Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering Hulpmiddelen Be smart.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden. Reglement. Aanvullende en tandartsverzekering 2015. Hulpmiddelen 2015. Be smart."

Transcriptie

1 Voorwaarden Aanvullende en tandartsverzekering 2015 Reglement Hulpmiddelen 2015 Be smart.

2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 5 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn 5 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan 5 Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel 7 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie 10 Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie 12 Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem 15 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie 21 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 25 Hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid 25 Injectiespuiten 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe 27 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem 28 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel 29 Draagbare, uitwendige infuuspompen 30 Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 30 Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken 31 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering 31 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren 32 Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed 32 Met thuisdialyse samenhangende kosten 33 2 / 33

3 1. Algemeen Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 34, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van Besured Ruime Keuze. Dit Reglement hulpmiddelen hoort bij artikel 4.17 Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van de Modelovereenkomst Zorgzaam. 3 / 33

4 2. Begripsomschrijvingen Expertisecentrum Een expertise centrum heeft een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit bijvoorbeeld een orthopedisch chirurg, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en orthopedisch technoloog. Ook beschikt een expertise centrum over uitzonderlijke kennis en deskundigheid op hun specifieke aandachtsgebied. De gecontracteerde expertise centra vind je op onze website. S.E.M.H.-certificering S.E.M.H. staat voor Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen. Leveranciers die een S.E.M.H.-certificaat hebben, zijn getoetst op hoogwaardige kwaliteitseisen. Daarnaast mag je van deze leveranciers verwachten dat ze goed toegankelijk zijn voor minder validen en rolstoelgebruikers, dat ze respect hebben voor jouw privacy en dat je binnen zeer acceptabele termijnen wordt geholpen. Er zijn verschillende erkenningsregelingen voor hulpmiddelen, waaronder: - Mammacare (MMC), specialisten op het gebied van mammacare; - Medisch speciaalzaken (DISW), leveranciers van verbruiksartikelen, gespecificeerd naar DISW-d voor diabetesmaterialen, DISW-i voor incontinentiematerialen en DISW-s voor stomamaterialen; - Orthopedische Instrument Makerijen (OIM), specialisten voor pro- en orthesen; - Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB); - Leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK). StAr geregistreerd audicien StAr is een samentrekking van de woorden Stichting Audicienregister. De audiciens moeten StAr geregistreerd zijn en werken vanuit een winkel met het keurmerk De Audicien. Je herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. De dienstverlening wordt verricht volgens objectieve kwaliteitsmaatstaven en er worden geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden gebruikt. Je kunt kiezen uit een breed scala van hoortoestellen. Hoortoestellen worden eerst op proef verstrekt. Je hebt de mogelijkheid meerdere toestellen uit te proberen. Pas als je tevreden bent volgt de aanschaf. Bij eventuele klachten kun je een beroep doen op de Stichting Audicienregister. Meer informatie kun je nalezen op de site 4 / 33

5 3. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden Je kunt in onderstaand overzicht zoeken naar het hulpmiddel of verbandmiddel. Als je de Control en F toets tegelijkertijd indrukt, verschijnt er een zoekscherm. Je kunt in dit zoekscherm het hulp- of verbandmiddel invoeren. Als je daarna op Enter drukt, zie je het hulpmiddel staan. Iedere keer als je op Enter drukt, wordt het hulpmiddel in de tekst gezocht. Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van bewustzijn (artikel 2.6 onderdeel g Regeling zorgverzekering) kappen ter eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn bescherming gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen 2 jaar van de schedel (OIM) beoordeelt of je aan voor aanschaf, de voorwaarden vervanging en voldoet en vraagt reparatie. voor jou bij ons toestemming aan. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan (artikel 2.8 Regeling zorgverzekering) Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bruikleen S.E.M.H.- gecontracteerd De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden bovenste gecertificeerd expertise zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Stompkousen zijn onderdeel van extremiteiten, (OIM) centrum of deelt of je aan de voor aanschaf, de zorg. Stompkousen worden in inclusief behandelend voorwaarden vol- vervanging en eigendom verstrekt. oplaadinrichting arts doet. Als jouw hulp- reparatie. en batterijen als het gaat om hulpmiddelen met een energie- voorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet onderdelen van eigendom S.E.M.H.- gecontracteerd De gecontracteerde Je moet zelf bij ons het menselijk gecertificeerd expertise zorgaanbieder toestemming vragen lichaam, als het (OIM) centrum of beoordeelt of je aan voor aanschaf, een uitvoering in behandelend de voorwaarden vervanging en siliconen betreft arts voldoet en vraagt reparatie. voor jou bij ons toestemming aan. 5 / 33

6 de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt eenmaal per 2 jaar recht op gebruiksklare (MMC) deelt of je aan de voor aanschaf of een prothese. Je hebt 2 jaar garantie. prothese voor voorwaarden vol- vervanging. uitwendige doet. Als jouw hulptoepassing middel vervangen kun je bij de mamma, zoals eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn mammaprothesen gecertificeerd arts zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt eenmaal per 2 jaar recht op afzonderlijk (MMC) beoordeelt of je voor aanschaf, een prothese. Je hebt 2 jaar garantie. vervaardigd voor aan de voorwaarden vervanging en uitwendige voldoet en vraagt reparatie. toepassing voor jou bij ons toestemming aan. de stembanden, eigendom medisch behandelend De gecontracteerde Je hebt geen Bijzonderheden zoals stem- speciaalzaak arts zorgaanbieder beoor- voorafgaande Als plaatsing of vervanging van deze prothesen en deelt of je aan de toestemming nodig. hulpmiddelen plaatsvindt in een spraakversterkers voorwaarden vol- ziekenhuis of op de polikliniek valt dit al dan niet doet. Als jouw hulp- onder medisch specialistische zorg. gecombineerd het haar als sprake eigendom kappersdiploma behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden is van gehele of arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt alleen recht op (de vergoeding gedeeltelijke deelt of je aan de voor aanschaf, van de kosten van) een pruik. Je hebt kaalhoofdigheid voorwaarden vol- vervanging en geen recht op mutssja s, haarbanden, als gevolg van doet. Als jouw hulp- reparatie. sjaaltjes en andere (gedeeltelijke) een medische hoofdbedekkingen. aandoening of Je hebt geen recht op een pruik als er behandeling van sprake is van klassieke mannelijke medische aard kaalheid (alopecia androgenetica). Ben je een man? Dan Maximale vergoeding vraagt de gecontrac- Je hebt eens per 12 maanden recht op teer de vergoeding van een pruik tot maxivoor jou bij ons maal 414,50. Daarnaast heb je eens toestemming aan. per 5 jaar recht op een vergoeding tot maximaal 414,50 voor een reservepruik als je daar redelijkerwijs op bent bent aangewezen. 6 / 33

7 Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: de oogbol, eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Je hebt 6 maanden pasgarantie. zoals volledige arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen oogprothesen deelt of je aan de voor aanschaf, (inclusief voorwaarden vol- vervanging en scleraschalen) doet. Als jouw hulp- reparatie. scleralenzen eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met ingekleurde oogarts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen iris of pupil deelt of je aan de voor aanschaf, zonder voorwaarden vol- vervanging en visuscorrectie doet. Als jouw hulp- reparatie. het gelaat, zoals eigendom behandelend Je moet zelf bij ons Je moet zelf bij ons gelaatsprothesen medisch toestemming vragen toestemming vragen specialist voor aanschaf, voor aanschaf, vervanging en vervanging en reparatie. reparatie. Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel (artikel 2.9 Regeling zorgverzekering) Bijzonderheden: Je hebt geen recht op een hulpmiddel als er alleen sprake is van een indicatie snurken. Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: zuurstof eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden arts zorgaanbieder toestemming vragen De zorgaanbieder regelt voor jou beoordeelt of je aan voor aanschaf. zuurstof tijdens het vervoer en verblijf de voorwaarden vol- op een buitenlands vakantieadres. doet. Als jouw hulp- De zorgaanbieder mag de extra kosten hiervoor bij jou in rekening brengen tot maximaal 8 per dag (incl. btw). Je moet zelf de zuurstof in het vliegtuig met jouw luchtvaartmaatschappij regelen. De zuurstof tijdens de vliegreis komt niet voor vergoeding in aanmerking. 7 / 33

8 zuurstofapparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen en vergoeding deelt of je aan de voor aanschaf, van stroomkosten voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. overige stoffen die eigendom/ behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons gecertificeerd zijn bruikleen arts zorgaanbieder toestemming vragen als medisch hulp- beoordeelt of je aan voor aanschaf van middel in de zin de voorwaarden deze stoffen en van de Wet op de voldoet en vraagt toedieningsapparatuur. medische hulp- voor jou bij ons middelen met toestemming aan. daarbij behorende toedieningsapparatuur apparatuur voor bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons positieve arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen uitademingsdruk deelt of je aan de voor aanschaf, (PEP en Flutter) de voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. CPAP-apparatuur bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren medisch zorgaanbieder beoor- toestemming vragen specialist deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. 8 / 33

9 trachea canule eigendom medisch behandelend De gecontracteerde Je hebt geen Bijzonderheden en toebehoren speciaalzaak arts zorgaanbieder beoor- voorafgaande Tot de vergoeding behoren deelt of je aan de toestemming nodig. stomabeschermers voor mensen bij voorwaarden vol- wie het strottenhoofd is verwijderd doet. Als jouw hulp- (laryngectomie): camouflagebeffen en douchebeschermers met een kunstmatige luchtwegingang en noodzakelijke verbruiksartikelen. medicatie- bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons vernevelaars arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen met toebehoren deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. losse eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden voorzetkamers arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op dit hulpmiddel als het deelt of je aan de voor aanschaf, gaat om een losse voorzetkamer die voorwaarden vol- vervanging en niet voorgevuld is met een medicijn. doet. Als jouw hulp- reparatie. slijmuitzuig- bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur voor arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen het wegzuigen deelt of je aan de voor aanschaf, van slijm uit het voorwaarden vol- vervanging en mond- of keel- doet. Als jouw hulp- reparatie. gebied 9 / 33

10 mandibulair eigendom KNO- of De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn repositie longarts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt jouw MRA beugel minimaal apparaat deelt of je aan de voor aanschaf, 5 jaar gebruiken. (MRA beugel) voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. Bijzonderheden Je hebt geen recht op een MRA beugel als deze alleen wordt gebruikt ter vermindering van snurken. De MRA beugel moet op maat zijn gemaakt en individueel instelbaar zijn. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie (artikel 2.10 Regeling zorgverzekering), zoals: hoortoestellen, eigendom StAr geregistreerd Vanaf 18 jaar: De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Eigen bijdrage maskeerder audicien die werkt gecontrac- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je bent een eigen bijdrage verschuldigd en oorstukjes in een winkel met teerd triage- deelt of je aan de voor aanschaf, van 25% van de aanschafkosten. het keurmerk audicien/ voorwaarden vol- vervanging en De Audicien audiologisch doet. Als jouw hulp- reparatie. Gebruikstermijn centrum Je kunt jouw hoortoestel en maskeerder minimaal 5 jaar gebruiken. Moet jouw Jonger dan hoortoestel of maskeerder binnen 5 18 jaar, jaar vervangen worden, dan heb je complexe een verwijzing nodig van het audioauditieve logisch centrum. Je hebt 24 maanden zorg en garantie op het hoortoestel en hoortoestellen 6 maanden op reparaties. die niet in de database zijn Bijzonderheden opgenomen: Je hebt recht op vergoeding als jouw audiologisch gehoorverlies minimaal 35 db is. centrum Op basis van het ZN-keuze protocol wordt bepaald op welk type hoortoestel je recht hebt. Kijk voor meer informatie op onze website. Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van medisch specialistische zorg. ringleidingen, eigendom StAr geregistreerd gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn infrarood- audicien en teerd triage- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt de apparatuur minimaal apparatuur keurmerk audicien/ deelt of je aan de voor aanschaf, 5 jaar gebruiken; je hebt 24 maanden FM-apparatuur De Audicien audiologisch voorwaarden vol- vervanging en garantie. of daarmee gelijk centrum doet. Als jouw hulp- reparatie. te stellen 10 / 33

11 signaalhond, bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Maximale vergoeding en een vergoeding arts met zorgaanbieder toestemming vragen De vergoeding voor de gebruikskosten voor de gebruiks- rapport ergo- beoordeelt of je aan voor aanschaf en bedraagt per 12 maanden kosten van deze therapeut de voorwaarden vervanging. Als jouw ( 87,50 per maand). hond voldoet en vraagt eigen hond door één voor jou bij ons van de opleidings- Bijzonderheden toestemming aan. instituten wordt Je hebt alleen recht op een signaalopgeleid blijft jouw hond die een substantiële bijdrage hond jouw eigendom levert aan jouw mobiliteit en de en heb je recht op algemene of huishoudelijke een vergoeding van dagelijkse levensverrichtingen de kosten van de als je volledig doof bent of als gevolg opleiding van jouw van blijvende, ernstige lichamelijke hond. functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij die mobiliteit of bij algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor de zelfstandigheid wordt vergroot en het beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van jouw individuele zorgvraag, kun je ons vragen hiervan af te wijken. solo-apparatuur bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons met toebehoren centrum zorgaanbieder beoor- toestemming vragen deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. softwarelicentie bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons voor teksttelefoon- centrum of zorgaanbieder beoor- toestemming vragen mogelijkheden op KNO-arts deelt of je aan de voor aanschaf, pc, tablet en voorwaarden vol- vervanging en mobiele telefoon doet. Als jouw hulp- reparatie. 11 / 33

12 wek- en bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn waarschuwings- centrum of zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je kunt de apparatuur minimaal installaties KNO-arts deelt of je aan de voor aanschaf, 7 jaar gebruiken. Je hebt 24 maanden voorwaarden vol- vervanging en garantie. doet. Als jouw hulp- reparatie. hooraanpassingen bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden op en voor de centrum zorgaanbieder toestemming vragen Wil je in jouw aanvraag omschrijven werkplek beoordeelt of je aan voor aanschaf, welk hulpmiddel je nodig hebt en de voorwaarden vervanging en waarom? Wil je ook een motivatie voldoet en vraagt reparatie. van jouw werkgever meesturen? voor jou bij ons toestemming aan. BAHA (bone bruikleen audiologisch De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden anchored centrum zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt alleen recht op een BAHA hearing aid) deelt of je aan de voor aanschaf, als een BAHA-operatie niet tot de met softband voorwaarden vol- vervanging en mogelijkheden behoort. doet. Als jouw hulp- reparatie. Hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie (artikel 2.11 Regeling zorgverzekering), zoals: urine- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik opvangzakken S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - onsteriele disposabel urinemet de gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. opvangzakken: 2 stuks per dag; noodzakelijke medisch de voorwaarden vol- - onsteriele semi-disposabele urine hulpstukken speciaalzaak doet. Als jouw hulp- beenzakken: 1 stuk per 4 dagen; ter bevestiging (DISW-i) - onsteriele semi-disposabel urineaan het been nachtzakken: 1 stuk per 4 dagen. of bed Bijzonderheden Je hebt alleen recht op steriele urineopvangzakken bij een medische indicatie voor steriliteit. 12 / 33

13 katheters met eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik blaasspoel- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - katheters voor intermitterende vloeistoffen gecertificeerd deelt of je aan de voor aanschaf. katheterisatie: 125 stuks per medisch voorwaarden vol- 4 weken; speciaalzaak doet. Als jouw hulp- - verblijfskatheters van latex: (DISW-i) 1 stuk per 2 weken; - verblijfskatheters van latex/siliconen: 1 stuk per 6 weken; - verblijfskatheters van siliconen en hydrogel: 1 stuk per 8 weken; - condoomkatheter: 1 stuk per dag. Bijzonderheden Je hebt geen recht op blaasspoelvloeistoffen die acetylcysteïne bevatten. voorzieningen eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik colostoma voor stoma- gecertificeerd arts of zorgaanbieder toestemming vragen - tweedelig: 2,5 plakken per week, patiënten medisch gespeciali- beoordeelt of je aan voor aanschaf. 4 zakjes per dag; speciaalzaak seerde de voorwaarden - eendelig: 4 zakjes per dag. (DISW-i) verpleeg- voldoet. kundige Normgebruik stomapluggen - tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag; - eendelig: 4 pluggen per dag. Normgebruik ileostoma/urostoma - tweedelig: 4 plakken per week, 2 zakjes per dag; - eendelig: 2 zakjes per dag. Normgebruik continentstoma - afdekpleister en katheters: 2-6 per dag (afhankelijk van voorschrift). Bijzonderheden Je hebt geen recht op een hulpmiddel als het gaat om stomasteunbandages. Je hebt wel recht op materiaal om stomazakjes te bevestigen aan het lichaam. uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen bij (OIM) deelt of je aan de voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. parastomale hernia voorwaarden vol- vervanging en doet. Als jouw hulp- reparatie. 13 / 33

14 incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen - bij urineverlies: 300 stuks materialen voor gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. per kwartaal; verzekerden medisch de voorwaarden - bij urine- en ontlastingverlies: jonger dan 16 jaar speciaalzaak voldoet en vraagt 500 stuks per kwartaal. (DISW-i) voor jou bij ons toestemming aan. Bijzonderheden Voor kinderen jonger dan 3 jaar worden incontinentie-absorptiematerialen niet vergoed. Kinderen van 3 en 4 jaar hebben alleen recht op incontinentieabsorptiematerialen als er sprake is van een niet bij de leeftijd horende (nietfysiologische) vorm van incontinentie. Wasbare materialen (slips en broekjes) en zwemluiers worden niet vergoed. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. incontinentie- eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden absorptie- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt geen recht op (vergoeding van materialen voor gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. de kosten van): verzekerden medisch de voorwaarden - schoonmaak- en geurmiddelen; van 16 jaar en speciaalzaak voldoet. - huidbeschermende middelen; ouder (DISW-i) - kleding (behalve netbroekjes); - plaswekkers voor behandeling enuresis nocturna. Nachtelijk bedplassen is geen indicatie voor vergoeding. anaaltampons eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden speciaalzaak voldoet. (DISW-i) beschermende eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Normgebruik onderleggers S.E.M.H.- arts zorgaanbieder toestemming vragen 1 onderlegger per dag. gecertificeerd beoordeelt of je aan voor aanschaf. medisch de voorwaarden Bijzonderheden speciaalzaak voldoet. Wasbare onderleggers worden niet (DISW-i) vergoed. Voorwaarde voor vergoeding van absorptie onderleggers is dat zodanige verzorgende handelingen op bed noodzakelijk zijn waarbij de bescherming van het bed niet toereikend is. In combinatie met lichaamsgedragen incontinentie- en/of stomamateriaal worden onderleggers niet vergoed, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. 14 / 33

15 spoelapparatuur eigendom apotheek of behandelend De gecontracteerde Je hebt geen vooraf- Gebruikstermijn voor anaal- S.E.M.H.- arts zorgaanbieder beoor- gaande toestemming Je hebt recht op 1 spoelapparaat spoelen gecertificeerd deelt of je aan de nodig. per 3 jaar. (irrigatiepomp) medisch voorwaarden volspeciaalzaak doet. Als jouw hulp- Normgebruik (DISW-i) Je hebt recht op maximaal één irrigatieof vervangen moet sleeve per dag en na elke spoelbeurt maximaal twee stomapleisters of colostomiezakjes. Uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem (artikel 2.12 Regeling zorgverzekering) Uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn lichaamsgebonden gecertificeerd arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - individueel gemaakt: 2 jaar; hulpmiddelen voor (OIM) deelt of je aan de voor aanschaf, - confectie: 1 jaar. de ledematen of voorwaarden vol- vervanging en romp met correctie-, doet. Als jouw hulp- reparatie. Bijzonderheden redressie- of Je hebt recht op (vergoeding van de immobilisatie- kosten van) een hulpmiddel als dit functionaliteit noodzakelijk is bij een ernstige aande zorgaanbieder doening en waarbij je bovendien permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten bent aangewezen op dit hulpmiddel. uitwendige eigendom behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden lichaamsgebonden arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt 1 jaar pasgarantie. hulpmiddelen ter deelt of je aan de voor aanschaf, opvang en voorwaarden vol- vervanging en positionering van doet. Als jouw hulp- reparatie. het lichaam in liggende houding orthopedisch eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Eigen bijdrage schoeisel gecertificeerd arts of een zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 70 per paar; (OSB) gecontrac- deelt of je aan de voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 140,50 per paar. teerd ortho- voorwaarden vol- vervanging en pedisch doet. Als jouw hulp- reparatie. Gebruikstermijn schoenmaker - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; met S.E.M.H. - vanaf 16 jaar: 15 maanden. erkenning OSB 15 / 33

16 orthopedische eigendom S.E.M.H.- behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Gebruikstermijn voorzieningen, gecertificeerd arts of een zorgaanbieder beoor- toestemming vragen - jonger dan 16 jaar: 9 maanden; aangebracht aan (OSB) gecontrac- deelt of je aan de voor aanschaf, - vanaf 16 jaar: 15 maanden. confectieschoeisel teerd ortho- voorwaarden voldoet. vervanging en pedisch Als jouw hulpmiddel reparatie. Bijzonderheden schoenmaker gerepareerd of ver- Je hebt alleen recht op (vergoeding met S.E.M.H. vangen van de kosten van) de aanpassing aan erkenning kun je bij de zorg- de confectieschoen. OSB aanbieder Hulpmiddelen, niet zijnde een hulpmiddel voor verzorging of verpleging op bed als omschreven in artikel 2.17, ter compensatie van beperkingen bij het lopen, gebruiken van hand en arm, veranderen en handhaven van lichaamshouding, zich wassen en zorgdragen voor toiletgang, gebruik van communicatieapparatuur. Je hebt geen recht op: a. hulpmiddelen die een compensatie bieden voor beperkingen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken; b. eenvoudige hulpmiddelen te gebruiken bij beperkingen bij het eten en drinken; c. aan functiebeperkingen aangepaste stoelen, waarbij de aanpassing uitsluitend een sta-op systeem betreft; d. eenvoudige hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lopen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: rolstoelen voor bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden kortdurend toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op een rolstoel voor gebruik deelt of je aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als jouw hulpmiddel drempelhulpen bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen voor deelt of je aan de voor aanschaf. zover het zorg betreft van beperkte of voorwaarden voldoet. onzekere duur (richttermijn: 26 weken). Als jouw hulpmiddel loopwagens bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons niet zijnde arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen rollators deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. 16 / 33

17 stoelen voorzien bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden van een trippel- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op een aangepaste functie deelt of je aan de voor aanschaf, stoel waarbij de aanpassing enkel een voorwaarden voldoet. vervanging en sta-op systeem betreft. Als jouw hulpmiddel reparatie. gerepareerd of ver- Als je het hulpmiddel alleen nodig hebt vangen voor beperkte of onzekere duur, kun je kun je bij de zorg- zonder verwijzing van de arts contact aanbieder opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. loopfietsen bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Je hebt recht op een loopfiets als je arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen niet kunt volstaan met een eenvoudig deelt of je aan de voor aanschaf, loophulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een voorwaarden voldoet. vervanging en rollator. Als jouw hulpmiddel reparatie. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: hulpmiddelen bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden ter compensatie teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op hulpmiddelen die van onvoldoende aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, een compensatie bieden bij het uitarm-, hand- en behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en voeren van het huishouden of eenvingerfunctie arts Als jouw hulpmiddel reparatie. voudige hulpmiddelen te gebruiken (bijvoorbeeld gerepareerd of ver- bij beperkingen bij eten en drinken. een robotarm vangen of eetapparaat) bladomslag- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. voorlees- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. 17 / 33

18 daisyspeler bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons voor motorisch teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen gehandicapten aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. hulphonden bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden (ADL-honden) arts met zorgaanbieder toestemming vragen Je hebt alleen recht op een hulphond rapport ergo- beoordeelt of je aan voor aanschaf en die een substantiële bijdrage levert therapeut de voorwaarden vervanging. aan jouw mobiliteit en jouw algemene voldoet en vraagt of huishoudelijke dagelijkse levensvoor jou bij ons verrichtingen, als je als gevolg van toestemming aan. blijvende ernstige lichamelijke functiebeperkingen aangewezen bent op hulp bij jouw mobiliteit of bij jouw algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, waardoor jouw zelfstandigheid wordt vergroot en jouw beroep op zorgondersteuning vermindert. Deze voorwaarden zijn van indicatieve aard. Als dat nodig is op basis van jouw individuele zorgvraag, kun je ons vragen hiervan af te wijken. een tegemoet- niet van niet van niet van toepassing Je moet zelf bij ons Maximale vergoeding koming in de toepassing toepassing toestemming vragen De vergoeding bedraagt per gebruikskosten voor vergoeding. 12 maanden ( 87,50 per maand). van hulphonden apparatuur voor bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons omgevings- teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen bediening aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, behandelend voorwaarden voldoet. vervanging en arts Als jouw hulpmiddel reparatie. 18 / 33

19 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons tafels arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen deelt of je aan de voor aanschaf, voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. aangepaste bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden stoelen arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt geen recht op een stoel met deelt of je aan de voor aanschaf, enkel een sta-op functie. voorwaarden voldoet. vervanging en Als jouw hulpmiddel reparatie. transfer- bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden hulpmiddelen toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen deelt of je aan de voor aanschaf, voor zover het zorg betreft van voorwaarden voldoet. vervanging en beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel reparatie. (richttermijn: 26 weken). (dynamische) bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden lig-,sta- en zit- arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Lig-, sta, en zitorthesen die onderdeel orthesen inclusief deelt of je aan de voor aanschaf, zijn van een rolstoel of een kinderduwantidecubitus voorwaarden voldoet. vervanging en wandelwagen komen alleen voor zitkussens Als jouw hulpmiddel reparatie. vergoeding in aanmerking als je de gerepareerd of ver- rolstoel of de kinderduwwandelwagen vangen ook van ons in bruikleen hebt. 19 / 33

20 antidecubitus bruikleen behandelend De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden zitkussens arts zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Een antidecubitus kussen die onderdeelt of je aan de voor aanschaf, deel is van een rolstoel of een kindervoorwaarden voldoet. vervanging en duwwandelwagen komt alleen voor Als jouw hulpmiddel reparatie. vergoeding in aanmerking als je de gerepareerd of ver- rolstoel of de kinderduwwandelwagen vangen ook van ons in bruikleen hebt. Als je het hulpmiddel enkel nodig hebt voor beperkte of onzekere duur, kun je zonder voorschrift van de arts contact opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder. lucht- en windring bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen deelt of je aan de voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van voorwaarden voldoet. beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang losse toilet- bruikleen niet van De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden verhogers, toepassing zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen douche- en deelt of je aan de voor aanschaf. voor zover het zorg betreft van toiletstoelen voorwaarden voldoet. beperkte of onzekere duur Als jouw hulpmiddel (richttermijn: 26 weken). Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur in- en uitvoer- bruikleen gecontrac- De gecontracteerde Je moet zelf bij ons Bijzonderheden apparatuur teerde zorg- zorgaanbieder beoor- toestemming vragen Je hebt recht op deze hulpmiddelen aanbieder/ deelt of je aan de voor aanschaf, inclusief de daartoe benodigde probehandelend voorwaarden voldoet. vervanging en grammatuur, noodzakelijke upgrades arts Als jouw hulpmiddel reparatie. daarvan, alsmede accessoires voor gerepareerd of ver- een computer, aangepast aan een vangen lichamelijke handicap. 20 / 33

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Z/VV-2611957 1 september 2005

Z/VV-2611957 1 september 2005 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van september 2005,, houdende regels terzake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Regeling zorgverzekering) Den Haag 1 september

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure zorgverzekering

Informatiebrochure zorgverzekering Zorgverzekeringskantoor Informatiebrochure zorgverzekering voor verzekerden van de Zorgverzekering Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Per 1 januari 2011 In deze brochure vindt u uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen

Vademecum. Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen Vademecum 2015 Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten verstrekkingenpakket DJI 4 3. Verstrekkingenpakket DJI 2015 6 Geneeskundige zorg

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden

Inhoudsopgave. Uw zorgverzekering in vraag en antwoord. Trefwoordenregister PNO ZorgConsulent Vergoedingsvoorwaarden Vergoedingswijzer 2015 1 2 Fijn dat u bij ons verzekerd bent. In deze Vergoedingswijzer kunt u lezen welke behandelingen en verstrekkingen wij vergoeden. Het gaat om alle vergoedingen, zowel die uit de

Nadere informatie

De beste zorgverzekeraar van Nederland

De beste zorgverzekeraar van Nederland Vergoedingswijzer 2013 1 2 De beste zorgverzekeraar van Nederland PNOzorg is al meer dan 60 jaar de specialist in zorgverzekeringen voor de mediasector. We werken zonder winstoogmerk en vinden persoonlijke

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wtcg wat hebt u daar mee? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Wtcg wat hebt u daar mee? De Wtcg wat hebt u daar mee? 1 Inleiding Sinds januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl

Vergoedingenoverzicht Azivo. Aanvullende verzekeringen 2012 AV-Basis AV-Top AV-TopExtra. www.azivo.nl Vergoedingenoverzicht Azivo Aanvullende verzekeringen 2012 AVBasis AVTop AVTopExtra www.azivo.nl Azivo: dé zorgverzekeraar van Den Haag, Zoetermeer en omstreken Azivo heeft al 118 jaar kennis van de zorg.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Gemeente Plus Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer

Vergoedingenoverzicht Zoetermeer. Aanvullende verzekering 2012. www.azivo.nl/zoetermeer Vergoedingenoverzicht Zoetermeer Aanvullende verzekering 2012 www.azivo.nl/zoetermeer Azivo: dé zorgverzekeraar van Zoetermeer, Den Haag en omstreken De gemeente Zoetermeer heeft in samenwerking met Azivo

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats.

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD

Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Delta Lloyd Zorgverzekering Buitenland Totaal INHOUD VOORWAARDEN Delta Lloyd Zorgverzekering uitenland Totaal MODEL F 03.2.14 GELDIGHEID Geldig vanaf 1 januari 2006 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012

Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inclusief behandeling

Inclusief behandeling Inclusief behandeling Wie betaalt Wat? 2015 arrangement verblijf inclusief behandeling Over de uitgave Deze folder is een ingekorte versie van de regeling wie betaalt wat?. De centrale cliëntenraad van

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie