Sociaal Project Plan. Augustus Amundsenstraat 2 t/m 40 (040)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38"

Transcriptie

1 Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard (040) Openingstijden: maandag tot en met donderdag uur tot uur vrijdag uur tot uur

2 Sociaal Project Plan t.b.v herstructurering Amundsenstraat 2 t/m oktober

3 Inhoud 1. Inleiding Algemene zaken Wie is mijn contactpersoon? Waarom sloop? Voor wie is het Sociaal Project Plan bedoeld? En voor wie niet? Wanneer is het Sociaal Project Plan geldig? Klachtenregeling en hardheidsclausule Herhuisvesting en woningtoewijzing Op zoek naar een andere woning Passende woning U heeft voorrang op andere woningzoekenden Volgorde van woningaanbieding Weigeren van een aangeboden woning Krijg ik ook urgentie voor een koopwoning van Woningbelang? Terugkeren in de Amundsenstraat? Verhuizen naar een nieuwbouwwoning van Woningbelang Verhuizen naar een woning buiten Woningbelang Spijtoptantenregeling? Hoe laat u uw woning achter? Verhuistermijn Behoud van inschrijfduur als woningzoekende Vergoedingen Verhuis- en herinrichtingsvergoeding Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Maatwerk voor huurder Persoonlijk contact Aanpassingen voor mindervaliden en senioren Huurgewenning Nazorg Leefbaarheid Huurverhoging en onderhoud Beheer en tijdelijke verhuur Afvalcontainer Bijlagen

4 1. Inleiding De huidige woningen aan de Amundsenstraat 2 t/m 40 worden gesloopt. Woningbelang bouwt er nieuwe woningen terug. Daarom moeten alle bewoners verhuizen. Belangrijk is dat hiervoor alles goed geregeld is. Daarom is dit Sociaal Project Plan opgesteld. Speciaal voor de bewoners van de Amundsenstraat. Het plan is opgesteld in overleg en met instemming van de bewonerscommissie. In dit Sociaal Project Plan leest u met welke afspraken en regelingen u te maken krijgt. Het plan schept duidelijkheid voor u en voor ons! Dit Sociaal Project Plan is gebaseerd op het Algemeen Sociaal Plan bij herstructurering d.d. 14 oktober Dit is door Woningbelang opgesteld in overleg met de HuurdersBelangenVereniging (HBV). In 2014 is het document geëvalueerd door Woningbelang en de HBV. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het document. 2. Algemene zaken 2.1 Wie is mijn contactpersoon? Het is een ingrijpende gebeurtenis om het vertrouwde huis te moeten verlaten. Woningbelang zet zich daarom in om u tijdens dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Jorn Sliedrecht is gedurende het hele proces uw contactpersoon. Heeft u vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met Jorn Sliedrecht. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) of Wilt u liever persoonlijk contact? Dan komt hij ook graag bij u langs. 2.2 Waarom sloop? Woningbelang heeft eerst zorgvuldig alle mogelijkheden voor de woningen in de Amundsenstraat bekeken. Vervolgens is medio 2014 definitief besloten om de woningen aan de Amundsenstraat 2 t/m 40 te slopen. Na de sloop worden er nieuwe woningen gebouwd. De nieuwbouw gaat bestaan uit levensloopbestendige appartementen. 2.3 Voor wie is het Sociaal Project Plan bedoeld? Het Sociaal Project Plan is bedoeld voor alle huurders (hoofdhuurder en eventuele medehuurders) in de Amundsenstraat 2 t/m 40 met een vast huurcontract. Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit Sociaal Project Plan. De bewoner van de Amundsenstraat: - heeft een huurovereenkomst met Woningbelang voor onbepaalde tijd; - woont ook feitelijk in één van de woningen van Amundsenstraat 2 t/m 40; - staat op dit adres ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Valkenswaard. 2.4 En voor wie niet? Bewoners van wie de huurovereenkomst wordt ontbonden na een gerechtelijke uitspraak komen niet in aanmerking voor de regelingen in dit plan. Het gaat hierbij om ontbinding naar aanleiding van overlast (o.a. hennep) en/of huurachterstand. Bewoners met een tijdelijk huurcontract of bruikleencontract via Interveste kunnen géén aanspraak maken op de regelingen in dit plan. 4

5 2.5 Wanneer is het Sociaal Project Plan geldig? Dit Sociaal Project Plan gaat in op 17 oktober Dit wordt ook wel de peildatum genoemd. Dit betekent dat u vanaf deze datum gebruik kunt maken van de regelingen in dit plan. Het Sociaal Project Plan geldt tot het einde van het sloop- en nieuwbouwtraject. 2.6 Klachtenregeling en hardheidsclausule Wij verwachten dat we u met dit Sociaal Project Plan zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Maar problemen zijn er om op te lossen. Samen komen we er vast uit. Lukt dat niet? Dan wordt het geschil voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van Woningbelang. Het reglement van deze Geschillencommissie is dan van toepasing. Heeft dit Sociaal Project Plan voor u gevolgen die veel ongunstiger zijn voor u dan voor de overige huurders van de Amundsenstraat? Dan kunt u Woningbelang schriftelijk verzoeken af te wijken van het Sociaal Project Plan (hardheidsclausule). In uw verzoek schrijft u de redenen op waarom u zich benadeeld voelt. Dit bespreken we met u. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechter. 3. Herhuisvesting en woningtoewijzing 3.1 Op zoek naar een andere woning Vanaf 17 oktober 2014 heeft u urgentie. Dit betekent dat u met voorrang kunt reageren op het woningaanbod van Woningbelang. Wekelijks staat het woningaanbod op onze website ( U kunt zelf reageren op de vrijkomende woningen die op onze website staan. U kunt reageren via de website. Heeft u geen internet? Spreek dan met Jorn Sliedrecht af hoe we u op de hoogte houden van het woningaanbod en hoe u erop kan reageren. U kunt op alle woningen reageren. U moet wel voldoen aan eventuele voorwaarden die worden gesteld aan een woning. Als u 25 jaar oud bent kunt u dus niet reageren op een seniorenwoning. Wilt u een ander type woning dan waar u nu woont? Dan wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan uw wens. U heeft tot en met oktober 2015 de tijd om een woning te vinden. Wij helpen u hier uiteraard bij. Heeft u in juni 2015 nog geen woning gevonden? Dan gaan we in gesprek met u om zo snel mogelijk een woning te vinden. Heeft u augustus 2015 nog geen woning gevonden? Dan biedt Woningbelang een passende definitieve woning aan. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden. Dit laatste aanbod mag u niet weigeren. Wordt deze woning toch geweigerd? Dan verzoekt Woningbelang de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen zonder vervangende woonruimte aan te bieden. De gerechtelijke kosten zijn hierbij voor u en uw urgentie vervalt. 3.2 Passende woning Zoals u bij 3.1 kunt lezen kan het voorkomen dat Woningbelang u een passende definitieve woning aanbied. Dit doen we wanneer u in augustus 2015 nog geen andere woning heeft gevonden. Wanneer is een woning passend? Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan uw huidige woning. Ook kijken we naar uw persoonlijke omstandigheden. In de bijlagen vindt u een overzicht van de woningen die passend zijn. 5

6 Kunt u de nieuwe huurprijs betalen? Hierboven staat al duidelijk aangegeven dat u zelf kunt reageren op de woningen. Het is wel verstandig om te kijken naar een passende huurprijs. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert om ongeveer 30% van het netto inkomen te besteden aan uw huur. Dit is volgens het Nibud een betaalbare huur. Het gaat dan om de netto huur. Dit betekent de huur uit de advertentie met aftrek van de eventuele huurtoeslag en servicekosten. Voor meer informatie over betaalbaarheid en het maken van een proefberekening kijkt u op Wilt u weten of u huurtoeslag krijgt bij een bepaalde huur? En hoeveel? Kijk dan op Heeft u geen internet of zijn er dingen onduidelijk neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 3.3 U heeft voorrang op andere woningzoekenden U heeft urgentie. U krijgt dus voorrang bij het reageren op het actueel aanbod van Woningbelang. Er zijn bij Woningbelang drie soorten urgent woningzoekenden: - urgenten vanwege herstructurering, - urgenten vanwege medische redenen, - urgenten vanwege sociale redenen. U behoort tot de categorie urgent vanwege herstructurering. Dit zijn bewoners die door herstructurering gedwongen zijn hun woning te verlaten. 3.4 Volgorde van woningaanbieding Welke volgorde wordt gehanteerd wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde vrijkomende woning reageren? Bewoners met een sociale of medische urgentie hebben voorrang op mensen met een urgentie vanwege herstructurering. Welke volgorde wordt gehanteerd wanneer meerdere bewoners van de Amundsenstraat op dezelfde vrijkomende woning reageren? De woonduur (aantal jaren dat iemand in de woning woont) en de inschrijftijd (de tijd dat iemand bij Woningbelang ingeschreven staat als woningzoekende) worden opgeteld. De bewoner waarbij deze opgetelde duur het langst is krijgt de woning aangeboden. Volgorde op internetsite Op de internetsite van Woningbelang staat aangegeven op welke positie u bent geëindigd. Deze volgorde klopt echter niet altijd voor de urgent woningzoekenden, de categorie waartoe u behoort. Voor u geldt de volgordebepaling zoals hierboven staat benoemd. U kunt altijd contact met Jorn Sliedrecht opnemen om te vragen op welke plaats u bent geëindigd. 3.5 Weigeren van een aangeboden woning Krijgt u een woning aangeboden? Dan gaat u altijd zelf kijken. Is de woning toch niet naar uw wens? Dan mag u deze weigeren. Een nieuwbouwwoning kunt u niet bezichtigen. U beslist vanuit een brochure of plattegrond. Hoe vaak mag u weigeren? Dit willen we (nu nog) niet begrenzen. Als u steeds opnieuw de door u gekozen woning weigert, dan gaan we met u in gesprek. Samen zorgen we ervoor dat u vóór 1 november 2015 een andere passende woning heeft. 6

7 Wanneer u een woning heeft geaccepteerd en alsnog weigert voordat u de huur heeft opgezegd, heeft dit wel gevolgen voor u. U wordt dan gedurende drie maanden onderaan de lijst gezet van de urgent woningzoekenden. Wanneer Woningbelang u een definitieve passende woning aanbiedt, mag u deze niet weigeren (zie ook paragraaf 3.1). 3.6 Krijg ik ook urgentie voor een koopwoning van Woningbelang? Ook voor de woningen die Woningbelang verkoopt, krijgt u voorrang. Bij een aantal woningen zijn er leeftijdscriteria waar u aan moet voldoen. Heeft u interesse in koopwoningen, laat dit dan aan Jorn Sliedrecht weten. 3.7 Terugkeren in de Amundsenstraat? Op de plek van de woningen in de Amundsenstraat worden nieuwe levensloopbestendige appartementen gebouwd. Op dit moment is nog niet bekend voor welke doelgroep de appartementen bestemd zijn. Wanneer u voldoet aan de criteria (worden nog bepaald) en de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 2.3, kunt u terugkeren naar de nieuwbouw. Voldoet u aan de criteria en voorwaarden en wilt u terugkeren? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Wisselwoning/tijdelijke huisvesting Kiest u ervoor om terug te keren? Dan kunt u tijdelijk gebruik maken van een wisselwoning. Een wisselwoning is een woning waar u tijdelijk kunt wonen, als uw woning wordt gesloopt. Wij zoeken samen met u naar een geschikte wisselwoning. Zorgt u zelf voor tijdelijke huisvesting en heeft u dus geen wisselwoning nodig? Dan krijgt u daarvoor een passende vergoeding. De vergoeding hangt af van de tijdelijke huisvesting en wordt in overleg met u vastgesteld. 3.8 Verhuizen naar een nieuwbouwwoning van Woningbelang Besluit u om te verhuizen naar een woning in een nieuwbouwproject van Woningbelang? Dan kan het zijn dat deze woning nog niet klaar is op het moment dat u de Amundsenstraat moet verlaten. Jorn Sliedrecht bekijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke huisvesting (zie ook 3.7 Wisselwoning/tijdelijke huisvesting ) totdat uw nieuwe woning klaar is. Heeft u interesse in een woning in een nieuwbouwproject van Woningbelang? Geef uw interesse door aan Jorn Sliedrecht. 3.9 Verhuizen naar een woning buiten Woningbelang U kunt ook reageren op een woning van een andere verhuurder. Bijvoorbeeld Woonbedrijf, Thuis of een particuliere verhuurder. Woningbelang kan u hiervoor geen urgentie geven. Wel kunt u gebruik maken van de regelingen uit dit Sociaal Project Plan, behalve huurgewenning (zie paragraaf 5.3). Dit geldt ook wanneer u besluit om te verhuizen naar een koopwoning Spijtoptantenregeling? Heeft u aangegeven dat u niet wilt terugkeren naar de nieuwbouw? En u bent van gedachte veranderd? Dan beschouwen we u als een spijtoptant. U moet dan wel binnen één jaar na het vertrek uit uw oorspronkelijke woning schriftelijk melden dat u toch liever terug wilt keren naar de nieuwbouw. Dit geldt alleen voor bewoners die voldoen aan de criteria voor de nieuwbouw aan de Amundsenstraat. Het kan zijn dat de nieuwbouw dan al is toegewezen aan andere woningzoekenden. U komt dan als eerste aan de beurt als er weer een woning vrijkomt van de nieuwbouw aan de Amundsenstraat. 7

8 3.11 Hoe laat u uw woning achter? Heeft u een andere woning gevonden? Dan zegt u de huur op van uw huidige woning. U ontvangt van Woningbelang een brief. Hierin staat met welke dingen u rekening moet houden en hoe u uw woning achter moet laten. Lever de woning leeg en schoon op Woningbelang controleert dit nadat u de sleutels ingeleverd heeft. Is de woning niet leeg en schoon? Dan maakt Woningbelang dit alsnog in orde. De kosten hiervoor brengt Woningbelang bij u in rekening. Wat hoeft u niet te doen? U hoeft gaatjes niet te dichten. En de volgende zaken hoeft u niet uit de woning te verwijderen: alle soorten vloerafwerking (tegels, laminaat, parket, vloerbedekking, vinyl e.d.) alle (rol-) gordijnen, luxaflex, lamellen en rails planken lampen spijkers en pluggen accessoires in keuken, badkamer en toilet zonneluifels en rolluiken Twijfelt u of u iets wel of niet moet verwijderen? Neemt dan contact op met Jorn Sliedrecht Verhuistermijn Wanneer u definitief of tijdelijk verhuist, betaalt u slechts de huurprijs van de woning waar u naartoe gaat. U betaalt dus geen dubbele huur. Dit geldt voor een periode van maximaal 4 weken. U heeft dus 4 weken de tijd om te verhuizen. Heeft u langer de tijd nodig? Dan betaalt u voor de extra tijd wel dubbele huur Behoud van inschrijfduur als woningzoekende U behoudt bij verhuizing met urgentie bij herstructurering de opgebouwde inschrijfduur als woningzoekende. De opgebouwde inschrijftijd vervalt echter als u naar een woning verhuist met meer dan 20 woonwaarderingspunten meer dan de huidige woning aan de Amundsenstraat. Wilt u weten of u uw inschrijftijd behoudt bij verhuizing? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 4. Vergoedingen 4.1 Verhuis- en herinrichtingsvergoeding Omdat u moet verhuizen heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding van 5.799,- (per 1 maart 2014). Elk jaar wordt op 1 maart dit bedrag geïndexeerd door de rijksoverheid. Dit bedrag wordt in twee keer uitgekeerd. 75% ontvangt u nadat u de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd. Het resterende bedrag ontvangt u nadat de sleutels zijn ingeleverd. De vergoeding wordt slechts één keer verstrekt. Ook als u gebruik maakt van een wisselwoning. Eventuele huurachterstanden of schulden bij Woningbelang verrekenen we met de vergoeding. Staat u onder bewindvoering? Dan maken we afspraken met de bewindvoerder. Laat u de woning niet achter volgens de afspraken? Dan worden de kosten om dit op te lossen in mindering gebracht op de vergoeding. 8

9 4.2 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Heeft u zelf voorzieningen/verbeteringen aangebracht in of aan uw woning? Dan mag u deze meenemen. Verbeteringen die in uw huidige woning achter moeten blijven, komen misschien in aanmerking voor een vergoeding. Hiervoor gelden een aantal algemene voorwaarden. Deze zijn beschreven in de folder Alles over klussen in huis Wilt u weten of uw ZAV in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. De eventuele vergoeding wordt uitgekeerd nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd. 5. Maatwerk voor huurder 5.1 Persoonlijk contact Uw vaste contactpersoon bij Woningbelang is Jorn Sliedrecht. Hij zorgt er voor dat u zo goed mogelijk wordt begeleid. Afspraken die hij met u maakt worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd. Verder kan Jorn Sliedrecht u helpen bij het aanvragen van inkomensgegevens (Inkomensverklaring) bij de Belastingdienst. Hij kan voor u een proefberekening maken voor de hoogte van uw huurtoeslag bij een nieuwe woning. Ook is het mogelijk om met hulp van Jorn Sliedrecht huurtoeslag aan te vragen of te wijzigen wanneer u gaat verhuizen. Heeft u hulp nodig bij werkzaamheden rondom uw verhuizing? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Hij bekijkt met u om welke werkzaamheden het gaat en wat de kosten hiervan zijn als Woningbelang ze uitvoert. U moet er rekening mee houden dat de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de verhuis- en inrichtingsvergoeding (zie paragraaf 4.1). Kunt u uw verhuizing niet zelf regelen? Jorn Sliedrecht kan er voor zorgen dat een verhuisbedrijf bij u langskomt voor het maken van een offerte. De kosten van het verhuisbedrijf betaalt u uiteraard zelf. 5.2 Aanpassingen voor mindervaliden en senioren Heeft u aanpassingen in uw woning via de regeling Comfortabel wonen van Woningbelang? En heeft u deze ook nodig in uw nieuwe woning? Dan worden deze voorzieningen op kosten van Woningbelang overgezet naar uw nieuwe woning. Deze woning moet dan wel van Woningbelang zijn. Heeft u aanpassingen in uw woning via de WMO (gemeente)? En heeft u deze ook nodig in uw nieuwe woning? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 5.3 Huurgewenning Gaat u verhuizen en moet u hierdoor een hogere huur gaan betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor huurgewenning. Huurgewenning is bedoeld om te wennen aan de nieuwe (hogere) huur. Wanneer komt u in aanmerking voor huurgewenning? - U verhuist naar een passende huurwoning van Woningbelang. In paragraaf 3.2 leest u wat een passende woning is. - Uw (gezamenlijk) bruto-inkomen bedraagt maximaal ,- (1 juli 2014). Uitgangspunt is een zo recent mogelijke inkomensverklaring van de Belastingdienst (zie bijlage voor meer informatie). - De (netto)huur van uw nieuwe woning is minimaal 51,- hoger dan van uw woning in de Amundsenstraat. 9

10 De (netto) huur is de kale huurprijs min de eventuele huurtoeslag. De servicekosten en de eventuele energiekosten worden buiten beschouwing gelaten. Is de nieuwe (netto) huur meer dan 200,- hoger dan uw huidige (netto)huur? Dan geldt de huurgewenning over maximaal 200,-. Het wennen aan de nieuwe huur gebeurt in maximaal 4 jaar. Dit betekent dat u uiterlijk in het vierde jaar de volledige huur betaalt. In de bijlagen zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen om dit te verduidelijken. 5.4 Nazorg Enkele maanden na de verhuizing neemt Woningbelang contact met u op. Wij informeren dan of de verhuizing naar wens is verlopen. Ook zijn wij erg benieuwd naar uw mening over de begeleiding en dienstverlening van Woningbelang. 6. Leefbaarheid 6.1 Huurverhoging en onderhoud Per 17 oktober 2014 wordt de huur van uw woning in de Amundsenstraat niet meer verhoogd. Uiteraard kunt u gewoon blijven rekenen op de (onderhouds)service die u van Woningbelang gewend bent. 6.2 Beheer en tijdelijke bewoning Woningbelang blijft zich inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de Amundsenstraat. Jorn Sliedrecht is regelmatig aanwezig om de leefbaarheid in de gaten te houden. Heeft u klachten over de leefbaarheid? Neem dan contact met hem op. Als u verhuist proberen we de woning tijdelijk te laten bewonen. Dit doen we omdat leegstaande woningen niet goed zijn voor de leefbaarheid in en rondom de Amundsenstraat. Interveste zorgt er voor dat de leeggekomen woningen tijdelijk worden bewoond. Dit doen ze in opdracht van Woningbelang. Interveste is een bedrijf dat gespecialiseerd is in leegstandbeheer. Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 6.3 Afvalcontainer Als het noodzakelijk is plaatst Woningbelang een gesloten afvalcontainer bij het wooncomplex. Deze container is uitsluitend bedoeld voor het afvoeren van verhuisafval en overtollige huisraad (geen meubels) van de vertrekkende (vaste) huurders en nieuwe tijdelijke huurders. Gaat u verhuizen en heeft u veel afval? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 10

11 Bijlagen Toelichting begrippen Algemeen Sociaal Plan: Sociaal plan met betrekking tot alle herstructureringsprojecten van Woningbelang, waarin een aantal algemeen geldende regels en voorwaarden is vastgelegd. Hierin ligt vast wat huurders/bewoners, die met herstructureringsprojecten te maken krijgen, van Woningbelang kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Herstructurering: Een ander woord voor het verhogen van de kwaliteit van woningen en woonomgeving in een wijk. Dit kan door het slopen van woningen en daarna nieuwbouw te realiseren, maar ook door woningen ingrijpend te renoveren of te verkopen. Geschillencommissie: Een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden. Deze leden zijn niet in dienst van Woningbelang. Eén lid is voorgedragen door het bestuur van Woningbelang, één lid is voorgedragen door de Ondernemingsraad van Woningbelang en één lid is voorgedragen door de HuurdersBelangenVereniging. De geschillencommissie toetst de klacht of geschil van de huurder aan het beleid van Woningbelang en geeft advies over de klacht of het geschil. De directeur-bestuurder van Woningbelang doet uiteindelijk uitspraak over de klacht of het geschil. Wisselwoning: Een tijdelijke woning die passend moet zijn qua grootte en geschikt moet zijn voor eventuele beperkingen van de huurder(s). Woningbelang zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon en gesausd of behangen is. De wisselwoning heeft een standaard uitrusting met een keukenblok, een toilet/badkamer (minimaal met douche). Verder is de wisselwoning voorzien van verwarming, warmwatervoorziening, vloerbedekking en raambekleding. De netto huur van de wisselwoning is gelijk aan de netto huur van de woning die u moet verlaten. Tenzij de huur van de wisselwoning lager is. Als u huurtoeslag ontvangt, dan stopt deze tegelijk met de oude huur. Voor de wisselwoning moet u opnieuw huurtoeslag aanvragen. Dit kan via de Belastingdienst. Woningwaarderingspunten: Om de huurprijs voor een woning te bepalen hanteert Woningbelang een wettelijk puntensysteem. Dit systeem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Om de kwaliteit van een huurwoning weer te geven worden woningwaarderingspunten toegekend aan verschillende onderdelen. Het totaal van alle woningwaarderingspunten geeft de maximale huurprijs voor de betreffende woning weer. Regeling Comfortabel wonen : Dit is een regeling van Woningbelang voor haar huurders van 55 jaar of ouder. De regeling biedt de mogelijkheid om voorzieningen door Woningbelang in de woning te laten aanbrengen. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet, douchezitje of wandbeugels. Voor meer informatie kunt u Jorn Sliedrecht vragen naar een brochure over de regeling. WMO: Deze afkorting staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet zorgt er voor dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Een traplift in uw woning kan hiervan een voorbeeld zijn. 11

12 Inkomensverklaring: Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst. Hierin staan gegevens over uw inkomen. Woningbelang heeft de verklaring nodig voor haar administratie. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het gratis opvragen via de Belastingtelefoon Houdt u er rekening mee dat u dit tijdig doet. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u het formulier heeft ontvangen. Zorg er voor dat u bij het aanvragen van het formulier uw BSN-nummer (voorheen Sofinummer) bij de hand heeft. Lukt het u niet om de verklaring aan te vragen? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Hij kan u helpen bij de aanvraag. Interveste: Interveste is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met het beheren van onder andere leegstaande woningen. Het beheer van leegstaande woningen aan de Amundsenstraat wordt door Interveste uitgevoerd. Interveste zorgt er voor dat de leegstaande woningen tijdelijk worden bewoond. 12

13 Overzicht passende woningen Het overzicht van de passende woningen is onderverdeeld in 3 categorieën: - Passende woningen voor de bovenwoningen met 1 slaapkamer - Passende woningen voor de bovenwoningen met 2 slaapkamers - Passende woningen voor de benedenwoningen Passende woningen voor de bovenwoningen met 1 slaapkamer De bovenwoningen met 1 slaapkamer hebben gemiddeld 97 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 4, 14, 20, 28 en 38. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 117 woonwaarderingspunten heeft. In onderstaande tabel zijn deze woningen benoemd. Complex Woonwaarderingspunten (gemiddeld) Pastoor van Vroonhovenstraat 12 t/m 38 en 50 t/m Willibrorduslaan a, 134 t/m 136a, 150 t/m 152a, a 103 Oudehof 20a, 40-40a 112 Binnenveld 2-2a 100 Gelukken 2-2a, Europalaan 22 t/m 108 (Rapelenberg) 108 Haagstraat 69, 69a, 69b, 71, 71a, 71b 112 Molenstraat 24d t/m f en 24h t/m l en 24n 111 De Molensteen 19 t/m 25a 104 Heggeroosstraat 5, 11, Lijsterbeslaan 6 t/m 12, 24, 26, 30 t/m 34, 46, 48, 52, 66 t/m 72, 76 t/m Jeneverbeslaan 8 t/m18, 32 t/m 42, 58, Kerstroosstraat 33, 39, 57, Seringenstraat 47, Doornappelstraat 14 t/m 18, 24 t/m Nieuwe Waalreseweg 109 t/m t/m 147, 161 t/m 171, 248 t/m Bremlaan 10 t/m 24, 40 t/m 50, 66 t/m Gaspeldoornlaan 9 t/m 23, 41 t/m Klaproosstraat 35, Ridderspoor 10, 16, Jorisdal 52, 60 t/m70, 74, Rudolfusdal 6 t/m 16, 20, 22, 26, 28, 32 t/m 36,

14 Passende woningen voor de bovenwoningen met 2 slaapkamers De bovenwoningen met 2 slaapkamers hebben gemiddeld 115 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 6, 12, 22, 30 en 36. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 135 woonwaarderingspunten heeft. Het gaat hierbij om de woningen die in de tabel op de vorige pagina zijn genoemd én de woningen die in onderstaande tabel zijn benoemd. Complex Woonwaarderingspunten (gemiddeld) Pastoor van Vroonhovenstraat 40 t/m Kerkeveld 14, 16, 20, 22, Boterpotplein Oudehof Gelukken 40a 121 Venakkerstraat 4, 18, Dokter Dagevosstraat 24, Haagstraat 56 t/m 60, 68, 72, 78, 80, 84, 86, 92, 94, 98 t/m 106, 112, 114, , 122 Eindhovenseweg 133, 133b, 135a, 135c 129 Molenstraat 24, 24a t/m c, 24g, 24m 125 Heggeroosstraat 7, 9, 14, 16, 20 t/m Lijsterbeslaan 28, 50, Jeneverbeslaan 56, 60, 62, 118, 78 t/m Kerstroosstraat 31, 35, 37, 55, 59, 61, Seringenstraat 45, 49, 51, Doornappelstraat 20, Klaproosstraat 37, Ridderspoor 8, 12, Jorisdal 54, 56, 58, Rudolfusdal 2, 4, 18, 24, 30, 38, Brouwerijdreef 63, 67, 73 t/m Crusaethof 6, 12, Passende woningen voor de benedenwoning De benedenwoningen hebben gemiddeld 180 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26, 32, 34 en 40. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 180 woonwaarderingspunten heeft. De meerderheid van woningen van Woningbelang vallen binnen het maximum 180. Woont u in een benedenwoning en wilt u weten of een woning passend voor u is neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 14

15 Rekenvoorbeelden hoogte huurgewenning Voorbeeld 1: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 350,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 300,- Berekening: = 50,-. Woningbelang Huurder betaalt betaalt huur van 1 e jaar 0,- 350,- Voorbeeld 2: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 441,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 61,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 11,- 430,- 2 e jaar 0,- 441,- Voorbeeld 3: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 480,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 100,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 50,- 430,- 2 e jaar 0,- 480,- Voorbeeld 4: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 509,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 129,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 79,- 430,- 2 e jaar 29,- 480,- 3 e jaar 0,- 509,- 15

16 Voorbeeld 5: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 530,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 150,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 100,- 430,- 2 e jaar 50,- 480,- 3 e jaar 0,- 530,- Voorbeeld 6: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 650,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 480,- Berekening: = 170,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 120,- 530,- 2 e jaar 70,- 580,- 3 e jaar 20,- 630,- 4 e jaar 0,- 650,- 16

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

ik zoek een woning

ik zoek een woning ik zoek een woning www.lefier.nl huren bij Lefier Bent u op zoek naar een woning in de gemeente Emmen, Hoogezand- Sappemeer, Borger-Odoorn, Slochteren of Stadskanaal. Lefier biedt de beschikbare woningen

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium?

Ik zoek een woning. Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Ik zoek een woning Hoe kom ik in aanmerking voor een woning van Actium? Actium verhuurt rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ons werkgebied omvat de gemeenten Assen, De Wolden, Hoogeveen,

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! U zoekt een woning? Woningstichting Hellendoorn vindt het belangrijk dat u als klant zelf kunt bepalen waar u wilt wonen. Daarom plaatsen we

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw inkomen een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

TORENTUINEN. 6 appartementen Taalstraat Vught

TORENTUINEN. 6 appartementen Taalstraat Vught TORENTUINEN 6 appartementen Taalstraat Vught 1 INHOUDSOPGAVE ALLES OVER DE WONINGEN AAN DE TAALSTRAAT... 3 HUURPRIJS... 14 AFWERKSTAAT... 15 DE TEGEL- EN KEUKENPAKKETTEN... 16 MAATWERK IN WONEN... 17 DE

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48.

Huishoudens met een inkomen vanaf kunnen niet reageren op woningen met een kale huurprijs tot 699,48. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de. Hoe het systeem werkt en verdere spelregels leggen wij u

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

Zelfstandig wonen met zorg

Zelfstandig wonen met zorg Zelfstandig wonen met zorg toewijzingscriteria Nieuwe Waalreseweg Zelfstandig wonen met zorg: Nieuwe Waalreseweg Brochure_toelating_Nieuwe_Waalreseweg_logo.indd 1 10-07-15 12:57 Inhoud Toewijzingscriteria

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Groene wijk Herperhof, Herpen. 25 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat

Groene wijk Herperhof, Herpen. 25 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat Groene wijk Herperhof, Herpen 5 huurwoningen aan de Waterstraat en Sint Sebastianusstraat Wonen in het centrum van Herpen Op de locatie aan de Sint Sebastianusstraat en Waterstraat bouwt Mooiland Herperhof.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie