Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden."

Transcriptie

1 Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding van het sloopbesluit en het sociaal statuut. Ook via de nieuwsbrieven krijgt u regelmatig informatie, en voorafgaand aan de huisbezoeken ontvangt u een informatiemap. Staat uw vraag hier niet bij? Vult u dan het contactformulier in. Wij nemen daarna binnen 10 werkdagen contact met u op. Op werkdagen kunt u ook bellen naar ons KlantContactCentrum op Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Onderwerpen Sloopbesluit Florens van Brederodelaan Sociaal Statuut Financiën Herhuisvesting Huur opzeggen Verhuizen versie

2 Vragen en antwoorden 1. Sloopbesluit Florens van Brederodelaan 1.1. Heeft Vidomes het sloopbesluit voor de flat aan de Florens van Brederodelaan genomen? Ja, het sloopbesluit is genomen na overleg met de huurdersorganisatie. De peildatum is vastgesteld op 30 mei De bewoners van de flat zijn over het sloopbesluit en de peildatum per brief geïnformeerd op 9 december Waarom heeft Vidomes besloten de flat aan de Florens van Brederodelaan te slopen? De sloop van de flat maakt onderdeel uit van de wijkvisie Palenstein. Eind november 2013 is groen licht gekregen voor de uitvoering van deze visie. De wijkvisie wordt uitgevoerd in meerdere achtereenvolgende fasen. Fase 1 betreft onder andere de sloop van de flat aan de Florens van Brederodelaan Wanneer wordt de flat gesloopt? De peildatum is vastgesteld op 30 mei De bewoners krijgen twee jaar de tijd om te verhuizen. Dat betekent dat de flat zeker niet voor 30 mei 2016 wordt gesloopt Wanneer moet ik gaan verhuizen? Hoe lang heb ik daarvoor de tijd? Vanaf de peildatum, 30 mei 2014, heeft u twee jaar de tijd om te verhuizen. Om u daarbij te helpen, is er een sociaal statuut vastgesteld voor de wijk. Daarin staan uw rechten als bewoner van een flat die gesloopt gaat worden. Zoals het recht op een verhuisvergoeding en voorrang op een woning in de regio Haaglanden Wat is een peildatum? De peildatum is het moment waarop het sociaal statuut in werking gaat voor de bewoners van een complex dat gesloopt gaat worden of ingrijpend wordt gerenoveerd. De corporatie neemt het sloopbesluit en stelt de peildatum vast na overleg met de huurdersorganisatie. De bewoners van het complex ontvangen dan een officiële brief waarin beide data worden vermeld. Vanaf de peildatum hebben bewoners nog twee jaar de tijd om te verhuizen Wat is de peildatum voor de Florens van Brederodelaan? De peildatum voor de Florens van Brederodelaan is vastgesteld op 30 mei Waarom is de peildatum voor de Florens van Brederodelaan pas in mei 2014? Bewoners hebben recht op voorrang op een woning in de regio Haaglanden. Om te zorgen dat alle bewoners op dezelfde datum kunnen beschikken over hun urgentie, is besloten de huisbezoeken voor de peildatum te laten plaatsvinden. De periode die voorafgaat aan de peildatum, heeft Vidomes nodig om met elke huurder een persoonlijk gesprek te voeren. De huisbezoeken zijn bedoeld om de huurders goed voor te bereiden op hun verhuizing. Tijdens de huisbezoeken wordt ook een aantal formele zaken afgehandeld. versie

3 2. Sociaal Statuut 2.1. Wat is het sociaal statuut? Wat staat erin? In het sociaal statuut voor Palenstein zijn de rechten van huurders vastgelegd. Er staan afspraken in over bijvoorbeeld verhuisvergoeding, voorrang op een andere woning in de regio Haaglanden, en de leefbaarheid in de wijk Voor wie geldt het sociaal statuut? Het sociaal statuut geldt voor alle huurders in de wijk Palenstein die in een complex wonen dat wordt gesloopt. Het sociaal statuut gaat voor deze huurders in werking vanaf de peildatum. De peildatum is verschillend per complex. Na de peildatum hebben bewoners nog twee jaar de tijd om te verhuizen. In het sociaal statuut wordt ook gesproken over ingrijpende renovatie. Dit is niet meer van toepassing Waar vind ik het sociaal statuut voor Palenstein? Het sociaal statuut is eerder verspreid naar alle huurders van complexen in Palenstein die gesloopt of ingrijpend gerenoveerd gaan worden. Een digitale versie is te vinden op en op Wanneer heb ik recht op de regelingen in het sociaal statuut? Als u een huurder bent van De Goede Woning, Vestia of Vidomes, en een huurcontract heeft voor onbepaalde tijd en een woning huurt in een complex dat gesloopt gaat worden. Het sociaal statuut gaat in vanaf de peildatum. In het sociaal statuut wordt ook gesproken over ingrijpende renovatie. Dit is niet meer van toepassing Als ik voor de peildatum mijn huur opzeg, heb ik dan ook recht op de regelingen in het sociaal statuut? Nee, het sociaal statuut treedt voor alle bewoners pas in werking vanaf de peildatum Ik ben een tijdelijke huurder in een complex dat gesloopt gaat worden, waar heb ik recht op? Het sociaal statuut voor Palenstein geldt alleen voor huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Voor u, als tijdelijke huurder, gelden de afspraken die u met uw tijdelijk verhuurder heeft gemaakt en de algemene rechten die u als tijdelijke huurder heeft. 3. Financiën 3.1. Welke financiële regelingen staan in het sociaal statuut? In het sociaal statuut is een aantal financiële rechten of regelingen opgenomen waar de betrokken huurders aanspraak op kunnen maken. Aan deze regelingen zijn voorwaarden verbonden. De rechten of regelingen waar het om gaat zijn: - Vergoeding in de verhuiskosten. - Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). - Huurprijs bevriezing. - Beperking dubbele woonlasten. - Huurgewenning Zijn er daarnaast nog meer financiële regelingen waar ik vanwege mijn verhuizing aanspraak op kan maken? Ja, de kosten voor uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden komen vanaf de peildatum voor rekening van uw corporatie. Een andere regeling, waar u bij uw nieuwe huurcontract wellicht aanspraak op kunt maken, is huurtoeslag. Meer informatie daarover vindt u op versie

4 3.3. Verhuisvergoeding: Hoe hoog is de verhuisvergoeding? De vergoeding is 5.658,- (prijspeil 2013). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 maart. Dit houdt in dat de verhuisvergoeding ook in 2014 nog tot 1 maart 5.658,- is. Zodra de verhuisvergoeding 2014 bekend is, informeren wij de bewoners van de Florens van Brederodelaan hierover Voor wie geldt de verhuisvergoeding? Huurders met een contract voor onbepaalde tijd in een complex dat gesloopt gaat worden, hebben recht op verhuisvergoeding. Het sociaal statuut gaat in vanaf de peildatum Op welk moment krijg ik de verhuisvergoeding? Als u de huur van uw woning opzegt, ontvangt u 60% van de vergoeding. De andere 40% ontvangt u nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd en de woning volgens afspraak heeft opgeleverd. Heeft u een huurachterstand? Dan verrekent uw corporatie die met de verhuiskostenvergoeding Als ik voor de peildatum ga verhuizen, krijg ik dan ook de verhuisvergoeding? Ja, dat kan, als u de huur opzegt op of na de peildatum Als ik gebruik maak van de regeling om terug te keren naar Palenstein, krijg ik dan opnieuw verhuisvergoeding? Nee, de verhuisvergoeding wordt maar een keer verstrekt, bij het verlaten van uw huidige woning. Zie ook Wanneer krijg ik verhuiskostenvergoeding? Als ik huurachterstand heb, wat gebeurt er dan met mijn verhuisvergoeding? De huurachterstand wordt verrekend met de verhuisvergoeding Ik kan mijn verhuizing niet betalen, ook niet met de verhuisvergoeding. Waar kan ik hulp krijgen? Het sociaal statuut kent een regeling voor onvoorziene situaties. Bijvoorbeeld als u als huurder meer dan anderen in de knel komt door het sloopbesluit. De Toetsingscommissie beoordeelt uw situatie dan, en bemiddelt waar nodig. Zie ook Waar kan ik terecht met bijzondere vragen of klachten? 3.4. Huurprijs, servicekosten en toeslagen: Vidomes heeft de huur voor de Florens van Brederodelaan de laatste twee jaar niet verhoogd, in afwachting van een definitief besluit over de flat. Blijft dat zo nu het sloopbesluit is genomen? Ja, in het sociaal statuut is geregeld dat bewoners vanaf de peildatum recht hebben op bevriezing van de huur. Vanaf 1 juli 2014 krijgt u dus op die grond geen huurverhoging meer Gaan de servicekosten wel omhoog? De servicekosten komen op de gebruikelijke manier tot stand. Zie de informatie op onze website Ik heb huurtoeslag. Kom ik daar na mijn verhuizing weer voor in aanmerking? Om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst: versie

5 3.5. Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Ik heb verbouwingen aan mijn woning gedaan. Kom ik voor vergoeding daarvan in aanmerking? U kunt mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Voorwaarde is dat u voor de verbouwing schriftelijk toestemming heeft gekregen uw corporatie. Ook mag de verbouwing niet langer dan tien jaar geleden verricht zijn. Verder gelden de overige voorwaarden uit het ZAV beleid van Vidomes Hoe vraag ik vergoeding van zelf aangebrachte woningaanpassingen aan? U komt alleen in aanmerking voor vergoeding van voorzieningen waarvoor u toestemming heeft van Vidomes. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding, meldt u dit dan aan de bewonersbegeleider tijdens het huisbezoek. Verder gelden de voorwaarden uit het ZAV beleid van Vidomes Hoe wordt de hoogte van de vergoeding voor zelf aangebrachte woningaanpassingen bepaald? Tijdens het huisbezoek kunt u aan de bewonersbegeleider melden dat u in aanmerking wilt komen voor ZAV vergoeding. Later komt de opzichter van Vidomes op afspraak bij u langs om te bepalen of de verbouwing in aanmerking komt en wat de hoogte van de vergoeding wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar de leeftijd van de zelf aangebrachte voorzieningen. In de brochure op onze website vindt u meer informatie over vergoeding van ZAV bij verhuizing Wanneer wordt de afgesproken ZAV vergoeding uitbetaald? De afgesproken ZAV vergoeding wordt uitgekeerd nadat u de sleutels van uw woning heeft ingeleverd en de woning volgens afspraak heeft opgeleverd Mag ik mijn zelf aangebrachte voorzieningen meenemen? Na uw vertrek wordt uw woning nog tijdelijk verhuurd. U moet de woning daarom netjes achterlaten, met de voorzieningen die horen bij de woning. Net als het geval zou zijn wanneer de flat niet gesloopt zou worden. Wij adviseren u om tijdens het huisbezoek aan onze bewonersbegeleider te melden dat u zelf aangebrachte voorzieningen wilt meenemen. Dan maakt onze opzichter daarna een afspraak met u. Dan kunt u samen bespreken wat u kunt doen om de woning in de juiste staat achter te laten Beperking dubbele woonlasten: Ik heb nog een maand opzegtermijn voor mijn huidige woning aan de Florens van Brederodelaan, maar ik kan nu al een andere woning huren. Ik wil geen dubbele huur betalen. Wat kan ik doen? Neemt u contact op met Vidomes. In het sociaal statuut is geregeld dat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van dubbele woonlasten. Is dat het geval? Dan wordt de huurprijs vergoedt van uw huidige woning, exclusief service-, water en stookkosten, voor een periode van maximaal twee maanden. Net als de andere regelingen in het sociaal statuut geldt dit alleen voor huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf de peildatum Vanaf wanneer geldt de regeling voor beperking van dubbele woonlasten? Zoals alle afspraken in het sociaal statuut, geldt deze regeling vanaf de peildatum. De peildatum voor de flat aan de Florens van Brederodelaan is 30 mei Kunt u op 1 juni 2014 al een nieuwe woning betrekken? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Vidomes. versie

6 Geldt de vergoeding van dubbele woonlasten ook als ik niet naar een sociale huurwoning verhuis? Ja, de regeling geldt ook als u een woning kunt kopen of huren in de vrije huursector, en u per direct geconfronteerd wordt met dubbele woonlasten Huurgewenning De huur van de nieuwe woning waarvoor ik in aanmerking kan komen is een stuk hoger dan mijn huidige huur. Kan ik hiervoor een vergoeding krijgen? Ja, huurders van de Florens van Brederodelaan, met een contract voor onbepaalde tijd, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de huurgewenningsregeling Wat houdt de huurgewenningsregeling in? Als de huurprijs van uw nieuwe woning minimaal 50,- tot maximaal 150,- per maand hoger is (bruto huur, inclusief huurtoeslag), heeft u recht op huurgewenning. Uw corporatie geeft u dan over een periode van drie jaar een bijdrage in deze extra huurkosten. Hoe de bijdrage wordt berekend, vindt u op blz. 13 van het sociaal statuut Ik ontvang huurtoeslag, wordt dat verrekend met de huurgewenning? Ja, de huurtoeslag wordt eerst in mindering gebracht op de huurprijs. Is het bedrag dat overblijft minimaal 50,- tot maximaal 150,- per maand hoger dan wat u nu betaalt (bruto huur), dan heeft u recht op huurgewenning. Hoe de bijdrage wordt berekend, vindt u op blz. 26 van het sociaal statuut Wanneer wordt de huurgewenning uitgekeerd? Als u t.z.t. meent in aanmerking te komen voor huurgewenning, stuurt u dan de volgende gegevens naar Vidomes (Postbus 390, 2600 AJ Delft): - Kopie van uw nieuwe huurovereenkomst. - Kopieën van de IB60 formulieren (2013) van alle meeverhuizenden boven de 18 jaar. Vidomes rekent de bijdrage daarna voor u uit. De totale bijdrage wordt in een keer uitbetaald. Als het kan tegelijk met het tweede deel van de verhuisvergoeding, anders binnen twee weken na ontvangst van de gegevens Waar moet ik op letten voor ik een nieuwe woning huur waarbij ik gebruik kan maken van de huurgewenningsregeling? U krijgt de bijdrage in de hogere huurlasten in een keer. Uw nieuwe huur moet u echter voor langere tijd kunnen opbrengen. Houdt u er daarom rekening mee dat u een huurwoning kiest waarvan u de huur ook zonder bijdrage kunt betalen Ik wil terugkeren naar de wijk. Geldt de huurgewenning dan voor de woning die ik nu tijdelijk ga huren of voor de woning die ik daarna huur in Palenstein? De huurgewenning geldt voor uw verhuizing vanuit de Florens van Brederodelaan naar een andere woning. Het maakt dan niet uit of dit een tijdelijke woning is of een woning waar u langer wilt blijven wonen. De huurgewenning is eenmalig. 4. Herhuisvesting 4.1. Welke andere afspraken staan er in het sociaal statuut die mij kunnen helpen bij mijn herhuisvesting? Behalve de financiële rechten en regelingen, staan er in het sociaal statuut onder andere de volgende regelingen. Ze gelden vanaf de peildatum: - Recht op een andere woning - Begeleiding - Voorrang op een woning in de regio Haaglanden versie

7 - Hulp aan ouderen en gehandicapten - Spijtoptantenregeling - Voorrang bij nieuwbouw huurwoning - Voorrang bij koopwoningen 4.2. Op wat voor soort woning heb ik recht? U heeft recht op een woning die voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft inkomen, aantal personen in uw huishouden, en eventueel leeftijd Begeleiding, huisbezoeken Op wat voor begeleiding (hulp) heb ik recht volgens het sociaal statuut? U heeft recht op de volgende begeleiding: - Een huisbezoek van de corporatie, waarin praktische informatie wordt gegeven over het sociaal statuut en het zoeken naar een andere woning. Uw woonwensen worden besproken en u krijgt hulp bij het invullen van formulieren. - U kunt uw eigen tolk meebrengen tijdens het huisbezoek, of een tolk aanvragen bij uw corporatie. - U zoekt zelf actief naar een andere woning; de corporatie helpt u bij het zoeken, als u dat nodig heeft Is er daarnaast nog meer begeleiding of hulp mogelijk? Ja, voor ouderen en gehandicapten zijn er speciale regelingen in het sociaal statuut. Zie bij Welke regelingen zijn er voor ouderen en gehandicapten? Daarnaast is er de regeling onvoorziene situaties. Het kan zijn dat u een extra steuntje in de rug nodig heeft. Bespreekt u dit dan tijdens het huisbezoek met de bewonersbegeleider, misschien kan er een oplossing voor worden gevonden Wat doet de bewonersbegeleider? Wie is dat? De bewonersbegeleider is een ervaren consulent van uw corporatie. De bewonersbegeleider helpt u met raad en daad tijdens de huisbezoeken, en is uw contactpersoon voor al uw vragen over uw herhuisvesting. Let op: vraag altijd of een medewerker van Vidomes zich kan legitimeren met een pasje van Vidomes. In de uitnodigingsbrief die u nog ontvangt, vindt u een foto van de bewonersbegeleider. Dan kent u gelijk het gezicht van degene die bij u op bezoek komt. Als u een tolk heeft aangevraagd, dan komt die altijd samen met de bewonersbegeleider, op hetzelfde moment, bij u langs Mijn Nederlands is niet zo goed, spreekt de bewonersbegeleider ook buitenlandse talen? Nee, de bewonersbegeleider spreekt alleen Nederlands. Daarom mag u iemand uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn, die u kan helpen met het spreken en schrijven in de Nederlandse taal. Kent u niemand die dat kan? Dan kunt u een tolk aanvragen bij uw corporatie. In de uitnodigingsbrief voor het huisbezoek, staat hoe u dat moet doen Mag iemand mij helpen met de Nederlandse taal tijdens het huisbezoek? Ja, voor het gesprek mag u iemand anders uitnodigen om u te helpen met het spreken en schrijven in de Nederlandse taal. Kent u niemand? Dan kunt u een tolk aanvragen bij uw corporatie. In de uitnodigingsbrief voor het huisbezoek, staat hoe u dat moet doen Kan Vidomes voor een tolk zorgen? Ja, dat kan. Heeft u een tolk nodig tijdens het huisbezoek om u te helpen met spreken en schrijven in het Nederlands, vraagt u die dan op tijd aan bij Vidomes. In de uitnodigingsbrief voor het huisbezoek, staat hoe u dat moet doen. U mag ook zelf iemand uitnodigen die u kan helpen met de Nederlandse taal, als u dat prettiger vindt. versie

8 Wanneer vinden de huisbezoeken plaats? De huisbezoeken worden gepland in de periode tussen 13 januari en begin mei Wat moet ik doen als ik niet thuis kan zijn op de datum of het tijdstip van in de uitnodigingsbrief voor het huisbezoek? Bel naar de bewonersbegeleider (op tel ) om de afspraak te verzetten Ik werk overdag. Kan de bewonersbegeleider ook s avonds of in het weekend bij mij langskomen? Nee, de huisbezoeken vinden plaats op werkdagen, behalve op woensdagen, tussen en uur. In overleg kan uw huisbezoek mogelijk aan het begin of het einde van de werkdag gepland worden Ik was niet thuis toen de bewonersbegeleider kwam voor het huisbezoek. Wat moet ik doen? Neem contact op met de bewonersbegeleider op voor het maken van een nieuwe afspraak. Houdt u er rekening mee dat deze afspraak waarschijnlijk pas plaats kan vinden nadat alle andere huisbezoeken zijn geweest. Het nog op tijd verkrijgen van uw herhuisvestingsurgentie kan dan mogelijk in het gedrang komen Wat gebeurt er tijdens de huisbezoeken? Allereerst maakt u kennis met de bewonersbegeleider. Deze is uw contactpersoon voor al uw vragen over uw herhuisvesting. Tijdens het gesprek legt de bewonersbegeleider u de rechten en regelingen uit die in het sociaal statuut staan. U bespreekt samen uw woonwensen en u kunt alle vragen stellen waar u mee zit. Ook vult u samen een aantal formulieren in: - Het intakeformulier: door dit formulier met de bewonersbegeleider te bespreken en in te vullen, krijgen u en de bewonersbegeleider een goed beeld van uw wensen en de mogelijke knelpunten waar u tegenaan denkt te lopen bij het zoeken naar een andere woning, of bij uw verhuizing. Ook kan op dit formulier worden vermeld dat u in aanmerking denkt te komen voor vergoeding van verbouwingen die u zelf heeft aangebracht (ZAV), en of u extra ondersteuning nodig heeft. - Het herhuisvestingsurgentieformulier: daarop wordt alles genoteerd wat nodig is voor de aanvraag van uw herhuisvestingsurgentie (voorrangsverklaring). - Inschrijving Woonnet Haaglanden: als u nog niet ingeschreven bent Welke documenten moet ik in huis hebben voordat mijn huisbezoek plaatsvindt? U moet een aantal documenten in huis hebben voor het aanvragen van de herhuisvestingsurgentie. In de uitnodigingsbrief die u nog ontvangt, staat welke documenten dat zijn. Zie in deze vragenlijst ook bij: Voorrang op een woning in de regio Haaglanden -> Welke documenten heb ik tijdens het huisbezoek nodig om de herhuisvestingsurgentie aan te laten vragen? Let op: een van de documenten die u in huis moet hebben is een een IB60 verklaring van de Belastingdienst. Het ontvangen van deze verklaring kost vijf werkdagen. Vraagt u hem daarom op tijd aan! Dat kunt u ook voor de ontvangst van de uitnodigingsbrief al doen Waarom vinden de huisbezoeken vóór de peildatum plaats? In het sociaal statuut staat: Binnen één jaar na de peildatum bezoekt de corporatie de huurder. Waarom vinden de huisbezoeken nu vooraf plaats en waarom is de peildatum daarop aangepast? Dit is om ervoor te zorgen dat alle huurders op de peildatum kunnen beschikken over de herhuisvestingsurgentie waarop zij vanaf die datum recht hebben. Voor het aanvragen van de voorrangsverklaring moet er het een en ander geregeld worden. Omdat hiervoor contact versie

9 nodig is tussen huurder en corporatie, hebben we besloten dit tijdens de huisbezoeken te regelen. De huisbezoeken zijn daarom naar vóór de peildatum te verschoven Hulp aan ouderen en mindervaliden Welke regelingen zijn er speciaal voor ouderen en mindervaliden? Voor oudere en mindervalide huurders die dit nodig hebben, zijn er de volgende regelingen: - Als uw herhuisvesting meer tijd vereist kan eerder urgentie worden aangevraagd. - Passende hulp (maatwerk). - Verwijderen van mindervalidenaanpassingen. - Verhuishulp bij het in- en uitpakken Hoe kom ik in aanmerking voor de regelingen voor ouderen en mindervaliden Bespreekt u dit met de bewonersbegeleider tijdens het huisbezoek Voorrang op een woning in de regio Haaglanden Wanneer krijg ik recht op voorrang? Het recht op voorrang gaat in vanaf de peildatum Gaat voor alle huurders de voorrang op hetzelfde moment in? Ja, doordat de aanvragen tijdens de huisbezoeken worden voorbereid, kan de herhuisvestingsurgentie voor alle huurders op de peildatum ingaan Hoe lang heb ik voorrang? De voorrang start vanaf de peildatum en is één jaar geldig Kan mijn voorrang/herhuisvestingsurgentie worden verlengd? Is het niet gelukt om binnen het jaar dat uw herhuisvestingsurgentie geldig is een woning te vinden en heeft u er wel alles aan gedaan? Dan kan de voorrangsverklaring met een jaar worden verlengd. Neemt u hiervoor tijdig contact op met uw bewonersbegeleider bij Vidomes Wat is herhuisvestingsurgentie? Herhuisvestingsurgentie is het recht op voorrang op een andere woning in de regio Haaglanden, boven woningzoekenden zonder urgentie. Dit geldt voor bewoners van een flat waarvoor het sloopbesluit is genomen, vanaf de peilatum. Zie ook: Geven alle soorten voorrangsverklaringen dezelfde rechten? Bestaan er nog andere urgenties / voorrangsverklaringen? Ja, er worden ook voorrangsverklaringen afgegeven op sociale, medische of financiële gronden Geven alle soorten voorrangsverklaringen dezelfde rechten? Nee, mensen met voorrangsverklaringen op sociale, medische of financiële gronden komen als eerste in aanmerking voor een woning. Het kan dus voorkomen dat de door u gewenste woning, ondanks uw herhuisvestingsurgentie, aan iemand anders wordt toegewezen Hoe gaat het aanvragen van herhuisvestingsurgentie in zijn werk? Om te zorgen dat u op de peildatum kunt beschikken over uw urgentie vult onze bewonersbegeleider tijdens het huisbezoek samen met u het Herhuisvestingsurgentieformulier in. Ook controleert de bewonersbegeleider de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag van uw herhuisvestingsurgentie. (Zie ook versie

10 Welke documenten heb ik tijdens het huisbezoek nodig om de herhuisvestingsurgentie aan te vragen? ). De bewonersbegeleider stuurt het formulier daarna naar de gemeente. Voor de peildatum ontvangt u van de gemeente een brief met de bevestiging van de herhuisvestingsurgentie. De urgentie gaat op de peildatum in, 30 mei In de brief met de herhuisvestingsurgentie staat ook het zoekprofiel. Het zoekprofiel is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of leeftijd en beschrijft de woningtypen waarvoor u voorrang krijgt.. (Zie ook Wat is een zoekprofiel en hoe gebruik ik dit op ) Let op: zorgt u dat u de voor de aanvraag benodigde documenten in huis heeft op het moment dat de bewonersbegeleider u bezoekt. Zonder deze documenten kan de aanvraag niet worden ingediend en loopt u het risico dat u de brief met de bevestiging van de herhuisvestingsurgentie niet op de peildatum in huis heeft. Daardoor kunt u dan niet vanaf de peildatum met voorrang reageren op een woning Welke documenten heb ik tijdens het huisbezoek nodig om de herhuisvestingsurgentie aan te vragen? Tijdens het huisbezoek van onze bewonersbegeleider moet u de volgende documenten aan de bewonersbegeleider laten zien, voor alle meeverhuizende, meerderjarige bewoners (18 jaar en ouder) op uw adres*: - Geldig paspoort of identiteitskaart. - IB60 inkomensverklaring** Het inkomen van uw kinderen (eigen kinderen hoofdhuurder) wordt niet meegerekend voor het verkrijgen van een andere woning. Voor hen is dus geen IB60 nodig. - Een recente (van de vorige maand) inkomensspecificatie van de werkgever, uitkeringsof pensioeninstantie. Of een accountantsverklaring, indien u zelfstandig werkt. * De inkomensgegevens van uw eigen kinderen zijn niet nodig. Voor hen hoeft u dus geen IB60 in huis te hebben, en geen recente inkomensspecificatie. ** Houd er rekening mee dat het vijf werkdagen kan duren voor u de aangevraagde IB60 inkomensverklaring in huis heeft. Vraag deze verklaring dus op tijd aan! N.B. Zorgt u dat u over de originele documenten beschikt. Een kopie is niet geldig. Zonder deze documenten kan de herhuisvestingsurgentie niet worden aangevraagd Wat is een IB60 inkomensverklaring en hoe kom ik daaraan? Een IB60 inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst. Daarop staan de gegevens van een bepaald belastingjaar. U kunt de verklaring bij de Belastingdienst aanvragen. Dit is gratis. Belt u daarvoor naar , van maandag t/m donderdag tussen uur en vrijdag tot uur. Houd uw BSN nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Houd er rekening mee dat het vijf werkdagen kan duren voor u de aangevraagde IB60 inkomensverklaring in huis heeft. Vraag deze verklaring dus op tijd aan! Moet ik mij inschrijven bij Woonnet Haaglanden om voor de voorrang in aanmerking te komen? Ja, om de herhuisvestingsurgentie aan te vragen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Heeft u zich nog niet ingeschreven, dan doet de bewonersbegeleider dit naar aanleiding van de gegevens die u verstrekt tijdens het huisbezoek. U hoeft zich dus vooraf niet zelf in te schrijven bij versie

11 Krijgen alle huurders van de Florens van Brederodelaan een herhuisvestingsurgentie? Nee, de voorrang geldt alleen voor bewoners met een inkomen tot ,- per jaar. Heeft u een hoger inkomen, dan moet u op zoek gaan naar een woning in de vrije huursector of naar een koopwoning Ik heb geen herhuisvestingsurgentie nodig. Waarom moet ik wachten tot de peildatum op mijn verhuisvergoeding? De verhuisvergoeding en de andere regelingen uit het sociaal statuut gaan pas in vanaf de peildatum. De peildatum geldt voor de gehele flat De herhuisvestingsurgentie geldt voor de regio Haaglanden. Welke plaatsen behoren tot deze regio? Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer Heb ik ook voorrang buiten de regio Haaglanden? Nee, de herhuisvestingsurgentie geldt alleen voor de regio Haaglanden Woning zoeken Hoe doe ik dat, een woning zoeken met voorrang? Op de bevestiging van uw herhuisvestingsurgentie die u van de gemeente ontvangt, staat uw zoekprofiel. Vanaf de peildatum kunt op met voorrang reageren op woningen die aan het zoekprofiel voldoen Wat voor woning kan ik krijgen met voorrang? Dit is afhankelijk van uw zoekprofiel. Tijdens het huisbezoek informeert uw woningbegeleider u over het zoekprofiel dat voor u van toepassing is. Dit gebeurt op basis van de informatie die u tijdens het huisbezoek aan de bewonersbegeleider geeft Wat is een zoekprofiel? Het zoekprofiel is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of leeftijd en beschrijft de woningtypen waarvoor u voorrang krijgt. Met zoekprofiel weet u of u bijvoorbeeld op zoek kunt naar een eengezinswoning, of een benedenwoning Hoe weet ik wat mijn zoekprofiel is? Daar wordt u over geïnformeerd door de bewonersbegeleider, tijdens het huisbezoek. Uw definitieve zoekprofiel staat in de bevestiging van uw herhuisvestingsurgentie. Deze voorrangsverklaring ontvangt u van de gemeente (zie: Hoe gaat het aanvragen van herhuisvestingsurgentie in zijn werk? ). Uw herhuisvestingsurgentie gaat in vanaf de peildatum. Dan kunt u met dit zoekprofiel met voorrang reageren op woningen Moet ik het zoekprofiel zelf invullen op U hoeft het zoekprofiel niet zelf in te vullen op Woonnet Haaglanden. Dat doet de gemeente voor u. U kunt met dit zoekprofiel met voorrang op een woning reageren, vanaf de peildatum. Voorwaarde is dat u de herhuisvestingsurgentie heeft aangevraagd. Het aanvraagformulier wordt ingevuld tijdens het huisbezoek Hoe wordt het zoekprofiel bepaald? Het zoekprofiel wordt bepaald op basis van de samenstelling van uw huishouden en eventueel ook leeftijd. De bewonersbegeleider weet welke zoekprofielen er zijn en kan u vertellen welk profiel op uw situatie van toepassing is. versie

12 Kan Vidomes mij helpen met zoeken naar een woning? Ja, dat kan. De bewonersbegeleider kan u op weg helpen, als u zelf niet weet hoe u via kunt reageren op een woning. Bespreek dat tijdens het huisbezoek, of maak na de peildatum een afspraak via tel Neem ook contact op als het u niet lukt om een woning te vinden. 5. Huur opzeggen 5.1. Hoe zeg ik mijn huur op? Dit doet u op de gebruikelijke manier, zoals beschreven op onze website. Wij nemen daarna contact met u op voor de oplevering van de woning en de afhandeling van de verhuisvergoeding, uw eventuele ZAV vergoeding, en de andere regelingen waar u mogelijk aanspraak op kunt maken Ik wil in aanmerking komen voor de verhuisvergoeding en andere regelingen in het sociaal statuut. Vanaf wanneer kan ik dan mijn huur opzeggen? Op zijn vroegst is dat op de peildatum zelf, dus op 30 mei Geldt nog steeds één maand opzegtermijn? Ja, ook nu de flat gesloopt gaat worden, geldt de afgesproken opzegtermijn. versie

13 6. Verhuizen 6.1. Wat moet ik allemaal regelen voor ik ga verhuizen? Behalve de zaken die te maken hebben met het huren van een nieuwe woning, en het opzeggen van de huur zijn er meer dingen om aan te denken. Bijvoorbeeld een andere school voor de kinderen, uw inschrijving in een nieuwe gemeente, het laten afsluiten van water en licht, of het regelen van verhuisvervoer. Op diverse websites vindt u informatie om u te helpen bij alles waar u aan moet denken bij uw verhuizing. Binnenkort vindt u ook een checklist op Kan ik hulp krijgen bij het regelen van zaken voor mijn verhuizing? Tijdens het huisbezoek neemt de bewonersbegeleider alvast een aantal praktische zaken met u door. Mocht u daarna nog ergens tegen aanlopen, neemt u dan contact op met uw bewonersbegeleider via Misschien weet deze een oplossing. Disclaimer Vidomes heeft deze vragen- en antwoordenlijst zorgvuldig opgesteld. Desondanks is het mogelijk dat er een foutje ingeslopen is. Aan deze vragen- en antwoordenlijst kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Komt u een vergissing of onduidelijkheid tegen in de vragenlijst, meld dit dan aan ons. Dan zullen we de fout zo spoedig mogelijk corrigeren. versie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

VERHUIZEN. Waar krijgt u mee te maken?

VERHUIZEN. Waar krijgt u mee te maken? VERHUIZEN. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van De Goede Woning en Vidomes die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. IK KOM GRAAG BIJ U LANGS. Graag stel ik me

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

thuis in betaalbaar wonen VERHUIZEN Zo bereidt u zich voor

thuis in betaalbaar wonen VERHUIZEN Zo bereidt u zich voor thuis in betaalbaar wonen VERHUIZEN Zo bereidt u zich voor WE KOMEN GRAAG BIJ U LANGS Aangenaam! Ik ben Ron Tempel, uw bewonersbegeleider. Ik help u graag om u goed voor te bereiden op de komende periode.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEEL 1: DE BELANGRIJKSTE AFSPRAKEN UIT HET SOCIAAL STATUUT PALENSTEIN... 4 AANPAK WONINGEN... 4 HERHUISVESTING... 4 FINANCIËLE REGELINGEN...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

WE KOMEN GRAAG BIJ U LANGS

WE KOMEN GRAAG BIJ U LANGS WE KOMEN GRAAG BIJ U LANGS Aangenaam! Ik ben Brenda Muller, uw bewonersbegeleider. Ik help u graag om u goed voor te bereiden op de komende periode. U moet verhuizen. Wij begrijpen heel goed dat dit een

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk?

Woningruil. Huurcontract en regelgeving. Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Huurcontract en regelgeving Woningruil Bent u op zoek naar een andere woning? Denk dan eens aan woningruil. Hoe gaat woningruil in zijn werk? Wat is woningruil? Bij woningruil ruilen twee of meer huurders

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Zo huurt u een woning van Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: reageren op een woning. hoe u in aanmerking komt

Zo huurt u een woning van Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: reageren op een woning. hoe u in aanmerking komt INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes reageren op een woning hoe u in aanmerking komt bezichtiging en overname Zo huurt u een woning van Vidomes In deze brochure leest u hoe u een woning

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een

Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een Woningruil Uw woning voldoet niet meer aan uw huidige woonwensen. U zou graag verhuizen naar een (andere) huurwoning. Wellicht biedt woningruil u de mogelijkheid om aan een passende woning te komen. U

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen?

Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen? Ruilen... dé oplossing! Hoe kunt u van woning ruilen? Die ene woning. Dat is het helemaal. Maar hoe komt u daarvoor in aanmerking? Een nieuwe baan in een andere stad. Dat betekent verhuizen. Maar u wilt

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Spelregels Woningruil

Spelregels Woningruil Spelregels Woningruil Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. November 2011 Woningruil Woningruil, dat doe je samen Wilt u als huurder van woningstichting Het Grootslag uw

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER

WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER WONINGRUIL VOORWAARDEN EN AANVRAAGFORMULIER Stel u woont met uw twee kleine kinderen in een flat met twee slaapkamers. Dan wilt u misschien wel een eengezinswoning met een tuin en meer slaapkamers. Of

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing

Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Woningruil, iets voor mij? Ruilen van woning, een goede oplossing Bent u op zoek naar een andere huurwoning? Dan is woningruil misschien een uitkomst voor u. Bij woningruil zorgt u zelf voor een ruilwoning.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen

Woningruil. 2. U gaat naar een woning van Jutphaas Wonen Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wilt ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in

Nadere informatie

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen.

WONINGRUIL. Een alternatief om snel te verhuizen. WONINGRUIL Een alternatief om snel te verhuizen. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd uw woonwensen veranderen. Een gezinsuitbreiding en het niet meer kunnen onderhouden van een grote achtertuin zijn

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE WONEN IN HULZEBRAAK In de wijk Hulzebraak zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Tussen de straten de Dierenriem en de Schorpioen komen nieuwe eengezinswoningen van Huis & Erf. Graag laten we u zien

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen.

Woningruil. Vragen? Heeft u nog vragen over woningruil, neem dat contact op met Jutphaas Wonen. Woningruil Bent u snel op zoek naar een nieuwe woning? Misschien een idee om te denken aan woningruil? Als u iemand kent die met u van woning wil ruilen, dan kan het snel gaan. Hoe gaat woningruil in zijn

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie