Verzekeringsreglement Azivo \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01"

Transcriptie

1 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

2 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen Indicatie en doelmatigheid Naar een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgaanbieder Volgorde van de eigen betalingen 2.2 Voorwaarden hulpmiddelen Uitleenpakket hulpmiddelen hulpmiddelen voor kortdurend gebruik Hulpmiddelen voor langdurig gebruik Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Stompkousen Mammaprothesen Stemprothesen Pruiken Oogprothesen Scleraschalen en scleralenzen Gelaatsprothesen Zuurstofapparaten dan wel zuurstofconcentratoren met toebehoren Vernevelaars met toebehoren Voorzetkamers Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Slijmuitzuigapparatuur Tracheacanule Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden CPAP-apparatuur Mandibulaire repositie apparatuur Longvibrators Hoortoestellen, en ruismaskeerders (inclusief oorstukjes) Ringleidingen/infrarood/FM-apparatuur/ Wek-en waarschuwingsinstallaties Solo-apparatuur Tekst- of beeldtelefoons t.b.v. auditief gehandicapten BAHA toestellen op softband Signaalhond Urine - opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan bed of been, katheters met blaasvloeistoffen al dan niet met toebehoren Stomamaterialen en spoelapparatuur voor Anaalspoelen, breukband/stomasteunbadage Incontinentie - absorptiematerialen Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd en hals Orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen Loopwagens Trippelstoelen en Loopfietsen Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie Eetapparaten Bladomslagapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening Daisy-spelers/apparatuur voor motorisch gehandicapten Hulphond Lig-/zit orthesen Sta orthesen Aangepaste tafels, stoelen en antidecubituszitkussens Apparatuur voor bediening van computers Lenzen/Brillenglazen Bijzondere optische hulpmiddelen Blindentaststokken Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen en memorecorders voor visueel gehandicapten Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor visueel gehandicapten Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten Beeldschermloepen Blindengeleidehonden Kappen ter bescherming van de schedel Verbandmiddelen (waaronder ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking) Pessaria en koperhoudende spiraaltjes Bedden in speciale uitvoering, anti-decubitusbedden, -matrassen, -overtrekken, lucht-en windringen, dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels, bedgalgen, papegaaien, bedverkorters en -verlengers verhogers en -portalen, glij-en rollakens, ondersteken, bedbeschermende onderleggers en infuusstandaarden. Injectiespuiten en toebehoren Therapeutisch elastische kousen en aan- en uittrekhulpmiddelen Ortomate Lymfe oedeem compressie apparatuur en manchetten Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden Hulpmiddelen bij diabetes Draagbare uitwendige insulinepomp Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren Verbandschoenen Allergeenvrije schoenen Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Spraakvervangende hulpmiddelen Spraakversterker Daisy-spelers/-programmatuur voor dyslectici Persoonlijke alarmeringsapparatuur Uitwendige elektrostimulator tegen chronische pijn met toebehoren Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren alsmede overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij thuisdialyse 3 Nadere voorwaarden geneesmiddelen 3.1 Preferente geneesmiddelen 3.2 en niet gecontracteerde aanbieders 3.3 Niet geregisteerde allergenen

3 1 Uw Verzekeringsreglement Wat is een Verzekeringsreglement? Bij uw verzekering horen verzekeringsvoorwaarden. Daarin staat waar u recht op heeft. Maar niet altijd tot in detail. Soms zijn uw rechten zo omvangrijk, dat het ondoenlijk is om deze in de verzekeringsvoorwaarden zelf op te nemen. In de verzekeringsvoorwaarden wordt dan verwezen naar het Verzekeringsreglement. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij hulpmiddelen: dat zijn er veel en elk hulpmiddel heeft zijn eigen specifieke details. In dit Verzekeringsreglement staan die details. Waaruit bestaat dit reglement? In dit Verzekeringsreglement staan: het overzicht hulpmiddelen; nadere voorwaarden geneesmiddelen, waarvoor u toestemming nodig heeft of een voorschrift, of waarvoor een andere voorwaarde geldt; Preferente geneesmiddelen. Het overzicht preferente geneesmiddelen wijzigt regelmatig. U kunt het meest recente overzicht downloaden van onze website. U kunt het overzicht ook opvragen bij de Klantenservice op (070) Waarop van toepassing? Dit Verzekeringsreglement is van toepassing op de Basisverzekering die Azivo aanbiedt. 2 Overzicht Hulpmiddelen 2.1 Algemeen U heeft recht op functionerende hulpmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen. Welke hulpmiddelen dat zijn, is te vinden in de Regeling zorgverzekering. Sommige groepen hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering specifiek beschreven, anderen zijn functiegericht omschreven. In het laatste geval betekent dit, dat u recht heeft op een hulpmiddel passend bij een omschreven functiebeperking. Azivo heeft in dit Verzekeringsreglement een overzicht van hulpmiddelen opgenomen die onder de Regeling zorgverzekering vallen. In hoofdstuk 2.2 kunt u per hulpmiddel de nadere voorwaarden die gesteld zijn aan het verkrijgen van hulp-en verbandmiddelen terugvinden. Voorbeeld functiegericht omschreven hulpmiddel Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel Hier vallen o.a. diabetestestmaterialen onder. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de functiegericht omschreven hulpmiddelen maar is dit hulpmiddel niet in het Verzekeringsreglement opgenomen? Dient u dan een aanvraag in bij Azivo. Azivo zal uw aanvraag beoordelen. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice op (070) In de Regeling zorgverzekering zijn ook de indicatiecriteria opgenomen waaraan u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het hulpmiddel. U kunt de Regeling zorgverzekering vinden op Hulpmiddelen en verbandmiddelen die worden afgeleverd in het kader van een ziekenhuisopname of een medischspecialistische behandeling vallen onder de aanspraak van Medisch specialistische zorg. Zie artikel B24 van uw verzekeringsvoorwaarden. Evenmin vallen onder de aanspraak van dit artikel die hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop aanspraak bestaat ingevolgde de AWBZ Indicatie en doelmatigheid Natuurlijk heeft u alleen recht op een hulpmiddel als dat nodig is. Om voor de vergoeding van een hulpmiddel in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet redelijkerwijs zijn aangewezen op de 3

4 zorg. Welke hulpmiddelenzorg voor u nodig is wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor rekening van de verzekering Naar een gecontracteerde of niet gecontracteerde zorgaanbieder Hiervoor geldt dat er sprake is van een 100% vergoeding met uitzondering van het eigen risico, de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen. Azivo heeft geregeld dat de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder naar Azivo wordt gestuurd. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Azivo heeft gesloten, dan vergoedt Azivo de kosten tot een maximumbedrag. Hoeveel vergoeding u krijgt, kunt u vinden in de voorwaarden zoals die per hulpmiddel beschreven staan. Op het te vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht. De Azivo Zorgvinder Azivo maakt afspraken met zorgaanbieders bij u in de buurt over de kwaliteit, snelheid, service en prijs van de zorg. Welke zorgaanbieders met Azivo een overeenkomst hebben, kunt u vinden via De Zorgvinder, op zorgvinder. Heeft u geen toegang tot internet? U kunt ook bellen met onze Klantenservice op (070) Volgorde van de eigen betalingen Op de vergoeding van een nota voor een hulpmiddel kunnen verschillende soorten eigen betalingen van toepassing zijn. De volgorde waarin deze worden toegepast is de volgende: 1. van een ingediende nota wordt eerst het eventuele niet verzekerde deel afgetrokken, daarna 2. het eventuele deel dat niet vergoed wordt omdat de zorgaanbieder met Azivo geen contract heeft, daarna 3. de eventuele eigen bijdrage, daarna 4. het nog openstaande deel van het verplichte eigen risico, daarna 5. het nog openstaande deel van het eventuele vrijwillig gekozen eigen risico. 4

5 2.2 Voorwaarden hulpmiddelen Uitleenpakket hulpmiddelen hulpmiddelen voor kortdurend gebruik De vergoeding van het kortdurend gebruik van hulpmiddelen (o.a transfer,- en verpleeghulpmiddelen) is vanaf 1 januari 2013 niet meer ondergebracht bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar in de Basisverzekering. Het gaat hier om het zogenaamde uitleenpakket hulpmiddelen. In onderstaande tabel zijn hulpmiddelen opgenomen waarvan de vergoeding voor tijdelijk gebruik is opgenomen in de Basisverzekering. Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat kortdurend gebruik vergoed wordt vanuit de Basisverzekering. Heeft u een van deze hulpmiddelen langdurig nodig? Dan is er ook vergoeding mogelijk vanuit de Basisverzekering. Zie voor de nadere voorwaarden in geval van langdurig gebruik. Voor onderstaande hulpmiddelen geldt dat er zowel aanspraak bestaat uit de Basisverzekering als uit de WMO. Indien deze hulpmiddelen voor een beperkte, of qua gebruiksduur onzekere periode gebruikt moeten worden, verstrekt uw zorgverzekeraar dit vanuit de Basisverzekering. Is bij eerste gebruik direct duidelijk dat het hulpmiddel voor een langere onbeperkte tijd gebruikt dient te worden, wordt dit hulpmiddel verstrekt vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente. Bedtafel Kinderbed Hoog/Laagbed Dekensteun, Bedrugsteun Onrusthekken Bedheffer, papegaai Bedverlengers, Bedverkorter, Bedverhoger Duwwagen, rolstoel Drempelhulp, badplank Patiëntenlift Transferplank/Glijplank, Draaischijf Losse toiletverhoger Losse toiletstoel Losse douchestoel Infuusstandaard Anti-decubitusbed,-matras Trippelstoel Ondersteek Glij- of rollaken Anti-decubituskussens Lucht- en windring Uitleenpakket hulpmiddelen voor kortdurend gebruik Regeling zorgverzekering art. 2.6, art en art Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts 5

6 en gebruiksaantallen 1 verstrekking per gebruiksperiode 60% van het tarief dat Azivo gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd Hulpmiddelen voor langdurig gebruik Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.8 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet, algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen en een oplaadinrichting en batterijen als de prothese voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. In een enkel geval kan Azivo besluiten een prothese in bruikleen te verstrekken. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier 3 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. Maximale vergoeding: 51,36 per uur incl. BTW; 1,24 per eenheid incl. BTW (indien van toepassing); 5% opslag op halffabrikaten (indien van toepassing). Stompkousen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 6

7 en gebruiksaantallen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Maximaal 16 stuks per jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. Mammaprothesen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Geen verstrekking: voorlopige borstprothese (postoperatief verstrekt door het ziekenhuis); bh s; plakstrips. 1) Gebruiksklare mammaprothesen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Nee 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Medisch Speciaalzaken, of de erkenningsregeling Mammacare. Gebruiksklare mammaprothese maximaal: 129 incl. BTW. 2) Afzonderlijk vervaardigde mammaprothesen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier + toelichting van de leverancier 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Medisch Speciaalzaken, of de erkenningsregeling Mammacare. Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van de stembanden Stemprothesen 7

8 Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Indien plaatsing of vervanging van de stemprothese in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Behandelend arts Indien plaatsing of vervanging van de stemprothese in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 43% en vermeerderd met BTW. Pruiken Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Wettelijke maximale vergoeding Conform de Regeling zorgverzekering 393 Behandelend arts 1 jaar Conform de Regeling zorgverzekering 393 Uitwendig gedragen hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol** 1) Volledige oogprothese Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 2) Scleraschalen en scleralenzen met ingekleurde iris of pupil, zonder visuscorrectie Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 8

9 1) Volledige oogprothese: 2) Scleraschalen en scleralenzen met ingekleurde iris of pupil, zonder visuscorrectie Gelaatsprothesen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen - niet zijnde geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet - die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art. 2.9 Zuurstofapparaten dan wel zuurstofconcentratoren met toebehoren Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts 9

10 Huur zuurstofapparatuur dan wel zuurstofconcentratoren en toebehoren: maximaal 1,85 incl. BTW per dag. Stroomkosten (indien van toepassing) in verband met het gebruik van een zuurstofconcentrator kunnen apart gedeclareerd worden. Vernevelaars met toebehoren Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Het vernevelen van hypertoon zout (mits gecertificeerd en op voorschrift van de longarts) bij patiënten van 6 jaar of ouder met Cystische Fibrose valt tevens onder de aanspraak. Behandelend arts Voorzetkamers Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts vanuit hulpmiddelenzorg alleen als het gaat om een losse universele voorzetkamer, waarbij er geen sprake is van een geneesmiddelenregistratie met een specifieke dosis aërosol. Behandelend arts 1 jaar vanuit hulpmiddelenzorg alleen als het gaat om een losse universele voorzetkamer, waarbij er geen sprake is van een geneesmiddelenregistratie met een specifieke dosis aërosol. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 44% en vermeerderd met BTW. Apparatuur voor positieve uitademingdruk 10

11 Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts Maximaal 30 incl. BTW. Slijmuitzuigapparatuur Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Behandelend arts of medisch specialist uitzuigapparatuur standaard: maximaal 321 incl. BTW; uitzuigapparatuur mobiel:maximaal 535 incl. BTW; disposables: catheters maximaal 28,62 voor 100 stuks, overige disposables op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo Tracheacanule Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. Indien plaatsing of vervanging van de tracheacanule in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, valt deze zorg onder de te verzekeren prestatie geneeskundige zorg en dient het te worden bekostigd in het kader van die prestatie. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 43% en vermeerderd met BTW. 11

12 Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 43% en vermeerderd met BTW. CPAP apparatuur CPAP toebehoren (zoals slang en masker); eigendom. Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. en gebruiksaantallen Voor de maskers geldt: maximaal 1 masker per jaar. Mandibulaire repositie apparatuur (MRA) Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist uit een slaapcentrum, in samenspraak met de orthodontist, tandarts of kaakchirurg rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Longarts en/of een KNO arts uit een slaapcentrum, in samenspraak met de orthodontist, tandarts of kaakchirurg Maximaal 500 voor de gehele behandeling incl. de MRA beugel. 12

13 Longvibrators ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist gevoegd zijn. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Hoortoestellen en ruismaskeerders (inclusief de benodigde oorstukjes) Wettelijke eigen bijdrage Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. Vanuit het Zorgverzekeraars Nederland (ZN) keuzeprotocol kunt u mogelijk worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist***. Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage voor hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie of ernstig oorsuizen bedraagt 25% van de totale aanschafkosten (zoals Azivo is overeengekomen met gecontracteerde zorgaanbieders) van een volledig functionerend hoortoestel. Vervanging van de oorstukjes gedurende zit in dit totaalbedrag inbegrepen. Het type hoortoestel waar u recht op heeft wordt vastgesteld door middel van het Zorgverzekeraars Nederland (ZN) keuzeprotocol. KNO-arts of audiologisch centrum. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een audiogram en een door verzekerde ondertekende tevredenheidsverklaring waaruit blijkt dat de proefperiode met het hoortoestel succesvol is verlopen. 13

14 60% van de aanschafprijs tot een maximum van 500 incl. BTW per volledig functionerend hoortoestel. Conform de Regeling zorgverzekering: De eigen bijdrage voor hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie of ernstig oorsuizen bedraagt 25% van de totale aanschafkosten van een volledig functionerend hoortoestel. Oorstukjes ter vervanging van oorstukjes bij een hoortoestel dat voor is aangeschaft Wettelijke eigen bijdrage Nee; u kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. Niet van toepassing Wettelijke eigen bijdrage Nee Gebruiksduur oorstukjes voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 2 jaar Gebruiksduur oorstukjes voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 1 jaar Niet van toepassing AHO: Achter Het Oor: maximaal 35 IHO: In Het Oor: maximaal 50 bijzondere uitvoering zoals vergulden etc. maximaal 50 Ringleidingen / infrarood / FM-apparatuur / Wek- en waarschuwingsinstallaties Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. In geval van wek- en waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting van een audiologisch centrum nodig. KNO-arts of audiologisch centrum. In geval van wek- en waarschuwingsinstallaties heeft u een toelichting van een audiologisch centrum nodig. Maximaal 75 incl. BTW. In geval van wek- en waarschuwingsinstallaties: Solo apparatuur 14

15 Nee; U kunt zich met de toelichting van een audiologisch centrum rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Audiologisch centrum Maximaal 600 incl. BTW. Tekst- of beeldtelefoons ten behoeve van auditief gehandicapten ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van een audiologisch centrum gevoegd worden. Audiologisch centrum BAHA toestellen op softband Nee, u kunt zich met de toelichting van een audiologisch centrum Audiologisch centrum Signaal hond 15

16 ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend KNO-arts of een audiologisch centrum zijn gevoegd. Uit deze toelichting moet blijken dat u volledig doof bent. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de signaalhond in bruikleen wordt verstrekt. KNO-arts of een audiologisch centrum. Uit deze toelichting moet blijken dat u volledig doof bent. 6 jaar Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de signaalhond kan worden aangeschaft. Signaalhond: maximaal incl. BTW. Gebruikskosten bij een signaalhond Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een signaalhond. Er moet wel een ziektekostenverzekering worden afgesloten voor de signaalhond. De tegemoetkoming in gebruikskosten is maximaal per jaar voor: het levensonderhoud en voor de verzorging en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Hondenschool + kopie van de afgesloten ziektekostenverzekering De tegemoetkoming moet voor de eerste keer aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de hond bij verzekerde geplaatst is, of na het afronden van een teamtraining. De tegemoetkoming moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Gebruikskosten maximaal per jaar voor: het levensonderhoud, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn Minimum standards for Training Hearing Dogs Assistance Dogs Europe. 16

17 Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij urinelozing en defecatie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Urine - opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan bed of been, katheters met blaasvloeistoffen al dan niet met toebehoren Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts, continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist Behandelend arts, continentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. en gebruiksaantallen verblijfskatheters: maximaal 4 stuks per 3 maanden externe katheters: maximaal 100 per 3 maanden éénmalige katheters: maximaal 375 per 3 maanden urinezakken: maximaal 100 per 3 maanden draagurinalen: maximaal 2 per jaar AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 51% en vermeerderd met BTW. Stomamaterialen en spoelapparatuur voor anaalspoelen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts of stoma-verpleegkundige rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. en gebruiksaantallen Behandelend arts of stoma verpleegkundige Colostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 4 zakjes per dag eendelig: 4 zakjes per dag irrigatie: spoelsets: bij aanvang behandeling 2 spoelsets, hierna 1 spoelset per jaar spoelpomp: gebruiksduur 3 jaar 1 irrigatiesleeve per dag na elke spoelbeurt kunnen 2 stomapleisters of colostomiezakjes gebruikt worden stomapluggen: tweedelig: 1 plak en 4 pluggen per dag eendelig: 4 pluggen per dag 17

18 Ileostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 2 zakjes per dag eendelig: 2 zakjes per dag Urostoma: tweedelig: 4 plakken per week / 2 zakjes per dag eendelig: 2 zakjes per dag Continentstoma: afdekpleisters en katheters: 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift Breukband/stoma steunbandage: bij aanvang behandeling 2 stuks, hierna 1 stuk per jaar AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 48% en vermeerderd met BTW. Incontinentie - absorptiematerialen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts, incontinentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist Onder incontinentie absorptiematerialen vallen geen beschermende onderleggers tenzij er sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. en gebruiksaantallen Behandelend arts, incontinentieverpleegkundige of verpleegkundig specialist genormeerd aantal: eenmalig te gebruiken inlegluiers en/of luierbroeken: 455 stuks per kwartaal wasbare inlegluiers of luierbroeken: 5 stuks per jaar wegwerpfixatiebroeken: 20 stuks per jaar Onder incontinentie absorptiematerialen vallen geen beschermende onderleggers tenzij er sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 57% en vermeerderd met BTW. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd en hals 18

19 Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks wenden tot een gecontracteerde leverancier***. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. Confectie: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo Maatwerk: maximale vergoeding: 51,36 per uur incl. 6% BTW; 1,24 per eenheid incl. 6% BTW (indien van toepassing); 5% opslag op halffabrikaten exclusief 6% BTW (indien van toepassing). Orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen Wettelijke eigen bijdrage Voor verzekerden van 16 jaar en ouder: Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden. Vanuit het landelijke NPI protocol kunt u mogelijk worden doorverwezen naar uw huisarts of medisch specialist ***. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar: Nee; kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Voor orthopedische schoenen conform de Regeling zorgverzekering: voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 137,50 per paar; voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 69 per paar. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 15 maanden voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 9 maanden SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven. 19

20 Eigen bijdrage conform de Regeling zorgverzekering voor orthopedische schoenen: voor verzekerden van 16 jaar en ouder: 137,50 per paar; voor verzekerden jonger dan 16 jaar: 69 per paar. Loopwagens Nee; verzekerde kan zich met de toelichting van de behandelend arts In een enkel geval kan Azivo besluiten een loopwagen in bruikleen te verstrekken. Behandelend arts 4 jaar Trippelstoelen en loopfietsen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts Azivo kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. trippelstoel manueel: maximaal 276 incl. BTW. trippelstoel elektrisch: maximaal 824 incl. BTW. loopfiets: maximaal 360 incl. BTW. hulpmiddelen voor kinderen: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie 20

21 ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de revalidatiearts gevoegd worden en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. Revalidatiearts en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. 7 jaar Eetapparaten ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Azivo kan bij de aanvraag van een eetapparaat een ergotherapeutisch rapport verlangen. Azivo kan bij de aanvraag van een eetapparaat een ergotherapeutisch rapport verlangen. Bladomslagapparatuur en apparatuur voor omgevingsbediening. ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Bij de aanvraag kan Azivo een ergotherapeutisch rapport verlangen. 21

22 en gebruiksaantallen Bladomslagapparatuur: 10 jaar Overige hulpmiddelen: Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor motorisch gehandicapten Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Geleidehonden: Hulphond ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van een revalidatiearts zijn gevoegd en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de hulphond in bruikleen wordt verstrekt. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Revalidatiearts en een analyse van de beperkingen door een ergotherapeut 6 jaar De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn Minimum standards for Training Guide Dogs Assistance Dogs Europe. Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de hulphond kan worden aangeschaft. Hulphond: maximaal incl. BTW. 22

23 Lig-/zit orthesen Vaste orthese: eigendom Flexibele orthese: bruikleen ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Sta orthesen Nee; U kunt zich met de toelichting van de revalidatiearts rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Revalidatiearts Aan functiebeperkingen aangepaste tafels, aangepaste stoelen en anti-decubituszitkussens Aangepaste stoel voor volwassenen: eigendom Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Azivo kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. Behandelend arts 23

24 Azivo kan een ergotherapeutisch rapport verlangen Aangepaste tafels, stoelen: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. anti-decubituszitkussens: maximaal 52,50 incl. BTW. Aangepaste apparatuur voor bediening van computers (o.a. speciale toetsenborden, oogbediening, hoofdbediening) ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Bij de aanvraag voor aangepaste apparatuur kan Azivo een ergotherapeutisch rapport verlangen. Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie** Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Lenzen/Brillenglazen Wettelijke eigen bijdrage Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Verzekerden tot 18 jaar kunnen in plaats van lenzen ook in aanmerking komen voor brillengazen en filterglazen indien: er een indicatie is voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; de verzekerde aan één of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking; de verzekerde lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Conform de Regeling zorgverzekering: gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan één jaar 53,50 per lens/brillenglas; gebruiksduur korter dan één jaar 107 per kalenderjaar; Indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden is de eigen bijdrage 53,50 per kalenderjaar. 24

25 Verzekerden tot 18 jaar kunnen in plaats van lenzen ook in aanmerking komen voor brillenglazen en filterglazen indien: er een indicatie is voor lenzen, maar het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft; de verzekerde aan één of beide ogen geopereerd is vanwege een lensafwijking; de verzekerde lijdt aan zuivere accomodatieve esotropie. Eigen bijdrage conform de Regeling zorgverzekering: gebruiksduur lenzen/brillenglazen langer dan één jaar 53,50 per lens/brillenglas; gebruiksduur korter dan één jaar 107 per kalenderjaar; Indien slechts één oog gecorrigeerd hoeft te worden is de eigen bijdrage 53,50 per kalenderjaar. Bijzondere optische hulpmiddelen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Offerte van leverancier? Blindentaststokken Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts 25

26 Offerte van leverancier? 3 jaar standaard taststok: maximaal 19,50 incl. BTW. niet standaard taststokken: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd. Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen en memorecorders voor visueel gehandicapten ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend arts zijn gevoegd. Offerte van leverancier? Behandelend arts. Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor visueel gehandicapten Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts 26

27 Beeldschermloepen Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Maximaal 591 incl. BTW. Blindengeleidehond Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van één van de volgende centra zijn gevoegd: Koninklijke Visio Bartimeus Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de geleidehond in bruikleen wordt verstrekt. Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van één van de volgende centra zijn gevoegd: Koninklijke Visio Bartimeus 6 jaar De hondenschool moet minimaal voldoen aan de eisen zoals gesteld in het kwaliteitshandboek van de internationale Federatie van Geleidehondenscholen. 27

28 Na toestemming door zorgverzekeraar op basis van de medische indicatie moet ook de hondenschool een positieve indicatie afgeven alvorens de geleidehond kan worden aangeschaft. Maximaal incl. BTW. Gebruikskosten bij de blindengeleidehond Nee, mits er sprake is van een positieve beoordeling door de zorgverzekeraar op de aanvraag voor een geleidehond. Er moet wel een ziektekostenverzekering worden afgesloten voor de geleidehond. De tegemoetkoming in gebruikskosten is maximaal per jaar voor: het levensonderhoud en, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering voor de hond. Hondenschool + kopie van de afgesloten ziektekostenverzekering De tegemoetkoming moet voor de eerste keer aangevraagd worden binnen 3 maanden nadat de hond bij verzekerde geplaatst is, of na het afronden van een teamtraining. De tegemoetkoming moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden. Gebruikskosten maximaal per jaar voor: het levensonderhoud, voor de verzorging, en voor de speciale ziektekostenverzekering. Kappen ter bescherming van de schedel Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend specialist Verplichte kwaliteits- en deskundigheidseisen leverancier 2 jaar SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. 28

29 Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen is aangewezen (waaronder ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking) Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Nee; U kunt zich met een door de behandelend arts of verpleegkundig specialist ingevuld Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aanvraagformulier rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Verbandmiddelen ten behoeve van wondbehandeling met negatieve druktherapie: Nee, U kunt zich met een door de behandelend specialist of verpleegkundig specialist ingevuld Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aanvraagformulier rechtstreeks tot een specifiek voor deze therapie gecontracteerde leverancier wenden***. Bandagelenzen: hier is een toelichting van de behandelend arts vereist. 1) Verbandmiddelen Behandelend arts of verpleegkundig specialist via een ingevuld Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aanvraagformulier. Ingeval van verbandmiddelen ten behoeve van wondbehandeling met negatieve druktherapie: Een door een behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist ingevuld ZN aanvraagformulier. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 45% en vermeerderd met BTW. In geval van verbandmiddelen ten behoeve van wondbehandeling met negatieve druktherapie: 2) Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking Behandelend arts Pessaria en koperhoudende spiraaltjes (voor vrouwen van 20 jaar en jonger) Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art

30 Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 40% en vermeerderd met BTW. Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Bedden in speciale uitvoering, anti-decubitusbedden,-matrassen, -overtrekken, lucht- en windringen, dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels, bedgalgen, papegaaien, bedverkorters -verlengers verhogers en - portalen, glij- en rollakens, ondersteken, bedbeschermende onderleggers en infuusstandaarden. Bedbeschermende onderleggers: in eigendom Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Azivo kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. Beschermende onderleggers: vergoeding alleen indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen. Behandelend arts Azivo kan een ergotherapeutisch rapport verlangen. Beschermende onderleggers: vergoeding alleen indien het verlies van bloed en exsudaat dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door gebruik van een bedbeschermende onderlegger kunnen worden ondervangen. hoog/laag bedden: maximaal 534 incl. BTW. overige bedden in speciale uitvoering en anti-decubitusbedden: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo anti-decubitusmatrassen + overtrekken: huur of koop, huurprijzen: het maximale bedrag bij huur 2,67 incl.btw per dag, maximale vergoeding bij koop: preventief een maximum van 639 incl. BTW, curatief een maximum van incl. BTW. De maximumbedragen bij huur zijn tevens de maximale vergoedingen bij koop. 30

31 lucht- en windringen; maximaal 25 incl. BTW. dekenbogen: maximaal 23,25 incl. BTW. bedhekken: maximaal 80,25 incl. BTW per paar bedrugsteunen: maximaal 30 incl. BTW. bedgalgen/papegaaien: maximaal 67,50 incl. BTW. bedverkorters, verlengers en -portalen: maximaal 57 incl. BTW. bed(lees)tafels: maximaal 63,75 incl. BTW. ondersteken: maximaal 18 incl. BTW. Glij- en rollakens, infuusstandaard en hulpmiddelen voor kinderen: op basis van offerte tot maximaal 60% van het tarief dat Azivo Bedbeschermende onderleggers: AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 57% en vermeerderd met BTW. Injectiespuiten met toebehoren dan wel injectiepennen met toebehoren (met uitzondering van gebruik van deze middelen in het kader van de behandeling van diabetes) Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 45% en vermeerderd met BTW. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe** Regeling zorgverzekering art. 2.6 onderdeel m Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts en gebruiksaantallen Behandelend arts Therapeutisch elastische kousen: bij één been: 2 stuks gedurende 12 maanden bij beide benen: 2 paar gedurende 12 maanden Aan- en uittrekhulp: 24 maanden Overige hulpmiddelen: 31

32 Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Therapeutisch Elastische Kousen. Ortomate ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend ergotherapeut, verpleegkundige of leverancier gevoegd zijn. Bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend ergotherapeut, verpleegkundige of leverancier gevoegd zijn. Maximaal 517,50 incl. BTW. Lymfe oedeem compressieapparatuur en manchetten Apparatuur: bruikleen Manchetten: eigendom ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist en de behandelend oedeemtherapeut zijn gevoegd. en de behandelend oedeemtherapeut. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van het hematologisch systeem** Regeling zorgverzekering art. 2.6, onderdeel n Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingtijden 32

33 ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend arts van de trombosedienst zijn gevoegd. In de meeste gevallen wordt de apparatuur direct geleverd door de trombosedienst. Voorafgaande toestemming is dan niet vereist. Behandelend arts trombosedienst. gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd, voor zover niet opgenomen in WMG-tarief. Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel** Regeling zorgverzekering art. 2.6, onderdeel o Hulpmiddelen bij diabetes (injectiepennen, apparatuur voor het zelf afnemen van bloed, de bloedglucosemeter, teststrips Voorgaande toestemming nodig? Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts of diabetesverpleegkundige rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Gedurende de periode waarbij verzekerde nagenoeg uitbehandeld is met orale middelen en behandeling met insuline wordt overwogen: éénmalig 100 teststrips en éénmalig 100 lancetten. Voor het overige zijn de volgende aantallen met de gecontracteerde leverancier overeengekomen: teststrips: per kwartaal, afhankelijk van het aantal insuline injecties per dag lancetten: per kwartaal, afhankelijk van het aantal insuline injecties per dag. CCLet op Bovengenoemde aantallen zijn een richtlijn, afhankelijk van het voorschrift van de arts of diabetesverpleegkundige kan hiervan naar boven of naar beneden worden afgeweken. De leverancier zal u jaarlijks vragen naar dit voorschrift. Behandelend arts of diabetesverpleegkundige 33

34 en gebruiksaantallen Gebruiksduur: bloedglucosemeter: 3 jaar apparatuur voor het afnemen van bloed: 2 jaar Gebruiksaantallen: Gedurende de periode waarbij de verzekerde nagenoeg uitbehandeld is met orale middelen en behandeling met insuline wordt overwogen: éénmalig 100 teststrips en éénmalig 100 lancetten. Voor het overige gelden de volgende aantallen: teststrips: per kwartaal, afhankelijk van het aantal insuline injecties per dag lancetten: per kwartaal, afhankelijk van het aantal insuline injecties per dag. AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 64% en vermeerderd met BTW. Draagbare uitwendige insulinepomp, bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend arts of diabetesverpleegkundige gevoegd zijn. en gebruiksaantallen Behandelend arts of diabetesverpleegkundige Gebruiksduur: Voor een conventionele insulinepomp: 4 jaar. Voor de PDM van de mylife Omnipod (of vergelijkbaar): 4 jaar Gebruiksaantallen: Voor de mylife Omnipod (of vergelijkbaar) geldt een maximaal aantal van 1 POD per 3 dagen. Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Voorgaande toestemming nodig? Uitwendige infuuspomp: in buikleen Toebehoren: in eigendom Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts 34

35 Verbandschoenen Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Voorgaande toestemming nodig? Nee; U kunt zich rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Wettelijke maximale vergoeding Conform de Regeling zorgverzekering 149 Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen Leverancier 6 maanden SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven. Conform de Regeling zorgverzekering 149 Allergeenvrije schoenen Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Voorgaande toestemming nodig? Wettelijke maximale vergoeding Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend dermatoloog rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Conform de Regeling zorgverzekering: de verzekerde betaalt Indien hij zestien jaar of ouder is, 137,50 per paar, vermeerderd met het verschil tussen de aanschaffingskosten en 331,50; indien hij jonger is dan zestien jaren, 69 per paar, vermeerderd met het verschil tussen de aanschaffingskosten en 263. en gebruiksaantallen Verplichte kwaliteits -en deskundigheidseisen leverancier Indien verzekerde zestien jaar of ouder is: 15 maanden Indien verzekerde jonger is dan zestien jaren: 9 maanden SEMH* gecertificeerd in het kader van de erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven. 35

36 Conform de Regeling zorgverzekering: de verzekerde betaalt Indien hij zestien jaar of ouder is, 137,50 per paar, vermeerderd met het verschil tussen de aanschaffingskosten en 331,50; indien hij jonger is dan zestien jaren, 69 per paar, vermeerderd met het verschil tussen de aanschaffingskosten en 263. Hulpmiddelen voor de toediening van voeding Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Niet-klinisch ingebrachte sonden met toebehoren en uitwendige toebehoren benodigd bij de toediening van parenterale voeding Voorgaande toestemming nodig? Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts AIP* zoals opgenomen in de G-Standaard* verminderd met 44% en vermeerderd met BTW. Uitwendige voedingspompen en toebehoren Voorgaande toestemming nodig? Voedingspomp in bruikleen, toebehoren in eigendom Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend arts Behandelend arts 4 jaar Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken Regeling zorgverzekering art. 2.6 en onderdeel s Spraakvervangende hulpmiddelen Voorgaande toestemming nodig? ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist zijn gevoegd. Azivo kan bij de aanvraag van een ergotherapeutisch rapport verlangen. 36

37 Spraakversterkers Voorgaande toestemming nodig? Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. 2 jaar Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Daisy-spelers of daisyprogrammatuur voor dyslectici Voorgaande toestemming nodig? Nee; U kunt zich met de toelichting van de behandelend medisch specialist rechtstreeks tot een gecontracteerde leverancier wenden***. Persoonlijke alarmeringsapparatuur 37

38 Voorgaande toestemming nodig? ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend arts zijn gevoegd. Behandelend arts Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren Regeling zorgverzekering art. 2.6 onderdeel y Voorgaande toestemming nodig? ; bij de aanvraag voor toestemming moet een toelichting van de behandelend medisch specialist (anesthesioloog, pijnconsulent of revalidatiearts) zijn gevoegd, waaruit blijkt dat de proefperiode succesvol was. (anesthesioloog, pijnconsulent of revalidatiearts). Uit de toelichting moet blijken dat de proefperiode succesvol is. Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn: maximaal 64 toebehoren: maximaal 68 per jaar. Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren alsmede overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij thuisdialyse (zie ook artikel B25 in de verzekeringsvoorwaarden) Regeling zorgverzekering art. 2.6 en art Thuisdialyse-apparatuur met toebehoren Voorgaande toestemming nodig? n.v.t De vergoeding is opgenomen in WMG-tarief. Behandelend arts + dialysecentrum 38

39 gemiddeld voor deze hulpmiddelen heeft gecontracteerd, voor zover niet opgenomen in WMG-tarief. Overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij thuisdialyse Voorgaande toestemming nodig? ; bij de aanvraag moet een toelichting van het dialysecentrum gevoegd worden. Ook moet uit de aanvraag blijken voor welke gebruiksartikelen toestemming wordt gevraagd. Bij de aanvraag moet een toelichting van het dialysecentrum gevoegd worden. Tevens moet uit de aanvraag blijken voor welke gebruiksartikelen toestemming wordt gevraagd. Op basis van offerte tot maximaal 100% van het bedrag voor zover dat in de Nederlandse marktomstandigheden passend is te achten, voor zover niet opgenomen in WMG-tarief. * AIP: Apothekers Inkoop Prijs, SEMH: Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen, G-Standaard: De G-Standaard is een elektronisch bestand met informatie over producten die de apotheek verkoopt of aflevert. ** In het geval verzekerde een hulpmiddel verstrekt of vergoed wil krijgen maar dit hulpmiddel niet genoemd staat onder de functiegerichte omschrijving in dit reglement, kan verzekerde hiervoor een aanvraag indienen bij Azivo. Azivo zal vervolgens deze aanvraag beoordelen. *** Als u gebruikt maakt van een gecontracteerde leverancier, is voorafgaande toestemming van Azivo vaak niet nodig. De leverancier beoordeelt de aanvraag. Als de leverancier niet zeker weet of Azivo het hulpmiddel verstrekt/vergoedt, zal hij de aanvraag voor toestemming doorsturen naar Azivo. 39

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen... 5 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Basis Budget Jong Extra Tand Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...5 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...5 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 4 2 Overzicht Hulpmiddelen...5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

verzekeringsreglement bij de basisverzekering

verzekeringsreglement bij de basisverzekering verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 - geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid...

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Drukwerkcode Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Stemprothesen

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering

verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering verzekeringsreglement Menzis Basis 2016 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 9 3.1 Algemeen...9 3.1.1

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! verzekeringsreglement bij de basisverzekering versie 1.0 geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen...

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgZó Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6 2.1.1

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2014 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...4 2 Overzicht Hulpmiddelen... 5 2.1 Algemeen...5

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2012

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2012 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel )

Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel ) Bijlage 3: Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2017 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In deze bijlage is een overzicht van de hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen waarop u aanspraak

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2016 Alles over uw zorgverzekering

verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2016 Alles over uw zorgverzekering verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2016 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijk toegelaten behandelingen 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 9 3.1 Algemeen...9

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar, hierna wij, hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa Onder voorbehoud van toetsing door het NZa 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2014

Reglement hulpmiddelen 2014 Reglement hulpmiddelen 2014 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 8 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017 Ditzo Vastgestelde maximum tarieven hulpmiddelen Publicatie: 19-11-2016 Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen Publicatie d.d. 19 november 2016 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis Voordelig 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.2

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2017 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement... 5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2011 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014

Geldig vanaf 1 januari 2014. Reglement Hulpmiddelen 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Toepasselijke regelgeving... 3 3. Algemene bepalingen... 3 4. Procedure aanvraag/toestemming... 4 5. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2014

Reglement Hulpmiddelen 2014 Reglement Hulpmiddelen 2014 (Concept onder voorbehoud, ligt ter toetsing bij NZa. Naar aanleiding van het bestuurlijk rechtsoordeel kunnen nog wijzigingen worden aangebracht) Geldig vanaf 1 nuari 2014

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.2 Naar

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2017 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht Hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.1

Nadere informatie

Restitutietarieven Ditzo 2018

Restitutietarieven Ditzo 2018 Restitutietarieven Ditzo 2018 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2018 Omschrijving hulpmiddel Vastgestelde maximum tarief Ditzo Toelichting 5.1.1 Prothesen voor Arbeidstijd schouder, arm, hand, 81,00 per uur

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 7 6.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief Toelichting 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Arbeidstijd 82,00

Nadere informatie

Restitutietarieven Ditzo 2019 (inclusief verwachte BTW verhoging van 6 naar 9%) Publicatie d.d

Restitutietarieven Ditzo 2019 (inclusief verwachte BTW verhoging van 6 naar 9%) Publicatie d.d Restitutietarieven Ditzo 2019 (inclusief verwachte BTW verhoging van 6 naar 9%) Publicatie d.d. 12-11-2018 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2019 Omschrijving hulpmiddel Vastgestelde maximum tarief Ditzo

Nadere informatie

1. Algemeen 4. 2. Toepasselijke regelgeving 4. 3. Algemene bepalingen 4. 4. Procedure aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen 7

1. Algemeen 4. 2. Toepasselijke regelgeving 4. 3. Algemene bepalingen 4. 4. Procedure aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen 7 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016

Reglement Hulpmiddelen 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016 Reglement Hulpmiddelen 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Toepasselijke regelgeving... 3 3. Algemene bepalingen... 3 4. Procedure aanvraag/toestemming... 4 5. Hulpmiddelen...

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2010

Reglement Hulpmiddelen 2010 Reglement Hulpmiddelen 2010 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Aanvraag/toestemming 5 5. Specifieke bepalingen per hulpmiddel 7 Hulpmiddel 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 2014 Artikel 4.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2013

Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding Hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014

Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Interpolis ZorgActief Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij niet gecontracteerde leveranciers Artikel Reglement hulpmiddelen Omschrijving hulpmiddelen Maximale vergoeding (incl. BTW) of eigen 4.1 Uitwendige

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2014 Het

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt Reglement Hulpmiddelenzorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2013) Algemene informatie Kiemer Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering

Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement Menzis Basis Vrij 2019 Alles over uw zorgverzekering Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Voorwaardelijke toelatingen... 6 3 Overzicht hulpmiddelen... 8 3.1 Algemeen...8 3.1.1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. ZorgDirect 2018 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2017. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Salland Zorgverzekeringen 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie