LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING"

Transcriptie

1 LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen die doelen uit het die kwalificatiedossier uit het kwalificatiedossier van de (kerntaken ruimtelijk vormgever en werkprocessen) komen. Daarnaast van de ruimtelijk bedenk vormgever je zelf 2 persoonlijke komen. Daarnaast. bedenk je zelf (bijvoorbeeld: 2 persoonlijke zelfvertrouwen. (bijvoorbeeld: krijgen) Alle zelfvertrouwen ga je krijgen) SMART Alle formuleren. (zie ga bijlage je SMART SMART). formuleren. De eerste (zie 4 bijlage SMART). De beheers eerste 3 je op één van beheers de drie je niveaus op één (starter, van de drie gevorderde niveaus of (starter, beroeps gevorderde ). of Jouw beroeps praktijkbegeleider ). beoordeeld Jouw praktijkbegeleider jou op één van beoordeeld deze drie jou niveaus. op één Behaal van deze je een drie leerdoel niveaus. op Let het op: beroeps in je laatste bekwame leerjaar niveau, worden dan weet alle je dat je tijdens beoordeeld een volgende door stage je praktijkbegeleider. niet meer aan dit leerdoel Behaal je hoeft een te leerdoel werken. op De het 2 persoonlijke beroeps bekwame niveau, worden dan weet niet beoordeeld je dat je tijdens door een je praktijkbegeleider. volgende stage niet Reflecteer meer aan op dit alle leerdoel hoeft te in je werken. BPV verslag De 2 persoonlijke (zie bijlage reflecteren). worden niet beoordeeld door je praktijkbegeleider. Reflecteer op alle in je BPV verslag (zie bijlage reflecteren). Leerdoelen: Plan van aanpak opstellen Concept ontwikkelen Ontwerp maken Ontwerp visualiseren Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Bestands- en opslagbeheer uitvoeren Werkzaamheden voorbereiden Decoraties maken en/of uitzoeken Eenvoudige grafische toepassingen maken Onderdelen monteren en fabriceren Producten verzendklaar maken Voorbereiding realisatie ondersteunen Transportwerkzaamheden uitvoeren Werkzaamheden op locatie voorbereiden Presentatieruimte inrichten Presentatie demonteren Opruimwerkzaamheden uitvoeren Realisatie presentatie ondersteunen Project voorbereiden Medewerkers aansturen Nieuwe medewerkers/leerlingen begeleiden Kwaliteit en voortgang project bewaken Project opleveren Maken van een plan voor het starten van een eigen bedrijf Bedrijfsprocedures en -voorschriften opstellen Acquisitie plegen Offertes en calculaties opstellen Administratie en boekhouding bijhouden Materialen en middelen inkopen 18

2 Plan van aanpak opstellen Ontvangen van een briefing Analyseren, interpreteren en evalueren van de briefing. Eventueel aanvullende gegevens verzamelen. Analyseren, interpreteren en evalueren van de briefing. Eventueel aanvullende gegevens verzamelen. Overleggen met de opdrachtgever of anderen om de juiste interpretatie of aanvullende informatie te verkrijgen. Ontvangen van een briefing. Analyseren, interpreteren en evalueren van de briefing. Eventueel aanvullende gegevens verzamelen. Overleggen met de opdrachtgever of anderen om de juiste interpretatie of aanvullende informatie te verkrijgen. Onderzoek uitvoeren m.b.v. verschillende bronnen. Een realistisch plan van aanpak opstellen met een grove planning en calculatie. Concept ontwikkelen Op basis van de briefing en binnen de kaders van het budget een creatief concept opstellen Gedreven te werk gaan. Het concept uitwerken in een grove schets. Op basis van de briefing en binnen de kaders van het budget een creatief concept opstellen. Gedreven te werk gaan. Het concept uitwerken in een grove schets. Het concept voorleggen aan de opdrachtgever, waarbij je gemaakte keuzes beargumenteert. Indien nodig het concept aanpassen. Op basis van de briefing en binnen de kaders van het budget een creatief concept opstellen, met concrete adviezen op het gebied van communicatie, kleur-, stijl- en materiaalgebruik. Gedreven te werk gaan. Het concept uitwerken in een grove schets. Het concept voorleggen aan de opdrachtgever, waarbij je gemaakte keuzes beargumenteert. Indien nodig het concept aanpassen. Waar van toepassing samenwerken met anderen (waaronder andere vormgevers). 19

3 Ontwerp maken Selecteren van kleuren, stijlen, materialen e.d., op basis van het concept en de briefing. Door te schetsen een totaalontwerp maken dat voldoet aan de gestelde eisen. Gedreven te werk gaan. Selecteren van kleuren, stijlen, materialen e.d., op basis van het concept en de briefing. Door te schetsen een totaalontwerp maken dat voldoet aan de gestelde eisen. Gedreven te werk gaan. Eventueel het ontwerp toetsen bij de opdrachtgever. Indien nodig het ontwerp aanpassen. Selecteren van kleuren, stijlen, materialen e.d., op basis van het concept, de briefing en werkinstructies de planning en calculatie. Door te schetsen een totaalontwerp maken dat voldoet aan de gestelde eisen. Gedreven te werk gaan. Eventueel het ontwerp toetsen bij de opdrachtgever. Indien nodig het ontwerp aanpassen. Waar van toepassing samenwerken met anderen (waaronder andere vormgevers). Ontwerp visualiseren Aan de hand van ontwerp en werkinstructies de juiste invalshoeken selecteren en uitwerken in een schets. Aan de hand van ontwerp en werkinstructies de juiste invalshoeken selecteren en uitwerken in een schets. Schets bewerken tot een sfeermatige impressie. Aan de hand van ontwerp en werkinstructies de juiste invalshoeken selecteren en uitwerken in een schets. Schets bewerken tot een sfeermatige impressie. Visualisatie voorleggen aan leidinggevende. Eventueel de visualisatie aanpassen. 20

4 Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Geschikte presentatievorm kiezen. Inhoud van de presentatie bepalen en maken. Geschikte presentatievorm kiezen. Inhoud van de presentatie bepalen en maken. Presentatie geven. (indien van toepassing eerst intern dan extern). Geschikte presentatievorm kiezen. Inhoud van de presentatie bepalen en maken. Presentatie geven. (indien van toepassing eerst intern dan extern). Adequaat reageren op reacties en kritiek van de opdrachtgever. Adequaat reageren op reacties en kritiek van de opdrachtgever. Eventueel bestaat een deel van de presentatie uit een moderne vreemde taal. Bestands- en opslagbeheer uitvoeren Bepalen welke bestanden en materialen bewaard en welke verwijderd moeten worden. Nieuwe en gewijzigde versies van concepten, ontwerpen en visualisaties opslaan volgens bedrijfsprocedures. (zowel digitaal als fysiek.) Bepalen welke bestanden en materialen bewaard en welke verwijderd moeten worden. Nieuwe en gewijzigde versies van concepten, ontwerpen en visualisaties opslaan volgens bedrijfsprocedures. (zowel digitaal als fysiek.) Archiveren van (werk)tekeningen, foto s, maatvoering e.d. Bepalen welke bestanden en materialen bewaard en welke verwijderd moeten worden. Nieuwe en gewijzigde versies van concepten, ontwerpen en visualisaties opslaan volgens bedrijfsprocedures. (zowel digitaal als fysiek.) Archiveren van (werk)tekeningen, foto s, maatvoering e.d. Indien nodig de archiefstructuur aanpassen. Werkzaamheden voorbereiden Voorbereiden van de productpresentatie. Controleren van de gegevens en zorgen, in overleg met de leidinggevende, voor aanvullende gegevens. Locatie op uitvoerbaarheid controleren. Voorbereiden van de productpresentatie. Controleren van de gegevens en zorgen, in overleg met de leidinggevende, voor aanvullende gegevens. Locatie op uitvoerbaarheid controleren. Indien nodig ontwerp aanpassen. Voorbereiden van de productpresentatie. Controleren van de gegevens en zorgen, in overleg met de leidinggevende, voor aanvullende gegevens. Locatie op uitvoerbaarheid controleren. Indien nodig ontwerp aanpassen. Werkvolgorde kiezen op basis van ontwerp. Benodigde middelen en materialen verzamelen en werkplek inrichten. Communiceren met betrokkenen. 21

5 Decoraties maken en/of uitzoeken Het maken en uitzoeken van eenvoudige decoraties. Handmatige schetsen maken. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Het maken en uitzoeken van complexere decoraties. Handmatige schetsen maken. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Kopen of huren van geschikte materialen. Decoratie aanpassen indien nodig. Het maken en uitzoeken van complexere decoraties. Handmatige schetsen maken. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Kopen of huren van geschikte materialen. Decoratie aanpassen indien nodig. Controleren van eigen werkzaamheden. Communiceren tijdens het maken van de decoratie met diverse betrokkenen. Oplossen van voorkomende eenvoudige problemen en complexere problemen melden. Eenvoudige grafische toepassingen maken Op basis van het ontwerp en instructies van je leidinggevende eenvoudige grafische toepassingen maken. Geschikte software gebruiken. Op basis van het ontwerp en instructies van je leidinggevende eenvoudige grafische toepassingen maken. De grafische opmaak veranderen. Geschikte software gebruiken. Bestandsbeheer uitvoeren. Op basis van het ontwerp en instructies van je leidinggevende eenvoudige grafische toepassingen maken. De grafische opmaak veranderen. Geschikte software gebruiken. Bestandsbeheer uitvoeren. Communiceren tijdens het maken van de grafische toepassing met diverse betrokkenen. Eenvoudige problemen oplossen en complexere problemen melden. 22

6 Onderdelen monteren en fabriceren Monteren of fabriceren van onderdelen van de productpresentatie. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Monteren of fabriceren van onderdelen van de productpresentatie. Onderdelen controleren en eventueel weer demonteren. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Monteren of fabriceren van onderdelen van de productpresentatie. Onderdelen controleren en eventueel weer demonteren. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Communiceren tijdens het produceren van de onderdelen met diverse betrokkenen. Eenvoudige problemen oplossen en complexere problemen melden. Producten verzendklaar maken Verzamelen op basis van instructies en checklists van alle onderdelen, objecten, displays, materialen, materieel, gereedschappen en apparatuur. Verzamelen op basis van instructies en checklists van alle onderdelen, objecten, displays, materialen, materieel, gereedschappen en apparatuur. Indien nodig onderdelen inpakken. Controleren of alles aanwezig is. Verzamelen op basis van instructies en checklists van alle onderdelen, objecten, displays, materialen, materieel, gereedschappen en apparatuur. Indien nodig onderdelen inpakken. Controleren of alles aanwezig is. Bepalen welke onderdelen, objecten, displays, materialen en gereedschappen verzameld en verzendklaar gemaakt moeten worden. Lost voorkomende eenvoudige problemen op en meldt complexere problemen. 23

7 Voorbereiding realisatie ondersteunen Ondersteunen van de voorbereiding op de werkplaats van een door zichzelf gemaakt ontwerp. Ondersteuning bieden bij de (gedeeltelijke) montage of fabricage van onderdelen op de werkplaats. Ondersteunen van de voorbereiding op de werkplaats van een door zichzelf gemaakt ontwerp. Ondersteuning bieden bij de (gedeeltelijke) montage of fabricage van onderdelen op de werkplaats. Communiceren met diverse betrokkenen. Ondersteunen van de voorbereiding op de werkplaats van een door zichzelf gemaakt ontwerp. Controleren van de gegevens. Bepalen welke materialen, technieken nodig zijn en hierover advies geven. Ontwerp indien nodig aanpassen. Ondersteuning bieden bij de (gedeeltelijke) montage of fabricage van onderdelen op de werkplaats. Communiceren met diverse betrokkenen. Transportwerkzaamheden uitvoeren Laden en lossen volgens voorschriften en op basis van instructies. Op basis van het ontwerp en instructies van je leidinggevende eenvoudige grafische toepassingen maken. De grafische opmaak veranderen. Geschikte software gebruiken. Bestandsbeheer uitvoeren. Laden en lossen volgens voorschriften en op basis van instructies. Gebruik maken van geschikte interne transportmiddelen. Maatregelen nemen ter voorkoming van transportschade. Problemen oplossen die zich tijdens het transport voordoen. 24

8 Werkzaamheden op locatie voorbereiden Controleren van de locatie bij eenvoudige projecten. Benodigde materialen en middelen verzamelen. Eventueel (delen van) de locatie schoonmaken. De werkplek inrichten. Controleren van de locatie bij complexere projecten. Benodigde materialen en middelen verzamelen. Eventueel (delen van) de locatie schoonmaken. De werkplek inrichten. Afstemmen met de betrokkenen. Controleren van de locatie bij complexere projecten. Werkzaamheden zelfstandig inplannen. Benodigde materialen en middelen verzamelen. Eventueel (delen van) de locatie schoonmaken. De werkplek inrichten. Afstemmen met de betrokkenen. Presentatieruimte inrichten Etalagefiguren plaatsen en aankleden. Displays plaatsen. Presentaties opmaken. Ophangen van decoraties. De presentatieruimte uitlichten. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Etalagefiguren plaatsen en aankleden. Displays plaatsen. Presentaties opmaken. Ophangen van decoraties. De presentatieruimte uitlichten. Eventueel afdelingen opbouwen en plaatsen van verkooprekken en goederen. Eventueel plaats je digitale instore media. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Goedkeuring vragen aan opdrachtgever. Informatie geven aan de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden. Zo nodig aanpassingen aanbrengen. Etalagefiguren plaatsen en aankleden. Displays plaatsen. Presentaties opmaken. Ophangen van decoraties. De presentatieruimte uitlichten. Eventueel afdelingen opbouwen en plaatsen van verkooprekken en goederen. Eventueel plaats je digitale instore media. Geschikte materialen en gereedschappen gebruiken. Goedkeuring vragen aan opdrachtgever. Informatie geven aan de opdrachtgever over de uitgevoerde werkzaamheden. Zo nodig aanpassingen aanbrengen. Communiceren tijdens het inrichten van de presentatieruimte met diverse betrokkenen. Problemen oplossen. 25

9 Presentatie demonteren Een presentatie demonteren. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Een presentatie demonteren. Materialen hergebruiken. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Communiceren met betrokkenen. Een presentatie demonteren. Onderdelen selecteren die in aanmerking komen voor hergebruik. Geschikte materialen en gereedschappen kiezen. Communiceren met betrokkenen. Problemen oplossen. Realisatie presentatie ondersteunen Ondersteunen van de realisatie van door zichzelf gemaakt ontwerp. Ondersteunen van de realisatie van door zichzelf gemaakt ontwerp. Bepalen wanneer de uitvoering goed genoeg. Aanpassingen maken indien nodig. Communiceren met betrokkenen. Ondersteunen van de realisatie van door zichzelf gemaakt ontwerp. Bepalen wanneer de uitvoering goed genoeg. Aanpassingen maken indien nodig. Communiceren met betrokkenen. Project voorbereiden. Medewerkers aansturen Controleren van de projectgegevens Voorbereidingen treffen voor de uitvoering (zoals het maken van afspraken met de opdrachtgeveren leveranciers). Medewerkers aansturen Controleren van de projectgegevens Voorbereidingen treffen voor de uitvoering (zoals het maken van afspraken met de opdrachtgeveren leveranciers). Beslissingen nemen over de uitvoering van het project. Medewerkers aansturen Controleren van de projectgegevens Voorbereidingen treffen voor de uitvoering (bv. afspraken maken met de opdrachtgever en leveranciers). Beslissingen nemen over de uitvoering van het project. Werkplannen en werkmethodieken vaststellen i.o.m. je leidinggevende. Contact houden met diverse betrokkenen (zoals je leidinggevende, opdrachtgever en het (ontwerp)team). 26

10 Medewerkers aansturen Werkzaamheden verdelen over de medewerkers. Medewerkers aansturen. Medewerkers controleren bij de uitvoering van het werk. Werkzaamheden verdelen over de medewerkers. Medewerkers aansturen. Medewerkers controleren bij de uitvoering van het werk. Medewerkers adviseren en ondersteunen. Werkzaamheden verdelen over de medewerkers. Medewerkers aansturen. Medewerkers controleren bij de uitvoering van het werk. Medewerkers adviseren en ondersteunen. Waar nodig werkbesprekingen in goede banen leiden. Contact onderhouden met betrokkenen. Nieuwe medewerkers/leerlingen begeleiden Gerichte (werk)instructies geven aan nieuwe medewerkers / leerlingen. Gerichte (werk)instructies geven aan nieuwe medewerkers / leerlingen. Hen informeren over voorschriften en richtlijnen. Gerichte (werk)instructies geven aan nieuwe medewerkers / leerlingen. Hen informeren over voorschriften en richtlijnen. Hen ondersteunen (al dan niet op basis van een leerplan) bij het ontwikkelen van de competenties. Kwaliteit en voortgang project bewaken Voortgang van de werkzaamheden bewaken. Relevante informatie schriftelijk vastleggen. Voortgang van de werkzaamheden bewaken. Kwaliteitscontroles en - inspecties uitvoeren. Indien nodig actie ondernemen. Relevante informatie schriftelijk vastleggen. Rapporteren aan je leidinggevende over de voortgang van de werkzaamheden. Voortgang van de werkzaamheden bewaken. Kwaliteitscontroles en - inspecties uitvoeren. Indien nodig actie ondernemen. Relevante informatie schriftelijk vastleggen. Rapporteren aan je leidinggevende over de voortgang van de werkzaamheden. Contact onderhouden met diverse betrokkenen (zoals leidinggevende, opdrachtgever, leveranciers) Voorkomende problemen oplossen. Project opleveren Opleveren van het ontwerp en/of de realisatie aan de leidinggevende en/of de opdrachtgever. 27

11 Opleveren van het ontwerp en/of de realisatie aan de leidinggevende en/of de opdrachtgever. Informatie verstrekken over de uitgevoerde werkzaamheden. Registreren van relevante gegevens over het project. Opleveren van het ontwerp en/of de realisatie aan de leidinggevende en/of de opdrachtgever. Informatie verstrekken over de uitgevoerde werkzaamheden. Registreren van relevante gegevens over het project. Eventuele klachten oplossen. Eventueel nieuwe diensten ter sprake brengen bij de klant. Maken van een plan voor het starten van een eigen bedrijf Op de hoogte stellen van de markt, geldende marketing- en bedrijfskundige theorieën en weten regelgeving. Op de hoogte stellen van de markt, geldende marketing- en bedrijfskundige theorieën en wet- en regelgeving. Verkregen gegevens analyseren. Beslissingen nemen voor het opzetten van een bedrijf. Op de hoogte stellen van de markt, geldende marketing- en bedrijfskundige theorieën en weten regelgeving. Verkregen gegevens analyseren. Beslissingen nemen voor het opzetten van een bedrijf. Realistisch plan voor het opzetten van een klein bedrijf opstellen. Bedrijfsprocedures en -voorschriften opstellen Op de hoogte stellen van gangbare bedrijfsprocedures en voorschriften. Op de hoogte stellen van gangbare bedrijfsprocedures en voorschriften. Gegevens analyseren. Acquisitie plegen Op de hoogte stellen van gangbare bedrijfsprocedures en voorschriften. Gegevens analyseren. Bedrijfsprocedures en voorschriften opstellen. (voor o.a. de registratie van financiële, klantenen opdrachtgegevens.) Contact met relaties leggen en onderhouden. Contact met relaties leggen en onderhouden. Het bedrijf en de diensten presenteren aan opdrachtgevers. Contact met relaties leggen en onderhouden. Het bedrijf en de diensten presenteren aan opdrachtgevers. Eventueel bezoeken van potentiële opdrachtgevers. Stimuleren van mogelijke opdrachtgevers tot koopgedrag. 28

12 Offertes en calculaties opstellen Bij opdrachten indien nodig gegevens aanvragen bij leveranciers. Bij opdrachten indien nodig gegevens aanvragen bij leveranciers. Een offerte opstellen. Een offerte schriftelijk presenteren aan de opdrachtgever. Bij opdrachten indien nodig gegevens aanvragen bij leveranciers. Een offerte opstellen. Een offerte schriftelijk presenteren aan de opdrachtgever. Na afronding van de opdracht gegevens verzamelen ten behoeve van de nacalculatie en deze uitvoeren. Administratie en boekhouding bijhouden Gegevens administreren. Gegevens (financiële, personeels-en andere gegevens) administreren. Gegevens (financiële, personeels-en andere gegevens) administreren. Voor de boekhouding een deskundige inschakelen. Materialen en middelen inkopen Beoordelen van het aanbod van leveranciers. Beoordelen van het aanbod van leveranciers. Eventueel overleggen en onderhandelen met leveranciers. Materialen en middelen inkopen. Beoordelen van het aanbod van leveranciers. Overleggen en onderhandelen met leveranciers. 29

Leerdoelen Medewerker productpresentatie

Leerdoelen Medewerker productpresentatie Leerdoelen Medewerker productpresentatie Tijdens elke BPV periode werk je aan 5 leerdoelen. Minstens 3 leerdoelen kies je uit een lijst met bestaande doelen die uit Tijdens elke BPV periode werk je aan

Nadere informatie

Leerdoelen Medewerker productpresentatie

Leerdoelen Medewerker productpresentatie Leerdoelen Medewerker productpresentatie Tijdens elke BPV periode werk je aan 6 leerdoelen. 4 leerdoelen kies je uit een lijst met bestaande doelen die uit het kwalificatiedossier van de ruimtelijk vormgever

Nadere informatie

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid 1. De beoordeling van beroepsbekwaamheid van de Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie is gebaseerd op reguliere clusters

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Werkproces 1.1: Plan van aanpak opstellen De winkelpubliciteitvormgever ontvangt een briefing van zijn leidinggevende of de (interne of externe) opdrachtgever waarin de opdracht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Werkproces 1.1: Plan van aanpak opstellen De stand-, winkel- en decorvormgever ontvangt een briefing van zijn leidinggevende of de (interne of externe) opdrachtgever waarin

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp

Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Kerntaak 1: Maakt een ontwerp Werkproces 1.1: Plan van aanpak opstellen De vormgever productpresentatie ontvangt een briefing van zijn leidinggevende of de (interne of externe) opdrachtgever waarin de

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Kerntaak 1: Vervaardigt sign (deel)producten Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De allround signmaker krijgt de opdracht van zijn leidinggevende om op basis van een (relatief eenvoudig) ontwerp

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Dossiercode: - Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en communicatie Cohort: 2008-2009

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 91530, 91540 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en communicatie Cohort:

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 91530, 91540 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en communicatie Cohort:

Nadere informatie

SIGN+ Magazine. Projectwijzer Blok 4. DTP/Sign 3 Cohort 2014. naam. nummer

SIGN+ Magazine. Projectwijzer Blok 4. DTP/Sign 3 Cohort 2014. naam. nummer SIGN+ Magazine Projectwijzer Blok 4 DTP/Sign 3 Cohort 2014 naam nummer Sign+ magazine INLEIDING Sign+ Magazine is al sinds een kwart eeuw het meest gelezen vakblad voor zeefdruk en sign in Nederland en

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer

huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 4 DTP/Sign n2 cohort 2014 naam nummer 1 De opdracht inleiding We gaan ons de komende periode richten op het onderwerp Huisstijlen. Als DTPer of Signmaker kun je gevraagd

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A

Major Design This! Me and My. Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Major Design This! Me and My Guillaume May Studentnummer: 0751863 Klas: 4A Inhoudsopgave OPDRACHT OMSCHRIJVING: 3 ME AND MY 3 LEERDOELEN, COMPETENTIES EN GEDRAGSINDICATOREN. 3 LEERDOELEN 3 COMPETENTIES

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bereidt stands voor op de werkplaats

Kerntaak 1: Bereidt stands voor op de werkplaats Kerntaak 1: Bereidt stands voor op de werkplaats Werkproces 1.1: Werkzaamheden op de werkplaats voorbereiden De allround tentoonstellingsbouwer ontvangt van zijn leidinggevende een briefing en een projectmap

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever art & design ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever grafisch ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van een

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Naam deelnemer: Allround meubelstoffeerder niveau 3 Crebonummer 93570

Naam deelnemer: Allround meubelstoffeerder niveau 3 Crebonummer 93570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Start van je niveau 3- opleiding Begeleiden van een collega Fauteuil met losse kussens Oorfauteuil met vaste stoffering Kuipfauteuil met vaste stoffering Productontwikkeling Gecapitonneerde

Nadere informatie

Project Januari 2016 Maart 2017

Project Januari 2016 Maart 2017 Tata Steel Slide 2 Project Participatiebanen @TataSteel Januari 2016 Maart 2017 Together we make the difference Tata Steel Slide 3 Hoe maakt Tata Steel werk van de Participatiewet? Projectaanpak Wettelijk

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Kerntaak 1: Maakt een voorstel voor de opdrachtgever Werkproces 1.1: Wensen en eisen van de opdrachtgever inventariseren De calculator/onderhoudsspecialist inventariseert de wensen en eisen van de opdrachtgever

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen. Profieldelen Profiel: Bouwen, wonen en interieur BB KB GL Bouwproces en bouwvoorbereiding Taak: een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren maatvoeren en uitzetten profielen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Eenvoudige calculatie Engels lezen Engels schrijven Kennis van geldende marketing- en communicatietheorieën,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Kerntaak 3: Productiegegevens en productieplanningen samenstellen en afstemmen

Kerntaak 3: Productiegegevens en productieplanningen samenstellen en afstemmen Kerntaak 3: Productiegegevens en productieplanningen samenstellen en afstemmen Werkproces 3.1: Verzamelen en delen van informatie De verzamelt en interpreteert informatie die voortkomt uit een opdracht

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Toelichting op het examen Specialist Schilderen

Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting op het examen Specialist Schilderen Toelichting bij het examen voor de student Het beroepsgerichte deel van de opleiding Specialist Schilderen bestaat uit de onderstaande werkprocessen: Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De fijnmechanisch verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Transport werkzaamheden uitvoeren

Transport werkzaamheden uitvoeren praktijkobservatie Transport werkzaamheden uitvoeren Toetscode: SD 3.1 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Stap: 5. Stap 4: Op weg

Stap: 5. Stap 4: Op weg Talent: Documentatie Notuleren vergaderingen 1: Beginner De notulen zijn er niet. Als ze er zijn, zijn de notulen niet volledig. Ze zijn onoverzichtelijk en moeilijk te controleren. Ook zijn ze onbegrijpelijk.

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 3 DTP/Sign n3 cohort 2014 naam nummer

huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 3 DTP/Sign n3 cohort 2014 naam nummer huisstijlen Projectwijzer jaar 1 blok 3 DTP/Sign n3 cohort 2014 naam nummer 1 De opdracht inleiding We gaan ons de komende periode richten op het onderwerp Huisstijlen. Als DTPer of Signmaker kun je gevraagd

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

P/D&P/1.3 Deeltaak: een activiteit voorbereiden (volgens de planning) of assisteren bij de voorbereiding van een activiteit

P/D&P/1.3 Deeltaak: een activiteit voorbereiden (volgens de planning) of assisteren bij de voorbereiding van een activiteit Profieldelen Profiel: Dienstverlening en producten BB KB GL 1. Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever o een voorlopige opdracht bespreken met de opdrachtgever o een opdracht aannemen van

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. grafimedia CSPE KB. gedurende 660 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Examen VMBO-KB. grafimedia CSPE KB. gedurende 660 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2016 gedurende 660 minuten grafimedia CSPE KB Bij dit examen horen uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 10 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 95 punten te

Nadere informatie