VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL."

Transcriptie

1 VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning, de wijk en het project. Vanuit eerdere gesprekken met bewoners zijn verschillende vragen naar voren gekomen die Portaal in dit overzicht beantwoordt. Portaal hoopt u hiermee, voor dit moment, voldoende informatie te geven. Als er toch nog dingen onduidelijk zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze gebiedsbeheerder, de contactgegevens staan in onderdeel 5 van dit overzicht. 1 Wat, wanneer en waarom? Wat gaat er gebeuren in onze buurt? Portaal wil de woningen en woonomgeving aan de Oudegeinlaan, De Wierslaan, Nijeveldsingel, Vronesteinlaan en Linschotensingel verbeteren door het hele gebied te herontwikkelen. Waarom moet er iets gebeuren aan de woningen en woonomgeving? De woningen en de woonomgeving zijn verouderd. De woningen geven veel klachten. Deze gaan bijvoorbeeld over kou, tocht, geluidsoverlast tussen de woningen, onpraktische plattegronden en verouderde badkamers en keukens. Daarnaast is er voor een leefbare woonomgeving intensief beheer noodzakelijk. Portaal onderzoekt nu welke maatregelen nodig zijn zodat de buurt weer woningen krijgt met een goede kwaliteit en veiligheid. Wij willen deze problemen graag oplossen, zodat de woningen en de woonomgeving weer voldoende kwaliteit hebben voor de komende 40 tot 50 jaar. Portaal gaat ervan uit dat hiervoor ingrijpende maatregelen (renovatie/sloop- en nieuwbouw) nodig zijn. Hoe gaat Portaal dit aanpakken? Om iedereen weer een passende woning te bieden moet Portaal een keuze maken tussen twee ontwikkelopties. In beide opties zullen er woningen vervangen gaan worden door nieuwbouw. Ook gaat Portaal bekijken of het mogelijk is om een aantal beeldbepalende gebouwen te behouden en te renoveren. Via een onderzoek gaat Portaal kijken of dit technisch haalbaar is en welke kosten hier aan zijn verbonden. Op het kaartje zijn deze twee ontwikkelmogelijkheden aangegeven. Onderzoek nieuwbouwmogelijkheden bij sloop Onderzoek (nieuwbouw)mogelijkheden bij combinatie sloop en renovatie Sloop en nieuwbouw Renovatie 1

2 Het doel van Portaal is dat de woningen en woongebouwen na de ingreep voor minimaal jaar een goede kwaliteit hebben. Het renoveren van alle woningen in het gebied is niet mogelijk omdat de kosten hiervoor te hoog zullen zijn en deze kwaliteit niet behaald kan worden. Had meer onderhoud in de afgelopen jaren sloop kunnen voorkomen? Nee, de huidige problemen hebben vooral te maken met de constructie van de gebouwen en veroudering. Met onderhoud had Portaal problemen als vocht, indeling, tocht en geluidsoverlast niet kunnen voorkomen, hiervoor zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Wat is er tot nu toe al gebeurd? eind 2008: Eerste aankondiging plannen Portaal Bewonersbijeenkomst 2009: Onderhoud aan de woongebouwen en portieken Start bewonersonderzoek met 1 op 1 gesprekken Oprichting Klankbordgroep van bewoners; 2010: Resultaten bewonersonderzoek Extra begeleiding huishoudens (op vraag) Voorbereiding onderzoeken Klankbordgroep richt bewonersvereniging op Wat gebeurt er de komende jaren? 1 e helft 2011 : Ruimtelijk onderzoek naar de nieuwbouwmogelijkheden Onderzoek naar de renovatiemogelijkheden voor de woonblokken aan de Linschotensingel en Nijeveldsingel 2 e helft 2011: Resultaten bekend van de onderzoeken Bewonersinformatiebijeenkomst Portaal neemt besluit over plannen 2012: Plannen worden verder uitgewerkt, woningen en woonomgeving worden ontworpen met betrokkenheid van bewoners Opstellen sociaal plan met de bewonersvereniging 2013: Draagvlakmeting onder alle bewoners Start verhuizingen Start werkzaamheden 2015 Oplevering eerste woningen Hoe worden de bewoners betrokken bij het maken van plannen? Sinds kort hebben een aantal bewoners samen een bewonersvereniging opgericht. Samen met hen en andere bewoners wil Portaal nadenken over: de nieuwe woningen; wat voor de bewoners belangrijk is; de herontwikkeling van het gebied; en wat in het Sociaal Plan moet komen te staan. Hiermee vervalt de klankbordgroep. Deze is opgegaan in de bewonersvereniging. Eind 2009 is er een bewonersonderzoek geweest. Er is met 170 huishoudens gesproken. U heeft aangegeven dat u met nieuwsbrieven en persoonlijke brieven op de hoogte gehouden wilt worden over de plannen. Portaal nodigt u nog enkele keren uit voor een informatiebijeenkomst zodat er ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over de plannen en de vragen die u heeft te beantwoorden. Wat zijn de uitkomsten van het bewonersonderzoek? Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de huishoudens (54%) kinderen heeft. En 24% is ouder dan 55 jaar. Het is dus een kinderrijke buurt, maar een kwart is ook ouder. Verschillende huishoudens hebben in het gesprek aangegeven extra begeleiding te willen. De sociaal beheerder van Portaal heeft met deze huishoudens gesprekken gevoerd en acties ondernomen naar andere organisaties die de huishoudens verder kunnen helpen. 2

3 Uit het onderzoek kwam verder duidelijk naar voren dat Portaal in haar plannen rekening moet houden met de huurprijzen die huishoudens kunnen betalen. Ook heeft u uw wensen aangegeven voor de woning en woonomgeving; wat is goed en wat kan beter. Voor een samenvatting van het bewonersonderzoek kunt u ook kijken op: Gaan de plannen zeker door? Als het aan Portaal ligt gaan de plannen zeker door. Maar ook de gemeente Utrecht en de bewoners hebben hierin een stem. De gemeente geeft pas toestemming voor herontwikkeling, als een meerderheid van de bewoners vóór het door ons voorgestelde plan is. Ook moeten de plannen passen binnen de eisen die de gemeente aan de herontwikkeling stelt. Dit is een afspraak tussen de gemeente en alle woningcorporaties in Utrecht. Als de planconcepten klaar zijn wil Portaal in 2013 een draagvlakmeting houden onder de bewoners om te kijken of kan worden gestart met de uitvoering. Wat is een draagvlakmeting? Dit is een bewonersonderzoek. Deze wordt gehouden als alle plannen voor de woningen en het Sociaal Plan klaar zijn. Op het moment dat alle bewoners op de hoogte zijn van alle plannen, wil Portaal weten wat u als bewoner van de plannen vindt. Ook de gemeente Utrecht wil graag weten wat u vindt van de plannen. De gemeente geeft pas toestemming voor de herontwikkeling als de meerderheid van de bewoners vóór de plannen stemt. De draagvlakmeting wordt gehouden in 2013, door een onafhankelijk bureau. Als uit deze meting blijkt dat er voldoende bewoners vóór hebben gestemd, geeft de gemeente kort daarna toestemming om de plannen uit te voeren. 2 Wat betekent herontwikkeling voor de bewoners? Wat zijn de gevolgen van de bouw voor de bewoners? Tijdens de uitvoering van de plannen zult u (tijdelijk) moeten verhuizen naar een andere woning. Nadat de woningen zijn gesloopt is er een periode nodig voor de nieuwbouw. Ook als besloten wordt om een deel van de complexen te renoveren zult u ergens anders naartoe moeten verhuizen, doordat er waarschijnlijk grote ingrepen gedaan moeten worden om de bestaande woningen aan te passen. Portaal onderzoekt de mogelijkheden om deze overlast te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door de uitvoering van plannen op te delen, zodat mensen in één keer naar een andere woning kunnen. Krijgen bewoners voorrang bij het zoeken naar een andere (tijdelijke) woning? Wanneer u in een woning woont die gesloopt gaat worden dan krijgt u voor het verhuizen een urgentiestatus. Hiermee krijgt u voorrang op andere woningzoekenden in Utrecht als u opzoek gaat naar een nieuwe (tijdelijke) woning. Afhankelijk van wat u wilt, kunt u zodra de bouw is afgerond, terugkeren naar de nieuwe woningen in het plan. Misschien wilt u ook wel definitief naar een andere wijk Utrecht verhuizen. De verkregen urgentie biedt u de mogelijkheid om met voorrang een andere woning te krijgen, waarbij u ook nog eens recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. In overleg met de gemeente en de bewonersvereniging wordt het gebied vastgesteld waarvoor deze urgentie geldig is. Voor de woningen die gerenoveerd worden, geldt dat u ook tijdelijk moet verhuizen. Portaal biedt u dan een tijdelijke wisselwoning aan. U kunt er ook voor kiezen om te verhuizen naar een andere woning (binnen of buiten het project). U kunt dit dan aangeven bij Portaal, waarna u vervolgens ook een urgentiestatus (specifiek voor renovatie) krijgt. Zijn er voldoende woningen in Utrecht beschikbaar voor alle mensen uit het project? Er zijn altijd voldoende woningen beschikbaar voor huishoudens die met een urgentie moeten verhuizen. Wel is de periode waarin dit gebeurt bepalend. Over een periode van 1 jaar komen er minder woningen vrij dan over een periode van bijvoorbeeld 2 jaar. 3

4 Wat voor voorrang (urgentie) krijg ik bij het zoeken naar een andere woning? Wanneer uw woning gesloopt gaat worden krijgt u twee urgenties: Stadsvernieuwingsurgentie: deze is er wanneer u definitief wilt verhuizen naar een andere wijk binnen de stad Utrecht, of een andere gemeente in de provincie Utrecht (dit staat aangegeven in de Woningkrant en op Ook kunt u de Stadsvernieuwingsurgentie gebruiken wanneer u naar een tijdelijke woning wilt verhuizen en terug wilt keren naar de nieuwbouw. DUO-urgentie-sloop: deze is er als u in de wijk wilt blijven wonen. Met de DUO-urgentie-sloop kunt u met voorrang op andere woningzoekenden verhuizen naar een bestaande woning in het DUO-gebied. Het DUO-gebied bestaat uit Hoograven (en mogelijk andere wijken in de buurt). Het DUO-gebied wordt samen met de bewonersvereniging en de gemeente Utrecht bepaald (en is onderdeel van het Sociaal Plan). Als u terug wilt verhuizen naar de nieuwbouw, gebruikt voor het verkrijgen van de tijdelijke woning uw stadsvernieuwingsurgentie. Op het moment dat u terugverhuist naar de nieuwbouw, gebruikt u de DUOurgentie-sloop. De DUO-urgentie-sloop kunt u maar 1 keer gebruiken. Wanneer uw woning gerenoveerd wordt, gelden er andere voorwaarden. Als u besluit niet naar uw gerenoveerde woning te willen terugkeren, heeft u ook recht op twee urgenties: Stadsvernieuwingsurgentie: deze is er wanneer u definitief wilt verhuizen naar een andere wijk binnen de stad Utrecht, of een andere gemeente in de provincie Utrecht (dit staat aangegeven in de Woningkrant en op DUO-urgentie-renovatie: met deze urgentie heeft u voorrang op andere urgenties en kunt u alleen binnen het project Oudegeinlaan naar een andere renovatiewoning verhuizen. U kunt dan reageren op een andere vrijgekomen en passende gerenoveerde huurwoning binnen het renovatieproject. Naar wat voor soort (tijdelijke) woning kan ik verhuizen? Sloop: Als u met uw stadsvernieuwingsurgentie verhuist, kunt u alleen met voorrang reageren op eenzelfde soort woning. Bijvoorbeeld: U woont in een appartement/flat? Dan heeft u met de stadsvernieuwingsurgentie alleen voorrang op een appartement/flat. Verhuist u definitief naar een andere bestaande woning in de buurt met uw DUO-urgentie-sloop, dan heeft u ook voorrang op andere soorten woningen. Bijvoorbeeld: woont u nu in een appartement/flat? Dan heeft u met uw DUO-urgentie-sloop ook voorrang op eengezinswoningen. Renovatie: Als u in uw gerenoveerde woning wilt terugkeren na de werkzaamheden dan biedt Portaal u een tijdelijke wisselwoning aan binnen het project of in de wijk. Met uw DUO-urgentie-renovatie kunt u binnen het project verhuizen naar een andere, passende renovatiewoning. Kan ik terugkeren in de nieuwbouw? U kunt met uw DUO-urgentie-sloop met voorrang terugverhuizen naar de nieuwbouwwoningen. Behalve natuurlijk als u met uw DUO-urgentie-sloop al naar een bestaande woning in de wijk bent verhuisd. Dan is deze niet meer geldig. U kunt uw DUO-urgentie namelijk maar 1 keer gebruiken. Met de DUO-urgentie-renovatie kunt u ook binnen de nieuwbouw verhuizen, u kunt dan alleen reageren op een passende gerenoveerde woning. 4

5 Worden er voldoende woningen gerealiseerd voor iedereen die wil terugkeren? Uit het bewonersonderzoek blijkt dat 71 huishoudens terug willen keren in de nieuwe woningen. Dit is gelijk aan ongeveer 40% van het totaal aantal huishoudens dat nu aan de Oudegeinlaan (en omgeving) woont. Ons uitgangspunt is om 50% sociale huurwoningen te realiseren in het plan, in totaal zijn dit rond de 115 sociale huurwoningen. Dit zijn voldoende woningen om de mensen die dat willen te laten terugkeren. De nieuwbouwwoningen zullen betaalbaar moeten zijn voor de bewoners die terug willen keren. Als er bij de toewijzing van de woningen meerdere huishoudens reageren op 1 woning, gaat het huishouden met de langste woonduur voor. De woonduur is het aantal jaren dat u in uw oude woning gewoond heeft. Als mijn woning wordt gesloopt wat moet ik dan doen om terug te keren in de nieuwbouw? Om terug te keren in de wijk, verhuist u eerst met uw stadsvernieuwingsurgentie naar een tijdelijke woning buiten het DUO-gebied. Als u verhuisd bent kunt u bij Het Vierde Huis ( aangeven dat u terug wilt keren in de nieuwbouw. U ontvangt hierover een brief van Het Vierde Huis. Als de nieuwe woningen klaar zijn, wordt u vanzelf uitgenodigd om met voorrang te reageren op deze woningen. Als mijn woning wordt gesloopt en ik uiteindelijk wil terug verhuizen naar de nieuwbouw, kan ik dan tijdelijk verhuizen naar een woning in de buurt? Voor een tijdelijke woning gebruikt u uw stadsvernieuwingsurgentie (de DUO-urgentie-sloop heeft u nog nodig als u terug wilt verhuizen in de nieuwbouw). De stadsvernieuwingsurgentie geeft alleen voorrang op woningen buiten het DUO-gebied (buiten de buurt). U kunt dus alleen reageren op tijdelijke woningen buiten het DUO-gebied. Kan ik in de tijdelijke woning blijven wonen als ik niet terug wil? Ja, dat kan. Ook als u eerder aangegeven heeft dat u wel terug wilde keren naar de nieuwbouw, bent u niet verplicht dit te doen. Als u in een tijdelijke door Portaal aangeboden wisselwoning woont, omdat uw andere woning gerenoveerd wordt, bent u verplicht terug te keren naar deze woning wanneer de renovatie afgerond is. Wat is de verhuiskostenvergoeding? De verhuiskostenvergoeding is een vergoeding die u krijgt ter ondersteuning bij het verhuizen naar een andere (tijdelijke) woning. Sloop: Wanneer uw woning gesloopt gaat worden, heeft u voor de eerste keer verhuizen recht op een vergoeding van: 5461,- (prijspeil 1 juli 2010). Deze vergoeding is voor iedereen gelijk. Als u ook terugverhuist naar de nieuwbouw, ontvangt u voor de tweede verhuizing nog een vergoeding van 1.986,- (prijspeil 1 juli 2010). Renovatie: Wanneer u woont in een woning die gerenoveerd gaat worden, geldt een andere regeling. Wanneer de renovatie zodanig ingrijpend is dat uitplaatsing voor meerdere maanden nodig is, de woning leeg achtergelaten moet worden en na renovatie grotendeels heringericht moet worden, dan ontvangt u eenmalig een totaalbedrag van 6.172,= (prijspeil 1 juli 2010). Wat is het Sociaal Plan? In het Sociaal Plan staan alle afspraken over de sloop nieuwbouw en/of renovatie, de verhuizing en de rechten en plichten van en voor u. Voorbeelden zijn: afspraken over de verhuiskostenvergoeding, de urgenties, de verhuismogelijkheden, terugkeermogelijkheden, de huurprijzen, de begeleiding etc. Het Sociaal Plan wordt door Portaal in overleg met de bewonersvereniging opgesteld. Vanaf wanneer kan ik de urgentie gebruiken? U kunt de urgenties gebruiken vanaf het moment dat de gemeente goedkeuring geeft voor de sloop of sloop/renovatie. Dit wordt ook wel de peildatum genoemd. Voor de peildatum kunt u wel verhuizen naar een andere woning, maar heeft u geen urgentie-voorrang. 5

6 Hoeveel tijd heb ik om te zoeken en te verhuizen naar een andere woning? Sloop: Wanneer u in een woning woont die gesloopt gaat worden is de Stadsvernieuwingsurgentie vanaf de peildatum 1 jaar geldig. U heeft dus 1 jaar om te zoeken en te verhuizen naar een andere definitieve woning of een tijdelijke woning (buiten het DUO-gebied). Dit is een algemene afspraak in de gemeente Utrecht (DUO-afspraak). Renovatie: Een uitzondering geldt wanneer u woont in een woning die gerenoveerd gaat worden, de Stadsvernieuwingsurgentie is dan namelijk 6 maanden geldig. Hoe kan ik zoeken naar een nieuwe woning? Met uw urgentie kunt u via WoningNet reageren op woningen. Moet ik me inschrijven bij WoningNet? U kunt zich inschrijven bij WoningNet, maar pas als er een definitief sloopbesluit is genomen door de gemeente Utrecht kunt u met voorrang reageren op andere woningen. Gaat Portaal mij helpen om een goede woning te vinden? Als u tijdelijk of definitief ergens anders gaat wonen kunt u in eerste instantie met de urgentie zelf reageren op alle woningen die worden aangeboden in de woningkrant en op de site van WoningNet ( Als u hierbij hulp kunt gebruiken kunt u terecht bij Portaal. Als het zo ver is, zal Portaal duidelijk maken bij wie u terecht kunt voor vragen over hulp bij het zoeken naar vervangende woonruimte. Als u in een woning woont die gerenoveerd gaat worden en daar terug wilt keren, krijgt u door Portaal een tijdelijke wisselwoning aangeboden in het project of de buurt. Kan ik al verhuizen voordat het sloop- of sloop/renovatiebesluit genomen is (vóór de peildatum)? Als u wilt kunt u verhuizen vóór de peildatum (de datum waarop de gemeente toestemming geeft voor de sloop). U heeft dan alleen géén recht op een urgentie en verhuiskostenvergoeding. Dit krijgt u pas vanaf de peildatum. Kan ik hulp krijgen bij de verhuizing? Portaal kan voor u hulp bij het verhuizen organiseren. Hiervoor dient u dan wel zelf een financiële bijdrage te doen uit de verhuiskostenvergoeding. Krijg ik mijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen vergoed? Onder Zelf Aangebrachte Voorzieningen vallen bijvoorbeeld een zelf aangebrachte keuken, een bad of een centrale verwarming. Als u in uw huidige woning zo n voorziening heeft aangevraagd via Portaal en daar toestemming voor heeft gekregen, dan heeft u daar vaak een vergoeding voor gehad. Als u vanaf nu nog een voorziening wilt aanbrengen, krijgt u geen vergoeding meer van Portaal. Meer informatie over de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen vindt u in de huurdersmap of op de website van Portaal. 6

7 3 Wat voor woningen komen er terug? Komen er in het plan evenveel woningen terug als er nu zijn? Portaal wil graag evenveel woningen terug bouwen als dat er worden gesloopt. Of dit ook precies mogelijk is, is nog niet bekend en is afhankelijk van verschillende keuzes die nog gemaakt moeten worden. Zijn de nieuwe woningen allemaal huurwoningen? Er komen niet alleen huurwoningen maar ook koopwoningen. Portaal heeft afspraken met de gemeente Utrecht, waarin staat dat er minimaal 30-40% aan huurwoningen terugkomt en 60-70% aan koopwoningen. In onze plannen wil Portaal op dit moment echter meer huurwoningen realiseren, namelijk 50%. Wat voor type woningen komen er? Het is nog te vroeg om precies te kunnen zeggen welke woningtypen en aantallen we gaan bouwen. Het uitgangspunt van Portaal is dat de nieuwbouwwoningen zullen bestaan uit appartementen en eengezinswoningen. Ga ik meer huur betalen voor de nieuwe woningen? De huren van de nieuwe woningen zullen hoger zijn dan de huur die u nu betaalt. Een deel van de woningen blijft sociale huur. Afhankelijk van uw situatie kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. De huurwoningen komen er in verschillende prijsklassen; met gemiddelden rond 465,- (H1) en 539,- (H2) (prijspeil 2010). Dit zijn kale huurprijzen zonder servicekosten. Portaal maakt met de bewonersvereniging afspraken over de betaalbaarheid van de woningen voor zittende huurders. Worden in de nieuwbouw en bij renovatie voorzieningen aangebracht waardoor energie wordt bespaard? Het energieverbruik is bij de bestaande woningen één van de redenen waarom Portaal nieuwe woningen wil gaan realiseren. Voor Portaal is dit dan ook een aandachtspunt voor de nieuwbouw. De overheid stelt tegenwoordig bijvoorbeeld erg hoge eisen aan de isolatie van een woning. Hierdoor wordt energie bespaard en zullen deze kosten (de woonlasten) ook lager uitvallen. Portaal zal na het onderzoek in 2011 duidelijk maken hoe de kosten en besparingen voor de bewoners zullen uitpakken. Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een koopwoning? Als u een woning in de nieuwbouw wilt kopen, krijgt u voorrang op andere geïnteresseerden. Op het moment dat alle informatie over de koopwoningen bekend is, kunt u een gesprek aanvragen over de mogelijkheden. U ontvangt hier vanzelf een uitnodiging voor. Een deel van de koopwoningen zal gebouwd worden in het goedkope segment. Daarbij zet Portaal maatregelen in die ervoor zorgen dat u voordeliger een woning kunnen kopen. Wat zijn op korte termijn de stappen in de planontwikkeling? Begin 2011 start Portaal een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. In dit onderzoek worden de opties: volledige sloopnieuwbouw en sloopnieuwbouw + deels renovatie onderzocht. In dit onderzoek worden een aantal eerste schetsen gemaakt en zal duidelijk worden welke optie het meest geschikt is om verder uit te werken. Deze keuze maakt Portaal in de tweede helft van Hierna kan er een invulling gemaakt worden voor het aantal en type woningen en voor het openbaar gebied. Portaal wil ook u hierbij graag betrekken. Krijgen de bewoners in de nieuwe plannen tuintjes in eigen beheer? Dit is nog niet bekend. Bij het maken van de toekomstplannen zal hier verder over worden nagedacht. Blijven de singels? De singels zijn niet van Portaal, maar van de gemeente. Deze zullen niet verdwijnen. 7

8 4 Hoe is het onderhoud en beheer geregeld tot aan de sloop? Wat gebeurt er tot aan de sloop met het beheer en onderhoud van de woningen en woonomgeving? Dat de woningen in de toekomst mogelijk herontwikkeld worden, wil niet zeggen dat Portaal de woningen en buurt nu laat vervallen. Portaal zorgt tot aan het moment dat de sloop en bouwwerkzaamheden beginnen nog voor het noodzakelijke beheer en onderhoud van de woningen en omgeving. Extra uitgaven voor het aanpassen van de woningen worden niet meer gedaan, omdat de woningen over een paar jaar gesloopt of gerenoveerd gaan worden. Als u tot die tijd een gebrek of klacht hebt kunt u deze doorgeven bij Portaal, telefoonnummer: (met mobiele telefoon: ), of dit melden bij de buurtbeheerder. Kunnen nieuwe huurders nog wel een nieuwe keuken of centrale verwarming krijgen? Wanneer een keuken (of andere zaken in de woning) niet meer goed is, wordt deze gerepareerd of gaan we op zoek naar een tijdelijke oplossing. Nieuwe voorzieningen, zoals bijvoorbeeld centrale verwarming brengt Portaal niet meer aan. Portaal heeft in 2010 wel een aantal geisers en moederhaarden van Portaal door combiketels vervangen in verband met de veiligheid. Ook heeft Portaal in woningen met een eigen verwarmingsinstallatie Co melders aangebracht. 5 Waar kan ik heen met vragen, opmerkingen of ideeën? Kan ik zelf ook meedenken over de plannen? Ja, dat kan op verschillende manieren. U kunt zich aansluiten bij de bewonersvereniging: Dit is een groep bewoners die meedenkt over de plannen voor de buurt en de woningen, maar ook over de voorwaarden en rechten voor u. Inloopbijeenkomsten: Portaal organiseert tijdens de planontwikkeling diverse bijeenkomsten om u te informeren en bij te praten over de plannen. Portaal hoort graag uw suggesties, ideeën en opmerkingen en proberen deze mee te nemen in de ontwikkeling. Gebiedsbeheerder: u kunt deze zaken natuurlijk ook doorgeven aan onze gebiedsbeheerder. Onderstaand leest u hoe u haar kunt bereiken. Waar kan ik heen met vragen, opmerkingen, of ideeën? Inloopspreekuren van de gebiedsbeheerder Cecile Evers: Hier kunt u terecht voor vragen, opmerkingen en suggesties op woensdag van tot uur op de Oudegeinlaan 2 en van maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur op Huize de Geerlaan 16. U kunt ook bellen naar (op werkdagen tussen 8.00 en uur) Waar kan ik meer informatie vinden over de plannen? Nieuwsbrief: U ontvangt regelmatig nieuwsbrieven met informatie over de plannen. Deze vindt u bij de post en zullen ook in de informatiekasten in de portiekenn worden opgehangen. Website: Actuele informatie kunt u vinden op de website: 8

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Algemeen Portaal gaat de woningen aan de Moerbessenberg 2 t/m 64 (alleen even nummers) slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige duplexwoningen

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Gildenbondstraat 2 t/m 48 (even) 1 t/m 9 en 13 t/m 59 (oneven) Tulpstraat 2 t/m 16 (even) en 15 t/m 29 (oneven) St.Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61 (oneven)

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

Bijlage 1: Veelgestelde vragen

Bijlage 1: Veelgestelde vragen Bijlage 1: Veelgestelde vragen Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden April 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan de Corantijn-

Nadere informatie

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug?

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug? Doorstart vernieuwing Bomenwijk Waarom kiest Vestia voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit passend bij

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Oudegeinlaan en Nijeveldsingel Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Daarover bestond lange tijd onduidelijkheid. Die is er voor uw woning en de andere

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019

Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019 Nieuwsbrief Vogelbuurt mei 2019 Sinds begin vorig jaar zijn we bezig om, samen met u, te onderzoeken of we uw woning kunnen verbeteren en verduurzamen of moeten slopen en door nieuwbouw vervangen. Graag

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met uw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Besluit portiekflats Grote Waal Noord

Besluit portiekflats Grote Waal Noord Besluit portiekflats Grote Waal Noord Voorstellen Wie presenteren: Petra Hania (projectleider Intermaris),besluit, technisch onderzoek en stand van zaken stedenbouwkundige verkenning Tanneke van Wieren

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten.

Verhuizen bij sloop. Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Verhuizen bij sloop Regels bij het zoeken naar een woning met voorrang voor huurders van sloop-/nieuwbouwprojecten. Inleiding Huizen en buurten verslijten. Daarom worden woningen gerenoveerd, en soms zelfs

Nadere informatie

Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan

Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan 1. Waarom renovatie? Waarom wil Portaal uw woning renoveren? Zoals u wellicht

Nadere informatie

Hoe en wat... bij sloop van je huis

Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Huizen slijten, net zoals kleren of auto s. Soms kunnen we versleten huizen opknappen en krijgen ze een nieuw leven. Maar als ze

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers)

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) d.d. 21-02-2019 Sociaal Plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Uw galerijwoning aan de Gele Lisstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Inleiding In augustus heeft u van ons de laatste nieuwsbrief ontvangen. Via de nieuwsbrief praten wij u graag bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in het Bijvank -

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord?

Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Hoe gaat het nu verder in het Bijvank-Noord? Woningcorporatie Domijn Wijkvernieuwing Bijvank Noord 2 juli 2012 1 Inhoudsopgave Pagina 3. Wat gebeurt er met de renovatiewoningen Pagina 5. Ik woon in een

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Verslag bewonersavond voor project Rembrandtweg fase 1

Verslag bewonersavond voor project Rembrandtweg fase 1 Verslag bewonersavond voor project Rembrandtweg fase 1 Plaats: Goede Herderkerk Datum: 20 november 2014 Tijd: 19:00 20:30 uur Opening De directeur-bestuurder van Woonvisie, Alfred van den Bosch, opent

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering Sociaal statuut Het sociaal statuut is belangrijk voor huurders die te maken krijgen met de sloop of renovatie van hun woning. In een sociaal statuut zijn de rechten van huurder vastgelegd. Er staan afspraken

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Op woensdag 28 maart 2018 hebben we aan alle huurders van de zes flats aan de Valeriaanstraat, Esdoornstraat, het Larixplein en Distelplein aangekondigd dat we het voornemen

Nadere informatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie Kleinschalige informatiebijeenkomsten Op 23, 24 en 26 maart jongstleden heeft Singelveste AlleeWonen kleinschalige informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de noordelijk gelegen straten in

Nadere informatie

Agenda. Beantwoorden van de vragen Afsluiting van de avond

Agenda. Beantwoorden van de vragen Afsluiting van de avond Agenda 19:30 19:45 20:00 20:25 20:35 20:40 21:00 21:15 Inloop Opening door Arianne van Geel manager Wonen bij Woonvisie Toelichting op uitverhuistraject door Atmane Hamdi (sociaal projectleider) Toelichting

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019

Welkom. Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019 Welkom Informatieavond Roggeakker 21 mei 2019 Programma Toelichting sloopbesluit Onderhoud tot aan de sloop Sociaal plan - Huisbezoeken - Verhuiskostenvergoeding en andere regelingen - Planning Toelichting

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Informatiepakket voor de bewonersavond voor de bewoners van complex 501 op donderdag 22 april 2010

Informatiepakket voor de bewonersavond voor de bewoners van complex 501 op donderdag 22 april 2010 Informatiepakket voor de bewonersavond voor de bewoners van complex 501 op donderdag 22 april 2010 (in Het Wilde Westen, Groeneweg 54, 19.30 uur) Inhoud: Agenda Inleiding Beslispunten sociaal plan Beslispunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Renovatieplan Maart 2016

Renovatieplan Maart 2016 Renovatieplan Maart 2016 Burgemeester Fockstraat en Speelmanstraat Amsterdam Slotermeer Renovatieplan voor uw complex De Alliantie heeft besloten om de woningen Fockstraat 21 t/m 47 (oneven) en Speelmanstraat

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tuinstraatkwartier

Nieuwsbrief Tuinstraatkwartier Nieuwsbrief Tuinstraatkwartier 21-7-2016 Op dinsdag 28 juni kwamen ruim 160 bewoners van het Meidoornpad, Lathyrusstraat, Seringstraat, Jasmijnstraat en Tuinstraat naar het H.F. Witte Centrum in De Bilt

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan

Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan Verslag Bewonersbijeenkomst Binneblijfstraat, Merensstraat en Drieboomlaan 28 mei 2013 Op dinsdagavond 28 mei 2013 organiseerde Intermaris een bijeenkomst voor de bewoners aan de Binneblijfstraat 1 t/m

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Aanleiding. Mix van huurprijzen in Stadhouderslaan Meer comfort Duurzaamheid verbeteren Mix in woningtypen in Stadhouderslaan

Aanleiding. Mix van huurprijzen in Stadhouderslaan Meer comfort Duurzaamheid verbeteren Mix in woningtypen in Stadhouderslaan Agenda 17:00 17:10 17:20 17:30 17:55 18:15 18:20 18:35 Inloop Opening door Arianne van Geel, manager Wonen bij Woonvisie Uitleg stemkastje en de 1 e vragen door Atmane Hamdi (Sociaal projectleider ) Toelichting

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD NOORDELIJK DEEL VERZETSHELDENBUURT GOES-OOST UPDATE VAN DE KLANKBORDGROEP

INFORMATIEBLAD NOORDELIJK DEEL VERZETSHELDENBUURT GOES-OOST UPDATE VAN DE KLANKBORDGROEP INFORMATIEBLAD NOORDELIJK DEEL VERZETSHELDENBUURT GOES-OOST In dit informatieblad praten we u bij over de laatste ontwikkelingen rondom de geplande sloopwerkzaamheden en vervangende nieuwbouw in het noordelijke

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SLOOP/NIEUWBOUW WONINGEN SCHILDERSBUURT MAARSSEN-DORP Complex 603

INFORMATIEBROCHURE SLOOP/NIEUWBOUW WONINGEN SCHILDERSBUURT MAARSSEN-DORP Complex 603 INFORMATIEBROCHURE SLOOP/NIEUWBOUW WONINGEN SCHILDERSBUURT MAARSSEN-DORP Complex 603 mei 2009 Colofon Samenstelling brochure: Portaal en Bewonerscommissie Schildersbuurt Oplage 75 Mei 2009 Heeft u vragen

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs

Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs Draagvlakmeting Johan Wagenaarkade 1-10bs Over het Sociaal Projectplan en het plan voor sloop en nieuwbouw 15 november 2018 Drs. G. Jager 1 uitgever Woonbond kennis- en adviescentrum Postbus 3389 1001

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2018 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie