Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

2 Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging 5 Sloopbesluit en sloopvergunning 5 Huurprijs, onderhoud en leefbaarheid 5 Een andere woning 6 Vertrek uit de huidige woning 8 Tegemoetkoming in de verhuiskosten 9 Vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) 10 Maatwerk 11 2

3 Waarom dit Sociaal Plan? Het slopen van woningen is voor de betrokken bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Dat realiseren we ons heel goed. Toch moeten we af en toe woningen slopen. Dat geldt ook voor de woning waarin u woont. Dit Sociaal Plan is bedoeld om de onzekerheid die wellicht bij u leeft zo veel mogelijk weg te nemen, in uw kosten tegemoet te komen en uw rechtspositie te respecteren. Het is een aanvulling op uw huurcontract. De daarin vermelde rechten en plichten blijven gewoon van kracht. We doen er alles aan om het sloopproces en de aanloop daar naartoe zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat betekent onder andere dat we u tijdig en goed informeren over de gang van zaken en u helpen bij het vinden van een andere woning. Ook houden we de leefbaarheid in uw buurt op peil. Al met al proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. In dit Sociaal Plan is vastgelegd hoe we dat concreet doen. Ook staat erin waar u aan financiële vergoedingen recht op heeft. Inbreng huurdersvereniging Dit Sociaal Plan Korrelbeton (SP KB) is gebaseerd op het Sociaal Plan Woningbouwvereniging Hoek van Holland (SP WVH). De aanpassingen hebben specifiek betrekking op het project Korrelbeton. Het SP WVH is enige jaren geleden opgesteld in overleg met Huurdersvereniging Houdt Zicht en door haar goedgekeurd.. Het SP KB is opgesteld in overleg met de bewonerscommissie Korrelbeton. We stellen de inbreng en adviezen van de bewonerscommissie zeer op prijs. Onderwerpen die in het SP KB aan de orde komen zijn onder meer: het besluit tot sloop de huurovereenkomst het zoeken van vervangende woonruimte urgentie terugkeerrecht tegemoetkoming in de verhuiskosten Mogelijk worden er voor uw woning of buurt nog extra afspraken gemaakt. Dit gebeurt dan in overleg met de bewonerscommissie. Aanvullingen of aanpassingen worden altijd schriftelijk vastgelegd en naar u toegestuurd. Evaluatie Om het Sociaal Plan actueel te houden, wordt het in samenwerking met de huurdersorganisatie en/of bewonerscommissie geëvalueerd. Als de evaluatie daartoe aanleiding geeft, wordt het plan aangepast. Ik hoop dat het sloopproces waarmee u te maken krijgt, soepel verloopt. Wij zullen daar in elk geval alles aan doen en hopen op uw medewerking. Bas Molenaar Directeur 3

4 Definities In dit Sociaal Plan staan begrippen en afkortingen die regelmatig terugkomen. Daarom als eerste een lijst met de omschrijving van die begrippen en afkortingen. WVH Huurder Herhuisvestingsverklaring (voorheen Stadsvernieuwing- Ingsverklaring) Peildatum Bewonerscommissie Passende huisvesting : Woningbouwvereniging Hoek van Holland : Degene(n) die op basis van een huurovereenkomst met WVH een woning van WVH huren en ook op het adres van de gehuurde woning staan ingeschreven in het bevolkingsregister : Verklaring waarmee de huurder die vanwege sloop zijn huis moet verlaten, bij het zoeken naar een andere woning voorrang heeft op andere woningzoekenden. De bewoner die op de peildatum huurder is van de betreffende woning, krijgt per die datum de urgentiestatus : Datum waarop het bestuur van WVH de huurders heeft laten weten dat hun huizen worden gesloopt. Dit is ook de datum waarop met herhuisvesting van bewoners wordt gestart. De peildatum bepaalt: of de huurder in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten; of de huurder voorrang krijgt bij herhuisvesting. Bewonerscommissie Korrelbeton Woning die passend is voor de mensen die er gaan wonen. In principe is dat een woning die qua oppervlakte vergelijkbaar is met de woning die wordt gesloopt 4

5 Bewonersvertegenwoordiging Aan sloop gaat een hele fase vooraf waarin plannen worden gemaakt, de planontwikkeling. We vinden het belangrijk al in die fase de bewoners bij het proces te betrekken. Met de bewonerscommissie bespreken we hoe bewoners vertegenwoordigd zijn bij de planontwikkeling. Met de bewonersvertegenwoordiging wordt regelmatig overleg gevoerd over bijvoorbeeld: besluit tot sloop van de woning begeleiding van bewoners voorlichting aan bewoners inspraak van bewoners het zo nodig oprichten van een bewonerscommissie stand van zaken en voortgang van het project stand van zaken met betrekking tot het verhuisproces Uiteraard worden alle betrokken huurders regelmatig rechtstreeks door WVH geïnformeerd over wat er gebeurt. Dit doen we schriftelijk maar ook persoonlijk. Sloopbesluit en sloopvergunning Bij sloop moet het bestuur van WVH een besluit tot sloop nemen. De betrokken huurders krijgen daarvan schriftelijk bericht. In die brief staat ook waarom WVH heeft besloten tot sloop. Vervolgens moet WVH een officiële omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. Als belanghebbende kunt u bij de gemeente via een vastgestelde procedure tegen de omgevingsvergunning bezwaar aantekenen. Meer informatie over deze procedure kunt u krijgen bij de Gemeente Rotterdam. Huurprijs, onderhoud en leefbaarheid Zodra besloten is dat uw woning wordt gesloopt wordt de huurprijs niet meer jaarlijks verhoogd. U blijft de op de peildatum geldende huurprijs betalen. Eventuele voorschotten die u heeft betaald voor gas, water, elektriciteit en servicekosten worden net als altijd afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Zolang u in de te slopen woning woont, moet deze goed bewoonbaar blijven. Wij voeren de eventueel noodzakelijke reparaties uit. Voor en tijdens het sloopproces besteden we veel aandacht aan de leefbaarheid en het woonklimaat. Samen met bewonerscommissies of huurdersorganisatie, politie en deelgemeente willen we voorkomen dat de buurt in verval raakt. Dat doen we bijvoorbeeld door: Lege woningen zo lang mogelijk een bewoonde indruk te geven door vitrage op te hangen, de algemene ruimten schoon te houden, het groen te onderhouden en de ramen af en toe te zemen. Gas en licht worden afgesloten, installaties ontmanteld en brievenbussen afgesloten; De woonomgeving schoon te houden; Toezicht te houden op de woonblokken die (grotendeels) leeg staan; Bij vandalisme meteen actie te ondernemen. 5

6 Nadat de woningen leeg zijn opgeleverd, beginnen de werkzaamheden zo snel mogelijk. Als het nodig is, zet de aannemer een hek om het terrein heen en worden de woningen afgesloten. Zo kunnen er geen onbevoegden binnenkomen. Een andere woning De officiële huurders van een woning die moet worden gesloopt hebben recht op een andere woning. Bij definitieve herhuisvesting gaat de zoektocht naar een woning waar u definitief gaat wonen. U hoeft dan maar één keer te verhuizen. Wilt u gebruik maken van het terugkeerrecht (zie verderop in dit Sociaal Plan), dan krijgt u te maken met tijdelijke huisvesting, ook wel wisselwoning genoemd. Huisbezoek om woonwensen op te nemen Ruim voordat de werkzaamheden starten, maken we met u een afspraak voor een huisbezoek. WVH komt bij u thuis om met u uw woonwensen door te nemen. U geeft aan wat uw wensen zijn. De medewerker van WVH kan aan de hand daarvan meestal meteen vertellen wat de mogelijkheden zijn. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand uitnodigen bij dit gesprek aanwezig te zijn. De afspraken die tijdens het huisbezoek worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. U ontvangt binnen twee weken een exemplaar van het verslag. Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u dat aan de betreffende medewerker van WVH doorgeven. Het verslag wordt dan aangepast. Alleen officiële huurders krijgen vervangende woonruimte Alleen als officiële huurder heeft u recht op vervangende woonruimte voor u en uw eventuele gezin. De officiële huurder is de huurder die op de huurovereenkomst staat en die op datzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie (het GBA). De inschrijving in het GBA dient overeen te komen met de te naamstelling van de huurovereenkomst. Kinderen worden tot het gezin gerekend als zij minimaal één jaar voor de peildatum in het bevolkingsregister op uw adres geregistreerd staan. Dit geldt natuurlijk niet voor kinderen die na die tijd zijn geboren. Bij twijfel vraagt WVH u om een uittreksel van het bevolkingsregister. Als de gegevens van het GBA op de peildatum volgens u niet kloppen, krijgt u de mogelijkheid de juiste gegevens over uw woonsituatie te overleggen. Als u bijvoorbeeld bent vergeten aan de gemeente door te geven dat u bent gaan samenwonen, kunt u laten zien dat u samenwoont met bijvoorbeeld een samenlevingscontract en/of een bankrekening en/of verzekeringen op twee namen. Per situatie zullen we bekijken wat er nodig is. Onderhuurders en kamerhuurders hebben geen recht op vervangende woonruimte en de daaraan gekoppelde verhuiskostenvergoeding. Dat geldt ook voor volwassen kinderen die op de peildatum nog thuis wonen en op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte. Zij krijgen geen hulp bij hun zoektocht en hebben ook geen voorrang op andere woningzoekenden. Als het hen niet lukt om voor de sloop een eigen woning te vinden, kunnen ze natuurlijk wel met u meeverhuizen. Met voorrang verhuizen Alle huurders die met sloop te maken krijgen, krijgen op de peildatum een herhuisvestingsverklaring. Zij zijn vanaf dat moment urgent en hebben daarmee voorrang op de 'gewone' woningzoekenden in Hoek van Holland. Met een herhuisvestingsverklaring heeft u voorrang bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen én van bestaande woningen. Wel worden er voorwaarden gesteld aan de huishoudensgrootte en de hoogte van het inkomen. 6

7 Er zijn verschillende manieren om een andere woning te vinden. Als u wilt, kunt u het helemaal zelf regelen. U reageert dan zelf op het aanbod van leegkomende huurwoningen via wwwwoonnetrijnmond.nl U kunt bij het zoeken naar een andere woning ook hulp krijgen van WVH. Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een woonpas en het reageren op woningadvertenties. We kunnen ook helpen met zoeken of u erop attent maken als er een woning vrijkomt die aan uw wensen voldoet. Wat we precies voor u doen, wordt afgesproken tijdens het huisbezoek. Als u wilt verhuizen naar een woning buiten Hoek van Holland en binnen de Stadsregio Rotterdam, dan bemiddelen we voor u. De uiteindelijke beslissing over de toewijzing ligt niet bij WVH. WVH moet echter bij bemiddeling en toewijzing van woningen rekening houden met de regels en wetten die hiervoor gelden zo ook met de 10% regel. Dit betekent dat WVH minimaal 90% van de huurwoningen met een kale huur tot en met 699,48 (prijspeil januari 2014) moet toewijzen aan woningzoekenden met een belastbaar huishoudinkomen van maximaal ,00 per jaar (prijspeil januari 2014). Voor huurders waarvoorop dit Sociaal Plan van toepassing is en een inkomen hebben boven de ,00 geldt dat zij toch in aanmerking komen (dus binnen de 10% vallen) voor een sociale huurwoning met een maandhuurprijs vanaf 596,75 (volgens de huur/inkomenstabel) van WVH. Als het bijzondere geval zich voordoet dat in een betreffend jaar al 10% is toegewezen, is WVH genoodzaakt om de desbetreffende huurder met een inkomen van boven de ,00 op een wachtlijst te zetten. In het begin van een volgend kalender jaar kan de desbetreffende huurder weer aanspraak maken op een sociale huurwoning conform de 10% regel. Terugkeerrecht Als u na sloopnieuwbouw graag wilt terugkeren naar uw woning, dan kunt u gebruik maken van het terugkeerrecht. Daar zitten wel beperkingen aan. De woning die u verlaat bestaat namelijk niet meer na uitvoering van het plan.. Daarom geldt het terugkeerrecht voor het complete project. Als er meer gegadigden zijn voor terugkeer dan er woningen worden teruggebouwd, dan krijgen de huurders met de langste woonduur het eerst een woning aangeboden. Huurders die van het terugkeerrecht gebruik maken, hoeven niet te voldoen aan eventueel bij de woningadvertentie gestelde inkomensnormen mits dit binnen de daarvoor vastgestelde 10% ruimte van de staatsteun blijft. Wie gebruik maakt van het terugkeerrecht, krijgt van WVH zo snel mogelijk een overeenkomst aangeboden. Daarin staan de wederzijdse rechten en verplichtingen. Tijdelijke herhuisvesting bij terugkeer De aanvangshuur die u gaat betalen voor de tijdelijke woning is nooit hoger dan de huurprijs van de woning die u verlaat. Als de wisselwoning een bestaande woning is en minimaal gelijkwaardig aan de oude woning, krijgt u wel te maken met de jaarlijkse huurverhoging. De tijdelijke woning is eigendom van Woningbouwvereniging Hoek van Holland. De tijdelijke woning wordt schoon opgeleverd met verwarmingsinstallatie, aansluitpunt voor gas, water, elektra, kabel en telefoon, een warmwaterinstallatie, vloerbedekking, gordijnen 7

8 en een aansluitpunt voor een kooktoestel. Verdere aansluit- en administratiekosten zijn voor rekening van de huurder. De tijdelijke woning dient bij het verlaten schoon opgeleverd te worden en conform de gemaakte afspraken bij het betrekken van deze tijdelijke woning. Een tijdelijke woning betekent twee keer verhuizen. Een keer van de oude woning naar de tijdelijke woning en een keer van de tijdelijke woning naar de definitieve woning. Huurders die twee keer verhuizen hebben in totaal twee maanden de tijd om te verhuizen zonder dat de dubbele huur betaald hoeft te worden. Huurder kan zelf bepalen hoe zij deze twee maanden over de verhuizingen verdelen. Op het moment dat u uit uw oude woning vertrekt, geeft u aan of u van plan bent terug te keren naar een nieuwe woning in het nieuwbouwproject (zie ook tegemoetkoming verhuiskosten bij terugkeer). Misschien verandert u in de loop van de tijd van gedachten en wilt u in de wisselwoning blijven wonen. In veel gevallen kan dat. Wel kijken we dan naar de huurprijs van de woning. Als die bij aanvang is verlaagd naar het niveau van de huurprijs van uw vorige woning, dan wordt de huurprijs met terugwerkende kracht verhoogd naar de normale huurprijs van de tijdelijke woning. Verhuizing naar een verzorgingshuis Huurders die naar een verzorgingshuis willen verhuizen kunnen dit aangeven tijdens het gesprek wat er gevoerd wordt met een medewerkster van WVH. Zij zal contact opnemen met Ineke van Rijn van Vites met het verzoek dat zij contact opnemen met huurder. Een medewerker van deze organisatie komt dan op huisbezoek en stelt een zogenaamd preadvies op. Dit advies gaat naar de Stichting Rotterdam Indicatieorgaan (SRI) die uiteindelijk beslist over de indicatie. WVH kan wel bemiddelen bij de toewijzing van deze woningen maar niet beslissen over de toewijzing. Aanpassingen WMO Heeft u in uw woning aanpassingen die destijds zijn aangevraagd via de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) of later via de WMO, dan kunt u WVH vragen om ook in de nieuwe woning die aanpassingen te realiseren. WVH regelt de afhandeling hiervan. U mag de voorzieningen zonder kosten in de woning achterlaten. Geen administratiekosten nieuwe huurovereenkomst WVH Als u de nieuwe woning, permanent of tijdelijk, van WVH huurt, betaalt u bij het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomst geen administratiekosten. Huurtoeslag Wellicht ontvangt u voor uw huidige woning huurtoeslag. Als de nieuwe woning die u gaat huren een andere huurprijs heeft, wordt de huurtoeslag opnieuw bepaald. Wij kunnen de hoogte van deze bijdrage berekenen. Of u in de nieuwe situatie (ook) recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen (en dat van uw huisgenoten), uw eventuele vermogen en de huurprijs van de nieuwe woning. Onze medewerkers kunnen daarover meer informatie geven. Als de huurovereenkomst van de nieuwe woning niet op de eerste dag van de maand ingaat, kan volgens de Wet op de huurtoeslag de huurtoeslag pas vanaf de volgende maand worden aangevraagd. WVH compenseert dit 'tekort aan huurtoeslag. Wij betalen het bedrag waarop u recht zou hebben in die maand. Huurder dient dit dan wel aan te tonen. Voor WVH is de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst maatgevend. We gaan ervan uit dat u zich ook per die datum in het GBA op het nieuwe adres heeft ingeschreven. 8

9 Vertrek uit de huidige woning Huuropzegging door de huurder Nadat u vervangende woonruimte heeft gevonden, zegt u de huur van uw oude woning schriftelijk op. U kunt hiervoor een standaard opzeggingsformulier van WVH invullen. Onze medewerkers kunnen daarbij helpen. WVH informeert u tijdig over de opzegtermijn die wordt gehanteerd. Overigens gaan we daar soepel mee om. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat u dubbele huur betaalt. Vanaf het moment dat u de nieuwe woning betrekt en dus de huur hiervoor betaalt, hoeft u geen huur meer voor de te verlaten woning meer te betalen. De datum van de laatste inspectie en het inleveren van de sleutel is in principe één maand na de huuringangsdatum van de nieuwe woning. Huuropzegging door WVH Wij proberen altijd overeenstemming te bereiken over de verhuizing en daarmee ook over de huurbeëindiging van de oude woning. Dit gebeurt in goed overleg met de bewoner waarbij alle mogelijke oplossingen worden besproken. Pas als het helemaal niet lukt er met de huurder op tijd uit te komen, starten we als uiterste middel een juridische procedure. De huur wordt in dat geval per aangetekende brief door WVH opgezegd 'wegens dringend eigen gebruik'. De rechter moet dan het tijdstip vaststellen waarop de huurovereenkomst eindigt. Tussen het moment van opzegging en de daadwerkelijke beëindiging van de huur zitten normaal gesproken drie tot zes maanden. WVH laat het belang van de bewoner zwaar wegen, maar bij de beslissing om een procedure te starten is de voortgang van het project doorslaggevend. Ruim voordat WVH een procedure start, hebben we een passende woning beschikbaar gesteld. Overigens blijft u ervoor verantwoordelijk om ook zelf naar passende woonruimte te zoeken. Oplevering van de woning Voordat u gaat verhuizen komt onze opzichter voor een woninginspectie. Bij die gelegenheid bespreekt u met de opzichter hoe de woning wordt achtergelaten. De opzichter legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Om misverstanden te voorkomen, vragen we u deze afspraken voor akkoord te ondertekenen. U krijgt een kopie. De veranderingen die u zelf heeft aangebracht in en rond uw woning kunt u (voorzover mogelijk) meenemen naar het volgende huis. Het kan ook zijn dat u hier andere afspraken over maakt met de opzichter. Meer hierover leest u onder de kop Vergoedingen voor zelfaangebrachte veranderingen (ZAV). In principe stellen we geen eisen aan hoe wanden en plafonds in de woning zijn afgewerkt. Hetzelfde geldt voor het schilderwerk en onderdelen in de woning zoals deuren, bovenkastjes, keukenblok en dergelijke. U kunt de vloerbedekking in de woning achterlaten. Als het nodig is zorgt WVH voor verwijdering. Woning, berging en tuin of balkon moeten bij oplevering van de woning wel leeg zijn. Er mogen geen meubels, andere huisraad of vuil achterblijven. Bij inlevering van de sleutels controleert de opzichter of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Is dat niet zo en komt u de afspraken ook niet na als we u daartoe aanmanen, dan voert WVH de benodigde werkzaamheden uit op uw kosten. Deze kosten worden afgetrokken van de tegemoetkoming in de verhuiskosten. 9

10 Tegemoetkoming in de verhuiskosten Alleen officiële huurders met een huurovereenkomst voor onbeperkte tijd krijgen een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Tijdelijke overeenkomsten vallen buiten iedere financiële regeling. De hoogte van de tegemoetkoming bij permanente verhuizing (prijspeil 1 januari 2014) bedraagt 5.799,45 U krijgt 2.899,72 van de tegemoetkoming uitbetaald als u de huur opzegt. Heeft u op dat moment schulden of tegoeden bij WVH, dan worden die meteen verrekend. Als u de nieuwe woning niet van WVH huurt, vragen we u om de schriftelijke acceptatie van de nieuwe woning. De rest van de tegemoetkoming, eveneens na aftrek van eventuele schulden, krijgt u bij het tekenen van de huurovereenkomst van de nieuwe woning (bij een woning van WVH) of nadat u een huur- of koopovereenkomst kunt overleggen (bij een woning die niet van WVH is). We storten de tegemoetkoming in de verhuiskosten op uw bank- of girorekening. Indien een huurder een huur- of koopovereenkomst bij een derde niet wil of kan overleggen wordt het restant van de tegemoetkoming gestort na oplevering en inleveren van de sleutels van de huidige woning. Als u van plan bent om bij de verhuizing een verhuisbedrijf in te schakelen is het belangrijk om te weten dat WVH met één verhuisbedrijf een projectprijs heeft afgesproken, met daarbij de keuze uit verschillende verhuispakketten. Met deze collectieve afspraak wil WVH u deze dienstverlening tegen een scherpe prijs aanbieden. Als u van deze aanbieding gebruik wilt maken dient u dit in uw opzegbrief of op het opzegformulier, waarmee u de huur van uw oude woning opzegt, aan te geven. Tegemoetkoming verhuiskosten bij terugkeer Als u gebruik maakt van het terugkeerrecht en u heeft dit al direct bij de uitverhuizing in de renovatieovereenkomst verklaard, dan heeft u recht op een extra tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dat is één keer een bedrag van 1.226,98. De wisselwoning wordt gestoffeerd aan u opgeleverd. Dat betekent dat deze is voorzien van voerbedekking, gordijnen en indien noodzakelijk zonwering. Ook dit extra bedrag wordt uitbetaald op uw bank- of girorekening na het tekenen van de huur (of koop) overeenkomst van de nieuwe woning. En ook van deze geldsom worden eventuele openstaande schulden afgetrokken. Indexering De genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens (2000 =100) van het voorgaande jaar. Vergoeding voor zelfaangebrachte veranderingen (ZAV) Bij sloop geeft WVH een vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen in of aan de woning. Om de hoogte van de vergoeding te bepalen, komt onze opzichter de veranderingen in de bewoonde woning opnemen. Hij houdt daarbij rekening met de gemaakte kosten en de ouderdom van de voorziening. De verhuurbaarheid speelt een minder belangrijke rol. Als de ouderdom niet duidelijk is, verricht WVH een taxatie. Voor veranderingen die u heeft aangebracht na de peildatum krijgt u geen vergoeding. 10

11 Uiteindelijk beslist WVH of en welke veranderingen worden vergoed. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door u en door ons. Het bedrag wordt direct na het inleveren van de sleutels van de oude woning overgemaakt op uw bank- of girorekening. Maatwerk Er kunnen situaties voorkomen waar dit Sociaal Plan Korrelbeton geen antwoord op heeft. WVH zal altijd proberen om tot een redelijke oplossing te komen. Als u met een situatie te maken krijgt waar dit Sociaal Plan geen oplossing voor biedt, dan kunt u WVH vragen om een maatwerkoplossing. WVH reageert binnen 28 dagen op dit verzoek. 11

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden Als u de huur opzegt Voor de exacte voorwaarden van de huuropzegging verwijzen wij u naar de huurovereenkomst en de Algemene en bijzondere huurvoorwaarden. Ook kunt u de informatie vinden op onze website:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst Als u nog geld van ons tegoed heeft, wordt de overschrijving tegelijk met de eindafrekening verzonden. Dat betekent dat het geld binnen enkele dagen op uw bankrekening staat.

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie