NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015"

Transcriptie

1 Reglement hulpmiddelen 2015

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 5 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn 5 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan 5 Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel 7 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie 10 Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 12 Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem 15 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 21 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 25 Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid 25 Injectiespuiten 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem 28 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel 29 Draagbare, uitwendige infuuspompen 30 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 30 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken 31 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 31 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren 32 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 32 Met thuisdialyse samenhangende kosten 33 2 / 33

3 1. Algemeen Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 34, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van National Academic Ruime Keuze Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 4.17 Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van de Modelovereenkomst Zorgzaam. 3 / 33

4 2. Begripsomschrijvingen Expertisecentrum Een expertise centrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertise centrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De gecontracteerde expertise centra vindt u op onze website. S.E.M.H.-certificering S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een S.E.M.H.-certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteitseisen. Daarnaast mag u van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor uw privacy en dat u binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen. Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor hulpmiddelen, waaronder: - Mammacare (MMC), specialisten op het gebied van mammacare; - Medisch speciaalzaken (DISW), leveranciers van verbruiksartikelen, gespecificeerd naar DISW-d voor diabetesmaterialen, DISW-i voor incontinentiematerialen en DISW-s voor stomamaterialen; - Orthopedische Instrument Makerijen (OIM), specialisten voor pro- en orthesen; - Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB); - Leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK). StAr geregistreerd audicien StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. De audiciens moeten StAr geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keurmerk De Audicien. U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. De dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er worden geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt. U kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen. Hoortoestellen worden eerst op proef verstrekt. U hebt de mogelijkheid meerdere toestellen uit te proberen. Pas als u tevreden bent volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kunt u een beroep doen op de Stichting Audicienregister. Meer informatie kunt u nalezen op de site 4 / 33

5 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden U kunt in onderstaand overzicht zoeken naar het hulpmiddel of verbandmiddel. Als u de Control en F toets tegelijkertijd indrukt, verschijnt er een zoekscherm. U kunt in dit zoekscherm het hulp- of verbandmiddel invoeren. Als u daarna op Enter drukt, ziet u het hulpmiddel staan. Iedere keer als u op Enter drukt, wordt het hulpmiddel in de tekst gezocht. Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn (artikel 2.6 onderdeel g Regeling zorgverzekering) kappen ter eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn bescherming gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen 2 jaar van de schedel (OIM) beoordeelt of u aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en voldoet en vraagt reparatie. voor u bij ons toestemming aan. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan (artikel 2.8 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bruikleen S.E.M.H.- gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden bovenste gecertificeerd teerd zorgaanbieder toestemming vragen Stompkousen zijn onderdeel van extremiteiten, (OIM) centrum of beoordeelt of u aan voor aanschaf, de zorg. Stompkousen worden in inclusief behandelend de voorwaarden vervanging en eigendom verstrekt. oplaadinrichting arts en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energie- voorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderdelen van eigendom S.E.M.H.- gecontracteerd De gecontracteerde U moet zelf bij ons het menselijk gecertificeerd expertise zorgaanbieder toestemming vragen lichaam, als het (OIM) centrum of beoordeelt of u aan voor aanschaf, een uitvoering in behandelend de voorwaarden vervanging en siliconen betreft arts voldoet en vraagt reparatie. voor u bij ons toestemming aan. 5 / 33

6 de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt eenmaal per 2 jaar recht op gebruiksklare (MMC) beoordeelt of u voor aanschaf of een prothese. U hebt 2 jaar garantie. prothese voor aan de voorwaarden vervanging. uitwendige voldoet. Als uw hulptoepassing middel vervangen kunt u bij de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt eenmaal per 2 jaar recht op afzonderlijk (MMC) beoordeelt of u voor aanschaf, een prothese. U hebt 2 jaar garantie. vervaardigd voor aan de voorwaarden vervanging en uitwendige voldoet en vraagt reparatie. toepassing voor u bij ons toestemming aan. de stembanden, eigendom medisch behandelend De gecontracteerde U hebt geen Bijzonderheden zoals stem- speciaalzaak arts zorgaanbieder voorafgaande Als plaatsing of vervanging van deze prothesen en beoordeelt of u aan toestemming nodig. hulpmiddelen plaatsvindt in een spraakversterkers de voorwaarden ziekenhuis of op de polikliniek valt dit al dan niet voldoet. Als uw hulp- onder medisch specialistische zorg. gecombineerd het haar als sprake eigendom kappersdiploma behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden is van gehele of arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt alleen recht op (de vergoeding gedeeltelijke beoordeelt of u aan voor aanschaf, van de kosten van) een pruik. U hebt kaalhoofdigheid de voorwaarden vervanging en geen recht op mutssja s, haarbanden, als gevolg van sjaaltjes en andere (gedeeltelijke) een medische hoofdbedekkingen. aandoening of U hebt geen recht op een pruik als er behandeling van sprake is van klassieke mannelijke medische aard kaalheid (alopecia androgenetica). Bent u een man? Dan Maximale vergoeding vraagt de gecontrac- U hebt eens per 12 maanden recht op teer de vergoeding van een pruik tot maxivoor u bij ons maal 414,50. Daarnaast hebt u eens toestemming aan. per 5 jaar recht op een vergoeding tot maximaal 414,50 voor een reserve pruik als u daar redelijkerwijs op bent bent aangewezen. 6 / 33

7 Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons U hebt 6 maanden pasgarantie. zoals volledige arts zorgaanbieder toestemming vragen oogprothesen beoordeelt of u aan voor aanschaf, (inclusief de voorwaarden vervanging en scleraschalen) scleralenzen eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons met ingekleurde oogarts zorgaanbieder toestemming vragen iris of pupil beoordeelt of u aan voor aanschaf, zonder de voorwaarden vervanging en visuscorrectie het gelaat, zoals eigendom behandelend U moet zelf bij ons U moet zelf bij ons gelaatsprothesen medisch toestemming vragen toestemming vragen specialist voor aanschaf, voor aanschaf, vervanging en vervanging en reparatie. reparatie. Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel (artikel 2.9 Regeling zorgverzekering) Bijzonderheden: U hebt geen recht op een hulpmiddel als er alleen sprake is van een indicatie snurken. Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: zuurstof eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden arts zorgaanbieder toestemming vragen De zorgaanbieder regelt voor u beoordeelt of u aan voor aanschaf zuurstof tijdens het vervoer en verblijf de voorwaarden op een buitenlands vakantieadres. voldoet. Als uw hulp- De zorgaanbieder mag de extra kosten hiervoor bij u in rekening brengen tot maximaal 8 per dag (incl. btw). U moet zelf de zuurstof in het vliegtuig met uw luchtvaartmaat schappij regelen. De zuurstof tijdens de vliegreis komt niet voor vergoeding in aanmerking. 7 / 33

8 zuurstofapparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons met toebehoren arts zorgaanbieder toestemming vragen en vergoeding beoordeelt of u aan voor aanschaf, van stroomkosten de voorwaarden vervanging en overige stoffen die eigendom/ behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons gecertificeerd zijn bruikleen arts zorgaanbieder toestemming vragen als medisch hulp- beoordeelt of u aan voor aanschaf van middel in de zin de voorwaarden deze stoffen en van de Wet op de voldoet en vraagt toedieningsapparatuur. medische hulp- voor u bij ons middelen met toestemming aan. daarbij behorende toedieningsapparatuur apparatuur voor bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons positieve arts zorgaanbieder toestemming vragen uitademingsdruk beoordeelt of u aan voor aanschaf, (PEP en Flutter) de voorwaarden vervanging en CPAP-apparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons met toebehoren medisch zorgaanbieder toestemming vragen specialist beoordeelt of u aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en 8 / 33

9 trachea canule eigendom medisch behandelend De gecontracteerde U hebt geen Bijzonderheden en toebehoren speciaalzaak arts zorgaanbieder voorafgaande Tot de vergoeding behoren beoordeelt of u aan toestemming nodig. stomabeschermers voor mensen bij de voorwaarden wie het strottenhoofd is verwijderd voldoet. Als uw hulp- (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang en noodzakelijke verbruiksartikelen. medicatie- bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons vernevelaars arts zorgaanbieder toestemming vragen met toebehoren beoordeelt of u aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en losse eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden voorzetkamers arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op dit hulpmiddel als het beoordeelt of u aan voor aanschaf, gaat om een losse voorzetkamer die de voorwaarden vervanging en niet voorgevuld is met een medicijn. slijmuitzuig- bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons apparatuur voor arts zorgaanbieder toestemming vragen het wegzuigen beoordeelt of u aan voor aanschaf, van slijm uit het de voorwaarden vervanging en mond- of keel- gebied 9 / 33

10 mandibulair eigendom KNO- of De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn repositie longarts zorgaanbieder toestemming vragen U kunt uw MRA beugel minimaal apparaat beoordeelt of u aan voor aanschaf, 5 jaar gebruiken. (MRA beugel) de voorwaarden vervanging en Bijzonderheden U hebt geen recht op een MRA beugel als deze alleen wordt gebruikt ter vermindering van snurken. De MRA beugel moet op maat zijn gemaakt en individueel instelbaar zijn. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie (artikel 2.10 Regeling zorgverzekering), zoals: hoortoestellen, eigendom StAr geregistreerd Vanaf 18 jaar: De gecontracteerde U moet zelf bij ons Eigen bijdrage maskeerder audicien die werkt gecontrac- zorgaanbieder toestemming vragen U bent een eigen bijdrage verschuldigd en oorstukjes in een winkel met teerd triage- beoordeelt of u aan voor aanschaf, van 25% van de aanschafkosten. het keurmerk audicien/ de voorwaarden vervanging en De Audicien audiologisch Gebruikstermijn centrum U kunt uw hoortoestel en maskeerder minimaal 5 jaar gebruiken. Moet uw Jonger dan hoortoestel of maskeerder binnen 5 18 jaar, jaar vervangen worden, dan hebt u complexe een verwijzing nodig van het audioauditieve logisch centrum. U hebt 24 maanden zorg en garantie op het hoortoestel en hoortoestellen 6 maanden op reparaties. die niet in de database zijn Bijzonderheden opgenomen: U hebt recht op vergoeding als uw audiologisch gehoorverlies minimaal 35 db is. centrum Op basis van het ZN-keuze protocol wordt bepaald op welk type hoortoestel u recht hebt. Kijk voor meer informatie op onze website. Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van medisch specialistische zorg. ringleidingen, eigendom StAr geregistreerd gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn infrarood- audicien en teerd triage- zorgaanbieder toestemming vragen U kunt de apparatuur minimaal apparatuur keurmerk audicien/ beoordeelt of u aan voor aanschaf, 5 jaar gebruiken; u hebt 24 maanden FM-apparatuur De Audicien audiologisch de voorwaarden vervanging en garantie. of daarmee gelijk centrum te stellen 10 / 33

11 signaalhond, bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Maximale vergoeding en een vergoeding arts met zorgaanbieder toestemming vragen De vergoeding voor de gebruikskosten voor de gebruiks- rapport ergo- beoordeelt of u aan voor aanschaf en bedraagt per 12 maanden kosten van deze therapeut de voorwaarden vervanging. Als uw ( 87,50 per maand). hond voldoet en vraagt eigen hond door één voor u bij ons van de opleidings- Bijzonderheden toestemming aan. instituten wordt U hebt alleen recht op een signaalopgeleid blijft uw hond die een substantiële bijdrage hond uw eigendom levert aan uw mobiliteit en de en hebt u recht op algemene of huishoudelijke een vergoeding van dagelijkse levensverrichtingen de kosten van de als u volledig doof bent of als gevolg opleiding van uw hond. van blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij die mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor de zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. solo-apparatuur bruikleen audiologisch De gecontracteerde U moet zelf bij ons met toebehoren centrum zorgaanbieder toestemming vragen beoordeelt of u aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en softwarelicentie bruikleen audiologisch De gecontracteerde U moet zelf bij ons voor teksttelefoon- centrum of zorgaanbieder toestemming vragen mogelijkheden op KNO-arts beoordeelt of u aan voor aanschaf, pc, tablet en de voorwaarden vervanging en mobiele telefoon 11 / 33

12 wek- en bruikleen audiologisch De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn waarschuwings- centrum of zorgaanbieder toestemming vragen U kunt de apparatuur minimaal installaties KNO-arts beoordeelt of u aan voor aanschaf, 7 jaar gebruiken. U hebt 24 maanden de voorwaarden vervanging en garantie. hooraanpassingen bruikleen audiologisch De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden op en voor de centrum zorgaanbieder toestemming vragen Wilt u in uw aanvraag omschrijven werkplek beoordeelt of u aan voor aanschaf, welk hulpmiddel u nodig hebt en de voorwaarden vervanging en waarom? Wilt u ook een motivatie voldoet en vraagt reparatie. van uw werkgever meesturen? voor u bij ons toestemming aan. BAHA (bone bruikleen audiologisch De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden anchored centrum zorgaanbieder toestemming vragen U hebt alleen recht op een BAHA hearing aid) beoordeelt of u aan voor aanschaf, als een BAHA-operatie niet tot de met softband de voorwaarden vervanging en mogelijkheden behoort. Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie (artikel 2.11 Regeling zorgverzekering), zoals: urine- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik opvangzakken S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - onsteriele disposabel urinemet de gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. opvangzakken: 2 stuks per dag; noodzakelijke medisch de voorwaarden - onsteriele semi-disposabele urine hulpstukken speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- beenzakken: 1 stuk per 4 dagen; ter bevestiging (DISW-i) - onsteriele semi-disposabel urineaan het been nachtzakken: 1 stuk per 4 dagen. of bed Bijzonderheden U hebt alleen recht op steriele urineopvangzakken bij een medische indicatie voor steriliteit. 12 / 33

13 katheters met eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik blaasspoel- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - katheters voor intermitterende vloeistoffen gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. katheterisatie: 125 stuks per medisch de voorwaarden 4 weken; speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- - verblijfskatheters van latex: (DISW-i) 1 stuk per 2 weken; - verblijfskatheters van latex/siliconen: 1 stuk per 6 weken; - verblijfskatheters van siliconen en hydrogel: 1 stuk per 8 weken; - condoomkatheter: 1 stuk per dag. Bijzonderheden U hebt geen recht op blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne bevatten. voorzieningen eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik colostoma voor stoma- gecertificeerd arts of zorgaanbieder toestemming vragen - tweedelig: 2,5 plakken per week, patiënten medisch gespeciali- beoordeelt of u aan voor aanschaf. 4 zakjes per dag; speciaalzaak seerde de voorwaarden - eendelig: 4 zakjes per dag. (DISW-i) verpleeg- voldoet. kundige Normgebruik stomapluggen - tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag; - eendelig: 4 pluggen per dag. Normgebruik ileostoma/urostoma - tweedelig: 4 plakken per week, 2 zakjes per dag; - eendelig: 2 zakjes per dag. Normgebruik continentstoma - afdekpleister en katheters: 2-6 per dag (afhankelijk van voorschrift). Bijzonderheden U hebt geen recht op een hulpmiddel als het gaat om stomasteunbandages. U hebt wel recht op materiaal om stomazakjes te bevestigen aan het lichaam. uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen bij (OIM) beoordeelt of u aan voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. parastomale hernia de voorwaarden vervanging en 13 / 33

14 incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - bij urineverlies: 300 stuks materialen voor gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. per kwartaal; verzekerden medisch de voorwaarden - bij urine- en ontlastingverlies: jonger dan 16 jaar speciaalzaak voldoet en vraagt 500 stuks per kwartaal. (DISW-i) voor u bij ons toestemming aan. Bijzonderheden Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden incontinentie-absorptiematerialen niet vergoed. Kinderen van 3 en 4 jaar hebben alleen recht op incontinentieabsorptiematerialen als er sprake is van een niet bij de leeftijd horende (nietfysiologische) vorm van incontinentie. Wasbare materialen (slips en broekjes) en zwemluiers worden niet vergoed. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt geen recht op (vergoeding van materialen voor gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. de kosten van): verzekerden medisch de voorwaarden - schoonmaak- en geurmiddelen; van 16 jaar en speciaalzaak voldoet. - huidbeschermende middelen; ouder (DISW-i) - kleding (behalve netbroekjes); - plaswekkers voor behandeling enuresis nocturna. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. anaaltampons eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden speciaalzaak voldoet. (DISW-i) beschermende eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik onderleggers S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen 1 onderlegger per dag. gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden Bijzonderheden speciaalzaak voldoet. Wasbare onderleggers worden niet (DISW-i) vergoed. Voorwaarde voor vergoeding van absorptie onderleggers is dat zodanige verzorgende handelingen op bed noodzakelijk zijn waarbij de bescherming van het bed niet toereikend is. In combinatie met lichaamsgedragen incontinentie- en/of stomamateriaal worden onderleggers niet vergoed, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. 14 / 33

15 spoelapparatuur eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U hebt geen vooraf- Gebruikstermijn voor anaal- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder gaande toestemming U hebt recht op 1 spoelapparaat spoelen gecertificeerd beoordeelt of u aan nodig. per 3 jaar. (irrigatiepomp) medisch de voorwaarden speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- Normgebruik (DISW-i) U hebt recht op maximaal één irrigatieof vervangen moet sleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem (artikel 2.12 Regeling zorgverzekering) Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen voor (OIM) beoordeelt of u aan voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. de ledematen de voorwaarden vervanging en of romp met Bijzonderheden correctie-, U hebt recht op (vergoeding van de redressie- of kosten van) een hulpmiddel als dit immobilisatie- noodzakelijk is bij een ernstige aanfunctionaliteit doening en waarbij u bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit hulpmiddel. uitwendige eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden lichaamsgebonden arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt 1 jaar pasgarantie. hulpmiddelen ter beoordeelt of u aan voor aanschaf, opvang en de voorwaarden vervanging en positionering van het lichaam in liggende houding orthopedisch eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Eigen bijdrage schoeisel gecertificeerd arts of een zorgaanbieder toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 70 per paar; (OSB) gecontrac- beoordeelt of u aan voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 140,50 per paar. teerd ortho- de voorwaarden vervanging en pedisch Gebruikstermijn schoenmaker - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; met S.E.M.H. - vanaf 16 jaar: 15 maanden. erkenning OSB 15 / 33

16 orthopedische eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Gebruikstermijn voorzieningen, gecertificeerd arts of een zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; aangebracht aan (OSB) gecontrac- deelt of u aan de voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 15 maanden. confectieschoeisel teerd ortho- voorwaarden voldoet. vervanging en pedisch Als uw hulpmiddel reparatie. Bijzonderheden schoenmaker gerepareerd of ver- U hebt alleen recht op (vergoeding met S.E.M.H. vangen van de kosten van) de aanpassing aan erkenning kunt u bij de zorg- de confectieschoen. OSB aanbieder Hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging of verpleging op bed als omschreven in artikel 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het lopen, gebruiken van hand en arm, veranderen en handhaven van lichaamshouding, zich wassen en zorgdragen voor toiletgang, gebruik van communicatieapparatuur. U hebt geen recht op: a. hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken; b. eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken; c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-op systeem betreft; d. eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: rolstoelen voor bruikleen niet van De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden kortdurend toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen U hebt recht op een rolstoel voor gebruik deelt of u aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als uw hulpmiddel kunt u bij drempelhulpen bruikleen niet van De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen U hebt recht op deze hulpmiddelen voor deelt of u aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als uw hulpmiddel kunt u bij loopwagens bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons niet zijnde arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen rollators deelt of u aan de voor aanschaf, voorwaarden voldoet. vervanging en Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij 16 / 33

17 stoelen voorzien bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden van een trippel- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen U hebt geen recht op een aangepaste functie deelt of u aan de voor aanschaf, stoel waarbij de aanpassing enkel een voorwaarden voldoet. vervanging en sta-op systeem betreft. Als uw hulpmiddel reparatie. gerepareerd of ver- Als u het hulpmiddel alleen nodig hebt vangen voor beperkte of onzekere duur, kunt u kunt u bij de zorg- zonder verwijzing van de arts contact aanbieder opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. loopfietsen bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons U hebt recht op een loopfiets als u niet arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen kunt volstaan met een eenvoudig deelt of u aan de voor aanschaf, loophulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een voorwaarden voldoet. vervanging en rollator. Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: hulpmiddelen bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden ter compensatie teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen U hebt geen recht op hulpmiddelen die van onvoldoende aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, een compensatie bieden bij het uitarm-, hand- en behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en voeren van het huishouden of eenvingerfunctie arts Als uw hulpmiddel reparatie. voudige hulpmiddelen te gebruiken (bijvoorbeeld gerepareerd of ver- bij beperkingen bij eten en drinken. een robotarm vangen of eetapparaat) kunt u bij bladomslag- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij voorlees- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij 17 / 33

18 daisyspeler bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons voor motorisch teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen gehandicapten aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij hulphonden bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden (ADL-honden) arts met zorgaanbieder toestemming vragen U hebt alleen recht op een hulphond rapport ergo- beoordeelt of u aan voor aanschaf en die een substantiële bijdrage levert therapeut de voorwaarden vervanging. aan uw mobiliteit en uw algemene of voldoet en vraagt huishoudelijke dagelijkse levensvoor u bij ons verrichtingen, als u als gevolg van toestemming aan. blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij uw mobiliteit of bij uw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor uw zelfstandigheid wordt vergroot en uw beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van uw individuele zorgvraag, kunt u ons vragen hiervan af te wijken. een tegemoet- niet van niet van niet van toepassing U moet zelf bij ons Maximale vergoeding koming in de toepassing toepassing toestemming vragen De vergoeding bedraagt per gebruikskosten voor vergoeding. 12 maanden ( 87,50 per maand). van hulphonden apparatuur voor bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons omgevings- teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen bediening aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij 18 / 33

19 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons tafels arts zorgaanbieder toestemming vragen beoordeelt of u aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden stoelen arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt geen recht op een stoel met beoordeelt of u aan voor aanschaf, enkel een sta-op functie. de voorwaarden vervanging en transfer- bruikleen niet van De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden hulpmiddelen toepassing zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op deze hulpmiddelen beoordeelt of u aan voor aanschaf, voor zover het zorg betreft van de voorwaarden vervanging en beperkte of onzekere duur (richttermijn: 26 weken). (dynamische) bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden lig-, sta- en zit- arts zorgaanbieder toestemming vragen Lig-, sta, en zitorthesen die onderdeel orthesen inclusief beoordeelt of u aan voor aanschaf, zijn van een rolstoel of een kinderduwantidecubitus de voorwaarden vervanging en wandelwagen komen alleen voor zitkussens vergoeding in aanmerking als u de rolstoel of de kinderduwwandelwagen ook van ons in bruikleen hebt. 19 / 33

20 antidecubitus bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden zitkussens arts zorgaanbieder toestemming vragen Een antidecubitus kussen die onderbeoordeelt of u aan voor aanschaf, deel is van een rolstoel of een kinderde voorwaarden vervanging en duwwandelwagen komt alleen voor vergoeding in aanmerking als u de rolstoel of de kinderduwwandelwagen ook van ons in bruikleen hebt. Als u het hulpmiddel enkel nodig hebt voor beperkte of onzekere duur, kunt u zonder voorschrift van de arts contact opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. lucht- en windring bruikleen niet van De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op deze hulpmiddelen beoordeelt of u aan voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van de voorwaarden beperkte of onzekere duur voldoet. Als uw hulp- (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang losse toilet- bruikleen niet van De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden verhogers, toepassing zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op deze hulpmiddelen douche- en beoordeelt of u aan voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van toiletstoelen de voorwaarden beperkte of onzekere duur voldoet. Als uw hulp- (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur in- en uitvoer- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op deze hulpmiddelen aanbieder/ beoordeelt of u aan voor aanschaf, inclusief de daartoe benodigde probehandelend de voorwaarden vervanging en grammatuur, noodzakelijke upgrades arts daarvan, alsmede accessoires voor een computer, aangepast aan een lichamelijke handicap. 20 / 33

21 telefoons en bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden telefoneer- teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen U hebt recht op: hulpmiddelen voor aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, - hulpmiddelen voor het kiezen van mensen met een behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en telefoonnummers; motorische arts Als uw hulpmiddel reparatie. - telefoonhoornhouders; beperking gerepareerd of ver- - met omgevingsbesturingsapparatuur vangen te bedienen telefoons. kunt u bij Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie (artikel 2.13 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de visuele functie van het oog en van functies van aan het oog verwante structuren, zoals: lenzen; eigendom optometrist behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden contactlenzen, arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt alleen recht op (vergoeding van corneale lenzen en beoordeelt of u aan voor aanschaf en de kosten van) lenzen als u voldoet aan bandagelenzen de voorwaarden vervanging. de criteria van de Regeling zorgverzemet een visus- voldoet en vraagt kering. U hebt alleen recht op (vercorrigerende voor u bij ons goeding van de kosten van) lenzen als werking toestemming aan. er een aantoonbare meerwaarde is ten opzichte van een bril. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan hebt u recht op: - lenzen als er sprake is van pathologische myopie met een refractieafwijking van ten minste 6 dioptrieën; - brillenglazen of filterglazen als u: - een indicatie hebt voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; - aan één of beide ogen bent geopereerd vanwege een lensafwijking, of; - lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Eigen bijdrage U bent een eigen bijdrage verschuldigd van: - 55,50 per lens als u de lenzen langer dan 1 jaar gebruikt; per kalenderjaar als u de lenzen korter dan een jaar gebruikt; - 55,50 per kalenderjaar als het gaat om gebruik van een lens met een gebruiksduur korter dan 1 jaar; - 55,50 per brillenglas met een maximum van 111 per kalenderjaar. 21 / 33

22 bijzondere bruikleen optometrist gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons optische hulp- teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen middelen, aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf en ptosisbrillen en behandelend voorwaarden voldoet. vervanging. kappenbrillen oogarts Als uw hulpmiddel kunt u bij kijkersystemen bruikleen optometrist gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons en op de bril teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen bevestigde aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf en telescopen voor behandelend voorwaarden voldoet. vervanging. veraf of dichtbij oogarts Als uw hulpmiddel kunt u bij Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: tafel- en bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons statiefloepen teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en oogarts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij in- en uitvoer- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen (braille- aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, hulpmiddelen) behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij computer- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons programmatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij 22 / 33

23 memorecorders bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij daisyspeler voor bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons visueel teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen gehandicapten aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij voorleesapparatuur bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij voorleesapparatuur bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons voor teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen tv-ondertiteling aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij beeldscherm- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons loepen teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of u aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en oogarts Als uw hulpmiddel reparatie. kunt u bij 23 / 33

24 spraaksoftware bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons voor mobiele teerde zorg- zorgaanbieder toestemming vragen telefoons aanbieder/ beoordeelt of u aan voor aanschaf of behandelend de voorwaarden vervanging. oogarts voldoet. Als uw hulpmiddel gerepareerd tactiel-leesappa- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons ratuur met teerde zorg- zorgaanbieder toestemming vragen toebehoren aanbieder/ beoordeelt of u aan voor aanschaf, behandelend de voorwaarden vervanging en arts Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: blinden- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde U moet zelf bij ons taststokken teerde zorg- zorgaanbieder toestemming vragen aanbieder/ beoordeelt of u aan voor aanschaf, behandelend de voorwaarden vervanging en arts blinden- bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons geleidehond oogarts met zorgaanbieder toestemming vragen rapport beoordeelt of u aan voor aanschaf en instelling voor de voorwaarden vervanging. visueel gehan- voldoet en vraagt dicapten voor u bij ons toestemming aan. een tegemoet- niet van niet van niet van toepassing U moet zelf bij ons Maximale vergoeding koming in de toepassing toepassing toestemming vragen De vergoeding bedraagt per gebruikskosten voor vergoeding. 12 maanden ( 87,50 per maand). van een blindengeleidehond 24 / 33

25 hulpmiddel bruikleen eisen waaraan door gecontracteerde niet-gecontracteerde en bijzonderheden Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (artikel 2.16 Regeling zorgverzekering), zoals: pessaria (voor eigendom apotheek behandelend De gecontracteerde U hebt geen voorafverzekerden tot arts zorgaanbieder gaande toestemming 21 jaar) beoordeelt of u aan nodig. de voorwaarden voldoet. Als uw hulpmiddel vervangen kunt u bij koperhoudende eigendom apotheek behandelend De gecontracteerde U hebt geen voorafspiraaltjes arts zorgaanbieder gaande toestemming (voor verzekerden beoordeelt of u aan nodig. tot 21 jaar) de voorwaarden voldoet. Als uw hulpmiddel vervangen kunt u bij Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid (artikel 2.18 Regeling zorgverzekering) als er sprake is van: - een complexe wond of een hoog risico daarop, - ernstige littekens, of - een chronische huidaandoening. U hebt geen recht op: - inlegzolen, en - smeerbare middelen, tenzij er sprake is van behandeling van een complexe wond of litteken. Hulpmiddelen voor het veranderen en handhaven van lichaamshouding en antidecubitusbedden, -matrassen en -overtrekken vallen onder de in de artikelen 2.12 en 2.17 Regeling zorgverzekering omschreven hulpmiddelen. bandagelenzen eigendom behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons zonder oogarts zorgaanbieder toestemming vragen visuscorrigerende beoordeelt of u aan voor aanschaf en werking de voorwaarden vervanging. voldoet. Als uw hulpmiddel vervangen kunt u bij 25 / 33

26 hulpmiddel bruikleen eisen waaraan door gecontracteerde niet-gecontracteerde en bijzonderheden verbandmiddelen, eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden toe te passen bij S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen Verbandmiddelen zijn producten voor complexe wonden gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf en wondverzorging en preventie met als waarbij langdurige medisch de voorwaarden vervanging. functies reiniging, vochtabsorptie behandeling met speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- afdekking en fixatie. deze middelen is (DISW) middel vervangen Er bestaat recht op vergoeding als er aangewezen. kunt u sprake is van verstoorde wondgenezing bij zoals bijvoorbeeld bij: - de aanwezigheid van niet vitaal weefsel; - een bacteriële infectie; - onderliggend lijden (zoals diabetes mellitus, medicijngebruik etc.); - belemmeringen in het kader van therapietrouw. Er bestaat geen recht op (vergoeding van) verbandmiddelen bij: - ongecompliceerde wondgenezing (duur 2 tot 4 weken); - negatieve druktherapie. verbandmiddelen, eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Er bestaat recht op (de vergoeding van) toe te passen bij S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen verbandmiddelen als er sprake is van ernstige littekens gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf en een aantoonbare lichamelijke functiemedisch de voorwaarden vervanging. stoornis of verminking als gevolg van speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- een litteken. Bijvoorbeeld bij: (DISW) middel vervangen - ernstige hypertrofische littekens; kunt u - ernstige keloïdvorming en bij - ernstige littekens als gevolg van brandwonden. verbandmiddelen eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden of verbandkleding S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op verbandkleding bij bij ernstige gecertificeerd beoordeelt of u aan voor aanschaf en matig of ernstig eczeem en andere huidaandoeningen medisch de voorwaarden vervanging. ernstige huidaandoeningen, zoals speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- psoriasis, ichtyhosis, epidermolysis (DISW) middel vervangen bullosa waarbij grotere huidoppermoet worden kunt u vlakten lokaal behandeld worden op bij indicatie van de arts. Normgebruik Maximaal 3 stuks/paar per jaar per aangedane lichaamsdeel. Voor kinderen in de groei maximaal 3 stuks per kledingmaat. 26 / 33

27 allergeenvrije eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Eigen bijdrage schoenen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 70 per paar; (OSB) beoordeelt of u aan voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 140,50 per paar. de voorwaarden vervanging en Gebruikstermijn - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; - vanaf 16 jaar: 15 maanden. Bijzonderheden U hebt alleen recht op allergeenvrij schoeisel als het gaat om volledig individueel vervaardigd schoeisel en u redelijkerwijs niet kan volstaan met confectieschoenen. verbandschoenen eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen Er dient sprake te zijn van een perma- (OSB) beoordeelt of u aan voor aanschaf en nente toepassing van verbandschoenen de voorwaarden vervanging. in verband met wonden aan de voet. voldoet. Als uw hulpmiddel vervangen kunt u bij Injectiespuiten (artikel 2.19 Regeling zorgverzekering), zoals: injectiespuiten en eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U hebt geen vooraf- Bijzonderheden injectiepennen medisch arts zorgaanbieder gaande toestemming U hebt recht op (vergoeding van de met toebehoren speciaalzaak beoordeelt of u aan nodig. kosten van) injectiespuiten in combide voorwaarden natie met vergoedbare medicatie voldoet. Als uw hulp- waarbij de aandoening langdurig middel vervangen gebruik nodig maakt. Injectiespuiten kunt u worden ook vergoed voor het doorbij spuiten van een PEG voedingssonde. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe (artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering), zoals: therapeutisch eigendom S.E.M.H.- zorgaanbieder De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden elastische kousen gecertificeerd therapeutisch zorgaanbieder toestemming vragen U hebt recht op 12 maanden zorg- (arm en been) (TEK) elastische beoordeelt of u aan voor aanschaf en garantie. U hebt recht op (vergoeding kousen de voorwaarden vervanging. van de kosten van) elastische kousen S.E.M.H.- voldoet. Als uw hulp- vanaf drukklasse 2. gecertificeerd middel vervangen (TEK) kunt u bij 27 / 33

28 hulpmiddel bruikleen eisen waaraan door gecontracteerde niet-gecontracteerde en bijzonderheden aan- en/of bruikleen zorgaanbieder De gecontracteerde U moet zelf bij ons uittrekhulp voor therapeutisch zorgaanbieder toestemming vragen therapeutisch elastische beoordeelt of u aan voor aanschaf, elastische kousen kousen de voorwaarden vervanging en mechanische bruikleen behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons lymfoedeem medisch zorgaanbieder toestemming vragen compressie- specialist beoordeelt of u aan voor aanschaf, apparatuur de voorwaarden vervanging en toebehoren bij het eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden zwachtelen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen Zwachtelen is een voortraject tot (TEK) beoordeelt of u aan voor aanschaf en therapeutisch elastische kousen. Voor de voorwaarden herhaling. behandeling gedurende 2 maanden voldoet. hebt u recht op (vergoeding van de kosten van) maximaal 4 zwachtels en een rol hechtpleister en eventueel buisverband en polstermateriaal. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem (artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering) zelfmeet- bruikleen trombosedienst behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons apparatuur en arts zorgaanbieder toestemming vragen toebehoren voor beoordeelt of u aan voor aanschaf, bloedstollingstijden de voorwaarden vervanging en 28 / 33

29 hulpmiddel bruikleen eisen waaraan door gecontracteerde niet-gecontracteerde en bijzonderheden Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel (artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering), zoals: bloedglucosemeter eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Normgebruik insulinepen, prik- S.E.M.H.- arts of zorgaanbieder toestemming vragen Per insuline injectie wordt 1 lancet en pen, teststrips en gecertificeerd diabetes- beoordeelt of u aan voor aanschaf. 1 teststrip vergoed. Bij moeilijk instellancetten medisch verpleeg- de voorwaarden bare diabetes kunnen op voorschrift speciaalzaak kundige voldoet. Als uw hulp- van de behandelend arts een voor- (DISW-d) geschreven hoger aantal strips en lancetten worden vestrekt. Maximum aantal - nagenoeg uitbehandeld met orale middelen: eenmalig 100 lancetten en 100 strips; - 1 insulinepen per insulinesoort per verzekerde, 1 reservepen per 36 maanden. injectiespuiten en eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde U hebt geen voorafinjectiepennen met S.E.M.H.- arts of zorgaanbieder gaande toestemming toebehoren voor gecertificeerd beoordeelt of u aan nodig. insulinetherapie medisch de voorwaarden speciaalzaak voldoet. Als uw hulp- (DISW-d) middel vervangen kunt u bij draagbare, bruikleen S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden uitwendige gecertificeerd medisch zorgaanbieder toestemming vragen U hebt geen recht op een reserve insulinepompen medisch specialist beoordeelt of u aan voor aanschaf, insulinepomp. U hebt wel recht op speciaalzaak de voorwaarden vervanging en een vakantieleenpomp. (DISW-d) toebehoren bij bruikleen S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde U moet zelf bij ons Bijzonderheden insulinepompen gecertificeerd medisch zorgaanbieder toestemming vragen Batterijen worden zonder kosten bij (infusiesets, niet medisch specialist beoordeelt of u aan voor aanschaf en de toebehoren geleverd. voorgevulde speciaalzaak de voorwaarden vervanging. ampullen/reser- (DISW-d) voldoet. Als uw hulpvoirs, canule, middel vervangen katheter, inbreng- kunt u systeem, adapter, bij etc.) 29 / 33

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart.

Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart. Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen 2015 Be smart. Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016 Reglement hulpmiddelen 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015 Reglement Hulpmiddelen VGZ l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 I Algemeen Dit reglement en hoort bij artikel 24, Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen 2015 inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. Begripsomschrijvingen 1 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 2 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement en 2015 D0202-201410 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen 2 II Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013 Reglement en ZEKUR 2013 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN ZEKUR 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016 Reglement en ZEKUR 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2016

Reglement hulpmiddelen 2016 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2016 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en VGZ 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

verzekeringsreglement bij de basisverzekering

verzekeringsreglement bij de basisverzekering verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 - geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Keuze Zorg Plan

Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Keuze Zorg Plan Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Keuze Zorg Plan T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Inhoudsopgave pag. I Algemeen

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Basis Budget Jong Extra Tand Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...5 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...5 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Reglement Hulpmiddelen 2013 Inhoudsopgave 1.Definities...3 2.Aanspraken...3 3.Toestemming...4 4.Algemene bepalingen...5 5. Bepalingen per hulpmiddel...6 Bijlage: Maximale vergoedingen en eigen bijdragen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Zorg Plan en Select Zorg Plan

Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Zorg Plan en Select Zorg Plan Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen Achmea 2013 Zorg Plan en Select Zorg Plan Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015

Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Behandeling Basisverzekering Principe Polis Basisverzekering Restitutie Polis Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel 80% van

Nadere informatie

Ingaande 1 januari 2012

Ingaande 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Achmea Zorgverzekeraar Reglement Hulpmiddelen 2012 Keuze Zorg Plan www.aevitae.com info@aevitae.com Ingaande

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Definities 3 2. Aanspraken 3 3. Toestemming 5 4. Algemene bepalingen 6 5. Bepalingen per hulpmiddel 7 Bijlage 39 Reglement

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2014

Reglement hulpmiddelen 2014 Reglement hulpmiddelen 2014 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 8 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Han dig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg Reglement Hulpmiddelen 2013 Asn Reglement Hulpmiddelen 2013 Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement Hulpmiddelen. Dit Reglement is onderdeel van

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Toepasselijke regelgeving... 3 3. Algemene bepalingen... 3 4. Procedure aanvraag/toestemming... 4 5. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2014

Reglement Hulpmiddelen 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 (Concept onder voorbehoud, ligt ter toetsing bij NZa. Naar aanleiding van het bestuurlijk rechtsoordeel kunnen nog wijzigingen worden aangebracht) Geldig vanaf 1 nuari 2014

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers Hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel Maximale vergoeding (inclusief BTW) Gebruikstermijn 4.1 Uitwendige hulpmiddelen

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013 Geldend vanaf 1 januari 2013 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2013 zal komen te luiden. 1.2 Reglement: Het Reglement

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen FLKS 2015

Reglement Hulpmiddelen FLKS 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 77 www.flks.nl info@flks.nl Reglement Hulpmiddelen FLKS 2015 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken 2 3 Toestemming 2 4 Algemene bepalingen 3 5 Bepalingen

Nadere informatie

Zie omschrijving 4.1.1 tot en met 4.1.5

Zie omschrijving 4.1.1 tot en met 4.1.5 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde leveranciers hulpmiddelen 2015 Artikel Reglement Hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddel Select 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 2014 Artikel 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde leveranciers Artikel Reglement hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddelen Maximale vergoeding (incl. BTW) of eigen 4.1 Uitwendige

Nadere informatie