Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D

2 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten 4 Geboortezorg 4 Geneesmiddelen 5 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Huisartsenzorg 11 Hulpmiddelenzorg 12 Medisch specialistische zorg 18 Mondzorg 19 Paramedische zorg 26 Stoppen-met-rokenprogramma 31 Verpleging en verzorging 31 Zittend ziekenvervoer 32 Zintuiglijk gehandicaptenzorg 32 2

3 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van: Nedasco/VGZ Natura Nedasco/VGZ Natura de aanvullende verzekeringen van VGZ, Nedasco/VGZ en A tot Z In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 3

4 Dieetpreparaten In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor dieetpreparaten. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Dieetpreparaten met uitzondering van sondevoeding Omschrijving U hebt recht op een percentage van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de door ons vastgesteld maximale vergoeding. Nedasco/VGZ Natura 50% 80% 2. Drinkvoeding/ dieetzuigelingenvoeding Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Vergoeding in euro per eenheid (flesje of gram) Vergoeding in euro per eenheid (flesje of gram) Drinkvoeding energieverrijkt laag eiwit 0,60 0,96 Drinkvoeding energieverrijkt middel eiwit 0,61 0,98 Drinkvoeding energie- en eiwitverrijkt 0,65 1,04 Drinkvoeding energieverrijkt met vezel 0,63 1,00 Drinkvoeding geconcentreerd 2.0 Kcal/ml 0,92 1,47 Drinkvoeding geconcentreerd 2.4 Kcal/ml 0,73 1,17 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.0 Kcal/ml 0,95 1,52 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.4 Kcal/ml 0,75 1,20 Drinkvoeding energieverrijkt voor kinderen 0,79 1,26 Drinkvoeding energie- en vezelverrijkt voor kinderen 0,77 1,22 Dieetzuigelingenvoeding zeer intensief gehydrolyseerd caseïne (prijs per 100 gram) 2,09 3,34 Dieetzuigelingenvoeding gedeeltelijk gehydrolyseerd wei eiwit (prijs per 100 gram) 0,88 1,40 Dieetzuigelingenvoeding sterk gehydrolyseerd wei-eiwit (prijs per 100 gram) 1,50 2,40 Geboortezorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor verloskundige zorg en kraamzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Verloskundige zorg 50% 80% Kraamzorg 50% 80% De vergoeding van het inschrijfgeld is vastgesteld op Bijzonderheden Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: * de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP), en; * het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij de betreffende kraamzorgorganisatie of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. 4

5 Geneesmiddelen In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor geneesmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. UR-Geneesmiddelen (alleen verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) UR-geneesmiddelen: Nedasco/VGZ Natura U hebt recht op een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5% met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) 50% 80% 2. Dienstverlening apotheker of apotheekhoudend huisarts, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 1,20 1,92 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 1,20 1,92 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 1,20 1,92 5

6 Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,85 4,56 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 7,35 11,76 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 32,85 52,56 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,85 4,56 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 7,35 11,76 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 32,85 52,56 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 1,20 1,92 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,00 3,20 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 6

7 Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,80 4,48 Overige tarieven Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 2,78 4,44 Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* 2,85 4,56 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel 3,75 6,00 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 17,50 28,00 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1. beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van het actuele geneesmiddelengebruik van de patiënt (inclusief zelfzorgmiddelen); 3. terugkoppelen naar of afstemmen met de voorschrijver, als de voorgeschreven farmacotherapie niet geschikt is; 4. het direct of indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. 3. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Zelfzorggeneesmiddelen Nedasco/VGZ Natura U hebt recht op een percentage van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%: 50% 80% 7

8 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Generalistische basis GGZ Nedasco/VGZ Natura Prestatiecode Basis GGZ Kort (BK) 200,53 320, Basis GGZ Middel (BM) 341,68 546, Basis GGZ Intensief (BI) 535,77 857, Basis GGZ Chronisch (BC) 494,47 791, Onvolledig Behandelproduct 81,85 130,96 2. Gespecialiseerde GGZ Nedasco/VGZ Natura Omschrijving 50% 75% 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 87,85 131,78 8 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 136,49 204,74 9 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 272,15 408, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 515,78 773, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 885, ,74 13 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 65,32 97,99 14 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 143,88 215,82 15 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 268,71 403,07 16 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 501,95 752, Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 848, , Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 1.267, , Crisis - vanaf 1800 minuten 1.993, , Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 62,24 93, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 149,05 223, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 286,59 429, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 478,16 717,24 27 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 553,07 829, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.184, ,43 30 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.113, ,35 31 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.459, , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten 7.088, , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten , ,28 33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 529,09 793, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.052, , Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.930, ,94 38 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.350, , Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten 6.431, ,99 8

9 Nedasco/VGZ Natura Omschrijving 50% 75% 173 Pervasief - vanaf tot en met minuten , , Pervasief - vanaf tot en met minuten , , Pervasief - vanaf minuten , ,14 40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 575,80 863,70 41 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.182, ,66 42 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.065, , Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.342, , Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten 7.505, , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , , Overige kindertijd - vanaf minuten , , Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 556,11 834, Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.052, ,46 48 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.898, ,12 49 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.269, , Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 6.385, , Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten , , Delirium dementie en overig - vanaf minuten , ,89 51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 530,48 795,73 52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.027, ,47 53 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.650, ,06 54 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.092, , Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten 5.802, , Alcohol - vanaf tot en met minuten 9.676, , Alcohol - vanaf minuten , ,84 56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 527,56 791, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.042, ,44 59 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 1.988, ,99 60 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.525, , Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten 6.969, , Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten 9.717, , Overige aan een middel - vanaf minuten , , Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 567,70 851, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.091, ,85 66 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.037, ,18 67 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.527, ,72 68 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten 6.541, , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , , Schizofrenie - vanaf minuten , , Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 596,91 895, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.162, , Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten 2.107, , Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.616, , Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten 7.065, , Depressie - vanaf tot en met minuten , , Depressie - vanaf tot en met minuten , , Depressie - vanaf minuten , ,68 9

10 Nedasco/VGZ Natura Omschrijving 50% 75% 189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 599,41 899, Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.132, , Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.020, ,98 87 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.566, , Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 6.526, , Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten , , Bipolair en overig - vanaf minuten , , Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 584,15 876, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.196, , Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.142, , Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.485, , Angst - vanaf 6000 tot en met minuten 7.339, , Angst - vanaf tot en met minuten , , Angst - vanaf tot en met minuten , , Angst - vanaf minuten , , Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 597,04 895, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.209, , Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.160, , Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.600, , Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten 7.274, , Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten , , Restgroep diagnoses - vanaf minuten , , Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 559,38 839, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.173, , Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.093, , Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.667, , Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten 6.639, , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , , Persoonlijkheid - vanaf minuten , , Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 602,25 903, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.197, , Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.113, , Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.353, , Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 6.654, , Somatoforme - vanaf minuten , , Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 560,36 840, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.147, , Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.057, , Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 3.414, , Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten 6.852, , Eetstoornis - vanaf tot en met minuten , , Eetstoornis - vanaf minuten , , Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 50,03 75, Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 71,55 107, Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 105,76 158, Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 112,11 168,16 10

11 Nedasco/VGZ Natura Omschrijving 50% 75% 305 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 143,31 214, Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 162,98 244, Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 230,99 346, Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 171,60 257, Deelprestatie ECT 154,07 231, Deelprestatie Verblijf zonder overnachting (VZO) 54,27 81, Deelprestatie Methadon 8,99 13,49 Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) De NHC is een vaste vergoeding voor een klinische ligdag bij een instelling. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa. Hier geldt een 100% vergoeding voor, gebaseerd op het Wmg-tarief. NHC NHC PMU NHC BN 2 NHC BN NHC Toeslag, deelprestatie verblijf A 33,89 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf B 33,11 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf C 33,20 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf D 32,98 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf E 34,84 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf F 34,08 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf G 38,71 40,45 42,31 55,77 Huisartsenzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor huisartsenzorg. De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Nedasco/VGZ Natura Huisartsenzorg 50% 80% 11

12 Hulpmiddelenzorg In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor hulpmiddelen en verbandmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Met AIP wordt de apotheekinkoopprijs uit de ZI-taxe bedoeld. U kunt deze opvragen bij uw leverancier/apotheker. Stuurt u ons bij de nota de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen. Nedasco/VGZ Natura Artikel 2.8 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan: Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen indien het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Onderbeenprothese geriatrisch op aanvraag op aanvraag Onderbeenprothese normaal op aanvraag op aanvraag Onderbeenprothese actief op aanvraag op aanvraag Conventioneel onderbeenproth. op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie geriatrisch op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie normaal op aanvraag op aanvraag Knie -exarticulatie actief op aanvraag op aanvraag Omkeerplastiek (alle uitvoeringen) op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese geriatrisch op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese normaal op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese actief op aanvraag op aanvraag Bovenbeenprothese high tech op aanvraag op aanvraag Symne/pyrogoff normaal op aanvraag op aanvraag Symne/pyrogoff actief op aanvraag op aanvraag Stompkous (per 4 stuks) op aanvraag op aanvraag Overige Prothesen (niet genoemde artikelen) Overige prothesen op aanvraag op aanvraag De mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor 103,50 165,60 uitwendige toepassing De stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet 50% x (AIP -5% + 6%) 80% x (AIP -5% + 6%) gecombineerd Het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid 207,25 331,60 als gevolg van een medische aandoening of behandeling van medische aard Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: De oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) 376,00 601,60 Scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie op aanvraag op aanvraag Het gelaat, zoals gelaatsprothesen op aanvraag op aanvraag Artikel 2.9 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel: Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: Zuurstof met de daarbij behorende toedieningsapparatuur op aanvraag op aanvraag De vergoeding van stroomkosten bij gebruik van zuurstofconcentrator 0,06 per geregistreerd gebruiksuur 0,06 per geregistreerd gebruiksuur Overige stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin de wet op de medische hulpmiddelen met daarbij behorende toedieningsapparatuur op aanvraag op aanvraag 12

13 Nedasco/VGZ Natura Apparatuur voor positieve uitademingsdruk CPAP-apparatuur met toebehoren op aanvraag op aanvraag Longvibrators op aanvraag op aanvraag Trachea canule 50% x (AIP -5% + 6%) 80% x (AIP -5% + 6%) Vernevelaars met toebehoren op aanvraag op aanvraag Losse voorzetkamers (aerochamber) 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of 990, ,00 keelgebied Handuitzuigpomp 41,50 66,40 Mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) 50% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie 80% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie Artikel 2.10 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie: Hoortoestellen Hoortoestel categorie 1 t/ 3 of tinnitusmaskeerder 310,50 496,80 Hoortoestel categorie 4 en 5 of tinnitusmaskeerder 421,88 675,00 Hooraanpassingen op en voor de werkplek op aanvraag op aanvraag Ringleiding, infraroodapparatuur of fm apparatuur 67,00 107,20 Signaalhond op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van signaalhonden 1.050, ,00 Solo-apparatuur met toebehoren op aanvraag op aanvraag Tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten (signcall) op aanvraag op aanvraag Wek- en waarschuwingsinstallaties 316,00 505,60 Artikel 2.11 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie, zoals: Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed Onsteriele disposable urine-opvangzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-beenzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-nachtzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Steriele urine-opvangzakken 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheters, met blaasspoelvloeistoffen Katheters voor intermitterende katheterisatie 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Verblijfskatheters afhankelijk van het materiaal: 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex/siliconen 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Siliconen 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Hydrogel 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het been 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het bed 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheterstopjes (met kraansysteem) 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Condoomkatheter 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Voorzieningen voor stomapatiënten Colostoma eendelig bol 2,20 3,52 Colostoma eendelig vlak 1,67 2,67 Colostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Colostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 Colostoma tweedelig zak 0,72 1,15 Ileostoma eendelig bol 3,69 5,90 Ileostoma eendelig vlak 2,48 3,97 Ileostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Ileostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 Ileostoma tweedelig zak 0,86 1,37 Urostoma eendelig bol 4,51 7,22 Urostoma eendelig vlak 2,70 4,31 Urostoma tweedelig plak bol 4,43 7,08 Urostoma tweedelig plak vlak 2,51 4,01 13

14 Nedasco/VGZ Natura Urostoma tweedelig zak 1,41 2,25 Reinigingsgaasjes 0,61 0,98 Wegwerpzakjes 0,04 0,06 Stomapluggen, eendelig 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plak 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plug 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Afdekpleisters en katheters voor continentstoma 50% x (AIP-30%+6% BTW) 80% x (AIP-30%+6% BTW) Huidbeschermende zalven of cremes 0,61 0,98 Incontinentie-absorptiematerialen Wegwerpluiers 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Wegwerpluierbroeken 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Wasbare luiers en luierbroeken 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Anaaltampons 50% x (AIP-20%+6% BTW) 80% x (AIP-20%+6% BTW) Spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) 155,00 248,00 Artikel 2.12 Regeling zorgverzekering: uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatie-functionaliteit Onderste extremiteiten Confectie orthesen EVO (Enkel-voetorthese) statisch 100,00 160,00 EVO (Enkel-voetorthese) dynamisch 275,00 440,00 Knie orthese, knie stabilisator 90,00 144,00 Knie orthese, hyperextensie 175,00 280,00 Knie orthese, vast frame 375,00 600,00 Maatwerk orthesen EVO (Enkel-voetorthese) zonder scharnieren 275,00 440,00 EVO (Enkel-voetorthese) met scharnieren / arthrodesekoker 667, ,00 KEVO (Knie-enkel-voetorthese) kunststof of leer 1.375, ,00 Knie orthese, vast frame aangemeten met tekening of scan 687, ,00 Op aanvraag Heup orthesen (volwassenen) op aanvraag op aanvraag KEVO (Knie-enkel-voetorthese) anders dan kunststof of leer op aanvraag op aanvraag Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols op aanvraag op aanvraag Bovenste extremiteiten en romp Confectie orthesen Arm draag orthese 250,00 400,00 Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) 55,00 88,00 Confectie korset 147,50 236,00 Hand pols orthese, spalk (incl. vingerorthesen) 45,00 72,00 Delordoserend korset 237,50 380,00 Maatwerk orthesen Hand/polsorthese (geen siliconen) 250,00 400,00 Hand/polsorthese (siliconen) 312,50 500,00 Stofkorset 325,00 520,00 Kunststofkorset 550,00 880,00 Leerkorset 775, ,00 Op aanvraag Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) maatwerk op aanvraag op aanvraag Dynamische elleboogorthese op aanvraag op aanvraag Halskraag op aanvraag op aanvraag Schedelbeschermingskap op aanvraag op aanvraag Schouderorthese op aanvraag op aanvraag Silverrings op aanvraag op aanvraag Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols op aanvraag op aanvraag 14

15 Nedasco/VGZ Natura Overige Orthesen (niet genoemde artikelen) Overige orthesen op aanvraag op aanvraag Orthopedisch schoeisel Niet orthopedische schoenen 280,50 448,80 Semi-orthopedische schoenen 280,50 448,80 Voorlopige orthopedische schoen (met uitgebreide voorzieningen), 570,50 912,80 de aanpassingen aan de confectieschoen t.b.v. de andere voet wordt berekend conform ovac-lijst Voorlopige orthopedische schoenen (met uitgebreide voorzieningen 1.085, ,80 aan beide zijde) Lage orthopedische schoenen 525,00 840,00 Hoge orthopedische schoenen (schacht hoogte tot 15 cm) 599,50 959,20 Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan een laars. 842, ,00 Schachthoogte +15 cm) Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan beide 1.085, ,80 laarzen. Schachthoogte +15 cm) Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) Maatnemen, afleveren en nazorg 28,00 44,80 Supplementen individueel 41,00 65,60 Supplement met medialeen / of laterale enkelkap versteviging tot over 117,00 187,20 de enkel Prosupinatie wig zool + hak 35,00 56,00 Eenvoudige afwikkelrol opgezet:jonesbalk versnelde afwikkeling 23,00 36,80 Gecompliceerde afwikkelrol met slijtlaag: richtingafwikkeling, meerfase 37,50 60,00 afwikkeling, afwikkelrol met uitsparing, hallux-rigidus afwikkeling. Hakaanpassing van de bestaande hak t/m 2 cm: uitsluitend in combinatie 23,00 36,80 met post 46 of 47 Hakzoolverhoging niet bekleed van 1cm tot 3 cm 48,50 77,60 Hakzoolverhoging niet bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 69,00 110,40 Hakverhoging niet bekleed 7 cm of meer 80,00 128,00 Hakzoolverhoging bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 103,50 165,60 Hakverhoging bekleed vanaf 7 cm of meer 128,50 205,60 Aangepaste hakken: sleehak, bufferhak, geschoorde hak, afrolhak, 43,00 68,80 vleugelhak, bekledehak, achteruit gebouwde hak Zoolverstijving; exclusief afwikkeling en hakaanpassing 61,00 97,60 Drukvrij maken d.m.v. uitzetten van de schacht 7,00 11,20 Drukvrij maken van een exostose aan de voet in de schacht van de 17,00 27,20 schoen met polstering en/of uitsparingen Nieuwe wreefsluiting aan een bestaande schoen (hoog en laag) 85,00 136,00 Beugelbevestiging (inclusief cambreur + hak) 102,50 164,00 Binnenschoenen Aanvullingsprothese bij amputatie van de middenvoet of volledig 464,50 743,20 verlies van de tenen. Aanvullingsprothese bij amputatie in de voetwortel. (b.v. Chopart- 690, ,80 amputatie) Aanvullingsprothese bij amputatie van de totale voet. (b.v. Symeof 690, ,80 pyrogoff-amputatie) Orthese als arthrodese koker. 582,00 931,20 P.B. orthese (dynamisch). 345,50 552,80 Verkortingsbinnenschoen vanaf 2 cm t/m 5 cm. 473,50 757,60 Verkortingsbinnenschoen vanaf 6 cm t/m 10 cm. 596,50 954,40 Verkortingsbinnenschoen vanaf 11 cm t/m 15 cm. 655, ,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: Rolstoel (handbewogen) op aanvraag op aanvraag Stoelen voorzien van een trippelfunctie 406,00 649,60 Drempelhulpen op aanvraag op aanvraag Loopwagens niet zijnde rollators op aanvraag op aanvraag Loopfietsen 172,00 275,20 15

16 Nedasco/VGZ Natura Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: Eetapparaten op aanvraag op aanvraag Bladomslagapparatuur op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie op aanvraag op aanvraag (bijvoorbeeld een robotarm) Hulphonden op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050, ,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding, zoals: Aangepaste tafels op aanvraag op aanvraag Aangepaste stoelen 562,50 900,00 Transferhulpmiddelen op aanvraag op aanvraag Ligorthese 973, ,60 Staorthese 1.500, ,00 Anti-decubituszitkussens 78,00 125,00 Lucht-/windring op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang, zoals: Badplank, losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen op aanvraag op aanvraag Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur In- en uitvoerapparatuur op aanvraag op aanvraag Telefoons en telefoneerhulpmiddelen voor mensen met een motorische op aanvraag op aanvraag beperking Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie, zoals: Lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een 171,88 275,00 visuscorrigerende werking * U bent een eigen bijdrage verschuldigd van 55,50 per lens als u de lens langer dan 1 jaar gebruikt. Als u de lens korter dan een jaar gebruikt, bedraagt de eigen bijdrage 111 per kalenderjaar. Bijzondere optische hulpmiddelen, ptosisbrillen, kappenbrillen en 250,00 400,00 kijkersystemen. Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: Tafel- en statiefloepen 100,00 160,00 In- en uitvoerapparatuur (braillehulpmiddelen) op aanvraag op aanvraag Computerprogrammatuur op aanvraag op aanvraag Memorecorders 50,00 80,00 Daisy-speler 150,00 240,00 Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie 250,00 400,00 Voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling 150,00 240,00 Beeldschermloepen 350,00 560,00 Elektronische handloepen 87,50 140,00 Spraaksoftware voor mobiele telefoons 50% van notabedrag met een maximum van 125,00 80% van notabedrag met een maximum van 200,00 Tactiel-leesapparatuur met toebehoren 1.250, ,00 Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: Blindentaststokken 20,00 32,00 Blindengeleidehonden op aanvraag op aanvraag Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050, ,00 Artikel 2.15 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, zoals: Kappen ter bescherming van de schedel op aanvraag op aanvraag Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking 200,00 320,00 Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij 50% x (AIP - 17% + 6% BTW) 80% x (AIP - 17% + 6% BTW) langdurige behandeling met deze middelen is aangewezen. Oogpleisters 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) 16

17 Nedasco/VGZ Natura Artikel 2.16 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden, zoals: Pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) 50% x (AIP - 5% + 6% BTW) 80% x (AIP - 5% + 6% BTW) Koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) 50% x (AIP - 5% + 6% BTW) 80% x (AIP - 5% + 6% BTW) Artikel 2.17 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed, zoals: Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde op aanvraag op aanvraag matrassen Anti-decubitusbedden op aanvraag op aanvraag Antidecubitusmatrassen en overtrekken op aanvraag op aanvraag Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien, portalen en tillift op aanvraag op aanvraag Bedbeschermende onderleggers (wegwerp) 50% x (AIP - 20% + 6% BTW) 80% x (AIP - 20% + 6% BTW) Glij- en rollakens op aanvraag op aanvraag Bedverkorters, -verlengers en bedverhogers op aanvraag op aanvraag Ondersteken op aanvraag op aanvraag Infuusstandaarden op aanvraag op aanvraag Artikel 2.19 Regeling zorgverzekering: injectiespuiten, zoals: Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe, zoals: therapeutisch elastische kousen per jaar Onderste extremiteiten 67,50 108,00 Bovenste extremiteiten 167,50 268,00 Klasse iv kousen bij lymfoedeem 219,00 350,40 Aan- en/of uittrekhulp tbv therapeutisch elastische kousen 8,50 13,60 Mechanische lymfoedeem compressieapparatuur 533,00 852,80 Toebehoren bij het zwachtelen (bedrag voor 2 maanden) 42,50 68,00 Artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem Zelfmeetapparatuur en toebehoren voor bloedstollingstijden wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst Artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, zoals: Lancetten nihil in tarief strip nihil in tarief strip Bloedglucosetestmeters nihil in tarief strip nihil in tarief strip Teststrips 0,15 0,23 Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie 50% x (AIP - 10% + 6% BTW) 80% x (AIP - 10% + 6% BTW) Draagbare, uitwendige insulinepompen met toebehoren 816, ,00 Toebehoren bij insulinepompen (infuussets, niet voorgevulde ampullen/ 50% x (AIP - 30% + 6% BTW) 80% x (AIP - 30% + 6% BTW) reservoirs, canule, katheter, inbrengsysteem, adapter, etc) Artikel 2.22 Regeling zorgverzekering: draagbare, uitwendige infuuspompen, zoals: Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren op aanvraag op aanvraag Artikel 2.23 Regeling zorgverzekering: schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, zoals: Verbandschoenen 74,50 119,20 Allergeenvrije schoenen maatwerk op aanvraag op aanvraag Artikel 2.24 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals: Niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren op aanvraag op aanvraag Uitwendige voedingspompen met toebehoren op aanvraag op aanvraag Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale op aanvraag op aanvraag voeding Artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken, zoals: Spraakvervangende hulpmiddelen op aanvraag op aanvraag Computerprogrammatuur op aanvraag op aanvraag Artikel 2.26 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering, zoals: Daisy-spelers voor dyslectici en motorisch beperkten 150,00 240,00 Persoonlijke alarmeringsapparatuur 76,25 122,00 17

18 Nedasco/VGZ Natura Artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering: uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (tens) met 90,00 144,00 toebehoren Artikel 2.29 Regeling zorgverzekering: met thuisdialyse samenhangende kosten zoals: Aanpassingen in en aan de woning en het herstel in oorspronkelijke offerte offerte staat Overige redelijke te achten kosten, rechtstreeks samenhangende met de thuisdialyse (zoals extra stroomkosten) op aanvraag op aanvraag Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg wordt in rekening gebracht door middel van DBC-zorgproducten. Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Op dit moment is er nog overleg tussen verzekeraars en zorgaanbieders over een wijziging in de DBC-structuur per Helaas zijn hierdoor de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2015 voor medisch specialistische zorg nog niet beschikbaar. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2015 zo spoedig mogelijk te publiceren. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Raadpleeg hiervoor de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders U vindt deze lijst op onze website. Wij adviseren u om een vergelijk te maken op basis van een prijsopgave van uw zorgaanbieder, zodat u een indicatie hebt welke kosten voor uw rekening kunnen komen. Hebt u een specifieke vraag? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. 18

19 Mondzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor mondzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf in verband met kaakchirurgie). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Nedasco/VGZ Natura Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. tandprotheticus 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. tandarts-implantoloog 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog. kaakchirurg 50% van de geldende Wmg-tarieven. 80% van de geldende Wmg-tarieven. tandprotheticus 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. 19

20 1. Mondzorg verleend door een tandprotheticus Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Nedasco/VGZ Natura Code Omschrijving Techniekkosten Honorarium Totaal Honorarium Totaal 50% 50% 80% 80% C13 Incidenteel consult 8,44 8,44 13,50 13,50 C80 Huisbezoek 6,66 6,66 10,66 10,66 P25 Onderprothese 340,80 88,82 429,62 142,11 482,91 P21 Bovenprothese 282,40 66,61 349,01 106,58 388,98 P30 Boven- en onder prothese 580,00 144,33 724,33 230,92 810,92 P45 Noodprothese 264,00 44,41 308,41 71,05 335,05 P36 Afdruk zonder randopbouw 11,10 11,10 17,77 17,77 P14 Afdruk met randopbouw 24,42 24,42 39,08 39,08 P17 Extra voor pijlpuntbeetregistratie 22,20 22,20 35,53 35,53 P37 Frontopstelling in aparte zitting 13,32 13,32 21,32 21,32 P40 Prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element 5,55 5,55 8,88 8,88 P01 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 15,54 77,54 24,87 86,87 P02 Rebasen, indirect met randopbouw 132,44 33,31 165,75 53,29 185,73 P03 Rebasen, direct zonder randopbouw 22,20 22,20 35,53 35,53 P04 Rebasen, direct met randopbouw 33,31 33,31 53,29 53,29 P06 Tissue conditionering volledige prothese 15,54 15,54 24,87 24,87 P07 Reparatie prothese zonder afdruk 41,40 6,66 48,06 10,66 52,06 P08 Reparatie prothese met afdruk 103,60 17,76 121,36 28,42 132,02 P78 Uitbreiding partiele prothese met element tot volledige prothese inclusief afdruk 53,84 17,76 71,60 28,42 82,26 U10 Uurtarief voor de tandheelkundige behandeling 59,73 59,73 95,57 95,57 U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 4,98 4,98 7,96 7,96 P10 Partiele kunstharsprothese 1-4 elementen 232,88 33,31 266,19 53,29 286,17 P15 Partiele kunstharsprothese 5-13 elementen 254,48 66,61 321,09 106,58 361,06 P16 Extra voor individuele afdruk met randopbouw 24,42 24,42 39,08 39,08 P18 Extra voor gegoten anker 19,00 6,66 25,66 10,66 29,66 P34 Frameprothese 1-4 elementen 404,16 91,04 495,20 145,66 549,82 P35 Frameprothese 5-13 elementen 520,00 124,34 644,34 198,95 718,95 P51 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 15,54 77,54 24,87 86,87 P52 Rebasen, indirect met randopbouw 62,00 33,31 95,31 53,29 115,29 P53 Rebasen, direct zonder randopbouw 22,20 22,20 35,53 35,53 P54 Rebasen, direct met randopbouw 33,31 33,31 53,29 53,29 P57 Reparatie zonder afdruk 96,72 6,66 103,38 10,66 107,38 P58 Reparatie met afdruk 96,72 17,76 114,48 28,42 125,14 P56 Tissue conditionering partiele kunstharsprothese 15,54 15,54 24,87 24,87 P79 Uitbreiding partiele prothese met element of anker inclusief afdruk 34,60 17,76 52,36 28,42 63,02 Reparatie J74 Reparatie zonder staafdemontage 51,40 24,42 75,82 39,08 90,48 J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten 87,80 46,63 134,43 74,60 162,40 J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten 87,80 57,73 145,53 92,37 180,17 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten 87,80 68,84 156,64 110,14 197,94 20

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201603 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2016 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar.

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 D0260-201510 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016. Geldig vanaf 1 januari 2016 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2016 Geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 D0260-201507 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 D0260-201612 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Dieetpreparaten 4 Eerstelijns

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Lijst maximale vergoedingen. niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

IZZ Zorg voor de zorg. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 D0260-201506 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Geldig vanaf 1 juli 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

NATIONAL ACADEMIC. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 D0260-201611 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale en niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Geldig vanaf 1 juli 2015 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale en niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 D0260-201502 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 D8562-201609 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Artikel 3. Vaststelling marktconform tarief. 3 Dieetpreparaten 4 Geboortezorg 5 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Geldig vanaf 1 januari 2017

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Geldig vanaf 1 januari 2017 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2017 Geldig vanaf 1 januari 2017 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Dieetpreparaten 4 Eerstelijns verblijf 4 Verloskundige

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen VGZ

Lijst maximale vergoedingen VGZ Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldig

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018 150318SVB Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018 Geldig vanaf 1 januari 2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders NATIONAL ACADEMIC Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2019 250319SVB Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2019 Geldig vanaf 1 januari 2019 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019 Inhoudsopgave pag. Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Wmg-tarieven 2 Dieetpreparaten 3 Eerstelijns verblijf

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ geldend vanaf 1 januari 2012 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2012 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2012 geldend vanaf 1 januari 2012 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012

Reglement hulpmiddelen VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Reglement en VGZ 2013 Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Reglement hulpmiddelen 2015 inhoudsopgave 1. Algemeen 1 2. Begripsomschrijvingen 1 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 2 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013

Reglement hulpmiddelen ZEKUR 2013 Reglement en ZEKUR 2013 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN ZEKUR 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019 Ingangsdatum 1 januari 2019 Inhoudsopgave pag. Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Wmg-tarieven 2 Dieetpreparaten 3 Eerstelijns verblijf

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement en 2015 D0202-201410 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en verbandmiddelen en nadere voorwaarden 4 Hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de mate van

Nadere informatie

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen

LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS BESURED Geldig vanaf 1 januari Zorgartikelen 0 1 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN GEDEELTE 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement en 2015 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Algemeen 2 II Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2014 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Begripsomschrijvingen 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013

Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Reglement Hulpmiddelen VGZ 2013 Inhoudsopgave I Algemeen 4 II Definities 5 III Overzicht en en nadere voorwaarden 6 Samen voor een perfect verzekerde toekomst 3 I Algemeen Dit Reglement en IAK 2013 hoort

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie