Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D

2 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten 4 Geboortezorg 4 Geneesmiddelen 5 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Huisartsenzorg 11 Hulpmiddelenzorg 12 Medisch specialistische zorg 18 Mondzorg 19 Paramedische zorg 26 Stoppen-met-rokenprogramma 31 Verpleging en verzorging 31 Zittend ziekenvervoer 32 Zintuiglijk gehandicaptenzorg 32 2

3 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: de aanvullende verzekeringen van Univé, VGZ en ZEKUR In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 3

4 Dieetpreparaten In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor dieetpreparaten. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Dieetpreparaten met uitzondering van sondevoeding Omschrijving U hebt recht op een percentage van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de door ons vastgesteld maximale vergoeding. 50% 80% 2. Drinkvoeding/ dieetzuigelingenvoeding Omschrijving Vergoeding in euro per eenheid (flesje of gram) Vergoeding in euro per eenheid (flesje of gram) Drinkvoeding energieverrijkt laag eiwit 0,60 0,96 Drinkvoeding energieverrijkt middel eiwit 0,61 0,98 Drinkvoeding energie- en eiwitverrijkt 0,65 1,04 Drinkvoeding energieverrijkt met vezel 0,63 1,00 Drinkvoeding geconcentreerd 2.0 Kcal/ml 0,92 1,47 Drinkvoeding geconcentreerd 2.4 Kcal/ml 0,73 1,17 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.0 Kcal/ml 0,95 1,52 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.4 Kcal/ml 0,75 1,20 Drinkvoeding energieverrijkt voor kinderen 0,79 1,26 Drinkvoeding energie- en vezelverrijkt voor kinderen 0,77 1,22 Dieetzuigelingenvoeding zeer intensief gehydrolyseerd caseïne (prijs per 100 gram) 2,09 3,34 Dieetzuigelingenvoeding gedeeltelijk gehydrolyseerd wei eiwit (prijs per 100 gram) 0,88 1,40 Dieetzuigelingenvoeding sterk gehydrolyseerd wei-eiwit (prijs per 100 gram) 1,50 2,40 Geboortezorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor verloskundige zorg en kraamzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Verloskundige zorg 50% 80% Kraamzorg 50% 80% De vergoeding van het inschrijfgeld is vastgesteld op Bijzonderheden Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: * de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP), en; * het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij de betreffende kraamzorgorganisatie of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. 4

5 Geneesmiddelen In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor geneesmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. UR-Geneesmiddelen (alleen verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) UR-geneesmiddelen: U hebt recht op een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5% met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) 50% 80% 2. Dienstverlening apotheker of apotheekhoudend huisarts, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Omschrijving Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 1,20 1,92 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 5

6 Omschrijving Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 6

7 Omschrijving Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Overige tarieven Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 2,78 4,44 Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* 2,85 4,56 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel 3,75 6,00 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 17,50 28,00 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1. beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van het actuele geneesmiddelengebruik van de patiënt (inclusief zelfzorgmiddelen); 3. terugkoppelen naar of afstemmen met de voorschrijver, als de voorgeschreven farmacotherapie niet geschikt is; 4. het direct of indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. 3. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Zelfzorggeneesmiddelen U hebt recht op een percentage van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%: 50% 80% 7

8 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Generalistische basis GGZ Prestatiecode Basis GGZ Kort (BK) 200,53 320, Basis GGZ Middel (BM) 341,68 546, Basis GGZ Intensief (BI) 535,77 857, Basis GGZ Chronisch (BC) 494,47 791, Onvolledig Behandelproduct 81,85 130,96 2. Gespecialiseerde GGZ Omschrijving 50% 75% 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 87,85 131,78 8 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 136,49 204,74 9 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 272,15 408, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 515,78 773, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 885, ,74 13 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 65,32 97,99 14 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 143,88 215,82 15 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 268,71 403,07 16 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 501,95 752, Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 848, , Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 1.267, , Crisis - vanaf 1800 minuten 1.993, , Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 62,24 93, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 149,05 223, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 286,59 429, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 478,16 717,24 27 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 553,07 829, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.184, ,43 30 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.113, ,35 31 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.459, , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten 7.088, , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten , ,28 33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 529,09 793, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.052, , Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.930, ,94 38 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.350, , Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten 6.431, ,99 8

9 Omschrijving 50% 75% 173 Pervasief - vanaf tot en met minuten , , Pervasief - vanaf tot en met minuten , , Pervasief - vanaf minuten , ,14 40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 575,80 863,70 41 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.182, ,66 42 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.065, , Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.342, , Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten 7.505, , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , , Overige kindertijd - vanaf minuten , , Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 556,11 834, Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.052, ,46 48 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.898, ,12 49 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.269, , Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 6.385, , Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten , , Delirium dementie en overig - vanaf minuten , ,89 51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 530,48 795,73 52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.027, ,47 53 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.650, ,06 54 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.092, , Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten 5.802, , Alcohol - vanaf tot en met minuten 9.676, , Alcohol - vanaf minuten , ,84 56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 527,56 791, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.042, ,44 59 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.988, ,99 60 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.525, , Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten 6.969, , Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten 9.717, , Overige aan een middel - vanaf minuten , , Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 567,70 851, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.091, ,85 66 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.037, ,18 67 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.527, ,72 68 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten 6.541, , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf minuten , , Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 596,91 895, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.162, , Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten 2.107, , Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.616, , Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten 7.065, , Depressie - vanaf tot en met minuten , , Depressie - vanaf tot en met minuten , , Depressie - vanaf minuten , ,68 9

10 Omschrijving 50% 75% 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 599,41 899, Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.132, , Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.020, ,98 87 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.566, , Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 6.526, , Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten , , Bipolair en overig - vanaf minuten , , Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 584,15 876, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.196, , Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.142, , Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.485, , Angst - vanaf 6000 tot en met minuten 7.339, , Angst - vanaf tot en met minuten , , Angst - vanaf tot en met minuten , , Angst - vanaf minuten , , Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 597,04 895, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.209, , Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.160, , Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.600, , Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten 7.274, , Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten , , Restgroep diagnoses - vanaf minuten , , Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 559,38 839, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.173, , Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.093, , Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.667, , Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten 6.639, , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf minuten , , Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 602,25 903, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.197, , Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.113, , Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.353, , Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 6.654, , Somatoforme - vanaf minuten , , Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 560,36 840, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.147, , Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.057, , Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.414, , Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten 6.852, , Eetstoornis - vanaf tot en met minuten , , Eetstoornis - vanaf minuten , , Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 50,03 75, Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 71,55 107, Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 105,76 158, Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 112,11 168,16 10

11 Omschrijving 50% 75% 305 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 143,31 214, Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 162,98 244, Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 230,99 346, Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 171,60 257, Deelprestatie ECT 154,07 231, Deelprestatie Verblijf zonder overnachting (VZO) 54,27 81, Deelprestatie Methadon 8,99 13,49 Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) De NHC is een vaste vergoeding voor een klinische ligdag bij een instelling. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa. Hier geldt een 100% vergoeding voor, gebaseerd op het Wmg-tarief. NHC NHC PMU NHC BN 2 NHC BN NHC Toeslag, deelprestatie verblijf A 33,89 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf B 33,11 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf C 33,20 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf D 32,98 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf E 34,84 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf F 34,08 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf G 38,71 40,45 42,31 55,77 Huisartsenzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor huisartsenzorg. De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Huisartsenzorg 50% 80% 11

12 Hulpmiddelenzorg In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor hulpmiddelen en verbandmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Met AIP wordt de apotheekinkoopprijs uit de ZI-taxe bedoeld. U kunt deze opvragen bij uw leverancier/apotheker. Stuurt u ons bij de nota de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen. Artikel 2.8 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan: Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen indien het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Onderbeenprothese geriatrisch op aanvraag op aanvraag Onderbeenprothese normaal op aanvraag op aanvraag Onderbeenprothese actief op aanvraag op aanvraag Conventioneel onderbeenproth. op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie geriatrisch op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie normaal op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie actief op aanvraag op aanvraag Omkeerplastiek (alle uitvoeringen) op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese geriatrisch op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese normaal op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese actief op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese high tech op aanvraag op aanvraag Symne/pyrogoff normaal op aanvraag op aanvraag Symne/pyrogoff actief op aanvraag op aanvraag Stompkous (per 4 stuks) op aanvraag op aanvraag Overige Prothesen (niet genoemde artikelen) Overige prothesen op aanvraag op aanvraag De mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor 103,50 165,60 uitwendige toepassing De stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet 50% x (AIP -5% + 6%) 80% x (AIP -5% + 6%) gecombineerd Het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid 207,25 331,60 als gevolg van een medische aandoening of behandeling van medische aard Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: De oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) 376,00 601,60 Scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie op aanvraag op aanvraag Het gelaat, zoals gelaatsprothesen op aanvraag op aanvraag Artikel 2.9 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel: Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: Zuurstof met de daarbij behorende toedieningsapparatuur op aanvraag op aanvraag De vergoeding van stroomkosten bij gebruik van zuurstofconcentrator 0,06 per geregistreerd gebruiksuur 0,06 per geregistreerd gebruiksuur Overige stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin de wet op de medische hulpmiddelen met daarbij behorende toedieningsapparatuur op aanvraag op aanvraag 12

13 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk CPAP-apparatuur met toebehoren op aanvraag op aanvraag Longvibrators op aanvraag op aanvraag Trachea canule 50% x (AIP -5% + 6%) 80% x (AIP -5% + 6%) Vernevelaars met toebehoren op aanvraag op aanvraag Losse voorzetkamers (aerochamber) 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of 990, ,00 keelgebied Handuitzuigpomp 41,50 66,40 Mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) 50% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie 80% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie Artikel 2.10 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie: Hoortoestellen Hoortoestel categorie 1 t/ 3 of tinnitusmaskeerder 310,50 496,80 Hoortoestel categorie 4 en 5 of tinnitusmaskeerder 421,88 675,00 Hooraanpassingen op en voor de werkplek op aanvraag op aanvraag Ringleiding, infraroodapparatuur of fm apparatuur 67,00 107,20 Signaalhond op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van signaalhonden 1.050, ,00 Solo-apparatuur met toebehoren op aanvraag op aanvraag Tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten (signcall) op aanvraag op aanvraag Wek- en waarschuwingsinstallaties 316,00 505,60 Artikel 2.11 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie, zoals: Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed Onsteriele disposable urine-opvangzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-beenzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-nachtzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Steriele urine-opvangzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheters, met blaasspoelvloeistoffen Katheters voor intermitterende katheterisatie 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Verblijfskatheters afhankelijk van het materiaal: 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex/siliconen 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Siliconen 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Hydrogel 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het been 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het bed 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheterstopjes (met kraansysteem) 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Condoomkatheter 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Voorzieningen voor stomapatiënten Colostoma eendelig bol 2,20 3,52 Colostoma eendelig vlak 1,67 2,67 Colostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Colostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 Colostoma tweedelig zak 0,72 1,15 Ileostoma eendelig bol 3,69 5,90 Ileostoma eendelig vlak 2,48 3,97 Ileostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Ileostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 Ileostoma tweedelig zak 0,86 1,37 Urostoma eendelig bol 4,51 7,22 Urostoma eendelig vlak 2,70 4,31 Urostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Urostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 13

14 Urostoma tweedelig zak 1,41 2,25 Reinigingsgaasjes 0,61 0,98 Wegwerpzakjes 0,04 0,06 Stomapluggen, eendelig 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plak 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plug 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Afdekpleisters en katheters voor continentstoma 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Huidbeschermende zalven of cremes 0,61 0,98 Incontinentie-absorptiematerialen Wegwerpluiers 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Wegwerpluierbroeken 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Wasbare luiers en luierbroeken 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Anaaltampons 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) 155,00 248,00 Artikel 2.12 Regeling zorgverzekering: uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatie-functionaliteit Onderste extremiteiten Confectie orthesen EVO (Enkel-voetorthese) statisch 100,00 160,00 EVO (Enkel-voetorthese) dynamisch 275,00 440,00 Knie orthese, knie stabilisator 90,00 144,00 Knie orthese, hyperextensie 175,00 280,00 Knie orthese, vast frame 375,00 600,00 Maatwerk orthesen EVO (Enkel-voetorthese) zonder scharnieren 275,00 440,00 EVO (Enkel-voetorthese) met scharnieren / arthrodesekoker 667, ,00 KEVO (Knie-enkel-voetorthese) kunststof of leer 1.375, ,00 Knie orthese, vast frame aangemeten met tekening of scan 687, ,00 Op aanvraag Heup orthesen (volwassenen) op aanvraag op aanvraag KEVO (Knie-enkel-voetorthese) anders dan kunststof of leer op aanvraag op aanvraag Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols op aanvraag op aanvraag Bovenste extremiteiten en romp Confectie orthesen Arm draag orthese 250,00 400,00 Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) 55,00 88,00 Confectie korset 147,50 236,00 Hand pols orthese, spalk (incl. vingerorthesen) 45,00 72,00 Delordoserend korset 237,50 380,00 Maatwerk orthesen Hand/polsorthese (geen siliconen) 250,00 400,00 Hand/polsorthese (siliconen) 312,50 500,00 Stofkorset 325,00 520,00 Kunststofkorset 550,00 880,00 Leerkorset 775, ,00 Op aanvraag Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) maatwerk op aanvraag op aanvraag Dynamische elleboogorthese op aanvraag op aanvraag Halskraag op aanvraag op aanvraag Schedelbeschermingskap op aanvraag op aanvraag Schouderorthese op aanvraag op aanvraag Silverrings op aanvraag op aanvraag Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols op aanvraag op aanvraag 14

15 Overige Orthesen (niet genoemde artikelen) Overige orthesen op aanvraag op aanvraag Orthopedisch schoeisel Niet orthopedische schoenen 280,50 448,80 Semi-orthopedische schoenen 280,50 448,80 Voorlopige orthopedische schoen (met uitgebreide voorzieningen), 570,50 912,80 de aanpassingen aan de confectieschoen t.b.v. de andere voet wordt berekend conform ovac-lijst Voorlopige orthopedische schoenen (met uitgebreide voorzieningen 1.085, ,80 aan beide zijde) Lage orthopedische schoenen 525,00 840,00 Hoge orthopedische schoenen (schacht hoogte tot 15 cm) 599,50 959,20 Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan een laars. 842, ,00 Schachthoogte +15 cm) Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan beide 1.085, ,80 laarzen. Schachthoogte +15 cm) Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) Maatnemen, afleveren en nazorg 28,00 44,80 Supplementen individueel 41,00 65,60 Supplement met medialeen / of laterale enkelkap versteviging tot over 117,00 187,20 de enkel Prosupinatie wig zool + hak 35,00 56,00 Eenvoudige afwikkelrol opgezet:jonesbalk versnelde afwikkeling 23,00 36,80 Gecompliceerde afwikkelrol met slijtlaag: richtingafwikkeling, meerfase 37,50 60,00 afwikkeling, afwikkelrol met uitsparing, hallux-rigidus afwikkeling. Hakaanpassing van de bestaande hak t/m 2 cm: uitsluitend in combinatie 23,00 36,80 met post 46 of 47 Hakzoolverhoging niet bekleed van 1cm tot 3 cm 48,50 77,60 Hakzoolverhoging niet bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 69,00 110,40 Hakverhoging niet bekleed 7 cm of meer 80,00 128,00 Hakzoolverhoging bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 103,50 165,60 Hakverhoging bekleed vanaf 7 cm of meer 128,50 205,60 Aangepaste hakken: sleehak, bufferhak, geschoorde hak, afrolhak, 43,00 68,80 vleugelhak, bekledehak, achteruit gebouwde hak Zoolverstijving; exclusief afwikkeling en hakaanpassing 61,00 97,60 Drukvrij maken d.m.v. uitzetten van de schacht 7,00 11,20 Drukvrij maken van een exostose aan de voet in de schacht van de 17,00 27,20 schoen met polstering en/of uitsparingen Nieuwe wreefsluiting aan een bestaande schoen (hoog en laag) 85,00 136,00 Beugelbevestiging (inclusief cambreur + hak) 102,50 164,00 Binnenschoenen Aanvullingsprothese bij amputatie van de middenvoet of volledig 464,50 743,20 verlies van de tenen. Aanvullingsprothese bij amputatie in de voetwortel. (b.v. Chopart- 690, ,80 amputatie) Aanvullingsprothese bij amputatie van de totale voet. (b.v. Symeof 690, ,80 pyrogoff-amputatie) Orthese als arthrodese koker. 582,00 931,20 P.B. orthese (dynamisch). 345,50 552,80 Verkortingsbinnenschoen vanaf 2 cm t/m 5 cm. 473,50 757,60 Verkortingsbinnenschoen vanaf 6 cm t/m 10 cm. 596,50 954,40 Verkortingsbinnenschoen vanaf 11 cm t/m 15 cm. 655, ,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: Rolstoel (handbewogen) op aanvraag op aanvraag Stoelen voorzien van een trippelfunctie 406,00 649,60 Drempelhulpen op aanvraag op aanvraag Loopwagens niet zijnde rollators op aanvraag op aanvraag Loopfietsen 172,00 275,20 15

16 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: Eetapparaten op aanvraag op aanvraag Bladomslagapparatuur op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie op aanvraag op aanvraag (bijvoorbeeld een robotarm) Hulphonden op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050, ,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding, zoals: Aangepaste tafels op aanvraag op aanvraag Aangepaste stoelen 562,50 900,00 Transferhulpmiddelen op aanvraag op aanvraag Ligorthese 973, ,60 Staorthese 1.500, ,00 Anti-decubituszitkussens 78,00 125,00 Lucht-/windring op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang, zoals: Badplank, losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur In- en uitvoerapparatuur op aanvraag op aanvraag Telefoons en telefoneerhulpmiddelen voor mensen met een motorische op aanvraag op aanvraag beperking Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie, zoals: Lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een 171,88 275,00 visuscorrigerende werking * U bent een eigen bijdrage verschuldigd van 55,50 per lens als u de lens langer dan 1 jaar gebruikt. Als u de lens korter dan een jaar gebruikt, bedraagt de eigen bijdrage 111 per kalenderjaar. Bijzondere optische hulpmiddelen, ptosisbrillen, kappenbrillen en 250,00 400,00 kijkersystemen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: Tafel- en statiefloepen 100,00 160,00 In- en uitvoerapparatuur (braillehulpmiddelen) op aanvraag op aanvraag Computerprogrammatuur op aanvraag op aanvraag Memorecorders 50,00 80,00 Daisy-speler 150,00 240,00 Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie 250,00 400,00 Voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling 150,00 240,00 Beeldschermloepen 350,00 560,00 Elektronische handloepen 87,50 140,00 Spraaksoftware voor mobiele telefoons 50% van notabedrag met een maximum van 125,00 80% van notabedrag met een maximum van 200,00 Tactiel-leesapparatuur met toebehoren 1.250, ,00 Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: Blindentaststokken 20,00 32,00 Blindengeleidehonden op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050, ,00 Artikel 2.15 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, zoals: Kappen ter bescherming van de schedel op aanvraag op aanvraag Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking 200,00 320,00 Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij 50% x (AIP - 17% + 6% BTW) 80% x (AIP - 17% + 6% BTW) langdurige behandeling met deze middelen is aangewezen. Oogpleisters 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) 16

17 Artikel 2.16 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden, zoals: Pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) 50% x (AIP - 5% + 6% BTW) 80% x (AIP - 5% + 6% BTW) Koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) 50% x (AIP - 5% + 6% BTW) 80% x (AIP - 5% + 6% BTW) Artikel 2.17 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed, zoals: Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde op aanvraag op aanvraag matrassen Anti-decubitusbedden op aanvraag op aanvraag Antidecubitusmatrassen en overtrekken op aanvraag op aanvraag Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien, portalen en tillift op aanvraag op aanvraag Bedbeschermende onderleggers (wegwerp) 50% x (AIP - 20% + 6% BTW) 80% x (AIP - 20% + 6% BTW) Glij- en rollakens op aanvraag op aanvraag Bedverkorters, -verlengers en bedverhogers op aanvraag op aanvraag Ondersteken op aanvraag op aanvraag Infuusstandaarden op aanvraag op aanvraag Artikel 2.19 Regeling zorgverzekering: injectiespuiten, zoals: Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe, zoals: therapeutisch elastische kousen per jaar Onderste extremiteiten 67,50 108,00 Bovenste extremiteiten 167,50 268,00 Klasse iv kousen bij lymfoedeem 219,00 350,40 Aan- en/of uittrekhulp tbv therapeutisch elastische kousen 8,50 13,60 Mechanische lymfoedeem compressieapparatuur 533,00 852,80 Toebehoren bij het zwachtelen (bedrag voor 2 maanden) 42,50 68,00 Artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem Zelfmeetapparatuur en toebehoren voor bloedstollingstijden wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst Artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, zoals: Lancetten nihil in tarief strip nihil in tarief strip Bloedglucosetestmeters nihil in tarief strip nihil in tarief strip Teststrips 0,15 0,23 Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Draagbare, uitwendige insulinepompen met toebehoren 816, ,00 Toebehoren bij insulinepompen (infuussets, niet voorgevulde ampullen/ 50% x (AIP - 30% + 6% BTW) 80% x (AIP - 30% + 6% BTW) reservoirs, canule, katheter, inbrengsysteem, adapter, etc) Artikel 2.22 Regeling zorgverzekering: draagbare, uitwendige infuuspompen, zoals: Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren op aanvraag op aanvraag Artikel 2.23 Regeling zorgverzekering: schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, zoals: Verbandschoenen 74,50 119,20 Allergeenvrije schoenen maatwerk op aanvraag op aanvraag Artikel 2.24 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals: Niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren op aanvraag op aanvraag Uitwendige voedingspompen met toebehoren op aanvraag op aanvraag Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale op aanvraag op aanvraag voeding Artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken, zoals: Spraakvervangende hulpmiddelen op aanvraag op aanvraag Computerprogrammatuur op aanvraag op aanvraag Artikel 2.26 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering, zoals: Daisy-spelers voor dyslectici en motorisch beperkten 150,00 240,00 Persoonlijke alarmeringsapparatuur 76,25 122,00 17

18 Artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering: uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (tens) met 90,00 144,00 toebehoren Artikel 2.29 Regeling zorgverzekering: met thuisdialyse samenhangende kosten zoals: Aanpassingen in en aan de woning en het herstel in oorspronkelijke offerte offerte staat Overige redelijke te achten kosten, rechtstreeks samenhangende met de thuisdialyse (zoals extra stroomkosten) op aanvraag op aanvraag Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg wordt in rekening gebracht door middel van DBC-zorgproducten. Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Op dit moment is er nog overleg tussen verzekeraars en zorgaanbieders over een wijziging in de DBC-structuur per Helaas zijn hierdoor de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2015 voor medisch specialistische zorg nog niet beschikbaar. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2015 zo spoedig mogelijk te publiceren. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Raadpleeg hiervoor de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders U vindt deze lijst op onze website. Wij adviseren u om een vergelijk te maken op basis van een prijsopgave van uw zorgaanbieder, zodat u een indicatie hebt welke kosten voor uw rekening kunnen komen. Hebt u een specifieke vraag? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. 18

19 Mondzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor mondzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf in verband met kaakchirurgie). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. tandprotheticus 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. tandarts-implantoloog 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog. kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. tandprotheticus 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. 19

20 1. Mondzorg verleend door een tandprotheticus Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Code Omschrijving Techniekkosten Honorarium Totaal Honorarium Totaal 50% 50% 80% 80% C13 Incidenteel consult 8,44 8,44 13,50 13,50 C80 Huisbezoek 6,66 6,66 10,66 10,66 P25 Onderprothese 340,80 88,82 429,62 142,11 482,91 P21 Bovenprothese 282,40 66,61 349,01 106,58 388,98 P30 Boven- en onder prothese 580,00 144,33 724,33 230,92 810,92 P45 Noodprothese 264,00 44,41 308,41 71,05 335,05 P36 Afdruk zonder randopbouw 11,10 11,10 17,77 17,77 P14 Afdruk met randopbouw 24,42 24,42 39,08 39,08 P17 Extra voor pijlpuntbeetregistratie 22,20 22,20 35,53 35,53 P37 Frontopstelling in aparte zitting 13,32 13,32 21,32 21,32 P40 Prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element 5,55 5,55 8,88 8,88 P01 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 15,54 77,54 24,87 86,87 P02 Rebasen, indirect met randopbouw 132,44 33,31 165,75 53,29 185,73 P03 Rebasen, direct zonder randopbouw 22,20 22,20 35,53 35,53 P04 Rebasen, direct met randopbouw 33,31 33,31 53,29 53,29 P06 Tissue conditionering volledige prothese 15,54 15,54 24,87 24,87 P07 Reparatie prothese zonder afdruk 41,40 6,66 48,06 10,66 52,06 P08 Reparatie prothese met afdruk 103,60 17,76 121,36 28,42 132,02 P78 Uitbreiding partiele prothese met element tot volledige prothese inclusief afdruk 53,84 17,76 71,60 28,42 82,26 U10 Uurtarief voor de tandheelkundige behandeling 59,73 59,73 95,57 95,57 U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 4,98 4,98 7,96 7,96 P10 Partiele kunstharsprothese 1-4 elementen 232,88 33,31 266,19 53,29 286,17 P15 Partiele kunstharsprothese 5-13 elementen 254,48 66,61 321,09 106,58 361,06 P16 Extra voor individuele afdruk met randopbouw 24,42 24,42 39,08 39,08 P18 Extra voor gegoten anker 19,00 6,66 25,66 10,66 29,66 P34 Frameprothese 1-4 elementen 404,16 91,04 495,20 145,66 549,82 P35 Frameprothese 5-13 elementen 520,00 124,34 644,34 198,95 718,95 P51 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 15,54 77,54 24,87 86,87 P52 Rebasen, indirect met randopbouw 62,00 33,31 95,31 53,29 115,29 P53 Rebasen, direct zonder randopbouw 22,20 22,20 35,53 35,53 P54 Rebasen, direct met randopbouw 33,31 33,31 53,29 53,29 P57 Reparatie zonder afdruk 96,72 6,66 103,38 10,66 107,38 P58 Reparatie met afdruk 96,72 17,76 114,48 28,42 125,14 P56 Tissue conditionering partiele kunstharsprothese 15,54 15,54 24,87 24,87 P79 Uitbreiding partiele prothese met element of anker inclusief afdruk 34,60 17,76 52,36 28,42 63,02 Reparatie J74 Reparatie zonder staafdemontage 51,40 24,42 75,82 39,08 90,48 J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten 87,80 46,63 134,43 74,60 162,40 J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten 87,80 57,73 145,53 92,37 180,17 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten 87,80 68,84 156,64 110,14 197,94 20

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen 2015 inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. Begripsomschrijvingen 1 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 2 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement en 2015 D0202-201410 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015 Reglement Hulpmiddelen VGZ l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 I Algemeen Dit reglement en hoort bij artikel 24, Hulpmiddelen

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart.

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart. Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen 2015 Be smart. Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Z/VV-2611957 1 september 2005

Z/VV-2611957 1 september 2005 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van september 2005,, houdende regels terzake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) Den Haag 1 september

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure zorgverzekering

Informatiebrochure zorgverzekering Zorgverzekeringskantoor Informatiebrochure zorgverzekering voor verzekerden van de Zorgverzekering Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Per 1 januari 2011 In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen Vademecum 2015 Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI 4 3. Verstrekkingenpakket DJI 2015 6 Geneeskundige zorg

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

Verzekerings- voorwaarden 2014

Verzekerings- voorwaarden 2014 Verzekerings- voorwaarden 2014 IZA Classic Comfort IZA GezondSamenPolis 2 IZA Classic Comfort 2014 Welkom bij IZA In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw aanvullende verzekering van IZA GezondSamenPolis.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland

Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland OHRA Zorgverzekeringen N.V., Postbus 29666, 2502 LR Den Haag, Johanna Westerdijkplein 1 - www.ohra.nl - Tel. +31 (0)70 310 08 88 - KvK 27093766 Polisvoorwaarden OHRA Zorgverzekering Buitenland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Modelovereenkomst Zorgzaam Algemene verzekeringsvoorwaarden Univé 2013 Modelovereenkomst Zorgzaam N.V. Univé Zorg MODELOVEREENKOMST ZORGZAAM (ingaande 1 januari 2013) Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2015. IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IAK Select Zorg Plan l Avéro Achmea Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste

Nadere informatie