de voorschriften en/of aanwijzigen van medewerkers van de afdeling ICT-beheer. - Netwerkaansluitingen (kabels) mogen niet worden gewijzigd. - Aanwijzingen ten aanzien van beveiliging zoals virusbestrijding dienen opgevolgd te worden. - Incidenten die het normale gebruik van de voorzieningen verstoren dienen terstond aan de helpdesk van de afdeling ICT gemeld te worden. Aanvragen van apparatuur en programmatuur Voor het aanvragen van apparatuur en programmatuur gelden de volgende regels: - Een aanvraag voor apparatuur en/of programmatuur wordt geregeld binnen de jaarlijkse Planning & Control cyclus als een investering. Investeringsaanvragen worden op de daarvoor aangewezen formulieren (zie jaarlijkse kaderbrief) aangevraagd. Uitzonderingen op deze regel zijn nieuwe medewerkers waar nog geen apparatuur en/of programmatuur voorhanden voor is. Een aanvraag hiertoe wordt schriftelijk per aangevraagd bij de ICT-adviseur. Zonodig vindt overleg plaats met het unithoofd Informatisering en/of een van de managers - Na goedkeuring van de aanvraag wordt de hard- en software aangekocht door de ICT-afdeling. De beschikbaar gestelde hard- en software blijft eigendom van de instelling en wordt beheerd door de ICT-afdeling. Aanvraag en gebruik van het netwerkaccount Hiervoor gelden de procedures zoals vastgelegd in het document Toegangverlening informatiesystemen en aangevraagd via het formulier Registratie Netwerkaccount en of Ezis-account - Na het inloggen in het netwerk worden enkele programma's automatisch geactiveerd, waaronder het anti-virus programma. Deze programma s moeten geactiveerd blijven en mogen niet worden afgesloten. - Bij het verlaten van de werkplek moet de actieve programmatuur worden afgesloten en moet er worden uitgelogd uit het netwerk, zodat het voor derden niet mogelijk is om onder het ingelogde account het netwerk te gebruiken en/of databestanden te raadplegen, te kopiëren, te muteren en/of te wissen. - Bij uitdiensttreding en/of overplaatsing van een medewerker naar een andere afdeling moet dit direct door de leidinggevende worden doorgegeven aan de ICT-afdeling. Het account wordt opgeheven volgens de geldende procedure. en internet Voor en internet gelden de volgende regels: - Bij aanmaak van een netwerkaccount wordt automatisch een postbus aangemaakt onder de naam van de gebruiker waarmee intern en extern mail kan worden verstuurd en ontvangen. - Voor het gebruik van internet en externe is een apart reglement opgesteld. pagina: 3 / 5

4 Informatiebeveiliging Voor informatiebeveiliging gelden de volgende regels: - Het afdrukken van gegevens op printers is alleen mogelijk op vooraf bepaalde printers. Na het geven van een printopdracht moet een gebruiker de afgedrukte pagina's direct uit de printer te halen. Dit ter voorkoming dat andere mensen de output lezen en/of meenemen. - Inzake het bewerken en verstrekken van gegevens, betreffende patiënten en personeel is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. - Bedrijfsgegevens en gegevensdragers moeten vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld en bewaard, elke gebruiker is hiervoor zelf verantwoordelijk. De databestanden moeten op het netwerk worden bewaard in de juiste (sub)mappen. Het is niet mogelijk om bestanden op de lokale harddisk (C:) te bewaren. - Voor het gebruik van gegevensdragers moet men apparatuur benutten die de instelling ter beschikking stelt. - Gegevensdragers die buiten de zorginstelling zijn gebruikt moeten virusvrij te zijn. Een gebruiker kan verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat als apparatuur en/of programmatuur wordt besmet met een virus. Aanmelden van storingen, problemen en/of wensen Voor het aanmelden van storingen, problemen en/of wensen gelden de volgende regels: - Bij problemen met apparatuur en programmatuur die door de organisatie ter beschikking is gesteld, moet contact worden opgenomen met de helpdesk van de ICT-afdeling op toestelnummer Via is de helpdesk te bereiken onder de interne postbusnaam helpdesk informatisering of extern mailadres Daarnaast is in de map bureau-accesoires een programma genaamd Printscreen incident melden bij de helpdesk, waarmee foutmeldingen of specifieke storingen kunnen worden opgeslagen in een plaatje, waarna de gebruiker nog specifieke annotaties (pijlen, cirkels, tekst) kan aanbrengen ter verduidelijking van de storing. Het plaatje kan daarna via het programma per worden verstuurd naar de helpdesk. - De ICT helpdesk is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur bereikbaar. In het weekend en 's avonds kan in noodgevallen beroep worden gedaan op de bereikbaarheidsdienst via de receptie. - Voor het correct aannemen van de wens en/of storing heeft de medewerker van de ICT-afdeling de onderstaande gegevens nodig: - naam - afdeling - telefoonnummer - het configuratienummer van de PC (DPCXXXX, FCLXXXX, MEETXXX, etc.) - een duidelijke probleem omschrijving. pagina: 4 / 5

5 - De aangemelde wens en/of storing wordt geregistreerd in een geautomatiseerd administratie- / bewakingssysteem en zo mogelijk direct telefonisch verholpen. Hiervoor beschikt de medewerker van de ICT-afdeling over een programma waarmee het mogelijk is om uw PC, toetsenbord en muis na verkregen toestemming over te nemen vanaf zijn eigen werkplek. pagina: 5 / 5

Gedragscode computerfaciliteiten. Ballast Nedam

Gedragscode computerfaciliteiten. Ballast Nedam Gedragscode computerfaciliteiten Ballast Nedam Gedragscode computerfaciliteiten Ballast Nedam Vooraf Voorwoord In het huidige digitale tijdperk is informatie steeds makkelijker te delen. Door sneller,

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek

ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek GDF SUEZ Energie Nederland N.V. ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle Handelsregister Zwolle 05043978 - BTW-nr.

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Situering De werkgever heeft de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van de ICTmiddelen die hij ter

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland

Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Handboek beveiliging Suwinet 2014 gemeente Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader. 3 2.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 3 2.2 SUWI wet- en regelgeving en de WWB.. 4 2.3 Overige wet-

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek

Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek Service Level Agreement (SLA) Cloud-managed Werkplek Versie 5.2 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Cloud-managed Werkplek... 1 Algemeen... 1 Opzegging... 1 Wijzigingen... 1 Eigendom data... 2 Back-up...

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015

Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Algemeen reglement Algemeen reglement februari 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1. Gebruik van de Bibliotheek 3 2. Abonnement en leengeld 4 3. Inschrijving; legitimatie en registratie van gegevens 4 4. Contributie

Nadere informatie

2.1 De binnenkomst van een melding. De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk te bereiken.

2.1 De binnenkomst van een melding. De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk te bereiken. HOOFDSTUK 2 2.1 De binnenkomst van een melding Een gebruiker die de servicedesk wil bereiken, kan dat op verschillende manieren doen. Voorbeeld De telefoon is niet altijd het handigste medium om de servicedesk

Nadere informatie

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek

Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Handleiding FPZ registratiesysteem Service Apotheek Inhoud 1. Inleiding 2. Beveiliging 3. Aanmelden a. Meer dan één apotheek? 4. Browserinstellingen 5. Versie Internet Explorer 6. Extractie NAW-gegevens

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden

Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden April 2007 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie