Wijzigingsoverzicht CVELI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012"

Transcriptie

1 Wijzigingsoverzicht CVELI Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig bijdrage geld per kalderjaar, tzij anders vermeld. Wijziging in eig risico Eig risico 170,- 220,- Wijziging in eig bijdrage Geestelijke gezondheidszorg - eerstelijnspsychologische zorg 10,- per zitting. 20,- per zitting. - internetbehandeltraject eerstelijnspsychologische zorg eig bijdrage. 50,- per traject. - tweedelijns GGZ voor verzekerd van 18 jaar ouder (m.u.v. de DBC s indirecte tijd crisis ) eig bijdrage. Tot 100 behandelminut: 100,- Vanaf 100 behandelminut: 200,- - verblijf i.v.m. geeskundige GGZ voor verzekerd van 18 jaar ouder Orthopedische allergevrije scho eig bijdrage. 145,- per maand. - voor verzekerd jonger dan 16 jaar 68,50 69,50 - voor verzekerd van 16 jaar ouder 136,50 139,- Medisch geïndiceerde contactlz - gebruiksduur korter dan 1 jaar 103,- 105,- - gebruiksduur langer dan 1 jaar 51,50 52,50 - correctie voor één oog 51,50 52,50 Kraamzorg bevalling - kraamzorg, per uur 3,90 4,- - bevalling in het ziekhuis (zonder e indicatie), per opnamedag 15,50 16,- Reiskost (alle in bijzondere gevall) 92,- 93,- Wijziging in maximale vergoeding Allergevrije scho - voor verzekerd jonger dan 16 jaar 255,50 259,50 - voor verzekerd van 16 jaar ouder 323,50 329,- Verbandscho 143,50 146,- Hoortoestell - eerste verstrekking of vervanging binn 6 jaar 501,50 509,50 - vervanging tuss 6 7 jaar 592,- 600,50 - vervanging na 7 jaar 683,- 691,- - voor verzekerd jonger dan 16 jaar 683,- 691,- - hoortoestel in brilmontuur (extra vergoeding) 65,- 66,- Kraamzorg bevalling - ziekhuiskost bij bevalling in het ziekhuis (zonder e indicatie) - gebruik verloskamer bij e poliklinische bevalling (zonder e indicatie) 111,50 112,50 192,- 193,- Pruik 386,50 393,- Reiskost (alle in bijzondere gevall)

2 Wijziging in vergoeding Bijzondere tandheelkunde Er is e eig bijdrage verschuldigd voor de zorg die niet rechtstreeks verband houdt met de indicatie bijzondere tandheelkunde. Dieetadvisering Dieetadvisering door e diëtist vervalt. Eerstelijnspsychologische zorg U heeft recht op 5 zitting eerstelijnspsychologische zorg. Dit was in zitting. De eig bijdrage wordt verhoogd van 10,- naar 20,- per zitting. De eig bijdrage voor e internetbehandeltraject bedraagt 50,-. Het is niet meer mogelijk e persoonsgebondbudget (PGB) aan te vrag. Wel kunt u voor 5 zitting naar de PGB-zorgaanbieders, behalve de HBO-psycholoog. Als u naar e niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat dan is de vergoeding uit de VGZ basisverzekering gemaximeerd. De maximale vergoeding vindt u terug in de 'Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2012'. De behandeling van aanpassingsstoorniss is vanaf 1 januari 2012 uitgeslot van Prevtie van paniekstoorniss in de vorm van programma s op basis van cognitieve gedragstherapie behoort tot de eerstelijnspsychologische zorg. Specialistische Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) In 2012 geldt voor de meeste specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) e wettelijke eig bijdrage als u 18 jaar of ouder bt. Dit is 100,- voor behandeling tot 100 minut 200,- voor langere behandeling. U betaalt per kalderjaar niet meer dan 200,- eig bijdrage. Voor verblijf in verband met geeskundige GGZ geldt vanaf 32 dag e bijdrage van 145,- per maand voor verzekerd van 18 jaar ouder. De behandeling van aanpassingsstoorniss wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. Fysiotherapie oeftherapie voor verzekerd vanaf 18 jaar Vergoeding vanaf de 21e behandeling als het gaat om e aandoing volgs bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (chronische lijst). Dit was in 2011 vanaf de 13e behandeling. Alle leeftijd Het aantal aandoing op deze chronische lijst wordt beperkt. Locatie: behandeling mog alle gegev in de praktijkruimte van e zorgaanbieder, e ziekhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op voorschrift mag het ook bij u thuis. Geesmiddel De tariev wijzig. Als u naar e niet-gecontracteerde apotheker of apotheekhoudde huisarts gaat dan moet u mogelijk e deel van de kost zelf betal. Vanaf 2012 mog e apotheker of apotheekhoudde huisarts kost in reking brg voor handeling die erop gericht zijn de kwaliteit van geesmiddelgebruik te bevorder zonder dat e geesmiddel wordt meegegev. De kost hiervan in mindering gebracht op uw eig risico. Maagzuurremmers vergoed wij in 2012 alle als u deze langer dan 6 maand gebruikt. De lijst met geesmiddel waarvoor toestemming nodig is wijzigt. Dit geldt ook voor de lijst met voorkeursgeesmiddel. Voor voorkeursgeesmiddel bt u ge eig risico verschuldigd. U vindt de lijst in het Reglemt Farmaceutische zorg VGZ. Logopedie ergotherapie U heeft in 2012 ge verwijzing voor logopedie ergotherapie nodig. Locatie: behandeling mog alle gegev in de praktijkruimte van e zorgaanbieder, e ziekhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Op voorschrift mag het ook bij u thuis. Stopp met rok Het stopp-met-rokprogramma vervalt. Dit betekt dat u wel recht heeft op begeleiding bij het stopp met rok maar niet op de ondersteunde medicatie. Vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder bij de VGZ basisverzekering Natura (*) U heeft recht op zorg door zorgaanbieders waarmee Zorgverzekeraar VGZ e overekomst heeft geslot. Wilt u naar e niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan ontvangt u e vergoeding van t hoogste tariev die Zorgverzekeraar VGZ met de gecontracteerde zorgaanbieders heeft afgesprok. In 2012 geldt voor zorg in niet-gecontracteerde GGZ-instelling e maximale vergoeding van 60% van de wettelijke Voor niet-gecontracteerde zelfstandige behandelctra (ZBC s) is de maximale vergoeding 80% van het gecontracteerde tarief voor gecontracteerde ZBC s. Dit komt neer op 64% van de tariev van de ziekhuiz. Meer informatie vindt u in de 'Lijst maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2012'. (*) Indi u naar e niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zal de eig bijdrage wel vergoed dankzij de bijzondere afsprak die uw collectiviteit heeft gemaakt. Vrije tariev Vanaf 1 januari 2012 geld er vrije tariev voor tandheelkundige zorg farmaceutische zorg. Dit betekt dat zorgaanbieders in deze sector zelf mog bepal welk tarief ze in reking brg. Ook wordt het aantal e specialistische behandeling waarbij de zorgverzekeraars zorgaanbieders vrij over de tariev mog onderhandel groter. Zorgverzekeraar VGZ maakt met zoveel mogelijk zorgaanbieders afsprak over kwaliteit, prijs service. Uw belang staat hierbij voorop. De door Zorgverzekeraar VGZ gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op Kiest u voor e niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dit is mogelijk. Houdt u er dan wel reking mee dat u mogelijk e deel van de kost zelf moet betal.

3 Wijziging in de Beperkte Aanvullde Verzekering (BAV) Beperkte Aanvullde Verzekering Beperkte Aanvullde Verzekering Jaar BEWEEGZORG Geldt alle voor: fysiotherapie, oedeemtherapie, oeftherapie ergotherapie Therapeutisch zwemm voor verzekerd met reumatoïde artritis, Bechterew, astma- of hartproblem HUIDBEHANDELINGEN Acnebehandeling, camouflagetherapie of epilatie (onthar) DIABETES 200,- per budget beweegzorg tot 200,- per of. 200,- per Diabetes testmaterial /of teststrips. MANTELZORG Vervangde mantelzorg 625,- per 4 dag per VERVOER Vervoer in verband met transplantatie van organ 0,27 per 0,30 per VOETBEHANDELINGEN Podotherapie voetverzorging voor diabetes of reumatische voet Wijziging in de Basis, Extra Luxe podotherapeut. Aan de podotherapeut Basis Basis Extra Extra Luxe Luxe Jaar Dieetadvisering 250,- per Mobiliteitshulpmiddel basis basis basis Psychologische zorg, eerstelijns 120,- per 4 zitting per kalderjaar tot e maximum van 60,- per zitting. 360,- per Repatriëring op basis van Europadekking. Seksuologische zorg basis basis 4 zitting per kalderjaar tot e maximum van 60,- per zitting. basis Spoedeisde zorg tijds vakantie /of tijdelijk verblijf in het buitland op basis van Europadekking. Stopp met rok (medicatie ter ondersteuning) 115,- voor de gehele looptijd 115,- voor de gehele looptijd

4 Wijziging in de Basis, Extra Luxe (vervolg) Basis Basis Extra Extra Luxe Luxe Jaar Vaccinaties /of prevtieve geesmiddel in verband met vakantie Vervoer in verband met transplantatie van organ 0,28 0,30 0,28 0,30 0,28 0,30 Wettelijke bijdrag in e ander land EU-/EER-land of verdragsland dan Nederland 1.000,- per 1.500,- per 2.000,- per Wijziging in de Basis Tand Luxe Tand Wijziging in vergoeding Tandheelkundige zorg wijzigt van volledige vergoeding naar 80% vergoeding tot het in de voorwaard goemde maximum. Wijziging in de, VGZ Fit &Vrij, * * Jaar * Het heeft e totaal zorgtegoed van 1.000,- per BEWEEGZORG Geldt alle voor: fysiotherapie, oedeemtherapie, oeftherapie ergotherapie zorgtegoed beweegzorg ,- per 1.000,- per Therapeutisch zwemm voor verzekerd met reumatoïde artritis, Bechterew, astma of hartproblem budget beweegzorg tot zorgtegoed beweegzorg. budget beweegzorg tot budget beweegzorg tot 1.000,- per BRILLEN EN/OF CONTACTLENZEN Brill /of contactlz BUITENLAND Repatriëring spoedeisde zorg tijds vakantie /of tijdelijk verblijf in het buitland Voor verzekerd jonger dan 18 jaar: 200,- per Voor verzekerd jonger dan 18 jaar: 200,- per

5 * * Jaar DIABETES Diabetes testmaterial /of teststrips. /of teststrips. /of teststrips. /of teststrips. DIEETADVISERING Voorlichting met e doel over voeding eetgewoont. onderdeel 250,- per 250,- per 250,- per HUIDBEHANDELINGEN Acnebehandeling, camouflagetherapie of epilatie (onthar) of. of. of. of. MANTELZORG Vervangde mantelzorg 1.250,- per 9 dag per 1.250,- per 9 dag per PSYCHOLOGISCHE ZORG Eerstelijns psychologische zorg 360,- per kalderjaar voor verzekerd jonger dan 18 jaar. 360,- per kalderjaar voor verzekerd jonger dan 18 jaar. STOPPEN MET ROKEN Medicatie ter ondersteuning onderdeel STOTTERTHERAPIE Volgs de methode BOMA, Del Ferro, Hausdörfer of McGuire onderdeel 1.000,- voor

6 * * Jaar VERVOER Vervoer in verband met transplantatie van organ zortegoed, eig auto: zorgtegoed, eig auto: VGZ VRIJZEKER Condooms onderdeel VOETBEHANDELINGEN Podotherapie voetverzorging voor diabetes of reumatische voet podotherapeut. Aan de podotherapeut podotherapeut. Aan de podotherapeut podotherapeut. Aan de podotherapeut TANDHEELKUNDIGE ZORG Tandheelkundige zorg voor verzekerd van 18 jaar ouder vergoeding (met uitzondering van implantat). Maximale vergoeding 80% tot zorgtegoed, maximale vergoeding 80% tot Maximale vergoeding 80% tot Maximale vergoeding 80% tot Orthodontische zorg voor verzekerd jonger dan 22 jaar 350,- voor de gehele looptijd zorgtegoed tandheelkundige zorg ,- voor 80% tot 2.500,- voor verzekering voor behandeling die start in 2012.

Wijzigingen in uw zorgverzekering

Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekeringen 2012 Wijzigingen in uw zorgverzekering Samen voor een perfect verzekerde toekomst Iedereen perfect verzekerd Uw gezondheid is niet iets waarop u wilt bezuinigen. Een verzekering met

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2012. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2012. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2012 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 2 iza vergoedingen 2012 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang Turien & Co./VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl VGZ Aanvullend Goed Voor de exacte vergoeding waarop

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden LIC Health Plan Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl LIC Health Plan Aanvullende verzekeringen Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea

Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea Vergoedingenoverzicht 2015 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Alternatieve zorg 1. Consulten en/of behandelingen; 2. alternatieve en homeopathische geneesmiddelen. Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK en de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening en

Nadere informatie

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19.

Budgetten Uitleg over de budgetten binnen de aanvullende verzekeringen vindt u op bladzijde 19. Leeswijzer In dit overzicht vindt u een overzicht van de van de basisverzekeringen van VGZ en de VGZ aanvullende verzekeringen. Als er in het overzicht een staat is deze zorg verzekerd. De hoogte van de

Nadere informatie

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m

97, 15. Doe het vooral niet. zelf! Kies voor de zekerheid. Goed voor elkaar! basispremie 2013. p/m Stichting Collectieve Verzekeringen Ministerie van Economische Zaken Bang voor hoge zorgkosten? basispremie 2013 97, 15 p/m Doe het vooral niet zelf! Kies voor de zekerheid van CVELI. Goed voor elkaar!

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2013 collectieve zorgverzekering 2013 Zorg Samen polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Totaalpakketten

Nadere informatie

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m

97, 15. Vertrouw op de voordelige collectieve zorgverzekering van Sticol Ziektekosten. basispremie 2013. p/m De stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omdat u voor elkaar wilt zorgen! basispremie 2013

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2013

Vergoedingenoverzicht 2013 2013 Plus Zorgverzekering. Met zorg samengesteld door VGZ. Leeswijzer Goed voor zorg verzekerd zijn is voor iedereen belangrijk. Speciaal voor klanten van ING is er Plus Zorgverzekering van VGZ. Met Plus

Nadere informatie

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / MiX / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ

Nadere informatie

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013

Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 2013 Basis / Modulair / Tand / Totaal Vergoedingenoverzicht 203 Wat leest u in dit overzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Kinderen gratis! 4 Verzekerd van extra zorg met een aanvullende verzekering van VGZ 4

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2014 Univé zorgverzekering 2014 en Univé Zorg Geregeld polis Univé Zorg Vrij polis Modulaire verzekeringen polis Goed polis Beter polis Best Tandheelkundige verzekeringen Univé Tand Goed Pakket Univé Tand Beter

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten

Zorgverzekering 2015 Basisverzekering en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 05 en Alles-in- ten VGZ Jong Alternatieve zorg behandelingen en consulten, psychosociale zorg vanaf 8 jaar (door aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen

Nadere informatie

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar

In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar De zorgverzekering voor universitair medische centra Vergoedingen 2014 In mijn werk is heldere communicatie van groot belang, dat verwacht ik ook van mijn zorgverzekeraar Jaap Fogteloo, internist acute

Nadere informatie

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig

Basisverzekering. volledig (voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage) volledig. volledig. volledig verzekeringen Vergoedingenoverzicht Alternatieve zorg behandelingen en consulten (door arts of aangewezen homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen Anticonceptiemiddelen zoals anticonceptiepil,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. Zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten Zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in- ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De van VGZ 3 3 Hoger risico,

Nadere informatie

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 2 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 3

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket

IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector. Vergoedingen 2011. Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket IZA De zorgverzekeraar voor de publieke sector Vergoedingen 2011 Overzicht van de meest voorkomende vergoedingen per pakket 1 iza vergoedingen 2011 IZA Zorgverzekering IZA Aanvullende verzekering Alternatieve

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Delta Lloyd Start, Extra, Compleet, Comfort en Top Geldig vanaf 1 januari 2012 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Er is een

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis- en Aanvullende Verzekeringen Collectieve zorg 04 Basis- en Aanvullende Verzekeringen Zelf alles online regelen met mijn.nedasco.nl Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ U krijgt korting op de premie, als u deelneemt

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met.

Collectieve zorgverzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende Verzekeringen. Zelf alles online regelen met. Collectieve zorgverzekering 204 Vergoedingenoverzicht Basis-, MiX en Aanvullende en Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit enoverzicht? De collectieve van VGZ 3 3 Hoger risico, lagere

Nadere informatie

GemeentePakket Wijzigingen en vergoedingen 2015

GemeentePakket Wijzigingen en vergoedingen 2015 Wijzigingen en vergoedingen 2015 B140-201410 Services van VGZ Altijd verzekerd van goede zorg Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan wilt u er zeker van zijn dat u kunt terugvallen

Nadere informatie