verzekeringsreglement bij de basisverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verzekeringsreglement bij de basisverzekering"

Transcriptie

1 verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie geldig vanaf 1 januari 2015

2 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement Overzicht Hulpmiddelen Algemeen Indicatie en doelmatigheid Naar een gecontracteerde of nietgecontracteerde zorgaanbieder Volgorde van de eigen betalingen Voorwaarden hulpmiddelen Uitleenpakket hulpmiddelen - hulpmiddelen voor kortdurend gebruik... 7 Uitleenpakket hulpmiddelen voor kortdurend gebruik Hulpmiddelen voor langdurig gebruik... 8 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan**... 8 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet, algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen en een oplaadinrichting en batterijen als de prothese voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is... 9 Stompkousen... 9 Mammaprothesen Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de stembanden Stemprothesen Spraakversterkers Pruiken Uitwendig gedragen hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol** Gelaatsprothesen Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het adem- halingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend en gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel** Zuurstofapparaten dan wel zuurstof- concentratoren met toebehoren Vernevelaars met toebehoren Voorzetkamers Apparatuur voor positieve uitademingdruk Slijmuitzuigapparatuur Tracheacanule (zowel binnen- als buitencanule) Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden CPAP apparatuur Mandibulaire repositie apparatuur (MRA) Longvibrators Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie** Hoortoestellen en ruismaskeerders (inclusief de benodigde oorstukjes) Oorstukjes ter vervanging van oorstukjes bij een hoortoestel dat voor is aangeschaft Ringleidingen / infrarood / FM-apparatuur / Wek- en waarschuwingsinstallaties Solo apparatuur Total Conversation softwarelicentie ten behoeve van auditief gehandicapten BAHA toestellen op softband Signaalhond Gebruikskosten bij een signaalhond Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie** Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan bed of been, katheters met blaasvloeistoffen al dan niet met toebehoren Stomamaterialen en spoelapparatuur voor anaalspoelen Incontinentie - absorptiematerialen Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem** Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd en hals Orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen Loopwagens Trippelstoelen en loopfietsen Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie Eetapparaten Bladomslagapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening... 28

3 Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor motorisch gehandicapten ADL-hond Gebruikskosten bij een ADL-hond Lig-/zit orthesen Sta orthesen Aan functiebeperkingen aangepaste tafels, aangepaste stoelen en anti-decubitus- zitkussens Aangepaste apparatuur voor bediening van computers (o.a. speciale toetsenborden, oogbediening, hoofdbediening) Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie** Lenzen/Brillenglazen Bijzondere optische hulpmiddelen Blindentaststokken Computerprogrammatuur voor grootletter- systemen, in- en uitvoerapparatuur en memo- recorders voor visueel gehandicapten Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor visueel gehandicapten Voorleesapparatuur voor zwartdruk- informatie voor visueel gehandicapten Beeldschermloepen Blindengeleidehond Gebruikskosten bij de blindengeleidehond Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn** Kappen ter bescherming van de schedel Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden voor verzekerden jonger dan 21 jaar Pessaria en koperhoudende spiraaltjes Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed Bedden in speciale uitvoering, anti-decubitus- bedden,-matrassen, -overtrekken, lucht- en windringen, dekenbogen, bedhekken, bedrug- steunen en bedtafels, bedgalgen, papegaaien, bedverkorters -verlengers -verhogers en - portalen, glij- en rollakens, ondersteken, bedbeschermende onderleggers en infuus- standaarden Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid ** Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen (waaronder ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking) Individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen Verbandschoenen Injectiespuiten met toebehoren dan wel injectiepennen met toebehoren (met uitzondering van gebruik van deze middelen in het kader van de behandeling van diabetes) Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functie- verlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe** Therapeutisch elastische kousen en aan-/ uittrekhulpmiddelen met uitzondering van de Ortomate Ortomate Lymfe oedeem compressieapparatuur en manchetten Compressiehulpmiddelen en compressie- zwachtels met toebehoren Compressiehulpmiddelen niet zijnde zwachtels (circaid, farrowrap en vergelijkbare bandages, thoraxbandages en compressie broeken) Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem** Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingtijden.. 44 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel** Hulpmiddelen bij diabetes (injectiemateriaal, apparatuur voor het zelf afnemen van bloed, de bloedglucosemeter, teststrips) Draagbare uitwendige insulinepomp Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren en/of hulpmiddelen voor het per infuus toedienen van medicatie door middel van zwaartekracht Hulpmiddelen voor de toediening van voeding Uitwendige voedingspompen en uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding alsmede niet-klinisch ingebrachte sonden... 47

4 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Spraakvervangende hulpmiddelen Spraakversterkers Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor dyslectici Persoonlijke alarmeringsapparatuur Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren De vergoeding voor woningaanpassingen en redelijk te achten kosten die rechtstreeks met thuisdialyse samenhangen (zie ook artikel Niet-klinische dialyse in de verzekeringsvoorwaarden) en voor woningaanpassingen en redelijk te achten kosten die rechtstreeks met thuisdialyse samenhangen Artikel 7 Hoe kunt u declareren? Artikel 8 Overgangsregeling Artikel 9 Hoe kunt u uw PGB verlengen? Artikel 10 Begripsbepalingen Bijlagen Nadere voorwaarden geneesmiddelen..52 Welke voorwaarden gelden er voor de geneesmiddelen in tabel 2? Welke voorwaarden gelden er voor de geneesmiddelen in tabel 3? Preferente geneesmiddelen en niet-gecontracteerde leveranciers Deel I: De te declareren kosten van geneesmiddelen Deel II: De te declareren zorgprestaties door de farmaceutisch zorgaanbieder samenhangend met geneesmiddelaflevering Persoons gebonden budget Verpleging en verzorging Artikel 1 Over het Reglement Artikel 2 Doelgroep PGB vv Artikel 3 Toegang tot het PGB verpleging en verzorging Artikel 4 Aanvraag, toekennen en beëindigen PGB verpleging en verzorging Artikel 5 Vaststelling van de hoogte van het PGB vv Artikel 6 Verantwoordelijkheden verzekerde met een PGB budget verpleging en verzorging Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

5 1 Uw Verzekeringsreglement Wat is een Verzekeringsreglement? Bij uw verzekering horen verzekeringsvoorwaarden. Daarin staat waar u recht op heeft. Maar niet altijd tot in detail. Soms zijn uw rechten zo omvangrijk, dat het ondoenlijk is om deze in de verzekeringsvoorwaarden zelf op te nemen. In de verzekeringsvoorwaarden wordt dan verwezen naar het Verzekeringsreglement. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij hulpmiddelen: dat zijn er veel en elk hulpmiddel heeft zijn eigen specifieke details. In dit Verzekeringsreglement staan die details. Waaruit bestaat dit reglement? In dit Verzekeringsreglement staan: het overzicht hulpmiddelen; nadere voorwaarden geneesmiddelen, waarvoor u toestemming nodig heeft of een voorschrift, of waarvoor een andere voorwaarde geldt; Preferente geneesmiddelen. Het overzicht preferente geneesmiddelen wijzigt regelmatig. U kunt het meest recente overzicht downloaden van onze website. U kunt het overzicht ook opvragen bij de Klantenservice op Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (vv). U kunt het Reglement Persoonsgebonden Budget vv ook separaat downloaden. Waarop van toepassing? Dit Verzekeringsreglement is van toepassing op de Basisverzekering Hema zorgverzekering die verzekeraar aanbiedt. 5 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

6 2 Overzicht Hulpmiddelen 2.1 Algemeen U heeft recht op functionerende hulpmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen. Welke hulpmiddelen dat zijn, is te vinden in de Regeling zorgverzekering. Sommige groepen hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering specifiek beschreven, anderen zijn functiegericht omschreven. In het laatste geval betekent dit, dat u recht heeft op een hulpmiddel passend bij een omschreven functiebeperking. Verzekeraar heeft in dit Verzekeringsreglement een overzicht van hulpmiddelen opgenomen die onder de Regeling zorgverzekering vallen. In hoofdstuk 2.2 kunt u per hulpmiddel de nadere voorwaarden die gesteld zijn aan het verkrijgen van hulp-en verbandmiddelen terugvinden. Voorbeeld functiegericht omschreven hulpmiddel Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Hier vallen o.a. diabetestestmaterialen onder. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de functiegericht omschreven hulpmiddelen maar is dit hulpmiddel niet in het Verzekeringsreglement opgenomen? Dient u dan een aanvraag in bij verzekeraar. Verzekeraar zal uw aanvraag beoordelen. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice op In de Regeling zorgverzekering zijn ook de indicatiecriteria opgenomen waaraan u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het hulpmiddel. U kunt de Regeling zorgverzekering vinden op onze website. Hulpmiddelen en verbandmiddelen die worden afgeleverd in het kader van een ziekenhuisopname of een medisch specialistische behandeling vallen onder de aanspraak van Medisch specialistische zorg. Dit betekent dat deze hulpmiddelen via het ziekenhuis worden geleverd. Evenmin vallen onder de aanspraak van dit artikel die hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop aanspraak bestaat ingevolgde de AWBZ Indicatie en doelmatigheid Natuurlijk heeft u alleen recht op een hulpmiddel als dat nodig is. Om voor de vergoeding van een hulpmiddel in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet redelijkerwijs zijn aangewezen op de zorg. Welke hulpmiddelenzorg voor u nodig is wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor rekening van de verzekering Naar een gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgaanbieder Hiervoor geldt dat er sprake is van een 100% vergoeding met uitzondering van het eigen risico, de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen. Verzekeraar heeft geregeld dat de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder naar verzekeraar wordt gestuurd. 6 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

7 Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Verzekeraar heeft gesloten, dan vergoedt Verzekeraar de kosten tot een maximumbedrag. Hoeveel vergoeding u krijgt, kunt u vinden in de voorwaarden zoals die per hulpmiddel beschreven staan. Op het te vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht. De Zorgvinder Verzekeraar maakt afspraken met zorgaanbieders bij u in de buurt over de kwaliteit, snelheid, service en prijs van de zorg. Welke zorgaanbieders met verzekeraar een overeenkomst hebben, kunt u vinden via De Zorgvinder, op onze website. Heeft u geen toegang tot internet? U kunt ook bellen met onze Klantenservice op Volgorde van de eigen betalingen Op de vergoeding van een nota voor een hulpmiddel kunnen verschillende soorten eigen betalingen van toepassing zijn. De volgorde waarin deze worden toegepast is de volgende: 1. van een ingediende nota wordt eerst het eventuele niet verzekerde deel afgetrokken, daarna 2. het eventuele deel dat niet vergoed wordt omdat de zorgaanbieder met Verzekeraar geen contract heeft, daarna 3. de eventuele eigen bijdrage, daarna 4. het nog openstaande deel van het verplichte eigen risico, daarna 5. het nog openstaande deel van het eventuele vrijwillig gekozen eigen risico. 2.2 Voorwaarden hulpmiddelen Uitleenpakket hulpmiddelen - hulpmiddelen voor kortdurend gebruik De vergoeding van het kortdurend gebruik van hulpmiddelen (o.a transfer,- en verpleeghulpmiddelen) is vanaf 1 januari 2013 opgenomen in de Basisverzekering. Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat kortdurend gebruik vergoed wordt vanuit de Basisverzekering. Heeft u een van deze hulpmiddelen langdurig nodig? Dan is er ook vergoeding mogelijk vanuit de Basisverzekering. Zie voor de nadere voorwaarden in geval van langdurig gebruik. Bedtafel Kinderbed Hoog/Laagbed Dekensteun, Bedrugsteun Onrusthekken Bedheffer, papegaai Bedverlengers, Bedverkorter, Bedverhoger Infuusstandaard Anti-decubitusbed,-matras Trippelstoel Ondersteek Glij- of rollaken Anti-decubituskussens Lucht- en windring 7 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

8 Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat er zowel aanspraak bestaat uit de Basisverzekering als uit de WMO. Indien deze hulpmiddelen voor een beperkte, of qua gebruiksduur onzekere periode gebruikt moeten worden, verstrekt uw zorgverzekeraar dit vanuit de Basisverzekering. Is bij eerste gebruik direct duidelijk dat het hulpmiddel voor een langere onbeperkte tijd gebruikt dient te worden, wordt dit hulpmiddel verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Duwwagen, rolstoel Drempelhulp, badplank Patiëntenlift Transferplank/Glijplank, Draaischijf Losse toiletverhoger Losse toiletstoel Losse douchestoel Uitleenpakket hulpmiddelen voor kortdurend gebruik Regeling zorgverzekering art. 2.6, art en art Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. en gebruiksaantallen Behandelend arts 1 verstrekking per gebruiksperiode dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Hulpmiddelen voor langdurig gebruik Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

9 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet, algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen en een oplaadinrichting en batterijen als de prothese voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is **** Verzekeraar kan besluiten om fabrieksmatige onderdelen van een hightech prothese die vervangbaar zijn in bruikleen te verstrekken. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Behandelend medisch specialist 3 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Stompkousen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. en gebruiksaantallen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Behandelend medisch specialist Maximaal 16 stuks per jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen 9 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

10 Mammaprothesen 1) Gebruiksklare mammaprothesen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Geen verstrekking: voorlopige borstprothese (postoperatief verstrekt door het ziekenhuis); bh s; plakstrips. 2) Afzonderlijk vervaardigde mammaprothesen Behandelend medisch specialist + toelichting van de leverancier waarom een gebruiksklare mammaprothese niet kan volstaan. 2 jaar Op basis van offerte 1) Gebruiksklare mammaprothesen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Behandelend medisch specialist Nee 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling MedischSpeciaalzaken, of de erkenningsregeling Mammacare. Gebruiksklare mammaprothese maximaal: 165 incl. BTW. 2) Afzonderlijk vervaardigde mammaprothesen Behandelend medisch specialist + toelichting van de leverancier waarom een gebruiksklare mammaprothese niet kan volstaan. 2 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. 10 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

11 Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de stembanden Stemprothesen Indien en voor zover de stemprothese niet valt onder de medisch specialistische zorg, geldt het volgende.. Voegt u bij uw aanvraag een motivatie van de medisch specialist toe waarom de vervanging van de stemprothese niet poliklinisch kan plaatsvinden.. Voegt u bij uw aanvraag een motivatie van de medisch specialist toe waarom de vervanging van de stemprothese niet poliklinisch kan plaatsvinden. Behandelend medisch specialist dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Spraakversterkers Bruikleen medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist 2 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Pruiken 11 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

12 arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Wettelijke maximale vergoeding Conform de Regeling zorgverzekering 414,50 Behandelend arts 1 jaar Conform de Regeling zorgverzekering 414,50 Uitwendig gedragen hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol** 1) Volledige oogprothese arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 2) Scleraschalen en scleralenzen met ingekleurde iris of pupil, zonder visuscorrectie arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 1) Volledige oogprothese Behandelend medisch specialist dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen 2) Scleraschalen en scleralenzen met ingekleurde iris of pupil, zonder visuscorrectie Behandelend medisch specialist dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd 12 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

13 Gelaatsprothesen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend en gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.9 Zuurstofapparaten dan wel zuurstofconcentratoren met toebehoren Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts Huur zuurstofapparatuur dan wel zuurstofconcentratoren en toebehoren: maximaal 2,30 incl. BTW per dag. Stroomkosten (indien van toepassing) in verband met het gebruik van een zuurstofconcentrator kunnen apart gedeclareerd worden, tot een maximum van 1 per dag. 13 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

14 Vernevelaars met toebehoren Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Het vernevelen van hypertoon zout (mits gecertificeerd en op voorschrift van de longarts of kinderarts) bij patiënten van 6 jaar of ouder met Cystische Fibrose valt tevens onder de aanspraak. Behandelend arts 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Voorzetkamers arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. vanuit hulpmiddelenzorg alleen als het gaat om een losse universele voorzetkamer, waarbij er geen sprake is van een geneesmiddelenregistratie met een specifieke dosis aërosol. Behandelend arts 1 jaar vanuit hulpmiddelenzorg alleen als het gaat om een losse universele voorzetkamer, waarbij er geen sprake is van een geneesmiddelenregistratie met een specifieke dosis aërosol. Maximaal 17,10 incl. BTW. 14 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

15 Apparatuur voor positieve uitademingdruk arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts Maximaal 37,50 incl. BTW. Slijmuitzuigapparatuur Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts of medisch specialist uitzuigapparatuur standaard: maximaal 401,25 incl. BTW; uitzuigapparatuur mobiel: maximaal 668,75 incl. BTW; disposables: katheters maximaal 35,78 voor 100 stuks, overige disposables op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. Tracheacanule (zowel binnen- als buitencanule) medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. 15 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

16 Behandelend medisch specialist Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 25% en vermeerderd met BTW. Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 25% en vermeerderd met BTW. CPAP apparatuur Bruikleen CPAP toebehoren (zoals slang en masker); eigendom. arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. en gebruiksaantallen Longarts en/of neuroloog. 5 jaar Voor de maskers geldt: maximaal 1 masker per jaar. 16 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

17 dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Mandibulaire repositie apparatuur (MRA) Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist uit een slaapcentrum, in samenspraak met de orthodontist, tandarts of kaakchirurg rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Longarts en/of een KNO arts uit een slaapcentrum, in samenspraak met de orthodontist, tandarts of kaakchirurg. 5 jaar Maximaal 575 voor de gehele behandeling incl. de MRA beugel. Longvibrators ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist gevoegd zijn. Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen 17 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

18 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Hoortoestellen en ruismaskeerders (inclusief de benodigde oorstukjes) Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. Vanuit het Hoorzorgprotocol kunt u mogelijk worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist***. Voor de levering van gehoorhulpmiddelen heeft Verzekeraar met twee landelijk werkende zorgaanbieders overeenkomsten gesloten. U kunt deze twee gecontracteerde zorgaanbieders vinden via de Zorgvinder op onze website. Wettelijke eigen bijdrage Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage voor hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie of ernstig oorsuizen bedraagt 25% van de totale aanschafkosten (zoals Verzekeraar is overeengekomen met gecontracteerde zorgaanbieders) van een volledig functionerend hoortoestel. Vervanging van de oorstukjes gedurende 5 jaar zit in dit totaalbedrag inbegrepen. Het type hoortoestel waar u recht op heeft wordt vastgesteld door middel van het Hoorzorgprotocol. KNO-arts of audiologisch centrum. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een audiogram en een door verzekerde ondertekende tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat de proefperiode met het hoortoestel succesvol is verlopen. 75% van de aanschafprijs tot een maximum van 400 incl. BTW per volledig functionerend hoortoestel. Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage voor hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie of ernstig oorsuizen bedraagt 25% van de totale aanschafkosten van een volledig functionerend hoortoestel. Oorstukjes ter vervanging van oorstukjes bij een hoortoestel dat voor is aangeschaft Nee; u kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. 18 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

19 Wettelijke eigen bijdrage Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale aanschafkosten van de oorstukjes. Voor de levering van oorstukjes heeft Verzekeraar met twee landelijk werkende zorgaanbieders overeenkomsten gesloten. U kunt deze twee gecontracteerde zorgaanbieders vinden via de Zorgvinder op onze website. Wettelijke eigen bijdrage Nee Gebruiksduur oorstukjes voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 2 jaar Gebruiksduur oorstukjes voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 1 jaar Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale aanschafkosten van de oorstukjes. 5 jaar AHO: Achter Het Oor: maximaal 43,75 IHO: In Het Oor: maximaal 62,50 bijzondere uitvoering zoals vergulden etc. maximaal 62,50 Ringleidingen / infrarood / FM-apparatuur / Wek- en waarschuwingsinstallaties Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. In geval van wek- en waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting van een audiologisch centrum nodig. Voor de levering van ringleidingen/infrarood/fmapparatuur heeft Verzekeraar met twee landelijk werkende zorgaanbieders overeenkomsten gesloten. U kunt deze twee gecontracteerde zorgaanbieders vinden via de Zorgvinder op onze website. KNO-arts of audiologisch centrum. In geval van weken waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting van een audiologisch centrum nodig. 5 jaar 19 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

20 Maximaal 93,75 incl. BTW. In geval van wek- en waarschuwingsinstallaties: dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Solo apparatuur Bruikleen Nee; U kunt zich met de toelichting van een audiologisch centrum rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Audiologisch centrum 5 jaar Maximaal 750 incl. BTW. Total Conversation softwarelicentie ten behoeve van auditief gehandicapten ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van een audiologisch centrum of een behandelend specialist gevoegd worden. De hardware (bijv. een smartphone of tablet) valt niet onder de vergoeding van de Basisverzekering. Audiologisch centrum, of een behandelend specialist dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen 20 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

21 BAHA toestellen op softband Bruikleen Nee, u kunt zich met de toelichting van een audiologisch centrum rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Audiologisch centrum, of een behandelend specialist. dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Signaalhond Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum zijn gevoegd. Uit deze toelichting moet blijken dat u volledig doof bent. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de signaalhond in bruikleen wordt verstrekt. KNO-arts of een audiologisch centrum. Uit deze toelichting moet blijken dat u volledig doof bent. 6 jaar Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de signaalhond kan worden aangeschaft. Signaalhond: maximaal incl. BTW. 21 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

22 Gebruikskosten bij een signaalhond Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een signaalhond. Er moet wel een ziektekostenverzekering worden afgesloten voor de signaalhond. De tegemoetkoming in gebruikskosten is maximaal per jaar voor: het levensonderhoud en voor de verzorging en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Hondenschool + kopie van de afgesloten ziektekostenverzekering De tegemoetkoming moet voor de eerste keer aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de hond bij verzekerde geplaatst is, of na het afronden van een teamtraining. De tegemoetkoming moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Gebruikskosten maximaal per jaar voor: het levensonderhoud, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering De hondenschool moet voor de hond minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn Minimum standards for Training Hearing Dogs Europe. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan bed of been, katheters met blaasvloeistoffen al dan niet met toebehoren arts, continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 22 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

23 en gebruiksaantallen Behandelend arts, continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. eenmalige katheters maximaal 375 per 3 maanden verblijfskatheters en supra pubis katheters maximaal 4 per 3 maanden externe katheters( plascondooms) maximaal 100 per 3 maanden dilatatiekatheters: conform voorschrift behandelend arts urinezakken: maximaal 15 dag(been)zakken en 15 nacht(bed)zakken per 3 maanden tenzij er een duidelijke indicatie is waarbij het medisch noodzakelijk is om de zakken vaker te verwisselen penisklemmen maximaal 20 per 3 maanden; draagurinalen maximaal 2 per jaar AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 40% en vermeerderd met BTW. Stomamaterialen en spoelapparatuur voor anaalspoelen arts of stoma-verpleegkundige rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Voor de levering van stomamaterialen heeft verzekeraar met één landelijk werkende zorgaanbieder een overeenkomst gesloten. U kunt de zorgaanbieder vinden via de Zorgvinder op onze website. Behandelend arts of stoma verpleegkundige 23 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

24 en gebruiksaantallen Colostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 4 zakjes per dag eendelig: 4 zakjes per dag Irrigatie: spoelsets: bij aanvang behandeling 2 spoelsets, hierna 1 spoelset per jaar spoelpomp: gebruiksduur 3 jaar 1 irrigatiesleeve per dag na elke spoelbeurt kunnen 2 stomapleisters of colostomiezakjes gebruikt worden. Stomapluggen: tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag eendelig: 4 pluggen per dag Ileostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 2 zakjes per dag eendelig: 2 zakjes per dag Urostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 2 zakjes per dag eendelig: 2 zakjes per dag Continentstoma: afdekpleisters en katheters: 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift Breukband/stoma steunbandage: bij aanvang behandeling 2 stuks, hierna 1 stuk per jaar AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 40% en vermeerderd met BTW. Incontinentie - absorptiematerialen arts, incontinentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Onder incontinentie - absorptiematerialen vallen geen beschermende onderleggers tenzij er sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. en gebruiksaantallen Behandelend arts, incontinentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist genormeerd aantal: eenmalig te gebruiken inlegluiers en/of luierbroeken: maximaal 455 stuks per kwartaal wasbare inlegluiers of luierbroeken: maximaal 5 stuks per jaar wegwerpfixatiebroeken: maximaal 20 stuks per jaar 24 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

25 Onder incontinentie - absorptiematerialen vallen geen beschermende onderleggers tenzij er sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 46% en vermeerderd met BTW. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd en hals **** Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier SEMH* gecertificeerd in het kader van Behandelend medisch specialist 2 jaar de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. Confectie: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Maatwerk: maximale vergoeding: 61,50 per uur incl. 6% BTW; 1,50 per eenheid incl. 6% BTW (indien van toepassing); 5% opslag op halffabrikaten exclusief 6% BTW (indien van toepassing). Orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen 25 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

26 Wettelijke eigen bijdrage Voor verzekerden van 16 jaar en ouder: Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. De leverancier beoordeelt met behulp van het NPI-protocol uw zorgvraag. Als er maatwerk schoenen nodig zijn zal een voorschrift van de specialist nodig zijn***. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar: Nee; kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Voor orthopedische schoenen conform de Regeling zorgverzekering: voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 140,50 per paar, voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 70 per paar Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Behandelend medisch specialist voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 15 maanden voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 9 maanden SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven. dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Eigen bijdrage conform de Regeling zorgverzekering voor orthopedische schoenen: voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 140,50 per paar, voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 70 per paar. Loopwagens Voorwaarden die gelden als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat: Bruikleen Nee; verzekerde kan zich met de toelichting van de behandelend arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts 4 jaar 26 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

27 dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Trippelstoelen en loopfietsen Bruikleen Nee; verzekerde kan zich met de toelichting van de behandelend arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts 5 jaar Verzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. trippelstoel manueel: maximaal 345 incl. BTW. trippelstoel elektrisch: maximaal 620 incl. BTW. loopfiets: maximaal 450 incl. BTW. hulpmiddelen voor kinderen: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de revalidatiearts gevoegd worden en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. Revalidatiearts en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. 7 jaar 27 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

28 dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Eetapparaten Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend revalidatiearts zijn gevoegd. Verzekeraar kan bij de aanvraag van een eetapparaat een ergotherapeutisch rapport verlangen. Behandelend revalidatiearts 5 jaar Verzekeraar kan bij de aanvraag van een eetapparaat en ergotherapeutisch rapport verlangen. dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Bladomslagapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening ergotherapeutisch Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Bij de aanvraag kan Verzekeraar een rapport verlangen en gebruiksaantallen Behandelend medisch specialist Bladomslagapparatuur: 10 jaar Overige hulpmiddelen: 5 jaar 28 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

29 dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor motorisch gehandicapten medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen ADL-hond Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van een revalidatiearts zijn gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de hulphond in bruikleen wordt verstrekt. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Revalidatiearts en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut 6 jaar De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn Minimum standards for Assistance Dogs Europe. 29 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

30 Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de ADL-hond kan worden aangeschaft. ADL-hond: maximaal incl. BTW. Gebruikskosten bij een ADL-hond Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een ADL-hond. Er moet wel een ziektekostenverzekering worden afgesloten voor de ADL-hond. De tegemoetkoming in gebruikskosten is maximaal per jaar voor: het levensonderhoud en voor de verzorging en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier. Hondenschool + kopie van de afgesloten ziektekostenverzekering De tegemoetkoming moet voor de eerste keer aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de hond bij verzekerde geplaatst is, of na het afronden van een teamtraining. De tegemoetkoming moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Gebruikskosten maximaal per jaar voor: het levensonderhoud, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering De hondenschool moet voor de hond minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn Minimum standards for Assistance Dogs Europe. Lig-/zit orthesen Vaste orthese: eigendom Flexibele orthese: bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. 30 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

31 Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Sta orthesen Bruikleen Nee; U kunt zich met de toelichting van de revalidatiearts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Revalidatiearts 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Aan functiebeperkingen aangepaste tafels, aangepaste stoelen en anti-decubituszitkussens Bruikleen Aangepaste stoel voor volwassenen: eigendom arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Verzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. Behandelend arts 5 jaar 31 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

32 Verzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport verlangen Aangepaste tafels, stoelen: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. anti-decubituszitkussens: maximaal 65,63 incl. BTW. Aangepaste apparatuur voor bediening van computers (o.a. speciale toetsenborden, oogbediening, hoofdbediening) Bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Bij de aanvraag voor aangepaste apparatuur kan verzekeraar een ergotherapeutisch rapport verlangen. Behandelend medisch specialist 5 jaar dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Lenzen/Brillenglazen medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 32 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

33 Wettelijke eigen bijdrage Verzekerden tot 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor brillenglazen en filterglazen indien: er een indicatie is voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; de verzekerde aan één of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking; de verzekerde lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Conform de Regeling zorgverzekering: gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan één jaar 55,50 per lens/brillenglas; gebruiksduur lenzen korter dan één jaar 111 per kalenderjaar; indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden is de eigen bijdrage 55,50 per kalenderjaar; 55,50 per brillenglas, met een maximum van 111 per kalenderjaar. Behandelend medisch specialist Verzekerden tot 18 jaar kunnen in plaats van lenzen ook in aanmerking komen voor brillenglazen en filterglazen indien: er een indicatie is voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; de verzekerde aan één of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking; de verzekerde lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Eigen bijdrage conform de Regeling zorgverzekering: gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan één jaar 55,50 per lens/brillenglas; gebruiksduur lenzen korter dan één jaar 111 per kalenderjaar; Indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden is de eigen bijdrage 55,50 per kalenderjaar; 55,50 per brillenglas, met een maximum van 111 per kalenderjaar. Bijzondere optische hulpmiddelen medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 33 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

34 Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Blindentaststokken arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts 3 jaar standaard taststok: maximaal 24,50 incl. BTW. niet standaard taststokken: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen, in- en uitvoerapparatuur en memorecorders voor visueel gehandicapten ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend arts zijn gevoegd. Behandelend arts 5 jaar 34 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

35 dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor visueel gehandicapten medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist 5 jaar dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. 35 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

36 Beeldschermloepen Bruikleen medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend medisch specialist 5 jaar Maximaal 738,75 incl. BTW. Blindengeleidehond Bruikleen Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van één van de volgende centra zijn gevoegd: Koninklijke Visio Bartimeus Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de geleidehond in bruikleen wordt verstrekt. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van één van de volgende centra zijn gevoegd: Koninklijke Visio Bartimeus 6 jaar De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van de internationale Federatie van Geleidehondenscholen. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de geleidehond kan worden aangeschaft. Maximaal incl. BTW. 36 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

37 Gebruikskosten bij de blindengeleidehond Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een geleidehond. Er moet wel een ziektekostenverzekering worden afgesloten voor de geleidehond. De tegemoetkoming in gebruikskosten is maximaal per jaar voor: het levensonderhoud en, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Hondenschool + kopie van de afgesloten ziektekostenverzekering De tegemoetkoming moet voor de eerste keer aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de hond bij verzekerde geplaatst is, of na het afronden van een teamtraining. De tegemoetkoming moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Gebruikskosten maximaal per jaar voor: het levensonderhoud, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn** Regeling zorgverzekering art. 2.6 onderdeel g Kappen ter bescherming van de schedel specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen leverancier Behandelend medisch specialist 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. 37 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

38 dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden voor verzekerden jonger dan 21 jaar Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Pessaria en koperhoudende spiraaltjes arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 25% en vermeerderd met BTW. Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Bedden in speciale uitvoering, anti-decubitusbedden,-matrassen, -overtrekken, lucht- en windringen, dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels, bedgalgen, papegaaien, bedverkorters -verlengers -verhogers en - portalen, glij- en rollakens, ondersteken, bedbeschermende onderleggers en infuusstandaarden. Bedbeschermende onderleggers: in eigendom Bruikleen arts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 38 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

39 Verzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. Beschermende onderleggers: vergoeding alleen indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen. verlangen. Behandelend arts 5 jaar Verzekeraar kan een ergotherapeutisch rapport Beschermende onderleggers: vergoeding alleen indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen. hoog/laag bedden: maximaal 625 incl. BTW. overige bedden in speciale uitvoering en antidecubitusbedden: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen anti-decubitusmatrassen + overtrekken: anti-decubitusmatrassen + overtrekken: huur of koop, huurprijzen: het maximale bedrag bij huur 1,85 incl. BTW per dag, maximale vergoeding bij koop: preventief een maximum van 262,50 incl. BTW, curatief een maximum van 750 incl. BTW. De maximumbedragen bij huur zijn tevens de maximale vergoedingen bij koop. lucht- en windringen; maximaal 31,25 incl. BTW. dekenbogen: maximaal 29 incl. BTW. bedhekken: maximaal 100 incl. BTW per paar bedrugsteunen: maximaal 37,50 incl. BTW. bedgalgen/papegaaien: maximaal 85 incl. BTW. bedverkorters, -verlengers en -portalen: maximaal 71,25 incl. BTW. bed(lees)tafels: maximaal 80 incl. BTW. ondersteken: maximaal 22,50 incl. BTW. glij- en rollakens, infuusstandaard en hulpmiddelen voor kinderen: op basis van offerte tot maximaal 75% van het tarief dat Verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen bedbeschermende onderleggers: AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 46% en vermeerderd met BTW. 39 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

40 Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid ** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen (waaronder ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking) Nee; U kunt zich met een door de behandelend arts of verpleegkundig specialist ingevuld Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aanvraagformulier rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Bandagelenzen zonder visus corrigerende werking: hier is een toelichting van de behandelend arts vereist. 1) Verbandmiddelen Behandelend arts of verpleegkundig specialist via een ingevuld Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aanvraagformulier. 2) Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 35% en vermeerderd met BTW. Behandelend arts dat verzekeraar gemiddeld voor deze hulpmiddelen Individueel vervaardigde allergeenvrije schoenen Wettelijke eigen bijdrage dermatoloog rechtstreeks tot een gecontracteerde orthopedisch schoenmaker wenden***. Voor orthopedische schoenen conform de Regeling zorgverzekering: voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 140,50 per paar, voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 70 per paar 40 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Basis Budget Jong Extra Tand Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...5 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...5 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen...

Nadere informatie

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 9 3.1 Algemeen...9 3.1.1

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Drukwerkcode Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Stemprothesen

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen... 5 2.1 Algemeen...5

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2012

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel )

Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel ) Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In deze bijlage is een overzicht van de hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen waarop u aanspraak

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.2

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2017 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.2 Naar

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2014

Reglement hulpmiddelen 2014 Reglement hulpmiddelen 2014 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 8 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa Onder voorbehoud van toetsing door het NZa 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017 Ditzo Vastgestelde maximum tarieven hulpmiddelen Publicatie: 19-11-2016 Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen Publicatie d.d. 19 november 2016 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Toepasselijke regelgeving... 3 3. Algemene bepalingen... 3 4. Procedure aanvraag/toestemming... 4 5. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2014

Reglement Hulpmiddelen 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 (Concept onder voorbehoud, ligt ter toetsing bij NZa. Naar aanleiding van het bestuurlijk rechtsoordeel kunnen nog wijzigingen worden aangebracht) Geldig vanaf 1 nuari 2014

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief Toelichting 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Arbeidstijd 82,00

Nadere informatie

1. Algemeen 4. 2. Toepasselijke regelgeving 4. 3. Algemene bepalingen 4. 4. Procedure aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen 7

1. Algemeen 4. 2. Toepasselijke regelgeving 4. 3. Algemene bepalingen 4. 4. Procedure aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen 7 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016

Reglement Hulpmiddelen 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement Hulpmiddelen 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Toepasselijke regelgeving... 3 3. Algemene bepalingen... 3 4. Procedure aanvraag/toestemming... 4 5. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 7 6.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 2014 Artikel 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Natura 2015

Reglement Hulpmiddelen Natura 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Definities 3 2 Aanspraken 3 3 Toestemming 3 4 Algemene

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde leveranciers Artikel Reglement hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddelen Maximale vergoeding (incl. BTW) of eigen 4.1 Uitwendige

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2011 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2014 Het

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016

Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016 Reglement Hulpmiddelen Flexibel 2016 Inhoudsopgave: 1. Definities..... 4 2. Aanspraken...... 5 3. Toestemming........ 6 4. Algemene bepalingen....... 7 5. Bepalingen per hulpmiddel....... 9 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2010

Reglement Hulpmiddelen 2010 Reglement Hulpmiddelen 2010 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Aanvraag/toestemming 5 5. Specifieke bepalingen per hulpmiddel 7 Hulpmiddel 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. ZorgDirect 2018 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt Reglement Hulpmiddelenzorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2013) Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013 Reglement en ZEKUR 2013 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN ZEKUR 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017

Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Restitutie-tarievenlijst Hulpmiddelen en Zittend Ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Salland Zorgverzekeringen 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie