Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Maandagsewetering November

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Samenvatting tot nu toe Projectgroep Regelingen en tegemoetkomingen Huurbevriezing Geen terugkeer in eigen woning Verhuizen naar elders Terugkeer naar de vervangende nieuwbouw Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten (bijlage 2 voorbeeld) Stadsvernieuwingsurgentie Wisselwoning Spijtoptantregeling Sociale begeleiding achter de voordeur Huurgewenningsbijdrage (bijlage 1) Dubbele huur Hardheidsclausule Bijlage 1 Huurgewenning Bijlage 2 Verhuis- en herinrichtingskosten (voorbeeld) Bijlage 3 Passend toewijzen Bijlage 4 Leefbaarheid Bijlage 5 Communicatie

3 1. Introductie Voor u ligt het Sociaal Plan Maandagsewetering. Samen met het bewonersplatform is dit plan gemaakt. Het Sociaal Plan treedt in werking met ingang van december Doel Sociaal Plan Doel van het Sociaal Plan is om huurders die te maken krijgen met de sloop van hun woningen te helpen en ze te wijzen op hun rechten. Het Sociaal Plan Maandagsewetering is gebaseerd op het Sociaal Statuut dat Sint Antonius van Padua (AvP) heeft opgesteld met de Stichting HBNZ (Stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk) 1.2 Sociaal Statuut Het Sociaal Statuut kunt u bij ons opvragen of via de website downloaden. Het statuut is een pakket aan afspraken en regelingen over de positie van de bewoners bij sloop van hun woning. 1.3 Inhoud In hoofdstuk 2 leest u de samenvatting van de afgelopen periode. In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van de deelnemers van het Bewonersplatform Maandagsewetering. In hoofdstuk 4 leest u alles over de regelingen en tegemoetkomingen die betrekking hebben op de sloop en vervangende nieuwbouw van de Maandagsewetering. 1.4 Voor wie is dit Sociaal Plan? Dit Sociaal Plan is bedoeld voor huurders van de Maandagsewetering met huisnummers 33 t/m 53 (oneven) en 57 t/m 61(oneven) met een huurcontract voor onbepaalde tijd

4 2. Samenvatting tot nu toe Het huidige plan Maandagsewetering bestaat uit 22 woningen die rond 1963 zijn gebouwd. De Maandagsewetering ligt ten oosten van het centrum van Noordwijkerhout. De tuin/balkonzijde van de woningen is gericht op de Maandagsewetering, de doorgaande oostelijke randweg. Het plan omvat 6 begane grond woningen en 16 maisonnettes. De adressen zijn Maandagsewetering 33 t/m 53 (oneven) en 57 t/m 61(oneven). Vanaf 2009 heeft AvP verschillende onderzoeken bij deze woningen uitgevoerd om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat de woningen technisch gezien aan het einde van hun levensduur zijn en niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van warmte isolatie, geluid isolatie en comfort. Alleen met onverantwoord hoge kosten zijn deze woningen te renoveren. AvP heeft er daarom voor gekozen om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners zijn diverse keren geïnformeerd over de planontwikkeling. Uiteindelijk heeft er op 30 juni 2015 een informatieavond voor de bewoners plaatsgevonden waarbij toekomstplannen voor de locatie aan de Maandagsewetering zijn besproken. Vervolgens konden de bewoners zich aanmelden voor het bewonersplatform als onderdeel van de projectgroep. Vijf bewoners hebben zich aangemeld voor dit bewonersplatform. De leden van het bewonersplatform staan in hoofdstuk 3 genoemd. 3. Projectgroep Er is een projectgroep voor het ontwikkelen van het plan voor de vervangende nieuwbouw opgericht. Leden van de projectgroep zijn bewoners van de Maandagsewetering en medewerkers AvP. De projectgroep kan aangevuld worden met adviseurs. De projectgroep richt zich op de inhoud en de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. Voor advies en ondersteuning kan de projectgroep een beroep doen op de Woonbond en de Stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ). De projectgroep bestaat uit de volgende leden: Bewonersplatform: Contact gegevens: Telefoon: (de heer L.H.C. Louwers) Naam: mevrouw M.W. van Dalen Adres: Maandagsewetering 33 Naam: mevrouw R.H.C. Wolbink Adres: Maandagsewetering 47 Naam: meneer L.H.C.Louwers Adres: Maandagsewetering

5 Naam: meneer A. Youssefi Adres: Maandagsewetering 49 Naam: meneer A.W. van den Burg Adres: Maandagsewetering 57 Vanuit AvP werken aan het project: Cock van Leeuwen Manager Vastgoed Philip van der Post Projectleider Anja Warmerdam Woonconsulent Annemiek van der Togt - Woonconsulent Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij woonconsulenten Anja Warmerdam en Annemieke van der Togt. Zij zijn de contactpersonen voor het project Maandagsewetering. Anja en Annemieke zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag via het algemene nummer van AvP, telefoon: (0252)

6 4. Regelingen en tegemoetkomingen Het toekomstplan voor de Maandagsewetering bestaat uit de sloop en vervangende nieuwbouw van 22 appartementen. De onderstaande regelingen en tegemoetkomingen zijn van toepassing voor de bewoners. 4.1 Huurbevriezing Vanaf 2016 verhoogt AvP de huren van de woning niet meer. 4.2 Geen terugkeer in eigen woning Door de sloop van de woningen is het niet mogelijk om terug te keren in de eigen woning. De huurovereenkomst met de huurder van de te slopen woning wordt beëindigd. 4.3 Verhuizen naar elders Alle huurders van de te slopen woningen krijgen een stadsvernieuwingsurgentie (SVurgentie). Zij kunnen via woningnethollandrijnland.nl met voorrang reageren op een andere woning. Bewoners hebben voorrang op woningen die passen binnen hun zoekprofiel in de gemeente Noordwijkerhout. Dit wordt één jaar voor de daadwerkelijke sloop uitgebreid met alle bestaande huurwoningen die passen binnen hun zoekprofiel in de regio. Alle bewoners krijgen van Holland Rijnland een brief als de SV urgentie is toegekend. De toewijzing van deze woningen gebeurt op basis van de regels zoals die in de huisvestingsverordening van de gemeente Noordwijkerhout zijn vastgelegd. Er worden geen administratiekosten berekend als de huurder verhuist naar een andere woning van de verhuurder. Huisvestingsverordening, artikel 12 Rangordebepaling Woningzoekenden met een (SV) urgentieverklaring hebben, binnen hun zoekprofiel en met uitzondering van het bepaalde in Artikel 13 (lokale beleidsruimte) en Artikel 15 (specifieke toewijzing nieuwbouw), voorrang boven alle andere woningzoekenden. De rangorde tussen urgenten wordt als eerste bepaald op basis van de oudste toekenningsdatum van de urgentie, daarna op de meeste woonduur Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en ten slotte op basis van loting. Passend Toewijzen (bijlage 3) Een belangrijke wijziging in de Woningwet per 1 juli 2015 is dat corporaties vanaf 1 januari 2016 woningen passend moeten toewijzen. Dit betekent dat huurders die recht hebben op huurtoeslag alleen een woning mogen huren met een huurprijs onder de 576,87 (1 en 2 personen) en 618,24 (3 personen en meer). In de bijlage is een tabel opgenomen met de verhouding inkomen en huurprijs. Corporaties hebben de mogelijkheid voor 10% van de mutaties een uitzondering te maken. Door gebruik te maken van deze speciale regeling kunnen wij mensen met een inkomen tussen de ,- en ,- ook een sociale huurwoning bieden. Wij wijzen aan deze groep alleen woningen toe met een kale huurprijs tussen de 618,24 en 710,

7 Het beleidsvoornemen is om in 2016 van 15 woningen die vrijkomen bij mutatie, de huurprijs te verlagen tot onder de aftoppingsgrenzen ( 576,87 en 618,24) Hiermee probeert AvP te voorkomen dat mensen met een laag inkomen nauwelijks meer aan bod komen. In het eerste kwartaal wordt de huur van de eerste twee woningen die per maand worden opgezegd, verlaagd in prijs met uitzondering van een aantal complexen zoals is vastgelegd in een MT-besluit. Door de SV urgentie komen huurders van de Maandagsewetering als eerste in aanmerking voor deze woningen. AvP gaat er vanuit dat iedereen op deze manier zelf een woning kan vinden. Als een halfjaar voor de sloop huurders nog geen woning hebben gevonden, gaat AvP actief bemiddelen. 4.4 Terugkeer naar de vervangende nieuwbouw De bewoners kunnen er ook voor kiezen om terug te komen in een nieuwbouw huurwoning aan de Maandagsewetering. De toewijzing van de nieuwe woningen gebeurt op basis van woonduur (GBA). Bewoners met de langste woonduur hebben eerste keus bij nieuwbouw. Voordat bewoners in de nieuwbouw van de Maandagsewetering kunnen wonen moeten de bewoners tijdelijk in een wisselwoning wonen. Voor informatie over de wisselwoning zie paragraaf 4.7. De huurprijzen van de nieuwbouw huurwoningen aan de Maandagsewetering worden gemiddeld ca. 600,- per maand en het streven is ongeveer 4 woningen met een huurprijs van ca. 450,- te labelen. Met deze huur wordt er vanuit gegaan dat de woning aan de huurders worden verhuurd in Als de woningen na 1 juli 2016 verhuurd worden komt hier de jaarlijkse huurverhoging bij volgens het dan geldende beleid van AvP. De definitieve huurprijzen per woning maakt AvP bekend als het ontwerp definitief is. 4.5 Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten (bijlage 2 voorbeeld) Een huurder die een zelfstandige woning huurt met een contract voor onbepaalde tijd en de woning wegens sloop moet verlaten, komt wettelijk in aanmerking voor een vergoeding herinrichtingskosten van 5.857,- (prijspeil 2015). De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks op 1 maart aangepast door het ministerie. De peildatum van de hoogte van de vergoeding is de laatste dag dat de huurder nog huur betaalt voor de huidige woning in de Maandagsewetering. Deze tegemoetkoming wordt in twee delen uitbetaald. Het eerste deel bedraagt en wordt uitbetaald binnen 15 dagen nadat de huurder het contract heeft opgezegd. Het resterende bedrag wordt uitbetaald als de sleutels van de oude woning zijn ingeleverd aan de verhuurder. De verhuiskostenvergoeding bedraagt 700,-. Bewoners die terugkeren naar de vervangende nieuwbouw en gedurende de periode van sloop en nieuwbouw een wisselwoning betrekken, komen in aanmerking voor een extra vergoeding van 1.300,

8 4.6 Stadsvernieuwingsurgentie (regelingen volgens de verordening Holland Rijnland) AvP heeft voor de huurders van de Maandagsewetering met een huurcontract voor onbepaalde tijd SV surgentie aangevraagd. Met deze urgentie krijgen de huurders op alle woningen op Woningnethollandrijnland.nl, binnen hun zoekprofiel, voorrang. De urgentiecommissie heeft het zoekprofiel vastgesteld. De kosten voor het verkrijgen van de SV urgentie zijn voor rekening van AvP. Voor huurders met een SV urgentie richt het zoekprofiel zich op woningen in de eigen gemeente. Dit wordt één jaar voor de daadwerkelijke sloop uitgebreid met alle bestaande huurwoningen binnen de regiogemeenten (voor zover deze via het woonruimteverdeelsysteem aan alle woningzoekenden worden aangeboden). De huurder gaat er qua woningtype en woninggrootte (aantal kamers of woonoppervlak) in elk geval niet op achteruit. Buiten het zoekprofiel is de SV urgentie (voorrang) niet van toepassing. De urgentie vervalt op het moment dat de huurder voor een andere definitieve woonruimte heeft gekozen. Op het moment dat meerdere bewoners met een SV urgentie op dezelfde woning reageren, wordt de woning toegewezen op basis van woonduur. De rangorde tussen SV urgenten wordt bepaald door oudste toekennings-datum, bij gelijke toekenningsdatum door woonduur (volgens GBA) en bij gelijke woonduur door loting. Heeft een huurder zes maanden voor de start van de sloop nog geen woning gevonden, dan biedt AvP maximaal twee keer een passende woning aan. De huurder kan ook zelf tijdens deze zes maanden blijven zoeken. Wordt het aanbod van AvP in beide gevallen geweigerd dan start AvP een ontruimingsprocedure bij de rechter. Voordat een ontruimingsprocedure wordt gestart, probeert AvP in gesprek te komen met de huurder om alsnog een oplossing te vinden. Als het niet mogelijk is tijdig een passende woning te vinden buiten de schuld van de huurder, kunnen AvP en huurder afspraken maken over tijdelijke huisvesting met behoud van de SV urgentie. Huurders kunnen via het regionale woonruimteverdeelsysteem zelf zoeken naar een andere woning. Daarbij kunnen zij advies, ondersteuning en begeleiding krijgen van AvP. Als de huurder niet in staat is om te reageren op woningen kan worden afgesproken dat AvP een woning gaat zoeken. Voor huurders die al ingeschreven stonden bij Woningnethollandrijnland.nl voordat de SV urgentie is aangevraagd, blijft de inschrijvingstijd die is opgebouwd, staan

9 Huurders die op basis van een gerechtelijk vonnis wegens overlast, woonfraude of huurschuld de woning moeten ontruimen, verliezen hun recht op herhuisvesting en daarmee ook het recht op de betreffende regelingen en vergoedingen. AvP schenkt extra aandacht en inspanning aan het begeleiden van doelgroepen zoals ouderen en mindervaliden. AvP helpt zo nodig bij het aanvragen van de noodzakelijke aanpassingen van de andere woning. Bewoners moeten zelf tijdig aangeven hierbij hulp van AvP te willen ontvangen. 4.7 Wisselwoning Bewoners die terugkeren in de vervangende nieuwbouw krijgen voor de periode tussen sloop en nieuwbouw een wisselwoning van AvP. In geval van een hogere kale huurprijs bij de wisselwoning betaalt de huurder de huur die zij ook al in de Maandagsewetering betaalde. De kale huurprijs van de wisselwoning kan hierdoor nooit hoger zijn dan de kale huurprijs van de huidige woning. De toewijzing van de wisselwoning vindt plaats op basis van woonduur (GBA); een bewoner met de langste woonduur heeft voorrang. Als een bewoner die in een wisselwoning woont besluit om definitief in de wisselwoning te willen blijven wonen (en niet naar de nieuwbouw terug wil keren) dan is dit mogelijk. Houdt u er wel rekening mee dat dit financieel de nodige gevolgen met zich meebrengt. Er vindt dan een verrekening plaats als wanneer de woning in het begin als definitieve woning was geaccepteerd. 4.8 Spijtoptantregeling Bewoners uit sloopwoningen die gekozen hebben voor andere woonruimte buiten de Maandagsewetering en daar naderhand spijt van hebben, kunnen dat aangeven tot maximaal één jaar na de laatste dag dat de huurder nog huur betaalt voor de huidige woning in de Maandagsewetering. De bewoner meldt schriftelijk bij AvP dat ze gebruik willen maken van de spijtoptantregeling. AvP vraagt vervolgens een sociale urgentie bij de regionale urgentiecommissie van Holland Rijnland aan. De kosten van deze sociale urgentie zijn voor rekening van de bewoner. Het is aan de commissie om over deze aanvraag een oordeel te vellen. De huurder kan geen aanspraak maken op een extra vergoeding van de verhuiskosten. 4.9 Sociale begeleiding achter de voordeur Soms is het lastig om de juiste weg te vinden in een nieuwe woning en is een steuntje in de rug meer dan welkom. AvP verzorgt de maatschappelijke en financiële begeleiding voor de huurders. Huurders moeten zelf tijdig bij AvP aangeven dat ze hier behoefte aan hebben Huurgewenningsbijdrage (bijlage 1) Omdat een nieuwe woning vaak een hogere huurprijs heeft dan de achtergelaten woning krijgt de huurder hier ineens mee te maken als hij zijn nieuwe woning betrekt. Om de huurstijging geleidelijk te laten verlopen is het mogelijk om het huurverschil tussen de oude en de nieuwe huur met huurgewenning te overbruggen. De huurgewenning voor de - 9 -

10 Maandagsewetering wordt uitgevoerd volgens de in bijlage 1 opgenomen berekening. De huurgewenning wordt vervolgens jaarlijks vooraf op de rekening van de huurder bijgeschreven. Als een huurder een huurachterstand heeft wordt de huurgewenningsbijdrage hier meer verrekend Dubbele huur Bij aanvaarding van een andere woning scheldt AvP de laatste maand kale huur van de woning kwijt. De maximale huur die kwijtgescholden kan worden is tot aan de liberalisatie grens (prijspeil 1 januari 2015: EUR 710,68). Als een huurder dus een vrije sector huurwoning gaat huren krijgt hij niet de gehele verschil van de huur vergoed. Maakt de huurder gebruik van een wisselwoning, dan geldt de kwijtschelding van de laatste maand huur ook voor deze woning Vergoedingen bewonersplatform Het bewonersplatform heeft het recht zich te laten ondersteunen door een externe deskundige. De aanvraag hiervoor gaat via Woningstichting AvP Klachtencommissie Wonen De Klachtencommissie Wonen is een regionale klachtencommissie die geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet. Een gemotiveerde uitspraak van de klachtencommissie heeft de status van een bindend advies voor beide partijen. Beroep is alleen bij de rechtbank mogelijk 4.14 Hardheidsclausule Mochten de huurders als gevolg van dit Sociaal Plan worden geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin het Sociaal Plan niet voorziet, of als toepassing van dit Sociaal Plan gevolgen heeft die voor deze huurders aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor andere huurders, dan kunnen zij AvP schriftelijk verzoeken van het Plan af te wijken of aanvullende maatregelen te nemen. AvP neemt dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling, De huurder ontvangt uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek binnengekomen is, schriftelijk de beslissing. De huurder is uiteraard vrij om bij een geschil de rechter om een bindende uitspraak te vragen

11 Bijlage 1 Huurgewenning Huurders die bij sloop van hun huidige woning naar een andere woning moeten verhuizen, kunnen in aanmerking komen voor huurgewenning. De huursprong is het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur. Een huursprong groter dan 150,- per maand (prijspeil 2015) wordt afgetopt op 150,- per maand. De maximale bijdrage aan huurgewenning is 150,- per maand (prijspeil 2015). Het totaal uit te keren bedrag aan huurgewenning is maximaal (prijspeil 2015). Huurgewenning wordt toegekend voor een periode van drie jaar: 1 e jaar 75% van de huursprong met een maximum van 150,- 2 e jaar 50% van de huursprong met een maximum van 100,- 3 e jaar 25% van de huursprong met een maximum van 50,- De hoogte van de huurgewenning wordt vastgesteld op het moment dat de huurder verhuist en niet jaarlijks geïndexeerd. De huurgewenning wordt gedurende drie jaar, eenmaal (vooraf) per jaar uitgekeerd

12 Bijlage 2 Verhuis- en herinrichtingskosten (voorbeeld) Vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- Vergoeding verhuiskosten 700,- Vergoeding herinrichtingskosten wisselwoning 1.300,- A. Verhuizing naar definitieve woning: Huurder verhuist naar definitieve woning. Hij ontvangt de volgende vergoedingen: -vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Totaal 6.557,- B. Verhuizing via een wisselwoning: Huurder verhuist eerst naar wisselwoning en daarna terug naar de nieuwbouw van de Maandagsewetering: -vergoeding herinrichtingskosten wisselwoning 1.300,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Na gereedkomen nieuwbouw -vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Totaal 8.557,

13 Bijlage 3 Passend toewijzen Huishouden Huur Maximale Inkomensgrens 1 prs < 576, ,- 2 prs < 576, ,- 3/meer prs < 618, ,- Huishouden Huur Inkomensgrenzen 1 prs 576,87 710, , ,- 2 prs 576,87 710, , ,- 3/meer prs 618,24 710, , ,- Voor ouderen > AOW grens is de inkomensgrens voor 2- en 3-persoons huishoudens ,- in plaats van ,

14 Bijlage 4 Leefbaarheid Beheerplan Sloop/nieuwbouw Introductie Voor u ligt het beheerplan voor het project Maandagsewetering. Het doel van dit beheerplan is om de leefbaarheid in dit complex woningen op een goed niveau te houden. Dit eist van zowel AvP en van u als bewoners inspanningen. In het beheerplan komen de volgende onderwerpen aan bod: - Onderhoud (reparatie & service); - Tijdelijk verhuur / beheer leegkomende woningen; - Sloop van de huidige woningen. 1. Onderhoud De woningen in dit project onderhoudt AvP volgens het principe schoon, heel en veilig. Dit houdt in dat er geen grote investeringen meer worden gedaan in de woningen, maar dat de woningen op het huidige niveau blijven. Reparatieverzoeken worden door AvP beoordeeld en indien mogelijk wordt voor reparatie gekozen en niet voor vervanging. 2. Tijdelijke verhuur / beheer leegkomende woningen Wanneer woningen in dit project leegkomen verhuurt AvP deze woningen tijdelijk. AvP streeft er naar binnen drie maanden een tijdelijke huurder te vinden. Als AvP geen tijdelijke huurder kan vinden voor een woning wordt deze woning in beheer gegeven bij een beheerorganisatie om leegstand en mogelijke kraak van de woningen te voorkomen. Vier maanden voor de daadwerkelijke sloop, verhuurt AvP niet meer aan tijdelijke huurders. De woningen worden dan direct bij een beheerorganisatie ondergebracht. De brievenbussen van leegstaande woningen worden geblokkeerd met een klem. Ook wordt er een nee/nee sticker op de brievenbus geplaatst. In de winterperiode zorgt AvP ervoor dat buitenkranen afgesloten zijn, zodat bevriezing van de waterleiding niet kan plaatsvinden. 3. Sloop huidige woningen AvP streeft ernaar de woningen zoveel mogelijk tot vlak voor de sloop bewoond te houden om vandalisme en diefstal te voorkomen. Als de woningen leegkomen vlak voor de sloop, sluit AvP het gas, water en elektriciteit af. Als alle bewoners zijn verhuisd zorgt AvP ervoor dat om de woningen hekken komen te staan, zodat deze woningen niet meer toegankelijk zijn. De periode tussen de verhuizing van de laatste bewoner en de start van de sloop wil AvP zo kort mogelijk houden. Wanneer er sprake is van sloop van asbesthoudende materialen dan werkt AvP volgens de wettelijke regels. Ook communiceren zij hier schriftelijk over met de bewoners van de wijk

15 Bijlage 5 Communicatie Nieuwbrief Huurders van de Maandagsewetering ontvangen ieder kwartaal, of zo vaak als nodig is, een nieuwsbrief over de voortgang van het project. De nieuwsbrief wordt ter informatie ook verspreid in de omgeving van de Maandagsewetering. Bewonersplatform Het bewonersplatform en de projectgroep komen iedere maand bij elkaar om informatie uit te wisselen en plannen af te stemmen. Voor vragen aan het bewonersplatform kunnen de bewoners zelf contact opnemen met de leden (zie blz. 3: Projectgroep). Website Op de website van AvP, staat informatie over de voortgang van het project

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 Sociaal Plan Binnenhofjes II Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 1 2 sociaal plan Binnenhofjes II, september 2014 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé Notulen Vergadering : Klankbordgroep Bergambacht Centrumgebied Datum : 14 februari 2011 Locatie : Kantoor QuaWonen te Bergambacht Aanwezig : Mevrouw G.M. Stigter Mevrouw M. Heikoop Mevrouw C.M. de Keiser

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van Dit is een uitgave van Vraag- en antwoordboekje sociaal plan De informatie uit dit vraag & antwoordboekje is gebaseerd op het sociaal plan voor Bergambacht Centrumgebied. Bij onduidelijkheden over dit

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie