1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4"

Transcriptie

1 Reglement en Univé 2014

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan 4 Uitwendige en voor het ademhalingsstelsel 5 Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie 6 Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 7 Uitwendig lichaamsgebonden en gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem 9 Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 13 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming 15 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 15 Injectiespuiten 15 Uitwendige en te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe 16 Uitwendige en te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem 16 Uitwendige en te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel 16 Draagbare, uitwendige infuuspompen 16 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen 17 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 17 Uitwendige en gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken 18 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 18 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren 18 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 18 Met thuisdialyse samenhangende kosten 19 2

3 1. Algemeen Dit Reglement en hoort bij artikel 33, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden In dit Reglement en vindt u: - de begripsomschrijvingen; - een overzicht en en nadere voorwaarden. 2. Begripsomschrijvingen Bevoegd verwijzer Een bevoegd verwijzer is uw, specialist of, eventueel met de erkenning OSB (Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven) die het voet-schoenprotocol hanteert om de functiebeperking vast te stellen. Expertisecentrum Een expertise centrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatie, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertise centrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De expertise centra vindt u op onze website. certificering S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteitseisen. Daarnaast mag u van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor uw privacy en dat u binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen. Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor en, waaronder: - Mammacare (MMC), specialisten op het gebied van mammacare; - Medisch speciaalzaken (DISW), leveranciers van verbruiksartikelen, gespecificeerd naar DISW-d voor diabetesmaterialen, DISW-i voor incontinentiematerialen en DISW-s voor stomamaterialen; - Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM), specialisten voor pro- en orthesen; - Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB); - Leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK). StAr geregistreerd audicien StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. Van audiciens die StAr geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keurmerk De Audicien mag u verwachten dat de dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt worden. U kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen. Hoortoestellen worden eerst op proef verstrekt; pas als u tevreden bent volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregister. Het keurmerk De Audicien herkent u aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam van de audicienwinkel met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de site 3

4 3. Overzicht en en nadere voorwaarden Omschrijving niet- Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan (artikel 2.8 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om en met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderdelen van het menselijk lichaam, als het een uitvoering in siliconen betreft het haar als sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een e aandoening of behandeling van e aard (OIM) (OIM) de mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor uitwendige toepassing (MMC) (MMC) de mamma, zoals mammaprothesen afzonderlijk vervaardigd voor uitwendige toepassing de stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd (MSZ) expertise centrum expertise centrum specialist kappersdiploma Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie oog kunt u bij de Bent u een man? Dan moet u zelf bij ons toestemming de eerste aanschaf. aanschaf of vervanging. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Stompkousen zijn onderdeel van de zorg. Stompkousen worden in verstrekt. U hebt eenmaal per 2 jaar recht op een prothese. U hebt 2 jaar garantie. U hebt eenmaal per 2 jaar recht op een prothese. U hebt 2 jaar garantie. U hebt alleen recht op (de vergoeding van de kosten van) een pruik. Maximale vergoeding U hebt eens per 12 maanden recht op de vergoeding van een pruik tot maximaal 409. Daarnaast hebt u eens per 5 jaar recht op een vergoeding tot maximaal 409 voor een reservepruik als u daar redelijkerwijs op bent aangewezen. 4

5 het gelaat, zoals gelaatsprothesen specialist Uitwendige en voor het ademhalingsstelsel (artikel 2.9 Regeling zorgverzekering) : U hebt geen recht op een als er alleen sprake is van een indicatie snurken. niet- U hebt eenmaal per 2 jaar recht op een prothese. U hebt 6 maanden pasgarantie. Uitwendige en voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze en worden toegediend, zoals: zuurstof zuurstofapparatuur met toebehoren en vergoeding van stroomkosten overige stoffen die zijn als in de zin van de Wet op de e en met daarbij behorende toedieningsapparatuur apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP en Flutter) CPAP-apparatuur met toebehoren trachea canule en toebehoren Medicatievernevelaars met toebehoren / specialist specialist aanschaf van deze stoffen en toedieningsapparatuur. aanschaf van deze stoffen en toedieningsapparatuur. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Zuurstof in het vliegtuig regelt u met uw luchtvaartmaatschappij. De zuurstof tijdens de vliegreis komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft zuurstof in het buitenland kan de u het beste informeren over vakantieverstrekking en dagvergoedingen. Tot de vergoeding behoren stomabeschermers voor mensen bij wie het strottenhoofd is verwijderd (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang. 5

6 losse voorzetkamers slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) KNO- of long niet- Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie (artikel 2.10 Regeling zorgverzekering), zoals: hoortoestellen, maskeerder en oorstukjes StAr geregistreerd audicien en keurmerk De Audicien Vanaf 16 jaar: gecontracteerd triage-audicien/ audiologisch centrum Jonger dan 16 jaar en complexe auditieve zorg: audiologisch centrum U hebt recht op dit als het gaat om een losse voorzetkamer die niet voorgevuld is met een medicijn. U kunt uw MRA beugel minimaal 5 jaar gebruiken. U hebt geen recht op een MRA beugel als deze alleen wordt gebruikt ter vermindering van snurken. De MRA beugel moet op maat zijn gemaakt en individueel instelbaar zijn. Eigen bijdrage: U bent een eigen bijdrage verschuldigd van 25% van de aanschafkosten c.q. vervanging. U kunt uw hoortoestel en maskeerder minimaal 5 jaar gebruiken. Moet uw hoortoestel of maskeerder binnen 5 jaar vervangen worden, dan hebt u een verwijzing nodig van het audiologisch centrum. U hebt 24 maanden garantie op het hoortoestel en 6 maanden op reparaties. U hebt recht op vergoeding als uw gehoorverlies minimaal 35 db is. Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van specialistische zorg. U kunt de apparatuur minimaal 5 jaar gebruiken; u hebt 24 maanden garantie. ringleidingen, infraroodapparatuur of FM-apparatuur StAr geregistreerd audicien en keurmerk De Audicien gecontracteerd triage-audicien/ audiologisch centrum 6

7 signaalhond, en een vergoeding voor de gebruikskosten van deze hond solo-apparatuur met toebehoren tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten (incl. speciale software voor teksttelefonie) wek- en waarschuwingsinstallaties BAHA (bone anchored hearing aid) met softband met rapport ergotherapeut audiologisch centrum audiologisch centrum of KNO- audiologisch centrum of KNO- audiologisch centrum aanschaf, vervanging. niet- Als uw eigen hond één van de opleidingsinstituten wordt opgeleid blijft uw hond uw en hebt u recht op een vergoeding van de kosten van de opleiding van uw hond. Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie (artikel 2.11 Regeling zorgverzekering), zoals: urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed apotheek of (DISW-i) U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Maximale vergoeding De vergoeding voor de gebruikskosten bedraagt per 12 maanden. U hebt alleen recht op een signaalhond die een substantiële bijdrage levert aan uw mobiliteit en de algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen als u volledig doof bent of als gevolg van blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij die mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waar de zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. U kunt de apparatuur minimaal 7 jaar gebruiken. U hebt 24 maanden garantie. U hebt alleen recht op een BAHA als een BAHA-operatie niet tot de mogelijkheden behoort. Normgebruik - onsteriele disposabel urine opvangzakken: 2 stuks per dag; - onsteriele semi-disposabele urine beenzakken; 1 stuk per 4 dagen; - onsteriele semi-disposabel urine nachtzakken; 1 stuk per 4 dagen. U hebt alleen recht op steriele urine opvangzakken bij een e indicatie voor steriliteit. 7

8 apotheek of (DISW-i) niet- katheters, met blaasspoelvloeistoffen U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Normgebruik - katheters voor intermitterende katheterisatie 125 stuks per 4 weken; - verblijfskatheters van latex 1 stuk per 2 weken; - verblijfskatheters van latex/siliconen 1 stuk per 6 weken; - verblijfskatheters van siliconen en hydrogel 1 stuk per 8 weken; - condoomkatheter 1 stuk per dag. U hebt geen recht op blaasspoel-vloeistoffen die hyaluronzuur, acetylcysteïne of chondroïtinesulfaat bevatten. Normgebruik colostoma - tweedelig: 2,5 plakken per week, 4 zakjes per dag; - eendelig: 4 zakjes per dag. voorzieningen voor stomapatiënten apotheek of (DISW-is) U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Normgebruik stomapluggen - tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag; - eendelig: 4 pluggen per dag. Normgebruik ileostoma/urostoma - tweedelig: 4 plakken per week, 2 zakjes per dag; - eendelig: 2 zakjes per dag. Normgebruik continentstoma - afdekpleister en katheters 2-6 per dag (afhankelijk van voorschrift). U hebt geen recht op een als het gaat om stomasteunbandages. U hebt wel recht op materiaal om stomazakjes te bevestigen aan het lichaam. - individueel gemaakt: 2 jaar; - confectie: 1 jaar. uitwendige lichaamsgebonden en bij parastomale hernia (OIM) U hebt geen recht op (vergoeding van de kosten van) een als het gaat om stomasteunbandages. Normgebruik - bij urineverlies 300 stuks per kwartaal; - bij urine- en ontlastingverlies 500 stuks per kwartaal. incontinentie-absorptiematerialen voor verzekerden jonger dan 16 jaar apotheek of (DISW-i) aanschaf. aanschaf. Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden incontinentie-absorptiematerialen niet vergoed. Kinderen van 3 en 4 jaar hebben alleen recht op incontinentieabsorptiematerialen als er sprake is van een niet bij de leeftijd horende (nietfysiologische) vorm van incontinentie. Wasbare materialen (slips en broekjes) en zwemluiers worden niet vergoed. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. 8

9 apotheek of (DISW-i) niet- incontinentie-absorptiematerialen voor verzekerden van 16 jaar en ouder aanschaf. U hebt geen recht op (vergoeding van de kosten van): - schoonmaak- en geurmiddelen; - huidbeschermende middelen; - kleding (behalve netbroekjes); - plaswekkers voor behandeling enuresis nocturna. anaaltampons apotheek of (DISW-i) beschermende onderleggers apotheek of (DISW-i) spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) apotheek of (DISW-i) aanschaf. aanschaf. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. Normgebruik 1 onderlegger per dag. Wasbare onderleggers worden niet vergoed. Voorwaarde voor vergoeding van absorptie onderleggers is dat zodanige verzorgende handelingen op bed noodzakelijk zijn waarbij de bescherming van het bed niet toereikend is. In combinatie met lichaamsgedragen incontinentie- en/of stomamateriaal worden onderleggers niet vergoed, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. U hebt recht op 1 spoelapparaat per 3 jaar. Normgebruik U hebt recht op maximaal één irrigatiesleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Uitwendig lichaamsgebonden en gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem (artikel 2.12 Regeling zorgverzekering) Uitwendige lichaamsgebonden en ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige lichaamsgebonden en voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatiefunctionaliteit uitwendige lichaamsgebonden en ter opvang en positionering van het lichaam in liggende houding (OIM) orthopedisch schoeisel (OSB) bevoegd verwijzer - individueel gemaakt: 2 jaar; - confectie: 1 jaar. U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) een als dit noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij u bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit. U hebt 1 jaar pasgarantie. Eigen bijdrage - jonger dan 16 jaar: 71 per paar; - vanaf 16 jaar: 141,50 per paar. - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. 9

10 orthopedische voorzieningen, aangebracht aan confectieschoeisel (OSB) bevoegd verwijzer niet- - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. U hebt alleen recht op (vergoeding van de kosten van) de aanpassing aan de confectieschoen. U hebt geen recht op (vergoeding van de kosten van) de schoenen. Hulpmiddelen, niet zijnde een voor verzorging of verpleging op bed als omschreven in artikel 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het lopen, gebruiken van hand en arm, veranderen en handhaven van lichaamshouding, zich wassen en zorgdragen voor toiletgang, gebruik van communicatieapparatuur. U hebt geen recht op: a. en die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken; b. eenvoudige en te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken; c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-opsysteem betreft; d. eenvoudige en ter compensatie van beperkingen in het lopen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: rolstoelen voor kortdurend gebruik niet van toepassing drempelhulpen niet van toepassing loopwagens niet zijnde rollators stoelen voorzien van een trippelfunctie loopfietsen kunt u bij de Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: en ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie (bijvoorbeeld een robotarm of eetapparaat) / aanschaf. aanschaf. U hebt recht op een rolstoel voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). U hebt geen recht op een aangepaste stoel waarbij de aanpassing enkel een sta-op systeem betreft. Als u het alleen nodig heeft voor beperkte of onzekere duur, kunt u zonder verwijzing van de contact opnemen met de. U heeft recht op een loopfiets als u niet kunt volstaan met een eenvoudig loop, zoals bijvoorbeeld een rollator. 10

11 bladomslagapparatuur / voorleesapparatuur / daisyspeler voor motorisch gehandicapten hulphonden (ADLhonden) een tegemoetkoming in de gebruikskosten van hulphonden apparatuur voor omgevingsbediening niet van toepassing / met rapport ergotherapeut niet van toepassing / de eerste verstrekking. Als uw gerepareerd of kunt u bij de aanschaf, vervanging. niet van toepassing Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding aangepaste tafels aangepaste stoelen niet- vergoeding. U hebt alleen recht op een hulphond die een substantiële bijdrage levert aan uw mobiliteit en uw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, als u als gevolg van blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij uw mobiliteit of bij uw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waar uw zelfstandigheid wordt vergroot en uw beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. Maximale vergoeding De vergoeding bedraagt per 12 maanden. U hebt geen recht op een stoel met enkel een sta-op functie. Sta-opstoelen verstrekt vóór 1 januari 2009 zijn uw of worden de opgehaald. De keuze is aan u. 11

12 transferen niet van toepassing (dynamische) lig-, sta- en zitorthesen inclusief antidecubitus zitkussens anti-decubitus zitkussens lucht- en windring niet van toepassing kunt u bij de kunt u bij de Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen niet van toepassing kunt u bij de Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur in- en uitvoerapparatuur / telefoons en telefoneeren voor mensen met een motorische beperking / niet- aanschaf. aanschaf. U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Lig-, sta, en zitorthesen die onderdeel zijn van een rolstoel of een kinderduwwandelwagen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u de rolstoel of de kinderduwwandelwagen ook van ons in heeft. Een anti-decubitus kussen die onderdeel is van een rolstoel of een kinderduwwandelwagen komt alleen voor vergoeding in aanmerking als u de rolstoel of kinderduwwandelwagen ook van ons in heeft. Als u het enkel nodig heeft voor beperkte of onzekere duur, kunt u zonder voorschrift van de contact opnemen met de. U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken) U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). U hebt recht op deze en inclusief de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades daarvan, alsmede accessoires voor een computer, aangepast aan een lichamelijke handicap. U hebt recht op: - en voor het kiezen van telefoonnummers; - telefoonhoornhouders; - met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons. 12

13 niet- Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie (artikel 2.13 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog verwante structuren, zoals: lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een visuscorrigerende werking bijzondere optische en, ptosisbrillen en kappenbrillen kijkersystemen en op de bril bevestigde telescopen voor veraf of dichtbij optometrist oog optometrist / oog optometrist / oog de eerste aanschaf. Als uw vervangen Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: tafel- en statiefloepen / oog in- en uitvoerapparatuur / U hebt alleen recht op (vergoeding van de kosten van) lenzen als u voldoet aan de criteria van de Regeling zorgverzekering. U hebt alleen recht op (vergoeding van de kosten van) lenzen als er een aantoonbare meerwaarde is ten opzichte van een bril. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan hebt u recht op: - lenzen als er sprake is van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën; - brillenglazen of filterglazen als u: - een indicatie hebt voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; - aan één of beide ogen bent geopereerd vanwege een lensafwijking, of; - lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Eigen bijdrage U bent een eigen bijdrage verschuldigd van: - 54,50 per lens als u de lenzen langer dan 1 jaar gebruikt; per kalenderjaar als u de lenzen korter dan een jaar gebruikt; - 54,50 per kalenderjaar als het gaat om gebruik van een lens met een gebruiksduur korter dan 1 jaar; - 54,50 per brillenglas met een maximum van 109 per kalenderjaar.. 13

14 computerprogrammatuur / memorecorders / daisyspeler voor visueel gehandicapten / voorleesapparatuur / voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling / beeldschermloepen / oog spraaksoftware voor mobiele telefoons tactiel-leesapparatuur met toebehoren / oog / Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: blindentaststokken / de eerste verstrekking. Als uw gerepareerd of kunt u bij de de eerste verstrekking. Als uw gerepareerd of kunt u bij de niet- aanschaf of vervanging. 14

15 blindengeleidehond oog met rapport instelling voor visueel gehandicapten een tegemoetkoming in de gebruikskosten van een blindengeleidehond niet van toepassing niet van toepassing aanschaf, vervanging. niet van toepassing niet- vergoeding. Maximale vergoeding De vergoeding bedraagt per 12 maanden. Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming (artikel 2.15 Regeling zorgverzekering), zoals: kappen ter bescherming van de schedel bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige behandeling met deze middelen is aangewezen. (OIM) oog apotheek of (DISW) kunt u bij de kunt u bij de Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (artikel 2.16 Regeling zorgverzekering), zoals: pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) apotheek apotheek Injectiespuiten (artikel 2.19 Regeling zorgverzekering), zoals: injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren apotheek of kunt u bij de kunt u bij de kunt u bij de U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. 2 jaar Verbandmiddelen zijn producten voor wondverzorging en -preventie met als functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. U hebt daarom geen recht op (vergoeding van de kosten van) kragen. U hebt ook geen recht op verbandmiddelen bij eenvoudige of kortdurende letsels waarbij e hulp noodzakelijk is (zoals hechtwondjes, schaafwonden en verstuiking). Een verbandhandschoen tegen het krabben wordt ook vergoed. Verbandkleding wordt alleen vergoed als andere oplossingen niet volstaan. U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) injectiespuiten in combinatie met vergoedbare medicatie waarbij de aandoening langdurig gebruik nodig maakt. Injectiespuiten worden ook vergoed voor het spuiten van een PEG voedingssonde. 15

16 niet- Uitwendige en te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe (artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering), zoals: therapeutisch elastische kousen (arm en been) aan- en/of uittrekhulp voor therapeutisch elastische kousen mechanische lymfoedeem compressieapparatuur toebehoren bij het zwachtelen (TEK) therapeutisch elastische kousen (TEK) therapeutisch elastische kousen specialist (TEK) kunt u bij de aanschaf en herhaling. Uitwendige en te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem (artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering) zelfmeetapparatuur en toebehoren voor bloedstollingstijden trombosedienst U hebt recht op 12 maanden zorggarantie. U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) elastische kousen vanaf drukklasse 2. : Zwachtelen is een voortraject tot therapeutisch elastische kousen. Voor behandeling gedurende 2 maanden hebt u recht op (vergoeding van de kosten van) maximaal 4 zwachtels en een rol hechtpleister en eventueel buisverband en polstermateriaal. Uitwendige en te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel (artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering), zoals: bloedglucosemeter, insulinepen, teststrips en lancetten injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie apotheek of (DISW-d) apotheek of (DISW-d) kunt u bij de aanschaf. U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Normgebruik Per insuline injectie wordt 1 lancet en 1 teststrip vergoed. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen op voorschrift van de een voorgeschreven hoger aantal strips en lancetten worden verstrekt. Maximum aantal - Nagenoeg uitbehandeld met orale middelen eenmalig 100 lancetten en 100 strips. - 1 insulinepen per insulinesoort per verzekerde, 1 reservepen per 36 maanden. 16

17 draagbare, uitwendige insulinepompen toebehoren bij insulinepompen (infusiesets, niet voorgevulde ampullen/reservoirs, canule, katheter, inbreng-systeem, adapter, etc.) (DISW-d) (DISW-d) specialist specialist kunt u bij de Draagbare, uitwendige infuuspompen (artikel 2.22 Regeling zorgverzekering), zoals: draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren specialist Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen (artikel 2.23 Regeling zorgverzekering), zoals: verbandschoenen (OSB) allergeenvrije schoenen (OSB) bevoegd verwijzer bevoegd verwijzer kunt u bij de Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding (artikel 2.24 Regeling zorgverzekering) niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren uitwendige voedingspompen met toebehoren uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding kunt u bij de kunt u bij de niet- U hebt geen recht op een reserve insulinepomp. U hebt wel recht op een vakantieleenpomp. Batterijen worden zonder kosten bij de toebehoren geleverd. Maximale vergoeding U hebt recht op een maximale vergoeding van 152 per verstrekking. U hebt 6 maanden garantie. Maximale vergoeding - jonger dan 16 jaar: maximale vergoeding 197,50 per paar ( 268,50 minus 71 eigen bijdrage); - vanaf 16 jaar maximale vergoeding 197,50 per paar ( 339 minus 141,50 eigen bijdrage). - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. 17

18 niet- Uitwendige en gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken (artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering), zoals: computerprogrammatuur of softwaretoepassingen voor een ander systeem (bijvoorbeeld software voor mobiele teksttelefonie) spraakvervangende en / / kunt u bij de Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering (artikel 2.26 Regeling zorgverzekering), zoals: daisyspelers voor dyslectici / persoonlijke alarmeringsapparatuur de eerste verstrekking. Als uw gerepareerd of kunt u bij de Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren (artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering) uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (TENS) met toebehoren specialist Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed (artikel 2.17 Regeling zorgverzekering), zoals: bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken dekenbogen, glij- en rollakens, onrusthekken, bedrugsteunen, infuusstandaarden en bedleestafels Als de daisyspeler nodig is als onderdeel van de dyslexiezorg, moet er een verklaring van uitbehandelde dyslexie aanwezig zijn, afgegeven een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog. U heeft alleen recht op (vergoeding van de kosten van) deze apparatuur als u: - lichamelijk gehandicapt bent en een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk e of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen; - bovendien gedurende langere tijd op uzelf bent aangewezen; - in een noodsituatie niet in staat bent de telefoon zelfstandig te bedienen. U hebt alleen recht op de TENS als u bekend bent met de TENS en u hiermee een verbetering bereikt, die u niet op eenvoudiger manier kunt bereiken. 18

19 Bedgalgen (papegaaien) en en voor het zelfstandig uit bed komen bedbeschermende onderleggers bedverkorters, -verlengers en bedverhogers (klossen) ondersteken kunt u bij de kunt u bij de Met thuisdialyse samenhangende kosten (artikel 2.29 Regeling zorgverzekering), zoals: Vergoeding van woningaanpassingen en de redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen (zoals extra stroomkosten) specialist niet- aanschaf of vervanging. U hebt recht op vergoeding als het verlies van bloed of exsudaat dusdanige problemen oplevert dat deze alleen een bedbeschermende onderlegger kan worden ondervangen. U hebt alleen recht op een bijdrage voor aanpassingen aan de woning bij peritoneaal- of hemodialyse. Kijk voor meer informatie op onze website. U vindt hier onder andere informatie over de maximale vergoedingen bij thuisdialyse. 19

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Z/VV-2611957 1 september 2005

Z/VV-2611957 1 september 2005 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van september 2005,, houdende regels terzake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) Den Haag 1 september

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure zorgverzekering

Informatiebrochure zorgverzekering Zorgverzekeringskantoor Informatiebrochure zorgverzekering voor verzekerden van de Zorgverzekering Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Per 1 januari 2011 In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen Vademecum 2015 Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI 4 3. Verstrekkingenpakket DJI 2015 6 Geneeskundige zorg

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats.

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD VOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland Totaal MODEL F 03.2.14 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Hulpmiddelengids. Meer dan een thuiszorgwinkel. Uw wegwijzer in hulpmiddelen. Eén aanspreekpunt, zo geregeld!

Hulpmiddelengids. Meer dan een thuiszorgwinkel. Uw wegwijzer in hulpmiddelen. Eén aanspreekpunt, zo geregeld! Uitleen van zorghulpmiddelen in alle Medipoint winkels en uitleenpunten Meer dan een thuiszorgwinkel Hulpmiddelengids Eén aanspreekpunt, zo geregeld! Uw wegwijzer in hulpmiddelen Hulpmiddelengids Uw wegwijzer

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

Inclusief behandeling

Inclusief behandeling Inclusief behandeling Wie betaalt Wat? 2015 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van

Nadere informatie

Exclusief behandeling

Exclusief behandeling Exclusief behandeling Wie betaalt Wat?, versie 2015 arrangement verblijf exclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Gemeente Plus Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie