Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

2 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Bijlagen Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor medisch specialistische zorg 7 Bijlage 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor dyslexiezorg 111 Bijlage 3. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor het stoppen-met-rokenprogramma 111 Bijlage 4. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor eerstelijnspsychologische zorg 112 Bijlage 5. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor paramedische zorg 113 Bijlage 6. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor mondzorg 117 Bijlage 7. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor farmaceutische zorg 123 Bijlage 8. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor hulpmiddelenzorg Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

3 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. VGZ Zorgverzekering De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 is de uitwerking van uw recht op keuzevrijheid. U mag voor zorg die wij voor u in natura regelen, naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering. In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmgtarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden Deze lijst hoort ook bij artikel 1.4 van de VGZ aanvullende verzekeringsvoorwaarden. In deze aanvullende verzekeringsvoorwaarden is bepaald dat voor een aantal zorgvormen verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder een maximale vergoeding van toepassing is. Dit geldt voor zorg verleend door een niet-gecontracteerde diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut of zorgaanbieder voor eerstelijnspsychologische zorg. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm en zorgaanbieder, vindt u in deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ. In het Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013, vindt u de berekeningswijze van de maximale vergoeding voor de hier genoemde zorgvormen. In bijlage 4 en 5 vindt u de maximale vergoedingen 2013 per zorgvorm waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

4 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Geneeskundige zorg Huisartsenzorg Verloskundige zorg en kraamzorg Algemeen: 80% van de geldende Wmg-tarieven Verloskundige zorg 80% van geldende Wmg-tarieven Kraamzorg 80% van de geldende Wmg-tarieven; de vergoeding van de inschrijfkosten is vastgesteld op 10. Medisch specialistische zorg medisch specialist verbonden aan een ziekenhuis medisch specialist verbonden aan een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) of buiten het ziekenhuis of de instelling werkende medisch specialist, al dan niet verbonden aan een ziekenhuis of instelling Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven 2013; Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg, en; het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij het betreffende kraamcentrum, kraamzorghotel of bij de zelfstandig werkende kraamverzorgende. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Medisch specialistische zorg wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBCzorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Dyslexiezorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Stoppen-met-rokenprogramma 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Eerstelijnspsychologische zorg 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Specialistische GGZ vrijgevestigde psychiater, klinisch 60% van de geldende Wmg-tarieven psycholoog, psychotherapeut of GGZ-instelling Paramedische zorg Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck Lymf-oedeemtherapie Logopedie Ergotherapie Dieetadvisering op grond van de zorgverzekering of aanvullende verzekeringsvoorwaarden 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betrefende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. 4 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

5 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Mondzorg Tandheelkundige zorg Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar door een kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging tandprotheticus Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist tandarts-implantoloog 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmgtarieven % van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandarts-implantoloog. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts 80% van de geldende Wmg-tarieven Voor 2013 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2013 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmgtarieven kaakchirurg 80% van de geldende Wmg-tarieven tandprotheticus Farmaceutische zorg Geneesmiddelen UR-geneesmiddelen (uitsluitend verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Dieetpreparaten (niet zijnde sondevoeding) 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Terhandstelling: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven 2013, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. UR-geneesmiddel: 80% van de gemiddelde gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5 % met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). 80% van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheekinkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%. 80% van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de prijs in de G-standaard van de maand oktober De maximale vergoeding voor energieverrijkte drinkvoeding en standaarddrinkvoeding bedraagt 1,36 per verpakking, voor energie- en eiwit verrijkte drinkvoeding 1,50 per verpakking en voor geconcentreerde drinkvoeding 1,76 per verpakking. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door een nietgecontracteerde tandprotheticus. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen van de maximale vergoedingen als de zorg wordt verleend door niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De geldende apotheekinkoopprijs voor een geneesmiddel is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit tarief wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde geneesmiddel, eventueel inclusief het tarief van de dienstverlening waarbij een URgeneesmiddel ter hand wordt gesteld. De geldende, in de Z-index vastgelegde apotheekinkoopprijs voor een dieetpreparaat is vooraf op te vragen bij de betreffende apotheker, apotheekhoudend huisarts of leverancier en wordt door deze ook vermeld op het etiket van het afgeleverde dieetpreparaat. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

6 Zorgvorm / zorgaanbieders Maximale vergoeding Bijzonderheden/toelichting Hulpmiddelenzorg Hulpmiddelen en verbandmiddelen Verblijf in een instelling Verblijf in verband met medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. in verband met medische specialistische zorg in een instelling (niet zijnde een ziekenhuis) in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard (kaakchirurgie) In eigendom: 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven 2013, zoals deze voor de desbetreffende hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Bij bruikleen: 80% van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar. De hoogte van de gemiddelde kosten is gelijk aan de kosten, die wij zouden hebben betaald voor verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 80% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 80% van de gemiddelde tarieven 2013, zoals overeengekomen met ziekenhuizen. Wanneer er een Wmg-tarief geldt: 64% van de geldende Wmg-tarieven Wanneer er geen Wmg-tarief geldt: 64% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven van ziekenhuizen. Ter toelichting: de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor deze zorgaanbieders zijn gebaseerd op 80% van de gecontracteerde tarieven zoals overeengekomen met ziekenhuizen. De maximale vergoeding is dus gelijk aan 80% van 80% van het gemiddeld gecontracteerde ziekenhuistarief en komt neer op de hiervoor omschreven 64%. 80% van de geldende Wmg-tarieven in verband met Specialistische GGZ 60% van de geldende Wmg-tarieven Ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1,08 per beladen kilometer. Beladen kilometer wil zeggen, uitsluitend het aantal kilometers dat u als verzekerde ook daadwerkelijk in de taxi zit. Bij de nota moet u de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen, meesturen. In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de betreffende maximale vergoedingen. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Verblijf wordt door de betreffende zorgaanbieders via DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) in rekening gebracht. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de DBC-zorgproducten waarvoor geen Wmgtarieven gelden. Per DBC-zorgproduct is de maximale vergoeding voor de betreffende zorgaanbieder aangegeven. Bij de nota dient u een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier vervoerskosten mee te sturen. Het declaratieformulier vervoerskosten kunt u vinden op onze website of telefonisch opvragen; kijk voor het telefoonnummer voorin uw voorwaarden. 6 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

7 Bijlagen Bijlage 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 voor medisch specialistische zorg Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarief geldt. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Omschrijving prestatie Maximaal 5 verpleegligdagen bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , ,41 240, , ,72 192,39 Operatie bij borstkanker A , , , , ,60 826,34 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij borstkanker A ,79 909,31 580, ,83 727,45 464,38 Maximaal 5 verpleegligdagen bij borstkanker A , ,49 261, , ,99 209,13 Operatie bij borstkanker A , ,64 643, , ,91 515,03 Reconstructie van de borst(en) bij borstkanker A , , , , ,05 996,83 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij borstkanker A ,88 386,31 139,57 420,70 309,05 111,65 Meer dan 28 verpleegligdagen bij borstkanker A , ,86 860, , ,29 688,17 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij borstkanker A , ,87 413, , ,69 330,43 Verstrekking van immunotherapie bij borstkanker A ,70 835,56 77,14 730,16 668,44 61,72 Verstrekking van immunotherapie (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,30 262, , ,24 210,34 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij borstkanker A ,23 481,15 171,08 521,78 384,92 136,86 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,81 384, , ,05 307,37 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij borstkanker A ,04 613,33 145,71 607,24 490,67 116,57 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,74 313, , ,59 251,14 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij borstkanker A ,92 406,41 152,51 447,13 325,12 122,01 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij borstkanker A , ,77 859, , ,21 687,26 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) (met verpleegligdag(en)) bij borstkanker A , ,49 919, , ,59 735,39 Consult op de polikliniek bij borstkanker A ,27 116,47 56,80 138,61 93,17 45,44 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij borstkanker A ,95 552,65 117,30 535,95 442,11 93,84 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,25 311, , ,40 249,08 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij borstkanker A ,11 604,45 75,66 544,09 483,56 60,53 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,48 262, , ,98 209,82 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij borstkanker A , ,81 931, , ,05 745,18 Operatief verwijderen van de lymfeklieren (met verpleegligdag(en)) bij borstkanker A , ,40 841, , ,32 673,11 Operatief verwijderen van tumor(en) bij borstkanker A , ,77 841, , ,01 672,82 Operatief verwijderen van tumor(en) (met verpleegligdag(en)) bij borstkanker A , ,34 959, , ,87 767,67 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij borstkanker A ,19 456,05 124,14 464,14 364,83 99,31 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,46 332, , ,97 266,32 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

8 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij borstkanker A ,81 563,89 65,92 503,85 451,11 52,74 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,41 258, , ,13 206,62 Ondersteunende/ palliatieve zorg (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij borstkanker A ,09 677,21 144,88 657,67 541,77 115,90 Ondersteunende/ palliatieve zorg (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,00 182, , ,80 146,35 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij borstkanker A ,96 373,88 104,08 382,36 299,10 83,26 Ondersteunende/ palliatieve zorg (meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,18 831, , ,54 665,34 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij borstkanker A , ,57 339, , ,46 271,37 Ondersteunende/ palliatieve zorg (consult op de polikliniek) bij borstkanker A ,22 141,49 96,73 190,57 113,19 77,38 Toedienen van een injectie met een lhrh analoog of antagonist (hormonale therapie) bij prostaatkanker A ,91 198,37 201,54 319,92 158,69 161,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij prostaatkanker A , ,70 230, , ,16 184,71 Open operatie bij prostaatkanker A , ,62 865, , ,70 692,58 Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij prostaatkanker A , , , , ,77 862,37 Diagnostiek bij prostaatkanker A ,03 678,49 270,54 759,23 542,79 216,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij prostaatkanker A , ,60 504, , ,68 403,32 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij prostaatkanker A , ,69 389, , ,75 311,42 Verstrekking van immunotherapie bij prostaatkanker A ,35 581,13 135,22 573,08 464,90 108,18 Verstrekking van immunotherapie (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,17 636, , ,14 509,53 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij prostaatkanker A ,50 571,60 157,90 583,60 457,28 126,32 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,95 369, , ,56 295,74 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij prostaatkanker A ,67 821,05 151,62 778,14 656,84 121,30 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,56 395, , ,24 316,17 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker A , ,40 769, , ,52 615,90 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij prostaatkanker A ,09 289,41 176,68 372,87 231,53 141,34 Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij prostaatkanker A , ,04 514, , ,43 411,48 Kijkoperatie in de buikholte bij prostaatkanker A , , , , ,97 853,45 Kijkoperatie in de buikholte (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , , , , ,15 845,36 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij prostaatkanker A , , , , , ,64 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij prostaatkanker A , , , , , ,89 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij prostaatkanker A ,65 522,12 229,53 601,31 417,69 183,62 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,37 346, , ,69 277,02 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij prostaatkanker A ,00 520,52 91,48 489,59 416,41 73,18 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,44 331, , ,35 264,93 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij prostaatkanker A ,15 558,25 117,90 540,91 446,59 94,32 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,41 377, , ,92 301,88 8 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

9 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij prostaatkanker A ,07 538,37 81,70 496,06 430,70 65,36 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,25 312, , ,20 250,08 Kijkoperatie bij prostaatkanker A , ,05 326, , ,04 260,87 Kijkoperatie (met verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,74 478, , ,99 382,97 Ondersteunende/ palliatieve zorg (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij prostaatkanker A ,17 627,67 267,50 716,13 502,13 214,00 Ondersteunende/ palliatieve zorg (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij prostaatkanker A ,39 871,21 296,18 933,91 696,96 236,95 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij prostaatkanker A ,36 204,70 194,66 319,49 163,76 155,73 Ondersteunende/ palliatieve zorg (meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,83 968, , ,86 774,69 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij prostaatkanker A , ,09 475, , ,47 380,55 Ondersteunende/ palliatieve zorg (consult op de polikliniek) bij prostaatkanker A ,17 80,71 100,46 144,94 64,57 80,37 Blaasspoeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,59 745,81 466,78 970,08 596,65 373,43 Blaasspoeling bij blaaskanker A ,53 564,68 656,85 977,22 451,74 525,48 Operatie bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,40 723, , ,12 578,87 Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,26 851, , ,41 681,54 Operatie bij blaaskanker A , ,07 962, , ,85 770,13 Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij blaaskanker A , , , , , ,13 Operatie bij blaaskanker A , , , , ,47 807,33 Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,55 440,89 162,66 482,83 352,71 130,12 Maximaal 5 verpleegligdagen bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,61 286, , ,29 229,41 Kijkoperatie bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,29 580,71 448,58 823,44 464,57 358,87 Kijkoperatie (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,44 444, , ,55 355,79 Kijkoperatie in de buikholte bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,77 927, , ,21 741,84 Kijkoperatie in de buikholte (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,55 892, , ,44 713,72 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij kanker van nier(en) of urinewegen A , , , , ,40 841,48 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,93 971, , ,34 777,39 Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij blaaskanker A ,95 293,05 236,90 423,96 234,44 189,52 Maximaal 5 verpleegligdagen bij blaaskanker A , ,77 436, , ,22 349,46 Kijkoperatie bij blaaskanker A , ,09 444, , ,47 355,31 Kijkoperatie in de buikholte bij blaaskanker A , ,15 806, , ,52 645,41 Kijkoperatie in de buikholte (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,13 632, , ,70 506,12 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij blaaskanker A , , , , ,57 917,92 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij blaaskanker A , ,95 981, , ,96 785,34 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,40 368,50 153,90 417,92 294,80 123,12 Meer dan 28 verpleegligdagen bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,22 915, , ,18 732,70 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,07 534, , ,45 427,54 Verstrekking van immunotherapie bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,91 637,29 91,62 583,13 509,83 73,30 Verstrekking van immunotherapie (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,70 322, , ,16 258,20 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,89 178, , ,31 143,06 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

10 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,35 453, , ,88 362,98 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,73 893,51 157,22 840,59 714,81 125,78 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,69 336, , ,15 269,06 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij blaaskanker A ,26 238,81 237,45 381,00 191,04 189,96 Meer dan 28 verpleegligdagen bij blaaskanker A , ,94 545, , ,75 436,75 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij blaaskanker A , ,92 310, , ,53 248,65 Verstrekking van immunotherapie bij blaaskanker A , ,30 176, , ,64 141,29 Verstrekking van immunotherapie (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,07 557, , ,65 446,07 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij blaaskanker A ,08 291,94 167,14 367,27 233,55 133,72 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,07 497, , ,25 398,14 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij blaaskanker A ,33 219,43 96,90 253,06 175,54 77,52 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,25 392, , ,99 314,35 Consult op de polikliniek bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,15 135,77 92,38 182,52 108,62 73,90 Consult op de polikliniek bij blaaskanker A ,78 118,48 116,30 187,82 94,78 93,04 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,15 560,64 240,51 640,92 448,51 192,41 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,81 507, , ,45 406,23 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,88 610,14 85,74 556,70 488,11 68,59 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,11 242, , ,89 193,86 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij blaaskanker A ,79 724,37 624, ,02 579,49 499,53 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,30 889, , ,04 711,61 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij blaaskanker A ,81 543,12 156,69 559,84 434,49 125,35 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A ,58 783,49 357,09 912,46 626,79 285,67 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,23 541,69 141,54 546,58 433,35 113,23 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,33 279, , ,27 223,63 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,02 589,14 64,88 523,21 471,31 51,90 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) of urinewegen A , ,99 227, , ,39 181,61 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij blaaskanker A ,72 544,32 352,40 717,37 435,45 281,92 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A ,81 803,09 486, ,85 642,47 389,38 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij blaaskanker A ,11 501,05 76,06 461,68 400,83 60,85 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,77 359, ,78 963,01 287,77 Ondersteunende/ palliatieve zorg (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,06 688,25 242,81 744,84 550,59 194,25 Ondersteunende/ palliatieve zorg (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) en/of urinewegen A , ,04 342, , ,83 274,10 Ondersteunende/ palliatieve zorg (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij blaaskanker A ,67 482,77 336,90 655,73 386,21 269,52 Ondersteunende/ palliatieve zorg (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,52 396, , ,01 317,16 10 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

11 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,46 339,81 139,65 383,56 271,84 111,72 Ondersteunende/ palliatieve zorg (meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) en/of urinewegen A , ,76 960, , ,20 768,39 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij kanker van nier(en) en/of urinewegen A , ,85 490, , ,68 392,24 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij blaaskanker A ,84 178,17 228,67 325,48 142,54 182,94 Ondersteunende/ palliatieve zorg (meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,21 998, , ,36 798,94 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij blaaskanker A , ,64 608, , ,31 486,47 Ondersteunende/ palliatieve zorg (consult op de polikliniek) bij kanker van nier(en) of urinewegen A ,42 81,93 113,49 156,34 65,55 90,79 Ondersteunende/ palliatieve zorg (consult op de polikliniek) bij blaaskanker A ,26 87,27 121,99 167,40 69,81 97,59 Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,68 310, ,61 950,14 248,47 Operatie aan huid en/of lymfevaten bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,40 720, , ,52 576,23 Operatie aan huid en/of lymfevaten (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,24 702, , ,39 562,34 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,76 125, ,53 925,40 100,13 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,01 970,89 249,12 976,01 776,71 199,30 Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,20 583, , ,56 466,78 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,08 412, , ,86 330,27 Verstrekking van immunotherapie bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,38 432,64 80,74 410,70 346,11 64,59 Verstrekking van immunotherapie (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,57 265, , ,05 212,14 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,43 606,64 138,79 596,34 485,31 111,03 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,07 602, , ,25 482,04 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,81 823,05 142,76 772,64 658,43 114,21 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,83 392, , ,26 314,35 Operatie bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,90 428,19 118,71 437,52 342,55 94,97 Meerdere operaties bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,23 200, , ,38 160,72 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,32 514,33 146,99 529,06 411,47 117,59 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,47 144,39 973,48 857,97 115,51 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,50 167,59 87,91 204,40 134,07 70,33 Een tot twee operatie(s) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,54 247,60 143,94 313,24 198,08 115,16 Meer dan twee operaties bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,84 560,30 260,54 656,68 448,24 208,44 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,52 477,25 101,27 462,81 381,79 81,02 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,96 305, , ,36 244,79 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,28 562,38 59,90 497,82 449,90 47,92 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,29 253, , ,43 202,89 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,85 435,63 116,22 441,48 348,50 92,98 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

12 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,64 675,73 74,91 600,52 540,59 59,93 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,95 376, , ,96 301,17 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,32 562,78 44,54 485,85 450,22 35,63 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (met verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,13 282, , ,91 225,83 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,48 115,81 84,67 160,38 92,64 67,74 Consult op de polikliniek bij huidkanker of voortekenen hiervan A280 98,59 55,06 43,53 78,87 44,05 34,82 Ondersteunende/ palliatieve zorg (onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,88 620,23 255,65 700,70 496,18 204,52 Ondersteunende/ palliatieve zorg (maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,69 227, ,15 869,35 181,80 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,33 154,23 116,10 216,26 123,38 92,88 Ondersteunende/ palliatieve zorg (meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , , , , , ,06 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij huidkanker of voortekenen hiervan A , ,13 538, , ,50 430,80 Ondersteunende/ palliatieve zorg (consult op de polikliniek) bij huidkanker of voortekenen hiervan A ,95 99,25 66,70 132,75 79,39 53,36 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,03 597,17 162,86 608,03 477,74 130,29 Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , ,18 310, , ,54 248,15 Meer dan 28 verpleegligdagen bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , , , , ,73 986,72 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , ,88 407, , ,70 325,80 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,69 658,95 168,74 662,16 527,16 135,00 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , ,64 168, , ,91 134,85 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,03 379,61 127,42 405,61 303,68 101,93 Insulinepomptherapie (meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij diabetes mellitus (suikerziekte) A , ,29 173, , ,63 139,06 Consult op de polikliniek bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,32 232,86 88,46 257,05 186,29 70,76 Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routineonderzoeken) bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,52 597,27 127,25 579,61 477,81 101,80 Consult op de polikliniek bij diabetes mellitus (suikerziekte) A ,38 332,67 86,71 335,50 266,13 69,37 Operatieve ingreep bij een slaapstoornis A , ,84 202, , ,27 162,06 Beademing middels cpap/ bipap bij een slaapstoornis A ,69 455,65 162,04 494,15 364,52 129,63 Beademing middels cpap/ bipap (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een slaapstoornis A , ,04 201, , ,63 161,43 Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij een slaapstoornis A ,44 633,46 159,98 634,75 506,77 127,98 Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij een slaapstoornis A , ,85 199,20 971,23 811,87 159,36 Multidisciplinaire behandeling bij een slaapstoornis A ,46 176,67 150,79 261,96 141,33 120,63 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een slaapstoornis A ,57 822,10 70,47 714,06 657,68 56,38 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een slaapstoornis A , ,46 145, , ,37 116,04 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een slaapstoornis A , ,78 160, , ,82 128,20 Meer dan twee onderzoeken bij een slaapstoornis A ,08 278,35 94,73 298,46 222,68 75,78 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een slaapstoornis A ,81 423,91 174,90 479,05 339,13 139,92 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een slaapstoornis A ,03 280,13 125,90 324,83 224,11 100,72 Consult op de polikliniek bij een slaapstoornis A ,02 113,34 68,68 145,61 90,67 54,94 12 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

13 Verpleegligdagen bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A , ,42 244, , ,94 195,37 Verpleegligdagen bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A , ,57 161, ,49 928,45 129,04 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,11 270,50 146,61 333,69 216,40 117,29 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,93 312,35 92,58 323,94 249,88 74,06 Dagbehandeling bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,99 305,37 88,62 315,19 244,29 70,90 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,76 463,84 107,92 457,41 371,07 86,34 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (vervolg contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,17 112,77 73,40 148,93 90,21 58,72 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (eerste contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,02 131,24 137,78 215,22 104,99 110,23 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,64 410,82 103,82 411,72 328,66 83,06 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,24 205,34 84,90 232,19 164,27 67,92 Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ CT/MRI)) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,11 437,25 124,86 449,67 349,79 99,88 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,39 231,33 109,06 272,31 185,06 87,25 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,93 194,59 72,34 213,55 155,67 57,88 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/ of onderzoeken (vervolg contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,22 234,60 107,62 273,77 187,68 86,09 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/ of onderzoeken (eerste contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,61 237,13 119,48 285,29 189,71 95,58 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,18 82,03 44,15 100,94 65,62 35,32 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A ,20 92,38 85,82 142,55 73,90 68,65 Maximaal 5 verpleegligdagen bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A , ,93 220, , ,34 176,08 Multidisciplinaire behandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A , ,72 113,26 935,18 844,57 90,61 Dagbehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,71 523,93 170,78 555,77 419,15 136,62 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,81 787,07 213,74 800,65 629,65 171,00 Meer dan 28 verpleegligdagen bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A , ,57 562, , ,45 449,65 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A , ,77 313, , ,82 250,75 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,06 447,07 173,99 496,84 357,65 139,19 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,53 243,32 117,21 288,42 194,65 93,77 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,26 285,54 145,72 345,01 228,43 116,58 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,90 81,00 72,90 123,12 64,80 58,32 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn A ,14 110,10 117,04 181,71 88,08 93,63 Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen A , ,08 250, ,82 861,66 200,16 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een aandoening van de ooglens A , ,05 161, ,58 894,43 129,15 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

14 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van de ooglens A ,63 443,62 118,01 449,31 354,90 94,41 Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een aandoening van de ooglens A , ,31 345, ,23 813,85 276,38 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een aandoening van de ooglens A ,74 792,83 273,91 853,39 634,26 219,13 Operatieve ingreep bij een aandoening van de ooglens A ,77 255,33 217,44 378,22 204,27 173,95 Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij een aandoening van de ooglens A ,73 872,36 188,37 848,57 697,88 150,69 Operatie om cataract (staar) te verhelpen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van de ooglens A , ,97 212, , ,98 169,88 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van de ooglens A ,38 278,32 59,06 269,89 222,65 47,24 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de ooglens A ,68 266,65 92,03 286,95 213,32 73,63 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van de ooglens A ,89 432,28 102,61 427,91 345,82 82,09 Laserbehandeling van nastaar A ,63 95,77 117,86 170,90 76,61 94,29 Consult op de polikliniek bij een aandoening van de ooglens A391 75,20 46,45 28,75 60,16 37,16 23,00 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van de ooglens A ,79 107,41 40,38 118,23 85,92 32,31 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de ooglens A ,50 154,64 42,86 157,99 123,71 34,28 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van de ooglens A ,83 177,53 52,30 183,87 142,03 41,84 Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij glaucoom A , ,41 393, , ,53 314,64 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij glaucoom A ,82 520,99 120,83 513,46 416,79 96,67 Operatie om de oogdruk te verlagen bij glaucoom A ,66 540,83 314,83 684,53 432,66 251,87 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij glaucoom A ,40 397,14 106,26 402,71 317,71 85,00 Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij glaucoom A , ,09 302, ,85 853,67 242,18 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij glaucoom A , ,85 243, , ,27 194,69 Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij glaucoom A ,69 230,32 147,37 302,14 184,25 117,89 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij glaucoom A ,82 258,13 56,69 251,86 206,51 45,35 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij glaucoom A ,76 241,08 86,68 262,20 192,86 69,34 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij glaucoom A ,13 296,92 95,21 313,70 237,53 76,17 Consult op de polikliniek bij glaucoom A405 79,95 51,49 28,46 63,96 41,19 22,77 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij glaucoom A ,70 112,32 34,38 117,35 89,85 27,50 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij glaucoom A ,39 102,41 41,98 115,51 81,92 33,59 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij glaucoom A ,44 161,61 45,83 165,96 129,29 36,67 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A , ,93 175, , ,75 140,10 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,42 343,09 108,33 361,13 274,47 86,66 Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,49 567,21 390,28 765,99 453,77 312,22 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,22 511,29 345,93 685,77 409,03 276,74 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,24 186,97 44,27 185,00 149,58 35,42 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,93 225,29 81,64 245,54 180,23 65,31 14 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

15 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,85 292,82 86,03 303,09 234,26 68,83 Consult op de polikliniek bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A440 77,79 50,61 27,18 62,23 40,48 21,75 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,93 109,92 29,01 111,14 87,93 23,21 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,54 144,73 30,81 140,44 115,79 24,65 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A ,39 152,37 35,02 149,92 121,90 28,02 Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A , ,50 325, , ,00 260,79 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,15 634,49 116,66 600,92 507,59 93,33 Injectie met medicatie in het glasvocht bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,06 409,75 76,31 388,85 327,80 61,05 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,26 475,68 105,58 465,01 380,54 84,47 Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,38 720,73 371,65 873,90 576,58 297,32 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,33 742,91 308,42 841,07 594,33 246,74 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,73 276,13 69,60 276,59 220,91 55,68 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,89 251,32 82,57 267,10 201,05 66,05 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,37 316,97 95,40 329,90 253,58 76,32 Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,06 201,75 250,31 361,65 161,40 200,25 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,57 107,17 35,40 114,05 85,73 28,32 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,85 135,95 49,90 148,68 108,76 39,92 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,98 167,12 61,86 183,17 133,69 49,48 Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,42 180,40 169,02 279,54 144,32 135,22 Consult op de polikliniek bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A487 81,47 45,49 35,98 65,18 36,39 28,79 Consult op de polikliniek bij een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking A488 64,81 43,10 21,71 51,85 34,48 17,37 Ingreep bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,85 817,73 216,12 827,08 654,18 172,90 Ingreep bij netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A ,53 100,58 105,95 165,22 80,46 84,76 Ooglidcorrectie bij een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas A ,61 424,48 245,13 535,68 339,58 196,10 Dagbehandeling bij een aandoening van het oor A ,04 746,55 177,49 739,23 597,24 141,99 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van het oor A , ,22 193, ,14 940,98 155,16 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening van het oor A ,31 285,89 127,42 330,64 228,71 101,93 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van het oor A , ,41 521, , ,33 416,91 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van het oor A , ,84 284, , ,47 227,48 Operatie aan de huid bij afwijkingen aan de oorschelp A ,51 512,02 154,49 533,21 409,62 123,59 Maximaal 5 verpleegligdagen bij afwijkingen aan de oorschelp A , ,95 187, , ,76 150,32 Operatie aan de oorschelp of huid bij afwijkingen aan de oorschelp A , ,81 295, , ,85 236,35 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van het oor A ,72 325,20 132,52 366,18 260,16 106,02 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij middenoorontsteking A ,52 332,67 126,85 367,61 266,13 101,48 Maximaal 5 verpleegligdagen bij middenoorontsteking A , ,81 103, , ,05 82,94 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij afwijkingen aan de oorschelp A ,63 298,72 75,91 299,70 238,97 60,73 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

16 Meer dan 28 verpleegligdagen bij afwijkingen aan de oorschelp A , ,42 26, , ,14 21,37 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij afwijkingen aan de oorschelp A , ,60 177, , ,08 142,39 Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij afwijkingen van de gehoorbeentjes A ,02 310,52 122,50 346,41 248,41 98,00 Operatie aan het middenoor bij afwijkingen van de gehoorbeentjes A , ,13 373, , ,10 298,64 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij middenoorontsteking A ,87 198,54 88,33 229,49 158,83 70,66 Meer dan 28 verpleegligdagen bij middenoorontsteking A , ,24 26, , ,79 21,45 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij middenoorontsteking A , ,01 398, , ,40 318,58 Operatie bij middenoorontsteking A ,17 622,84 132,33 604,13 498,27 105,86 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij afwijkingen aan de oorschelp A ,73 283,89 44,84 262,98 227,11 35,87 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van het oor A ,75 211,80 131,95 275,00 169,44 105,56 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van het oor A ,46 253,45 151,01 323,56 202,75 120,81 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij afwijkingen van de gehoorbeentjes A ,19 195,61 83,58 223,35 156,48 66,87 Consult op de polikliniek bij middenoorontsteking A ,27 77,60 46,67 99,42 62,08 37,34 Consult op de polikliniek bij afwijkingen aan de oorschelp A ,99 78,34 36,65 91,99 62,67 29,32 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij een aandoening van het oor A ,20 56,12 144,08 160,15 44,89 115,26 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij een aandoening van het oor A ,41 78,73 118,68 157,92 62,98 94,94 Consult op de polikliniek bij afwijkingen van de gehoorbeentjes A ,35 97,75 45,60 114,68 78,20 36,48 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A ,19 392,49 109,70 401,75 313,99 87,76 Consult op de polikliniek bij een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A ,57 110,13 66,44 141,25 88,10 53,15 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A , ,14 182, , ,11 145,68 Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A , ,00 176, , ,60 141,08 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A , ,89 178, , ,31 142,96 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,01 157, ,92 984,80 126,12 Operatie aan slagader(s) bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,97 807, , ,17 646,30 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A ,98 372,90 160,08 426,38 298,32 128,06 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A ,39 226,21 104,18 264,30 180,96 83,34 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A ,14 553,78 161,36 572,11 443,02 129,09 Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,95 416, , ,36 332,84 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,03 208, , ,22 166,90 Botoperatie of amputatie bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,22 531, , ,18 425,34 Botoperatie of amputatie (met verpleegligdagen) bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,10 606, , ,48 484,98 Een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A ,42 272,25 102,17 299,52 217,79 81,73 Consult op de polikliniek bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A654 98,74 65,07 33,67 78,99 52,05 26,94 16 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

17 Operatie bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,47 381, , ,77 304,83 Operatie (met verpleegligdagen) bij aderverkalking (atherosclerose / perifere slagadervernauwing) A , ,79 571, , ,63 457,17 Operatie bij varices (spataderen) A ,97 838,59 161,38 799,98 670,87 129,11 Meerdere operaties bij varices (spataderen) A , ,05 397, , ,24 317,80 Laserbehandeling bij varices (spataderen) A ,14 177,19 80,95 206,51 141,75 64,76 1 tot 2 operatie(s) bij varices (spataderen) A ,74 261,73 134,01 316,59 209,38 107,21 Meer dan 2 operaties bij varices (spataderen) A , ,01 223, ,31 842,40 178,91 Operatie bij varices (spataderen) A ,14 526,88 145,26 537,71 421,50 116,21 Meerdere operaties bij varices (spataderen) A ,99 831,45 267,54 879,19 665,15 214,04 Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij varices (spataderen) A ,93 194,69 165,24 287,94 155,75 132,19 Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij varices (spataderen) A ,88 199,73 93,15 234,30 159,78 74,52 Consult op de polikliniek bij varices (spataderen) A727 97,50 62,68 34,82 78,00 50,14 27,86 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,55 324, , ,64 259,65 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,17 472, , ,33 378,35 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A ,34 368,56 147,78 413,06 294,84 118,22 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,08 171, , ,46 137,04 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,63 247, , ,50 197,88 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,81 375, , ,25 300,42 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A ,16 316,64 86,52 322,53 253,31 69,22 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,19 180, ,03 899,35 144,68 Consult op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A ,01 130,57 85,44 172,80 104,45 68,35 Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,69 227, , ,15 182,02 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,60 214, , ,08 171,24 Consult op de polikliniek bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A ,50 112,16 63,34 140,40 89,72 50,68 Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,61 172, , ,08 138,26 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A , ,25 172, , ,99 137,86 Dagbehandeling bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,61 999,41 201,20 960,48 799,52 160,96 Maximaal 5 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding A , ,32 276, , ,45 221,41 Multidisciplinaire behandeling bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,68 44,36 124,32 134,94 35,48 99,46 Multidisciplinaire behandeling bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,85 508,21 299,64 646,27 406,56 239,71 Dagbehandeling bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,70 601,24 208,46 647,75 480,99 166,76 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,73 778,16 231,57 807,77 622,52 185,25 Maximaal 5 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel A , ,16 275, , ,32 220,19 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A , ,34 239, ,17 925,87 191,30 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

18 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,15 433,51 162,64 476,92 346,81 130,11 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,54 481,01 149,53 504,42 384,80 119,62 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,70 464,80 173,90 510,96 371,84 139,12 Maximaal 5 verpleegligdagen bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,26 254, , ,41 203,40 Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,54 323, , ,23 259,19 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (maximaal 5 verpleegligdagen) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,94 350, , ,75 280,30 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. Neurofysi. Onderzoek) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,63 343, , ,10 274,44 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,27 290,57 135,70 341,02 232,46 108,56 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,10 357,18 158,92 412,88 285,74 127,14 Meer dan 28 verpleegligdagen bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,26 574, , ,81 459,94 Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,24 657, , ,59 525,79 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,45 344, , ,95 275,32 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,37 375, , ,09 300,76 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (meer dan 28 verpleegligdagen) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,71 677, , ,77 541,77 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. Neurofys. Onderzoek) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,54 779, , ,83 623,26 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij herseninfarct/tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,35 378, , ,28 302,49 Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen - met klin. Neurofys. Onderzoek) bij herseninfarct/ tia (transient ischemic attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen A , ,22 414, , ,78 331,59 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,94 78,80 63,14 113,55 63,04 50,51 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A ,55 100,44 119,11 175,64 80,35 95,29 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,18 274,97 130,21 324,15 219,98 104,17 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,58 361,51 164,07 420,47 289,21 131,26 Consult op de polikliniek (vervolg contact) bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,63 77,05 74,58 121,30 61,64 59,66 Consult op de polikliniek (eerste contact) bij beroerte door herseninfarct of tia (transient ischemic attack) A ,50 135,00 123,50 206,80 108,00 98,80 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,47 407,09 165,38 457,98 325,67 132,31 Verpleegligdagen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A , ,83 130, , ,66 104,22 Operatie aan de neus- of keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,10 646,83 133,27 624,08 517,46 106,62 Operatie aan de neus- of keelamandelen (met verpleegligdagen) bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A , ,62 199, , ,50 159,42 18 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

19 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,62 217,48 99,14 253,30 173,98 79,32 Consult op de polikliniek bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen A ,97 61,39 46,58 86,37 49,11 37,26 Kijkoperatie aan de long(en) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,29 393, , ,03 314,84 Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,35 829, , ,68 663,78 Medebehandeling bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A ,42 163,01 102,41 212,33 130,40 81,93 Meer dan 4 dagbehandelingen bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,03 194, , ,22 155,52 Maximaal 4 verpleegligdagen bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,99 327, , ,79 261,65 Maximaal 4 verpleegligdagen (met beademing) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,22 413, ,28 952,18 331,10 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A ,37 461,18 151,19 489,89 368,94 120,95 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,65 347, , ,31 277,60 5 tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,33 449, , ,67 359,87 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A ,51 249,97 105,54 284,42 199,98 84,44 Meer dan 28 verpleegligdagen bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,18 566, , ,14 453,30 Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,33 582, , ,06 465,70 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,98 402, , ,38 321,89 15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met beademing) bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A , ,72 428, , ,97 343,01 Consult op de polikliniek bij copd (chronic obstructive pulmonary disease) A ,07 104,25 86,82 152,85 83,40 69,45 Rechtzetten van het neustussenschot bij afwijkingen aan het neustussenschot A , ,29 314, , ,83 251,49 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij afwijkingen aan het neustussenschot A ,55 233,17 119,38 282,04 186,54 95,50 Maximaal 5 verpleegligdagen bij afwijkingen aan het neustussenschot A ,63 905,19 295,44 960,50 724,15 236,35 Neusoperatie bij afwijkingen aan het neustussenschot A , ,48 203, ,07 905,98 163,09 Consult op de polikliniek bij afwijkingen aan het neustussenschot A ,92 95,65 51,27 117,53 76,51 41,02 Meer dan 28 verpleegligdagen bij afwijkingen aan het neustussenschot A , ,57 85, , ,46 68,54 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij afwijkingen aan het neustussenschot A , ,39 40, , ,31 32,11 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A ,31 338,14 66,17 323,44 270,51 52,93 Maximaal 5 verpleegligdagen bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A , ,67 119, ,75 906,13 95,62 Operatie bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A , ,57 677, , ,26 541,67 Kijkoperatie bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A , ,81 522, , ,84 417,71 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een liesbreuk A ,01 224,73 71,28 236,80 179,78 57,02 Consult op de polikliniek bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A ,21 100,68 34,53 108,16 80,54 27,62 Meer dan 28 verpleegligdagen bij hernia diaphragmatica (middenrifbreuk) A , ,41 785, , ,93 628,72 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A , ,30 237, , ,04 189,92 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A ,84 225,42 59,42 227,87 180,34 47,53 Maximaal 5 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A , ,51 109,56 993,66 906,01 87,65 Consult op de polikliniek bij een liesbreuk A ,81 79,03 40,78 95,85 63,22 32,63 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ

20 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij littekenbreuk A ,41 292,84 76,57 295,52 234,27 61,25 Maximaal 5 verpleegligdagen bij littekenbreuk A , ,27 128, , ,41 103,02 Consult op de polikliniek bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A ,54 81,50 35,04 93,23 65,20 28,03 Meer dan 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A , ,84 245, , ,27 196,01 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A , ,69 199, , ,75 159,97 Consult op de polikliniek bij littekenbreuk A ,05 84,60 36,45 96,84 67,68 29,16 Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk A , ,41 769, , ,33 615,56 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk A , ,91 191, , ,73 152,85 Operatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A , ,88 216, , ,30 173,57 Kijkoperatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A , ,04 245, , ,83 196,04 Operatie bij littekenbreuk A , ,99 424, , ,39 339,62 Kijkoperatie bij littekenbreuk A , ,09 369, , ,27 295,22 Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , , , , , ,62 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A ,04 564,77 212,27 621,64 451,82 169,82 Maximaal 5 verpleegligdagen bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,84 217, , ,67 174,33 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A ,23 375,22 113,01 390,59 300,18 90,41 Meer dan 28 verpleegligdagen bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,96 897, , ,16 718,30 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,93 403, , ,75 322,78 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A ,18 322,05 96,13 334,53 257,63 76,90 Operatie aan de galblaas of galwegen bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,94 354, , ,75 283,64 Operatie aan de galblaas of galwegen (met verpleegligdagen) bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,51 377, , ,01 301,60 Consult op de polikliniek bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A ,19 115,35 52,84 134,55 92,28 42,27 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (met verpleegligdagen) bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,96 271, ,45 959,96 217,49 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (met verpleegligdagen) bij een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A , ,89 511, , ,51 409,13 Maximaal 5 verpleegligdagen bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A , ,00 304, , ,80 243,27 Operatie (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A , ,07 933, , ,05 746,82 Operatie (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A , , , , , ,83 Maximaal 5 verpleegligdagen bij ziekte van crohn (chronische darmontsteking) A , ,21 331, , ,36 265,18 Operatie (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij ziekte van crohn (chronische darmontsteking) A , ,83 732, , ,86 586,30 Operatie (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij ziekte van crohn (chronische darmontsteking) A , , , , , ,74 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A ,19 520,29 165,90 548,95 416,23 132,72 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A ,93 762,14 247,79 807,94 609,71 198,23 Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A ,36 915,14 262,22 941,88 732,11 209,77 Meer dan 28 verpleegligdagen bij colitis ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A , ,77 798, , ,82 639,07 20 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2013 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS ZEKUR 2013 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic Geldig vanaf 1 januari www.na.nl/downloads Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 2 Wmg-tarieven 2 3

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014

niet-gecontracteerde zorgaanbieders Natura 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig tot 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Zorgzaam 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ Natura Selectief 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ZEKUR 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht

Nadere informatie

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3

I. Algemeen gedeelte 3. Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ Geldend vanaf 1 januari IZZ Zorg voor de zorg Lijst maximale vergoedingen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig tot 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2014 Geldig vanaf 1 januari 2014 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders National Academic 2014 Lijt maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieder National Academic 2014 geldig tot 1 januari 2014 www.na.nl/download Inhoudopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Wmg-tarieven

Nadere informatie

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013

niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders VGZ 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com geldig

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! GELDIG VANAF 1 JANUARI 2014 Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2.189,85 1 4 2013 31 12 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.981,79 1 1 2013 31 3 2013 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.991,10

Nadere informatie

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019

Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 Geldig: september tot en met december 2014 Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Honorarium Totaal tarief Omschrijving 15A011 040201019 3.190,30 303,14 3.493,44 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes

Nadere informatie

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct

Poorter honorarium. Kosten instelling. Declaratiecode Zorgproduct Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Ondersteuners - ongesplitst Omschrijving 15A011 040201019 2768,09 248,44 49,23 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2015. Voor de overige zorgproducten (OVP's) hanteert de MC Groep de door de NZa

Nadere informatie

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum

Zorgproduct Omschrijving Tarief 2014 Ingangs datum Einddatum 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.659,94 1-1-2014 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 12.655,52 1-1-2014 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2014

Passantenprijslijst 2014 15A011 040201019 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.312,91 15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 5.069,55 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van

Nadere informatie

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden

MCA passanten prijslijst 1-1-2014. MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden MCA passanten prijslijst 1-1-2014 MCA-Gemini Groep Zet- en drukfouten voorbehouden Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd

Nadere informatie

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.

Declaratiecode Omschrijving Restitutievergoeding 2013 vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2)

PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) PASSANTENPRIJSLIJST DBC-ZORGPRODUCTEN 2012 (versie 2) Tarieven zijn van toepassing op behandelingen gestart in 2012. Voor het A segment (declaratiecodes beginnend met 14 en 16) hanteert de MC Groep de

Nadere informatie

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013

Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 Ommelander Ziekenhuis Groep Delfzijl/Winschoten: Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2013 versie met landelijke (NZA) aanpassingen per 1 juli 2013 DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 van 167. Honorarium bedrag allen. DBCzorgproduct DBCzorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling Honorarium bedrag allen 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.605,10 1.404,78 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 334,34 245,63 88,71

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 juni 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.583,38 1.383,06 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 332,80 244,09 88,71

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 mei 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code Type verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 787,06 593,97 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2013 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1560,67 1367,58 193,09 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 324,7 239,13 85,57 010501003

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per april 2013 DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een

Nadere informatie

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.

vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5. vrij segment 15A011 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 2.273,11 15A012 Operatie bij Borstkanker 5.340,42 15A013 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 843,47

Nadere informatie

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code

Niet alle DBC-zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 193) DBC-zorgproduct DBC-zorgproduct omschrijving Declaratie code 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.745,88 1.487,36 258,52 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 291,94 193,87 98,07

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden

Prijslijst 2013 Diaconessenhuis Leiden in Periode 1 april t/m 30 juni 2013 Wijzigingen voorbehouden 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.951,67 193,09 2.144,76 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 339,16 90,98 430,14

Nadere informatie

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele

107,30 145,24 252,54 overdracht 17B909 010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele Blad 1 van 191. 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 205,57 1.388,93 1.594,50 15B904 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 91,79

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1477,65 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 281,91 010501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vi 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.623,88 1.423,56 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Passantenprijslijst 2013 - St. Antonius geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 z onz 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.413,87

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantentarieven) 01-01-2014 t/m 31-05-2014 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 2.220,00 207,60 2.427,60 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 276,00 95,83 371,83

Nadere informatie

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel

17C552 3.444,76 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus. 17C572 8.852,17 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel 119499035 Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 17C551 16.299,32 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus 119499036 Operatie aan het spijsverteringskanaal

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.262,83 010501003 15B904 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 268,59 010501003 17B904 Lasertherapie

Nadere informatie

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm Productcs kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperi. Het eerste specialistencontact is bepalend voor de geldigheidsperi. Omschrijvingen kunnen bij meerdere productcs voorkomen

Nadere informatie

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis Passentenprijslijst 2012 St. Antonius Declaratiecode 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.421,19 277,04 1.698,23 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 juni 2014 tm 31 december 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs

Honorariumbedrag. Kostenbedrag zorginstelling. Kostenbedrag zorginstelling. specialismen. Totaalprijs Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang van 1 juni 2014 (DOT-)ZP code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten / Overige producten Versie 1-1-2014 Standaard prijslijst DBCzorgproducten / Overige producten Versie *) In juni komt de Nederlandse Zorgautoriteit met aanpassingen in de tarieven en productstructuur die ingaan met terugwerkende kracht vanaf.

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 2014 DBCzorgproductc ode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs Kostenbedrag zorginstelling Honorariumbedrag alle specialismen 010501002

Nadere informatie

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09

010501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht 17B909 412,89 320,80 92,09 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 1.777,03 1.506,66 270,37 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904 360,35 263,45 96,90

Nadere informatie

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen)

Lijst marktconforme vergoedingen 2016 (restitutiepolissen) (restitutiepolissen) Geldig vanaf 1 januari 2016 D0262-201604 Inhoud Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Medisch specialistische zorg 4 2 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst marktconforme vergoedingen

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015

Passantenprijslijst Isala 2015 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2015 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.405,76 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.735,70 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 30 april 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015

Passantenprijslijst Meander Medisch Centrum 2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.812,70 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.320,65 15A013 020107003 Verwijderen van

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari 2016-31 december 2016 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties binnen de Medisch

Nadere informatie

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert.

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert. VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015

Standaardprijslijst Nij Smellinghe 1-1-2015-31-12-2015 15A011 040201019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2723,94 15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 11293,21 15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en)

Nadere informatie

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode

Passantenprijslijst Isala 2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 1,83% Zorgproduct Declaratiecode 040201019 15A011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte) 2.449,79 020107002 15A012 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 5.840,66 020107003 15A013 Verwijderen van

Nadere informatie

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6.

B 15A021 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 6. Passanten prijslijst zorgproducten 2016 Máxima Medisch Centrum Geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 De onderhavige prijslijst is niet van toepassing op verzekerden van zorgverzekeraars waarmee

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten 01-01-2014 t/m 31-05-2014 Scheper-Bethesda-Refaja Ziekenhuis Index op Achmea 2014 1,05 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 15B903 20140101 20140531 1.465,39 1.265,07 200,32 010501003 Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B904

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2013 - April t/m Juni Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium Totaal Tarief 14B167 972804003 Operatie bij

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012

Prijslijst per 1 mei 2012 DBC zorgproducten 2012 Prijslijst per 1 mei 2012 DBC producten 2012 instelling Infectie en parasitair - Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht Binnen deze productgroep vallen de trajecten voor de volgende diagnoses:

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

2013 Passanten tarieven.xlsx

2013 Passanten tarieven.xlsx Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080080 OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.

Nadere informatie

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen

SHORTLIST - Veelvoorkomende behandelingen VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN

Prijslijst 2014 : PASSANTEN geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2014 t/m 31-05-2014 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.

Passantenprijslijst VUmc 2013, geldigheid: van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 10501004 Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht 15B905 DBC-zorgproduct B-Segment 657,58 539,69 108,41 10501008 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief

Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Omschrijving specialisme zorgproductcode passantentarief Mohs- microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan dermatologie 029499002 3.306,12

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015

UMCG Passantenprijzen 2015 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2015 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.434,44 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 293,06

Nadere informatie

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 378,92

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving prestatie Totaal Kosten instelling 14B180 972804018 Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid 2.142,56 1.723,33 419,23 14B181 972804020 Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid 174,41 112,38 62,03 14B194

Nadere informatie

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei

Prijslijst DBC-zorgproducten Ziekenhuis Gelderse Vallei DBCzorgproduct 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.722,47 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2015 c 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.667,24 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904

Nadere informatie

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs Van Tm 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.417,64 1-1-2015 31-12-2015 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

Nadere informatie

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief

Geldig vanaf januari 2016. Declaratiecode Zorgproduct. Tarief Declaratiecode Zorgproduct Tarief Geldig vanaf januari 2016 Omschrijving 15B903 010501002 3.060,92 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 010501003

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan onderstaande

Nadere informatie

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.745,88 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 291,94

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.068,87 1868,55 200,32 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78

011101007 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 15B916 2.836,78 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.745,88 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 291,94

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.717,64 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 337,05

Nadere informatie

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode

Versie 1.0 Blad 1 van 71. Declaratiecode DBCzorgproductcode Versie 1.0 Blad 1 van 71. 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.846,31 15B904 / 17B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.618,56 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 317,60

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBCzorgproductcode 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 20160101 20161231 1.575,28 010501003

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig)

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2016 (voorlopig) DBCzorgproductc 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 1.731,82 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s

Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s Marktconforme vergoedingen voor de ZBC s 2014 vrij segment 15A017 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 369,49 15A029 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 125,38

Nadere informatie

Restitutievergoedingen MSZ 2014 Website 15-11-2013

Restitutievergoedingen MSZ 2014 Website 15-11-2013 Onderstaande bedragen betreffen de marktconforme vergoedingen voor de ZBC's. Omdat we met alle ziekenhuizen een contract zullen afsluiten, behoeven de marktconforme vergoedingen voor de ziekenhuizen niet

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen

Nadere informatie