Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement hulpmiddelen VGZ 2006"

Transcriptie

1 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Pagina 1 van 17

2 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 4 Artikel 1. Algemeen... 4 II. Aanspraak van de verzekerde... 4 Artikel 2. Verzekerde prestaties Algemeen Overeenkomsten met zorgaanbieders... 4 III. Algemene bepalingen... 4 Artikel 3. Algemene bepalingen s-/toestemmingsvereiste Eigendom of Bruikleen Gebruiksnormen en gebruikstermijnen Vervanging, wijziging of reparatie Eigen bijdrage... 5 IV. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden... 6 Artikel 4. Overzicht hulpmiddelen met vermelding van nadere voorwaarden per hulpmiddel zoals Zorgverzekeraar VGZ deze heeft vastgesteld Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Gelaatsprothesen Oogprothesen Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals Gezichtshulpmiddelen Gehoorhulpmiddelen Verzorgingsmiddelen Pessaria en spiraaltjes Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen Pruiken Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren Hulpmiddelen bij oedeem Hulpmiddelen bij diabetes Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Allergeenvrije en stofdichte hoezen Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Pagina 2 van 17

3 4.21. Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren Longvibrators Vernevelaar met toebehoren Beeldschermloepen Uitwendige elektrostimulator tegen chronische pijn (TENS-apparatuur) met toebehoren Hulpmiddelen voor continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP) Solo-apparatuur met toebehoren Tactiel-leesapparatuur met toebehoren Vervanging van een hoortoestel dat kan worden aangesloten op een te implanteren beengeleider (BAHA-hoortoestel) Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden Inrichtingselementen van woningen Geleidehonden Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie Thuisdialyse-apparatuur Verbandmiddelen Pagina 3 van 17

4 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen Dit Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 is de nadere uitwerking van de aanspraken als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006, artikel 30, Hulpmiddelenzorg en de Regeling zorgverzekering ten aanzien van hulpmiddelenzorg, zoals die gelden vanaf 1 januari In de Regeling zorgverzekering is in het algemeen bepaald welke medische hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties krachtens de Zorgverzekeringswet onder de aanspraak vallen van de VGZ Zorgverzekering Het is aan de zorgverzekeraars overgelaten om nadere voorwaarden te stellen. II. Aanspraak van de verzekerde Artikel 2. Verzekerde prestaties 2.1. Algemeen Als verzekerde heeft u aanspraak op hulpmiddelen, in eigendom of in bruikleen, zoals die genoemd zijn in de Regeling zorgverzekering, op voorwaarde dat u daarvoor een indicatie heeft en aan de overige eisen is voldaan zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering De indicaties zijn opgenomen in de Regeling zorgverzekering. Als de hulpmiddelenzorg geleverd wordt door een zorgaanbieder met wie Zorgverzekeraar VGZ geen overeenkomst heeft gesloten, dan bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten tot ten hoogste 80% van de gemiddelde tarieven 2005, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen zijn overeengekomen tussen Zorgverzekeraar VGZ en de betreffende zorgaanbieders. Indien het een bruikleenhulpmiddel betreft, dan bedraagt de vergoeding ten hoogste 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker. In het Reglement restitutie VGZ 2006 zijn de betreffende maximale vergoedingen per hulpmiddel opgenomen. Het Reglement restitutie VGZ 2006 maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006 en is op aanvraag verkrijgbaar. Zie ook Overeenkomsten met zorgaanbieders Zorgverzekeraar VGZ sluit contracten met zorgaanbieders van hulpmiddelen. In deze contracten maakt Zorgverzekeraar VGZ afspraken met de zorgaanbieders over de kwaliteit en service. Als u voor een hulpmiddel naar een zorgaanbieder gaat met wie Zorgverzekeraar VGZ een overeenkomst heeft gesloten, kunt u een goed product en uitstekende dienstverlening verwachten. Een overzicht van de door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde zorgaanbieders is te raadplegen via Informatie over welke zorgaanbieder gecontracteerd is door Zorgverzekeraar VGZ is ook telefonisch op te vragen, telefoonnummer: III. Algemene bepalingen Artikel 3. Algemene bepalingen 3.1. s-/toestemmingsvereiste - Voor u een hulpmiddel aanschaft is in veel gevallen een machtiging vereist. Bij de meeste hulpmiddelen is dit eenmalig. In artikel 4 is een overzicht opgenomen van de hulpmiddelen zoals vermeld in de Regeling zorgverzekering. Hierbij is per hulpmiddel Pagina 4 van 17

5 aangegeven welke bijzonderheden van toepassing zijn en waarmee u bij de machtigingsaanvraag rekening dient te houden. - Bij de machtigingsaanvraag zal beoordeeld worden of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij wordt gekeken of u bent aangewezen op het hulpmiddel, of het hulpmiddel doelmatig is en niet onnodig kostbaar. De beoordeling wordt voor de meeste hulpmiddelen gedaan door de gecontracteerde zorgaanbieder. Dit gebeurt volgens een protocol dat onderdeel is van de overeenkomst tussen Zorgverzekeraar VGZ en de betreffende zorgaanbieder. U ontvangt in dit geval geen schriftelijke toestemming. Voor andere hulpmiddelen beoordeelt Zorgverzekeraar VGZ de machtigingsaanvraag. U ontvangt dan wel een schriftelijke toestemming. - Indien u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat heeft u een machtiging nodig van Zorgverzekeraar VGZ om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Bij de machtigingsaanvraag heeft u vaak een toelichting nodig van uw voorschrijver. - Heeft u vooraf geen machtiging dan loopt u de kans dat u geen aanspraak heeft op (vergoeding van de kosten van) het hulpmiddel. - Nadat het hulpmiddel is geleverd, kan controle van de aanspraak plaatsvinden. Indien u naar het oordeel van Zorgverzekeraar VGZ redelijkerwijs niet (langer) op het hulpmiddel bent aangewezen, is het mogelijk dat de machtiging komt te vervallen. Zorgverzekeraar VGZ kan in dat geval als sprake is van verstrekking in bruikleen het hulpmiddel eventueel terugvorderen Eigendom of Bruikleen Indien u een machtiging heeft, krijgt u van de zorgaanbieder het hulpmiddel in eigendom of Krijgt u het hulpmiddel in bruikleen dan sluit u met Zorgverzekeraar VGZ een bruikleenovereenkomst. In deze overeenkomst staan de spelregels verbonden aan de Hulpmiddelen in bruikleen worden geleverd door zorgaanbieders waarmee Zorgverzekeraar VGZ een overeenkomst heeft gesloten. Krijgt u het hulpmiddel in eigendom, dan wordt en blijft het hulpmiddel van u Gebruiksnormen en gebruikstermijnen Gebruiksnormen en gebruikstermijnen zijn uitsluitend van indicatieve aard. In individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken, indien dit geïndiceerd is Vervanging, wijziging of reparatie Zorgverzekeraar VGZ verzoekt u het hulpmiddel goed te verzorgen. Toestemming voor vervanging van een eerder verstrekt middel wordt slechts verleend indien u niet meer beschikt over een adequaat hulpmiddel. Indien door toerekenbaar onjuist gebruik schade aan het hulpmiddel ontstaat, bestaat er in principe geen aanspraak op vervanging binnen de gebruikstermijn of reparatie van het hulpmiddel. Een verzoek tot vervanging binnen de gebruikstermijn, wijziging of reparatie dient vooraf door u bij Zorgverzekeraar VGZ te worden ingediend Eigen bijdrage De op grond van de Regeling zorgverzekering verschuldigde eigen bijdragen bent u verschuldigd aan de zorgaanbieder van het hulpmiddel, tenzij Zorgverzekeraar VGZ anders bepaalt. Pagina 5 van 17

6 IV. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden Artikel 4. Overzicht hulpmiddelen met vermelding van nadere voorwaarden per hulpmiddel zoals Zorgverzekeraar VGZ deze heeft vastgesteld 4.1. Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet prothesen voor schouder, arm, hand, al dan niet bekrachtigd incl. oplaadinrichting en batterijen; algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen; prothesen voor been of voet. ja, door de behandelend orthopedisch chirurg of revalidatiearts. voor verzekerden vanaf 16 jaar bedraagt de gebruikstermijn 3 jaar; de machtigingsaanvraag voor een bekrachtigd apparaat dient vergezeld te gaan van een verklaring van de behandelend orthopedisch chirurg of revalidatiearts, waaruit blijkt dat de verzekerde de besturing van de prothese in voldoende mate beheerst; bij de verschaffing van een reserve exemplaar geeft Zorgverzekeraar VGZ een machtiging voor de goedkoopst adequate uitvoering Mammaprothesen gebruiksklare (al of niet vloeistofhoudende) prothese voor uitwendige toepassing; een afzonderlijk vervaardigde prothese voor uitwendige toepassing. Indien het een afzonderlijk vervaardigde prothese betreft, dan geldt: ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. gebruikstermijn 2 jaar; zwemprothesen behoren ook tot de aanspraak, indien sprake is van een indicatie voor therapeutisch zwemmen Gelaatsprothesen een ten behoeve van de verzekerde afzonderlijk vervaardigde prothese ter bedekking van het gelaat of een gedeelte ervan, neus en oorschelpen daarbij inbegrepen. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. Pagina 6 van 17

7 4.4. Oogprothesen volledige oogprothese; scleraschaal; scleralens, al dan niet voorzien van een ingekleurde iris en pupil en al dan niet met visuscorrectie. Indien het een scleraschaal of lens betreft, dan geldt: ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, voor de oogprothese en scleraschaal door de behandelend medisch specialist en voor de scleralens door de behandelend oogarts Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals korsetten; orthopedische beugelapparatuur; verstevigde spalk-, redressie- of correctie-apparatuur; schedelbeschermingskappen; breukbanden. ja, door de behandelend orthopedisch chirurg of revalidatiearts. eigendom, met uitzondering van sta- en ligorthesen. Deze worden in bruikleen gegeven. gebruikstermijn 2 jaar, met uitzondering van sta- en ligorthesen; geen aanspraak bestaat bij preventief gebruik in verband met het beoefenen van sport. trachea canule; stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd. orthopedisch schoeisel: 1. volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel; 2. volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen; 3. semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing; Pagina 7 van 17

8 orthopedische voorzieningen, aangebracht aan confectieschoenen. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. voor verzekerden jonger dan 16 jaar bedraagt de gebruikstermijn 9 maanden. De eigen bijdrage is 56,- per paar; voor verzekerden vanaf 16 jaar bedraagt de gebruikstermijn 15 maanden. De eigen bijdrage is 112,50 per paar; de aanpassing aangebracht aan de confectieschoen wordt vergoed, dus niet het schoeisel zelf Gezichtshulpmiddelen brillenglazen, waaronder filterglazen met of zonder visuscorrigerende werking; contactlenzen; bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door de behandelend oogarts. voor brillenglazen en contactlenzen alleen vergoeding van aanschaf 2 e exemplaar binnen 12 maanden. bijzondere optische hulpmiddelen bestemd voor rechtstreekse waarneming, met inbegrip van montuur, statief of verlichting indien deze met het hulpmiddel één geheel vormen. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door een instelling voor visueel gehandicapten Gehoorhulpmiddelen elektro-akoestische hoortoestellen; maskeerders ter behandeling van ernstig oorsuizen; oorstukjes; ringleidingen, infraroodapparatuur of FM-apparatuur. ja, door een audiologisch centrum dan wel - indien het een verzekerde betreft ouder dan 16 jaar door de behandelend keel-, neus-, en oorarts. de gebruikstermijn van een hoortoestel bedraagt 5 jaar; maximumvergoeding hoortoestel: vorig toestel jonger dan 6 jaar: 476,00; vorig toestel jonger dan 7 jaar: 566,50; vorig toestel ouder dan 7 jaar: 657,50; voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 657,50; vergoeding voor opname hoortoestel in het brilmontuur: Pagina 8 van 17

9 61, Verzorgingsmiddelen urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed; stompkousen; katheters, met blaasspoelvloeistoffen; spoelapparatuur voor anaalspoelen; slijmuitzuigapparatuur. Indien het een irrigatiepomp betreft, dan geldt: ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. eigendom, met uitzondering van de irrigatiepomp en de slijmuitzuigapparatuur; deze worden in bruikleen gegeven. voorzieningen voor stomapatiënten; systemen ter bevestiging op een stoma voor de opvang van faeces of urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten, en daarbij benodigde hulp- en verbindingsstukken, opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen en stomapleisters én indikmiddelen; afdekpleisters en katheters bestemd voor een continentstoma; noodzakelijke huidbeschermende zalven of crèmes; stoma-beschermers voor gelaryngectomeerden, niet zijnde verbandmiddelen. 2 tot 6 afdekpleisters en katheters voor continentstoma per dag; bij eendelig colostoma maximaal 4 zakjes per dag en bij tweedelig colostoma 4 plakken per week en 4 zakjes per dag; bij eendelig ileostoma en urostoma maximaal 2 zakjes per dag en bij tweedelig ileostoma en urostoma 4 plakken per week en 2 zakjes per dag; bij eendelige stomaplussen maximaal 4 pluggen per dag en bij tweedelige stomapluggen maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag; eerste jaar maximaal twee spoelsets, voorts maximaal één spoelset per jaar; gebruikstermijn spoelpomp drie jaar, maximaal één irrigatiesleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Pagina 9 van 17

10 incontinentie-absorptiematerialen en de noodzakelijke voorlichting aan de verzekerde over het doelmatig gebruik van deze materialen: 1. wegwerpluiers en wegwerpluierbroeken voor incontinentie; 2. wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie; 3. anaaltampons; 4. beschermende onderleggers. Indien het een verzekerde betreft jonger dan 16 jaar, dan geldt: ja, jaarlijks. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. eigendom geen vergoeding van incontinentie-absorptiematerialen bij nachtelijk bedplassen; kinderen van 3 en 4 jaar uitsluitend bij een niet-fysiologische vorm van incontinentie; maximaal 455 wegwerpluiers/wegwerpbroeken per 3 maanden Pessaria en spiraaltjes pessaria; koperhoudende spiraaltjes. nee. verzekerde is jonger dan 21 jaar Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen krukken; loophulpen met drie of vier poten; looprekken; rollators; loopwagens; serveerwagens; blindentaststokken. gebruikstermijn bedraagt 7 jaar, met uitzondering van de blindentaststokken, deze hebben een gebruikstermijn van 3 jaar. stoelen voorzien van een trippelfunctie; loopfietsen. Pagina 10 van 17

11 ja, door de behandelend revalidatiearts Pruiken haarwerken ter gehele of gedeeltelijke vervanging van het hoofdhaar. maximumvergoeding van 264, Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren injectiespuiten, met toebehoren; injectiepennen, met toebehoren Hulpmiddelen bij oedeem therapeutisch elastische kousen. ja, door de behandelend arts, aangevende de aard van de aandoening. indien noodzakelijk is de kousenaantrekhulp inbegrepen. lymphe-pressapparatuur. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door de behandelend arts, aangevende de aard van de aandoening Hulpmiddelen bij diabetes apparatuur voor het zelf afnemen van bloed; lancetten; bloedglucose-testmeter; Pagina 11 van 17

12 teststrips en de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik. maximaal 50 teststrips en lancetten per 3 maanden bij behandeling met orale bloedsuikerverlagende middelen en geïndiceerd voor instelling op insuline; maximaal 100 teststrips en lancetten per 3 maanden bij 1 tot 2 insuline-injecties per dag; maximaal 400 teststrips en lancetten per 3 maanden bij 3 of meer insuline-injecties per dag of bij insulinepomp; gebruik van meer teststrips en lancetten is mogelijk als sprake is van zeer moeilijk instelbare diabetes of als de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt; gebruikstermijn apparatuur voor het zelf afnemen van bloed 2 jaar en bloedglucose-testmeter 3 jaar. draagbare, uitwendige insuline-infuuspompen met toebehoren Apparatuur voor positieve uitademingsdruk aangezichtsmaskers; mondstukken; aanzetstukken bestaande uit een weerstandsbuis en een, in- en uitademingsweg scheidend, ademventiel. ja, door de behandelend longarts of kinderarts Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen allergeenvrije schoenen. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door de behandelend huidarts. voor verzekerden jonger dan 16 jaar bedraagt de gebruikstermijn 9 maanden en de maximumvergoeding 233,50 met een eigen bijdrage van 56,- per paar; voor verzekerden ouder dan 16 jaar bedraagt de Pagina 12 van 17

13 gebruikstermijn 15 maanden en de maximumvergoeding 290,- met een eigen bijdrage van 112,50 per paar. verbandschoenen. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. gebruikstermijn 6 maanden, maximumvergoeding 136,50 per paar Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren, tevens de bij eerste aanschaf behorende batterijen en oplaadapparatuur Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding niet-klinisch ingebrachte sonden met toebehoren; uitwendige voedingspompen met toebehoren; uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding; eetapparaten. Indien het een eetapparaat betreft, dan geldt: ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. eigendom, met uitzondering van uitwendige voedingspompen en eetapparaten, deze worden in bruikleen gegeven Allergeenvrije en stofdichte hoezen allergeenvrije en stofdichte matrashoezen, dekbedhoezen en kussenhoezen. eigendom uit laboratoriumonderzoek of een huidtest dient de allergie te worden vastgesteld; ingeval van een tweepersoonsbed bestaat aanspraak op één passende tweepersoonsset of op twee eenpersoonssets; Pagina 13 van 17

14 gebruikstermijn bedraagt 10 jaar Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering computers; schrijfmachines; rekenmachines; invoer- en uitvoerapparatuur; computerprogrammatuur; bladomslagapparatuur; opname en voorleesapparatuur 1. memorecorders; 2. daisy-spelers of daisy-programmatuur; 3. voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie; telefoons en telefoneerhulpmiddelen: 1. hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers; 2. telefoonhoornhouders; 3. met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons; 4. teksttelefoons, faxapparatuur dan wel beeldtelefoons; spraakvervangende hulpmiddelen; signaleringsapparatuur en alarmeringssystemen: 1. wek- en waarschuwingsinstallaties; 2. persoonlijke alarmeringsapparatuur. Indien het een wek- en waarschuwingsinstallatie, teksttelefoon, faxapparaat of beeldtelefoon betreft door een audiologisch centrum. bruikleen, met uitzondering van faxapparatuur, deze wordt in eigendom gegeven. maximumvergoeding voor faxapparatuur bedraagt 95, Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren zuurstofapparatuur met de daarbij behorende zuurstof; zuurstofconcentrator met toebehoren en vergoeding van stroomkosten Longvibrators longvibrators. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. Pagina 14 van 17

15 4.23. Vernevelaar met toebehoren vernevelaars met toebehoren Beeldschermloepen beeldschermloepen. ja, door een instelling voor visueel gehandicapten Uitwendige elektrostimulator tegen chronische pijn (TENS-apparatuur) met toebehoren TENS-apparatuur met toebehoren. ja, door behandelend medisch specialist Hulpmiddelen voor continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP) CPAP-appartuur met toebehoren Solo-apparatuur met toebehoren solo-apparatuur met toebehoren. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door een audiologisch centrum. Pagina 15 van 17

16 4.28. Tactiel-leesapparatuur met toebehoren tactiel-leesapparatuur met toebehoren, inclusief vergoeding van de kosten verbonden aan een gebruikstraining die noodzakelijk is om doelmatig te kunnen omgaan met het hulpmiddel Vervanging van een hoortoestel dat kan worden aangesloten op een te implanteren beengeleider (BAHA-hoortoestel) vervanging van BAHA-hoortoestel. ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, door de behandelend KNO-arts. de eerste verstrekking van een BAHA-hoortoestel na de operatie is onderdeel van de aanspraak op medisch specialistische zorg Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. het opleiden, begeleiden en het geven van adviezen maken onderdeel uit van de aanspraak op geneeskundige zorg Inrichtingselementen van woningen aangepaste tafels; aangepaste stoelen; anti-decubituszitkussens; bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen; anti-decubitusbedden,- matrassen en overtrekken; dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen; bedverkorters en verlengers. Pagina 16 van 17

17 4.32. Geleidehonden blindengeleidehond; hulphonden; een tegemoetkoming in de gebruikskosten tot ten hoogste 984,00. Gebruikskosten zijn de kosten van de verzekerde voor het levensonderhoud en de medische en dagelijkse verzorging van de hulp- of blindengeleidehond. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. ja, voor een blindengeleidehond door een instelling voor visueel gehandicapten en voor een hulphond door de behandelend ergotherapeut Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie (bijvoorbeeld een robotarm). ja, iedere keer. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ Thuisdialyse-apparatuur thuisdialyse-apparatuur met toebehoren; onderhoud, controle, chemicaliën en vloeistoffen; aanpassingen in en aan de woning; overige redelijk te achten kosten, rechtstreeks samenhangende met de thuisdialyse. ja, eenmalig. Beoordeling door Zorgverzekeraar VGZ. het opleiden en de medische zorg maken onderdeel uit van de aanspraak op geneeskundige zorg Verbandmiddelen verbandmiddelen. Pagina 17 van 17

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 1. Definities 1.1 Regeling: Regeling zorgverzekering, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 5 september 2005, nr. 171, en de nadere wijzigingen. 1.2 Reglement:

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 7 6.

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2011

Reglement Hulpmiddelen 2011 Reglement Hulpmiddelen 2011 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

(Regeling hulpmiddelen 1996)

(Regeling hulpmiddelen 1996) Regeling hulpmiddelen VWS 1 april 1999/nr. Z/VU-99969 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel III van de Regeling tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen van 3 december 1998,

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Deel A. Algemene Bepalingen Reglement hulpmiddelen Deel B. Bepalingen per hulpmiddel Apparatuur voor thuisdialyse Artikel 28 BAHA-hoortoestel Artikel 23

Nadere informatie

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd.

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd. Reglement hulpmiddelen 2010 Restitutiepolis Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Geldend vanaf 1 januari 2010 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a. Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN INZAKE TOESTEMMINGSVEREISTEN, GEBRUIKSTERMIJNEN EN VOLUMEVOORSCHRIFTEN (ingaande 1 januari 2004) 0200.12/03 Artikel 1 Rechten

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2012 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 Menzis Wereldwijd-Polis Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Bepaling hulpmiddelen Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Rechten verzekerde

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis ondernemen wordt een stuk relaxter met Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Geldend vanaf 1 januari 2011 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

%HSDOLQJKXOSPLGGHOHQ EHKRUHQGELMGHSDUWLFXOLHUHSROLVVHQ LQJDDQGHMDQXDUL 'HILQLWLHV 1.1 %HOHLGVUHJHOVKXOSPLGGHOHQ in de beleidsregels hulpmiddelen zijn per soort hulpmiddel de specifieke voorwaarden die

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013 Geldend vanaf 1 januari 2013 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2013 zal komen te luiden. 1.2 Reglement: Het Reglement

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Reglement Hulpmiddelen 2013 Inhoudsopgave 1.Definities...3 2.Aanspraken...3 3.Toestemming...4 4.Algemene bepalingen...5 5. Bepalingen per hulpmiddel...6 Bijlage: Maximale vergoedingen en eigen bijdragen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1 Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis. Ingevolge de Polisvoorwaarden bestaat

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Geldend vanaf 1 januari 2012

Geldend vanaf 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 ASR Reglement Hulpmiddelen 2012 Uitgebreid Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

verzekeringsreglement bij de basisverzekering

verzekeringsreglement bij de basisverzekering verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 - geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Basis Budget Jong Extra Tand Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...5 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...5 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2014 Het

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016

Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016 Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016 Inhoudsopgave: 1. Definities..... 4 2. Aanspraken...... 5 3. Toestemming........ 6 4. Algemene bepalingen....... 7 5. Bepalingen per hulpmiddel....... 9 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

1/37 ACHMEA ZORGVERZEKERAAR ACHMEA REGLEMENT HULPMIDDELEN 2012. Ingaande 1 januari 2012 INDELING

1/37 ACHMEA ZORGVERZEKERAAR ACHMEA REGLEMENT HULPMIDDELEN 2012. Ingaande 1 januari 2012 INDELING ACHMEA ZORGVERZEKERAAR ACHMEA REGLEMENT HULPMIDDELEN 2012 Ingaande 1 januari 2012 2012 INDELING Artikel 1 Inleiding Pagina Artikel 2 Begripsbepalingen Artikel 3 Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT Hulpmiddelen. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 januari 2007

REGLEMENT Hulpmiddelen. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 januari 2007 REGLEMENT Hulpmiddelen MODEL F 03.9.06 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Algemene

Nadere informatie

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa Onder voorbehoud van toetsing door het NZa 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Definities 3 2. Aanspraken 3 3. Toestemming 5 4. Algemene bepalingen 6 5. Bepalingen per hulpmiddel 7 Bijlage 39 Reglement

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

OHRA Reglement Hulpmiddelen

OHRA Reglement Hulpmiddelen OHRA Reglement Hulpmiddelen Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2006. INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Algemene bepalingen 3 Aanvraag en toestemming 4 Gecontracteerde leveranciers

Nadere informatie

Ingaande 1 januari 2012

Ingaande 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Achmea Zorgverzekeraar Reglement Hulpmiddelen 2012 Keuze Zorg Plan www.aevitae.com info@aevitae.com Ingaande

Nadere informatie

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 9 3.1 Algemeen...9 3.1.1

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1 Inleiding per 1 januari 2008 Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden van de CZ Zorg-opmaatpolis en de

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 2014 Artikel 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen 4 III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2016 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen 4 III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel 10 IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen 18 Risicodraagster

Nadere informatie