Reglement Hulpmiddelen National Academic 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Hulpmiddelen National Academic 2014"

Transcriptie

1 Reglement Hulpmiddelen National Academic

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 4 3 Overzicht en en nadere 5 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan 5 Uitwendige en voor het ademhalingsstelsel 7 Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie 9 Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 12 Uitwendig lichaamsgebonden en gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem 15 Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 22 Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming 26 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 27 Injectiespuiten 27 Uitwendige en te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe 28 Uitwendige en te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem 29 Uitwendige en te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel 29 Draagbare, uitwendige infuuspompen 30 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen 30 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 31 Uitwendige en gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken 32 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 32 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren 33 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 33 Met thuisdialyse samenhangende kosten 35 Reglement Hulpmiddelen National Academic

3 1. Algemeen Dit Reglement en hoort bij artikel 33, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekerings In dit Reglement en vindt u: - de begripsomschrijvingen; - een overzicht en en nadere. Reglement Hulpmiddelen National Academic

4 2. Begripsomschrijvingen Bevoegd verwijzer Een bevoegd verwijzer is uw, medisch specialist of, eventueel met de erkenning OSB (Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven) die het voet-schoenprotocol hanteert om de functiebeperking vast te stellen. Expertisecentrum Een expertise centrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatie, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertise centrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De expertise centra vindt u op onze website. certificering S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteits. Daarnaast mag u van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor uw privacy en dat u binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen. Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor en, waaronder: - Mammacare (MMC), specialisten op het gebied van mammacare; - Medisch speciaalzaken (DISW), leveranciers van verbruiksartikele - e Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM), specialisten voor pro- en orthesen; - Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB); - Leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK). StAr geregistreerd audicien StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. Van audiciens die StAr geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keur- verwachten dat de dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt rstrekt; pas als u tevreden bent volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregisaudicienwinkel met de tekst: Erkend Audicien, StAr, stichting Audicienregister. Meer informatie hierover kunt u nalezen op de site Reglement Hulpmiddelen National Academic

5 3. Overzicht en en nadere niet- Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan (artikel 2.8 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen als het gaat om en met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet (OIM) expertise centrum De beoordeelt toestemming vragen voor Stompkousen zijn onderdeel of u aan de aanschaf, vervanging en van de zorg. Stompkousen worden in verstrekt. onderdelen van het menselijk lichaam, als het een uitvoering in siliconen betreft (OIM) expertise centrum toestemming vragen voor aanschaf, vervanging en toestemming vragen voor aanschaf, vervanging en de mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor uitwendige toepassing (MMC) De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor U hebt eenmaal per 2 jaar recht aanschaf of vervanging. Gebruikstermijn op een prothese. U hebt 2 jaar garantie. de mamma, zoals mammaprothesen afzonderlijk vervaardigd voor uitwendige toepassing (MMC) toestemming vragen voor aanschaf, vervanging en Gebruikstermijn toestemming vragen voor U hebt eenmaal per 2 jaar recht aanschaf, vervanging en op een prothese. U hebt 2 jaar garantie. Reglement Hulpmiddelen National Academic

6 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- de stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd medisch speciaalzaak (MSZ) medisch specialist De U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. beoordeelt of u aan de het haar als sprake kappersdiploma is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening of behandeling van medische aard De U hebt alleen recht op (de beoordeelt toestemming vragen voor vergoeding van de kosten van) een pruik. vangen Maximale vergoeding U hebt eens per 12 maanden recht op de vergoeding van een Bent u een man? Dan moet u zelf bij ons toestemming Daarnaast hebt u eens per 5 jaar recht op een vergoeding vragen voor de eerste aanschaf. reservepruik als u daar redelijkerwijs op bent aangewezen. Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) De beoordeelt toestemming vragen voor vangen scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie oog De beoordeelt toestemming vragen voor vangen het gelaat, zoals gelaatsprothesen toestemming vragen medisch specia- voor Gebruikstermijn toestemming vragen voor U hebt eenmaal per 2 jaar Reglement Hulpmiddelen National Academic

7 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- list aanschaf, vervanging en aanschaf, vervanging en recht op een prothese. U hebt 6 maanden pasgarantie. Uitwendige en voor het ademhalingsstelsel (artikel 2.9 Regeling zorgverzekering) : Uitwendige en voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze en worden toegediend, zoals: zuurstof De beoordeelt toestemming vragen voor Zuurstof in het vliegtuig regelt u met uw luchtvaartmaatschappij. De zuurstof tijdens de vliegreis komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wat betreft zuurstof in het buitenland kan de u het beste informeren over vakantieverstrekking en dagvergoedingen. zuurstofapparatuur met toebehoren en vergoeding van stroomkosten De beoordeelt toestemming vragen voor vangen overige stoffen die / zijn als medisch in de zin de Wet op de medische toestemming vragen voor toestemming vragen voor aanschaf van deze stoffen aanschaf van deze en toedieningsapparatuur. stoffen en toedieningsapparatuur. Reglement Hulpmiddelen National Academic

8 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- en met daarbij behorende toedieningsapparatuur apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP en Flutter) De beoordeelt toestemming vragen voor vangen CPAP-apparatuur met toebehoren De medisch specialist beoordeelt toestemming vragen voor vangen trachea canule en toebehoren medisch speciaalzaak De U hebt geen voorafgaan- medisch specialist of u aan de beoordeelt de toestemming nodig. Tot de vergoeding behoren stomabeschermers voor mensen bij wie het strottenhoofd is verwijderd (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang. Medicatievernevelaars met toebehoren De beoordeelt toestemming vragen voor vangen losse voorzetkamers De beoordeelt of u aan de voldoet. Als uw hulpmid- toestemming vragen voor U hebt recht op dit aanschaf, vervanging en voorzetkamer die niet voorge- Reglement Hulpmiddelen National Academic

9 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- del vuld is met een medicijn. slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied De beoordeelt toestemming vragen voor vangen mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) KNO- of long De Gebruikstermijn beoordeelt toestemming vragen voor U kunt uw MRA beugel minimaal 5 jaar gebruiken. vangen U hebt geen recht op een MRA beugel als deze alleen wordt gebruikt ter vermindering van snurken. De MRA beugel moet op maat zijn gemaakt en individueel instelbaar zijn. Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie (artikel 2.10 Regeling zorgverzekering), zoals: hoortoestellen, maskeerder en oorstukjes StAr geregistreerd audicien en keurmerk Vanaf 16 jaar: De Eigen bijdrage: gecontracteerd beoordeelt toestemming vragen voor U bent een eigen bijdrage triage- verschuldigd van 25% van de audi- cien/audiologisc del voldoet. Als uw hulpmid- aanschafkosten. c.q. vervanging. h centrum vangen Gebruikstermijn Jonger dan 16 jaar en complexe auditieve zorg: audiologisch centrum U kunt uw hoortoestel en maskeerder minimaal 5 jaar gebruiken. Moet uw hoortoestel of maskeerder binnen 5 jaar vervangen worden, dan hebt u een verwijzing nodig van het audiologisch centrum. U Reglement Hulpmiddelen National Academic

10 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- hebt 24 maanden garantie op het hoortoestel en 6 maanden op reparaties. U hebt recht op vergoeding als uw gehoorverlies minimaal 35 db is. Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van medisch specialistische zorg. ringleidingen, infraroodapparatuur of FM-apparatuur StAr geregistreerd audicien en keurmerk gecontracteerd De Gebruikstermijn triage- beoordeelt toestemming vragen voor U kunt de apparatuur minimaal audi- 5 jaar gebruiken; u hebt 24 cien/audiologisc maanden garantie. h centrum vangen signaalhond, en een vergoeding voor de gebruikskosten van deze hond toestemming vragen voor met rapport ergotherapeut aanschaf, vervanging. Maximale vergoeding: toestemming vragen voor De vergoeding voor de ge- aanschaf en vervanging. Als uw eigen hond per 12 maanden. één van de opleidingsinstituten wordt opgeleid : blijft uw hond uw en hebt u recht op signaalhond die een substanti- U hebt alleen recht op een een vergoeding van de ele bijdrage levert aan uw kosten van de opleiding mobiliteit en de algemene of van uw hond. huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen als u volledig doof bent of als gevolg van een blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij die mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waar de zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert. Reglement Hulpmiddelen National Academic

11 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- Deze zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. solo-apparatuur met toebehoren audiologisch centrum De beoordeelt toestemming vragen voor vangen tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten (incl. speciale software voor teksttelefonie) audiologisch centrum of KNO- De beoordeelt toestemming vragen voor vangen wek- en waarschuwingsinstallaties audiologisch centrum of KNO- De Gebruikstermijn beoordeelt toestemming vragen voor U kunt de apparatuur minimaal 7 jaar gebruiken. U hebt 24 maanden garantie. BAHA (bone anchored hearing aid) met softband audiologisch centrum De U hebt alleen recht op een beoordeelt toestemming vragen voor BAHA als een BAHA-operatie niet tot de mogelijkheden behoort. Reglement Hulpmiddelen National Academic

12 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie (artikel 2.11 Regeling zorgverzekering), zoals: urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-i) De U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. beoordeelt of u aan de Normgebruik - onsteriele disposabel urine opvangzakken: 2 stuks per dag; - onsteriele semi-disposabele urine beenzakken; 1 stuk per 4 dagen; - onsteriele semi- disposabel urine nachtzakken; 1 stuk per 4 dagen. U hebt alleen recht op steriele urine opvangzakken bij een medische indicatie voor steriliteit. katheters, met blaasspoelvloeistoffen apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-i) De U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. beoordeelt of u aan de Normgebruik - katheters voor intermitterende katheterisatie 125 stuks per 4 weken, - verblijfskatheters van latex 1 stuk per 2 weken; - verblijfskatheters van latex/siliconen 1 stuk per 6 weken; - verblijfskatheters van siliconen en hydrogel 1 stuk per 8 weken; - condoomkatheter 1 stuk per dag. U hebt geen recht op blaasspoel-vloeistoffen die hyaluronzuur, acetylcysteïne of chondroïtinesulfaat bevatten. voorzieningen voor apotheek of De U hebt geen voorafgaan- Normgebruik colostoma Reglement Hulpmiddelen National Academic

13 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- stomapatiënten medisch speciaalzaak (DISW-is) beoordeelt of u aan de voldoet. de toestemming nodig. - tweedelig: 2,5 plakken per week, 4 zakjes per dag; - eendelig: 4 zakjes per dag. Normgebruik stomapluggen - tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag; - eendelig: 4 pluggen per dag. - Normgebruik ileostoma/urostoma - tweedelig: 4 plakken per week, 2 zakjes per dag; - eendelig: 2 zakjes per dag. - Normgebruik continentstoma - afdekpleister en katheters 2-6 per dag (afhankelijk van voorschrift). U hebt geen recht op een als het gaat om stomasteunbandages. U hebt wel recht op materiaal om stomazakjes te bevestigen aan het lichaam. uitwendige lichaamsgebonden en bij parastomale hernia (OIM) De Gebruikstermijn beoordeelt toestemming vragen voor - individueel gemaakt: 2 jaar; - confectie: 1 jaar. vangen U hebt geen recht op (vergoedin de kosten van) een a gaat om stomasteunbandages. incontinentieabsorptiematerialen voor verzekerden jonger dan 16 jaar apotheek of medisch speciaalzaak toestemming vragen voor aanschaf. Normgebruik toestemming vragen voor - bij urineverlies 300 stuks aanschaf. per kwartaal; - bij urine- en ontlastingverlies Reglement Hulpmiddelen National Academic

14 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- (DISW-i) 500 stuks per kwartaal. Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden incontinentieabsorptiematerialen niet vergoed. Kinderen van 3 en 4 jaar hebben alleen recht op incontinentieabsorptiematerialen als er sprake is van een niet bij de leeftijd horende (nietfysiologische) vorm van incontinentie. Wasbare materialen (slips en broekjes) en zwemluiers worden niet vergoed. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. incontinentieabsorptiematerialen voor verzekerden van 16 jaar en ouder apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-i) De beoordeelt of u aan de voldoet. aanschaf. : toestemming vragen voor U hebt geen recht op (vergoeding van de kosten van): - schoonmaak- en geurmiddelen - huidbeschermende middelen - kleding (behalve netbroekjes) - plaswekkers voor behandeling enuresis nocturna Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. anaaltampons apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-i) De beoordeelt of u aan de voldoet. toestemming vragen voor aanschaf beschermende apotheek of De Normgebruik Reglement Hulpmiddelen National Academic

15 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- onderleggers medisch speciaalzaak (DISW-i) beoordeelt of u aan de voldoet. toestemming vragen voor 1 onderlegger per dag. aanschaf. Wasbare onderleggers worden niet vergoed. Voorwaarde voor vergoeding van absorptie onderleggers is dat zodanige verzorgende handelingen op bed noodzakelijk zijn waarbij de bescherming van het bed niet toereikend is. In combinatie met lichaamsgedragen incontinentie- en/of stomamateriaal worden onderleggers niet vergoed, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-i) De U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. beoordeelt of u aan de Gebruikstermijn U hebt recht op 1 spoelapparaat per 3 jaar. Normgebruik U hebt recht op maximaal één irrigatiesleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Uitwendig lichaamsgebonden en gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem (artikel 2.12 Regeling zorgverzekering) Uitwendige lichaamsgebonden en ter correctie van gestoorde functies van het bewegings teem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan be ging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluiten sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige lichaamsgebonden en voor de ledematen of (OIM) De beoordeelt of u aan de voldoet. Als uw hulpmid- toestemming vragen voor - individueel gemaakt: 2 jaar; aanschaf, vervanging en - confectie: 1 jaar. Gebruikstermijn Reglement Hulpmiddelen National Academic

16 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- romp met correctie-, redressie- of immobilisatiefunctionaliteit del U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) een als dit noodzakelijk is bij een ernstige aandoening en waarbij u bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit. uitwendige lichaamsgebonden en ter opvang en positionering van het lichaam in liggende houding De beoordeelt toestemming vragen voor U hebt 1 jaar pasgarantie. vangen orthopedisch schoeisel (OSB) bevoegd verwijzer De Eigen bijdrage beoordeelt toestemming vragen voor - per paar; - paar. vangen Gebruikstermijn - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. orthopedische voorzieningen, aangebracht aan confectieschoeisel (OSB) bevoegd verwijzer De Gebruikstermijn beoordeelt toestemming vragen voor - jonger dan 16 jaar: 9 maand - vanaf 16 jaar: 15 maanden. vangen U hebt alleen recht op (vergoedi de kosten van) de aanpassing aa confectieschoen. U hebt geen re (vergoeding van de kosten van) schoenen. Hulpmiddelen, niet zijnde een voor verzorging of verpleging op bed als omschreven in ar 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het lopen, gebruiken van hand en arm, veranderen en hand Reglement Hulpmiddelen National Academic

17 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- ven van lichaamshouding, zich wassen en zorgdragen voor toiletgang, gebruik van communicatieapp tuur. U hebt geen recht op: a. en die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke take b. eenvoudige en te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken; c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-opsysteem be treft; d. eenvoudige en ter compensatie van beperkingen in het lopen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: rolstoelen voor kortdurend gebruik niet van toepassing De beoordeelt toestemming vragen voor U hebt recht op een rolstoel of u aan de aanschaf voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). drempelhulpen niet van toepassing beoordeelt De of u aan de aanschaf. toestemming vragen voor U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). loopwagens niet zijnde rollators De beoordeelt toestemming vragen voor vangen Reglement Hulpmiddelen National Academic

18 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- stoelen voorzien van een trippelfunctie De beoordeelt toestemming vragen voor U hebt geen recht op een aangepaste stoel waarbij de aanpassing enkel een sta-op systeem betreft. Als u het alleen nodig heeft voor beperkte of onzekere duur, kunt u zonder verwijzing van de contact opnemen met de. loopfietsen De U heeft recht op een loopfiets beoordeelt toestemming vragen voor als u niet kunt volstaan met een eenvoudig loop, zoals bijvoorbeeld een rollator. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: en ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie (bijvoorbeeld een robotarm of eetapparaat) De / beoordeelt toestemming vragen voor bladomslagapparatuur zorg- De toestemming vragen voor aan/behandelen of u aan de beoordeelt aanschaf, vervanging en d voorleesapparatuur De zorgaanbie- beoordeelt toestemming vragen voor Reglement Hulpmiddelen National Academic

19 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- daisyspeler voor motorisch gehandicapten der/behandelen d toestemming /behandelen vragen voor de toestemming vragen voor eerste verstrekking. Als aanschaf, vervanging en d uw gerepareerd of hulphonden (ADLhonden) toestemming vragen voor met rapport ergotherapeut aanschaf, vervanging. toestemming vragen voor U hebt alleen recht op een aanschaf en vervanging. hulphond die een substantiële bijdrage levert aan uw mobiliteit en uw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, als u als gevolg van blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij uw mobiliteit of bij uw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waar uw zelfstandigheid wordt vergroot en uw beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. een tegemoetkoming in de gebruikskosten van hulphonden niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing Maximale vergoeding toestemming vragen voor De vergoeding bedraagt vergoeding maanden. Reglement Hulpmiddelen National Academic

20 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- apparatuur voor omgevingsbediening zorg- De toestemming vragen voor aan/behandelen of u aan de beoordeelt aanschaf, vervanging en d Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding aangepaste tafels De beoordeelt toestemming vragen voor vangen aangepaste stoelen De beoordeelt toestemming vragen voor U hebt geen recht op een stoel met enkel een sta-op functie. vangen Sta-opstoelen verstrekt vóór 1 januari 2009 zijn uw of worden de opgehaald. De keuze is aan u. transferen niet van toepassing beoordeelt De of u aan de U hebt recht op deze hulpmid- toestemming vragen voor delen voor zover het zorg aanschaf, vervanging en betreft van beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). (dynamische) lig-, sta- en zitorthesen inclusief antidecubituszitkussens De beoordeelt toestemming vragen voor Lig-, sta, en zitorthesen die onderdeel zijn van een rolstoel of een kinderduwwandelwagen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u de rolstoel Reglement Hulpmiddelen National Academic

21 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- of de kinderduwwandelwagen ook van ons in heeft. anti-decubitus zitkussens De beoordeelt toestemming vragen voor Een anti-decubitus kussen die onderdeel is van een rolstoel of een kinderduwwandelwagen komt alleen voor vergoeding in aanmerking als u de rolstoel of kinderduwwandelwagen ook van ons in heeft. Indien u het enkel nodig heeft voor beperkte of onzekere duur, kunt u zonder voorschrift van de contact opnemen met de. lucht- en windring niet van toepassing beoordeelt De of u aan de aanschaf. toestemming vragen voor U hebt recht op deze en voor zover het zorg betreft van beperkte of onzekere duur( richttermijn: 26 weken) Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen niet van toepassing beoordeelt De of u aan de toestemming vragen voor U hebt recht op deze aanschaf. voor zover het zorg betreft van b perkte of onzekere duur (richtter 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur in- en uitvoerapparatuur De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor U hebt recht op deze hulpmid- delen inclusief de daartoe d benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades daar- van, alsmede accessoires voor Reglement Hulpmiddelen National Academic

22 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- een computer, aangepast aan een lichamelijke handicap. telefoons en telefoneeren voor mensen met een motorische beperking De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor U hebt recht op: - en voor het d kiezen van telefoonnummers; - telefoonhoornhouders; - met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons. Uitwendige en gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie (artikel 2.13 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog verwante structuren, zoals: lenzen; contactlenzen, corneale lenzen oog optometrist en bandagelenzen met een visuscorrigerende werking toestemming vragen voor de toestemming vragen voor U hebt alleen recht op (vergoe- eerste aanschaf. Als uw vervangen u bij de aanschaf en vervanging. ding van de kosten van) lenzen als u voldoet aan de criteria van de Regeling zorgverzekering. U hebt alleen recht op (vergoeding van de kosten van) lenzen als er een aantoonbare meerwaarde is ten opzichte van een bril. Bent u jonger dan 18? Dan hebt u recht op: lenzen als er sprake is van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste -6 dioptrieën; brillenglazen of filterglazen als u: een indicatie hebt voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; aan één of beide ogen bent Reglement Hulpmiddelen National Academic

23 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- geopereerd vanwege een lensafwijking, of; lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Eigen bijdrage U bent een eigen bijdrage verschuldigd van: - lenzen langer dan 1 jaar gebruikt; - u de lenzen korter dan een jaar gebruikt; - als het gaat om gebruik van een lens met een gebruiksduur korter dan 1 jaar; - llenglas met per kalenderjaar. bijzondere optische en, ptosisbrillen en kappenbrillen kijkersystemen en op de bril bevestigde telescopen voor veraf of dichtbij optometrist De /behandelen of u aan de aanschaf en vervanging. beoordeelt toestemming vragen voor d oog optometrist De. /behandelen of u aan de aanschaf en vervanging. beoordeelt toestemming vragen voor d oog Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicati paratuur, zoals: tafel- en statief- De Reglement Hulpmiddelen National Academic

24 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- loepen in- en uitvoerapparatuur computerprogrammatuur /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d oog De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d vangen De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d vangen memorecorders De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d daisyspeler voor visueel gehandicapten voorleesapparatuur toestemming /behandelen vragen voor de toestemming vragen voor eerste verstrekking. Als aanschaf, vervanging en d uw gerepareerd of toestemming zorgaanbie- vragen voor de toestemming vragen voor Reglement Hulpmiddelen National Academic

25 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- der/behandelen eerste verstrekking. Als d uw gerepareerd of aanschaf, vervanging en voorleesapparatuur voor tvondertiteling De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d beeldschermloepen De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d oog spraaksoftware voor mobiele telefoons tactielleesapparatuur met toebehoren /behandelen De toestemming vragen voor beoordeelt aanschaf of vervanging. d oog of u aan de De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d vangen Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: Reglement Hulpmiddelen National Academic

26 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- blindentaststokken De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d blindengeleidehond een tegemoetkoming in de gesing niet van toepasbruikskosten van een blindengeleidehond toestemming vragen voor oog met rapport instelling voor visueel aanschaf, vervanging. gehandicapten niet van toepassing niet van toepassing toestemming vragen voor aanschaf en vervanging. Maximale vergoeding toestemming vragen voor De vergoeding bedraagt vergoeding. Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming (artikel 2.15 Regeling zorgverzekering), zoals: kappen ter bescherming van de schedel (OIM) De Gebruikstermijn beoordeelt toestemming vragen voor 2 jaar vangen bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking oog De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor aanschaf en vervanging. verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aan apotheek of De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor Verbandmiddelen zijn pro- aanschaf en vervanging. ducten voor wondverzorging en Reglement Hulpmiddelen National Academic

27 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- doening waarbij langdurige behandeling met deze middelen is aangewezen. medisch speciaalzaak (DISW) -preventie met als functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. U hebt daarom geen recht op (vergoeding van de kosten van) kragen. U hebt ook geen recht op verbandmiddelen bij eenvoudige of kortdurende letsels waarbij medische hulp noodzakelijk is (zoals hechtwondjes, schaafwonden en verstuiking). Een verbandhandschoen tegen het krabben wordt ook vergoed. Verbandkleding wordt alleen vergoed als andere oplossingen niet volstaan. Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (artikel 2.16 Regeling zorgverzekering), zoals: pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) apotheek De beoordeelt of u aan de U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) apotheek De beoordeelt of u aan de U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. Injectiespuiten (artikel 2.19 Regeling zorgverzekering), zoals: injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren apotheek of medisch speciaalzaak De beoordeelt of u aan de U hebt geen voorafgaan- de toestemming nodig. U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) injectiespuiten in combinatie met vergoedbare medicatie waarbij de aandoening langdurig gebruik Reglement Hulpmiddelen National Academic

28 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- nodig maakt. Injectiespuiten worden ook vergoed voor het spuiten van een PEG voedingssonde. Uitwendige en te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe (artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering), zoals: therapeutisch elastische kousen (arm en been) (TEK) therapeutisch elastische kousen (TEK) De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor U hebt recht op 12 maanden aanschaf en vervanging. zorggarantie. U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) elastische kousen vanaf drukklasse 2. aan- en/of uittrekhulp voor therapeu- tisch elastische kousen therapeutisch elastische kousen De beoordeelt toestemming vragen voor vangen mechanische lymfoedeem compressieapparatuur De medisch specialist beoordeelt toestemming vragen voor vangen toebehoren bij het zwachtelen (TEK) De beoordeelt of u aan de voldoet. toestemming vragen voor zwachtelen is een voortraject aanschaf en herhaling. : tot therapeutisch elastische kousen. Voor behandeling gedurende 2 maanden hebt u recht op (vergoeding van de kosten van) maximaal 4 zwachtels en een rol hechtpleister en Reglement Hulpmiddelen National Academic

29 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- eventueel buisverband en polstermateriaal. Uitwendige en te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem (artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering) zelfmeetapparatuur trombosedienst en toebehoren voor bloedstollingstijden De beoordeelt toestemming vragen voor vangen Uitwendige en te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel (artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering), zoals: bloedglucosemeter, insulinepen, teststrips en lancetten apotheek of medisch speciaalzaak (DISW-d) De Normgebruik beoordeelt toestemming vragen voor Per insuline injectie wordt 1 of u aan de aanschaf. lancet en 1 teststrip vergoed. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen op voorschrift van de een voorgeschreven hoger aantal strips en lancetten worden verstrekt. Maximum aantal - Nagenoeg uitbehandeld met orale middelen eenmalig 100 lancetten en 100 strips. - 1 insulinepen per insulinesoort per verzekerde, 1 reservepen per 36 maanden. injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie apotheek of medisch speciaalzaak De U hebt geen voorafgaande toestemming nodig. beoordeelt of u aan de Reglement Hulpmiddelen National Academic

30 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- (DISW-d) draagbare, uitwendige insulinepompen medisch speciaalzaak (DISW-d) De medisch specialist beoordeelt toestemming vragen voor U hebt geen recht op een reserv insulinepomp. U hebt wel recht o vakantieleenpomp. toebehoren bij insulinepompen (infusiesets, niet voorgevulde ampullen/reservoirs, canule, katheter, inbreng-systeem, adapter, etc.) medisch speciaalzaak (DISW-d) De medisch specia- beoordeelt list of u aan de toestemming vragen voor Batterijen worden zonder kosten aanschaf en vervanging. toebehoren geleverd. Draagbare, uitwendige infuuspompen (artikel 2.22 Regeling zorgverzekering), zoals: draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren De medisch specialist beoordeelt toestemming vragen voor vangen Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen (artikel 2.23 Regeling zorgverzekering), zoals: verbandschoenen (OSB) bevoegd verwijzer De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor U hebt recht op een maximale aanschaf en vervanging. Maximale vergoeding 52 per verstrekking. U hebt 6 maanden garantie. allergeenvrije schoenen bevoegd verwijzer De beoordeelt Maximale vergoeding toestemming vragen voor - jonger dan 16 jaar: maxima- Reglement Hulpmiddelen National Academic

31 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- (OSB) 71 eigen bijdrage); vangen - vanaf 16 jaar maximale 141,50 eigen bijdrage). Gebruikstermijn - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding (artikel 2.24 Regeling zorgverzekering) niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor aanschaf en vervanging. uitwendige voedingspompen met toebehoren De beoordeelt toestemming vragen voor vangen uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding De beoordeelt toestemming vragen voor of u aan de aanschaf en vervanging. Reglement Hulpmiddelen National Academic

32 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- Uitwendige en gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken (artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering), zoals: spraakvervangende en De zorgaanbie- beoordeelt der/behandelart of u aan de s toestemming vragen voor aanschaf, vervanging en computerprogrammatuur of software- toepassingen voor een ander systeem (bijvoorbeeld software voor mobiele teksttelefonie) De /behandelen beoordeelt toestemming vragen voor d Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering (artikel 2.26 Regeling zorgverzekering), zoals: daisyspelers voor dyslectici toestemming /behandelen vragen voor de toestemming vragen voor Als de daisyspeler nodig is als eerste verstrekking. Als aanschaf, vervanging en onderdeel van de dyslexiezorg, d uw gerepareerd moet er een verklaring van of e- zig zijn, afgegeven een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog. persoonlijke alarme- ringsapparatuur De U heeft alleen recht op (vergoeding van de kosten van) beoordeelt toestemming vragen voor deze apparatuur als u: - lichamelijk gehandicapt bent en een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te Reglement Hulpmiddelen National Academic

33 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- voorkomen; - bovendien gedurende langere tijd op u- zelf bent aangewezen - in een noodsituatie niet in staat bent de telefoon zelfstandig te bedienen. Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren (artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering) uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (TENS) met toebehoren De medisch specialist beoordeelt toestemming vragen voor U hebt alleen recht op de TENS als u bekend bent met de TENS en u hiermee een verbetering bereikt, die u niet op eenvoudi- ger manier kunt bereiken. Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed (artikel 2.17 Regeling zorgverzekering), zoals: bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen De beoordeelt toestemming vragen voor vangen antidecubitusbedden, -matrassen en - overtrekken De beoordeelt toestemming vragen voor vangen dekenbogen,glij- en De Reglement Hulpmiddelen National Academic

34 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- rollakens, onrusthekken,, bedrugsteunen, infuusstandaarden en bedleestafels beoordeelt toestemming vragen voor vangen Bedgalgen (papegaaien) en hulpmid- delen voor het zelfstandig uit bed komen De beoordeelt toestemming vragen voor vangen bedbeschermende onderleggers De beoordeelt of u aan de toestemming vragen voor U hebt recht op vergoeding als aanschaf of vervanging. het verlies van bloed of exsudaat dusdanige problemen oplevert dat deze alleen een bedbeschermende onderlegger kan worden ondervangen. bedverkorters, - verlengers en bedverhogers (klossen) De beoordeelt toestemming vragen voor vangen ondersteken De beoordeelt toestemming vragen voor Reglement Hulpmiddelen National Academic

35 Overzicht en en nadere (vervolg) niet- Met thuisdialyse samenhangende kosten (artikel 2.29 Regeling zorgverzekering), zoals: Vergoeding van woningaanpassingen en de redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen (zoals extra stroomkosten) De medisch specia- beoordeelt list of u aan de voldoet. toestemming vragen voor U hebt alleen recht op een aanschaf, vervanging en bijdrage voor aanpassingen aan de woning bij peritoneaal- of hemodialyse. Kijk voor meer informatie op onze website. U vindt hier onder andere informatie over de maximale vergoedingen bij thuisdialyse. Reglement Hulpmiddelen National Academic

36

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

D Reglement hulpmiddelen Bewuzt 2013

D Reglement hulpmiddelen Bewuzt 2013 D0802-201210 Reglement en Bewuzt 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en VGZ 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013 Reglement en ZEKUR 2013 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN ZEKUR 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2013 1 Reglement en UMC 2013 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

1. Algemeen Begripsomschrijvingen Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen Begripsomschrijvingen Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en IZA 2013 2 Reglement en IZA 2013 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015 Reglement Hulpmiddelen VGZ l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 I Algemeen Dit reglement en hoort bij artikel 24, Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement en 2015 D0202-201410 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen 2 II Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen 2015 inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. Begripsomschrijvingen 1 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 2 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Reglement en IZA 2012 2 Reglement en IZA 2012 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector IZA De voor de publieke sector Reglement hulpmiddelen IZA 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 Reglement hulpmiddelen IZA 2011 IZA De voor de publieke sector Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2.

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 5 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate

Nadere informatie

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart.

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart. Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen 2015 Be smart. Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011

Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011 Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016 Reglement en ZEKUR 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2016

Reglement hulpmiddelen 2016 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2016 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

hulpmiddelen 2016 reglement Informatie voor de verzekerde

hulpmiddelen 2016 reglement Informatie voor de verzekerde en 2016 reglement Informatie voor de verzekerde Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2018 D

Reglement hulpmiddelen 2018 D Reglement hulpmiddelen 2018 D0202-201710 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016 Reglement hulpmiddelen 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2017 D

Reglement hulpmiddelen 2017 D Reglement hulpmiddelen 2017 D0202-201701 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2017 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2017 D

Reglement hulpmiddelen 2017 D Reglement hulpmiddelen 2017 D0202-201610 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. ZorgDirect 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. ZorgDirect 2018 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Salland Zorgverzekeringen 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012 2012 Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 2014 Artikel 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017 Ditzo Vastgestelde maximum tarieven hulpmiddelen Publicatie: 19-11-2016 Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen Publicatie d.d. 19 november 2016 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde leveranciers Artikel Reglement hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddelen Maximale vergoeding (incl. BTW) of eigen 4.1 Uitwendige

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016. HollandZorg 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015

Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Behandeling Basisverzekering Principe Polis Basisverzekering Restitutie Polis Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel 80% van

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2018

Reglement hulpmiddelen 2018 Reglement hulpmiddelen 2018 121117SVB Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 - Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief Toelichting 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Arbeidstijd 82,00

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Drukwerkcode Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Stemprothesen

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel Maximale vergoeding (inclusief BTW) Gebruikstermijn 4.1 Uitwendige hulpmiddelen

Nadere informatie

Zie omschrijving 4.1.1 tot en met 4.1.5

Zie omschrijving 4.1.1 tot en met 4.1.5 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel Select 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie