Sociaal Project Plan. Augustus Amundsenstraat 2 t/m 40 (040)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38"

Transcriptie

1 Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard (040) Openingstijden: maandag tot en met donderdag uur tot uur vrijdag uur tot uur

2 Sociaal Project Plan t.b.v herstructurering Amundsenstraat 2 t/m oktober

3 Inhoud 1. Inleiding Algemene zaken Wie is mijn contactpersoon? Waarom sloop? Voor wie is het Sociaal Project Plan bedoeld? En voor wie niet? Wanneer is het Sociaal Project Plan geldig? Klachtenregeling en hardheidsclausule Herhuisvesting en woningtoewijzing Op zoek naar een andere woning Passende woning U heeft voorrang op andere woningzoekenden Volgorde van woningaanbieding Weigeren van een aangeboden woning Krijg ik ook urgentie voor een koopwoning van Woningbelang? Terugkeren in de Amundsenstraat? Verhuizen naar een nieuwbouwwoning van Woningbelang Verhuizen naar een woning buiten Woningbelang Spijtoptantenregeling? Hoe laat u uw woning achter? Verhuistermijn Behoud van inschrijfduur als woningzoekende Vergoedingen Verhuis- en herinrichtingsvergoeding Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Maatwerk voor huurder Persoonlijk contact Aanpassingen voor mindervaliden en senioren Huurgewenning Nazorg Leefbaarheid Huurverhoging en onderhoud Beheer en tijdelijke verhuur Afvalcontainer Bijlagen

4 1. Inleiding De huidige woningen aan de Amundsenstraat 2 t/m 40 worden gesloopt. Woningbelang bouwt er nieuwe woningen terug. Daarom moeten alle bewoners verhuizen. Belangrijk is dat hiervoor alles goed geregeld is. Daarom is dit Sociaal Project Plan opgesteld. Speciaal voor de bewoners van de Amundsenstraat. Het plan is opgesteld in overleg en met instemming van de bewonerscommissie. In dit Sociaal Project Plan leest u met welke afspraken en regelingen u te maken krijgt. Het plan schept duidelijkheid voor u en voor ons! Dit Sociaal Project Plan is gebaseerd op het Algemeen Sociaal Plan bij herstructurering d.d. 14 oktober Dit is door Woningbelang opgesteld in overleg met de HuurdersBelangenVereniging (HBV). In 2014 is het document geëvalueerd door Woningbelang en de HBV. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het document. 2. Algemene zaken 2.1 Wie is mijn contactpersoon? Het is een ingrijpende gebeurtenis om het vertrouwde huis te moeten verlaten. Woningbelang zet zich daarom in om u tijdens dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Jorn Sliedrecht is gedurende het hele proces uw contactpersoon. Heeft u vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met Jorn Sliedrecht. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) of Wilt u liever persoonlijk contact? Dan komt hij ook graag bij u langs. 2.2 Waarom sloop? Woningbelang heeft eerst zorgvuldig alle mogelijkheden voor de woningen in de Amundsenstraat bekeken. Vervolgens is medio 2014 definitief besloten om de woningen aan de Amundsenstraat 2 t/m 40 te slopen. Na de sloop worden er nieuwe woningen gebouwd. De nieuwbouw gaat bestaan uit levensloopbestendige appartementen. 2.3 Voor wie is het Sociaal Project Plan bedoeld? Het Sociaal Project Plan is bedoeld voor alle huurders (hoofdhuurder en eventuele medehuurders) in de Amundsenstraat 2 t/m 40 met een vast huurcontract. Er zijn verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit Sociaal Project Plan. De bewoner van de Amundsenstraat: - heeft een huurovereenkomst met Woningbelang voor onbepaalde tijd; - woont ook feitelijk in één van de woningen van Amundsenstraat 2 t/m 40; - staat op dit adres ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente Valkenswaard. 2.4 En voor wie niet? Bewoners van wie de huurovereenkomst wordt ontbonden na een gerechtelijke uitspraak komen niet in aanmerking voor de regelingen in dit plan. Het gaat hierbij om ontbinding naar aanleiding van overlast (o.a. hennep) en/of huurachterstand. Bewoners met een tijdelijk huurcontract of bruikleencontract via Interveste kunnen géén aanspraak maken op de regelingen in dit plan. 4

5 2.5 Wanneer is het Sociaal Project Plan geldig? Dit Sociaal Project Plan gaat in op 17 oktober Dit wordt ook wel de peildatum genoemd. Dit betekent dat u vanaf deze datum gebruik kunt maken van de regelingen in dit plan. Het Sociaal Project Plan geldt tot het einde van het sloop- en nieuwbouwtraject. 2.6 Klachtenregeling en hardheidsclausule Wij verwachten dat we u met dit Sociaal Project Plan zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Maar problemen zijn er om op te lossen. Samen komen we er vast uit. Lukt dat niet? Dan wordt het geschil voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van Woningbelang. Het reglement van deze Geschillencommissie is dan van toepasing. Heeft dit Sociaal Project Plan voor u gevolgen die veel ongunstiger zijn voor u dan voor de overige huurders van de Amundsenstraat? Dan kunt u Woningbelang schriftelijk verzoeken af te wijken van het Sociaal Project Plan (hardheidsclausule). In uw verzoek schrijft u de redenen op waarom u zich benadeeld voelt. Dit bespreken we met u. Wordt uw verzoek afgewezen? Dan kunt u dit voorleggen aan de Geschillencommissie of aan de rechter. 3. Herhuisvesting en woningtoewijzing 3.1 Op zoek naar een andere woning Vanaf 17 oktober 2014 heeft u urgentie. Dit betekent dat u met voorrang kunt reageren op het woningaanbod van Woningbelang. Wekelijks staat het woningaanbod op onze website (www.woningbelang.nl). U kunt zelf reageren op de vrijkomende woningen die op onze website staan. U kunt reageren via de website. Heeft u geen internet? Spreek dan met Jorn Sliedrecht af hoe we u op de hoogte houden van het woningaanbod en hoe u erop kan reageren. U kunt op alle woningen reageren. U moet wel voldoen aan eventuele voorwaarden die worden gesteld aan een woning. Als u 25 jaar oud bent kunt u dus niet reageren op een seniorenwoning. Wilt u een ander type woning dan waar u nu woont? Dan wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan uw wens. U heeft tot en met oktober 2015 de tijd om een woning te vinden. Wij helpen u hier uiteraard bij. Heeft u in juni 2015 nog geen woning gevonden? Dan gaan we in gesprek met u om zo snel mogelijk een woning te vinden. Heeft u augustus 2015 nog geen woning gevonden? Dan biedt Woningbelang een passende definitieve woning aan. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden. Dit laatste aanbod mag u niet weigeren. Wordt deze woning toch geweigerd? Dan verzoekt Woningbelang de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen zonder vervangende woonruimte aan te bieden. De gerechtelijke kosten zijn hierbij voor u en uw urgentie vervalt. 3.2 Passende woning Zoals u bij 3.1 kunt lezen kan het voorkomen dat Woningbelang u een passende definitieve woning aanbied. Dit doen we wanneer u in augustus 2015 nog geen andere woning heeft gevonden. Wanneer is een woning passend? Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan uw huidige woning. Ook kijken we naar uw persoonlijke omstandigheden. In de bijlagen vindt u een overzicht van de woningen die passend zijn. 5

6 Kunt u de nieuwe huurprijs betalen? Hierboven staat al duidelijk aangegeven dat u zelf kunt reageren op de woningen. Het is wel verstandig om te kijken naar een passende huurprijs. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert om ongeveer 30% van het netto inkomen te besteden aan uw huur. Dit is volgens het Nibud een betaalbare huur. Het gaat dan om de netto huur. Dit betekent de huur uit de advertentie met aftrek van de eventuele huurtoeslag en servicekosten. Voor meer informatie over betaalbaarheid en het maken van een proefberekening kijkt u op Wilt u weten of u huurtoeslag krijgt bij een bepaalde huur? En hoeveel? Kijk dan op Heeft u geen internet of zijn er dingen onduidelijk neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 3.3 U heeft voorrang op andere woningzoekenden U heeft urgentie. U krijgt dus voorrang bij het reageren op het actueel aanbod van Woningbelang. Er zijn bij Woningbelang drie soorten urgent woningzoekenden: - urgenten vanwege herstructurering, - urgenten vanwege medische redenen, - urgenten vanwege sociale redenen. U behoort tot de categorie urgent vanwege herstructurering. Dit zijn bewoners die door herstructurering gedwongen zijn hun woning te verlaten. 3.4 Volgorde van woningaanbieding Welke volgorde wordt gehanteerd wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde vrijkomende woning reageren? Bewoners met een sociale of medische urgentie hebben voorrang op mensen met een urgentie vanwege herstructurering. Welke volgorde wordt gehanteerd wanneer meerdere bewoners van de Amundsenstraat op dezelfde vrijkomende woning reageren? De woonduur (aantal jaren dat iemand in de woning woont) en de inschrijftijd (de tijd dat iemand bij Woningbelang ingeschreven staat als woningzoekende) worden opgeteld. De bewoner waarbij deze opgetelde duur het langst is krijgt de woning aangeboden. Volgorde op internetsite Op de internetsite van Woningbelang staat aangegeven op welke positie u bent geëindigd. Deze volgorde klopt echter niet altijd voor de urgent woningzoekenden, de categorie waartoe u behoort. Voor u geldt de volgordebepaling zoals hierboven staat benoemd. U kunt altijd contact met Jorn Sliedrecht opnemen om te vragen op welke plaats u bent geëindigd. 3.5 Weigeren van een aangeboden woning Krijgt u een woning aangeboden? Dan gaat u altijd zelf kijken. Is de woning toch niet naar uw wens? Dan mag u deze weigeren. Een nieuwbouwwoning kunt u niet bezichtigen. U beslist vanuit een brochure of plattegrond. Hoe vaak mag u weigeren? Dit willen we (nu nog) niet begrenzen. Als u steeds opnieuw de door u gekozen woning weigert, dan gaan we met u in gesprek. Samen zorgen we ervoor dat u vóór 1 november 2015 een andere passende woning heeft. 6

7 Wanneer u een woning heeft geaccepteerd en alsnog weigert voordat u de huur heeft opgezegd, heeft dit wel gevolgen voor u. U wordt dan gedurende drie maanden onderaan de lijst gezet van de urgent woningzoekenden. Wanneer Woningbelang u een definitieve passende woning aanbiedt, mag u deze niet weigeren (zie ook paragraaf 3.1). 3.6 Krijg ik ook urgentie voor een koopwoning van Woningbelang? Ook voor de woningen die Woningbelang verkoopt, krijgt u voorrang. Bij een aantal woningen zijn er leeftijdscriteria waar u aan moet voldoen. Heeft u interesse in koopwoningen, laat dit dan aan Jorn Sliedrecht weten. 3.7 Terugkeren in de Amundsenstraat? Op de plek van de woningen in de Amundsenstraat worden nieuwe levensloopbestendige appartementen gebouwd. Op dit moment is nog niet bekend voor welke doelgroep de appartementen bestemd zijn. Wanneer u voldoet aan de criteria (worden nog bepaald) en de voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 2.3, kunt u terugkeren naar de nieuwbouw. Voldoet u aan de criteria en voorwaarden en wilt u terugkeren? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Wisselwoning/tijdelijke huisvesting Kiest u ervoor om terug te keren? Dan kunt u tijdelijk gebruik maken van een wisselwoning. Een wisselwoning is een woning waar u tijdelijk kunt wonen, als uw woning wordt gesloopt. Wij zoeken samen met u naar een geschikte wisselwoning. Zorgt u zelf voor tijdelijke huisvesting en heeft u dus geen wisselwoning nodig? Dan krijgt u daarvoor een passende vergoeding. De vergoeding hangt af van de tijdelijke huisvesting en wordt in overleg met u vastgesteld. 3.8 Verhuizen naar een nieuwbouwwoning van Woningbelang Besluit u om te verhuizen naar een woning in een nieuwbouwproject van Woningbelang? Dan kan het zijn dat deze woning nog niet klaar is op het moment dat u de Amundsenstraat moet verlaten. Jorn Sliedrecht bekijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke huisvesting (zie ook 3.7 Wisselwoning/tijdelijke huisvesting ) totdat uw nieuwe woning klaar is. Heeft u interesse in een woning in een nieuwbouwproject van Woningbelang? Geef uw interesse door aan Jorn Sliedrecht. 3.9 Verhuizen naar een woning buiten Woningbelang U kunt ook reageren op een woning van een andere verhuurder. Bijvoorbeeld Woonbedrijf, Thuis of een particuliere verhuurder. Woningbelang kan u hiervoor geen urgentie geven. Wel kunt u gebruik maken van de regelingen uit dit Sociaal Project Plan, behalve huurgewenning (zie paragraaf 5.3). Dit geldt ook wanneer u besluit om te verhuizen naar een koopwoning Spijtoptantenregeling? Heeft u aangegeven dat u niet wilt terugkeren naar de nieuwbouw? En u bent van gedachte veranderd? Dan beschouwen we u als een spijtoptant. U moet dan wel binnen één jaar na het vertrek uit uw oorspronkelijke woning schriftelijk melden dat u toch liever terug wilt keren naar de nieuwbouw. Dit geldt alleen voor bewoners die voldoen aan de criteria voor de nieuwbouw aan de Amundsenstraat. Het kan zijn dat de nieuwbouw dan al is toegewezen aan andere woningzoekenden. U komt dan als eerste aan de beurt als er weer een woning vrijkomt van de nieuwbouw aan de Amundsenstraat. 7

8 3.11 Hoe laat u uw woning achter? Heeft u een andere woning gevonden? Dan zegt u de huur op van uw huidige woning. U ontvangt van Woningbelang een brief. Hierin staat met welke dingen u rekening moet houden en hoe u uw woning achter moet laten. Lever de woning leeg en schoon op Woningbelang controleert dit nadat u de sleutels ingeleverd heeft. Is de woning niet leeg en schoon? Dan maakt Woningbelang dit alsnog in orde. De kosten hiervoor brengt Woningbelang bij u in rekening. Wat hoeft u niet te doen? U hoeft gaatjes niet te dichten. En de volgende zaken hoeft u niet uit de woning te verwijderen: alle soorten vloerafwerking (tegels, laminaat, parket, vloerbedekking, vinyl e.d.) alle (rol-) gordijnen, luxaflex, lamellen en rails planken lampen spijkers en pluggen accessoires in keuken, badkamer en toilet zonneluifels en rolluiken Twijfelt u of u iets wel of niet moet verwijderen? Neemt dan contact op met Jorn Sliedrecht Verhuistermijn Wanneer u definitief of tijdelijk verhuist, betaalt u slechts de huurprijs van de woning waar u naartoe gaat. U betaalt dus geen dubbele huur. Dit geldt voor een periode van maximaal 4 weken. U heeft dus 4 weken de tijd om te verhuizen. Heeft u langer de tijd nodig? Dan betaalt u voor de extra tijd wel dubbele huur Behoud van inschrijfduur als woningzoekende U behoudt bij verhuizing met urgentie bij herstructurering de opgebouwde inschrijfduur als woningzoekende. De opgebouwde inschrijftijd vervalt echter als u naar een woning verhuist met meer dan 20 woonwaarderingspunten meer dan de huidige woning aan de Amundsenstraat. Wilt u weten of u uw inschrijftijd behoudt bij verhuizing? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 4. Vergoedingen 4.1 Verhuis- en herinrichtingsvergoeding Omdat u moet verhuizen heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding van 5.799,- (per 1 maart 2014). Elk jaar wordt op 1 maart dit bedrag geïndexeerd door de rijksoverheid. Dit bedrag wordt in twee keer uitgekeerd. 75% ontvangt u nadat u de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd. Het resterende bedrag ontvangt u nadat de sleutels zijn ingeleverd. De vergoeding wordt slechts één keer verstrekt. Ook als u gebruik maakt van een wisselwoning. Eventuele huurachterstanden of schulden bij Woningbelang verrekenen we met de vergoeding. Staat u onder bewindvoering? Dan maken we afspraken met de bewindvoerder. Laat u de woning niet achter volgens de afspraken? Dan worden de kosten om dit op te lossen in mindering gebracht op de vergoeding. 8

9 4.2 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Heeft u zelf voorzieningen/verbeteringen aangebracht in of aan uw woning? Dan mag u deze meenemen. Verbeteringen die in uw huidige woning achter moeten blijven, komen misschien in aanmerking voor een vergoeding. Hiervoor gelden een aantal algemene voorwaarden. Deze zijn beschreven in de folder Alles over klussen in huis Wilt u weten of uw ZAV in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. De eventuele vergoeding wordt uitgekeerd nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd. 5. Maatwerk voor huurder 5.1 Persoonlijk contact Uw vaste contactpersoon bij Woningbelang is Jorn Sliedrecht. Hij zorgt er voor dat u zo goed mogelijk wordt begeleid. Afspraken die hij met u maakt worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd. Verder kan Jorn Sliedrecht u helpen bij het aanvragen van inkomensgegevens (Inkomensverklaring) bij de Belastingdienst. Hij kan voor u een proefberekening maken voor de hoogte van uw huurtoeslag bij een nieuwe woning. Ook is het mogelijk om met hulp van Jorn Sliedrecht huurtoeslag aan te vragen of te wijzigen wanneer u gaat verhuizen. Heeft u hulp nodig bij werkzaamheden rondom uw verhuizing? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Hij bekijkt met u om welke werkzaamheden het gaat en wat de kosten hiervan zijn als Woningbelang ze uitvoert. U moet er rekening mee houden dat de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de verhuis- en inrichtingsvergoeding (zie paragraaf 4.1). Kunt u uw verhuizing niet zelf regelen? Jorn Sliedrecht kan er voor zorgen dat een verhuisbedrijf bij u langskomt voor het maken van een offerte. De kosten van het verhuisbedrijf betaalt u uiteraard zelf. 5.2 Aanpassingen voor mindervaliden en senioren Heeft u aanpassingen in uw woning via de regeling Comfortabel wonen van Woningbelang? En heeft u deze ook nodig in uw nieuwe woning? Dan worden deze voorzieningen op kosten van Woningbelang overgezet naar uw nieuwe woning. Deze woning moet dan wel van Woningbelang zijn. Heeft u aanpassingen in uw woning via de WMO (gemeente)? En heeft u deze ook nodig in uw nieuwe woning? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 5.3 Huurgewenning Gaat u verhuizen en moet u hierdoor een hogere huur gaan betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor huurgewenning. Huurgewenning is bedoeld om te wennen aan de nieuwe (hogere) huur. Wanneer komt u in aanmerking voor huurgewenning? - U verhuist naar een passende huurwoning van Woningbelang. In paragraaf 3.2 leest u wat een passende woning is. - Uw (gezamenlijk) bruto-inkomen bedraagt maximaal ,- (1 juli 2014). Uitgangspunt is een zo recent mogelijke inkomensverklaring van de Belastingdienst (zie bijlage voor meer informatie). - De (netto)huur van uw nieuwe woning is minimaal 51,- hoger dan van uw woning in de Amundsenstraat. 9

10 De (netto) huur is de kale huurprijs min de eventuele huurtoeslag. De servicekosten en de eventuele energiekosten worden buiten beschouwing gelaten. Is de nieuwe (netto) huur meer dan 200,- hoger dan uw huidige (netto)huur? Dan geldt de huurgewenning over maximaal 200,-. Het wennen aan de nieuwe huur gebeurt in maximaal 4 jaar. Dit betekent dat u uiterlijk in het vierde jaar de volledige huur betaalt. In de bijlagen zijn enkele rekenvoorbeelden opgenomen om dit te verduidelijken. 5.4 Nazorg Enkele maanden na de verhuizing neemt Woningbelang contact met u op. Wij informeren dan of de verhuizing naar wens is verlopen. Ook zijn wij erg benieuwd naar uw mening over de begeleiding en dienstverlening van Woningbelang. 6. Leefbaarheid 6.1 Huurverhoging en onderhoud Per 17 oktober 2014 wordt de huur van uw woning in de Amundsenstraat niet meer verhoogd. Uiteraard kunt u gewoon blijven rekenen op de (onderhouds)service die u van Woningbelang gewend bent. 6.2 Beheer en tijdelijke bewoning Woningbelang blijft zich inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de Amundsenstraat. Jorn Sliedrecht is regelmatig aanwezig om de leefbaarheid in de gaten te houden. Heeft u klachten over de leefbaarheid? Neem dan contact met hem op. Als u verhuist proberen we de woning tijdelijk te laten bewonen. Dit doen we omdat leegstaande woningen niet goed zijn voor de leefbaarheid in en rondom de Amundsenstraat. Interveste zorgt er voor dat de leeggekomen woningen tijdelijk worden bewoond. Dit doen ze in opdracht van Woningbelang. Interveste is een bedrijf dat gespecialiseerd is in leegstandbeheer. Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 6.3 Afvalcontainer Als het noodzakelijk is plaatst Woningbelang een gesloten afvalcontainer bij het wooncomplex. Deze container is uitsluitend bedoeld voor het afvoeren van verhuisafval en overtollige huisraad (geen meubels) van de vertrekkende (vaste) huurders en nieuwe tijdelijke huurders. Gaat u verhuizen en heeft u veel afval? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 10

11 Bijlagen Toelichting begrippen Algemeen Sociaal Plan: Sociaal plan met betrekking tot alle herstructureringsprojecten van Woningbelang, waarin een aantal algemeen geldende regels en voorwaarden is vastgelegd. Hierin ligt vast wat huurders/bewoners, die met herstructureringsprojecten te maken krijgen, van Woningbelang kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt. Herstructurering: Een ander woord voor het verhogen van de kwaliteit van woningen en woonomgeving in een wijk. Dit kan door het slopen van woningen en daarna nieuwbouw te realiseren, maar ook door woningen ingrijpend te renoveren of te verkopen. Geschillencommissie: Een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden. Deze leden zijn niet in dienst van Woningbelang. Eén lid is voorgedragen door het bestuur van Woningbelang, één lid is voorgedragen door de Ondernemingsraad van Woningbelang en één lid is voorgedragen door de HuurdersBelangenVereniging. De geschillencommissie toetst de klacht of geschil van de huurder aan het beleid van Woningbelang en geeft advies over de klacht of het geschil. De directeur-bestuurder van Woningbelang doet uiteindelijk uitspraak over de klacht of het geschil. Wisselwoning: Een tijdelijke woning die passend moet zijn qua grootte en geschikt moet zijn voor eventuele beperkingen van de huurder(s). Woningbelang zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon en gesausd of behangen is. De wisselwoning heeft een standaard uitrusting met een keukenblok, een toilet/badkamer (minimaal met douche). Verder is de wisselwoning voorzien van verwarming, warmwatervoorziening, vloerbedekking en raambekleding. De netto huur van de wisselwoning is gelijk aan de netto huur van de woning die u moet verlaten. Tenzij de huur van de wisselwoning lager is. Als u huurtoeslag ontvangt, dan stopt deze tegelijk met de oude huur. Voor de wisselwoning moet u opnieuw huurtoeslag aanvragen. Dit kan via de Belastingdienst. Woningwaarderingspunten: Om de huurprijs voor een woning te bepalen hanteert Woningbelang een wettelijk puntensysteem. Dit systeem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Om de kwaliteit van een huurwoning weer te geven worden woningwaarderingspunten toegekend aan verschillende onderdelen. Het totaal van alle woningwaarderingspunten geeft de maximale huurprijs voor de betreffende woning weer. Regeling Comfortabel wonen : Dit is een regeling van Woningbelang voor haar huurders van 55 jaar of ouder. De regeling biedt de mogelijkheid om voorzieningen door Woningbelang in de woning te laten aanbrengen. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet, douchezitje of wandbeugels. Voor meer informatie kunt u Jorn Sliedrecht vragen naar een brochure over de regeling. WMO: Deze afkorting staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet zorgt er voor dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Een traplift in uw woning kan hiervan een voorbeeld zijn. 11

12 Inkomensverklaring: Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst. Hierin staan gegevens over uw inkomen. Woningbelang heeft de verklaring nodig voor haar administratie. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het gratis opvragen via de Belastingtelefoon Houdt u er rekening mee dat u dit tijdig doet. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u het formulier heeft ontvangen. Zorg er voor dat u bij het aanvragen van het formulier uw BSN-nummer (voorheen Sofinummer) bij de hand heeft. Lukt het u niet om de verklaring aan te vragen? Neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. Hij kan u helpen bij de aanvraag. Interveste: Interveste is een landelijke organisatie die zich bezig houdt met het beheren van onder andere leegstaande woningen. Het beheer van leegstaande woningen aan de Amundsenstraat wordt door Interveste uitgevoerd. Interveste zorgt er voor dat de leegstaande woningen tijdelijk worden bewoond. 12

13 Overzicht passende woningen Het overzicht van de passende woningen is onderverdeeld in 3 categorieën: - Passende woningen voor de bovenwoningen met 1 slaapkamer - Passende woningen voor de bovenwoningen met 2 slaapkamers - Passende woningen voor de benedenwoningen Passende woningen voor de bovenwoningen met 1 slaapkamer De bovenwoningen met 1 slaapkamer hebben gemiddeld 97 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 4, 14, 20, 28 en 38. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 117 woonwaarderingspunten heeft. In onderstaande tabel zijn deze woningen benoemd. Complex Woonwaarderingspunten (gemiddeld) Pastoor van Vroonhovenstraat 12 t/m 38 en 50 t/m Willibrorduslaan a, 134 t/m 136a, 150 t/m 152a, a 103 Oudehof 20a, 40-40a 112 Binnenveld 2-2a 100 Gelukken 2-2a, Europalaan 22 t/m 108 (Rapelenberg) 108 Haagstraat 69, 69a, 69b, 71, 71a, 71b 112 Molenstraat 24d t/m f en 24h t/m l en 24n 111 De Molensteen 19 t/m 25a 104 Heggeroosstraat 5, 11, Lijsterbeslaan 6 t/m 12, 24, 26, 30 t/m 34, 46, 48, 52, 66 t/m 72, 76 t/m Jeneverbeslaan 8 t/m18, 32 t/m 42, 58, Kerstroosstraat 33, 39, 57, Seringenstraat 47, Doornappelstraat 14 t/m 18, 24 t/m Nieuwe Waalreseweg 109 t/m t/m 147, 161 t/m 171, 248 t/m Bremlaan 10 t/m 24, 40 t/m 50, 66 t/m Gaspeldoornlaan 9 t/m 23, 41 t/m Klaproosstraat 35, Ridderspoor 10, 16, Jorisdal 52, 60 t/m70, 74, Rudolfusdal 6 t/m 16, 20, 22, 26, 28, 32 t/m 36,

14 Passende woningen voor de bovenwoningen met 2 slaapkamers De bovenwoningen met 2 slaapkamers hebben gemiddeld 115 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 6, 12, 22, 30 en 36. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 135 woonwaarderingspunten heeft. Het gaat hierbij om de woningen die in de tabel op de vorige pagina zijn genoemd én de woningen die in onderstaande tabel zijn benoemd. Complex Woonwaarderingspunten (gemiddeld) Pastoor van Vroonhovenstraat 40 t/m Kerkeveld 14, 16, 20, 22, Boterpotplein Oudehof Gelukken 40a 121 Venakkerstraat 4, 18, Dokter Dagevosstraat 24, Haagstraat 56 t/m 60, 68, 72, 78, 80, 84, 86, 92, 94, 98 t/m 106, 112, 114, , 122 Eindhovenseweg 133, 133b, 135a, 135c 129 Molenstraat 24, 24a t/m c, 24g, 24m 125 Heggeroosstraat 7, 9, 14, 16, 20 t/m Lijsterbeslaan 28, 50, Jeneverbeslaan 56, 60, 62, 118, 78 t/m Kerstroosstraat 31, 35, 37, 55, 59, 61, Seringenstraat 45, 49, 51, Doornappelstraat 20, Klaproosstraat 37, Ridderspoor 8, 12, Jorisdal 54, 56, 58, Rudolfusdal 2, 4, 18, 24, 30, 38, Brouwerijdreef 63, 67, 73 t/m Crusaethof 6, 12, Passende woningen voor de benedenwoning De benedenwoningen hebben gemiddeld 180 woonwaarderingspunten. Dit zijn Amundsenstraat 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26, 32, 34 en 40. Een woning is passend wanneer deze maximaal 20 woonwaarderingspunten meer heeft dan deze bovenwoningen. Dit betekent dat een passende woning maximaal 180 woonwaarderingspunten heeft. De meerderheid van woningen van Woningbelang vallen binnen het maximum 180. Woont u in een benedenwoning en wilt u weten of een woning passend voor u is neem dan contact op met Jorn Sliedrecht. 14

15 Rekenvoorbeelden hoogte huurgewenning Voorbeeld 1: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 350,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 300,- Berekening: = 50,-. Woningbelang Huurder betaalt betaalt huur van 1 e jaar 0,- 350,- Voorbeeld 2: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 441,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 61,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 11,- 430,- 2 e jaar 0,- 441,- Voorbeeld 3: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 480,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 100,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 50,- 430,- 2 e jaar 0,- 480,- Voorbeeld 4: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 509,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 129,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 79,- 430,- 2 e jaar 29,- 480,- 3 e jaar 0,- 509,- 15

16 Voorbeeld 5: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 530,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 380,- Berekening: = 150,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 100,- 430,- 2 e jaar 50,- 480,- 3 e jaar 0,- 530,- Voorbeeld 6: Netto huurprijs (- huurtoeslag) van nieuwe woning: 650,- Netto huurprijs (- huurtoeslag) van woning in de Amundsenstraat: 480,- Berekening: = 170,-. Woningbelang betaalt Huurder betaalt huur van 1 e jaar 120,- 530,- 2 e jaar 70,- 580,- 3 e jaar 20,- 630,- 4 e jaar 0,- 650,- 16

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages SOCIAAL PROJECTPLAN > Platanenlaan 1-47, Florastraat 55-79 en 7-53, Pieterverhagenlaan 17-95, 62-108 en 2-60, Esdoornstraat 6-36 en 1-47, Plantage 154-160, Olmenstraat 2-48, Eikenstraat

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Huur en verhuur van kamers 2011-2012

Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Huur en verhuur van kamers 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding 02 2 Afspraken over huren en verhuren 03 2.1 Huurovereenkomst 03 2.2 Huurprijs 03 2.3 Overige afspraken 03 2.4 Hospitakamers 03 2.5 Verplichtingen

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting

Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek. Informatie voor de draagvlakmeting Duurzame woningverbetering 20 woningen Bloemstede in Maarssenbroek Informatie voor de draagvlakmeting November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het project in vogelvlucht... 4 3. Wat gaat precies

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Februari 2013 2 februari 2013 Welkom bij Inhoudsopgave 1 4 1.1 Over 4 1.2 Mijn 4 1.3 Digipost 5 2

Nadere informatie

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas

Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Molenbossen Eigentijds wonen aan de Maas Informatiebrochure behorende bij renovatievoorstel Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Renovatieproject Molenbossen,... 5 Zuidenwind (flatgebouw 4) 2.1 Aanleiding...

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving?

Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Hoe kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? Wat kost een inschrijving? Wanneer kan ik me inschrijven bij WoonnetRijnmond? U kunt zich bij WoonnetRijnmond inschrijven voor een huis, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging als u minimaal 18 jaar oud bent, of uw partner minimaal

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie