Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Maandagsewetering November

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Samenvatting tot nu toe Projectgroep Regelingen en tegemoetkomingen Huurbevriezing Geen terugkeer in eigen woning Verhuizen naar elders Terugkeer naar de vervangende nieuwbouw Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten (bijlage 2 voorbeeld) Stadsvernieuwingsurgentie Wisselwoning Spijtoptantregeling Sociale begeleiding achter de voordeur Huurgewenningsbijdrage (bijlage 1) Dubbele huur Hardheidsclausule Bijlage 1 Huurgewenning Bijlage 2 Verhuis- en herinrichtingskosten (voorbeeld) Bijlage 3 Passend toewijzen Bijlage 4 Leefbaarheid Bijlage 5 Communicatie

3 1. Introductie Voor u ligt het Sociaal Plan Maandagsewetering. Samen met het bewonersplatform is dit plan gemaakt. Het Sociaal Plan treedt in werking met ingang van december Doel Sociaal Plan Doel van het Sociaal Plan is om huurders die te maken krijgen met de sloop van hun woningen te helpen en ze te wijzen op hun rechten. Het Sociaal Plan Maandagsewetering is gebaseerd op het Sociaal Statuut dat Sint Antonius van Padua (AvP) heeft opgesteld met de Stichting HBNZ (Stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk) 1.2 Sociaal Statuut Het Sociaal Statuut kunt u bij ons opvragen of via de website downloaden. Het statuut is een pakket aan afspraken en regelingen over de positie van de bewoners bij sloop van hun woning. 1.3 Inhoud In hoofdstuk 2 leest u de samenvatting van de afgelopen periode. In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht van de deelnemers van het Bewonersplatform Maandagsewetering. In hoofdstuk 4 leest u alles over de regelingen en tegemoetkomingen die betrekking hebben op de sloop en vervangende nieuwbouw van de Maandagsewetering. 1.4 Voor wie is dit Sociaal Plan? Dit Sociaal Plan is bedoeld voor huurders van de Maandagsewetering met huisnummers 33 t/m 53 (oneven) en 57 t/m 61(oneven) met een huurcontract voor onbepaalde tijd

4 2. Samenvatting tot nu toe Het huidige plan Maandagsewetering bestaat uit 22 woningen die rond 1963 zijn gebouwd. De Maandagsewetering ligt ten oosten van het centrum van Noordwijkerhout. De tuin/balkonzijde van de woningen is gericht op de Maandagsewetering, de doorgaande oostelijke randweg. Het plan omvat 6 begane grond woningen en 16 maisonnettes. De adressen zijn Maandagsewetering 33 t/m 53 (oneven) en 57 t/m 61(oneven). Vanaf 2009 heeft AvP verschillende onderzoeken bij deze woningen uitgevoerd om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat de woningen technisch gezien aan het einde van hun levensduur zijn en niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen op het gebied van warmte isolatie, geluid isolatie en comfort. Alleen met onverantwoord hoge kosten zijn deze woningen te renoveren. AvP heeft er daarom voor gekozen om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners zijn diverse keren geïnformeerd over de planontwikkeling. Uiteindelijk heeft er op 30 juni 2015 een informatieavond voor de bewoners plaatsgevonden waarbij toekomstplannen voor de locatie aan de Maandagsewetering zijn besproken. Vervolgens konden de bewoners zich aanmelden voor het bewonersplatform als onderdeel van de projectgroep. Vijf bewoners hebben zich aangemeld voor dit bewonersplatform. De leden van het bewonersplatform staan in hoofdstuk 3 genoemd. 3. Projectgroep Er is een projectgroep voor het ontwikkelen van het plan voor de vervangende nieuwbouw opgericht. Leden van de projectgroep zijn bewoners van de Maandagsewetering en medewerkers AvP. De projectgroep kan aangevuld worden met adviseurs. De projectgroep richt zich op de inhoud en de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. Voor advies en ondersteuning kan de projectgroep een beroep doen op de Woonbond en de Stichting HuurdersBelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ). De projectgroep bestaat uit de volgende leden: Bewonersplatform: Contact gegevens: Telefoon: (de heer L.H.C. Louwers) Naam: mevrouw M.W. van Dalen Adres: Maandagsewetering 33 Naam: mevrouw R.H.C. Wolbink Adres: Maandagsewetering 47 Naam: meneer L.H.C.Louwers Adres: Maandagsewetering

5 Naam: meneer A. Youssefi Adres: Maandagsewetering 49 Naam: meneer A.W. van den Burg Adres: Maandagsewetering 57 Vanuit AvP werken aan het project: Cock van Leeuwen Manager Vastgoed Philip van der Post Projectleider Anja Warmerdam Woonconsulent Annemiek van der Togt - Woonconsulent Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij woonconsulenten Anja Warmerdam en Annemieke van der Togt. Zij zijn de contactpersonen voor het project Maandagsewetering. Anja en Annemieke zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag via het algemene nummer van AvP, telefoon: (0252)

6 4. Regelingen en tegemoetkomingen Het toekomstplan voor de Maandagsewetering bestaat uit de sloop en vervangende nieuwbouw van 22 appartementen. De onderstaande regelingen en tegemoetkomingen zijn van toepassing voor de bewoners. 4.1 Huurbevriezing Vanaf 2016 verhoogt AvP de huren van de woning niet meer. 4.2 Geen terugkeer in eigen woning Door de sloop van de woningen is het niet mogelijk om terug te keren in de eigen woning. De huurovereenkomst met de huurder van de te slopen woning wordt beëindigd. 4.3 Verhuizen naar elders Alle huurders van de te slopen woningen krijgen een stadsvernieuwingsurgentie (SVurgentie). Zij kunnen via woningnethollandrijnland.nl met voorrang reageren op een andere woning. Bewoners hebben voorrang op woningen die passen binnen hun zoekprofiel in de gemeente Noordwijkerhout. Dit wordt één jaar voor de daadwerkelijke sloop uitgebreid met alle bestaande huurwoningen die passen binnen hun zoekprofiel in de regio. Alle bewoners krijgen van Holland Rijnland een brief als de SV urgentie is toegekend. De toewijzing van deze woningen gebeurt op basis van de regels zoals die in de huisvestingsverordening van de gemeente Noordwijkerhout zijn vastgelegd. Er worden geen administratiekosten berekend als de huurder verhuist naar een andere woning van de verhuurder. Huisvestingsverordening, artikel 12 Rangordebepaling Woningzoekenden met een (SV) urgentieverklaring hebben, binnen hun zoekprofiel en met uitzondering van het bepaalde in Artikel 13 (lokale beleidsruimte) en Artikel 15 (specifieke toewijzing nieuwbouw), voorrang boven alle andere woningzoekenden. De rangorde tussen urgenten wordt als eerste bepaald op basis van de oudste toekenningsdatum van de urgentie, daarna op de meeste woonduur Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en ten slotte op basis van loting. Passend Toewijzen (bijlage 3) Een belangrijke wijziging in de Woningwet per 1 juli 2015 is dat corporaties vanaf 1 januari 2016 woningen passend moeten toewijzen. Dit betekent dat huurders die recht hebben op huurtoeslag alleen een woning mogen huren met een huurprijs onder de 576,87 (1 en 2 personen) en 618,24 (3 personen en meer). In de bijlage is een tabel opgenomen met de verhouding inkomen en huurprijs. Corporaties hebben de mogelijkheid voor 10% van de mutaties een uitzondering te maken. Door gebruik te maken van deze speciale regeling kunnen wij mensen met een inkomen tussen de ,- en ,- ook een sociale huurwoning bieden. Wij wijzen aan deze groep alleen woningen toe met een kale huurprijs tussen de 618,24 en 710,

7 Het beleidsvoornemen is om in 2016 van 15 woningen die vrijkomen bij mutatie, de huurprijs te verlagen tot onder de aftoppingsgrenzen ( 576,87 en 618,24) Hiermee probeert AvP te voorkomen dat mensen met een laag inkomen nauwelijks meer aan bod komen. In het eerste kwartaal wordt de huur van de eerste twee woningen die per maand worden opgezegd, verlaagd in prijs met uitzondering van een aantal complexen zoals is vastgelegd in een MT-besluit. Door de SV urgentie komen huurders van de Maandagsewetering als eerste in aanmerking voor deze woningen. AvP gaat er vanuit dat iedereen op deze manier zelf een woning kan vinden. Als een halfjaar voor de sloop huurders nog geen woning hebben gevonden, gaat AvP actief bemiddelen. 4.4 Terugkeer naar de vervangende nieuwbouw De bewoners kunnen er ook voor kiezen om terug te komen in een nieuwbouw huurwoning aan de Maandagsewetering. De toewijzing van de nieuwe woningen gebeurt op basis van woonduur (GBA). Bewoners met de langste woonduur hebben eerste keus bij nieuwbouw. Voordat bewoners in de nieuwbouw van de Maandagsewetering kunnen wonen moeten de bewoners tijdelijk in een wisselwoning wonen. Voor informatie over de wisselwoning zie paragraaf 4.7. De huurprijzen van de nieuwbouw huurwoningen aan de Maandagsewetering worden gemiddeld ca. 600,- per maand en het streven is ongeveer 4 woningen met een huurprijs van ca. 450,- te labelen. Met deze huur wordt er vanuit gegaan dat de woning aan de huurders worden verhuurd in Als de woningen na 1 juli 2016 verhuurd worden komt hier de jaarlijkse huurverhoging bij volgens het dan geldende beleid van AvP. De definitieve huurprijzen per woning maakt AvP bekend als het ontwerp definitief is. 4.5 Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten (bijlage 2 voorbeeld) Een huurder die een zelfstandige woning huurt met een contract voor onbepaalde tijd en de woning wegens sloop moet verlaten, komt wettelijk in aanmerking voor een vergoeding herinrichtingskosten van 5.857,- (prijspeil 2015). De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks op 1 maart aangepast door het ministerie. De peildatum van de hoogte van de vergoeding is de laatste dag dat de huurder nog huur betaalt voor de huidige woning in de Maandagsewetering. Deze tegemoetkoming wordt in twee delen uitbetaald. Het eerste deel bedraagt en wordt uitbetaald binnen 15 dagen nadat de huurder het contract heeft opgezegd. Het resterende bedrag wordt uitbetaald als de sleutels van de oude woning zijn ingeleverd aan de verhuurder. De verhuiskostenvergoeding bedraagt 700,-. Bewoners die terugkeren naar de vervangende nieuwbouw en gedurende de periode van sloop en nieuwbouw een wisselwoning betrekken, komen in aanmerking voor een extra vergoeding van 1.300,

8 4.6 Stadsvernieuwingsurgentie (regelingen volgens de verordening Holland Rijnland) AvP heeft voor de huurders van de Maandagsewetering met een huurcontract voor onbepaalde tijd SV surgentie aangevraagd. Met deze urgentie krijgen de huurders op alle woningen op Woningnethollandrijnland.nl, binnen hun zoekprofiel, voorrang. De urgentiecommissie heeft het zoekprofiel vastgesteld. De kosten voor het verkrijgen van de SV urgentie zijn voor rekening van AvP. Voor huurders met een SV urgentie richt het zoekprofiel zich op woningen in de eigen gemeente. Dit wordt één jaar voor de daadwerkelijke sloop uitgebreid met alle bestaande huurwoningen binnen de regiogemeenten (voor zover deze via het woonruimteverdeelsysteem aan alle woningzoekenden worden aangeboden). De huurder gaat er qua woningtype en woninggrootte (aantal kamers of woonoppervlak) in elk geval niet op achteruit. Buiten het zoekprofiel is de SV urgentie (voorrang) niet van toepassing. De urgentie vervalt op het moment dat de huurder voor een andere definitieve woonruimte heeft gekozen. Op het moment dat meerdere bewoners met een SV urgentie op dezelfde woning reageren, wordt de woning toegewezen op basis van woonduur. De rangorde tussen SV urgenten wordt bepaald door oudste toekennings-datum, bij gelijke toekenningsdatum door woonduur (volgens GBA) en bij gelijke woonduur door loting. Heeft een huurder zes maanden voor de start van de sloop nog geen woning gevonden, dan biedt AvP maximaal twee keer een passende woning aan. De huurder kan ook zelf tijdens deze zes maanden blijven zoeken. Wordt het aanbod van AvP in beide gevallen geweigerd dan start AvP een ontruimingsprocedure bij de rechter. Voordat een ontruimingsprocedure wordt gestart, probeert AvP in gesprek te komen met de huurder om alsnog een oplossing te vinden. Als het niet mogelijk is tijdig een passende woning te vinden buiten de schuld van de huurder, kunnen AvP en huurder afspraken maken over tijdelijke huisvesting met behoud van de SV urgentie. Huurders kunnen via het regionale woonruimteverdeelsysteem zelf zoeken naar een andere woning. Daarbij kunnen zij advies, ondersteuning en begeleiding krijgen van AvP. Als de huurder niet in staat is om te reageren op woningen kan worden afgesproken dat AvP een woning gaat zoeken. Voor huurders die al ingeschreven stonden bij Woningnethollandrijnland.nl voordat de SV urgentie is aangevraagd, blijft de inschrijvingstijd die is opgebouwd, staan

9 Huurders die op basis van een gerechtelijk vonnis wegens overlast, woonfraude of huurschuld de woning moeten ontruimen, verliezen hun recht op herhuisvesting en daarmee ook het recht op de betreffende regelingen en vergoedingen. AvP schenkt extra aandacht en inspanning aan het begeleiden van doelgroepen zoals ouderen en mindervaliden. AvP helpt zo nodig bij het aanvragen van de noodzakelijke aanpassingen van de andere woning. Bewoners moeten zelf tijdig aangeven hierbij hulp van AvP te willen ontvangen. 4.7 Wisselwoning Bewoners die terugkeren in de vervangende nieuwbouw krijgen voor de periode tussen sloop en nieuwbouw een wisselwoning van AvP. In geval van een hogere kale huurprijs bij de wisselwoning betaalt de huurder de huur die zij ook al in de Maandagsewetering betaalde. De kale huurprijs van de wisselwoning kan hierdoor nooit hoger zijn dan de kale huurprijs van de huidige woning. De toewijzing van de wisselwoning vindt plaats op basis van woonduur (GBA); een bewoner met de langste woonduur heeft voorrang. Als een bewoner die in een wisselwoning woont besluit om definitief in de wisselwoning te willen blijven wonen (en niet naar de nieuwbouw terug wil keren) dan is dit mogelijk. Houdt u er wel rekening mee dat dit financieel de nodige gevolgen met zich meebrengt. Er vindt dan een verrekening plaats als wanneer de woning in het begin als definitieve woning was geaccepteerd. 4.8 Spijtoptantregeling Bewoners uit sloopwoningen die gekozen hebben voor andere woonruimte buiten de Maandagsewetering en daar naderhand spijt van hebben, kunnen dat aangeven tot maximaal één jaar na de laatste dag dat de huurder nog huur betaalt voor de huidige woning in de Maandagsewetering. De bewoner meldt schriftelijk bij AvP dat ze gebruik willen maken van de spijtoptantregeling. AvP vraagt vervolgens een sociale urgentie bij de regionale urgentiecommissie van Holland Rijnland aan. De kosten van deze sociale urgentie zijn voor rekening van de bewoner. Het is aan de commissie om over deze aanvraag een oordeel te vellen. De huurder kan geen aanspraak maken op een extra vergoeding van de verhuiskosten. 4.9 Sociale begeleiding achter de voordeur Soms is het lastig om de juiste weg te vinden in een nieuwe woning en is een steuntje in de rug meer dan welkom. AvP verzorgt de maatschappelijke en financiële begeleiding voor de huurders. Huurders moeten zelf tijdig bij AvP aangeven dat ze hier behoefte aan hebben Huurgewenningsbijdrage (bijlage 1) Omdat een nieuwe woning vaak een hogere huurprijs heeft dan de achtergelaten woning krijgt de huurder hier ineens mee te maken als hij zijn nieuwe woning betrekt. Om de huurstijging geleidelijk te laten verlopen is het mogelijk om het huurverschil tussen de oude en de nieuwe huur met huurgewenning te overbruggen. De huurgewenning voor de - 9 -

10 Maandagsewetering wordt uitgevoerd volgens de in bijlage 1 opgenomen berekening. De huurgewenning wordt vervolgens jaarlijks vooraf op de rekening van de huurder bijgeschreven. Als een huurder een huurachterstand heeft wordt de huurgewenningsbijdrage hier meer verrekend Dubbele huur Bij aanvaarding van een andere woning scheldt AvP de laatste maand kale huur van de woning kwijt. De maximale huur die kwijtgescholden kan worden is tot aan de liberalisatie grens (prijspeil 1 januari 2015: EUR 710,68). Als een huurder dus een vrije sector huurwoning gaat huren krijgt hij niet de gehele verschil van de huur vergoed. Maakt de huurder gebruik van een wisselwoning, dan geldt de kwijtschelding van de laatste maand huur ook voor deze woning Vergoedingen bewonersplatform Het bewonersplatform heeft het recht zich te laten ondersteunen door een externe deskundige. De aanvraag hiervoor gaat via Woningstichting AvP Klachtencommissie Wonen De Klachtencommissie Wonen is een regionale klachtencommissie die geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet. Een gemotiveerde uitspraak van de klachtencommissie heeft de status van een bindend advies voor beide partijen. Beroep is alleen bij de rechtbank mogelijk 4.14 Hardheidsclausule Mochten de huurders als gevolg van dit Sociaal Plan worden geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin het Sociaal Plan niet voorziet, of als toepassing van dit Sociaal Plan gevolgen heeft die voor deze huurders aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor andere huurders, dan kunnen zij AvP schriftelijk verzoeken van het Plan af te wijken of aanvullende maatregelen te nemen. AvP neemt dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling, De huurder ontvangt uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek binnengekomen is, schriftelijk de beslissing. De huurder is uiteraard vrij om bij een geschil de rechter om een bindende uitspraak te vragen

11 Bijlage 1 Huurgewenning Huurders die bij sloop van hun huidige woning naar een andere woning moeten verhuizen, kunnen in aanmerking komen voor huurgewenning. De huursprong is het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur. Een huursprong groter dan 150,- per maand (prijspeil 2015) wordt afgetopt op 150,- per maand. De maximale bijdrage aan huurgewenning is 150,- per maand (prijspeil 2015). Het totaal uit te keren bedrag aan huurgewenning is maximaal (prijspeil 2015). Huurgewenning wordt toegekend voor een periode van drie jaar: 1 e jaar 75% van de huursprong met een maximum van 150,- 2 e jaar 50% van de huursprong met een maximum van 100,- 3 e jaar 25% van de huursprong met een maximum van 50,- De hoogte van de huurgewenning wordt vastgesteld op het moment dat de huurder verhuist en niet jaarlijks geïndexeerd. De huurgewenning wordt gedurende drie jaar, eenmaal (vooraf) per jaar uitgekeerd

12 Bijlage 2 Verhuis- en herinrichtingskosten (voorbeeld) Vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- Vergoeding verhuiskosten 700,- Vergoeding herinrichtingskosten wisselwoning 1.300,- A. Verhuizing naar definitieve woning: Huurder verhuist naar definitieve woning. Hij ontvangt de volgende vergoedingen: -vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Totaal 6.557,- B. Verhuizing via een wisselwoning: Huurder verhuist eerst naar wisselwoning en daarna terug naar de nieuwbouw van de Maandagsewetering: -vergoeding herinrichtingskosten wisselwoning 1.300,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Na gereedkomen nieuwbouw -vergoeding herinrichtingskosten 5.857,- -vergoeding verhuiskosten 700,- Totaal 8.557,

13 Bijlage 3 Passend toewijzen Huishouden Huur Maximale Inkomensgrens 1 prs < 576, ,- 2 prs < 576, ,- 3/meer prs < 618, ,- Huishouden Huur Inkomensgrenzen 1 prs 576,87 710, , ,- 2 prs 576,87 710, , ,- 3/meer prs 618,24 710, , ,- Voor ouderen > AOW grens is de inkomensgrens voor 2- en 3-persoons huishoudens ,- in plaats van ,

14 Bijlage 4 Leefbaarheid Beheerplan Sloop/nieuwbouw Introductie Voor u ligt het beheerplan voor het project Maandagsewetering. Het doel van dit beheerplan is om de leefbaarheid in dit complex woningen op een goed niveau te houden. Dit eist van zowel AvP en van u als bewoners inspanningen. In het beheerplan komen de volgende onderwerpen aan bod: - Onderhoud (reparatie & service); - Tijdelijk verhuur / beheer leegkomende woningen; - Sloop van de huidige woningen. 1. Onderhoud De woningen in dit project onderhoudt AvP volgens het principe schoon, heel en veilig. Dit houdt in dat er geen grote investeringen meer worden gedaan in de woningen, maar dat de woningen op het huidige niveau blijven. Reparatieverzoeken worden door AvP beoordeeld en indien mogelijk wordt voor reparatie gekozen en niet voor vervanging. 2. Tijdelijke verhuur / beheer leegkomende woningen Wanneer woningen in dit project leegkomen verhuurt AvP deze woningen tijdelijk. AvP streeft er naar binnen drie maanden een tijdelijke huurder te vinden. Als AvP geen tijdelijke huurder kan vinden voor een woning wordt deze woning in beheer gegeven bij een beheerorganisatie om leegstand en mogelijke kraak van de woningen te voorkomen. Vier maanden voor de daadwerkelijke sloop, verhuurt AvP niet meer aan tijdelijke huurders. De woningen worden dan direct bij een beheerorganisatie ondergebracht. De brievenbussen van leegstaande woningen worden geblokkeerd met een klem. Ook wordt er een nee/nee sticker op de brievenbus geplaatst. In de winterperiode zorgt AvP ervoor dat buitenkranen afgesloten zijn, zodat bevriezing van de waterleiding niet kan plaatsvinden. 3. Sloop huidige woningen AvP streeft ernaar de woningen zoveel mogelijk tot vlak voor de sloop bewoond te houden om vandalisme en diefstal te voorkomen. Als de woningen leegkomen vlak voor de sloop, sluit AvP het gas, water en elektriciteit af. Als alle bewoners zijn verhuisd zorgt AvP ervoor dat om de woningen hekken komen te staan, zodat deze woningen niet meer toegankelijk zijn. De periode tussen de verhuizing van de laatste bewoner en de start van de sloop wil AvP zo kort mogelijk houden. Wanneer er sprake is van sloop van asbesthoudende materialen dan werkt AvP volgens de wettelijke regels. Ook communiceren zij hier schriftelijk over met de bewoners van de wijk

15 Bijlage 5 Communicatie Nieuwbrief Huurders van de Maandagsewetering ontvangen ieder kwartaal, of zo vaak als nodig is, een nieuwsbrief over de voortgang van het project. De nieuwsbrief wordt ter informatie ook verspreid in de omgeving van de Maandagsewetering. Bewonersplatform Het bewonersplatform en de projectgroep komen iedere maand bij elkaar om informatie uit te wisselen en plannen af te stemmen. Voor vragen aan het bewonersplatform kunnen de bewoners zelf contact opnemen met de leden (zie blz. 3: Projectgroep). Website Op de website van AvP, staat informatie over de voortgang van het project

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van Dit is een uitgave van Vraag- en antwoordboekje sociaal plan De informatie uit dit vraag & antwoordboekje is gebaseerd op het sociaal plan voor Bergambacht Centrumgebied. Bij onduidelijkheden over dit

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2010-2014. Versie 7 juli 2010

SOCIAAL STATUUT 2010-2014. Versie 7 juli 2010 SOCIAAL STATUUT 2010-2014 Versie 7 juli 2010 Inhoudsopgave Sociaal Statuut 1. Wat is het Sociaal Statuut?...3 2. Inleiding...4 3. De ingrepen...5 4. De basisregelingen per ingreep...6 4.1 Huurbevriezing...6

Nadere informatie

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Inhoud 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Voorlichting, begeleiding en bewonersbetrokkenheid 4. Herstructureringsindicatie en terugkeergarantie 5. Vergoedingsregeling

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 6-4 december 2012 - De zesde Klankbordbijeenkomst Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 1

Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 1 Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 1 Adam van Vianenstraat 26a t/m 40c Edelsmidsdreef 1a t/m 7c Meester Kesperstraat 2 t/m 8b H.A. Schreuderstraat 1a t/m 11b en 2a t/m 20b 1 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages SOCIAAL PROJECTPLAN > Platanenlaan 1-47, Florastraat 55-79 en 7-53, Pieterverhagenlaan 17-95, 62-108 en 2-60, Esdoornstraat 6-36 en 1-47, Plantage 154-160, Olmenstraat 2-48, Eikenstraat

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 2A. Sint Eloystraat 24a t/m 30b s Heerenbergstraat 1a t/m 19b

Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 2A. Sint Eloystraat 24a t/m 30b s Heerenbergstraat 1a t/m 19b Sociaal plan Schoonhoven Noord fase 2A Sint Eloystraat 24a t/m 30b s Heerenbergstraat 1a t/m 19b INGANGSDATUM: 1 MAART 2014 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 AANLEIDING VOOR HET SOCIAAL PLAN 3 1.2 INHOUD

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie