Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda Geldig vanaf 1 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013

2 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder Cares Gouda Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor medisch specialistische zorg... 9 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor dyslexiezorg Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor het stoppen-metrokenprogramma Bijlage 4. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor eerstelijnspsychologische zorg Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor paramedische zorg Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor mondzorg Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor farmaceutische zorg Bijlage 8. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor hulpmiddelenzorg pag 2/33

3 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de De Goudse Zorg Polis Natura. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. pag 3/33

4 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder Cares Gouda 2013 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven Kraamzorg Medisch specialistische zorg medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Dyslexiezorg 80% van de geldende Wmgtarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmgtarieven 2013; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmgtarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBCzorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBCzorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. pag 4/33

5 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Stoppen-met-rokenprogramma 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijnspsychologische zorg Specialistische GGZ vrijgevestigde psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GGZinstelling Paramedische zorg Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck Lymf-oedeemtherapie Logopedie Ergotherapie Dieetadvisering op grond van de zorgverzekering of aanvullende verzekeringsvoorwaarden 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 60% van de geldende Wmg-tarieven 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betrefende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Mondzorg Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging tandprotheticus 80% van de geldende Wmg-tarieven 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden 80% van de geldende Wmg-tarieven aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven pag 5/33

6 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting tandarts-implantoloog 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandartsimplantoloog. kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder 80% van de geldende Wmg-tarieven Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts kaakchirurg tandprotheticus Farmaceutische zorg Geneesmiddelen UR-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) 80% van de geldende Wmg-tarieven 80% van de geldende Wmg-tarieven 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 % met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. pag 6/33

7 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting Dieetpreparaten (niet zijnde sondevoeding) Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Verblijf in een instelling Verblijf in verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. in verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de prijs in de G- standaard van de maand oktober De maximale vergoeding voor energieverrijkte drinkvoeding en standaarddrinkvoeding bedraagt 1,36 per verpakking, voor energie- en eiwit verrijkte drinkvoeding 1,50 per verpakking en voor geconcentreerde drinkvoeding 1,76 per verpakking. In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven 2013, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBCzorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBCzorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. pag 7/33

8 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/ toelichting in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van 80% van de geldende Wmg-tarieven specialistische aard (kaakchirurgie) in verband met Specialistische GGZ 60% van de geldende Wmg-tarieven Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. pag 8/33

9 Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmgtarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Helaas zijn de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2013 voor deze zorg nog niet beschikbaar. Dat betekent dat de hiervan afgeleide maximale vergoedingen ook nog niet beschikbaar zijn. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2013 zo spoedig mogelijk te publiceren. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. pag 9/33

10 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor dyslexiezorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor dyslexiezorg. Omschrijving Declaratie-code Maximale vergoeding 2013 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten ,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten ,88 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten ,19 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten ,88 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten ,94 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (alleen jeugd) 25A ,50 Diagnostiek - vanaf 1800 minuten (alleen jeugd) 25A ,45 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten ,49 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten ,19 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten ,23 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten ,47 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten ,11 Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten 25A ,18 Overige kindertijd - vanaf minuten 25A ,75 pag 10/33

11 Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor het stoppen-met-rokenprogramma Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor het stoppen-met-rokenprogramma. Omschrijving behandeling Tariefcode Maximale vergoeding 2013 Individuele begeleiding bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn SMR gedragsmatige ondersteuning ,00 SMR gedragsmatig en nicotine vervanging ,00 SMR gedragsmatig en UR-middelen ,00 SMR gedragsmatig, nicotine vervanging en UR-middelen ,00 Gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken door derden die medisch bevoegd zijn SMR gedragsmatige ondersteuning ,90 SMR gedragsmatig en nicotine vervanging ,90 SMR gedragsmatig en UR-middelen ,90 SMR gedragsmatig, nicotine vervanging en UR-middelen ,90 Stoppen met roken medicatie (uitsluitend in combinatie met gedragsmatige ondersteuning) Nicotine vervangende middelen 96,00 UR-geneesmiddelen (Champix, Zyban) 148,00 pag 11/33

12 Bijlage 4. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor eerstelijnspsychologische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor eerstelijnspsychologische zorg. Omschrijving behandeling Tariefcode Maximale vergoeding 2013 individueel eerstelijnspsychologisch consult ,00 individueel kort eerstelijnspsychologisch consult ,00 telefonisch consult ,00 consult ,00 consult relatietherapie ,00 consult gezinstherapie éénouder ,00 consult gezinstherapie tweeouder ,00 consult groepstherapie 4 tot en met 8 personen ,00 consult groepstherapie 9 tot en met 12 personen ,80 Dubbele consulten dubbel individ. eerstelijnspsychologisch consult ,00 dubbel consult relatietherapie ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder ,00 dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen ,00 (dubbele) consulten aan huis individueel eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 Individ. kort eerstelijnspsychologisch consult aan huis ,00 consult relatietherapie aan huis ,00 dubbel consult relatietherapie aan huis ,00 consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie éénouder aan huis ,00 consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel consult gezinstherapie tweeouder aan huis ,00 dubbel individ. eerstelijnspsychol. consult aan huis ,00 pag 12/33

13 Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor paramedische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck, lymfoedeemtherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering). De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. 1. Fysiotherapie door een vrijgevestigde (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Zitting fysiotherapie 22,67 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 31,58 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 27,12 Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting kinderfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen1 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen1 Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen1 Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie inclusief inrichtingstoeslag Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting bekkenfysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag Zitting geriatrische fysiotherapie Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Zitting geriatrische fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag Toeslag buiten reguliere werktijden Verstrekte verband- en hulpmiddelen Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 33,84 42,74 38,30 22,67 22,67 29,55 38,46 34,00 22,67 20,44 16,11 12,79 4,00 42,54 51,45 47,00 33,84 42,74 38,30 33,84 42,74 38,30 32,62 41,54 37,08 29,55 38,46 34,00 8,00 7,86 16,76 12,30 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 0,00 afhankelijk van soort middel 8,00 12,00 pag 13/33

14 2. Fysiotherapie door een (kinder)fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut, heilgymnast-masseur, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut die werkzaam is in een instelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Zitting fysiotherapie 19,27 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 28,18 Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl. evt. massage en oefeningen) 18,50 Zitting kinderfysiotherapie Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Instructie/overleg ouders van de patiënt Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Zitting manuele therapie Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen Groepszitting van meer dan tien personen Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling Zitting oedeemtherapie Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling 28,78 37,69 19,27 19,27 25,14 34,04 19,27 17,37 13,68 10,89 4,00 36,15 45,06 28,78 37,69 Zitting bekkenfysiotherapie Zitting bekkenfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling Lange zitting voor complexe aandoeningen Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Toeslag buiten reguliere werktijden Verstrekte verband- en hulpmiddelen Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 28,22 37,12 27,73 36,63 8,00 6,68 15,58 19,27 28,18 19,27 28,18 0,00 afhankelijk van soort middel 8,00 12,00 3. Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een vrijgevestigde (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling Reguliere zitting inclusief inrichtingstoeslag 22,67 31,58 27,12 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 42,54 Instructie/overleg ouders van de patiënt 22,67 Groepszitting 2 personen Groepszitting 3 personen Groepszitting 4 personen Groepszitting 5-10 personen Groepszitting van meer dan 10 personen Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling Zitting kinderoefentherapie inclusief inrichtingstoeslag 22,67 20,44 16,11 12,79 4,00 33,84 42,74 38,30 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 22,67 pag 14/33

15 Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Telefonische zitting 8,00 Screening 7,86 Screening inclusief toeslag uitbehandeling 16,76 Screening inclusief inrichtingstoeslag 12,30 Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag Intake en onderzoek na verwijzing Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 22,67 31,58 27,12 22,67 31,58 27,12 Lange zitting voor complexe aandoeningen 32,62 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief toeslag uitbehandeling 41,54 Lange zitting voor complexe aandoeningen inclusief inrichtingstoeslag 37,08 Toeslag buiten reguliere werktijden Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 4. Oefentherapie Cesar/Mensendieck door een (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck die werkzaam is in een instelling 0,00 8,00 12,00 Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Reguliere zitting Reguliere zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling 19,27 28,18 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 36,15 Instructie/overleg ouders van de patiënt 19,27 Groepszitting 2 personen 19,27 Groepszitting 3 personen 17,37 Groepszitting 4 personen 13,68 Groepszitting 5-10 personen 10,89 Groepszitting van meer dan 10 personen 4,00 Zitting kinderoefentherapie Zitting kinderoefentherapie inclusief toeslag voor uitbehandeling 28,78 37,69 Telefonische zitting Screening Screening inclusief toeslag uitbehandeling 8,00 6,68 15,58 Intake en onderzoek na screening Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling 19,27 28,18 Toeslag buiten reguliere werktijden Eenvoudige, korte rapporten Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 5. Lymf-oedeemtherapie door een huidtherapeut 0,00 8,00 12,00 Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Lymf-oedeemtherapie 30,77 Lymf-oedeemtherapie met toeslag uitbehandeling 39,67 Lymf-oedeemtherapie met inrichtingstoeslag 35,22 Screening 7,86 Screening, inclusief toeslag uitbehandeling 16,76 Screening, inclusief inrichtingstoeslag 12,30 Intake en onderzoek na screening 22,67 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling 31,58 Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag 27,12 Intake en onderzoek na verwijzing 22,67 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling 31,58 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag 27,12 pag 15/33

16 6. Logopedie door een vrijgevestigde logopedist of een logopedist die werkzaam is binnen een instelling Prestatiecode Omschrijving Maximale vergoeding Reguliere zitting Logopedie 23, Reguliere zitting Logopedie Incl. Uittoeslag 37, Internetzitting/telelogopedie 7, Telefonische zitting 7, Eenmalig Specifiek Logopedisch Onderzoek 46, Eenmalig Specifiek Logopedisch Onderzoek, Incl. Uittoeslag 60, ( instellingen) Groepsbehandeling Logopedie 2 personen 23, ( instellingen) Groepsbehandeling Logopedie 3 personen 21, ( instellingen) Groepsbehandeling Logopedie 4 personen 16, ( instellingen) Groepsbehandeling Logopedie 5-10 personen 10, Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (Isz) (Per Dagdeel) 64, Specifieke Behandeling Van Stotteren 46, Specifieke Behandeling Van Stotteren, incl uittoeslag 60, Specifieke Behandeling Van Preverbale Logopedie 46, Specifieke Behandeling Van Preverbale Logopedie, incl. uittoeslag 60, Specifieke Individuele Behandeling Van Afasiepatiënten 46, Specifieke Individuele Behandeling Van Afasiepatiënten, Incl uittoesl 60, Specifieke Behandeling Volgens Het Hanen-Ouderprogramma 1.321, Uittoeslag logopedie (omcodering naar 4002) 13, Screening Logopedie 11,66 7. Ergotherapie door een vrijgevestigde ergotherapeut of een ergotherapeut die werkzaam is binnen een instelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Reguliere zitting ergotherapie Uittoeslag ergotherapie 11,74 19,67 Screening ergotherapie 7,86 8. Dieetadvisering 8.1. Dieetadvisering door een vrijgevestigde diëtist of een diëtist die werkzaam is binnen een thuiszorginstelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Reguliere behandeling dieetadvisering 11,74 per kwartier Groepsbehandeling dieetadvisering 11,74 per kwartier Uittoeslag 16,19 per zitting Screening dieetadvisering 7,86 per screening 8.2. Dieetadvisering door een diëtist die werkzaam is in een instelling Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Reguliere behandeling dieetadvisering 10,12 per kwartier Groepsbehandeling dieetadvisering 10,12 per kwartier Uittoeslag 16,19 per zitting Screening dieetadvisering 6,68 per screening pag 16/33

17 Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor mondzorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor mondzorg. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. 1. In onderstaande overzichten vindt u de maximale vergoedingen 2013 voor mondzorg, verleend door een tandprotheticus Code Omschrijving/verrichting Maximale Vergoeding honorarium Maximale vergoeding techniekkosten Maximale vergoeding totaal 2013 C13 Incidenteel consult 12,31-12,31 C80 Huisbezoek 9,72-9,72 P25 Onderprothese 129,58 411,25 540,83 P21 Bovenprothese 97,18 326,00 423,18 P30 Boven- en onder prothese 210,56 699,50 910,06 P45 Noodprothese 64,79 313,45 378,24 P36 Afdruk zonder randopbouw 16,20-16,20 P14 Afdruk met randopbouw 35,63-35,63 P17 Extra voor pijlpuntbeetregistratie 32,39-32,39 P37 Frontopstelling in aparte zitting 19,43-19,43 P40 prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element 8,10-8,10 P01 Rebasen, indirect zonder randopbouw 22,67 74,65 97,32 P02 Rebasen, indirect met randopbouw 48,59 159,90 208,49 P03 Rebasen, direct zonder randopbouw 32,39-32,39 P04 Rebasen, direct met randopbouw 48,59-48,59 P06 Tissue conditionering volledige prothese 22,67-22,67 P07 Reparatie prothese zonder afdruk 9,72 50,00 59,72 P08 Reparatie prothese met afdruk 25,91 125,00 150,91 P78 Uitbreiding partiele prothese met element tot volledige prothese inclusief afdruk 25,91 65,00 90,91 U10* Uurtarief voor de tandheelkundige behandeling 87,14-87,14 U05* Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 7,26-7,26 P10 Partiele kunstharsprothese 1-4 elementen 48,59 281,10 329,69 P15 Partiele kunstharsprothese 5-13 elementen 97,18 307,20 404,38 P16 Extra voor individuele afdruk met randopbouw 35,63-35,63 P18 Extra voor gegoten anker 9,72 22,90 32,62 P34 Frameprothese 1-4 elementen 132,82 487,95 620,77 P35 Frameprothese 5-13 elementen 181,41 523,60 705,01 P51 Rebasen, indirect zonder randopbouw 22,67 74,65 97,32 P52 Rebasen, indirect met randopbouw 48,59 74,65 123,24 P53 Rebasen, direct zonder randopbouw 32,39-32,39 P54 Rebasen, direct met randopbouw 48,59-48,59 P57 Reparatie zonder afdruk 9,72 116,75 126,47 P58 Reparatie met afdruk 25,91 116,75 142,66 P56 Tissue conditionering partiele kunstharsprothese 22,67-22,67 P79 Uitbreiding partiele prothese met element of anker inclusief afdruk 25,91 41,65 67,56 pag 17/33

18 Code Omschrijving/verrichting Maximale Vergoeding honorarium Maximale vergoeding techniekkosten Maximale vergoeding totaal 2013 Reparatie J74 Reparatie zonder staafdemontage 35,63 62,00 97,63 J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten 68,03 106,00 174,03 J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten 84,22 106,00 190,22 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten 100,42 106,00 206,42 2 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1414,00 Totaal prothetiek 1848,08 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 317,47 Totaal prothetiek 634,93 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J53 Omvorming prothese 64,79 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 909,00 Totaal prothetiek 1.074,21 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappingsprothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.919,00 Totaal prothetiek 2.385,48 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 1.717,00 Totaal prothetiek 2.066,86 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en omvorming onderprothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J54 Omvorming prothese 84,22 Max. tandtechnische 1.212,00 Totaal prothetiek 1.429,04 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 959,00 Totaal prothetiek 1.292,66 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 606,00 Totaal prothetiek 823,04 pag 18/33

19 2 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 606,00 Totaal prothetiek 823,04 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 959,00 J57 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 55,07 Totaal prothetiek 1.347,73 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 606,00 J57 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 55,07 Totaal prothetiek 878,11 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 606,00 J57 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 55,07 Totaal prothetiek 878,11 Rebasing: prothese op 2 implantaten met drukknoppen J70 Rebasing zonder staafdemontage 90,70 Max. tandtechnische kosten 181,00 Totaal prothetiek 271,70 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix 350,00 Totaal prothetiek 440,70 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 909,00 Totaal prothetiek 1.100,12 Rebasing: prothese op 2 implantaten met steg J71 * Rebasing met staafdemontage 113,38 Max. tandtechnische kosten 181,00 Totaal prothetiek 294,38 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter 350,00 Totaal prothetiek 463,38 J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter en steg 1.212,00 Totaal prothetiek 1.458,20 * of J70 3 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 Elke volgende magneet/drukknop 22,67 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.632,00 Totaal prothetiek 2.088,76 pag 19/33

20 3 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 Elke volgende magneet/drukknop 22,67 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 1.326,00 Totaal prothetiek 1.666,14 Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 Elke volgende magneet/drukknop 22,67 J53 Omvorming prothese 64,79 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 1.161,00 Totaal prothetiek 1.348,88 Vergoeding voor:3 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 Elke volgende staaf tussen implantaten 42,11 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 2.448,00 Totaal prothetiek 2.956,59 Vergoeding voor: 3 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 Elke volgende staaf tussen implantaten 42,11 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 2.142,00 Totaal prothetiek 2.533,97 Vergoeding voor: 3 implantaten met steg en omvorming onderprothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 Elke volgende staaf tussen implantaten 42,11 J55 Omvorming prothese 97,18 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter en steg 1.868,00 Totaal prothetiek 2.098,00 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 988,00 Totaal prothetiek 1.321,66 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 694,00 Totaal prothetiek 911,04 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 694,00 Totaal prothetiek 911,04 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.000,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 1.404,93 pag 20/33

21 3 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 3 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 666,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 954,31 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 666,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 954,31 Rebasing: prothese op 3 implantaten met drukknoppen J70 Rebasing zonder staafdemontage 90,70 Max. tandtechnische kosten 222,00 Totaal prothetiek 312,70 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix 444,00 Totaal prothetiek 534,70 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 Elke volgende magneet/drukknop 22,67 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 1.161,00 Totaal prothetiek 1.374,80 Rebasing: prothese op 3 implantaten met steg J72 * Rebasing met staafdemontage 129,58 Max. tandtechnische kosten 202,00 Totaal prothetiek 331,58 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter 444,00 Totaal prothetiek 573,58 J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 Elke volgende staaf tussen implantaten 42,11 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter en steg 1.868,00 Totaal prothetiek 2.172,51 * of J70 4 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 (2) Elke volgende magneet/drukknop 45,35 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.938,00 Totaal prothetiek 2.417,43 Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 (2) Elke volgende magneet/drukknop 45,35 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 1.682,00 Totaal prothetiek 2.044,81 pag 21/33

22 4 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 (2) Elke volgende magneet/drukknop 45,35 J53 Omvorming prothese 64,79 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 1.515,00 Totaal prothetiek 1.725,56 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 (2) Elke volgende staaf tussen implantaten 84,23 J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 2.958,00 Totaal prothetiek 3.508,70 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 (2) Elke volgende staaf tussen implantaten 84,23 J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 2.652,00 Totaal prothetiek 3.086,09 Vergoeding voor: 4 implantaten met steg en omvorming onderprothese J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 (2) Elke volgende staaf tussen implantaten 84,23 J55 Omvormingsprothese 97,18 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter en steg 2.323,00 Totaal prothetiek 2.637,23 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.077,00 Totaal prothetiek 1.410,66 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 822,00 Totaal prothetiek 1.039,04 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 822,00 Totaal prothetiek 1.039,04 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (steg) J50 Boven- en onderprothese 333,66 Max. tandtechnische kosten 1.044,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 1.448,93 pag 22/33

23 4 implantaten onderkaak Vergoeding voor: 4 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese Maximale vergoeding 2013 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (steg) J51 Onderprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 711,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 999,31 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (steg) J52 Bovenprothese 217,04 Max. tandtechnische kosten 711,00 J58 Toeslag vervangingsprothese op bestaande stegconstructie 71,27 Totaal prothetiek 999,31 Rebasing prothese op 4 implantaten met drukknoppen J70 Rebasing zonder staafdemontage 90,70 Max. tandtechnische kosten 252,00 Totaal prothetiek 342,70 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix 525,00 Totaal prothetiek 615,70 J40 Twee magneten/drukknoppen 100,42 J41 (2) Elke volgende magneet/drukknop 45,35 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 1.515,00 Totaal prothetiek 1.751,47 Rebasing prothese op 4 implantaten met steg J72 * Rebasing met staafdemontage 129,58 Max. tandtechnische kosten 232,00 Totaal prothetiek 361,58 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter 525,00 Totaal prothetiek 654,58 J42 Staaf tussen twee implantaten 132,82 J43 (2) Elke volgende staaf tussen implantaten 84,23 Max. tandtechnische kosten met vervanging ruiter en steg 2.323,00 Totaal prothetiek 2.669,62 * of J70 2. In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2013 voor tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen, verleend door een tandarts-implantoloog Omschrijving behandeling Maximale vergoeding 2013 Drukknoppen inclusief volledige prothese 2.880,00 Drukknoppen inclusief onderprothese 2.400,00 Drukknoppen inclusief omvorming prothese 2.080,00 Steg inclusief volledig prothese 3.040,00 Steg inclusief onderprothese 2.720,00 Steg inclusief omvorming prothese 2.400,00 pag 23/33

24 Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 voor farmaceutische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de maximale vergoedingen voor de terhandstelling van geneesmiddelen door een apotheker of apotheekhoudend huisarts, waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Dienstverlening, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. Maximale vergoedingen Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 4,52 2 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 13,40 3 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 71,12 4 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,24 5 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,24 6 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,24 7 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 8,96 8 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 17,84 9 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 75,56 10 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,24 11 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,24 12 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,24 13 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 13,40 14 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 22,28 15 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 80,00 16 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 17 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 18 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 19 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 17,84 20 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 26,72 21 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 84,44 22 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 23 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 24 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag) 2,24 25 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 4,52 26 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 13,40 27 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 71,12 28 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 29 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 30 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 31 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 8,96 32 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 17,84 33 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 75,56 34 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 35 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 36 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis 2,24 37 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 13,40 38 Gewone vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 22,28 39 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 80,00 40 Week vervolguitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 41 Week vervolguitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 42 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 43 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 17,84 44 Gewone eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 26,72 45 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 84,44 46 Week eerste uitgifte, geen bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 47 Week eerste uitgifte, bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 48 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, spoed (avond-nacht-zondag), toeslag thuis 2,24 49 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 3,36 pag 24/33

25 Dienstverlening, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld. Maximale vergoedingen weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 3,36 51 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 3,36 52 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 3,36 53 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 3,36 54 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 3,36 55 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 3,36 56 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 3,36 57 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 3,36 58 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 3,36 59 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 3,36 60 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 3,36 61 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 3,36 62 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 3,36 63 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 3,36 64 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 3,36 65 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 3,36 66 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 3,36 67 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 68 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 69 weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 70 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 71 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 72 weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,36 73 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 4,48 74 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 4,48 75 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 4,48 76 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 4,48 77 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 4,48 78 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 4,48 79 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 4,48 80 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 4,48 81 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 4,48 82 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 4,48 83 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 4,48 84 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 4,48 85 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 4,48 86 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 4,48 87 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 4,48 88 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 4,48 89 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 4,48 90 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 4,48 91 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 92 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 93 weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 94 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 95 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 96 weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 4,48 Overige tarieven Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* 4,52 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel 6,00 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 14,00 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1. beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van pag 25/33

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN GEDEELTE 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen VGZ

Lijst maximale vergoedingen VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014

FBTO Zorgverzekering. Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck 1 januari 2014 Tarieven Oefentherapie Cesar-Mensendieck Ongecontracteerd 2000 Reguliere zitting cesar 27,75 200 Reguliere zitting cesar aan huis 35,25 2002 Reguliere zitting cesar in inrichting/instelling 35,25 2003

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2012 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2012 geldend vanaf 1 januari 2012 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg

VGZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé Zorg Zorgovereenkomst Tandprotheticus 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven

OHRA restitutie tarievenlijst overige tarieven OHRA restitutie lijst overige Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017

Overzicht tarieven nietgecontracteerde. Avéro Achmea 2017 Overzicht tarieven nietgecontracteerde zorg Avéro Achmea 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Fysiotherapie 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 U kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Je kunt geen (vergoedings)rechten ontlenen aan dit overzicht. Raadpleeg voor de precieze inhoud van de vergoeding altijd de verzekeringsvoorwaarden zelf of neem contact op met

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013

Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingsoverzicht SCVOCW 2012-2013 Wijzigingen in de basisverzekering Wijziging in eigen risico 2012 2013 Eigen risico 220 350 Wijzigingen in eigen bijdrage 2012 2013 Bevalling in het ziekenhuis - Zonder

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2016) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ)

Geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ) Wijzigingen 2017 De overheid bepaalt elk jaar wat er wijzigt in de vergoedingen van de basisverzekering. Daarnaast wijzigen wij een aantal vergoedingen in de aanvullende opties. Het verplicht eigen risico

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Maximale techniek- en materiaal kosten codes 602,55. P30* P14 (2x) P37 P P21* P14 P37 316,98 P25*, P14 316,98

Maximale techniek- en materiaal kosten codes 602,55. P30* P14 (2x) P37 P P21* P14 P37 316,98 P25*, P14 316,98 Techniek en materiaalkosten Omschrijving Abutments, per abutment (twee fase techniek) Prestatie codes Plaatsen eerste abutment J23* 50,- Plaatsen volgende abutment, dezelfde wond J24* 50,- Plaatsen volgende

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer Ahold 2016. Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer verzekeringen en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen

Zorgverzekering 2014 Basis- en Aanvullende verzekeringen Zorgverzekering 04 Basis- en Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg consulten (door arts of aangewezen zorgaanbieder) homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen Menzis Basis

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015. Geldend vanaf 1 januari 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2015 Geldend vanaf 1 januari 2015 Zorgverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100% tot

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016

globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 globale vergoedingenwijzer ZorgPlus 2016 Basisverzekeringen Menzis Basis, Menzis Basis Vrij en Menzis Basis Voordelig, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen

Nadere informatie

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen

Globale vergoedingenwijzer 2016. Basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale vergoedingenwijzer 2016 Basisverzekeringen en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekeringen en en aanvullende verzekeringen 2016 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016

Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Zorgovereenkomst implantaat gedragen prothetiek door tandprotheticus 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering

Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? Wijzigingen in de basisverzekering Wat wijzigt er in je zorgverzekering in 2017? In 2017 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde: 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Select Zorg Plan Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners een contract hebben met Avéro. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Avéro geen afspraken heeft? Dan

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo Geldend vanaf 1 januari 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo Geldend vanaf 1 januari 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekering Ditzo 2017 Geldend vanaf 1 januari 2017 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden

Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden Bijlage 1: Tarieven en nadere voorwaarden In aanvulling op de bepalingen uit artikel 3 lid 1 en lid 2 van deze overeenkomst en de vigerende NZa-beleidsregels en prestatiebeschikking komen de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Vergoedingen IZA Cura Natura Polis

Vergoedingen IZA Cura Natura Polis Aan dit verkorte vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor meer informatie ons uitgebreid vergoedingenoverzicht of de Klantenservice. Vergoedingen 2008 IZA Cura Zuid-Limburg

Nadere informatie

2 Hogere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders

2 Hogere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders www.iza.nl/wijzigingen2017 pagina printdocument Wat verandert er voor u in 2017? Ook in 2017 zit u goed bij IZA. Met ruime vergoedingen en veel keuzevrijheid in aanvullende pakketten. Wij hebben de wijzigingen

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

Wijzigingen in de zorgverzekering

Wijzigingen in de zorgverzekering Wijzigingen in de zorgverzekering - 2017 Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering

Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Dit verandert er in 2011 in de collectieve VGZ zorgverzekering Wijzigingen in de basisverzekering Nieuwe vergoedingen in 2011 Stoppen-met-rokenprogramma 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016

Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Basisverzekering PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet

Dekkingsoverzicht Basisverzekering PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Dekkingsoverzicht 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische behandelingen 100% Mammaprint - 100%

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2017

Dit verandert er voor u in 2017 Dit verandert er voor u in 2017 VGZ Den Haagpakket Inhoud Dit verandert er voor u in 2017... 1 Wijzigingen Basisverzekering 2017... 3 Automatische Externe Defibrillator (AED)... 3 Betalingsachterstand?...

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Basisverzekering (conform wettelijke regeling Zvw 2017) Ik-Zorg Gericht Ik-Zorg Goed Ik-Zorg Beter Geneeskundige zorg Huisartsenzorg hieronder valt ook: begeleiding bij het stoppen

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 Statutaire naam Azivo Zorgverzekeraar N.V. Adres Oude Haagweg 128, 2552 GS sgravenhage Handelsnaam Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Productaanpassingen Jongeren 2014

Productaanpassingen Jongeren 2014 Productaanpassingen Jongeren 2014 In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen in de dekking van uw zorgverzekering. Aan dit document kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie over de wijzigingen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Implantologie 2016

Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Zorgovereenkomst Implantologie 2016 Partijen: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel elk afzonderlijk als

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG BIJ INSTELLINGEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Keuze Zorg Plan Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Bij

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 Basisverzekeringen, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer Ahold 2015 en, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer en en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale Vergoedingenwijzer vindt u overzichten

Nadere informatie

VERGOEDINGENWIJZER 2016

VERGOEDINGENWIJZER 2016 VERGOEDINGENWIJZER 2016 Basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen 2016 TOELICHTING In deze Globale Vergoedingenwijzer vind je overzichten van de Basisverzekeringen, allesinéén pakketten, aanvullende

Nadere informatie

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen

globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen globale vergoedingenwijzer GarantVerzorgd 2015 Basisverzekering, aanvullende en tandartsverzekeringen Globale Vergoedingenwijzer Basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2015 Toelichting In deze Globale

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen Modulair

Aanvullende verzekeringen Modulair verzekeringen Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil, anticonceptiestaafje,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7039

BELEIDSREGEL BR/CU-7039 BELEIDSREGEL LOGOPEDIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie