Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

2 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie 4 Tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten 4 Terugkeerregeling 4 Huurprijzen nieuwbouw voor terugkeerders 5 Volgorde bij terugkeer 5 Vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen 5 Huurgewenning 5 Verhuisservice 6 Inschrijving Woonzicht 6 Vergoeding laatste maand huur 6 Bevriezing jaarlijkse huurverhoging 6 Vrije sector huur 6 Individuele begeleiding 7 Hardheidsclausule 7 WMO- voorzieningen 7 Speciale doelgroepen 7 Oplevering oude woning 7 Bijlage 1 Adressen en fasering 8 Bijlage 2 Algemene afspraken 9 Bijlage 3 Begripsbepaling bij dit sociaal plan 11 Bijlage 4 Huurgewenning 14 Bijlage 5 Relevante passages Sociaal Statuut Leiden 15

3 Inleiding Na een intensief proces van een aantal jaren is begin 2010 met bewoners een akkoord bereikt over de aanpak van de De Oude Kooi. De Sleutels heeft een boekje gemaakt, De Oude Kooi Vernieuwd. Alle bewoners hebben dit boekje ontvangen. Voor u als bewoner van een woning in de Noordelijke Blokken breekt een spannende tijd aan. Om de ingrijpende gevolgen voor u als huurder te verzachten is het Sociaal Statuut Leiden opgesteld. Daarin staan uw rechten en plichten beschreven. Daarnaast heeft de Sleutels met uw bewonerscommissie een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Ook die zijn een onderdeel van het sociaal plan De Oude Kooi. Dat beschrijft de rechten en plichten van de bewoners in alle fasen en is officieel bekrachtigd op 17 maart 2011 door de directeur-bestuurder van de Sleutels en de voorzitter van de bewonerscommissie. Als u gedwongen moet verhuizen vanwege de sloop van uw woning, heeft u vanaf de peildatum recht op tegemoetkomingen en regelingen. Dit geldt voor u als u op de peildatum als hoofdhuurder (in het vervolg te noemen: huurder) een huurcontract hebt voor onbepaalde tijd. De peildatum is de datum waarop de gemeenteraad een zogenaamd kennisnemingsbesluit neemt. Voor u als bewoner van de Noordelijke Blokken hebben we dit boekje gemaakt met alle afspraken uit het Sociaal Plan die voor u van toepassing zijn. De afspraken zijn geldig voor alle hoofdhuurders in de Noordelijke Blokken die op de peildatum een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben. Alle in dit Sociaal Plan genoemde bedragen, zoals huurprijzen, inkomens en de ZAV vergoeding hebben als prijspeil 1 januari Alleen voor de verhuiskostenvergoeding geldt als peildatum 1 juli Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 3 van 17

4 Sociaal Plan Stadsvernieuwingsurgentie U heeft vanaf de peildatum recht op stadsvernieuwingsurgentie. Dit betekent dat u voorrang heeft op de andere woningzoekenden binnen uw zoekprofiel* in de regio Holland Rijnland. Deze stadsvernieuwingsurgentie is minimaal één jaar geldig. Dat betekent dat u minimaal één jaar, met of zonder begeleiding van de Sleutels, de tijd heeft om vervangende woonruimte te vinden. Als u tot 6 maanden vóór de start van de uitvoering nog geen vervangende woning heeft gevonden, biedt de Sleutels u minimaal twee keer een passende woning aan binnen uw zoekprofiel. Uiteraard begeleiden en adviseren wij u individueel waar nodig. * Uw zoekprofiel is een beschrijving van het soort woning waar u op mag reageren. Binnen de stadsverniewingsurgentie geldt dat u er als huurder qua woningtype en woninggrootte (kamers en oppervlakte) niet op achteruit mag gaan. (zie bijlage 3, begripsbepaling) Tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten U hebt recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van 5.687,-. De vergoeding wordt conform het sociaal statuut in twee delen uitbetaald. Het eerste deel ( 4.000,-) wordt uitbetaald wanneer u schriftelijk de oude huurovereenkomst hebt opgezegd. Het tweede deel wordt uitbetaald na de eindinspectie en het inleveren van de sleutels van uw oude woning. Als er sprake is van een huurachterstand, wordt deze verrekend met de uitbetaling. Als u een uitkering heeft via de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, wordt de vergoeding niet in mindering gebracht op uw uitkering. Terugkeerregeling De Sleutels biedt de bewoners van de Noordelijke Blokken de mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw. U kunt tijdens het huisbezoek aangeven of u van die mogelijkheid gebruik wilt maken. U ontvangt dan van ons een contract waarin de afspraak om terug te keren vastgelegd is. Later in het project nodigen wij u uit om een woning uit te kiezen. In de uitwerking van de nieuwbouwplannen willen wij samenwerken met de bewoners die terugkeren naar de nieuwbouw. Pas als wij zeker weten dat alle bewoners die terug willen keren een woning hebben uitgekozen en daarvoor een contract met de Sleutels hebben ondertekend, worden de overgebleven woningen eerst aan de bewoners van De Oude Kooi aangeboden, en vervolgens aan andere woningzoekenden via Woonzicht.nl. Voor de terugkeerregeling is toestemming verkregen vanuit Holland Rijnland. In de oorspronkelijke plannen (zie boekje De Oude Kooi Vernieuwd ) voor de aanpak van de Noordelijke Blokken werd een deel van de woningen gerenoveerd. Het gaat om uitsluitend de volgende woningen: Adres Huisnummer Even/ oneven Parkstraat 45 tot en met 71 (oneven zijde) Timorstraat 2 tot en met 12 (even zijde) Atjehstraat 37 tot en met 47 (oneven zijde) Lombokstraat 68 tot en met 94 (even zijde) Daarbij hadden de betreffende huurders, volgens het overeengekomen sociaal plan, recht op een wisselwoning. Omdat de wisselwoning vervalt bij vervangende nieuwbouw, biedt de Sleutels hierin eenmalig voor dit specifieke geval een tegemoetkoming. De huurders kunnen daarom in geval van terugkeer gebruik maken van: Volledige facilitering van de terugverhuizing door de Sleutels, inclusief aanleveren verhuisdozen. Voor het overige zijn de bepalingen uit dit Sociaal Plan van toepassing. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 4 van 17

5 Huurprijzen nieuwbouwwoningen voor terugkerende bewoners Voor terugkerende bewoners bieden we maatwerk met als uitgangspunten dat: bij terugkeer zonder wooncarrière (woning van gelijke grootte) de maximale huur 561,98 is. bij terugkeer met wooncarrière (grotere woning) de maximale huur 664,66 is. Dit is alleen van toepassing op de woningen die in de sociale huur worden aangeboden. Bewoners met een inkomen boven ,- hebben de mogelijkheid terug te keren naar een vrije sector woning. Volgorde bij terugkeer naar de nieuwbouw woningen In overleg met de bc hebben wij de terugkeervolgorde vastgesteld. Voor de keuze van een nieuwbouwwoning geldt: de huurder die in de oude situatie op ongeveer de plek van betreffende nieuwbouwwoning woonde, heeft de eerste keus (bij beneden/bovenwoning heeft de huurder met de langste woonduur de eerste keus); daarna de rest van de straat, op volgorde van langste woonduur; daarna de rest van het complex/ project, op volgorde van langste woonduur. Vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Het ZAV-beleid van de Sleutels is van toepassing. Voor alle zelf aangebrachte voorzieningen geldt een afschrijvingstermijn van 12 jaar. Zie hieronder (alle genoemde bedragen zijn de maximale vergoeding): Zelfaangebrachte voorziening Maximale vergoeding dubbele beglazing 70,-/m2 badkamerverbetering / toevoeging 3.600,- keukenblokvervanging 800,- keukenblokverbetering 3.600,- aanbrengen cv installatie in eengezinswoning 5.900,- aanbrengen cv installatie in etagewoning 4.500,- bouwen schuur / garage 4.500,- bouwen serre / bijkeuken 4.500,- het ombouwen van een vlizotrap naar een vaste trap 1.150,- aanbrengen van isolatie (dak, vloer, wand en leidingen) 5,-/m2 aanbrengen dakkapel 4.500,- aanbrengen dakraam 450,- extra hang- en sluitwerk (politiekeurmerk) 450,- overige aard- en nagelvaste zaken/diverse bouwkundig 20,-/m² De taxatie en waardebepaling van de ZAV wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkend taxateur. Bovenstaande lijst van ZAV s is niet uitputtend, maar is een leidraad voor de taxateur. Het kan dus zijn dat een aangebrachte voorziening niet op de lijst staat. De taxateur taxeert alle door de bewoner opgegeven bouwkundige voorzieningen. De bewoner kan zich, indien gewenst, laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de bc. Bij een geschil over de vergoeding kan de bewoner zelf (op eigen kosten) ook een erkend taxateur inschakelen. In overleg tussen de taxateurs wordt dan de uiteindelijke vergoeding vastgesteld. De vergoeding voor de ZAV wordt uitbetaald bij het inleveren van de sleutels van de achter te laten woning. Huurgewenning Als u straks een andere woning hebt gevonden is er een kans dat de netto huurprijs fors hoger is dan uw huidige huur. Om de gevolgen hiervan te verzachten, heeft u in bepaalde gevallen recht op huurgewenning. U komt hiervoor in aanmerking als uw bruto inkomen minder dan ,- per jaar en de netto huursprong tenminste 50% van de oude huur bedraagt. De bepaling van de huursprong wordt berekend ná aftrek van de huurtoeslag van de oude en nieuwe huur. De huurgewenning wordt uitgekeerd tot de aftoppingsgrenzen. De huurgewenning heeft een looptijd van drie jaar. In het eerste jaar ontvangt u een bijdrage van 75% van het netto verschil tussen de oude huur en de aftoppingsgrens, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25%. De hoogte van de Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 5 van 17

6 bijdrage wordt vastgesteld op het moment dat u verhuist en wordt niet jaarlijks geïndexeerd. Als u gaat verhuizen en u denkt dat u in aanmerking komt voor huurgewenning, neemt u dan contact op met de verhuurmakelaar. Hij/zij kan bepalen of u in aanmerking komt voor huurgewenning en de berekening voor u maken. Als een bewoner een uitkering heeft via de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid, wordt de vergoeding niet in mindering gebracht op de uitkering. De huurgewenning wordt in overleg met de bewoner uitbetaald. Bij verhuizing naar een woning van de Sleutels kan de huur 3 jaar lang worden verrekend met de huurgewenning. Bij verhuizing naar een woning van een andere corporatie wordt de huurgewenning gedurende drie jaar jaarlijks vooruit uitbetaald op de rekening van de bewoner. (zie bijlage 4 voor enkele rekenvoorbeelden) Verhuisservice Een verhuizing uit laten voeren door een professioneel bedrijf is erg duur. De Sleutels biedt u daarom een verhuisservice aan. Deze service houdt in dat de Sleutels een erkende verhuizer uw verhuizing laat uitvoeren. De verhuizer levert verhuisdozen aan en zorgt dat uw huisraad naar uw nieuwe woning wordt verhuisd. Als u hiervoor kiest, brengt de Sleutels 600,- in mindering op uw tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtkosten. Voor die 600,- neemt de Sleutels de verhuizing op zich, ongeacht wat de verhuizing verder kost. Dus zelfs als er een hoogwerker moet komen draagt de Sleutels daarvoor de kosten. De verhuisservice geldt alleen als u verhuist binnen de regio Leiden. Tussentijdse opslag van huisraad en het inpakken van verhuisdozen maakt geen deel uit van de verhuisservice. Mocht een bewoner, die gebruik maakt van de regeling, evengoed in de problemen komen met de verhuizing, bijvoorbeeld met inpakken, dan leveren we individueel maatwerk om tot een oplossing te komen. Daarvoor stellen we wel de volgende voorwaarden: bewoner is 60 jaar of ouder bewoner heeft een medische indicatie waardoor hij of zij niet zelf in staat is om zaken rond de verhuizing te regelen. Tijdens de individuele huisbezoeken of gaandeweg het project kunnen bewoners dit aangeven bij de Sleutels. Vergoeding inschrijvingskosten Woonzicht De kosten van inschrijving bij Woonzicht.nl voor de looptijd van de stadsvernieuwingsurgentie zijn voor rekening van de Sleutels. Hoe de inschrijving precies in het werk gaat en welke informatie voor de inschrijving nodig is, leggen we u uit tijdens het huisbezoek. Dan worden ook de benodigde formulieren ingevuld. Dit individuele gesprek vindt plaats na de peildatum. Vergoeding laatste maand huur U hebt tijd nodig om te verhuizen en uw nieuwe woning klaar te maken en in te richten. Om te voorkomen dat u nog huur betaald voor de oude woning en ook voor de nieuwe woning, krijgt u daarvoor van de Sleutels een vergoeding. Deze vergoeding is even hoog als eenmaal de maandelijkse huurprijs van uw oude woning. Deze vergoeding betalen wij aan u uit nadat u de sleutels van de oude woning heeft ingeleverd. Bevriezing van de jaarlijkse huurverhoging Vanaf de peildatum worden geen jaarlijkse huurverhogingen meer doorgevoerd. De Sleutels heeft voor de noordelijke blokken de jaarlijkse huurverhoging al in een eerder stadium bevroren. Vrije sector huur Huurders van vrije sectorwoningen vallen niet onder het Leidse sociaal statuut. De Sleutels heeft de volgende regelingen uit het sociaal statuut Leiden van toepassing verklaard. Huurders van vrije sector woningen: hebben recht op de tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten van 5.560,- Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 6 van 17

7 indien gewenst worden zij actief door de Sleutels begeleid bij het zoeken naar passende vervangende woonruimte. kunnen gebruik maken van de terugkeerregeling, en terugkeren naar een vrije sector woning. Individuele begeleiding Wij kunnen ons goed voorstellen dat een gedwongen verhuizing zorgen met zich meebrengt; er moet heel veel geregeld worden. Vooral voor oudere mensen en mensen die afhankelijk zijn van hulp en zorg is het een spannende tijd. Het sociaal plan neemt een aantal van die zorgen weg, maar niet alle. Wij vinden een goede begeleiding van bewoners, zeker de meest kwetsbare groepen, erg belangrijk. Daarom bieden wij u maatwerk in ondersteuning en begeleiding. Tijdens de individuele gesprekken kunt u aangeven wat uw persoonlijke zorgen zijn en waar u behoefte aan hebt. Wij doen ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen en u hulp op maat te bieden. Hardheidsclausule De Sleutels gaat zorgvuldig om met de belangen van haar individuele bewoners. Toch kunnen er gedurende het project situaties ontstaan dat zij in grote problemen komen waarin het sociaal plan geen uitkomst biedt. In die gevallen intensiveert de Sleutels de individuele begeleiding, dienstverlening en zorg op maat aan die betreffende bewoners. WMO-voorzieningen Als u WMO-voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in uw oude woning heeft, denk aan een traplift of een douchestoel, dan zorgt de Sleutels dat deze voorzieningen door een deskundig en erkend bedrijf worden overgeplaatst naar uw nieuwe woning. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. Als u eerst met de stadsvernieuwingsurgentie verhuist en daarna terugkeert in de nieuwbouw, zorgt de Sleutels dat beide woningen aangepast worden. U hoeft daar verder niets voor te regelen. Als u in uw nieuwe woning voor het eerst een WMO-voorziening nodig heeft, kunt u de voorziening via de normale weg aanvragen bij de Gemeente Leiden. Speciale doelgroepen Huurders met een aangepaste woning, die gebruik maken van de terugkeerregeling in de De Oude Kooi, kunnen terugkeren naar een gelijkwaardige aangepaste woning. Voor bewoners met een inkomen beneden ,- geldt dat zij terug kunnen keren naar een woning in de sociale sector met een maximale huur van 664,66. Oplevering oude woning De woning die u achterlaat wordt niet meer regulier verhuurd. Dat betekent dat de Sleutels minder streng is bij de oplevering van de woning. Gaatjes en dergelijke hoeven niet te worden gerepareerd. U kunt zaken ter overname aanbieden aan de tijdelijke huurder, als die al bekend is. Denk daarbij aan gordijnen, vitrage, vloerbedekking en dergelijke. Wil de tijdelijke huurder de zaken niet overnemen, dan geldt dat de woning leeg en bezemschoon moet worden opgeleverd. De uiteindelijke beoordeling of de oplevering in orde is of niet, ligt bij onze verhuurmakelaar. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 7 van 17

8 Bijlage 1 Adressen en fasering Fase 3 (start voorbereiding in 2012, start Sociaal Plan begin 2013, start uitvoering medio 2014 Sloop- nieuwbouw noordelijke blokken Adressen (91 woningen in huidige situatie) Adres Huisnummer Even/ oneven Parkstraat 45 tot en met 71 (oneven zijde) Timorstraat 2 tot en met 24a (even zijde) Driftstraat 150 tot en met 176 (even zijde) Atjehstraat 37 tot en met 59a (oneven zijde) Lombokstraat 68 tot en met 94 (even zijde) Lombokstraat 67 tot en met 79a (oneven zijde) Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 8 van 17

9 Bijlage 2 Algemene afspraken Bewonerscommissie De bewonerscommissie (hierna te noemen de bc) heeft een belangrijke rol vervuld bij de totstandkoming van dit sociaal plan. Via deze weg willen we hen graag bedanken voor hun inzet en toewijding. De bc blijft ook in de toekomst nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Werkgroep Naast de bc betrekken we ook de bewoners van de deelprojecten bij de uitwerking van de plannen, in de vorm van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een aantal bewoners van de Noordelijke Blokken. Ook hen bedanken we graag voor hun tijd en inzet. Zij blijven ook in de toekomst nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Communicatie en informatie We willen u goed op de hoogte houden van de stand van zaken rond de noordelijke blokken. Daarom maakt de Sleutels met regelmaat een nieuwsbrief voor de wijk. Voor aanvang van het project en tijdens het project zorgt de Sleutels dat u goed op de hoogte bent. Wat kunt u van ons verwachten: informatiebijeenkomsten inloopmomenten/ spreekuur huisbezoeken (vlak na de peildatum) nieuwsbrieven en informatiebrieven (minimaal 2x per jaar) Leefbaarheid en veiligheid In herstructureringsgebieden ligt altijd het gevaar van achteruitgang van de wijk op de loer. De Sleutels spant zich in om de leefbaarheid en veiligheid gedurende het traject te waarborgen, zowel voor de bewoners als de omwonenden. Om deze redenen heeft de Sleutels in overleg met de bc een gebiedsbeheersplan opgezet. Hierin staan alle acties en aandachtspunten vermeld. De acties worden ook besproken met de bc. We verwachten van de bc, maar ook van individuele bewoners, dat zij zaken waarbij de leefbaarheid en veiligheid in gevaar zijn, aangeven bij de wijkbeheerder of de wijkconsulent. Van de Sleutels kunt u het volgende verwachten: faciliteren overleg over wijk, leefbaarheid, veiligheid afspraken over mutaties afspraken over onderhoud afspraken over tijdelijke verhuur en antikraak bewoning afspraken over communicatie met bewoners en omwonenden het actief betrekken van partners in de wijk (gemeente Leiden, politie, opbouwwerk) het maken van goede afspraken met aannemers om overlast zoveel mogelijk te beperken. De Gemeente is een belangrijke partner in de wijk. Daarom is in het gebiedsbeheersplan ook de verantwoordelijkheid van de Gemeente opgenomen. Het betreft vooral de actieve rol die de gemeente heeft als het gaat om: veiligheid en leefbaarheid van de wijk openbare ruimte communicatie met omwonenden. Deze onderwerpen worden besproken en aangestuurd vanuit een werkgroep waar de Sleutels, de bc, de bewoners, de gemeente en andere partners in de wijk bij worden betrokken. Europese wet- en regelgeving De Europese wet- en regelgeving verplicht woningcorporaties om minimaal 90% van haar sociale huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met maximaal een bruto jaarinkomen tot en met ,- per jaar. Van de sociale woningen mag 10% aan speciale doelgroepen worden toegewezen, dan wel aan huishoudens met een huishoudinkomen boven ,- per jaar. Het gaat dan om woningen met een kale Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 9 van 17

10 huurprijs tot maximaal 664,66 per maand. Deze regelgeving betekent dat de groep middeninkomens in de problemen kan komen. De Sleutels gebruikt haar 10% vrije ruimte daarom mede om bewoners met een inkomen tussen de ,- en ,- te voorzien van een sociale huurwoning met een prijs tussen de 600,- en 664,66 (maximale huurgrens huurtoeslag). Bewoners met een inkomen boven ,- achten we in staat om zelf in hun huisvesting te voorzien. Deze afspraak geldt alleen als de bewoner verhuist naar een woning binnen het bezit van de Sleutels. De Sleutels heeft geen zeggenschap over woningen van andere corporaties. In het project De Oude Kooi geldt bovenstaande regeling voor bewoners die: stadsvernieuwingsurgent worden; terug willen keren naar de nieuwbouw; een aangepaste woning hebben met WMO-voorzieningen en terug willen keren in een aangepaste woning. Reparatieverzoeken Ondanks de plannen voor de De Oude Kooi blijft het dagelijks onderhoud doorgaan. Dat betekent dat ook de woningen waarvoor een sloop- of renovatiebesluit genomen is, winddicht, waterdicht en veilig moeten blijven. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de Sleutels tot de datum dat de woningen daadwerkelijk gesloopt of gerenoveerd worden. Voor echt ingrijpende reparaties beoordeelt onze technisch adviseur of er voor een andere, tijdelijke oplossing gekozen moet worden. Urgente en noodzakelijke reparaties worden altijd uitgevoerd. Planmatig onderhoud Het planmatig onderhoud van uw woning is gestopt. Alleen het dagelijks onderhoud wordt nog uitgevoerd. Tijdelijke verhuur en antikraak (na peildatum) Om verpaupering van de woningen tegen te gaan en de kans op kraak en brandstichting te verminderen worden woningen, nadat de vaste bewoners zijn verhuisd, tijdelijk verhuurd. In de laatste zes maanden worden vrijkomende woningen in beheer van een beheerorganisatie gegeven. Pas op het allerlaatste moment worden de woningen dichtgeplankt en onbewoonbaar gemaakt. De bewoners Voor veel bewoners van de De Oude Kooi staan er de komende jaren ingrijpende veranderingen aan te komen. Het is begrijpelijk dat veel van hen dan langzaam zullen stoppen met het investeren in hun omgeving. De Sleutels wil er alles aan doen om de wijk leefbaar en veilig te houden. Zonder de medewerking van de bewoners zal dat niet lukken. We vragen de bewoners daarom om op drie punten met ons mee te werken aan een leefbare wijk: het netjes houden van de directe omgeving van de woning; problemen en overlast melden aan de Sleutels of de bc; gebreken en klachten over de woning tijdig blijven melden. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 10 van 17

11 Bijlage 3 Begripsbepaling bij dit Sociaal Plan Aftoppingsgrens Voor het deel van de huur boven de aftoppingsgrens ( 561,98) tot maximale huurgrens huurtoeslag ( 664,66) krijgt de huurder in principe geen huurtoeslag. Tenzij hij (of zijn partner of één van de medebewoners) ouder is dan 65 jaar, of wanneer het om een aangepaste woning gaat. Beëindiging huurovereenkomst Minimaal 6 maanden voordat een woning wordt gesloopt, zegt de Sleutels de huur op, op basis van dringend eigen gebruik. Voor huurder geldt 1 maand opzegtermijn zoals in het huurcontract is vastgelegd. (Hoofd-) Huurder De (hoofd) huurder is de persoon die in het bezit is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd van een woningcorporatie, een huisvestingsvergunning bezit en ingeschreven staat in het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basisadministratie) op het adres. De huurder moet feitelijk op het adres woonachtig zijn. De personen die tot het huishouden behoren volgen de huurder waar het de rechten uit dit convenant betreft. Die personen -met uitzondering van de echtgeno(o)t(e) of officiële medehuurderhebben echter niet de status van huurder. Huurgewenning Huurgewenning betekent dat de huurder die gedwongen is te verhuizen een tijdelijke tegemoetkoming ontvangt om een groot verschil tussen de huurprijs van de oude woning en de huurprijs van de nieuwe woning te overbruggen. Huurgewenning is bedoeld voor huurders met een lager inkomen en is een individuele regeling gebaseerd op maatwerk. Huurprijs Huurprijs is de prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het gebruik van een woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand. Inschrijftijd Inschrijftijd is de tijd die u als woningzoekende ingeschreven staat bij Woonzicht.nl. Inschrijfwaarde Uw inschrijfwaarde is een optelsom van uw inschrijftijd en eventuele woonwaarde. Woonwaarde krijgt u alleen als u op dit moment in de regio Holland Rijnland woont en uw woning bij verhuizing leeg achterlaat. Bij corporatiewoningen en particuliere huur- of koopwoningen onder de huur- of koopprijsgrens, wordt de woonwaarde bepaald door de WOZ-waarde, te delen door Voor huur- en koopwoningen boven de huur- of koopprijsgrens geldt een maximale woonwaarde van 130 maanden. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. De inschrijfwaarde bepaalt uw kansen op een woning. Hoe hoger de inschrijfwaarde, hoe meer kans u maakt op een woning. Kennisnemingbesluit Het sloopbesluit of renovatiebesluit van een corporatie wordt getoetst door de gemeenteraad. Als deze met de voorgenomen plannen instemt, heet dat een kennisnemingbesluit. Die datum is ook de peildatum (ingangsdatum) van het sociaal statuut en sociaal plan. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 11 van 17

12 Maximale huurgrens huurtoeslag De maximale huurgrens huurtoeslag is de huurgrens tot welke een huurder, afhankelijk van zijn of haar inkomen, recht heeft op huurtoeslag. Passende woning Een passende woning is een woning die qua woningtype (eengezinswoning, etagewoning etc.) en woninggrootte minimaal gelijkwaardig is aan de woning die de huurder achterlaat. De passendheid van de woninggrootte wordt bepaald aan de hand van artikel 12 uit de Huisvestingsverordening Holland Rijnland Peildatum De peildatum is essentieel bij het bepalen van het al dan niet in aanmerking komen van huurders voor vervangende woonruimte, vergoedingen en faciliteiten. De peildatum is de datum waarop de herhuisvesting van huurders start. Deze datum ligt tenminste twaalf maanden vóór de uit te voeren werkzaamheden. Sloop Sloop betekent dat de bestaande woning verdwijnt. Daarbij wordt het huurcontract ontbonden. Sloop of renovatiebesluit Het sloop- of renovatiebesluit is het besluit van de corporatie om een (deel van een) wijk of complex te slopen of ingrijpend te renoveren. In de praktijk zijn de bewoners of de bc nauw betrokken bij de planvorming. De Gemeente dient dit besluit te accorderen (zie kennisnemingbesluit) voordat de plannen uitgevoerd kunnen worden. Sociaal statuut In het sociaal statuut zijn onder andere de rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd en het proces van informatievoorziening. Deze is vastgesteld in overleg tussen de Leidse corporaties en de Leidse huurderorganisaties. Spijtoptanten Spijtoptanten zijn huurders die gedwongen de woning hebben moeten ontruimen door sloop, ingrijpende woningverbetering of samenvoeging, een woning buiten de wijk hebben betrokken en niet kunnen aarden in hun nieuwe woonomgeving. Spijtoptanten kunnen voor terugkeer naar de wijk een beroep doen op de normale urgentieprocedure. Stadsvernieuwingsurgentie (SVU) Huurders die gedwongen de woning moeten ontruimen door sloop of ingrijpende woningverbetering en daardoor niet terug kunnen keren in hun oude woning of de vervangende nieuwbouw, komen op de peildatum in aanmerking voor een SVU. Deze is geldig vanaf de peildatum tot de datum van sloop / start verbetering, waarbij de woningzoekende voorrang krijgt bij de toewijzing van woonruimte binnen het zoekprofiel boven andere urgenten in de Regio Holland Rijnland. Dit zoals beschreven in artikel 22 en 23 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland Verbeterbesluit Een verbeterbesluit is een door de verhuurder genomen besluit om woningen ingrijpend te verbeteren. Wanneer door samenvoeging woningen verdwijnen dan is er sprake van een besluit conform artikel 22 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland Vrije Sectorwoning (of geliberaliseerde woning) Een woning met 143 WWS punten of meer is een vrije sectorwoning. Dit zijn woningen met een huur boven de 664,66 (= liberalisatiegrens en maximale huurgrens huurtoeslag). Werkgroep Voor de uitwerking van dit deelproject heeft de Sleutels een werkgroep opgericht. Deze bestaat uit een (vertegenwoordiging van) de bc, aangevuld met bewoners van dit deelproject. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 12 van 17

13 Wijk De grenzen van de wijken zijn gelijk aan de indeling in districten die wordt gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Woonlasten Uw woonlasten bestaan, naast de maandelijkse huur, voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het huren van een woning is het daarom van belang betrouwbare informatie te hebben over de energiekwaliteit van een woning. Daarom is er het energielabel woningen. Woonwaarde De woonwaarde is de door de Beleidscommissie vastgestelde waarde van een woning, uitgedrukt in een voor die woning geldende inschrijftijd, zoals vastgelegd in art. 1 van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland WWS-punten Het puntensysteem dat gehanteerd wordt om de huur te bepalen heet officieel het woningwaarderingstelsel (WWS) en wordt ook wel puntenstelsel of puntentelling genoemd. Het WWS is een wettelijk vastgelegd systeem om de kwaliteit van een woning uit te drukken in punten. Met dat puntenaantal kan de maximale kale huurprijs vastgesteld worden. ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) Zelf aangebrachte voorzieningen zijn voorzieningen die de huurder, conform het bij de verhuurder geldende ZAV-beleid, heeft aangebracht nadat hij de woning heeft betrokken. Deze voorzieningen behoren daarom niet tot de standaarduitrusting van de woning. Zoekprofiel De woonwensen van de huurder en de mogelijkheden om die te vervullen worden geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt in overleg het zoekprofiel vastgesteld. Het zoekprofiel maakt het mogelijk een woning te huren die qua grootte en woningtype minimaal gelijk is aan de woning die de huurder gedwongen moet verlaten. Het zoekprofiel komt minimaal overeen met de passendheidseisen van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland. 1 persoons huishouden Maximaal 3 kamers 2 persoons huishouden Maximaal 4 kamers Meer dan 2 personen Geen maximum/ vrije keus Let op: Bovenwoning Maisonnette of etage Benedenwoning Beneden of etage 1 persoon met 4 kamers nu Mag terug naar 4 kamers Of kleiner mag ook Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 13 van 17

14 Bijlage 4 Huurgewenning De huurder komt in aanmerking voor huurgewenning als het bruto inkomen minder is dan per jaar en de netto huursprong, inclusief huurtoeslag, tenminste 50% van de oude huur (inclusief huurtoeslag) bedraagt. De bepaling van de huursprong wordt berekend ná aftrek van de huurtoeslag van de oude en nieuwe huur. De huurgewenning wordt uitgekeerd tot de aftoppingsgrenzen. De huurgewenning heeft een looptijd van drie jaar. In het eerste jaar ontvangt de huurder een bijdrage van 75% van het netto verschil tussen de oude huur en de aftoppingsgrens, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25%. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld op het moment dat de huurder verhuist en wordt niet jaarlijks geïndexeerd. De uitkering vindt in principe in één keer bij vooruitbetaling plaats nadat de huur van de te verlaten woning is opgezegd, tenzij er andere afspraken met de bewoner worden gemaakt. Enkele voorbeelden: Gezin 2 kinderen, ,- inkomen De huidige huur bedraagt 420,- per maand. De nieuwe huur bedraagt 647,- per maand. Geen recht op huurtoeslag De huursprong bedraagt dan 227,- Dat is meer dan 50% van de oude huur. U heeft recht op huurgewenning: Het 1 e jaar: 227,- x 12 mnd x 75% = 2.043,- Het 2 e jaar: 227,- x 12 mnd x 50% = 1.362,- Het 3 e jaar: 227,- x 12 mnd x 25% = 681,- Het totaal bedraagt 4.086,- 1 ouder gezin, ,- inkomen Huidige huur bedraagt 420,- per maand. Huurtoeslag 186,- Bewoner betaalt 234,- De nieuwe huur bedraagt 647,- per maand. Huurtoeslag 254,- Bewoner betaalt 393,- De huursprong bedraagt dan 159,- Dat is meer dan 50% van de oude huur. Bewoner heeft recht op huurgewenning: Het 1 e jaar: 159,- x 12 mnd x 75% = 1.431,- Het 2 e jaar: 159,- x 12 mnd x 50% = 954,- Het 3 e jaar: 159,- x 12 mnd x 25% = 477,- Het totaal bedraagt 2.862,- gezin met twee kinderen, inkomen De huidige huur bedraagt 420,- per maand. Huurtoeslag 50,- Bewoner betaalt 370,- De nieuwe huur bedraagt 647,- per maand. Huurtoeslag 143,- Bewoner betaalt 504,- De huursprong bedraagt dan 134,-. Dat is minder dan 50% van de oude huur. Bewoner heeft geen recht op huurgewenning Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 14 van 17

15 Bijlage 5 Relevante onderdelen Sociaal Statuut Leiden 2.2 Voorlichting en informatie Inhoudelijke aandachtspunten huisbezoek: Bij aankondiging van het huisbezoek wijst de verhuurder de huurder op de beschikbare schriftelijke informatie. Tevens wijst hij de huurder erop dat deze zich kan laten bijstaan door een vertegenwoordiger van de huurdersorganisatie, of andere personen. Doel van het huisbezoek: 1. Huurders informeren over de procedure en planning volgend op het sloopbesluit/verbeterbesluit. 2. Huurders informeren over hun rechten en plichten, op grond van het sociaal statuut, het huurreglement en de wet. 3. In overleg met de huurder inventariseren van woonwensen van de huurder en de mogelijkheden om die te vervullen. Op basis hiervan wordt het zoekprofiel vastgesteld. 4. Toelichten van het systeem van woonruimteverdeling Woonzicht in de regio. 5. Inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen in de woning. Het vaststellen van de vergoeding geschiedt op grond van de ZAV-regeling van de verhuurder. Dit gebeurt tijdens de eerste inspectie, die z.s.m. na de peildatum plaatsvindt. 6. Inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. De betrokken medewerker van de verhuurder is voor huurder goed bereikbaar en houdt zonodig spreekuur in de buurt. De verhuurder is permanent bereikbaar voor vragen en klachten van bewoners. 2.3 Dienstverlening De verhuurder is ervoor verantwoordelijk dat stadsvernieuwingsurgenten uit zijn bezit tijdig, passend en zoveel mogelijk naar tevredenheid van de huurders gehuisvest worden. Dit laat onverlet hetgeen bepaald is in Hoofdstuk 3 van dit Sociaal Statuut. Verhuurder schenkt extra aandacht aan het begeleiden van doelgroepen zoals ouderen en mensen met een functionele beperking. Aanpassingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden, voor zover mogelijk, overgebracht naar de nieuwe woning. Dit gebeurt voor de huurder zonder extra kosten. De verhuurder draagt de kosten voor bestaande voorzieningen. Toevoegingen aan de bestaande voorzieningen worden binnen de Wmo aangevraagd. De verhuurder assisteert de huurder bij het doorlopen van de Wmo procedure. Verhuurder verschaft genoemde doelgroepen informatie over bedrijven die kunnen worden ingeschakeld voor het uitvoeren van kleine klussen aan de woning en draagt desgewenst zorg voor bemiddeling. 2.4 Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid en veiligheid De leefbaarheid en veiligheid in buurten en complexen waar gesloopt of ingrijpend verbeterd wordt, komt in de daaraan voorafgaande jaren onder druk te staan. Daarom zetten alle betrokken partijen zich in deze periode extra in voor de leefbaarheid in de betrokken buurten en complexen. Daarover worden nadere afspraken gemaakt met bewonerscommissies, huurdersorganisaties, buurt- en/of wijkorganisatie, instanties en gemeente. Deze omvatten in elk geval een periodiek overleg over de leefbaarheid tussen alle hiervoor genoemde betrokkenen. 2.5 Uitvoering onderhoud De verhuurder zal reparatieverzoeken van bewoners normaal blijven verhelpen en alle andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden blijven verrichten, ook bij woningen die gesloopt gaan worden. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 15 van 17

16 3.1 Stadsvernieuwingsurgentie en regelingen Huurders die op de peildatum in een woning wonen waarvoor een sloop- of verbeteringsbesluit is vastgesteld op grond waarvan deze huurders moeten verhuizen, komen in aanmerking voor een stadsvernieuwingsurgentie, vergoedingen, voorrang en begeleiding bij herhuisvesting. Huurders met een stadsvernieuwingsurgentie hebben voorrang bij toewijzing van woningen in Leiden en vanaf één jaar voor de sloop ook in de regio Holland Rijnland. Huurders kunnen via zelf zoeken naar een nieuwe woning. Daarbij kunnen zij advies en ondersteuning krijgen van de verhuurder. Indien de huurder niet zelf in staat is om te reageren op woningen kan worden afgesproken dat de woningcorporatie een woning gaat zoeken. Indien het niet mogelijk is tijdig een passende woning te vinden buiten de schuld van de huurder, kunnen verhuurder en huurder afspraken maken over tijdelijke huisvesting met behoud van de stadsvernieuwingsurgentie. De voorrang voor stadsvernieuwingsurgenten is ook van toepassing op vrije sectorhuurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Huurders die op basis van een gerechtelijk vonnis wegens overlast of huurschuld de woning moeten ontruimen, verliezen hun recht op herhuisvesting en daarmee ook het recht op de betreffende regelingen en vergoedingen. 3.3 Toewijzing stadsvernieuwingsurgenten Bij toewijzing van nieuwbouw en van bestaande woningen gelden, naast de passendheidscriteria, de volgende afspraken: - Indien meerdere stadsvernieuwingsurgenten uit verschillende wijken gelijktijdig voor dezelfde woning in aanmerking willen komen, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die afkomstig is uit de wijk waarin de woning ligt. - Indien meerdere stadsvernieuwingsurgenten uit dezelfde wijk gelijktijdig voor dezelfde woning in aanmerking willen komen, wordt voorrang gegeven aan degene wiens woning de oudste peildatum heeft (het eerste wordt gesloopt). Als de peildatum van de kandidaten niet verschilt, gaat degene met de langste inschrijfwaarde voor. Als de inschrijfwaarde van de kandidaten niet verschilt, gaat degene met de hoogste leeftijd voor. Reageert een stadsvernieuwingsurgent op een woning buiten het zoekprofiel, dan is niet de urgentie maar de inschrijfwaarde volgens Woonzicht bepalend voor de volgorde bij toewijzing. Heeft een huurder zes maanden voor de start van de sloop nog geen woning gevonden, dan zal verhuurder zelf maximaal twee keer een passende woning aanbieden. De huurder kan ook tijdens deze zes maanden zelf blijven zoeken. Wordt het aanbod van de verhuurder in alle gevallen geweigerd dan is verhuurder genoodzaakt een ontruimingsprocedure bij de rechter te starten. Voordat een ontruimingsprocedure wordt gestart zal verhuurder proberen in gesprek te komen met de huurder om alsnog een oplossing te bereiken. 3.4 Spijtoptanten Spijtoptanten kunnen binnen één jaar na verhuizing via de normale procedure een urgentieaanvraag indienen tot terugkeer in de oude buurt. Spijtoptanten kunnen een beroep doen op de normale urgentieprocedure. Er zal dan getoetst worden of er omstandigheden zijn die terugkeer naar de oude wijk nodig maken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar sociale omstandigheden. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 16 van 17

17 8. Slotbepalingen 8.1 Koopwoningen Als een huurder, die zijn oude woning vanwege sloop of ingrijpende verbetering zal moeten verlaten, belangstelling heeft voor een koopwoning, dan moet hij zich inschrijven bij makelaars en verkopers van woningen. Deze huurders hebben voorrang bij het uitbrengen van een bod op lege koopwoningen in de wijk en vervangende nieuwbouwkoopwoningen, voor zover deze eigendom zijn van de verhuurders die dit sociaal statuut ondertekenen Hardheidsclausule Indien het sociaal statuut in een specifiek geval voor een huurder onevenredig negatieve gevolgen heeft die ongunstiger zijn dan voor de overige huurders het geval is, kan die huurder een beroep doen op de hardheidsclausule en de verhuurder verzoeken af te wijken van het sociaal statuut. In dat geval zal de verhuurder dit verzoek in behandeling nemen en binnen dertig dagen na ontvangst een besluit nemen. De uitslag wordt schriftelijk, met redenen omkleed, meegedeeld aan de betrokken huurder. De huurder kan tegen de beslissing van de verhuurder direct bezwaar maken bij de lokale geschillencommissie. 8.3 Lokale Geschillencommissie Individuele huurders kunnen zich wenden tot de bij de verhuurder bestaande lokale geschillencommissie indien zij het niet eens zijn met de wijze waarop de verhuurder het sociaal statuut uitvoert of interpreteert. Voorbeelden van zaken waarmee de huurder naar de geschillencommissie kan gaan zijn: het vaststellen van het zoekprofiel, het vaststellen van de technische noodzaak tot ontruiming, enz Geschillenregeling Indien partijen van mening verschillen over de uitleg van dit sociaal statuut vindt overleg plaats om het verschil van inzicht op te lossen. Dit overleg kan er eventueel toe leiden dat partijen overeenkomen de geschillenbeslechting in handen te geven van een geschillencommissie bestaande uit drie, door de gemeente, de huurdersorganisaties en de corporaties (iedere partij kiest één persoon) aan te wijzen onafhankelijke personen. Deze geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies. 8.5 Werkingsduur en evaluatie Dit sociaal statuut wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar. Op verzoek van één van de partijen kan er een evaluatie plaatsvinden. Evaluatie vindt in elk geval plaats wanneer daartoe aanleiding is op grond van wijzigingen in wetgeving of verordeningen. Een jaar voor het aflopen van het sociaal statuut starten partijen overleg over een nieuw sociaal statuut. Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van de datum waarop het door de partijen is ondertekend. Voorgaande regelingen op dit gebied komen hiermee te vervallen. Huurders die al een stadsvernieuwingsurgentie bezitten kunnen er bij wijzigingen in het sociaal statuut niet op achteruit gaan. Boekje sociaal plan fase 3 wijkaanpak de Oude Kooi, noordelijke blokken, november 2012 Blad 17 van 17

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden 2013-2018 Leiden, 19 november 2013 Sociaal Statuut werkgebied Leidse Corporaties Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 1.1. Doel Sociaal Statuut werkgebied Leidse Corporaties 1.2.

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Inhoud 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Voorlichting, begeleiding en bewonersbetrokkenheid 4. Herstructureringsindicatie en terugkeergarantie 5. Vergoedingsregeling

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie