Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering Hulpmiddelen Be smart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart."

Transcriptie

1 Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen 2015 Be smart.

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 5 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn 5 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan 5 Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel 7 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie 10 Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 12 Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem 15 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 21 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 25 Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid 25 Injectiespuiten 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem 28 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel 29 Draagbare, uitwendige infuuspompen 30 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 30 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken 31 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 31 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren 32 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 32 Met thuisdialyse samenhangende kosten 33 2 / 33

3 1. Algemeen Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 34, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van Besured Ruime Keuze. Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 4.17 Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van de Modelovereenkomst Zorgzaam. 3 / 33

4 2. Begripsomschrijvingen Expertisecentrum Een expertise centrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertise centrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De gecontracteerde expertise centra vind je op onze website. S.E.M.H.-certificering S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een S.E.M.H.-certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteitseisen. Daarnaast mag je van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor jouw privacy en dat je binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen. Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor hulpmiddelen, waaronder: - Mammacare (MMC), specialisten op het gebied van mammacare; - Medisch speciaalzaken (DISW), leveranciers van verbruiksartikelen, gespecificeerd naar DISW-d voor diabetesmaterialen, DISW-i voor incontinentiematerialen en DISW-s voor stomamaterialen; - Orthopedische Instrument Makerijen (OIM), specialisten voor pro- en orthesen; - Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB); - Leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK). StAr geregistreerd audicien StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. De audiciens moeten StAr geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keurmerk De Audicien. Je herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. De dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er worden geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt. Je kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen. Hoortoestellen worden eerst op proef verstrekt. Je hebt de mogelijkheid meerdere toestellen uit te proberen. Pas als je tevreden bent volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kun je een beroep doen op de Stichting Audicienregister. Meer informatie kun je nalezen op de site 4 / 33

5 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden Je kunt in onderstaand overzicht zoeken naar het hulpmiddel of verbandmiddel. Als je de Control en F toets tegelijkertijd indrukt, verschijnt er een zoekscherm. Je kunt in dit zoekscherm het hulp- of verbandmiddel invoeren. Als je daarna op Enter drukt, zie je het hulpmiddel staan. Iedere keer als je op Enter drukt, wordt het hulpmiddel in de tekst gezocht. Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn (artikel 2.6 onderdeel g Regeling zorgverzekering) kappen ter eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn bescherming gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen 2 jaar van de schedel (OIM) beoordeelt of je aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en voldoet en vraagt reparatie. voor jou bij ons toestemming aan. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan (artikel 2.8 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bruikleen S.E.M.H.- gecontracteerd De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden bovenste gecertificeerd expertise zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Stompkousen zijn onderdeel van extremiteiten, (OIM) centrum of deelt of je aan de voor aanschaf, de zorg. Stompkousen worden in inclusief behandelend voorwaarden vol- vervanging en eigendom verstrekt. oplaadinrichting arts doet. Als jouw hulp- reparatie. en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energie- voorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderdelen van eigendom S.E.M.H.- gecontracteerd De gecontracteerde Je moet zelf bij ons het menselijk gecertificeerd expertise zorgaanbieder toestemming vragen lichaam, als het (OIM) centrum of beoordeelt of je aan voor aanschaf, een uitvoering in behandelend de voorwaarden vervanging en siliconen betreft arts voldoet en vraagt reparatie. voor jou bij ons toestemming aan. 5 / 33

6 de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt eenmaal per 2 jaar recht op gebruiksklare (MMC) deelt of je aan de voor aanschaf of een prothese. Je hebt 2 jaar garantie. prothese voor voorwaarden vol- vervanging. uitwendige doet. Als jouw hulptoepassing middel vervangen kun je bij de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt eenmaal per 2 jaar recht op afzonderlijk (MMC) beoordeelt of je voor aanschaf, een prothese. Je hebt 2 jaar garantie. vervaardigd voor aan de voorwaarden vervanging en uitwendige voldoet en vraagt reparatie. toepassing voor jou bij ons toestemming aan. de stembanden, eigendom medisch behandelend De gecontracteerde Je hebt geen Bijzonderheden zoals stem- speciaalzaak arts zorgaanbieder beoor- voorafgaande Als plaatsing of vervanging van deze prothesen en deelt of je aan de toestemming nodig. hulpmiddelen plaatsvindt in een spraakversterkers voorwaarden vol- ziekenhuis of op de polikliniek valt dit al dan niet doet. Als jouw hulp- onder medisch specialistische zorg. gecombineerd het haar als sprake eigendom kappersdiploma behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden is van gehele of arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt alleen recht op (de vergoeding gedeeltelijke deelt of je aan de voor aanschaf, van de kosten van) een pruik. Je hebt kaalhoofdigheid voorwaarden vol- vervanging en geen recht op mutssja s, haarbanden, als gevolg van doet. Als jouw hulp- reparatie. sjaaltjes en andere (gedeeltelijke) een medische hoofdbedekkingen. aandoening of Je hebt geen recht op een pruik als er behandeling van sprake is van klassieke mannelijke medische aard kaalheid (alopecia androgenetica). Ben je een man? Dan Maximale vergoeding vraagt de gecontrac- Je hebt eens per 12 maanden recht op teer de vergoeding van een pruik tot maxivoor jou bij ons maal 414,50. Daarnaast heb je eens toestemming aan. per 5 jaar recht op een vergoeding tot maximaal 414,50 voor een reservepruik als je daar redelijkerwijs op bent bent aangewezen. 6 / 33

7 Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Je hebt 6 maanden pasgarantie. zoals volledige arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen oogprothesen deelt of je aan de voor aanschaf, (inclusief voorwaarden vol- vervanging en scleraschalen) doet. Als jouw hulp- reparatie. scleralenzen eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met ingekleurde oogarts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen iris of pupil deelt of je aan de voor aanschaf, zonder voorwaarden vol- vervanging en visuscorrectie doet. Als jouw hulp- reparatie. het gelaat, zoals eigendom behandelend Je moet zelf bij ons Je moet zelf bij ons gelaatsprothesen medisch toestemming vragen toestemming vragen specialist voor aanschaf, voor aanschaf, vervanging en vervanging en reparatie. reparatie. Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel (artikel 2.9 Regeling zorgverzekering) Bijzonderheden: Je hebt geen recht op een hulpmiddel als er alleen sprake is van een indicatie snurken. Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: zuurstof eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden arts zorgaanbieder toestemming vragen De zorgaanbieder regelt voor jou beoordeelt of je aan voor aanschaf. zuurstof tijdens het vervoer en verblijf de voorwaarden vol- op een buitenlands vakantieadres. doet. Als jouw hulp- De zorgaanbieder mag de extra kosten hiervoor bij jou in rekening brengen tot maximaal 8 per dag (incl. btw). Je moet zelf de zuurstof in het vliegtuig met jouw luchtvaartmaatschappij regelen. De zuurstof tijdens de vliegreis komt niet voor vergoeding in aanmerking. 7 / 33

8 zuurstofapparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen en vergoeding deelt of je aan de voor aanschaf, van stroomkosten voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. overige stoffen die eigendom/ behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons gecertificeerd zijn bruikleen arts zorgaanbieder toestemming vragen als medisch hulp- beoordeelt of je aan voor aanschaf van middel in de zin de voorwaarden deze stoffen en van de Wet op de voldoet en vraagt toedieningsapparatuur. medische hulp- voor jou bij ons middelen met toestemming aan. daarbij behorende toedieningsapparatuur apparatuur voor bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons positieve arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen uitademingsdruk deelt of je aan de voor aanschaf, (PEP en Flutter) de voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. CPAP-apparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren medisch zorgaanbieder beoor- toestemming vragen specialist deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. 8 / 33

9 trachea canule eigendom medisch behandelend De gecontracteerde Je hebt geen Bijzonderheden en toebehoren speciaalzaak arts zorgaanbieder beoor- voorafgaande Tot de vergoeding behoren deelt of je aan de toestemming nodig. stomabeschermers voor mensen bij voorwaarden vol- wie het strottenhoofd is verwijderd doet. Als jouw hulp- (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang en noodzakelijke verbruiksartikelen. medicatie- bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons vernevelaars arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen met toebehoren deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. losse eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden voorzetkamers arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op dit hulpmiddel als het deelt of je aan de voor aanschaf, gaat om een losse voorzetkamer die voorwaarden vol- vervanging en niet voorgevuld is met een medicijn. doet. Als jouw hulp- reparatie. slijmuitzuig- bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur voor arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen het wegzuigen deelt of je aan de voor aanschaf, van slijm uit het voorwaarden vol- vervanging en mond- of keel- doet. Als jouw hulp- reparatie. gebied 9 / 33

10 mandibulair eigendom KNO- of De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn repositie longarts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt jouw MRA beugel minimaal apparaat deelt of je aan de voor aanschaf, 5 jaar gebruiken. (MRA beugel) voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. Bijzonderheden Je hebt geen recht op een MRA beugel als deze alleen wordt gebruikt ter vermindering van snurken. De MRA beugel moet op maat zijn gemaakt en individueel instelbaar zijn. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie (artikel 2.10 Regeling zorgverzekering), zoals: hoortoestellen, eigendom StAr geregistreerd Vanaf 18 jaar: De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Eigen bijdrage maskeerder audicien die werkt gecontrac- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je bent een eigen bijdrage verschuldigd en oorstukjes in een winkel met teerd triage- deelt of je aan de voor aanschaf, van 25% van de aanschafkosten. het keurmerk audicien/ voorwaarden vol- vervanging en De Audicien audiologisch doet. Als jouw hulp- reparatie. Gebruikstermijn centrum Je kunt jouw hoortoestel en maskeerder minimaal 5 jaar gebruiken. Moet jouw Jonger dan hoortoestel of maskeerder binnen 5 18 jaar, jaar vervangen worden, dan heb je complexe een verwijzing nodig van het audioauditieve logisch centrum. Je hebt 24 maanden zorg en garantie op het hoortoestel en hoortoestellen 6 maanden op reparaties. die niet in de database zijn Bijzonderheden opgenomen: Je hebt recht op vergoeding als jouw audiologisch gehoorverlies minimaal 35 db is. centrum Op basis van het ZN-keuze protocol wordt bepaald op welk type hoortoestel je recht hebt. Kijk voor meer informatie op onze website. Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van medisch specialistische zorg. ringleidingen, eigendom StAr geregistreerd gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn infrarood- audicien en teerd triage- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt de apparatuur minimaal apparatuur keurmerk audicien/ deelt of je aan de voor aanschaf, 5 jaar gebruiken; je hebt 24 maanden FM-apparatuur De Audicien audiologisch voorwaarden vol- vervanging en garantie. of daarmee gelijk centrum doet. Als jouw hulp- reparatie. te stellen 10 / 33

11 signaalhond, bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Maximale vergoeding en een vergoeding arts met zorgaanbieder toestemming vragen De vergoeding voor de gebruikskosten voor de gebruiks- rapport ergo- beoordeelt of je aan voor aanschaf en bedraagt per 12 maanden kosten van deze therapeut de voorwaarden vervanging. Als jouw ( 87,50 per maand). hond voldoet en vraagt eigen hond door één voor jou bij ons van de opleidings- Bijzonderheden toestemming aan. instituten wordt Je hebt alleen recht op een signaalopgeleid blijft jouw hond die een substantiële bijdrage hond jouw eigendom levert aan jouw mobiliteit en de en heb je recht op algemene of huishoudelijke een vergoeding van dagelijkse levensverrichtingen de kosten van de als je volledig doof bent of als gevolg opleiding van jouw van blijvende, ernstige lichamelijke hond. functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij die mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor de zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van jouw individuele zorgvraag, kun je ons vragen hiervan af te wijken. solo-apparatuur bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren centrum zorgaanbieder beoor- toestemming vragen deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. softwarelicentie bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons voor teksttelefoon- centrum of zorgaanbieder beoor- toestemming vragen mogelijkheden op KNO-arts deelt of je aan de voor aanschaf, pc, tablet en voorwaarden vol- vervanging en mobiele telefoon doet. Als jouw hulp- reparatie. 11 / 33

12 wek- en bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn waarschuwings- centrum of zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt de apparatuur minimaal installaties KNO-arts deelt of je aan de voor aanschaf, 7 jaar gebruiken. Je hebt 24 maanden voorwaarden vol- vervanging en garantie. doet. Als jouw hulp- reparatie. hooraanpassingen bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden op en voor de centrum zorgaanbieder toestemming vragen Wil je in jouw aanvraag omschrijven werkplek beoordeelt of je aan voor aanschaf, welk hulpmiddel je nodig hebt en de voorwaarden vervanging en waarom? Wil je ook een motivatie voldoet en vraagt reparatie. van jouw werkgever meesturen? voor jou bij ons toestemming aan. BAHA (bone bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden anchored centrum zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt alleen recht op een BAHA hearing aid) deelt of je aan de voor aanschaf, als een BAHA-operatie niet tot de met softband voorwaarden vol- vervanging en mogelijkheden behoort. doet. Als jouw hulp- reparatie. Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie (artikel 2.11 Regeling zorgverzekering), zoals: urine- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik opvangzakken S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - onsteriele disposabel urinemet de gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. opvangzakken: 2 stuks per dag; noodzakelijke medisch de voorwaarden vol- - onsteriele semi-disposabele urine hulpstukken speciaalzaak doet. Als jouw hulp- beenzakken: 1 stuk per 4 dagen; ter bevestiging (DISW-i) - onsteriele semi-disposabel urineaan het been nachtzakken: 1 stuk per 4 dagen. of bed Bijzonderheden Je hebt alleen recht op steriele urineopvangzakken bij een medische indicatie voor steriliteit. 12 / 33

13 katheters met eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik blaasspoel- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - katheters voor intermitterende vloeistoffen gecertificeerd deelt of je aan de voor aanschaf. katheterisatie: 125 stuks per medisch voorwaarden vol- 4 weken; speciaalzaak doet. Als jouw hulp- - verblijfskatheters van latex: (DISW-i) 1 stuk per 2 weken; - verblijfskatheters van latex/siliconen: 1 stuk per 6 weken; - verblijfskatheters van siliconen en hydrogel: 1 stuk per 8 weken; - condoomkatheter: 1 stuk per dag. Bijzonderheden Je hebt geen recht op blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne bevatten. voorzieningen eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik colostoma voor stoma- gecertificeerd arts of zorgaanbieder toestemming vragen - tweedelig: 2,5 plakken per week, patiënten medisch gespeciali- beoordeelt of je aan voor aanschaf. 4 zakjes per dag; speciaalzaak seerde de voorwaarden - eendelig: 4 zakjes per dag. (DISW-i) verpleeg- voldoet. kundige Normgebruik stomapluggen - tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag; - eendelig: 4 pluggen per dag. Normgebruik ileostoma/urostoma - tweedelig: 4 plakken per week, 2 zakjes per dag; - eendelig: 2 zakjes per dag. Normgebruik continentstoma - afdekpleister en katheters: 2-6 per dag (afhankelijk van voorschrift). Bijzonderheden Je hebt geen recht op een hulpmiddel als het gaat om stomasteunbandages. Je hebt wel recht op materiaal om stomazakjes te bevestigen aan het lichaam. uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen bij (OIM) deelt of je aan de voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. parastomale hernia voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. 13 / 33

14 incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - bij urineverlies: 300 stuks materialen voor gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. per kwartaal; verzekerden medisch de voorwaarden - bij urine- en ontlastingverlies: jonger dan 16 jaar speciaalzaak voldoet en vraagt 500 stuks per kwartaal. (DISW-i) voor jou bij ons toestemming aan. Bijzonderheden Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden incontinentie-absorptiematerialen niet vergoed. Kinderen van 3 en 4 jaar hebben alleen recht op incontinentieabsorptiematerialen als er sprake is van een niet bij de leeftijd horende (nietfysiologische) vorm van incontinentie. Wasbare materialen (slips en broekjes) en zwemluiers worden niet vergoed. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt geen recht op (vergoeding van materialen voor gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. de kosten van): verzekerden medisch de voorwaarden - schoonmaak- en geurmiddelen; van 16 jaar en speciaalzaak voldoet. - huidbeschermende middelen; ouder (DISW-i) - kleding (behalve netbroekjes); - plaswekkers voor behandeling enuresis nocturna. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. anaaltampons eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden speciaalzaak voldoet. (DISW-i) beschermende eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik onderleggers S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen 1 onderlegger per dag. gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden Bijzonderheden speciaalzaak voldoet. Wasbare onderleggers worden niet (DISW-i) vergoed. Voorwaarde voor vergoeding van absorptie onderleggers is dat zodanige verzorgende handelingen op bed noodzakelijk zijn waarbij de bescherming van het bed niet toereikend is. In combinatie met lichaamsgedragen incontinentie- en/of stomamateriaal worden onderleggers niet vergoed, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. 14 / 33

15 spoelapparatuur eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je hebt geen vooraf- Gebruikstermijn voor anaal- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder beoor- gaande toestemming Je hebt recht op 1 spoelapparaat spoelen gecertificeerd deelt of je aan de nodig. per 3 jaar. (irrigatiepomp) medisch voorwaarden volspeciaalzaak doet. Als jouw hulp- Normgebruik (DISW-i) Je hebt recht op maximaal één irrigatieof vervangen moet sleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem (artikel 2.12 Regeling zorgverzekering) Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen voor (OIM) deelt of je aan de voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. de ledematen of voorwaarden vol- vervanging en romp met correctie-, doet. Als jouw hulp- reparatie. Bijzonderheden redressie- of Je hebt recht op (vergoeding van de immobilisatie- kosten van) een hulpmiddel als dit functionaliteit noodzakelijk is bij een ernstige aande zorgaanbieder doening en waarbij je bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit hulpmiddel. uitwendige eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden lichaamsgebonden arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt 1 jaar pasgarantie. hulpmiddelen ter deelt of je aan de voor aanschaf, opvang en voorwaarden vol- vervanging en positionering van doet. Als jouw hulp- reparatie. het lichaam in liggende houding orthopedisch eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Eigen bijdrage schoeisel gecertificeerd arts of een zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 70 per paar; (OSB) gecontrac- deelt of je aan de voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 140,50 per paar. teerd ortho- voorwaarden vol- vervanging en pedisch doet. Als jouw hulp- reparatie. Gebruikstermijn schoenmaker - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; met S.E.M.H. - vanaf 16 jaar: 15 maanden. erkenning OSB 15 / 33

16 orthopedische eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn voorzieningen, gecertificeerd arts of een zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; aangebracht aan (OSB) gecontrac- deelt of je aan de voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 15 maanden. confectieschoeisel teerd ortho- voorwaarden voldoet. vervanging en pedisch Als jouw hulpmiddel reparatie. Bijzonderheden schoenmaker gerepareerd of ver- Je hebt alleen recht op (vergoeding met S.E.M.H. vangen van de kosten van) de aanpassing aan erkenning kun je bij de zorg- de confectieschoen. OSB aanbieder Hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging of verpleging op bed als omschreven in artikel 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het lopen, gebruiken van hand en arm, veranderen en handhaven van lichaamshouding, zich wassen en zorgdragen voor toiletgang, gebruik van communicatieapparatuur. Je hebt geen recht op: a. hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken; b. eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken; c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-op systeem betreft; d. eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: rolstoelen voor bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden kortdurend toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op een rolstoel voor gebruik deelt of je aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als jouw hulpmiddel drempelhulpen bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen voor deelt of je aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als jouw hulpmiddel loopwagens bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons niet zijnde arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen rollators deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. 16 / 33

17 stoelen voorzien bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden van een trippel- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op een aangepaste functie deelt of je aan de voor aanschaf, stoel waarbij de aanpassing enkel een voorwaarden voldoet. vervanging en sta-op systeem betreft. Als jouw hulpmiddel reparatie. gerepareerd of ver- Als je het hulpmiddel alleen nodig hebt vangen voor beperkte of onzekere duur, kun je kun je bij de zorg- zonder verwijzing van de arts contact aanbieder opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. loopfietsen bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Je hebt recht op een loopfiets als je arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen niet kunt volstaan met een eenvoudig deelt of je aan de voor aanschaf, loophulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een voorwaarden voldoet. vervanging en rollator. Als jouw hulpmiddel reparatie. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: hulpmiddelen bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden ter compensatie teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op hulpmiddelen die van onvoldoende aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, een compensatie bieden bij het uitarm-, hand- en behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en voeren van het huishouden of eenvingerfunctie arts Als jouw hulpmiddel reparatie. voudige hulpmiddelen te gebruiken (bijvoorbeeld gerepareerd of ver- bij beperkingen bij eten en drinken. een robotarm vangen of eetapparaat) bladomslag- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. voorlees- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. 17 / 33

18 daisyspeler bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons voor motorisch teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen gehandicapten aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. hulphonden bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden (ADL-honden) arts met zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt alleen recht op een hulphond rapport ergo- beoordeelt of je aan voor aanschaf en die een substantiële bijdrage levert therapeut de voorwaarden vervanging. aan jouw mobiliteit en jouw algemene voldoet en vraagt of huishoudelijke dagelijkse levensvoor jou bij ons verrichtingen, als je als gevolg van toestemming aan. blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij jouw mobiliteit of bij jouw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor jouw zelfstandigheid wordt vergroot en jouw beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van jouw individuele zorgvraag, kun je ons vragen hiervan af te wijken. een tegemoet- niet van niet van niet van toepassing Je moet zelf bij ons Maximale vergoeding koming in de toepassing toepassing toestemming vragen De vergoeding bedraagt per gebruikskosten voor vergoeding. 12 maanden ( 87,50 per maand). van hulphonden apparatuur voor bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons omgevings- teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen bediening aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. 18 / 33

19 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons tafels arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden stoelen arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op een stoel met deelt of je aan de voor aanschaf, enkel een sta-op functie. voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. transfer- bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden hulpmiddelen toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen deelt of je aan de voor aanschaf, voor zover het zorg betreft van voorwaarden voldoet. vervanging en beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel reparatie. (richttermijn: 26 weken). (dynamische) bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden lig-,sta- en zit- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Lig-, sta, en zitorthesen die onderdeel orthesen inclusief deelt of je aan de voor aanschaf, zijn van een rolstoel of een kinderduwantidecubitus voorwaarden voldoet. vervanging en wandelwagen komen alleen voor zitkussens Als jouw hulpmiddel reparatie. vergoeding in aanmerking als je de gerepareerd of ver- rolstoel of de kinderduwwandelwagen vangen ook van ons in bruikleen hebt. 19 / 33

20 antidecubitus bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden zitkussens arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Een antidecubitus kussen die onderdeelt of je aan de voor aanschaf, deel is van een rolstoel of een kindervoorwaarden voldoet. vervanging en duwwandelwagen komt alleen voor Als jouw hulpmiddel reparatie. vergoeding in aanmerking als je de gerepareerd of ver- rolstoel of de kinderduwwandelwagen vangen ook van ons in bruikleen hebt. Als je het hulpmiddel enkel nodig hebt voor beperkte of onzekere duur, kun je zonder voorschrift van de arts contact opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. lucht- en windring bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen deelt of je aan de voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van voorwaarden voldoet. beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang losse toilet- bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden verhogers, toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen douche- en deelt of je aan de voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van toiletstoelen voorwaarden voldoet. beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur in- en uitvoer- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, inclusief de daartoe benodigde probehandelend voorwaarden voldoet. vervanging en grammatuur, noodzakelijke upgrades arts Als jouw hulpmiddel reparatie. daarvan, alsmede accessoires voor gerepareerd of ver- een computer, aangepast aan een vangen lichamelijke handicap. 20 / 33

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 5 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement hulpmiddelen 2016 Reglement hulpmiddelen 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement en 2015 D0202-201410 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015

Reglement Hulpmiddelen. VGZ l 2015 Reglement Hulpmiddelen VGZ l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 I Algemeen Dit reglement en hoort bij artikel 24, Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen 2015 inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. Begripsomschrijvingen 1 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 2 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen 2 II Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013 Reglement en ZEKUR 2013 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN ZEKUR 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2016 Reglement en ZEKUR 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2016

Reglement hulpmiddelen 2016 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2016 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement hulpmiddelen VGZ 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en VGZ 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen 2 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

D Reglement hulpmiddelen Bewuzt 2013

D Reglement hulpmiddelen Bewuzt 2013 D0802-201210 Reglement en Bewuzt 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2013 1 Reglement en UMC 2013 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

1. Algemeen Begripsomschrijvingen Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen Begripsomschrijvingen Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en IZA 2013 2 Reglement en IZA 2013 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen National Academic 2014

Reglement Hulpmiddelen National Academic 2014 Reglement Hulpmiddelen National Academic 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Begripsomschrijvingen 4 3 Overzicht en en nadere 5 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement. Hulpmiddelen Be smart.

Reglement. Hulpmiddelen Be smart. Reglement Hulpmiddelen 2017 Be smart. Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 - Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Reglement en IZA 2012 2 Reglement en IZA 2012 IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2018

Reglement hulpmiddelen 2018 Reglement hulpmiddelen 2018 121117SVB Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 - Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2018 D

Reglement hulpmiddelen 2018 D Reglement hulpmiddelen 2018 D0202-201710 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

hulpmiddelen 2016 reglement Informatie voor de verzekerde

hulpmiddelen 2016 reglement Informatie voor de verzekerde en 2016 reglement Informatie voor de verzekerde Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2017 D

Reglement hulpmiddelen 2017 D Reglement hulpmiddelen 2017 D0202-201701 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011

Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011 Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen Cares Gouda geldend vanaf 1 januari 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector IZA De voor de publieke sector Reglement hulpmiddelen IZA 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 Reglement hulpmiddelen IZA 2011 IZA De voor de publieke sector Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2016 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2017 D

Reglement hulpmiddelen 2017 D Reglement hulpmiddelen 2017 D0202-201610 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ

Reglement Hulpmiddelen VGZ Reglement Hulpmiddelen 2017 VGZ Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

verzekeringsreglement bij de basisverzekering

verzekeringsreglement bij de basisverzekering verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 - geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. ZorgDirect 2018 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. ZorgDirect 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Definities 3 2. Aanspraken 3 3. Toestemming 5 4. Algemene bepalingen 6 5. Bepalingen per hulpmiddel 7 Bijlage 39 Reglement

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief Toelichting 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Arbeidstijd 82,00

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2016. HollandZorg 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016

Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Maximale vergoedingen bij niet gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen 2016 Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen.

Nadere informatie