VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat"

Transcriptie

1 VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1

2 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een extern bouwtechnisch onderzoek blijkt dat investeren in de woningen voor de lange termijn niet loont. De kosten om er duurzame en comfortabele woningen van te maken wegen niet op tegen de baten. Op basis hiervan besluit Domijn om vanaf 2015 in fasen alle 98 woningen te slopen. Na de sloop zetten we ons in voor een nieuwe buurt, met meer ruimte en groen. We bouwen 40 sociale huurwoningen terug, die voldoen aan alle eisen van deze tijd en minimaal 50 jaar woongenot voor onze huurders garanderen. Huidige bewoners van de Lelie- en Irisstraat krijgen voorrang, als ze terug willen naar deze nieuwbouw. De rest van de grond is bestemd voor de uitgifte van kavels. Tussen de huidige huurwoningen staan zes koopwoningen. Domijn gaat in overleg met de eigenaren van deze woningen over de mogelijke aankoop van hun woning. We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze brochure antwoorden op belangrijke vragen. Een aantal punten uit ons standaard Sociaal Plan en de vervolgstappen. Individuele vragen beantwoorden wij graag tijdens het huisbezoek of tijdens het spreekuur. Inhoudsopgave Vragen over de sloop Pagina 2 Vragen over het Sociaal Plan Pagina 4 Vragen over de huisbezoeken Pagina 4 Verhuur en leefbaarheid tijdens het project Pagina 5 Vragen wanneer u definitief verhuist Pagina 5 Vragen over de nieuwbouwwoningen Pagina 6 Vragen over wisselwoningen Pagina 6 Overige vragen Pagina 7 Contact Pagina 8 Overzicht fasering Bijlage Vlekkenplan Bijlage Vragen over de sloop Waarom gaan jullie slopen en niet renoveren? Antwoord: We hebben zowel renovatie als sloop van de woningen uitgebreid onderzocht. Om een besluit te kunnen nemen, is door een onafhankelijk bureau een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt dat investeren in de woningen voor de lange termijn niet loont. De kosten om van alle woningen duurzame en comfortabele woningen te maken zijn hoog en wegen niet op tegen de voordelen. Op basis van deze informatie is besloten om de woningen niet te renoveren maar te slopen. Wanneer gaan jullie slopen? Antwoord: Domijn wil de woningen in vier fases slopen. Dit betekent dat de komende vier jaar ieder jaar ongeveer 25 woningen worden gesloopt. Het ene jaar zijn het er iets minder, het andere jaar een paar meer. De termijnen zijn ongeveer als volgt: Fase 1: opzeggen huur in 2 e halfjaar 2014, woning leeg opleveren door bewoner 2 e halfjaar 2015 Fase 2: opzeggen huur in 2 e halfjaar 2015, woning leeg opleveren door bewoner 2 e halfjaar 2016 Fase 3: opzeggen huur in 2 e halfjaar 2016, woning leeg opleveren door bewoner 2 e halfjaar 2017 Fase 4: opzeggen huur in 2 e halfjaar 2017, woning leeg opleveren door bewoner 2 e halfjaar

3 De precieze datum ontvangt u van ons ruimschoots op tijd. De overzichtskaart van de vier fases vindt u op de laatste bladzijde van deze brochure. Wanneer zegt Domijn de huur van mijn woning aan mij op? Antwoord: Een jaar voordat de woning leeg moet zijn, zeggen wij de huur aan u op. Wanneer moet ik zijn verhuisd? Antwoord: Een jaar nadat wij uw huur per brief hebben opgezegd, moet u zijn verhuisd. Hoeveel tijd heb ik om een nieuwe woning te vinden? Antwoord: U heeft vanaf het moment van de officiële huuropzegging door Domijn één jaar de tijd om te verhuizen. We zeggen uw huur op tijd op zodat u ruimschoots de tijd heeft om een nieuwe woning te vinden. Bovendien heeft u recht op de wettelijke verhuis- en herinrichtingskosten vergoeding van 5.658,00 (prijspeil 1 maart 2013). Daarnaast krijgt u van ons voorrang bij het vinden van vervangende woonruimte. Vanaf wanneer kan ik met voorrang verhuizen? Antwoord: U heeft de mogelijkheid om met voorrang op een beschikbare huurwoning van Domijn te reageren. Dit kan zodra er overeenstemming is over het Sociaal Plan en iedere bewoner van ons een exemplaar van het Sociaal Plan heeft ontvangen. Wat houdt voorrang precies in? Wat gebeurt er als meerdere mensen op dezelfde woning reageren? Antwoord: Voorrang bij Domijn betekent dat u voorrang heeft op normale woningzoekenden. Reageren er meerdere woningzoekenden met voorrang op dezelfde woning? Dan gaan de bewoners uit fase 1 voor op de bewoners uit fase 2, 3 en 4. De bewoners uit fase 2 gaan voor op de bewoners op fase 3 en 4. De bewoners uit fase 3 gaan voor op de bewoners uit fase 4. Als er twee bewoners uit dezelfde fase op dezelfde woning reageren, krijgt de bewoner met de langste aaneengesloten woonduur in de Lelie- of Irisstraat de aanbieding als 1 e kandidaat. Wij hebben meerdere projecten waarbij de bewoners ook voorrang hebben op normale woningzoekenden. Als er een bewoner vanuit de Lelie- of Irisstraat en een bewoner vanuit een ander project met voorrang reageren op dezelfde woning in Enschede of Haaksbergen, wordt er tussen deze twee kandidaten geloot. Voor woningen in Losser hebben de bewoners van de Lelie- en Irisstraat voorrang op woningzoekenden met voorrang uit andere projecten uit Enschede en Haaksbergen. Vanaf wanneer kom ik in aanmerking voor de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding? Antwoord: Als u de huur van uw woning opzegt, komt u in aanmerking voor de verhuis- en herinrichtingskosten vergoeding. Let op: Dit kan pas nadat er overeenstemming is over het Sociaal Plan en iedere bewoner een exemplaar van het Sociaal Plan heeft ontvangen. 3

4 Vragen over het Sociaal Plan Wat staat er in een Sociaal Plan? Antwoord: Wij hebben een Sociaal Plan dat is afgesproken met de Huurderskoepel van Domijn. Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen de bewoners en ons als verhuurder. Het Sociaal Plan wordt met de projectcommissie van de Lelie- en Irisstraat doorgesproken. Hierin staan uw en onze rechten en plichten. Hieronder leest u de belangrijkste punten uit het Sociaal Plan. - Voorrang op de beschikbare woningen binnen ons gehele bezit. - Een verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding van 5.658,00 (prijspeil maart 2013). - Geen jaarlijkse huurverhoging meer met ingang van 2014 voor uw woning aan de Lelie- of Irisstraat. - Geen dubbele huur bij verhuizing. - Mogelijkheden tot terugkeer naar de nieuwbouw. Hebben we nog recht op andere vergoedingen? Antwoord: Als u zelf voorzieningen heeft aangebracht in uw woning kan het zijn dat wij u daar een vergoeding voor geven. Onze technisch consulent beoordeelt dit. Dit wordt ook besproken bij het huisbezoek. Niet alle ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) komen in aanmerking voor een vergoeding. Heeft u één of meerdere van de volgende zaken zelf aangebracht? * keuken * douche * toilet * gemetselde aan- en bijbouwen * centrale verwarmingsinstallatie Meld dit dan bij het huisbezoek. In een later stadium komen wij bij u thuis om de ZAV te bekijken en te beoordelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Wordt het bedrag van de verhuis- en herinrichtingskosten vergoeding nog aangepast? Antwoord: Het bedrag wordt vastgesteld door de Rijksoverheid. Ieder jaar wordt het bedrag per 1 maart aangepast met het inflatiecijfer van het afgelopen jaar. Het bedrag bedraagt per 1 maart ,00. Het bedrag per 1 maart 2014 is nog niet bekend bij het maken van deze brochure. Vragen over de huisbezoeken Wanneer komt Domijn langs voor het huisbezoek? Antwoord: U ontvangt kort na de informatieavond een brief van ons met daarin de dag en de tijd waarop wij bij u langs willen komen. Natuurlijk is het mogelijk om de afspraak te verplaatsen. Neemt u dan contact met ons op. Het voordeel van een huisbezoek is dat we dan ook uw persoonlijke situatie kunnen bespreken. Ik heb nog andere vragen. Antwoord: Schrijf deze vragen op en stelt u ze dan tijdens het huisbezoek. Kunnen deze vragen niet wachten? Neemt u dan gerust contact op met Domijn of kom langs op ons spreekuur. Wij houden iedere woensdag van tot uur spreekuur in het projectkantoor van Domijn aan de Irisstraat 82. 4

5 Verhuur en leefbaarheid tijdens het project Wat gaat Domijn doen met de woningen die leegkomen omdat bewoners verhuizen? Antwoord: Een aantal lege woningen worden gebruikt om in te richten als wisselwoning voor bewoners die naar de nieuwbouw verhuizen. Ook verhuren wij een deel van de lege woningen tijdelijk via de Leegstandswet. Deze woningen worden voor een lagere prijs verhuurd voor een korte periode. De tijdelijke bewoners hebben geen recht op een verhuis- en herinrichtingskosten vergoeding of voorrang bij het vinden van vervangende woonruimte. Worden alle lege woningen via de Leegstandswet verhuurd? Antwoord: Nee, de lege woningen in fase 1 worden niet meer verhuurd omdat de periode hiervoor te kort is. Gedurende het hele project zorgen wij samen met u voor de leefbaarheid aan de Lelie- en Irisstraat. En zoals gezegd zullen we een aantal lege woningen nodig hebben voor wisselwoningen. Mijn badkamer/toilet/keuken zijn aan vervanging toe, wat doet Domijn hieraan? Antwoord: Wij voeren geen groot onderhoud aan de woningen meer uit. Dit betekent dat wij onder andere geen keukens, badkamers en/of toiletten vervangen. Dus geen grote investeringen meer doen. Uiteraard lossen we zoals gebruikelijk wel uw onderhoudsklachten op. Vragen wanneer u definitief verhuist Wat houdt voorrang precies in? Wat gebeurt er als meerdere mensen op dezelfde woning reageren? Antwoord: Voorrang bij Domijn betekent dat u voorrang heeft op normale woningzoekenden. Reageren er meerdere woningzoekenden met voorrang op dezelfde woning? Dan gaan de bewoners uit fase 1 voor op de bewoners uit fase 2, 3 en 4. De bewoners uit fase 2 gaan voor op de bewoners op fase 3 en 4. De bewoners uit fase 3 gaan voor op de bewoners uit fase 4. Als er twee bewoners uit dezelfde fase op dezelfde woning reageren, krijgt de bewoner met de langste aaneengesloten woonduur in de Lelie- of Irisstraat de aanbieding als 1 e kandidaat. Wij hebben meerdere projecten waarbij de bewoners ook voorrang hebben op normale woningzoekenden. Als er een bewoner vanuit de Lelie- of Irisstraat en een bewoner vanuit een ander project met voorrang reageren op dezelfde woning in Enschede of Haaksbergen, wordt er tussen deze twee kandidaten geloot. Voor woningen in Losser hebben de bewoners van de Lelie- en Irisstraat voorrang op woningzoekenden met voorrang uit andere projecten uit Enschede en Haaksbergen Wat als mijn inkomen te hoog is? Kom ik dan nog wel in aanmerking voor een sociale huurwoning? Antwoord: Hiervoor vinden we in overleg met u een oplossing. We mogen bij uitzondering sociale huurwoningen aanbieden aan mensen die eigenlijk te veel verdienen. Deze uitzondering geldt bijvoorbeeld in dit soort situaties. Ik betaal nu minder huur, krijg ik in de nieuwe woning een compensatie? Antwoord: Wij verstrekken geen compensatie. U heeft de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u wel of niet in aanmerking voor huurtoeslag. Het is mogelijk om een proefberekening te maken voor de huurtoeslag. Dit kunt u doen op: 5

6 Vragen over de nieuwbouwwoningen Hoeveel woningen komen er straks terug? Antwoord: Wij bouwen 40 nieuwe woningen. We werken de plannen de komende tijd verder uit. Uiteraard houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de bewoners die naar een nieuwbouwwoning verhuizen. Tijdens het huisbezoek inventariseren we of u eventueel naar de nieuwbouw wilt verhuizen. Ik wil straks graag verhuizen naar één van de nieuwe eengezinswoningen, kan dat? Antwoord: In principe kan dit. We bouwen echter minder woningen terug dan er nu staan. Het is mogelijk dat er onder de huidige bewoners meer belangstellenden zijn dan het aantal woningen die worden gebouwd. De aaneengesloten woonduur in de woningen aan de Lelie- en Irisstraat bepaalt wie dan de eerste keus heeft. Waarom bouwen jullie niet gewoon evenveel woningen terug? Antwoord: Dit heeft alles te maken met een krimpende bevolkingsgroei. Daarom heeft Domijn als beleid om te gaan krimpen in haar woningbestand. Op de locatie van de Lelie- en Irisstraat worden 40 nieuwe woningen gebouwd. Op andere plekken in Losser komt daarentegen ook weer nieuwbouw terug. Door minder woningen terug te bouwen in de Lelie- en Irisstraat, ontstaat er meer ruimte en is er plek voor groen. Dit komt de buurt ten goede. Wat wordt de huurprijs van de nieuwe woningen? Antwoord: Er komen uitsluitend sociale huurwoningen terug. De kale huurprijs van de 40 nieuwe woningen is 695,00 (prijspeil 1 januari 2014) per maand en ligt daardoor onder de huurtoeslaggrens. Per 1 januari 2014 is de huurtoeslaggrens 699,48. Wat als mijn inkomen te hoog is? Kom ik dan nog wel in aanmerking voor een sociale huurwoning? Antwoord: Hiervoor vinden we in overleg met u een oplossing. We mogen bij uitzondering sociale huurwoningen aanbieden aan mensen die eigenlijk te veel verdienen. Deze uitzondering geldt bijvoorbeeld in dit soort situaties. Ik betaal nu minder huur, krijg ik in de nieuwe woning een compensatie? Antwoord: Wij verstrekken geen compensatie. U heeft de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen komt u wel of niet in aanmerking voor huurtoeslag. Het is mogelijk om een proefberekening te maken voor de huurtoeslag. Dit kunt u doen op: Hoe hoog zijn straks de energielasten in de nieuwe woning? Antwoord: Dat is op dit moment nog niet aan te geven. Dat is onder andere afhankelijk van met hoeveel personen u in de nieuwe woning gaat woning. De nieuwbouwwoningen worden goed geïsoleerd, beter dan de bestaande woningen en daardoor energiezuiniger. Normaal worden de kosten voor energie lager in een goed geïsoleerde woning. U heeft hier als bewoner invloed op. Vragen over wisselwoningen Als ik een nieuwbouwwoning krijg, waar krijg ik dan tijdelijk een andere woning? Antwoord: Als u verhuist naar een nieuwbouwwoning, zoeken wij als het nodig is een passende wisselwoning voor u. U hoeft dan niet zelf te reageren op passende woonruimte binnen de Domijnsleutel. Wij proberen om de wisselwoningen zoveel mogelijk te realiseren in de lege woningen aan de Lelie- en Irisstraat die in bijvoorbeeld fase 3 of 4 liggen. 6

7 Ik wil graag een wisselwoning in de buurt. Kan dat? Antwoord: Wij zorgen voor een passende wisselwoning en houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, u hoeft niet zelf te reageren via de Domijnsleutel. Bij een definitieve verhuizing zoekt u zelf met voorrang beschikbare woningen via de Domijnsleutel. Hoe wordt de wisselwoning ingericht? Antwoord: De wisselwoning is voorzien van vloerafwerking (meeste gevallen zeil en/of vloerbedekking) en rolgordijnen of overgordijnen. Verder wordt het schilder- en behangwerk van de woning door ons gecontroleerd. Indien nodig worden wanden en/of plafonds geschilderd of gesausd. Overige vragen Waarom zijn de woningen nog wel geschilderd? Antwoord: De woningen worden in fasen gesloopt, de laatste woningen pas eind Wij vinden het belangrijk dat de woningen er netjes uitzien. Waarom zijn er nog wel schelpen in de kruipruimtes aangebracht? Antwoord: Er waren meerdere bewoners met vochtproblemen in de kruipruimte. Omdat de laatste woningen pas eind 2018 worden gesloopt vonden wij het belangrijk om de mogelijkheid te bieden aan de bewoners om schelpen in de kruipruimte te laten plaatsen. Is er een grondwaterprobleem geconstateerd? Antwoord: De bodemopbouw en de metingen in de peilbuizen geven geen aanleiding tot grondwateroverlast. Bij hevige regenval is er bij enkele woningen sprake van water in de kruipruimte. De geplaatste schelpen bieden in dat geval een goede oplossing. Is er bij de nieuwbouwwoning straks ook een grondwaterprobleem? Antwoord: Nee, het technisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nu ook geen sprake is van een grondwaterprobleem. De muffe lucht bij de huidige woningen ontstaat door vochtige lucht die van de kruipruimte in de woning trekt door de houten vloeren. Bij de nieuwbouw worden betonnen vloeren met betere afdichtingen gelegd waardoor deze problemen niet zullen ontstaan. Waarom wordt mijn woning ook gesloopt? Mijn woning heeft geen problemen. Antwoord: Het bouwtechnisch onderzoek laat zien dat de woningen over een tijdje echt op zijn. Hierdoor ontstaan verschillende klachten. Hoe erg de klachten zijn, hangt af van verschillende zaken. Denk aan het aantal personen dat in een woning woont, slechte ventilatie of ligging. Wij zijn er ons van bewust dat een aantal bewoners geen klachten heeft. We willen echter toe naar een wijk waar niemand klachten heeft. Dit kunnen wij alleen garanderen door nieuwbouw. Tussen de huurwoningen staan ook koopwoningen, hoe gaat Domijn hier mee om? Antwoord: Wij willen graag een deel van deze woningen betrekken bij de plannen. En dus gaan wij met de eigenaren van deze woningen in overleg om de mogelijkheid van aankoop van de woning te bespreken. De koopwoningen bevinden zich in fase 3 en 4. De nieuwbouwplannen worden in fasen uitgevoerd, heb ik veel overlast van de werkzaamheden? 7

8 Antwoord: U ervaart altijd overlast tijdens de bouwwerkzaamheden. Uiteraard zet Domijn zich in om de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Contact Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met Domijn. Projectteam Domijn Marja Wiggers, projectcoördinator voor vragen over de sloop en nieuwbouw Renate de Wit, consulent wijkbeheer voor vragen over leefbaarheid Spreekuur Domijn Iedere woensdag van tot uur is er een spreekuur van Domijn. Dit spreekuur houden wij in het projectkantoor van Domijn aan de Irisstraat 82. Woningcorporatie Domijn Ravenhorsterweg 1A 7581 PB Losser Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur Postadres Postbus BH Enschede Contactgegevens Telefoon: (lokaal tarief) Fax: Internet: Facebook: Deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten. 8

9 Dit is een voorlopig voorstel. Het is nog mogelijk dat dit overzicht veranderd. 1

10 2

11 Dit is een voorlopig voorstel. Het is nog mogelijk dat dit overzicht veranderd 1

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord?

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Woningcorporatie Domijn Wijkvernieuwing Bijvank Noord 2 juli 2012 1 Inhoudsopgave Pagina 3. Wat gebeurt er met de renovatiewoningen Pagina 5. Ik woon in een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan 28 mei 2013 Op dinsdagavond 28 mei 2013 organiseerde Intermaris een bijeenkomst voor de bewoners aan de Binneblijfstraat 1 t/m

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie Kleinschalige informatiebijeenkomsten Op 23, 24 en 26 maart jongstleden heeft Singelveste AlleeWonen kleinschalige informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de noordelijk gelegen straten in

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van

Vraag- en antwoordboekje sociaal plan. Bergambacht centrumgebied. Juli 2011. Dit is een uitgave van Dit is een uitgave van Vraag- en antwoordboekje sociaal plan De informatie uit dit vraag & antwoordboekje is gebaseerd op het sociaal plan voor Bergambacht Centrumgebied. Bij onduidelijkheden over dit

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83524 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Lage maandlasten! Toekomstbestendig wonen in de Veerse kernen

Lage maandlasten! Toekomstbestendig wonen in de Veerse kernen Lage maandlasten! Toekomstbestendig wonen in de Veerse kernen 2 13 toekomstbestendige woningen Aan het Baentje in Grijpskerke ontwikkelt Zeeuwland 4 woningen. In Veere aan de Charlotte van Bourbonlaan

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie