Lijst maximale vergoedingen VGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen VGZ"

Transcriptie

1 Postbus DE Heerlen T Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Postbus CG Eindhoven T Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave pag. I Algemeen gedeelte 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven 2 II Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerdezorgaanbieders VGZ III Bijlagen 6 Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voormedisch specialistische zorg 6 Bijlage 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dyslexiezorg 6 Bijlage 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor eerstelijnspsychologische zorg 7 Bijlage 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor paramedische zorg 8 Bijlage 5 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor mondzorg 12 Bijlage 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor farmaceutische zorg 14 Bijlage 7 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor hulpmiddelenzorg 15 AEV (A)-01 Lijst maximale vergoedingen VGZ

2 I Algemeen gedeelte Artikel 1 Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. VGZ Zorgverzekering De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg, die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmgtarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen Deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 hoort ook bij artikel 1.4 van de VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden en de Verzekeringsvoorwaarden Plus Aanvullende Verzekeringen. In deze aanvullende verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat voor een aantal zorgvormen verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder een maximale vergoeding van toepassing is. Dit geldt voor zorg verleend door een niet-gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidherapeut, oefentherapeut of zorgaanbieder voor eerstelijnspsychologische zorg. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm en zorgaanbieder, vindt u in deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ. Artikel 2 Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

3 II Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Zorgvorm/ Zorgaanbieders Bijzonderheden/ toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2012; Individuele begeleiding bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende is f 52; Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende is f 265,75. Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven Kraamzorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op f 10. Medisch specialistische zorg medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Dyslexiezorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijnspsychologische zorg Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2012; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende Specialistische GGZ een vrijgevestigde psychiater/ zenuwarts, 80% van de geldende Wmg-tarieven klinisch psycholoog of psychotherapeut GGZ-instelling 60% van de geldende Wmg-tarieven Paramedische zorg Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck Lymf-oedeemtherapie 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Logopedie 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor een aantal prestaties wijken wij af van de maximale Wmg-tarieven. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende prestaties en maximale vergoedingen. Ergotherapie vrijgevestigde ergotherapeut ergotherapeut die werkzaam is in een instelling 80% van de geldende Wmg-tarieven instellingen ergotherapie % van de geldende Wmg-tarieven Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

4 Zorgvorm/ Zorgaanbieders Bijzonderheden/ toelichting Mondzorg Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar door een kaakchirurg of instelling voor 80% van de geldende Wmg-tarieven jeugdtandverzorging tandarts of mondhygiënist 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende tandprotheticus Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde, tandarts-implantoloog of orthodontist 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandprotheticus 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders Farmaceutische zorg Geneesmiddelen UR-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2012, zoals overeengekomen met de betreffende Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot 100% van de in Nederland geldende redelijke marktprijs. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot 100% van de in Nederland geldende redelijke marktprijs. Voor 2012 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2012 de hier genoemde kosten worden vergoed tot 100% van de in Nederland geldende redelijke marktprijs. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Dieetpreparaten UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheek inkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 6,82 % met een maximum van f 6,80 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de apotheekinkoopprijs zoals vermeld in de G-standaard van de maand oktober 2011 en bovendien niet meer bedragen dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV) vermeerderd met een opslag van 2%. De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de prijs in de G-standaard van de maand oktober De maximale vergoeding voor energieverrijkte drinkvoeding bedraagt f 1,85 per verpakking. De maximale vergoeding voor geconcentreerde drinkvoeding bedraagt f 2,45 per verpakking. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een URgeneesmiddel ter hand wordt gesteld. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 2% voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

5 Zorgvorm/ Zorgaanbieders Bijzonderheden/ toelichting Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Verblijf in een instelling Verblijf in verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. in verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven 2012, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. in verband met chirurgische 80% van de geldende Wmg-tarieven tandheelkundige hulp van specialistische aard (kaakchirurgie) in verband met Specialistische GGZ 60% van de geldende Wmg-tarieven Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer f 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via zogenaamde Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC s waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Per DBC is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

6 III Bijlagen Bijlage 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Helaas zijn de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2012 voor deze zorg nog niet beschikbaar. Dat betekent dat de hiervan afgeleide maximale vergoedingen ook nog niet beschikbaar zijn. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. Bijlage 2 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor dyslexiezorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor dyslexiezorg. Helaas zijn de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012 voor Dyslexiezorg op dit moment nog niet bekend. Dat betekent dat de hiervan afgeleide maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders ook nog niet beschikbaar zijn. In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2011 voor dyslexiezorg, zodat u een indicatie hebt van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken. Omschrijving Declaratie-code 2011 Diagnostiek - vanaf 0 tot 100 minuten f 79,34 Diagnostiek - vanaf 100 tot 200 minuten f 165,39 Diagnostiek - vanaf 200 tot 400 minuten f 165,39 Diagnostiek - vanaf 400 tot 800 minuten f 595,04 Diagnostiek - vanaf 800 tot 1200 minuten f 1.074,12 Diagnostiek - vanaf 1200 minuten f 1.553,20 Overige kindertijd - vanaf 250 tot 800 minuten f 637,15 Overige kindertijd - vanaf 800 tot 1800 minuten f 1.314,58 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot 3000 minuten f 2.413,11 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot 6000 minuten f 3.872,33 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot minuten f 6.195,73 Overige kindertijd vanaf minuten f ,14 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

7 Bijlage 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor eerstelijnspsychologische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor eerstelijnspsychologische zorg. Let op: dit overzicht is gebaseerd op de NZa beleidsregel Eind november 2011 verwachten wij de nieuwe NZa beleidsregel voor 2012 te ontvangen met een overzicht van de mogelijke behandelingen en tariefcodes 2012 voor eerstelijnspsychologische zorg. Zodra deze informatie beschikbaar is, passen wij onderstaand overzicht hierop aan. Omschrijving behandeling Tariefcode 2012 individueel eerstelijnspsychologisch f 64,00 individueel kort eerstelijnspsychologisch f 32,00 telefonisch f 16,00 consult f 16,00 consult relatietherapie f 32,00 consult gezinstherapie éénouder f 64,00 consult gezinstherapie tweeouder f 32,00 consult groepstherapie 4 tot en met 8 personen f 16,00 consult groepstherapie 9 tot en met 12 personen f 12,80 Dubbele consulten dubbel individ. eerstelijnspsychologisch consult f 128,00 dubbel consult relatietherapie f 64,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder f 128,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder f 64,00 dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen f 32,00 (dubbele) consulten aan huis individueel eerstelijnspsychologisch consult aan huis f 84,00 Individ. kort eerstelijnspsychologisch consult aan huis f 52,00 consult relatietherapie aan huis f 42,00 dubbel consult relatietherapie aan huis f 74,00 consult gezinstherapie éénouder aan huis f 84,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis f 148,00 consult gezinstherapie tweeouder aan huis f 42,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis f 74,00 dubbel individ. eerstelijnspsychol. consult aan huis f 148,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

8 Bijlage 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor paramedische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/ Mensendieck, lymfoedeemtherapie en logopedie). De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. 1 Fysiotherapie door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut Omschijving behandeling Zitting fysiotherapie f 22,67 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Zitting kinderfysiotherapie f 33,84 Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 42,74 Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag f 38,30 Instructie/overleg ouders van de patiënt f 22,67 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport f 22,67 Zitting manuele therapie f 29,55 Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling f 38,46 Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag f 34,00 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen f 22,67 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen f 20,44 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen f 16,11 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen f 12,79 Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek f 42,54 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling f 51,45 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag f 47,00 Zitting oedeemtherapie f 33,84 Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 42,74 Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag f 38,30 Zitting bekkenfysiotherapie f 33,84 Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 42,74 Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag f 38,30 Lange zitting voor complexe aandoeningen f 32,62 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling f 41,54 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag f 37,08 Zitting geriatrische fysiotherapie f 29,55 Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 38,46 Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag f 34,00 Telefonische zitting Screening f 7,86 Screening inclusief toeslag uitbehandeling f 16,76 Screening inclusief inrichtingstoeslag f 12,30 Intake en onderzoek na screening f 22,67 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Intake en onderzoek na verwijzing f 22,67 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Toeslag buiten reguliere werktijden f 0,00 Verstrekte verband- en hulpmiddelen afhankelijk van soort middel Eenvoudige, korte rapporten f 8,00 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten f 12,00 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

9 2 Fysiotherapie door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling Omschijving behandeling Zitting fysiotherapie f 19,27 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 28,18 Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl. evt. massage en oefeningen) f 18,50 Zitting kinderfysiotherapie f 28,78 Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 37,69 Instructie/overleg ouders van de patiënt f 19,27 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport f 19,27 Zitting manuele therapie f 25,14 Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling f 34,04 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen f 19,27 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen f 17,37 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen f 13,68 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen f 10,89 Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek f 36,15 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling f 45,06 Zitting oedeemtherapie f 28,78 Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 37,69 Zitting bekkenfysiotherapie f 28,22 Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling f 37,12 Lange zitting voor complexe aandoeningen f 27,73 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling f 36,63 Telefonische zitting Screening f 6,68 Screening inclusief toeslag uitbehandeling f 15,58 Intake en onderzoek na screening f 19,27 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling f 28,18 Intake en onderzoek na verwijzing f 19,27 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling f 28,18 Toeslag buiten reguliere werktijden f 0,00 Verstrekte verband- en hulpmiddelen afhankelijk van soort middel Eenvoudige, korte rapporten f 8,00 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten f 12,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

10 3 Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2012 Omschijving behandeling Reguliere zitting f 22,67 Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling f 31,58 Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek f 42,54 Instructie/overleg ouders van de patiënt f 22,67 Groepszitting 2 personen f 22,67 Groepszitting 3 personen f 20,44 Groepszitting 4 personen f 16,11 Groepszitting 5-10 personen f 12,79 Groepszitting van meer dan 10 personen f 4,00 Zitting kinderoefentherapie f 33,84 Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling f 42,74 Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag f 38,30 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport f 22,67 Telefonische zitting f 8,00 Screening f 7,86 Screening inclusief toeslag uitbehandeling f 16,76 Screening inclusief inrichtingstoeslag f 12,30 Intake en onderzoek na screening f 22,67 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Intake en onderzoek na verwijzing f 22,67 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Lange zitting voor complexe aandoeningen f 32,62 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling f 41,54 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag f 37,08 Toeslag buiten reguliere werktijden f 0,00 Eenvoudige, korte rapporten f 8,00 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten f 12,00 4 Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling Omschijving behandeling Reguliere zitting f 19,27 Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling f 28,18 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek f 36,15 Instructie/overleg ouders van de patiënt f 19,27 Groepszitting 2 personen f 19,27 Groepszitting 3 personen f 17,37 Groepszitting 4 personen f 13,68 Groepszitting 5-10 personen f 10,89 Groepszitting van meer dan 10 personen f 4,00 Zitting kinderoefentherapie f 28,78 Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling f 37,69 Telefonische zitting f 8,00 Screening f 6,68 Screening inclusief toeslag uitbehandeling f 15,58 Intake en onderzoek na screening f 19,27 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling f 28,18 Toeslag buiten reguliere werktijden f 0,00 Eenvoudige, korte rapporten f 8,00 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten f 12,00 10 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

11 5 Lymf-oedeemtherapie door een huidtherapeut Omschijving behandeling Lymf-oedeemtherapie f 30,77 Lymf-oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling f 39,67 Lymf-oedeemtherapie met inrichtingstoeslag f 35,22 Screening f 7,86 Screening, inclusief toeslag uitbehandeling f 16,76 Screening, inclusief inrichtingstoeslag f 12,30 Intake en onderzoek na screening f 22,67 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 Intake en onderzoek na verwijzing f 22,67 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling f 31,58 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag f 27,12 6 Logopedie Voor logopedie, verzorgd door een logopedist met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten, worden de kosten vergoed tot maximaal 80% van de geldende Wmg-tarieven. Voor onderstaande prestaties wijken wij af van de maximale Wmg-tarieven. Omschijving behandeling Internetzitting/telelogopedie f 8,00 Groepszitting logopedie voor twee personen f 22,44 Groepszitting logopedie voor drie personen f 20,21 Groepszitting logopedie voor vier personen f 15,88 Groepszitting logopedie voor vijf tot tien personen f 9,62 Overleg met derden (valt niet onder de aanspraak van de zorgverzekering) f 0,00 Verslaglegging aan derden (valt niet onder de aanspraak van de zorgverzekering) f 0,00 Telefonische zitting f 8,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

12 Bijlage 5 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor mondzorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor mondzorg, verzorgd door een tandprotheticus, met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Helaas zijn de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2012 voor Mondzorg op dit moment nog niet bekend. Dat betekent dat de hiervan afgeleide maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde tandprothetici ook nog niet beschikbaar zijn. In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2011 voor mondzorg, verzorgd door een tandprotheticus, zodat u een indicatie hebt van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2012 medio december 2011 te publiceren. Code Omschrijving/verrichting maximale vergoeding 2011 C13 Incidenteel consult f 11,80 C80 Huisbezoek f 9,32 P25 Onderprothese f 453,00 P21 Bovenprothese f 353,80 P30 Boven- en onder prothese f 761,08 P45 Noodprothese f 312,76 P36 Afdruk zonder randopbouw f 15,52 P14 Afdruk met randopbouw f 34,12 P17 Extra voor pijlpuntbeetregistratie f 31,00 P37 Frontopstelling in aparte zitting f 18,60 P40 prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element f 7,76 P01 Rebasen, indirect zonder randopbouw f 81,44 P02 Rebasen, indirect met randopbouw f 174,44 P03 Rebasen, direct zonder randopbouw f 361,00 P04 Rebasen, direct met randopbouw f 46,52 P06 Tissue conditionering volledige prothese f 21,72 P07 Reparatie prothese zonder afdruk f 49,32 P08 Reparatie prothese met afdruk f 124,80 P78 Uitbreiding partiële prothese met element tot volledige prothese inclusief afdruk f 76,80 U10* Uurtarief voor de tandheelkundige behandeling f 83,40 U05* Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten f 6,96 P10 Partiële kunstharsprothese 1-4 elementen f 271,40 P15 Partiële kunstharsprothese 5-13 elementen f 338,76 P16 Extra voor individuele afdruk met randopbouw f 34,12 P18 Extra voor gegoten anker f 27,64 P34 Frameprothese 1-4 elementen f 517,48 P35 Frameprothese 5-13 elementen f 592,48 P51 Rebasen, indirect zonder randopbouw f 81,44 P52 Rebasen, indirect met randopbouw f 106,24 P53 Rebasen, direct zonder randopbouw f 31,00 P54 Rebasen, direct met randopbouw f 46,52 P57 Reparatie zonder afdruk f 102,72 P58 Reparatie met afdruk f 118,20 P56 Tissue conditionering partiele kunstharsprothese f 21,72 P79 Uitbreiding partiele prothese met element of anker inclusief afdruk f 58,12 J74 Reparatie zonder staafdemontage f 83,72 J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten f 149,92 J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten f 165,40 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten f 180,92 Vergoedingen bij 2 implantaten in de onderkaak: Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese f 1.546,60 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese f 1.192,60 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese f 885,32 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappingsprothese f 1.981,60 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese f 1.708,40 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en omvorming onderprothese f 1.177,32 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) f 1.086,48 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) f 692,48 12 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

13 Omschrijving/verrichting maximale vergoeding 2011 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) f 692,48 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) f 1.139,20 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) f 745,20 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) f 745,20 Rebasing zonder staafdemontage f 231,60 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix f 366,80 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix en patrix f 910,12 Rebasing met staafdemontage f 253,32 Rebasing met staafdemontage met verv. ruiter f 388,52 Rebasing met staafdemontage en verv. ruiter en steg f 1.205,24 Vergoedingen bij 3 implantaten in de onderkaak: Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings) f 1.729,92 prothese Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese f 1.375,92 Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese f 1.108,64 Vergoeding voor: 3 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappingsprothese f 2.425,92 Vergoeding voor: 3 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese f 2.071,92 Vergoeding voor: 3 implantaten met steg en omvorming onderprothese f 1.702,12 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) f 1.109,68 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) f 762,88 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) f 762,88 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) f 1.187,48 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) f 808,68 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) f 808,68 Rebasing zonder staafdemontage f 264,40 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix f 442,00 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix en patrix f 1.133,44 Rebasing met staafdemontage f 285,60 Rebasing met staafdemontage met verv. ruiter f 479,20 Rebasing met staafdemontage en verv. ruiter en steg f 1.785,84 Vergoedingen bij 4 implantaten in de onderkaak: Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings) f 1.994,04 prothese Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese f 1.680,04 Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese f 1.413,56 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappingsprothese f 2.870,24 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese f 2.516,24 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en omvorming onderprothese f 2.159,16 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) f 1.180,88 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) f 865,28 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) f 865,28 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) f 1.122,68 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) f 844,68 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) f 844,68 Rebasing zonder staafdemontage f 288,40 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix f 506,80 Rebasing zonder staafdemontage met verv. matrix en patrix f 1.438,36 Rebasing met staafdemontage f 309,50 Rebasing met staafdemontage met verv. ruiter f 544,00 Rebasing met staafdemontage en verv. ruiter en steg f 2.190,16 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

14 Bijlage 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor farmaceutische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor de terhandstelling van geneesmiddelen door een nietgecontracteerde apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dienstverlening, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag f 4,41 2 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag f 13,22 3 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag f 70,55 4 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag f 2,42 5 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag f 2,42 6 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag f 2,42 7 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag f 8,82 8 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag f 17,63 9 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag f 74,96 10 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag f 6,83 11 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag f 6,83 12 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag f 6,83 13 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 13,22 14 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 22,04 15 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 79,37 16 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 2,42 17 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 2,42 18 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 2,42 19 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 17,63 20 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 26,45 21 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 83,78 22 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 6,83 23 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 6,83 24 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) f 6,83 25 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis f 4,41 26 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis f 13,22 27 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis f 70,55 28 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis f 2,42 29 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis f 2,42 30 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis f 2,42 31 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis f 8,82 32 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis f 17,63 33 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis f 74,96 34 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis f 6,83 35 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis f 6,83 36 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis f 6,83 37 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 13,22 38 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 22,04 39 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 79,37 40 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 2,42 41 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 2,42 42 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 2,42 43 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 17,63 44 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 26,45 45 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 83,78 46 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 6,83 47 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 6,83 48 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis f 6,83 Overige tarieven Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* f 0,00 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel f 0,00 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik f 0,00 14 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

15 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1 beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van het actuele geneesmiddelengebruik van de patiënt (inclusief zelfzorgmiddelen); 3 terugkoppelen naar of afstemmen met de voorschrijver, als de voorgeschreven farmacotherapie niet geschikt is; 4 het direct of indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. Bij de declaratie dient de naam van de zorgaanbieder, de voorschrijver en het oorspronkelijk voorgeschreven geneesmiddel vermeld te zijn. Bijlage 7 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 voor hulpmiddelenzorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen per hulpmiddel of verbandmiddel, geleverd door een leverancier met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. Ter toelichting: met AIP wordt de apotheekinkoopprijs bedoeld uit de ZI-taxe; deze kunt u opvragen bij uw leverancier/apotheek; maximale vergoedingen (bijvoorbeeld hoortoestellen en orthopedische schoenen) zijn gebaseerd op regelgeving voor Omschrijving Artikel 2.8 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan: Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen indien het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderbeenprothese geriatrisch f 2.938,00 onderbeenprothese normaal f 3.857,00 onderbeenprothese actief f 5.044,00 conventioneel onderbeenproth. f 4.516,00 knie -exarticulatie geriatrisch f 4.078,00 knie -exarticulatie normaal f 5.659,00 knie -exarticulatie actief offerte (op basis van Overige prothesen) omkeerplastiek (alle uitvoeringen) f 4.867,00 bovenbeenprothese geriatrisch f 4.604,00 bovenbeenprothese normaal f 6.626,00 bovenbeenprothese actief f 8.473,00 bovenbeenprothese high tech offerte (op basis van Overige prothesen) symne/pyrogoff normaal f 2.406,00 symne/pyrogoff actief f 3.371,00 Stompkous (per 4 stuks) f 104,00 Overige prothesen (niet-genoemde artikelen) op basis van offerte met deze variabelen uurtarief f 69,63 eenheid bulkgrondstof f 1,47 halffabricaten 80%*(inkoopprijs + 5%) de mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor uitwendige toepassing f 163,00 de mamma, zoals mammaprothesen afzonderlijk vervaardigd voor uitwendige toepassing f 895,00 de stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd 80%* (AIP + 6% BTW) het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische f 314,40 aandoening of behandeling van medische aard Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) f 560,00 scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie 80% van notabedrag het gelaat, zoals gelaatsprothesen 80% van notabedrag Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

16 Omschrijving Artikel 2.9 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel: Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: zuurstof met de daarbij behorende toedieningsapparatuur f 995,72 de vergoeding van stroomkosten bij gebruik van zuurstofconcentrator f 0,06 per geregistreerd f 0,06 per geregistreerd gebruiksuur overige stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin de Wet op de medische f 995,72 hulpmiddelen met daarbij behorende toedieningsapparatuur Apparatuur voor positieve uitademingsdruk CPAP-apparatuur met toebehoren f 325,00 longvibrators f 144,70 trachea canule 80%* (AIP + 6% BTW) vernevelaars met toebehoren f 183,45 losse voorzetkamers (aerochamber) ) slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied f 942,43 mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) 80% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie Artikel 2.11 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie, zoals: urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed onsteriele disposable urine-opvangzakken onsteriele semi disposable urine-beenzakken onsteriele semi disposable urine-nachtzakken steriele urine-opvangzakken katheters, met blaasspoelvloeistoffen katheters voor intermitterende katheterisatie verblijfscatheters afhankelijk van het materiaal: - latex - latex/siliconen - siliconen - hydrogel hulpstukken voor bevestiging aan het been hulpstukken voor bevestiging aan het bed katheterstopjes (met kraansysteem) condoomkatheter voorzieningen voor stomapatiënten colostoma eendelig colostoma tweedelig plak colostoma tweedelig zak ileostoma eendelig ileostoma tweedelig plak ileostoma tweedelig zak urostoma eendelig urostoma tweedelig plak urostoma tweedelig zak reinigingsgaasjes wegwerpzakjes stomapluggen, eendelig stomapluggen, tweedelig plak stomapluggen, tweedelig plug afdekpleisters en katheters voor continentstoma huidbeschermende zalven of cremes incontinentie-absorptiematerialen wegwerpluiers wegwerpluierbroeken wasbare luiers en luierbroeken anaaltampons spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) 16 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

17 Omschrijving Artikel 2.12 Regeling zorgverzekering: uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde langdurig en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen en die dienen voor het wijzigen van; gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging en anatomische eigenschappen van de schedel, zoals: uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatiefunctionaliteit voetorthesen f 133,00 f 133,00 voetorthesen (type II (20%)) f 431,00 knie-orthese hyperextensie f 274,00 knie-orthese vast frame f 1.004,00 KO semi-confectie/maatwerk f 159,00 heuporthesen (kinderen) f 150,00 halskraag nekbrace f 106,00 halskraag schoudersteunend f 142,00 halskraag rompfixerend f 378,00 reclinatie/delordoserend korset f 450,00 confectiekorset f 186,00 polsorthese/-spalk f 88,00 armdraagorthese f 427,00 liesbreukband enkel/dubbel f 146,00 heuporthesen (volwassenen) f 717,00 VO klompvoetredressie f 163,00 EVO klompvoetredressie f 248,00 onderbeenbeugel f 1.013,00 arthrodesekoker f 1.143,00 langebeenbeugel/kevo f 2.194,00 bekkenbeenbeugel f 4.044,00 achterspalk f 546,00 handspalk siliconen f 678,00 handspalk (leer en kunststof) f 378,00 polskoker f 454,00 jones apparaat f 968,00 armbeugel f 704,00 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen bij breuken van weke delen van de romp stofkorset f 594,00 leerkorset f 1.210,00 kunststofkorset f 845,00 scoliosekorset/boston brace f 1.230,00 buikbreukband f 115,00 reclinatie/delordoserend korset f 450,00 confectiekorset f 186,00 Overige Orthesen (niet genoemde artikelen) op basis van offerte met deze variabelen uurtarief f 69,63 eenheid bulkgrondstof f 1,47 halffabricaten 80%*(inkoopprijs + 5%) uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen bij schedelassymetrie redressiehelm f 814,00 uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter opvang en positionering van het lichaam in liggende houding ligorthese f 1.557,60 sta-orthese f 2.400,00 orthopedisch schoeisel niet-orthopedische schoenen f 449,00 semi-orthopedische schoenen f 449,00 voorlopige orthopedische schoen (met uitgebreide voorzieningen), de aanpassingen aan de f 913,00 confectieschoen t.b.v. de andere voet wordt berekend conform OVAC-lijst voorlopige orthopedische schoenen (met uitgebreide voorzieningen aan beide zijde) f 1.737,00 lage orthopedische schoenen f 840,00 hoge orthopedische schoenen (schacht hoogte tot 15 cm) f 959,00 orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan een laars. Schachthoogte +15 cm) f 1.348,00 orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan beide laarzen. Schachthoogte +15 cm) f 1.737,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

18 Omschrijving Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) maatnemen, afleveren en nazorg f 39,00 supplementen individueel f 58,00 supplement met medialeen / of laterale enkelkap versteviging tot over de enkel f 164,00 prosupinatie wig zool + hak f 49,00 eenvoudige afwikkelrol opgezet:jonesbalk versnelde afwikkeling f 32,00 gecompliceerde afwikkelrol met slijtlaag: richtingafwikkeling, meerfase afwikkeling, afwikkelrol met f 53,00 uitsparing, halluxrigidus afwikkeling. hakaanpassing van de bestaande hak t/m 2 cm: uitsluitend in combinatie met post 46 of 47 f 32,00 hakzoolverhoging niet bekleed van 1cm tot 3 cm f 68,00 hakzoolverhoging niet bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm f 97,00 hakverhoging niet bekleed 7 cm of meer f 112,00 hakzoolverhoging bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm f 145,00 hakverhoging bekleed vanaf 7 cm of meer f 180,00 aangepaste hakken: sleehak, bufferhak, geschoorde hak, afrolhak, vleugelhak, bekledehak, achteruit f 60,00 gebouwde hak zoolverstijving; exclusief afwikkeling en hakaanpassing f 86,00 drukvrij maken d.m.v. uitzetten van de schacht f 10,00 drukvrij maken van een exostose aan de voet in de schacht van de schoen met polstering en/of f 24,00 uitsparingen nieuwe wreefsluiting aan een bestaande schoen (hoog en laag) f 119,00 beugelbevestiging (inclusief cambreur + hak) f 144,00 Binnenschoenen aanvullingsprothese bij amputatie van de middenvoet of volledig verlies van de tenen. f 743,00 aanvullingsprothese bij amputatie in de voetwortel. (b.v. Chopart-amputatie) f 1.105,00 aanvullingsprothese bij amputatie van de totale voet. (b.v. Symeof Pyrogoff-amputatie) f 1.105,00 orthese als arthrodese koker f 931,00 P.B. orthese (dynamisch) f 553,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 2 cm t/m 5 cm f 758,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 6 cm t/m 10 cm f 954,00 verkortingsbinnenschoen vanaf 11 cm t/m 15 cm f 1.048,00 Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter correctie van stoornissen van de visuele functie, zoals: lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een visuscorrigerende werking f 275,00* * U bent een eigen bijdrage verschuldigd van f 51,50 per lens als u de lens langer dan 1 jaar gebruikt. Als u de lens korter dan een jaar gebruikt, bedraagt de eigen bijdrage f 103 per kalenderjaar. bijzondere optische hulpmiddelen, ptosisbrillen, kappenbrillen en kijkersystemen. f 400,00 elektronische handloepen f 150,40 tafel- en statiefloepen f 160,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: schrijfmachines f 300,00 in- en uitvoerapparatuur f 1.300,00 computerprogrammatuur f 900,00 memorecorders f 100,00 daisy-speler f 240,00 voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie f 400,00 voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling f 240,00 beeldschermloepen f 640,00 spraaksoftware voor mobiele telefoons 80% van notabedrag tactiel-leesapparatuur met toebehoren f 2.279,00 Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: blindentaststokken f 32,00 blindengeleidehonden f ,00 tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden f 984,00 18 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

19 Omschrijving Artikel 2.14 Regeling zorgverzekering: gehoorhulpmiddelen, zoals: Hoortoestellen eerste verstrekking of herhaling binnen 6 jaar f 407,60 herhaling tussen 6 en 7 jaar f 480,40 herhaling na 7 jaar f 552,80 verstrekking kinderen tot 16 jaar f 552,80 opgenomen in brilmontuur zie hierboven + f 52,80 oorsuismaskeerders gelijk aan hoortoestel Oorstukjes ongeacht type en uitvoering f 56,00 Ringleiding of infraroodapparatuur f 120,00 Artikel 2.15 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, zoals: kappen ter bescherming van de schedel 80% van notabedrag bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking f 320,00 verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige behandeling met deze ) middelen is aangewezen. toebehoren bij negatieve druktherapie f 600,00 oogpleisters ) Artikel 2.16 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden, zoals: Pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) 80%* (AIP -/- 5% + 6% BTW) koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) 80%* (AIP -/- 5% + 6% BTW) Artikel 2.17 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor mobiliteit van personen, zoals: rollator of loopwagen f 72,00 krukken f 28,00 loophulp met 3 of 4 poten f 32,00 serveerwagens f 247,00 stoelen voorzien van een trippelfunctie f 560,00 loopfietsen f 693,00 Artikel 2.19 Regeling zorgverzekering: injectiespuiten, zoals: injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren ) Artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe, zoals: therapeutisch elastische kousen per jaar onderste extremiteiten f 108,00 bovenste extremiteiten f 268,00 klasse IV kousen bij lymfoedeem f 350,00 aan- en/of uittrekhulp tbv therapeutisch elastische kousen f 13,60 mechanische lymfoedeem compressieapparatuur f 853,00 Artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem zelfmeetapparatuur en toebehoren voor bloedstollingstijden wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst Artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, zoals: apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en de daarbij behorende lancetten nihil lancetten f 0,06 per lancet bloedglucosetestmeters nihil teststrips f 0,51 per strip injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie ) draagbare, uitwendige insulinepompen met toebehoren f 1.306,00 toebehoren bij insulinepompen (infuussets, niet-voorgevulde ampullen/reservoirs, canule, katheter, ) inbrengsysteem, adapter, etc) Artikel 2.22 Regeling zorgverzekering: draagbare, uitwendige infuuspompen, zoals: draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren f 321,00 Artikel 2.23 Regeling zorgverzekering: schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, zoals: verbandschoenen f 116,80 allergeenvrije schoenen f 152,00 Artikel 2.24 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals: niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren f 1,86 uitwendige voedingspompen met toebehoren f 1.456,00 uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding f 726,00 eetapparaten f 400,00 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

20 Omschrijving Artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken, zoals: spraakvervangende hulpmiddelen f 500,00 computerprogrammatuur f 900,00 Artikel 2.26 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering, zoals: computers met bijbehorende apparatuur f 500,00 schrijfmachines f 300,00 in- en uitvoerapparatuur f 1.300,00 bladomslagapparatuur f 800,00 daisy-spelers voor dyslectici en motorisch beperkten f 240,00 telefoons en telefoneerhulpmiddelen f 250,00 tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten f 684,00 wek- en waarschuwingsinstallaties f 380,00 persoonlijke alarmeringsapparatuur f 120,00 Artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering: uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren: uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn(tens) met toebehoren f 200,00 Artikel 2.29 Regeling zorgverzekering: solo-apparatuur: solo-apparatuur met toebehoren f 1.351,00 Artikel 2.33 Regeling zorgverzekering: inrichtingselementen van woningen, zoals: aangepaste tafels f 638,00 aangepaste stoelen f 600,00 anti-decubituszitkussens f 104,00 bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen f 680,00 anti-decubitusbedden, f 800,00 antidecubitusmatrassen en overtrekken f 800,00 dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen f 50,00 beschermende onderleggers (wegwerp) ) bedverkorters en -verlengers f 50,00 Artikel 2.34 Regeling zorgverzekering: geleidehonden, zoals: hulphonden f ,00 Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden f 984,00 Artikel 2.35 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, vingerfunctie: hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie (bijvoorbeeld een robotarm) f 4.800,00 Artikel 2.36 Regeling zorgverzekering: thuisdialyseapparatuur, zoals: thuisdialyseapparatuur met toebehoren wordt altijd uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder onderhoud, controle, chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor het verrichten van dialyse wordt altijd uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder aanpassingen in en aan de woning en het herstel in oorspronkelijke staat offerte overige redelijke te achten kosten, rechtstreeks samenhangende met de thuisdialyse wordt altijd uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse wordt altijd uitgevoerd door gecontracteerde zorgaanbieder 20 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2012 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2012 geldend vanaf 1 januari 2012 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 D0260-201612 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Dieetpreparaten 4 Eerstelijns

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar.

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201510 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0201-201410 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN GEDEELTE 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 D0260-201611 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 D0260-201507 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 D0260-201506 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Geldig vanaf 1 januari 2017

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Geldig vanaf 1 januari 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Dieetpreparaten 4 Eerstelijns verblijf 4 Verloskundige

Nadere informatie

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 D8562-201609 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Artikel 3. Vaststelling marktconform tarief. 3 Dieetpreparaten 4 Geboortezorg 5 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2006

Reglement Hulpmiddelen 2006 Reglement Hulpmiddelen 2006 Vragen en opvragen informatie. Hebt u vragen of wilt u aanvullende informatie? Neemt u dan gerust contact op. Uw brief kunt u sturen aan N.V. Interpolis Schade, Postbus 13,

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen:

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen: _ Lijst van door ons aangewezen hulpmiddelen Per 1 januari 2009 Wij geven in deze lijst aan welke hulpmiddelen volgens ons in ieder geval onder de artikelen 3.4., 3.5., en 3.6. van het Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ) Wijzigingen 2017 De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht eigen risico

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg Zorgovereenkomst Tandprotheticus 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ Den Haagpakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Reglement Hulpmiddelen 2013 Inhoudsopgave 1.Definities...3 2.Aanspraken...3 3.Toestemming...4 4.Algemene bepalingen...5 5. Bepalingen per hulpmiddel...6 Bijlage: Maximale vergoedingen en eigen bijdragen

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking komen de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

Geldend vanaf 1 januari 2012

Geldend vanaf 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 ASR Reglement Hulpmiddelen 2012 Uitgebreid Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Wat verandert er in 2016?

Wat verandert er in 2016? Jouw zorgverzekering in 2016 1 Wat verandert er in 2016? Handig om te weten 2 Algemene voorwaarden 3 4 Aanvullende verzekeringen 7 Anderzorg Budget 7 Anderzorg Jong 8 Anderzorg Extra 9 Anderzorg Tand 10

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ GemeentePakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie