sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project"

Transcriptie

1 sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

2 Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een andere woning 1.3. Huur opzeggen van de te slopen woning 1.4. Krijg ik een vergoeding van Woonborg voor de verhuizing Uitbetaling van de vergoeding Geen administratiekosten bij tekenen nieuw contract Vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen Vergoedingen voor WMO-aanpassingen Dubbele huur 1.5. Leefbaarheid Tijdelijke verhuur Vandalisme Afspraken met de politie en gemeente Huurders in de omgeving 2. Mijn woning wordt grondig gerenoveerd 2.1. Wisselwoning De huurprijs van de wisselwoning Vergoeding bij een wisselwoning Opzeggen wisselwoning Algemene vergoeding voor verhuizing en inrichting 3. Onderhoud terwijl u blijft wonen 3.1. Overeenkomst 3.2. Vergoeding Uitbetaling vergoeding Ontzorgregeling Wisselwoning 4. Onderhoud 5. Geschillenregeling 6. Hardheidsclausule Overzicht vergoedingen Contactgegevens en adressen

3 Wordt uw huurwoning gesloopt of gerenoveerd? In deze brochure leggen wij uit wat er allemaal bij komt kijken en welke rechten en plichten u heeft. Ik verlaat (tijdelijk) mijn woning, omdat mijn woning wordt gesloopt of grondig gerenoveerd U heeft van ons gehoord dat uw woning wordt gesloopt of grondig gerenoveerd. Hierdoor kunt u op termijn (tijdelijk) niet meer in uw woning blijven wonen. Dit betekent dat u één of misschien zelfs twee keer moet verhuizen. Tijdens dit bezoek vertelt uw contactpersoon u meer over: Het verlaten van uw huidige woning; De verhuizing; Het zoeken naar een andere woning; Vergoedingen waar u recht op heeft; Overige aandachtspunten. De afspraken die uw contactpersoon met u maakt, leggen we schriftelijk vast. U ontvangt hiervan een kopie. Heeft u voorafgaand aan het gesprek nog vragen? Dan kunt u natuurlijk met ons bellen. Het is verstandig om daarbij uw vragen van te voren op te schrijven. Woonborg en de Algemene Huurdersvereniging Woon (AH Woon) hebben afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben we opgeschreven in het Sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud. In deze brochure leest u meer over uw rechten en plichten, én de rechten en plichten van Woonborg, zoals deze zijn vastgelegd in het sociaal plan. 1. Mijn woning wordt gesloopt De buurt waarin u woont wordt vernieuwd. Als onderdeel daarvan heeft u van ons gehoord dat uw woning wordt gesloopt. Uiterlijk 12 maanden voor de daadwerkelijke sloopdatum ontvangt u van ons hierover een brief. Wellicht had u dit nieuws al zien aankomen, maar misschien kwam dit ook onverwacht voor u. We kunnen begrijpen dat het even schrikken is als u een brief ontvangt met dit bericht. Wij komen daarom zo snel mogelijk bij u langs om de inhoud van de brief te bespreken. Wij wijzen u een vast contactpersoon toe (een medewerker van Woonborg) waar u gedurende het hele proces terecht kunt met uw vragen. Deze contactpersoon komt binnen zes maanden nadat u de brief heeft ontvangen bij u op huisbezoek. Als wij de beslissing hebben genomen om woningen te gaan slopen, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk. Wij brengen u uiterlijk 12 maanden voordat uw woning daadwerkelijk wordt gesloopt op de hoogte. Dit doen wij per brief. Daarin geven wij ook de datum waarop de woning gesloopt wordt en u dus de woning moet verlaten. Mochten woningen eerder vrijkomen, dan is het mogelijk dat wij de woningen eerder gaan slopen. Pagina 3 van 12

4 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt? Wij vertellen u per brief wanneer uw woning wordt gesloopt. U hoort dit uiterlijk 12 maanden van te voren. Daarnaast communiceren we in onze brief een peildatum. Vanaf deze datum komt u in aanmerking voor de vergoedingen zoals vastgelegd in het sociaal plan. De peildatum In onze brief aan u, staat een peildatum genoemd. Dit is een belangrijke datum. Vanaf deze datum gelden namelijk de volgende zaken: Uw huurprijs blijft gelijk. Ook tijdens de jaarlijkse huurverhoging wordt uw huurprijs niet verhoogd. Als u zelf verbeteringen aanbrengt in uw woning ( zelf aangebrachte voorzieningen ), komt u niet meer in aanmerking voor een vergoeding. wij niet meer in uw woning investeren. Natuurlijk verhelpen wij kleine reparaties, maar wij pakken geen grote onderhoudswerkzaamheden meer op. Dat is ook logisch, want de woning wordt immers gesloopt. U krijgt voorrang ( wijkvernieuwingsurgentie ) bij het zoeken naar een nieuwe woning. Zegt u de huur van uw woning op vóór de peildatum? Dan komt u niet in aanmerking voor het sociaal plan. In dat geval moet u de woning opleveren in een goede verhuurbare staat. Het kan namelijk zijn dat wij de woning tot de sloop tijdelijk gaan verhuren Hoe vind ik een andere woning? Natuurlijk helpen wij u bij het zoeken naar een andere woning. U krijgt voorrang op andere woningzoekenden bij het reageren op huurwoningen van Woonborg. Dit noemen wij wijkvernieuwingsurgentie. Concreet betekent dit het volgende: Staat u al ingeschreven als woningzoekende bij Woonborg? Dan ontvangt u - vanaf de peildatum - extra punten aangevuld tot Heeft u bijvoorbeeld al 100 inschrijfpunten als woningzoekende dan ontvangt u 900 punten extra. Zodra u een nieuwe woning heeft gevonden, krijgt u uw oude inschrijving en de bijbehorende punten weer terug. Staat u nog niet ingeschreven als woningzoekende bij Woonborg? Dan ontvangt u - vanaf de peildatum inschrijfpunten als u zich inschrijft. Zodra u een nieuwe woning heeft gevonden, schrijven wij u weer uit als woningzoekende. Het is de bedoeling dat u zelf reageert op passende huurwoningen. Wij publiceren ons woningaanbod op onze website. Via de website van Woonborg kunt u reageren op beschikbare huurwoningen. Het kan gebeuren dat er ook iemand anders met wijkvernieuwingsurgentie reageert op dezelfde woning. In dat geval kiest Woonborg de huurder die in deze woning gaat wonen. Dat doen wij op basis van de: Woonduur in de huidige woning; Woonsituatie (samenstelling huishouden); Tijdsplanning van de sloop Tijdens het zoeken naar een andere huurwoning regelmatig houden wij contact met u. Pagina 4 van 12

5 1.3. Huur opzeggen van de te slopen woning Zodra u een nieuwe woning heeft gevonden, moet u de huur van uw oude woning opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Alle informatie over hoe u de huur kunt opzeggen vindt u op onze website huur een woning/huur opzeggen. Hoe lever ik mijn woning op als ik ga verhuizen? Als u de huur heeft opgezegd, komt een medewerker van Woonborg bij u langs voor een voorinspectie van uw woning. Onze medewerker vertelt u dan hoe u de woning moet achterlaten en noteert dit in een inspectierapport. U ontvangt een kopie van dit rapport. Kan ik in dezelfde buurt / dorp blijven wonen? U kunt zelf reageren op beschikbare woningen via onze website. U beslist dus zelf op welke u reageert. Wanneer wij nieuwe woningen op de locatie waar u woonde gaan bouwen, dan heeft u een terugkeergarantie. Deze terugkeergarantie geldt alleen wanneer u aansluitend aan de oplevering van de bouw de nieuwe woning betrekt. U heeft geen recht op terugkeer wanneer u pas jaren later weer wilt terugkeren. Mag ik ook al eerder verhuizen? Natuurlijk mag u eerder verhuizen. Mocht u uw woning verlaten voor de peildatum, dan komt u niet in aanmerking voor de begeleiding en vergoedingen zoals genoemd in deze brochure en in het Sociaal Plan Krijg ik een vergoeding van Woonborg voor de verhuizing? Wordt uw woning gesloopt? Dan komt u vanaf de peildatum in aanmerking voor een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van de verhuis- en herinrichtingskosten. De hoogte van de vergoeding stellen wij ieder jaar opnieuw vast. In 2014 krijgt u een vergoeding van 5.99,00 (prijspeil 2014). Ook als uw woning zo ingrijpend wordt gerenoveerd dat u tijdelijk niet in uw eigen woning kunt blijven wonen, ontvangt u deze vergoeding. Deze vergoeding ontvangt u pas na het verlaten van de wisselwoning Uitbetaling van de vergoeding U ontvangt de vergoeding in twee delen, namelijk: U ontvangt 5.299,00 (prijspeil 2014) wanneer u uw huur opzegt. U ontvangt 500,00 (prijspeil 2014) bij het inleveren van de sleutels van uw woning. Voorwaarde hierbij is wel dat u de woning heeft opgeleverd zoals wij met u hebben afgesproken tijdens de voorinspectie Geen administratiekosten bij tekenen nieuw contract Wanneer u de nieuwe huurcontract tekent, brengen wij geen administratiekosten in rekening Vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Heeft u zelf verbeteringen in uw woning aangebracht om uw woongenot te verbeteren? En heeft u vooraf toestemming gevraagd bij Woonborg voor het plaatsen van deze verbeteringen? Dan komt Woonborg u tegemoet ter compensatie van het verlies van deze voorzieningen. Dit kan zijn in de vorm van een Pagina 5 van 12

6 vergoeding of door het plaatsen van gelijksoortige voorzieningen in uw nieuwe woning. Meer vragen over uw specifieke situatie kunt stellen aan de contactpersoon van Woonborg Vergoedingen voor WMOaanpassingen Zit er in de te slopen woning aanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zoals een traplift of beugels in de badkamer of toilet? Dan brengen wij deze aanpassingen kosteloos over naar de nieuwe woning Dubbele huur Wij willen graag voorkomen dat u dubbele huurlasten heeft. Daarom mag u nadat u het huurcontract van uw nieuwe woning heeft getekend, de te slopen woning nog een maand gebruiken. Dit betekent dat u alleen de huur voor de nieuwe woning betaalt. De huurbetaling voor de oude woning stopt vanaf dat moment. Gaat u een woning huren via een andere verhuurder of koopt u een woning? In dat geval mag u ná het opzeggen van de huur uw woning ook nog een maand gebruiken. U hoeft voor die maand geen huur te betalen Leefbaarheid In een buurt waar wordt gesloopt, komen woningen leeg te staan. Hierdoor kan ook de leefbaarheid onder komen te staan. Daarom stelt Woonborg samen met alle betrokken partijen een beheerplan op. Waar nodig, betrekken wij bewoners bij het opstellen van deze beheerplannen Tijdelijke verhuur Wij doen ons uiterste best om woningen die vrij komen in een te slopen complex tijdelijk te verhuren. Als dit niet lukt, nemen wij maatregelen om de woningen er toch zo bewoond mogelijk uit te laten zien. Pagina 6 van 12

7 Dit doen wij door: het overnemen van gordijnen van de vertrekkende huurders; het dichtzetten van de brievenbussen; het regelmatig bijhouden van de tuinen; het extra controleren en schoonhouden van portieken. Om te voorkomen dat er woningen gekraakt worden sluiten wij water, gas en elektra af (met uitzondering van woningen die wij wel tijdelijk worden verhuren) Vandalisme Het kan zijn dat wij besluiten om woningen vandalismebestendig te maken. Hierbij kunt u denken aan het dichttimmeren van woningen, het plaatsen van hekken om de woning of zelfs om woningen voortijdig te slopen. Dit laatste doen wij alleen als uiterste maatregel Afspraken met politie en gemeente Is er sprake van overlast? Dan maken wij afspraken met politie en de gemeente om de veiligheid te bevorderen en te voorkomen dat de buurt vervuilt Huurders in de omgeving Omwonende huurders waarvan de woning niet wordt aangepakt, houden wij op de hoogte van de werkzaamheden in de buurt, de planning en de eventuele overlast die zij van de werkzaamheden kunnen ondervinden. 2. Mijn woning wordt grondig gerenoveerd De buurt waar u woont wordt vernieuwd. Als onderdeel daarvan heeft u van ons gehoord dat uw woning grondig wordt gerenoveerd. Als gevolg hiervan, moet u tijdelijk uw woning verlaten. Uiterlijk 12 maanden van te voren informeren wij u per brief dat uw woning grondig wordt gerenoveerd en wie uw contactpersoon bij Woonborg is. Deze contactpersoon gaat zo snel mogelijk nadat u de brief heeft ontvangen bij u op huisbezoek om alle gevolgen te bespreken. Heeft u vragen dan kunt u met deze medewerker contact opnemen Wisselwoning Wanneer u tijdens de renovatie niet in uw eigen woning kunt blijven wonen, wijzen wij u vervangende woonruimte toe. Dit noemen wij een wisselwoning. De wisselwoning ligt in de meeste gevallen in hetzelfde dorp als uw huidige woning. Wij zorgen ervoor dat de wisselwoning: schoon en gestoffeerd is; voorzien is van een verwarming (kachel of CV); voorzien is van een warmwater voorziening (geiser); Daarnaast zorgen wij ervoor dat het schilder- en sauswerk en het behang van de wisselwoning er netjes uitziet. Wij vergoeden de kosten van de verhuizing naar de wisselwoning, op voorwaarde dat de verhuizing wordt uitgevoerd door een speciale verhuisservice in opdracht van ons De huurprijs van de wisselwoning De huurprijs van de wisselwoning is gelijk of lager dan de huurprijs van uw eigen woning. Als de huurprijs van de wisselwoning hoger is dan uw woning, blijft u de huurprijs van uw woning betalen Vergoeding bij een wisselwoning Als u gebruik maakt van een wisselwoning krijgt u een vergoeding van 593,- prijspeil Pagina van 12

8 Deze vergoeding ontvangt u nadat u het huurcontract voor de wisselwoning heeft getekend. Bent u huurder van een woning die wordt gesloopt en waarvan de nieuwe woning nog niet beschikbaar is, dan komt u in aanmerking voor een wisselwoning. U krijgt dan ook een vergoeding van 593,- voor het tweemaal verhuizen Opzeggen wisselwoning Zodra uw woning gereed is, kunt u de huurovereenkomst van de wisselwoning opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand. Woonborg wil graag voorkomen dat u dubbele lasten heeft. Daarom mag u na ondertekening van het nieuwe huurcontract de wisselwoning nog een maand gebruiken, zonder dat u hiervoor huur hoeft te betalen. U betaalt de huur van de nieuwe woning. Op deze manier heeft u geen dubbele lasten en heeft u een maand de tijd om te verhuizen. U moet de wisselwoning zo achterlaten zoals u de woning heeft aangetroffen. Dit is leeg (met uitzondering van de stoffering) en schoon Algemene vergoeding voor verhuizing en herinrichting Naast de vergoeding voor het betrekken van de wisselwoning, komt u in aanmerking voor de vergoeding zoals genoemd in Woningverbetering terwijl u blijft wonen Mijn woning wordt verbeterd en ik blijf gedurende de uitvoering in mijn woning wonen. Woonborg verbetert het woningbezit. Wij doen dit om de kwaliteit van onze huurwoningen en uw woongenot te verbeteren. Als wij uw woning gaan verbeteren informeren wij u uiterlijk twee maanden voordat de werkzaamheden starten per brief Overeenkomst Voordat de werkzaamheden starten, sluit Woonborg met u een overeenkomst waarin staat welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en welke gevolgen dit heeft voor de huurprijs. Als het gaat om verbeteringen op complexniveau, kunnen huurders worden verplicht om in te stemmen met de renovatiewerkzaamheden. Dit is het geval wanneer 0% van de huurders van dat complex akkoord zijn met de werkzaamheden Vergoeding Afhankelijk van de werkzaamheden die wij uitvoeren, ontvangt u een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld voor het herstellen van saus- en schilderwerk en voor het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden. Het gaat om de volgende bedragen: Keukenrenovatie (vervangen van de wandtegels in de keuken met of zonder vervanging van het Keukenblok 5,- Vloervervanging vanaf 10m2 110,- Kozijnvervanging 5,- Wanneer u drie of meer vertrekken gedurende minimaal vier dagen per vertrek niet kunt gebruiken, ontvangt u een extra vergoeding van 29,- (prijspeil 2014). Voor de uitvoering van de werkzaamheden staat een vastgesteld aantal werkdagen. Wanneer de uitvoering langer duurt en u de vertrekken niet kunt gebruiken, ontvangt u voor iedere extra week ontvangt u 50,- tot maximaal de maandelijkse bruto huurprijs Uitbetaling vergoeding Zodra de woningverbetering is afgerond, ontvangt u de vergoeding. Pagina van 12

9 Ontzorgregeling Bij vloervervanging kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde ontzorgregeling. Dit houdt een vergoeding in natura in. Wij halen de grote spullen uit het betreffende vertrek en verwijderen de vloerbedekking. Na de vloervervanging worden deze zaken teruggezet danwel teruggelegd. Is het niet mogelijk om de vloerbedekking terug te leggen dan kunt u bij een door ons aangewezen stoffeerder nieuwe vloerbedekking uitzoeken. Bij kozijnvervanging geldt ook dat u andere raambekleding en / of buitenzonwering kan uitzoeken wanneer het niet mogelijk is om deze terug te plaatsen door de kozijnvervanging. Wij wijzen de leverancier aan Wisselwoning Wanneer er aantoonbare omstandigheden zijn dat u niet tijdens de verbetering in uw woning kunt blijven wonen, bieden wij u een wisselwoning aan. Het aanbieden van een wisselwoning wordt door ons bepaald. Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u zich melden bij de Regionale Geschillencommissie. Meer informatie over het melden van klachten vindt u op onze website onder Ik huur een woning/klachten. Regionale Geschillencommissie Regio Drenthe Postbus CC EMMEN 6. Hardheidsclausule Wanneer blijkt dat het Sociaal Plan niet toereikend is, kan Woonborg in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van dat plan. 4. Onderhoud Jaarlijks onderhouden wij een deel van ons woningbezit. Voordat wij met het onderhoud aan uw woning starten ontvangt u twee maanden van te voren informatie over de werkzaamheden van ons. Heeft u te maken met keukenrenovatie, vloervervanging, kozijnvervanging of vermindering van woongenot doordat u drie vertrekken minimaal vier dagen niet kon gebruiken? Dan komt u in aanmerking voor een vergoeding. Op bladzijde 10 vindt u alle bedragen op een rijtje. 5. Geschillenregeling Bent u het niet eens met ons beleid van Woonborg en komt u er niet uit met uw contactpersoon? In eerste instantie kunt u dan uw klacht bij ons melden. Pagina 9 van 12

10 Alle bedragen op een rijtje Wijkontwikkeling Verhuis- en herinrichtingsvergoeding zonder gebruik wisselwoning 5.99,-* Verhuis- en herinrichtingsvergoeding met gebruik wisselwoning: Verhuizing naar de wisselwoning 593,-* Verhuizing van de wisselwoning naar gerenoveerde of nieuwe woning 5.99,-* De verhuis- en herinrichtingsvergoeding wordt in twee delen uitgekeerd: ,- bij opzegging van de huurovereenkomst ,- bij inlevering van alle sleutels van de te verlaten woning en de woning is opgeleverd volgens afspraken die zijn vastgelegd tijdens onze voorinspectie. Onderhoud en woningverbetering Keukenrenovatie (vervangen van de wandtegels in de keuken met of zonder vervanging van het keukenblok 5,-* Vloervervanging vanaf 10m2 110,-* Kozijnvervanging 5,- * Wanneer u drie of meer vertrekken gedurende minimaal vier dagen per vertrek niet kunt gebruiken, ontvangt u een extra vergoeding van 29,- * Voor iedere extra week dat u deze vertrekken niet kunt gebruiken ontvangt u 50,- extra, tot maximaal uw maandelijks bruto huurprijs. * prijspeil 1 januari Jaarlijks per 1 januari worden genoemde bedragen geïndexeerd met het percentage waarmee de consumentenprijzen in het voorgaande jaar zijn gestegen. Pagina 10 van 12

11 Pagina 11 van 12

12 Contactgegevens en adressen Woonborg Tynaarlosestraat 1 Postbus AA VRIES T E I Telefonisch zijn we van maandag t/m donderdag bereikbaar van tot uur en vrijdag van tot uur. Contactgegevens van projectleider en aannemer leggen we per project vast. Pagina 12 van 12

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

over woningverbetering

over woningverbetering over woningverbetering In deze brochure staat wat u van Lefier kunt verwachten bij een woningverbetering van uw woning. Ook kunt lezen wat wij van u verwachten. wat is woningverbetering? Onder woningverbetering

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl ingrijpende verbeteringen contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen inhoudsopgave Inleiding 4 1 Hoe en wanneer informeren wij u? 4 2 Akkoordverklaring 5 3 Logeer- of verblijfswoning bij ingrijpend verbeterplan 5 4 Schade aan inboedel 6 5 Vergoeding

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989 www.lefier.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2014-2017 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 3 2. Ondertekening 4 3. Ingrepen in bewoonde staat 5 3.1 Welke ingrepen? 5 4. Vergoedingsregeling 6 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie