Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015"

Transcriptie

1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2015

2 Contents Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor: Dieetpreparaten 4 Geboortezorg 4 Geneesmiddelen 5 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 8 Huisartsenzorg 11 Hulpmiddelenzorg 12 Medisch specialistische zorg 17 Mondzorg 18 Paramedische zorg 25 Stoppen-met-rokenprogramma 29 Verpleging en verzorging 29 Zittend ziekenvervoer 30 Zintuiglijk gehandicaptenzorg 30 2

3 Artikel 1. Algemeen In deze Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u de maximale vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgaanbieder gaat met wie wij geen overeenkomst hebben gesloten. De Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders hoort bij artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden 2015 van In dit artikel is bepaald wat de hoogte is van de maximale vergoeding als u voor zorg in natura naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg geen overeenkomst hebben gesloten. Welke maximale vergoeding geldt voor welke zorgvorm, kunt u in deze Lijst vinden. Op deze manier kunt u precies nagaan op welke maximale vergoeding u recht hebt als u voor zorg in natura naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Bij de vaststelling van de maximale vergoedingen is geen rekening gehouden met een eigen risico of eigen bijdrage. Deze bedragen worden nog in mindering gebracht op de maximale vergoeding. Als er sprake is van acute zorg die verleend wordt door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hebt u recht op vergoeding van de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke Wmg-tarieven. Als er geen Wmg-tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten vergoed tot maximaal de in Nederland geldende redelijke marktprijs. U moet ons zo spoedig mogelijk over deze zorg informeren. Artikel 2. Wmg-tarieven In deze lijst wordt verwezen naar de geldende Wmg-tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. De Wmg bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden. Ook stelt de Wmg regels voor de bescherming en bevordering van de positie van patiënten en verzekerden. 3

4 Dieetpreparaten In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor dieetpreparaten. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Dieetpreparaten met uitzondering van sondevoeding Omschrijving U hebt recht op een percentage van de apotheekinkoopprijs volgens de G-standaard (uitgegeven door Z-Index BV). De apotheekinkoopprijs mag niet meer bedragen dan de door ons vastgesteld maximale vergoeding. 90% 2. Drinkvoeding/ dieetzuigelingenvoeding Omschrijving vergoeding in euro per eenheid (flesje of gram) Drinkvoeding energieverrijkt laag eiwit 1,08 Drinkvoeding energieverrijkt middel eiwit 1,10 Drinkvoeding energie- en eiwitverrijkt 1,17 Drinkvoeding energieverrijkt met vezel 1,13 Drinkvoeding geconcentreerd 2.0 Kcal/ml 1,66 Drinkvoeding geconcentreerd 2.4 Kcal/ml 1,31 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.0 Kcal/ml 1,71 Drinkvoeding geconcentreerd vezelverrijkt 2.4 Kcal/ml 1,35 Drinkvoeding energieverrijkt voor kinderen 1,42 Drinkvoeding energie- en vezelverrijkt voor kinderen 1,38 Dieetzuigelingenvoeding zeer intensief gehydrolyseerd caseïne (prijs per 100 gram) 3,76 Dieetzuigelingenvoeding gedeeltelijk gehydrolyseerd wei eiwit (prijs per 100 gram) 1,58 Dieetzuigelingenvoeding sterk gehydrolyseerd wei-eiwit (prijs per 100 gram) 2,70 Geboortezorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor verloskundige zorg en kraamzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Bijzonderheden Verloskundige zorg 90% Kraamzorg 90% De vergoeding van het inschrijfgeld is vastgesteld op 10 Bij de nota voor kraamzorg moet u een kopie meesturen van: * de indicatiestelling volgens het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP), en; * het diploma van de kraamverzorgende. Deze kopieën kunt u opvragen bij de betreffende kraam zorgorganisatie of bij de zelfstandig werkende kraam verzorgende. 4

5 Geneesmiddelen In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor geneesmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. UR-Geneesmiddelen (alleen verkrijgbaar op recept bij apotheek of apotheekhoudend huisarts) UR-geneesmiddelen: U hebt recht op een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. De gemiddelde gecontracteerde tarieven zijn gelijk aan de apotheekinkoopprijs volgens G-standaard (uitgegeven door Z-index BV), verminderd met 5,5% met een maximum van 6,00 per keer dat de vergoeding in rekening mag worden gebracht. De apotheekinkoopprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die voortkomt uit de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) 90% 2. Dienstverlening apotheker of apotheekhoudend huisarts, waarbij een UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld Omschrijving Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 5,13 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag 13,23 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 59,13 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 2,16 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag 2,16 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,16 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 5,13 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag 13,23 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 59,13 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 2,16 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag 2,16 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 2,16 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 5,13 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 13,23 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 59,13 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,16 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,16 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,16 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 5,13 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 13,23 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 59,13 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 2,16 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 2,16 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 2,16 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 5,13 Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 13,23 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 59,13 Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,16 Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,16 Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,16 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 5,13 Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 13,23 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 59,13 Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 2,16 Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 2,16 Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 2,16 Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,13 Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 13,23 Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 59,13 Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 5

6 Omschrijving Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,13 Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 13,23 Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 59,13 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 2,16 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 2 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 3,60 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 Weekuitgifte per 3 weken eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, thuis 5,04 6

7 Omschrijving Overige tarieven Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 5,00 Dienstverlening waarbij geen UR-geneesmiddel ter hand wordt gesteld* 5,13 Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel 6,75 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 31,50 * U hebt recht op vergoeding van de terhandstelling als er in overleg met u geen UR-geneesmiddel (een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek of apotheekhoudend huisarts) ter hand is gesteld, na uitvoering van de volgende activiteiten: 1. beoordelen of het voorschrift leesbaar, authentiek, rationeel en doelmatig is; 2. uitvoeren medicatiebewaking: beoordelen of de voorgeschreven farmacotherapie geschikt is voor de patiënt door te controleren op onvolkomenheden, onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van het actuele geneesmiddelengebruik van de patiënt (inclusief zelfzorgmiddelen); 3. terugkoppelen naar of afstemmen met de voorschrijver, als de voorgeschreven farmacotherapie niet geschikt is; 4. het direct of indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. 3. Zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die zonder recept mogen worden verkocht) Zelfzorggeneesmiddelen U hebt recht op een percentage van de op de afleverdatum in de G-standaard vastgelegde apotheek inkoopprijs vermeerderd met een opslag van 15%: 90% 7

8 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf). Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. 1. Generalistische basis GGZ Prestatiecode Basis GGZ Kort (BK) 360, Basis GGZ Middel (BM) 615, Basis GGZ Intensief (BI) 964, Basis GGZ Chronisch (BC) 890, Onvolledig Behandelproduct 147,33 2. Gespecialiseerde GGZ Omschrijving 75% 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 131,78 8 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 204,74 9 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 408, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 773, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.328,74 13 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 minuten 97,99 14 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten 215,82 15 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten 403,07 16 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten 752, Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1.273, Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 1.901, Crisis - vanaf 1800 minuten 2.990, Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 93, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 223, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 429, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 717,24 27 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 829, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.777,43 30 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.170,35 31 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.189, Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met minuten , Aandachtstekort - en gedrag - vanaf minuten ,28 33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 793, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.578, Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.895,94 38 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.026, Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten 9.646, Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf tot en met minuten , Pervasief - vanaf minuten ,14 8

9 Omschrijving 75% 40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 863,70 41 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.773,66 42 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.098, Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.013, Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf tot en met minuten , Overige kindertijd - vanaf minuten , Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 834, Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.579,46 48 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.848,12 49 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 4.904, Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 9.577, Delirium dementie en overig - vanaf tot en met minuten , Delirium dementie en overig - vanaf minuten ,89 51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 795,73 52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.541,47 53 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.476,06 54 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 4.639, Alcohol - vanaf 6000 tot en met minuten 8.704, Alcohol - vanaf tot en met minuten , Alcohol - vanaf minuten ,84 56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 791, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.564,44 59 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 2.982,99 60 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.288, Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf tot en met minuten , Overige aan een middel - vanaf minuten , Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 851, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.637,85 66 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.056,18 67 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.290,72 68 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met minuten 9.812, Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf tot en met minuten , Schizofrenie - vanaf minuten , Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 895, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.744, Depressie - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten 3.161, Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.424, Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten , Depressie - vanaf tot en met minuten , Depressie - vanaf tot en met minuten , Depressie - vanaf minuten , Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 899, Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.698, Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.030,98 9

10 Omschrijving 75% 87 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.350, Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met minuten 9.789, Bipolair en overig - vanaf tot en met minuten , Bipolair en overig - vanaf minuten , Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 876, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.794, Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.214, Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.228, Angst - vanaf 6000 tot en met minuten , Angst - vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf tot en met minuten , Angst - vanaf minuten , Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 895, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.814, Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.240, Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.401, Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten , Restgroep diagnoses - vanaf minuten , Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 839, Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.759, Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.139, Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.500, Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met minuten 9.959, Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten , Persoonlijkheid - vanaf minuten , Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 903, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.795, Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.169, Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.030, Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 9.981, Somatoforme - vanaf minuten , Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 840, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1.721, Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3.085, Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 5.121, Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf tot en met minuten , Eetstoornis - vanaf minuten , Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 75, Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 107, Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 158, Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 168, Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 214, Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 244, Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 346,49 10

11 Omschrijving 75% 308 Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 257, Deelprestatie ECT 231, Deelprestatie Verblijf zonder overnachting (VZO) 81, Deelprestatie Methadon 13,49 Normatieve HuisvestingsComponent (NHC) De NHC is een vaste vergoeding voor een klinische ligdag bij een instelling. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa. Hier geldt een 100% vergoeding voor, gebaseerd op het Wmg-tarief. NHC NHC PMU NHC BN 2 NHC BN NHC Toeslag, deelprestatie verblijf A 33,89 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf B 33,11 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf C 33,20 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf D 32,98 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf E 34,84 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf F 34,08 40,45 42,31 55,77 NHC Toeslag, deelprestatie verblijf G 38,71 40,45 42,31 55,77 Huisartsenzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor huisartsenzorg. De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. Omschrijving Huisartsenzorg 90% 11

12 Hulpmiddelenzorg In onderstaand overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor hulpmiddelen en verbandmiddelen. Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Met AIP wordt de apotheekinkoopprijs uit de ZI-taxe bedoeld. U kunt deze opvragen bij uw leverancier/apotheker. Stuurt u ons bij de nota de aanvraag van de behandelend arts of een kopie van de machtiging die u van ons hebt ontvangen. Artikel 2.8 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan: Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van: de onderste en bovenste extremiteiten, inclusief oplaadinrichting en batterijen indien het gaat om hulpmiddelen met een energievoorziening zoals prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Onderbeenprothese geriatrisch Onderbeenprothese normaal Onderbeenprothese actief Conventioneel onderbeenproth. Knie -exarticulatie geriatrisch Knie -exarticulatie normaal Knie -exarticulatie actief Omkeerplastiek (alle uitvoeringen) Bovenbeenprothese geriatrisch Bovenbeenprothese normaal Bovenbeenprothese actief Bovenbeenprothese high tech Symne/pyrogoff normaal Symne/pyrogoff actief Stompkous (per 4 stuks) Overige Prothesen (niet genoemde artikelen) Overige prothesen De mamma, zoals mammaprothesen gebruiksklare prothese voor uitwendige toepassing 186,30 De stembanden, zoals stemprothesen en spraakversterkers al dan niet gecombineerd 90% x (AIP -5% + 6%) Het haar indien sprake is van gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid als gevolg van een medische aandoening 373,05 of behandeling van medische aard Hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van: De oogbol, zoals volledige oogprothesen (inclusief scleraschalen) 676,80 Scleralenzen met ingekleurde iris of pupil zonder visuscorrectie Het gelaat, zoals gelaatsprothesen Artikel 2.9 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel: Uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel, met inbegrip van stoffen die met behulp van deze hulpmiddelen worden toegediend, zoals: Zuurstof met de daarbij behorende toedieningsapparatuur De vergoeding van stroomkosten bij gebruik van zuurstofconcentrator 0,06 per geregistreerd gebruiksuur Overige stoffen die gecertificeerd zijn als medisch hulpmiddel in de zin de wet op de medische hulpmiddelen met daarbij behorende toedieningsapparatuur Apparatuur voor positieve uitademingsdruk CPAP-apparatuur met toebehoren Longvibrators Trachea canule 90% x(aip -5% + 6%) Vernevelaars met toebehoren Losse voorzetkamers (aerochamber) 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied 1.782,00 Handuitzuigpomp 74,70 Mandibulair repositie apparaat (MRA beugel) 90% van het wettelijk tarief voor deze tandheelkundige prestatie 12

13 Artikel 2.10 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de hoorfunctie: Hoortoestellen Hoortoestel categorie 1 t/ 3 of tinnitusmaskeerder 558,90 Hoortoestel categorie 4 en 5 of tinnitusmaskeerder 759,38 Hooraanpassingen op en voor de werkplek Ringleiding, infraroodapparatuur of fm apparatuur 120,60 Signaalhond Tegemoetkoming in de gebruikskosten van signaalhonden 1.050,00 Solo-apparatuur met toebehoren Tekst- en beeldtelefoon voor auditief gehandicapten (signcall) Wek- en waarschuwingsinstallaties 568,80 Artikel 2.11 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen bij stoornis in de functies van urinelozing en defecatie, zoals: Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed Onsteriele disposable urine-opvangzakken 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-beenzakken 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Onsteriele semi disposable urine-nachtzakken 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Steriele urine-opvangzakken 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheters, met blaasspoelvloeistoffen Katheters voor intermitterende katheterisatie 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Verblijfskatheters afhankelijk van het materiaal: 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Latex/siliconen 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Siliconen 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) - Hydrogel 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het been 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Hulpstukken voor bevestiging aan het bed 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Katheterstopjes (met kraansysteem) 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Condoomkatheter 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Voorzieningen voor stomapatiënten Colostoma eendelig bol 3,96 Colostoma eendelig vlak 3,01 Colostoma tweedelig plak bol 7,97 Colostoma tweedelig plak vlak 4,51 Colostoma tweedelig zak 1,30 Ileostoma eendelig bol 6,64 Ileostoma eendelig vlak 4,46 Ileostoma tweedelig plak bol 7,97 Ileostoma tweedelig plak vlak 4,51 Ileostoma tweedelig zak 1,54 Urostoma eendelig bol 8,12 Urostoma eendelig vlak 4,85 Urostoma tweedelig plak bol 7,97 Urostoma tweedelig plak vlak 4,51 Urostoma tweedelig zak 2,53 Reinigingsgaasjes 1,10 Wegwerpzakjes 0,06 Stomapluggen, eendelig 90% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plak 90% x (AIP-30%+6% BTW) Stomapluggen, tweedelig plug 90% x (AIP-30%+6% BTW) Afdekpleisters en katheters voor continentstoma 90% x (AIP-30%+6% BTW) Huidbeschermende zalven of cremes 1,10 Incontinentie-absorptiematerialen Wegwerpluiers 90% x (AIP-20%+6% BTW) Wegwerpluierbroeken 90% x (AIP-20%+6% BTW) Wasbare luiers en luierbroeken 90% x (AIP-20%+6% BTW) Anaaltampons 90% x (AIP-20%+6% BTW) Spoelapparatuur voor anaalspoelen (irrigatiepomp) 279,00 13

14 Artikel 2.12 Regeling zorgverzekering: uitwendig lichaamsgebonden hulpmiddelen voor het bewegingssysteem uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem, aan beweging verwante functies of anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging toe te passen bij een ernstige aandoening waarop de verzekerde permanent en niet uitsluitend bij sportactiviteiten is aangewezen, zoals: uitwendige lichaamsgebonden hulpmiddelen voor de ledematen of romp met correctie-, redressie- of immobilisatie-functionaliteit Onderste extremiteiten Confectie orthesen EVO (Enkel-voetorthese) statisch 180,00 EVO (Enkel-voetorthese) dynamisch 495,00 Knie orthese, knie stabilisator 162,00 Knie orthese, hyperextensie 315,00 Knie orthese, vast frame 675,00 Maatwerk orthesen EVO (Enkel-voetorthese) zonder scharnieren 495,00 EVO (Enkel-voetorthese) met scharnieren / arthrodesekoker 1.201,50 KEVO (Knie-enkel-voetorthese) kunststof of leer 2.475,00 Knie orthese, vast frame aangemeten met tekening of scan 1.237,50 Op aanvraag Heup orthesen (volwassenen) KEVO (Knie-enkel-voetorthese) anders dan kunststof of leer Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols Bovenste extremiteiten en romp Confectie orthesen Arm draag orthese 450,00 Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) 99,00 Confectie korset 265,50 Hand pols orthese, spalk (incl. vingerorthesen) 81,00 Delordoserend korset 427,50 Maatwerk orthesen Hand/polsorthese (geen siliconen) 450,00 Hand/polsorthese (siliconen) 562,50 Stofkorset 585,00 Kunststofkorset 990,00 Leerkorset 1.395,00 Op aanvraag Buikbreukband (als voorziening bij parastomale hernia) maatwerk Dynamische elleboogorthese Halskraag Schedelbeschermingskap Schouderorthese Silverrings Overige gecombineerde orthesen anders dan EVO/KEVO of hand/pols Overige Orthesen (niet genoemde artikelen) Overige orthesen Orthopedisch schoeisel Niet orthopedische schoenen 504,90 Semi-orthopedische schoenen 504,90 Voorlopige orthopedische schoen (met uitgebreide voorzieningen), de aanpassingen aan de confectieschoen 1.026,90 t.b.v. de andere voet wordt berekend conform ovac-lijst Voorlopige orthopedische schoenen (met uitgebreide voorzieningen aan beide zijde) 1.953,90 Lage orthopedische schoenen 945,00 Hoge orthopedische schoenen (schacht hoogte tot 15 cm) 1.079,10 Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan een laars. Schachthoogte +15 cm) 1.516,50 Orthopedische laarzen (met uitgebreide voorzieningen aan beide laarzen. Schachthoogte +15 cm) 1.953,90 Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC) Maatnemen, afleveren en nazorg 50,40 Supplementen individueel 73,80 Supplement met medialeen / of laterale enkelkap versteviging tot over de enkel 210,60 14

15 Prosupinatie wig zool + hak 63,00 Eenvoudige afwikkelrol opgezet:jonesbalk versnelde afwikkeling 41,40 Gecompliceerde afwikkelrol met slijtlaag: richtingafwikkeling, meerfase afwikkeling, afwikkelrol met uitsparing, 67,50 hallux-rigidus afwikkeling. Hakaanpassing van de bestaande hak t/m 2 cm: uitsluitend in combinatie met post 46 of 47 41,40 Hakzoolverhoging niet bekleed van 1cm tot 3 cm 87,30 Hakzoolverhoging niet bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 124,20 Hakverhoging niet bekleed 7 cm of meer 144,00 Hakzoolverhoging bekleed vanaf 3 cm t/m 7 cm 186,30 Hakverhoging bekleed vanaf 7 cm of meer 231,30 Aangepaste hakken: sleehak, bufferhak, geschoorde hak, afrolhak, vleugelhak, bekledehak, achteruit 77,40 gebouwde hak Zoolverstijving; exclusief afwikkeling en hakaanpassing 109,80 Drukvrij maken d.m.v. uitzetten van de schacht 12,60 Drukvrij maken van een exostose aan de voet in de schacht van de schoen met polstering en/of uitsparingen 30,60 Nieuwe wreefsluiting aan een bestaande schoen (hoog en laag) 153,00 Beugelbevestiging (inclusief cambreur + hak) 184,50 Binnenschoenen Aanvullingsprothese bij amputatie van de middenvoet of volledig verlies van de tenen. 836,10 Aanvullingsprothese bij amputatie in de voetwortel. (b.v. Chopart ,90 amputatie) Aanvullingsprothese bij amputatie van de totale voet. (b.v. Symeof pyrogoff-amputatie) 1.242,90 Orthese als arthrodese koker ,60 P.B. orthese (dynamisch). 621,90 Verkortingsbinnenschoen vanaf 2 cm t/m 5 cm. 852,30 Verkortingsbinnenschoen vanaf 6 cm t/m 10 cm ,70 Verkortingsbinnenschoen vanaf 11 cm t/m 15 cm ,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het lopen, zoals: Rolstoel (handbewogen) Stoelen voorzien van een trippelfunctie 730,80 Drempelhulpen Loopwagens niet zijnde rollators Loopfietsen 309,60 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het gebruiken van hand en arm, zoals: Eetapparaten Bladomslagapparatuur Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie (bijvoorbeeld een robotarm) Hulphonden Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050,00 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het veranderen en handhaven lichaamshouding, zoals: Aangepaste tafels Aangepaste stoelen 1.012,50 Transferhulpmiddelen Ligorthese 1.752,30 Staorthese 2.700,00 Anti-decubituszitkussens 140,40 Lucht-/windring Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen bij het zich wassen en zorgdragen voor de toiletgang, zoals: Badplank, losse toiletverhogers, douche- en toiletstoelen Hulpmiddelen ter compensatie van beperking bij het gebruik van communicatieapparatuur In- en uitvoerapparatuur Telefoons en telefoneerhulpmiddelen voor mensen met een motorische beperking Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie, zoals: Lenzen; contactlenzen, corneale lenzen en bandagelenzen met een visuscorrigerende werking 309,38 * U bent een eigen bijdrage verschuldigd van 55,50 per lens als u de lens langer dan 1 jaar gebruikt. Als u de lens korter dan een jaar gebruikt, bedraagt de eigen bijdrage 111 per kalenderjaar. Bijzondere optische hulpmiddelen, ptosisbrillen, kappenbrillen en kijkersystemen. 450,00 15

16 Hulpmiddelen ter compensatie van beperkingen in het lezen, schrijven of gebruik van telecommunicatieapparatuur, zoals: Tafel- en statiefloepen 180,00 In- en uitvoerapparatuur (braillehulpmiddelen) Computerprogrammatuur Memorecorders 90,00 Daisy-speler 270,00 Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie 450,00 Voorleesapparatuur voor tv-ondertiteling 270,00 Beeldschermloepen 630,00 Elektronische handloepen 157,50 Spraaksoftware voor mobiele telefoons 90% van notabedrag met een maximum van 225,00 Tactiel-leesapparatuur met toebehoren 2.250,00 Hulpmiddelen bij het om obstakels heenlopen of bij de oriëntatie, zoals: Blindentaststokken 36,00 Blindengeleidehonden Tegemoetkoming in de gebruikskosten van blindengeleide- en hulphonden 1.050,00 Artikel 2.15 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, zoals: Kappen ter bescherming van de schedel Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking 360,00 Verbandmiddelen, toe te passen bij een ernstige aandoening waarbij langdurige behandeling met deze 90% x (AIP - 17% + 6% BTW) middelen is aangewezen. Oogpleisters 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Artikel 2.16 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden, zoals: Pessaria (voor verzekerden tot 21 jaar) 90% x (AIP - 5% + 6% BTW) Koperhoudende spiraaltjes (voor verzekerden tot 21 jaar) 90% x (AIP - 5% + 6% BTW) Artikel 2.17 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed, zoals: Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen Anti-decubitusbedden Antidecubitusmatrassen en overtrekken Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien, portalen en tillift Bedbeschermende onderleggers (wegwerp) 90% x (AIP - 20% + 6% BTW) Glij- en rollakens Bedverkorters, -verlengers en bedverhogers Ondersteken Infuusstandaarden Artikel 2.19 Regeling zorgverzekering: injectiespuiten, zoals: Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) Artikel 2.6 onderdeel m Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en functieverlies van lymfevaten bij transport van lymfe, zoals: therapeutisch elastische kousen per jaar Onderste extremiteiten 121,50 Bovenste extremiteiten 301,50 Klasse iv kousen bij lymfoedeem 394,20 Aan- en/of uittrekhulp tbv therapeutisch elastische kousen 15,30 Mechanische lymfoedeem compressieapparatuur 959,40 Toebehoren bij het zwachtelen (bedrag voor 2 maanden) 76,50 Artikel 2.6 onderdeel n Regeling zorgverzekering: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in het hematologisch systeem Zelfmeetapparatuur en toebehoren voor bloedstollingstijden wordt altijd uitgevoerd door de trombosedienst Artikel 2.6 onderdeel o Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, zoals: Lancetten nihil in tarief strip Bloedglucosetestmeters nihil in tarief strip Teststrips 0,26 Injectiespuiten en injectiepennen met toebehoren voor insulinetherapie 90% x (AIP - 10% + 6% BTW) 16

17 Draagbare, uitwendige insulinepompen met toebehoren 1.469,25 Toebehoren bij insulinepompen (infuussets, niet voorgevulde ampullen/reservoirs, canule, katheter, inbrengsysteem, 90% x (AIP - 30% + 6% BTW) adapter, etc) Artikel 2.22 Regeling zorgverzekering: draagbare, uitwendige infuuspompen, zoals: Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren Artikel 2.23 Regeling zorgverzekering: schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, zoals: Verbandschoenen 134,10 Allergeenvrije schoenen maatwerk Artikel 2.24 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals: Niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren Uitwendige voedingspompen met toebehoren Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding Artikel 2.6 onderdeel s Regeling zorgverzekering: Uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan en ter compensatie van beperkingen in het spreken, zoals: Spraakvervangende hulpmiddelen Computerprogrammatuur Artikel 2.26 Regeling zorgverzekering: hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering, zoals: Daisy-spelers voor dyslectici en motorisch beperkten 270,00 Persoonlijke alarmeringsapparatuur 137,25 Artikel 2.6 onderdeel y Regeling zorgverzekering: uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn (tens) met toebehoren 162,00 Artikel 2.29 Regeling zorgverzekering: met thuisdialyse samenhangende kosten zoals: Aanpassingen in en aan de woning en het herstel in oorspronkelijke staat offerte Overige redelijke te achten kosten, rechtstreeks samenhangende met de thuisdialyse (zoals extra stroomkosten) Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg wordt in rekening gebracht door middel van DBC-zorgproducten. Deze lijst geeft een overzicht van de DBC-zorgproducten (DBC=Diagnose Behandeling Combinatie) waarvoor geen Wmg-tarieven gelden. De maximale vergoeding per DBC-zorgproduct is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Op dit moment is er nog overleg tussen verzekeraars en zorgaanbieders over een wijziging in de DBC-structuur per Helaas zijn hierdoor de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor 2015 voor medisch specialistische zorg nog niet beschikbaar. Wij streven ernaar om de maximale vergoedingen voor 2015 zo spoedig mogelijk te publiceren. Wilt u een indicatie van de maximale vergoeding waarop u aanspraak kunt maken? Raadpleeg hiervoor de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders U vindt deze lijst op onze website. Wij adviseren u om een vergelijk te maken op basis van een prijsopgave van uw zorgaanbieder, zodat u een indicatie hebt welke kosten voor uw rekening kunnen komen. Hebt u een specifieke vraag? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. 17

18 Mondzorg In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2015 voor mondzorg (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf in verband met kaakchirurgie). De maximale vergoedingen zijn gebaseerd op de Wmg-tarieven. De maximale vergoeding is afhankelijk van de zorgaanbieder die de zorg verleent. Tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar kaakchirurg 90% van de geldende Wmg-tarieven. tandarts, mondhygiënist of instelling voor jeugdtandverzorging tandprotheticus Tandheelkundige en orthodontische zorg in bijzondere gevallen tandarts of orthodontist verbonden aan een Centrum voor bijzondere tandheelkunde of orthodontist Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen, mondhygiënisten of instellingen voor jeugdtandverzorging een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven. 90% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende zorgaanbieders een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal de geldende Wmg-tarieven Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. tandarts-implantoloog 90% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. kaakchirurg 90% van de geldende Wmg-tarieven. Kaakchirurgie voor verzekerden van 18 jaar en ouder kaakchirurg 90% van de geldende Wmg-tarieven. Prothetische voorzieningen voor verzekerden van 18 jaar en ouder tandarts Voor 2015 is het ons niet gelukt om met voldoende tandartsen een overeenkomst te sluiten voor deze zorg. Dit betekent dat in 2015 de hier genoemde kosten worden vergoed tot maximaal geldende Wmg-tarieven kaakchirurg 90% van de geldende Wmg-tarieven. tandprotheticus 90% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog. Op de volgende pagina s zijn de betreffende maximale vergoedingen opgenomen, als de zorg wordt verleend door een niet-gecontracteerde tandprotheticus. 18

19 1. Mondzorg verleend door een tandprotheticus Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals overeengekomen met de betreffende zorgaanbieders. Code Omschrijving Techniekkosten Honorarium Totaal 90% 90% C13 Incidenteel consult 15,18 15,18 C80 Huisbezoek 11,99 11,99 P25 Onderprothese 340,80 159,88 500,68 P21 Bovenprothese 282,40 119,90 402,30 P30 Boven- en onder prothese 580,00 259,79 839,79 P45 Noodprothese 264,00 79,93 343,93 P36 Afdruk zonder randopbouw 19,99 19,99 P14 Afdruk met randopbouw 43,96 43,96 P17 Extra voor pijlpuntbeetregistratie 39,97 39,97 P37 Frontopstelling in aparte zitting 23,98 23,98 P40 Prothesetarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element 9,99 9,99 P01 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 27,98 89,98 P02 Rebasen, indirect met randopbouw 132,44 59,95 192,39 P03 Rebasen, direct zonder randopbouw 39,97 39,97 P04 Rebasen, direct met randopbouw 59,95 59,95 P06 Tissue conditionering volledige prothese 27,98 27,98 P07 Reparatie prothese zonder afdruk 41,40 11,99 53,39 P08 Reparatie prothese met afdruk 103,60 31,98 135,58 P78 Uitbreiding partiele prothese met element tot volledige prothese inclusief afdruk 53,84 31,98 85,82 U10 Uurtarief voor de tandheelkundige behandeling 107,52 107,52 U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 8,96 8,96 P10 Partiele kunstharsprothese 1-4 elementen 232,88 59,95 292,83 P15 Partiele kunstharsprothese 5-13 elementen 254,48 119,90 374,38 P16 Extra voor individuele afdruk met randopbouw 43,96 43,96 P18 Extra voor gegoten anker 19,00 11,99 30,99 P34 Frameprothese 1-4 elementen 404,16 163,87 568,03 P35 Frameprothese 5-13 elementen 520,00 223,82 743,82 P51 Rebasen, indirect zonder randopbouw 62,00 27,98 89,98 P52 Rebasen, indirect met randopbouw 62,00 59,95 121,95 P53 Rebasen, direct zonder randopbouw 39,97 39,97 P54 Rebasen, direct met randopbouw 59,95 59,95 P57 Reparatie zonder afdruk 96,72 11,99 108,71 P58 Reparatie met afdruk 96,72 31,98 128,70 P56 Tissue conditionering partiele kunstharsprothese 27,98 27,98 P79 Uitbreiding partiele prothese met element of anker inclusief afdruk 34,60 31,98 66,58 Reparatie J74 Reparatie zonder staafdemontage 51,40 43,96 95,36 J75 Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten 87,80 83,93 171,73 J76 Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten 87,80 103,92 191,72 J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten 87,80 123,90 211,70 19

20 Twee implantaten onderkaak Code Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese J40 Twee magneten/drukknoppen 123,90 J50 Boven- en onderprothese 411,67 Max. tandtechnische kosten 1.164,80 Totaal prothetiek 1.700,38 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en nieuwe onder(overkappings)prothese J40 Twee magneten/drukknoppen 123,90 J51 Onderprothese 267,79 Max. tandtechnische kosten 907,20 Totaal prothetiek 1.298,89 Vergoeding voor: 2 implantaten met drukknoppen en omvorming onderprothese J40 Twee magneten/drukknoppen 123,90 J53 Omvorming prothese 79,93 Max. tandtechnische kosten met vervanging matrix en patrix 742,40 Totaal prothetiek 946,24 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe volledige boven- en onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 163,87 J50 Boven- en onderprothese 411,67 Max. tandtechnische kosten 1.566,40 Totaal prothetiek 2.141,95 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en nieuwe onder(overkappings)prothese J42 Staaf tussen twee implantaten 163,87 J51 Onderprothese 267,79 Max. tandtechnische kosten 1.401,60 Totaal prothetiek 1.833,26 Vergoeding voor: 2 implantaten met steg en omvorming onderprothese J42 Staaf tussen twee implantaten 163,87 J54 Omvorming prothese 103,92 Max. tandtechnische 1.004,00 Totaal prothetiek 1.271,79 Vergoeding voor: vervanging boven- en onderprothese (drukknoppen) J50 Boven- en onderprothese 411,67 Max. tandtechnische kosten 794,40 Totaal prothetiek 1.206,07 Vergoeding voor: vervanging onderprothese (drukknoppen) J51 Onderprothese 267,79 Max. tandtechnische kosten 502,40 Totaal prothetiek 770,19 Vergoeding voor: vervanging bovenprothese (drukknoppen) J52 Bovenprothese 267,79 Max. tandtechnische kosten 502,40 Totaal prothetiek 770,19 20

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Aanvullende- en tandartsverzekering 2015 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Wmg-tarieven 3 Overzicht maximale vergoedingen

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014

Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2014 Geldig tot 1 januari 2014 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 3 Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Wmg-tarieven 3 II. Overzicht maximale

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015

Verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen per 1 januari 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Verzekeringsvoorwaarden Zorgverzekeringen en Aanvullende Verzekeringen geldig vanaf

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

BELEIDSREGEL CA-300-569. Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar

maximaal 200,- per kalenderjaar (waaronder max. 30,- per behandeldag) voor verzekerde vanaf 21 jaar maximaal 200,- per kalenderjaar Nedasco A tot Z Aanvullende Dekkingen Alternatieve zorg - behandelingen en consulten (door arts of aangewezen - homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen maximaal 200,- per (waaronder max. 30,-

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg

Onderzoeksrapport. Elke dag goed besteed. Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg Onderzoeksrapport Elke dag goed besteed Onderzoek dagbesteding gehandicaptenzorg januari 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie