Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014"

Transcriptie

1 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari

2 Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven 2 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde 3 Artikel 3 Bijlagen 8 Bijlage 1 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor medich pecialitiche zorg 8 Bijlage 2 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor dylexiezorg 446 Bijlage 3 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor het toppen-met-rokenprogramma 446 Bijlage 4 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor Geetelijke gezondheidzorg (Generalitiche bai GGZ en Gepecialieerde GGZ) 447 Bijlage 5 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor paramediche zorg 455 Bijlage 6 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor mondzorg 461 Bijlage 7 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor farmaceutiche zorg 475 Bijlage 8 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor dieetpreparaten 480 Bijlage 9 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor hulpmiddelenzorg 480 National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

3 1. Algemeen gedeelte 1 Algemeen In deze Lijt maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 vind je de maximale vergoeding die je ontvangt al je naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomt hebben geloten. De National Academic zorgverzekering De Lijt maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 i de uitwerking van jouw recht op keuzevrijheid. Je mag voor zorg die wij voor jou in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijt maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringvoorwaarden van de National Academic zorgverzekering. In dit artikel i bepaald wat de hoogte i van de maximale vergoeding al je voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomt hebben geloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kun je in deze Lijt vinden. Op deze manier kun je precie nagaan op welke maximale vergoeding je recht hebt al je voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vattelling van de maximale vergoedingen i geen rekening gehouden met een eigen riico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Al er prake i van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, heb je recht op vergoeding van de koten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Al er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de koten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprij. Je moet on zo poedig mogelijk over deze zorg informeren. 2 Wmg-tarieven In deze lijt wordt verwezen naar de geldende Wmgtarieven. Deze tarieven kun je vinden op de webite van de Nederlande Zorgautoriteit, De Nederlande Zorgautoriteit (NZa) i de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regel houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg) taat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regel voor een doelmatig en doeltreffend telel van zorg en helpt de ontwikkeling van de koten van de zorg in de greep te houden. Ook telt de Wmg regel voor de becherming en bevordering van de poitie van patiënten en verzekerden. National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

4 Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Geneekundige zorg Huiartenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Verlokundige zorg en kraamzorg Verlokundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven. Kraamzorg Medich pecialitiche zorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inchrijfkoten i vatgetel Bij de nota voor kraamzorg moet je een kopie meeturen van: de indicatietelling volgen het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kun je opvragen bij het betreffende kraamzorgorganiatie, kraamzorghotel of bij de zelftandig werkende kraamverzorgende. Medich pecialit verbonden aan een ziekenhui Medich pecialit verbonden aan een intelling (niet zijnde een ziekenhui) of Buiten het ziekenhui of de intelling werkende medich pecialit, al dan niet verbonden aan een ziekenhui of intelling Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. Medich pecialitiche zorg wordt door de betreffende zorgaanbieder via DBCzorgproducten (DBC = Diagnoe Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 i een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct i de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medich pecialitiche zorg wordt door de betreffende zorgaanbieder via DBCzorgproducten (DBC = Diagnoe Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 i een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct i de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan i de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vatgeteld op bai van 80% National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

5 Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting van de geldende Wmg-tarieven. Dylexiezorg Stoppen-metrokenprogramma 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. In bijlage 2 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Geetelijke gezondheidzorg (GGZ) Generalitiche bai ggz Gepecialieerde ggz Paramediche zorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 75% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. In bijlage 4 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Fyiotherapie, oefentherapie cear/menendieck Lymf-oedeemtherapie Logopedie Ergotherapie Dieetadviering Mondzorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. In bijlage 5 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Tandheelkundige zorg en kaakchirurgie Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

6 Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandart, mondhygiënit of intelling voor jeugdtandverzorging Tandprotheticu Voor 2014 i het on niet gelukt om met voldoende tandarten, mondhygiëniten of intellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomt te luiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2014 de hier genoemde koten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. In bijlage 6 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen al de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticu. Tandheelkundige en orthodontiche zorg in bijzondere gevallen Tandart of orthodontit verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontit Tandart-implantoloog Kaakchirurg Voor 2014 i het on niet gelukt om met voldoende zorgaanbieder een overeenkomt te luiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2014 de hier genoemde koten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 6 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen al de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandart-implantoloog. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetiche voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder Tandart Kaakchirurg Voor 2014 i het on niet gelukt om met voldoende tandarten een overeenkomt te luiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2014 de hier genoemde koten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Tandprotheticu 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, In bijlage 6 i een overzicht opgenomen van de National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

7 Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. betreffende maximale vergoedingen al de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticu. Farmaceutiche zorg Geneemiddelen Ur-geneemiddelen (uitluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huiart) Zelfzorggeneemiddelen (geneemiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Terhandtelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. UR-geneemiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprij volgen G-tandaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprij mag niet hoger zijn dan de prij die voortkomt uit de Wet geneemiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-tandaard vatgelegde apotheekinkoopprij vermeerderd met een oplag van 15%. In bijlage 7 i een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen al de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De geldende apotheekinkoopprij voor een geneemiddel i vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huiart. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneemiddel, eventueel incluief het tarief van de dientverlening waarbij een UR-geneemiddel ter hand wordt geteld. Dieetpreparaten (niet zijnde ondevoeding) 80% van de apotheekinkoopprij volgen de G- tandaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprij mag niet meer bedragen dan de maximale vergoedingprij die door de zorgverzekeraar i vatgeteld. In bijlage 8 i per productcategorie de maximale vergoedingprij opgenomen die geldt al zorg wordt geleverd door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U kunt bij on of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huiart of leverancier opvragen tot welke productcategorie het door jou gebruikte preparaat behoort. De geldende, in de Z-index vatgelegde apotheekinkoopprij voor een dieetpreparaat i vooraf bij on of de betreffende apotheker, apotheekhoudend huiart of leverancier op te vragen. Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, Bij de nota moet je de aanvraag van de behandelend art of een kopie van de National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

8 Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting zoal deze voor de debetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde koten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde koten i gelijk aan de koten, die wij zouden hebben betaald voor vertrekking van een hulpmiddel in bruikleen. machtiging die je van on hebt ontvangen, meeturen. In bijlage 9 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf in een intelling Verblijf In verband met medich pecialitiche zorg in een ziekenhui. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven. Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieder via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnoe Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In verband met mediche pecialitiche zorg in een intelling (niet zijnde een ziekenhui) In verband met chirurgiche tandheelkundige hulp van pecialitiche aard 80% van de gemiddelde tarieven, zoal overeengekomen met ziekenhuizen. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. 80% van de geldende Wmg-tarieven. In bijlage 1 i een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct i de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieder via DBC-zorgproducten (DBC = Diagnoe Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 i een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct i de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Wanneer er een Wmg-tarief geldt dan i de maximale vergoeding 80% van 80% van het geldende Wmg-tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven zijn namelijk voor deze zorgproducten vatgeteld op bai van 80% van de geldende Wmg-tarieven. National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

9 ziekenhuideel Zorgvorm / zorgaanbieder Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting (kaakchirurgie) In verband met gepecialieerde ggz Ziekenvervoer 75% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoal overeengekomen met de betreffende zorgaanbieder. In bijlage 4 i een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Zittend ziekenvervoer ilometer wil zeggen, uitluitend het aantal kilometer dat je al verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota dien je een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerkoten mee te turen. Het declaratieformulier vervoerkoten kun je vinden op onze webite of telefonich opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin jouw voorwaarden. 3 Bijlagen Bijlage 1 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde voor medich pecialitiche zorg Deze lijt geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnoe Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct i afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabete mellitu (uikerziekte) A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

10 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Operatie bij Bortkanker A Verwijderen van tumor(en) of uitnijden van een wond bij Bortkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bortkanker A A Operatie bij Bortkanker A Recontructie van de bort(en) bij Bortkanker Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bortkanker Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bortkanker 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bortkanker Vertrekking van immunotherapie bij Bortkanker Vertrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Bortkanker A A A A A A A Begeleiding bij chemo- en/of A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

11 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Bortkanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bortkanker Conult op de polikliniek bij Bortkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Bortkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Bortkanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker A A A A A A A A Operatief verwijderen van de A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

12 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie lymfeklieren bij Bortkanker Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Bortkanker Operatief verwijderen van tumor(en) bij Bortkanker Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Bortkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Bortkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Bortkanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

13 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Bortkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Conult op de polikliniek) bij Bortkanker Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonit (hormonale therapie) bij Protaatkanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Protaatkanker A A A A A A A Open operatie bij Protaatkanker A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

14 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Protaatkanker A Diagnotiek bij Protaatkanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Protaatkanker 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Protaatkanker Vertrekking van immunotherapie bij Protaatkanker Vertrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Protaatkanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Protaatkanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

15 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Protaatkanker Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Protaatkanker Het chirurgich verwijderen van een of beide tete (emicatratie of catratie) bij Protaatkanker Kijkoperatie in de buikholte bij Protaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Protaatkanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Protaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Protaatkanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met A A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

16 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie verpleegligdagen) bij Protaatkanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Protaatkanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Protaatkanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Protaatkanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker A A A A A A Kijkoperatie bij Protaatkanker A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Protaatkanker A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

17 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Onderteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Protaatkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Protaatkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Protaatkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Protaatkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Protaatkanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Conult op de polikliniek) bij Protaatkanker Blaapoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A A A Blaapoeling bij Blaakanker A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

18 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A Operatie bij Blaakanker A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaakanker A Operatie bij Blaakanker A Diagnotiek waarbij een intrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A A Kijkoperatie in de buikholte (met A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

19 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Diagnotiek waarbij een intrument ingebracht wordt bij Blaakanker Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaakanker A A A Kijkoperatie bij Blaakanker A Kijkoperatie in de buikholte bij Blaakanker Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaakanker Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaakanker A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

20 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met A A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

21 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaakanker Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaakanker 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaakanker Vertrekking van immunotherapie bij Blaakanker Vertrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaakanker Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaakanker Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker A A A A A A A A A Conult op de polikliniek bij Kanker A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

22 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie van nier(en) of urinewegen Conult op de polikliniek bij Blaakanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaakanker Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

23 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Blaakanker Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaakanker Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

24 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Blaakanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaakanker Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Onderteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Onderteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

25 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Onderteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Onderteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen Onderteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaakanker Onderteunende/ palliatieve zorg (Conult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen Onderteunende/ palliatieve zorg (Conult op de polikliniek) bij Blaakanker A A A A A A A Moh-microchirurgie (laag voor laag A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

26 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie wegnemen en onderzoeken van tumorweefel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

27 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meerdere operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Diagnotich onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan Laertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

28 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Een tot twee operatie() bij Huidkanker of voortekenen hiervan Meer dan twee operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Fotodynamiche therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

29 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Vertrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan Conult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

30 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderteunende/ palliatieve zorg (Conult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabete mellitu (uikerziekte) Inulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabete mellitu (uikerziekte) Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabete mellitu (uikerziekte) 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabete mellitu (uikerziekte) Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabete mellitu (uikerziekte) A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

31 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabete mellitu (uikerziekte) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabete mellitu (uikerziekte) Inulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabete mellitu (uikerziekte) Conult op de polikliniek bij Diabete mellitu (uikerziekte) Inulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij Diabete mellitu (uikerziekte) Conult op de polikliniek bij Diabete mellitu (uikerziekte) Operatieve ingreep bij Een laaptoorni Beademing middel CPAP/ BIPAP bij Een laaptoorni Beademing middel CPAP/ BIPAP (met klinich neurofyiologich onderzoek) bij Een laaptoorni A A A A A A A A A Polygrafie (ademhalingregitratie) A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

32 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie bij Een laaptoorni Polyomnografie (laapademhalingregitratie) bij Een laaptoorni Multidiciplinaire behandeling bij Een laaptoorni Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een laaptoorni Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een laaptoorni 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een laaptoorni Meer dan twee onderzoeken bij Een laaptoorni Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een laaptoorni Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinich neurofyiologich onderzoek) bij Een laaptoorni Conult op de polikliniek bij Een laaptoorni Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de A A A A A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

33 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie pol) Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Lokale injectie van corticoteroiden (onttekingremmer) (met klinich neurofyiologich onderzoek) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Klinich neurofyiologich onderzoek bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Dagbehandeling bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Dagbehandeling (met klinich neurofyiologich onderzoek) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Lokale injectie van corticoteroiden (onttekingremmer) (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelyndroom A A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

34 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Lokale injectie van corticoteroiden (onttekingremmer) (Eerte contact) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Diagnotich onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Diagnotich onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Klinich neurofyiologich onderzoek bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) A A A A A Meer dan twee bezoeken aan A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

35 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerte contact) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Conult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Conult op de polikliniek (Eerte contact) bij Carpaaltunnelyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pol) Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A A A A A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

36 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie Multidiciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Dagbehandeling (met klinich neurofyiologich onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Klinich neurofyiologich onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerte contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A A A A A A A A Conult op de polikliniek (Vervolg A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

37 ziekenhuideel Intellingen (niet zijnde Omchrijving pretatie contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Conult op de polikliniek (Eerte contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn Complexe operatie om cataract (taar) te verhelpen Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglen Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnotich onderzoek) bij Een aandoening van de ooglen Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglen 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglen Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglen Operatie om cataract (taar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglen A A A A A A A A Operatie om cataract (taar) te A National Academic Lijt maximale vergoedingen baiverzekering

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.981,79 1 1 2013 31 3 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.991,10

Nadere informatie

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 3.190,30 303,14 3.493,44 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen)

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 D0262-201604 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Medisch specialistische zorg 4 2 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst marktconforme vergoedingen

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code Type verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct DBCzorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling Honorarium bedrag allen 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.605,10 1.404,78 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 334,34 245,63 88,71

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.583,38 1.383,06 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 332,80 244,09 88,71

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 843,47

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1560,67 1367,58 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 324,7 239,13 85,57 010501003

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 787,06 593,97 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.623,88 1.423,56 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie

Nadere informatie

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang van 1 juni 2014 (DOT-)ZP code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.262,83 010501003 15B904 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 268,59 010501003 17B904 Lasertherapie

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Passantenprijslijst 2013 - St. Antonius geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 z onz 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.413,87

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.745,88 1.487,36 258,52 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 291,94 193,87 98,07

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014 Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten Versie *) In juni komt de Nederlandse Zorgautoriteit met aanpassingen in de tarieven en productstructuur die ingaan met terugwerkende kracht vanaf.

Nadere informatie

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel 119499035 Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 17C551 16.299,32 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus 119499036 Operatie aan het spijsverteringskanaal

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.951,67 193,09 2.144,76 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 339,16 90,98 430,14

Nadere informatie

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele Blad 1 van 191. 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 205,57 1.388,93 1.594,50 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 91,79

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1477,65 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 281,91 010501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 2.220,00 207,60 2.427,60 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 276,00 95,83 371,83

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 DBCzorgproductc ode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010501002

Nadere informatie

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis Passentenprijslijst 2012 St. Antonius Declaratiecode 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.421,19 277,04 1.698,23 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties binnen de Medisch

Nadere informatie

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert.

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert. VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm Productcs kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperi. Het eerste specialistencontact is bepalend voor de geldigheidsperi. Omschrijvingen kunnen bij meerdere productcs voorkomen

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 20140101 20140531 1.465,39 1.265,07 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.812,70 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.320,65 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2723,94 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 11293,21 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012 Prijslijst per 1 mei 2012 DBC producten 2012 instelling Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht Binnen deze productgroep vallen de trajecten voor de volgende diagnoses:

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 DBC-zorgproduct B-Segment 657,58 539,69 108,41 10501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium Totaal Tarief 14B167 972804003 Operatie bij

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan onderstaande

Nadere informatie

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 378,92

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.434,44 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 293,06

Nadere informatie

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief Declaratiecode Zorgproduct Tarief Geldig vanaf januari 2016 Omschrijving 15B903 010501002 3.060,92 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 010501003

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 c 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.667,24 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met

15A031 20107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met Passantentarieven 2014 Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2014. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.717,64 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 337,05

Nadere informatie

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode Versie 1.0 Blad 1 van 71. 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.846,31 15B904 / 17B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.618,56 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 317,60

Nadere informatie

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.417,64 1-1-2015 31-12-2015 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

Nadere informatie

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.745,88 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 291,94

Nadere informatie

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.745,88 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 291,94

Nadere informatie

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.068,87 1868,55 200,32 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Passantenprijslijst DOT Geldig vanaf 1 januari 2016, onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Het AMC behoudt zich het recht voor tarieven eenzijdig aan te passen.

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 20160101 20161231 1.575,28 010501003

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) DBCzorgproductc 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.731,82 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen

Nadere informatie

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013

Passantentarieven Medisch Centrum de Veluwe Tarieven per 1 januari 2013 019999003 Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte 15B928 3.343,25 3.060,85 282,40 019999004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B929 3.816,23 3.540,83 275,40 019999005 Onderzoek

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten 2015 - Leids Universitair Medisch Centrum V 03-03-2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten en overige zorgproducten 2015 - Leids Universitair Medisch Centrum V 03-03-2015 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.410,99 01-01-2015 31-12-2015 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare

Nadere informatie