Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016"

Transcriptie

1 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Doel Sociaal Plan Sociaal Statuut Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep 6 4. Toekomstplan Van Speykstraat 7 5. Regelingen en tegemoetkomingen Huurbevriezing Verhuizen naar elders Stadvernieuwingsurgentie Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten Spijtoptantregeling Vergoeding Zelf Aangebrachte Verandering Sociale begeleiding Seniorenregeling (55+) Huurgewenningsbijdrage Dubbele huur Procesgang Beëindigen huurovereenkomst Wisselwoning Leefbaarheid Tijdelijke verhuur Communicatie Geschillencommissie Hardheidsclausule 13 Bijlage 1: toewijzing nieuwbouwcomplexen huurders Van Speykstraat 14 Bijlage 2: rekenvoorbeelden huurgewenning 16 Pagina 2 van 16

3 1. Introductie Voor u ligt het Sociaal Plan Van Speykstraat. Samen met de projectgroep is dit plan gemaakt. Het Sociaal Plan is vastgesteld op 31 oktober Dit plan treedt met terugwerkende kracht in werking, dus ook bewoners die al verhuisd zijn nadat de sloopdatum van hun woning met hen is gecommuniceerd, hebben recht op de vergoedingen en afspraken die in dit sociaal plan benoemd zijn. 1.1 Doel Sociaal plan Doel van het Sociaal Plan is om huurders die te maken krijgen met de sloop van hun woningen te helpen en ze te wijzen op hun rechten. Het Sociaal Plan Van Speykstraat is gebaseerd op het Sociaal Statuut dat Stek heeft gemaakt met de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB). 1.2 Sociaal Statuut Het Sociaal Statuut kunt u bij ons opvragen of via de website downloaden. Het statuut is een pakket aan afspraken en regelingen over de positie van de bewoners bij sloop of renovatie van hun woning. 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? Dit Sociaal Plan is voor huurders van een appartement in de Van Speykstraat 32 tot en met 332 uit Lisse, met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Pagina 3 van 16

4 2. De historie In de Van Speykstraat in Lisse staan vijf flats met in totaal 151 sociale huurappartementen. Deze flats zijn in 1962 en 1966 gebouwd. De flats liggen op een mooie locatie in Lisse, aan de Ringvaart. Het betreft de adressen Van Speykstraat 32 tot en met 332. In 2009 bleek uit onderzoeken dat de appartementen in de Van Speykstraat slecht zijn en het te duur is om de woningen te renoveren. Ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn klein, slecht geïsoleerd, er is veel geluidsoverlast en een deel van de woningen heeft geen centrale verwarming. De woningen voldoen niet aan de kwaliteitseisen die Stek hanteert. De huurders werden hierover geïnformeerd. In 2009 sloot Stek met de gemeente Lisse een Samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Sportlaangebied. Stek stelde als voorwaarde dat bij sloop van de 151 huurwoningen eenzelfde aantal teruggebouwd moest worden. In mei 2011 informeerden wij de huurders van de 151 appartementen over het definitieve besluit voor sloop van de woningen. Samen met de projectontwikkelaar Vorm Vastgoed is een plan gemaakt voor de verbetering van het gebied rondom de Sportlaan en de Van Speykstraat. Naast de bouw van een nieuw sportcomplex, de nieuwbouw van het Fioretti College en koopwoningen voorziet het plan in de bouw van 124 nieuwe sociale huurwoningen in het gebied. De huurders uit de Van Speykstraat krijgen voorrang bij de toewijzing van deze woningen. Elders in Lisse, op de locatie Uitermeer, worden 29 nieuwe huurappartementen gebouwd. De huurders van de Van Speykstraat krijgen ook in dit project voorrang. situatietekeningen Pagina 4 van 16

5 Pagina 5 van 16

6 3. Projectgroep Er is een projectgroep voor de sloopperiode opgericht. In deze projectgroep hebben bewoners uit de van Speykstraat en Stek medewerkers zitting. De projectgroep kan aangevuld worden met adviseurs. De projectgroep richt zich op de inhoud van een Sociaal Plan voor de huurders en heeft een signalerende functie over de zaken die in de flats spelen. Ook heeft zij een informerende functie naar de huurders over zaken die in het overleg met Stek worden besproken. Voor advies en ondersteuning kan de projectgroep een beroep doen op de Woonbond en de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB). De projectgroep bestaat uit de volgende bewoners: Cees Arensman Van Speykstraat 60 Quirina van Doeswijk Van Speykstraat 98 Anneke van Kesteren Van Speykstraat 62 Jan Luijk Van Speykstraat 114 Gerrie van Oossanen Van Speykstraat 222 Steef Tulen Van Speykstraat 190. Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij woonconsulent Karin van Leeuwen. Zij is de contactpersoon voor de bewoners van de te slopen flats in de Van Speykstraat. Karin is bereikbaar van maandag tot en met donderdag via het algemene telefoonnummer van Stek, T Pagina 6 van 16

7 4. Toekomstplan Van Speykstraat Het toekomstplan voor de van Speykstraat bestaat uit de sloop van 151 woningen en nieuwbouw. Het gaat hierbij om de volgende woningen voor sloop (in volgorde van sloop): Flat 1 Van Speykstraat 268 tot en met 332 Flat 2 Van Speykstraat 202 tot en met 266 Flat 3 Van Speykstraat 136 tot en met 200 Flat 4 Van Speykstraat 64 tot en met 134 Flat 5 Van Speykstraat 32 tot en met 62. Nieuwbouw als vervanging voor het aantal te slopen appartementen in de Van Speykstraat bestaat uit de volgende complexen: 42 appartementen Havengebouw 14 eengezinswoningen plandeel De Hofjes 10 eengezinswoningen plandeel De Tweemaster 56 appartementen Tweelingtoren 29 appartementen Uitermeerlocatie (buiten het plangebied). De criteria voor de toewijzing van de nieuwbouwwoningen vindt u in Bijlage 1. Pagina 7 van 16

8 5. Regelingen en tegemoetkomingen De onderstaande regelingen en tegemoetkomingen zijn van toepassing voor de bewoners. 5.1 Huurbevriezing Zodra het sloopbesluit met de bewoners is gecommuniceerd zal Stek de huren van de appartementen niet meer verhogen, mits de termijn naar de werkelijke sloopdatum niet meer dan 24 maanden is. Mocht op het moment van sloop blijken dat de hiervoor genoemde periode korter is dan 24 maanden dan zal Stek de laatste huurverhoging restitueren. 5.2 Verhuizen naar elders Alle huurders van de te slopen woningen krijgen een stadsvernieuwingsurgentie (SVurgentie). Deze urgentie maakt Stek zo spoedig mogelijk in orde nadat de sloopdatum bekend is. De sloopdatum verschilt per flat. Met de urgentie krijgen bewoners voorrang bij toewijzing van een woning, indien zij op een woningaanbod van WoningNet Holland Rijnland reageren. Bewoners hebben de eerste periode voorrang op woningen die passen binnen hun zoekprofiel in de gemeente Lisse. Vanaf een jaar voor de sloopdatum hebben bewoners voorrang op woningen die passen binnen hun zoekprofiel in de regio. Dit is vastgelegd in de Huisvestingsverordening die geldend is in deze regio. 5.3 Stadsvernieuwingsurgentie (regelingen volgens de verordening Holland Rijnland, juni 2015) Stek vraagt zodra de sloopdatum bekend is voor de huurders stadsvernieuwingsurgentie aan bij de urgentiecommissie Holland Rijnland. Met deze urgentie krijgen de huurders voorrang op de woningen die aansluiten op het zoekprofiel, aangeboden via Woningnet Holland Rijnland. De urgentiecommissie stelt het zoekprofiel vast. De kosten voor het aanvragen van de stadsvernieuwingsurgentie zijn voor rekening van Stek. Huurders kunnen via het regionale woonruimteverdeelsysteem WoningNet Holland Rijnland zelf zoeken naar een andere woning. Daarbij kunnen zij advies, ondersteuning en begeleiding krijgen van Stek. Als de huurder niet in staat is om te reageren op woningen kan worden afgesproken dat Stek een woning gaat zoeken. Stek schenkt extra aandacht en inspanning aan het begeleiden van doelgroepen zoals ouderen en mindervaliden. Stek helpt waar nodig bij het aanvragen van de noodzakelijke aanpassingen van de andere woning. Voor huurders met een stadsvernieuwingsurgentie richt het zoekprofiel zich op woningen in de eigen gemeente. Dit wordt één jaar voor de daadwerkelijke sloop uitgebreid met alle bestaande huurwoningen binnen de regiogemeenten (voor zover deze via het woonruimteverdeelsysteem aan alle woningzoekenden worden aangeboden). Buiten het zoekprofiel is de stadsvernieuwingsurgentie (voorrang) niet van toepassing. De urgentie vervalt op het moment dat de huurder voor een definitieve andere woonruimte heeft gekozen. Pagina 8 van 16

9 Op het moment dat meerdere bewoners met een stadsvernieuwingsurgentie op dezelfde woning reageren, wordt de woning toegewezen op basis van de urgentiedatum. Diegene met de oudste urgentiedatum gaat voor. Belangrijk: de inkomensgrens van ,- (peildatum 1 januari 2016) is niet van toepassing voor woningzoekenden met een stadsvernieuwingsurgentie. Dit betekent dat u met een inkomen van ,- of meer in aanmerking komt voor een woning met een huurprijs lager dan 710,68 per maand (prijspeil 1 januari 2016). Heeft een huurder zes maanden voor de start van de sloop nog geen woning gevonden, dan biedt Stek maximaal twee keer een passende woning aan. De huurder kan ook zelf tijdens deze zes maanden blijven zoeken. Wordt het aanbod van Stek beide keren geweigerd dan start Stek een ontruimingsprocedure bij de rechter. Voordat een ontruimingsprocedure wordt gestart, probeert Stek in gesprek te komen met de huurder om alsnog een oplossing te vinden. Als het niet mogelijk is tijdig een passende woning te vinden buiten de schuld van de huurder, kunnen Stek en huurder afspraken maken over tijdelijke huisvesting met behoud van de stadsvernieuwingsurgentie. Huurders die op basis van een gerechtelijk vonnis wegens overlast, woonfraude of huurschuld de woning moeten ontruimen, verliezen hun recht op herhuisvesting en daarmee ook het recht op de betreffende regelingen en vergoedingen. 5.4 Bijdrage verhuis- en herinrichtingskosten Een huurder die een zelfstandige woning huurt en de woning wegens sloop moet verlaten, komt in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. Per 1 maart 2015 bedraagt deze vergoeding 5.857,-. Per 1 maart 2016 is de vergoeding 5.892,-. Stek betaalt de verhuiskostenvergoeding uit in termijnen. 85% van het bedrag binnen vijftien werkdagen na huuropzegging. De resterende 15% binnen vijftien werkdagen na het inleveren van de sleutels van de oude woning en opgeleverd conform de afspraken. Wanneer de vergoeding in mindering dreigt te worden gebracht op een uitkering van de Sociale Dienst, wordt er maatwerk toegepast. Tijdens het huisbezoek wordt dit punt besproken. Deze vergoedingen blijven in principe buiten het bereik van de Sociale Dienst. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks op 1 maart aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het voorafgaande jaar. De referentiedatum van de hoogte van de vergoeding is de laatste dag wanneer de huurder nog huur betaalt voor de huidige woning. 5.5 Spijtoptantregeling Bewoners die gekozen hebben voor andere woonruimte buiten de nieuwbouw (genoemd onder 3) en daar naderhand spijt van hebben, kunnen dat kenbaar maken tot maximaal één jaar na oplevering van de woning waaruit betrokkene vertrokken is. De bewoner Pagina 9 van 16

10 vraagt op dat moment een sociale urgentie aan bij de regionale urgentiecommissie van Holland Rijnland. Het is aan de commissie om over deze aanvraag een oordeel te vellen. De huurder kan geen aanspraak maken op een extra vergoeding van de verhuiskosten. 5.6 Vergoeding Zelf Aangebrachte Verandering Als een bewoner veel onderdelen in zijn woning zelf opgeknapt of verbeterd heeft kan hij in aanmerking komen voor een vergoeding voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). De ZAV s die worden vergoed mogen niet meegenomen of verwijderd worden. Stek bepaalt welke onderdelen worden vergoed volgens het geldende beleid (zie de folder Zelf aangebrachte veranderingen van Stek). Criteria voor het vaststellen van de vergoeding zijn de kwaliteit en de levensduur. Als beide partijen het niet eens worden over de hoogte van de vergoeding wordt de Geschillencommissie gevraagd een uitspraak te doen. 5.7 Sociale begeleiding Soms is het lastig om de juiste weg te vinden bij het zoeken naar een nieuwe woning en is een steuntje in de rug meer dan welkom. Stek verzorgt de maatschappelijke en financiële begeleiding voor de huurders. Huurders moeten zelf bij Stek aangeven dat ze hier behoefte aan hebben. 5.8 Seniorenregeling (55+) Een verhuizing kan ingrijpend zijn en helemaal voor senioren (vanaf 55+) en minder validen. Zeker als er geen hulp vanuit de familie- of kennissenkring is. Om in deze bijzondere situatie te helpen is het mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen bij Karin van Leeuwen om gebruik te maken van een vakman van Stek voor het verrichten van hand- en spandiensten. 55+-ers hebben recht op vier uur hulp van een vakman. In uitzonderlijke situaties kan maatwerk worden toegepast. De bewoners kunnen dit bij Stek aanvragen als ze van deze hulp gebruik willen maken. (Dit kan bijvoorbeeld tijdens het verhuizen of bij het ophangen van gordijnen in de nieuwe woning.). 5.9 Huurgewenningsbijdrage Huurders met een inkomen tot ,- (prijspeil 1 januari 2016) kunnen in aanmerking komen voor huurgewenning als de huursprong meer bedraagt dan 50,- per maand. Dit wordt berekend zoals hierna beschreven. De huursprong is het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur, na correctie voor huurtoeslag en na correctie voor verbetering van het energielabel. Als de woning waar de huurder naartoe verhuist een beter energielabel heeft dan de oude woning, wordt per labelstap 10,- afgetrokken van het huurverschil (na correctie van de huurtoeslag). Labelstappen boven energielabel A tellen daarbij niet mee. Een huursprong groter dan 150,- per maand (prijspeil 2016) wordt begrensd op 150,- per maand. Het totaal uit te keren bedrag aan huurgewenning is maximaal 3.600,- (prijspeil 2016). Huurgewenning wordt toegekend voor een periode van drie jaar: 1 e jaar: 75% van de huursprong (maximaal 1.800,- voor 12 maanden) Pagina 10 van 16

11 2 e jaar: 50% van de huursprong (maximaal 1200,- voor 12 maanden) 3 e jaar: 25% van de huursprong (maximaal 600,- voor 12 maanden) Totaal over drie jaar maximaal 3.600,- uit te keren. De huurgewenning wordt op het moment van toewijzing eenmalig berekend. Peildatum is de ingangsdatum van het huurcontract voor de andere woning, de aanvangshuur van de andere woning en het dan geldende huishoudinkomen. De berekening wordt eenmalig bij de verhuizing naar een andere woning gemaakt en schriftelijk vastgelegd. De huurder ontvangt hiervan een afschrift. Inkomensschommelingen en huurprijsaanpassingen gedurende de drie jaar hebben geen invloed op het toe te kennen bedrag. Bij bewoners die naar een woning van Stek verhuizen wordt de huurgewenning in mindering gebracht op de maandelijkse huurprijs. Huurders die naar een woning verhuizen die niet van Stek is krijgen het bedrag jaarlijks uitbetaald. In bijlage 2 vindt u twee rekenvoorbeelden van een huurgewenningsbijdrage Dubbele huur Om te voorkomen dat een huurder een maand dubbele huur betaalt, scheldt Stek de laatste maand huur van de te verlaten woning kwijt. Dit kan ook gebeuren door restitutie van reeds betaalde huur. Pagina 11 van 16

12 6. Procesgang 6.1 Beëindigen huurovereenkomst Als de huurder besluit om te verhuizen naar een woning buiten het project moet hij de huurovereenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand (30 dagen). Als de woning in verband met sloop moet worden verlaten, wordt bij het aanvaarden van de andere woning een nieuwe huurovereenkomst aangeboden. De huurovereenkomst van de woning in de van Speykstraat vervalt. Als een huurder zes maanden voor de sloop nog geen andere woning heeft gevonden, zegt Stek de huur schriftelijk op. In de brief moet de reden van het beëindigen van de huurovereenkomst opgegeven worden. Als er medehuurders zijn, moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen. Deze huuropzegging wordt door Stek aangetekend en per gewone post naar de huurder en de eventuele medehuurder verzonden. De huurovereenkomst eindigt pas als de huurder (en eventuele medehuurders) binnen zes weken schriftelijk instemt (of instemmen) met de huuropzegging. Wordt dit niet gedaan dan kan de overeenkomst alleen worden beëindigd door de rechter. 6.2 Wisselwoning Indien de huurder kiest voor een nieuwe woning binnen het project waarvan de oplevering ligt na de sloopdatum, kan een wisselwoning worden aangeboden. De wisselwoning wordt door Stek voorzien van stoffering en verwarming. De woning is behangen en/of gesausd, staat op aanvaardbare afstand van de oude woning en is passend voor de huishoudsituatie. In geval van een verschillende kale huurprijs betaalt de huurder de goedkoopste huur. De kale huurprijs van de wisselwoning kan hierdoor nooit hoger zijn dan de kale huurprijs van de huidige woning. Bij verhuizing van de wisselwoning naar de definitieve woning betaalt Stek aan de huurder een aanvullende verhuiskostenvergoeding van 1300,-. Voorwaarde is dat de wisselwoning in goede staat en schoon wordt achtergelaten. Als een bewoner die in een wisselwoning woont besluit definitief in de wisselwoning te willen blijven wonen (en niet naar de nieuwbouw te verhuizen) dan kan de huurder dit bij Stek aangeven. Een belangrijke voorwaarde is dat de woning passend is qua inkomen. Definitief in de wisselwoning blijven heeft financiële gevolgen, zoals met terugwerkende kracht betalen van de oorspronkelijke huurprijs en een bijdrage betalen aan de kosten voor stoffering, behang en sauswerk. 6.3 Leefbaarheid Om de leefbaarheid tijdens de werkzaamheden op peil te houden, wordt voor de van Speykstraat door Stek samen met de projectgroep een beheerplan gemaakt. In het beheerplan komen de afspraken te staan over het onderhoud aan de woningen, de tijdelijke verhuur van woningen en een meldpunt voor klachten, signalen en vragen. 6.4 Tijdelijke verhuur De vrijkomende woningen in de van Speykstraat zullen tijdelijk worden verhuurd. Pagina 12 van 16

13 Dit voorkomt ongewenste leegstand. De huurprijzen die Stek hierbij hanteert zijn vastgesteld volgens het beleid bij Stek. In het beheerplan wordt ook dieper ingegaan op de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. 6.5 Communicatie Bij de van Speykstraat is met de projectgroep overlegd op welke manier de bewoners worden geïnformeerd over de sloop en nieuwbouw. Algemene informatie verspreidt Stek via nieuwsbrieven. Persoonlijke informatie wordt per post of aangetekende post naar de bewoners gestuurd. 6.6 Geschillencommissie De Geschillencommissie is een commissie die geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet. De commissie telt drie leden: - één commissielid, aangewezen namens de huurders door de projectgroep. Dit is mevrouw J.A.M. van Kesteren, Van Speykstraat één commissielid, aangewezen door Stek - één onafhankelijke voorzitter, aangewezen door de twee leden. De geschillencommissie wordt pas gevormd wanneer er een geschil ontstaat. Wanneer er een geschil is wordt binnen vier weken de geschillencommissie aangesteld. Een uitspraak gaat altijd over de uitvoering van het Sociaal Plan. Een gemotiveerde uitspraak van de geschillencommissie heeft de status van een bindend advies voor beide partijen. Beroep is alleen bij de rechtbank mogelijk. 6.7 Hardheidsclausule Mocht een huurder als gevolg van dit Sociaal Plan worden geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin het Sociaal Plan niet voorziet, of als toepassing van dit Sociaal Plan gevolgen heeft die voor deze huurder aanzienlijk ongunstiger is dan voor andere huurders, dan kan hij Stek schriftelijk verzoeken van het Sociaal Plan af te wijken of aanvullende maatregelen te nemen. Stek neemt dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling, De huurder ontvangt uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek binnengekomen is, schriftelijk de beslissing. De huurder is uiteraard vrij om bij een geschil de rechter om een bindende uitspraak te vragen. Pagina 13 van 16

14 Bijlage 1: Toewijzing nieuwbouwcomplexen huurders Van Speykstraat Bij de toewijzing van de hieronder genoemde nieuwbouwcomplexen krijgen de huurders uit de te slopen woningen in de Van Speykstraat voorrang. Bij een aantal complexen worden deze toewijzingscriteria later vastgesteld. De nieuwbouwcomplexen zijn: 42 appartementen Havengebouw 14 eengezinswoningen plandeel De Hofjes 10 eengezinswoningen plandeel De Tweemaster 56 appartementen Tweelingtoren 29 appartementen Uitermeerlocatie (buiten plangebied). 42 appartementen Havengebouw De volgordebepaling bij toewijzing van deze appartementen is als volgt: 1 e categorie: huurders van 55 jaar en ouder uit flat 1 2 e categorie: huurders van 55 jaar en ouder uit flat 2 3 e categorie: huurders van 55 jaar en ouder uit flat, 3, 4 en 5 4 e categorie: huurders van 40 jaar en ouder uit flat 1 5 e categorie: huurders van 40 jaar en ouder uit flat 2 6 e categorie: huurders van 40 jaar en ouder uit flat 3, 4 en 5. Binnen elke categorie wordt toegewezen op woonduur. Dit houdt in dat de huurder met de langste woonduur (oudste ingangsdatum huurcontract) de eerste keuze heeft. Daarna de huurder met de op één na langste woonduur et cetera. Bij gelijke woonduur wordt er geloot. De woningen die overblijven, worden aangeboden via 14 eengezinswoningen plandeel De Hofjes Deze woningen worden toegewezen aan huurders met een minimaal verzamelinkomen van per jaar. De woningen worden toegewezen op woonduur. Dit betekent dat de huurder met de langste woonduur (oudste ingangsdatum huurcontract) de eerste keuze heeft. Daarna de huurder met de op één na langste woonduur et cetera. Bij gelijke woonduur wordt er geloot. De woningen die overblijven, worden aangeboden via 29 appartementen Uitermeerlocatie De volgordebepaling bij toewijzing van deze appartementen is als volgt: 1 e categorie: huurders uit flat 1 2 e categorie: huurders uit flat 2 3 e categorie: huurders uit flat 3, 4 en 5. Pagina 14 van 16

15 Binnen elke categorie wordt toegewezen op woonduur. Dit betekent dat de huurder met de langste woonduur (oudste ingangsdatum huurcontract) de eerste keuze heeft. Daarna de huurder met de op één na langste woonduur et cetera. Bij gelijke woonduur wordt er geloot. De woningen die overblijven, worden aangeboden via 56 appartementen Tweelingtoren De toewijzingscriteria zijn nog niet vastgesteld. 10 eengezinswoningen plandeel De Tweemaster De toewijzingscriteria zijn nog niet vastgesteld. Pagina 15 van 16

16 Bijlage 2: Rekenvoorbeelden huurgewenning Formulier om zelf in te vullen voor berekening: Toelichting Huidige (netto) huur min eventuele huurtoeslag A Nieuwe (netto) huur min eventuele huurtoeslag B Verschil C (= B A) Correctie energielabel D Huursprong E (=C D) Huursprong hoger dan 50,00: Ja/Nee Totale huurgewenning per maand: 1 e jaar 75% F = 0,75 x E 2 e jaar 50% G = 0,50 x E 3 e jaar 25% H = 0,25 x E In totaal ontvangt u over drie jaar: = 12 x (F + G + H)) Hieronder staan twee voorbeeldberekeningen. LET OP! Voor iedere situatie is een andere berekening van toepassing. Aan de bedragen genoemd in deze berekening kunnen dus geen rechten ontleend worden! Voorbeeld 1: Een gezin dat geen recht op huurtoeslag heeft huurt nu een woning (energielabel E) met een huur van 375,- per maand en gaat in de nieuwe woning (energielabel A) 628,- per maand betalen. Voorbeeld 2: Een gezin van 3 personen, vader geboren in 1970, moeder geboren in 1972 en kind geboren 2000 met een jaarinkomen (vader) ,-. Dit gezin huurt nu een woning (energielabel E) met een huur van 375,- en gaat in de nieuwe woning (energielabel A) 628,- per maand betalen. Dit gezin heeft recht op huurtoeslag en heeft daardoor een lagere netto huur. Voorbeeld 1: Geen toeslag Voorbeeld 2: Mét huurtoeslag Omschrijving Toelichting Toelichting Huidige (netto) huur (huurtoeslag) Nieuwe (netto) huur (huurtoeslag) Verschil 253 = = Correctie energielabel 40 = 4 x = 4 x 10 Huursprong 213 = = Huursprong hoger dan 50,00 Totale huurgewenning per maand: Ja 1 e jaar 75% 159,75 = 0,75 x e jaar 50% 106,50 = 0,50 x e jaar 25% 53,25 = 0,25 x 213 In totaal ontvangt u over drie jaar*: * Maximaal 3.600,- in totaal. Bij een hoger bedrag wordt dit bedrag naar beneden gebracht tot maximaal 3.600, ,- = 12 x (159, , ,25) Nee Pagina 16 van 16

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT 2010-2014. Versie 7 juli 2010

SOCIAAL STATUUT 2010-2014. Versie 7 juli 2010 SOCIAAL STATUUT 2010-2014 Versie 7 juli 2010 Inhoudsopgave Sociaal Statuut 1. Wat is het Sociaal Statuut?...3 2. Inleiding...4 3. De ingrepen...5 4. De basisregelingen per ingreep...6 4.1 Huurbevriezing...6

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

voor de Hoflaan Sloop & Nieuwbouw Planning, Sociaal Plan en draagvlakmeting en Weidehof 33 t/m 56 in Leiden

voor de Hoflaan Sloop & Nieuwbouw Planning, Sociaal Plan en draagvlakmeting en Weidehof 33 t/m 56 in Leiden voor de Hoflaan Sloop & Nieuwbouw Planning, Sociaal Plan en draagvlakmeting Hoflaan 101 t/m 167 en Weidehof 33 t/m 56 in Leiden Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Sloop van uw woning

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 Sociaal Plan Binnenhofjes II Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 1 2 sociaal plan Binnenhofjes II, september 2014 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Driehoek Schaerweijdelaan

Driehoek Schaerweijdelaan September 2015 Driehoek Schaerweijdelaan Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Eind 2014 / begin 2015 informeerde Seyster Veste de bewoners van de driehoek Schaerweijdelaan

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé Notulen Vergadering : Klankbordgroep Bergambacht Centrumgebied Datum : 14 februari 2011 Locatie : Kantoor QuaWonen te Bergambacht Aanwezig : Mevrouw G.M. Stigter Mevrouw M. Heikoop Mevrouw C.M. de Keiser

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie