Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014"

Transcriptie

1 Interpolis ZorgActief Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Fysiotherapie, Oefentherapie, Logopedie, Ergotherapie en Dieetadvisering Wij houden de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg. En vertellen wij u wanneer u voor deze vergoedingen in aanmerking komt. Met paramedische zorg bedoelen wij behandelingen door: fysiotherapeuten; oefentherapeuten Cesar/Mensendieck; ergotherapeuten; logopedisten; diëtisten. Bij gecontracteerde zorgverleners hoeft u de rekening niet voor te schieten Met een grote groep paramedische zorgverleners maakten wij goede afspraken over de kwaliteit, toegankelijkheid en klantgerichtheid van de zorg. Ook rekenen zij de zorg waarvoor u verzekerd bent direct met ons af. U krijgt dus geen rekeningen en hoeft niets voor te schieten. In deze brochure noemen wij deze zorgverleners gecontracteerde zorgverleners. U vindt gecontracteerde paramedische zorgverleners bij u in de buurt op interpolis.nl/zorgzoeker of u kunt deze opvragen bij de ZorgActief Lijn. Behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners vergoeden wij niet of gedeeltelijk Behandelingen door paramedische zorgverleners waarmee wij geen afspraken maakten, vergoeden wij niet of slechts gedeeltelijk aan u. Bij deze niet-gecontracteerde zorgverleners garanderen wij de kwaliteit van de zorg niet. Het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 vindt u op pagina 6. U hebt een doorverwijzing nodig, behalve als we afspraken hebben over directe toegankelijkheid Voor vergoeding van zorg door paramedische zorgverleners uit de ZorgActief Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, hebt u altijd een doorverwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Uitzondering hierop zijn de therapeuten waarmee wij afspraken maakten over directe toegankelijkheid. Bij deze therapeuten kunt u namelijk (bij een niet-chronische aandoening) zonder verwijzing terecht. Wij vergoeden de zorg dan zoals omschreven in uw polisvoorwaarden. Let op! Gaat u zonder verwijzing naar een fysiotherapeut of een oefentherapeut, dan geldt de screening als 1 behandeling en gelden de intake en het onderzoek na deze screening ook als 1 behandeling. 1 Fysiotherapie en oefentherapie (Kinder)fysiotherapeuten en oefentherapeuten helpen u bij zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen. Vaak gaat het om klachten aan de nek, armen of de lage rug. Een (kinder)fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld nek- en rugklachten en sportblessures. Ook bij problemen die te maken hebben met incontinentie, de ontwikkeling bij kinderen, oedeem, reuma of Parkinson kan fysiotherapie zinvol zijn. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck leert u oefeningen om de klachten te verminderen. U leert om tijdens dagelijkse activiteiten op een goede manier met uw klachten om te gaan. De oefentherapeut helpt u een evenwicht te vinden tussen wat u doet en wat uw lichaam aankan. U leert optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden zodat u ook op lange termijn baat hebt bij de behandeling van 9

2 Fysiotherapie PlusPraktijken bieden u meer PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging én een stapje verder gaan. Met aanvullende programma s of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo vergelijkt u elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken op bijvoorbeeld: de deskundigheid van de fysiotherapeuten; het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken; een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de goede bereikbaarheid, de uitgebreide openingstijden en de korte wachttijd. Vaak werken de zorgverleners van een PlusPraktijk samen met bijvoorbeeld artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben. De vestigingsadressen van deze praktijken vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. Interpolis stimuleert PlusPraktijken Om hogere kwaliteit en inzichtelijkheid in de fysiotherapie te stimuleren, geven wij PlusPraktijken een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden dan andere praktijken. Vergoeding vanuit de Interpolis Basisverzekering De basisverzekering vergoedt alleen in de volgende situaties: Voor verzekerden jonger dan 18 jaar Voor iedere aandoening hebt u per kalenderjaar recht op vergoeding van maximaal 9 behandelingen door een fysiotherapeut, geregistreerde kinderfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Hebt u na deze 9 behandelingen nog steeds last van de aandoening en is verdere behandeling medisch noodzakelijk? Dan vergoeden wij maximaal 9 extra behandelingen. Het totaal komt dus op maximaal 18 behandelingen. Bij bepaalde aandoeningen, zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (pagina 8), vergoeden wij alle noodzakelijke behandelingen. Hiervoor hebt u wel een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder Alleen bij bepaalde aandoeningen zoals vermeld in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (pagina 8) hebt u recht op vergoeding vanaf de 21e behandeling door een fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. U hebt hiervoor altijd een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Na verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vergoeden wij bij urine-incontinentie de eerste 9 behandelingen door een bekkenfysiotherapeut. Met ZorgActief aanvullende verzekeringen krijgt u meer behandelingen vergoed Als uitbreiding op de beperkte vergoedingen vanuit de basisverzekering bieden wij u een ruime dekking van fysiotherapie en oefentherapie aan in onze aanvullende verzekeringen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering hebt u recht op vergoeding van een aantal extra behandelingen. Kijk voor meer informatie hierover in de polisvoorwaarden op onze website of bel met de ZorgActief Lijn. 2 van 9

3 U hebt een verwijzing nodig voor een behandeling door een niet-gecontracteerde fysio- of oefentherapeut Kiest u voor een behandeling door een niet-gecontracteerde therapeut? Dan moet u voorafgaand aan de behandeling schriftelijk toestemming van ons krijgen. Hiervoor hebt u een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Zorgt u ervoor dat het volgende op deze verwijzing staat: de medische diagnose van de verwijzer (uw arts); de diagnosecode, ingevuld door de behandelend therapeut; naam en praktijkadres van uw behandelend therapeut. U kunt ook op onze website het Aanvraagformulier paramedische hulp downloaden. Dit formulier laat u door de verwijzend arts en de behandelend therapeut invullen. Wilt u daarna het ingevulde formulier sturen naar: Interpolis ZorgActief Declaratieservice - Paramedisch Postbus 444, 2300 AK Leiden Op nota s van niet-gecontracteerde therapeuten moet het volgende staan: gegevens van de zorgverlener: naam + AGBcode, praktijknaam + AGBcode, praktijkadres gegevens van de verzekerde: voorletter(s), achternaam, geboortedatum, adres, polisnummer, BSN factuurgegevens: factuurnummer, factuurdatum declaratiegegevens: behandeldatum, diagnosecode, indicatiecode, prestatiecode, omschrijving van de geleverde zorg, uitvoerder, bedrag. Zonder verwijzing vergoeden wij de behandeling van niet-gecontracteerde zorgverleners niet Fysiotherapeuten of oefentherapeuten waar wij geen afspraken mee maakten, zijn niet direct toegankelijk. U hebt altijd een verwijzing nodig om uw behandelingen bij deze niet-gecontracteerde zorgverleners vergoed te krijgen. Als u zonder verwijzing naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut of oefentherapeut gaat, vergoeden wij uw behandelingen niet. Zoekt u bij u in de buurt een fysiotherapeut of oefentherapeut waar u rechtstreeks terecht kunt? U vindt de adressen van deze therapeuten op interpolis.nl/zorgzoeker of u kunt ze opvragen bij de ZorgActief Lijn. Bij een chronische aandoening hebt u altijd een verwijzing nodig. Hebt u onduidelijke klachten of twijfelt u over de oorzaak van uw klachten, dan adviseren wij u om eerst naar uw huisarts te gaan. Wij vergoeden alleen individuele behandelingen fysiotherapie of oefentherapie Een behandeling is een aaneengesloten periode waarin de zorgverlener u voor één of meer klachten begeleidt, adviseert en/of behandelt.. Bij de bepaling van het maximum aantal te vergoeden behandelingen tellen alle prestaties van fysiotherapie en oefentherapie (met uitzondering van de toeslagen voor behandeling aan huis en/of inrichting) voor 1 behandeling mee. Verbijzonderde therapieën vergoeden we alleen als de behandelaar in het verbijzonderd register staat De volgende behandelingen worden wettelijk alleen vergoed als de behandelend fysiotherapeut of oefentherapeut staat ingeschreven in het verbijzonderd register: manuele therapie (voor klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen) kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie (voor klachten bij kinderen) oedeemtherapie (voor behandeling van (lymf)oedeem; een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Deze therapie wordt gegeven door een oedeemfysiotherapeut of een huidtherapeut) bekkenfysiotherapie (voor klachten in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem) geriatriefysiotherapie (voor klachten bij ouderen) psychosomatische fysio- en oefentherapie (voor klachten die met spanning en stress te maken hebben). Manuele therapie door een fysiotherapeut valt onder fysiotherapie en oefentherapie. 3 van 9

4 Groepsbehandeling vergoeden we alleen als we hierover afspraken maakten Sommige fysiotherapeuten of oefentherapeuten geven groepsbehandelingen. Wij vergoeden deze behandelingen alleen bij fysiotherapeuten of oefentherapeuten waarmee we hierover afspraken maakten. Op interpolis.nl/zorgzoeker vindt u een overzicht van deze therapeuten. Let op! Is de groepsbehandeling alleen bedoeld om de conditie door training te bevorderen? Dan vergoeden wij deze niet. Voor vergoeding van meerdere behandelingen op 1 dag is medische noodzaak en toestemming nodig Wettelijk is bepaald dat een patiënt maar 1 behandeling fysiotherapie of oefentherapie per dag mag declareren. Is er voor u een medische noodzaak voor meerdere behandelingen op 1 dag? Dan komen deze behandelingen voor vergoeding in aanmerking als er een verantwoorde spreiding van de behandelingen is. Dat wil zeggen dat de tijdsduur tussen elk van die behandelingen minstens 2 uur is. De medische noodzaak voor meerdere behandelingen of meerdere behandelaren op 1 dag moet blijken uit een gerichte verwijzing door de arts. Voorafgaand aan de behandeling moet u schriftelijk toestemming aan ons vragen. Uw aanvraag stuurt u naar: Interpolis ZorgActief Declaratieservice - Paramedisch Postbus AK Leiden 2 Logopedie Een logopedist geeft hulp bij problemen met stem, spraak, taal of gehoor. Een behandeling kan bestaan uit onderzoek, advies, voorlichting, preventieactiviteiten en instructiebegeleiding. Bij een medische indicatie vergoeden wij behandeling door gecontracteerde logopedist volledig Hebt u een medische indicatie? Dan vergoeden wij de behandeling door een gecontracteerde logopedist volledig. Een overzicht van gecontracteerde logopedisten vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. Behandelingen door een niet-gecontracteerde logopedist vergoeden wij volgens het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 (zie pagina 6). Wij vergoeden geen behandelingen die vooral een pedagogisch of maatschappelijk karakter hebben. Dit geldt ook voor de behandeling van dyslexie en van taalontwikkelingsstoornissen door dialect of anderstaligheid. U hebt een doorverwijzing nodig, behalve als er een afspraak is over directe toegankelijkheid met uw logopedist Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of medisch specialist. Logopedisten waarmee wij afspraken maakten over directe toegankelijkheid kunt u zonder verwijzing bezoeken. De vestigingsadressen van deze logopedisten vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. 4 van 9

5 3 Ergotherapie Ergotherapie richt zich vooral op het vinden van oplossingen voor problemen die u ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierbij staat niet zozeer uw ziekte of aandoening centraal, maar vooral de praktische gevolgen daarvan. Vergoeding vanuit de Interpolis Basisverzekering Wij vergoeden ergotherapie door een gecontracteerde ergotherapeut tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Een lijst met gecontracteerde ergotherapeuten vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. Behandelingen door een niet-gecontracteerde ergotherapeut vergoeden wij volgens het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 (zie pagina 6). U hebt een doorverwijzing nodig, behalve als er een afspraak is over directe toegankelijkheid met uw ergotherapeut Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Ergotherapeuten waarmee wij afspraken maakten over directe toegankelijkheid kunt u zonder verwijzing bezoeken. De vestigingsadressen van deze ergotherapeuten vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. 4 Dieetadvisering en voedingsvoorlichting Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. De diëtist kan een bijdrage leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden. Een diëtist werkt als zelfstandige of is verbonden aan een instelling. Basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar Per kalenderjaar vergoeden wij maximaal 3 uur dieetadvisering door een diëtist. Dieetadvisering voor de diagnoses Diabetes Melittus type 2 en COPD en daarmee samenhangende dieetvraagstukken vanuit Ketenzorg vergoeden wij ook, op voorwaarde dat u voor deze diagnose(s) wordt behandeld in een gecontracteerd Ketenzorgprogramma. Voor deze diagnose(s) kunt u dan geen (extra) aanspraak maken op de maximaal 3 uur die wij vergoeden vanuit de basisverzekering. Een lijst met gecontracteerde diëtisten vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. Behandelingen door een niet-gecontracteerde diëtist vergoeden wij volgens het Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 (zie pagina 6). U hebt een doorverwijzing nodig, behalve als we afspraken hebben over directe toegankelijkheid met uw diëtist Voor vergoeding van de kosten voor dieetadvisering hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts of medisch specialist. Bezoekt u een diëtist waarmee wij afspraken maakten over directe toegankelijkheid? Dan hebt u geen verwijzing nodig. Een lijst met gecontracteerde diëtisten vindt u op interpolis.nl/zorgzoeker of kunt u opvragen bij de ZorgActief Lijn. Let op: vindt de behandeling aan huis plaats? Voor vergoeding van een behandeling aan huis is een verklaring nodig Dan hebben wij altijd een verklaring van uw huisarts, bedrijfsarts, tandarts of medisch specialist nodig waarin staat uitgelegd waarom behandeling aan huis noodzakelijk is. 5 van 9

6 5 Meer weten? Voor meer informatie kijkt u op: U kunt ook bellen met de ZorgActief Lijn: U bereikt onze medewerkers van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en uur. Wilt u ons liever schrijven? Stuurt u uw brief dan naar: Interpolis ZorgActief, Postbus 13, 5000 AA, Tilburg Declareren Stuur uw declaraties naar: Interpolis ZorgActief, Afdeling Declaratieservice, Postbus 70001, 3000 KB, Rotterdam. Online declareren kan ook: op 6 Overzicht Vergoedingen Basisprestaties Paramedische Zorg 2014 (door niet-gecontracteerde zorgverleners) Fysiotherapie Niet-gecontracteerd tarief Marktconform tarief Behandeling fysiotherapie e 14,50 e 31,08 Groepsbehandeling fysiotherapie van 2 personen Geen vergoeding e 28,60 Groepsbehandeling fysiotherapie van 3 personen Geen vergoeding e 19,80 Groepsbehandeling fysiotherapie van 4 personen Geen vergoeding e 17,60 Groepsbehandeling fysiotherapie van 5 t/m 10 personen Geen vergoeding e 13,20 Behandeling manuele therapie e 14,50 e 39,05 Behandeling oedeemtherapie** e 14,50 e 41,53 Behandeling bekkenfysiotherapie e 14,50 e 41,53 Behandeling psychosomatische fysiotherapie e 14,50 e 33,64 Behandeling geriatrie fysiotherapie e 14,50 e 39,05 Behandeling kinderfysiotherapie e 14,50 e 41,53 Instructie/overleg ouders van de patiënt e 14,50 e 27,50 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport e 14,50 e 27,50 Lange behandeling voor patiënten met complexe en/of meervoudige e 14,50 e 41,16 zorgvragen Intake en onderzoek na verwijzing e 14,50 e 36,85 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek e 14,50 e 51,88 Screening Geen vergoeding e 9,90 Intake en onderzoek na screening Geen vergoeding e 25,30 Telefonische behandeling Geen vergoeding Geen vergoeding Toeslag voor uitbehandeling aan huis of in een instelling* e 5,00 e 8,25 6 van 9

7 Oefentherapie Cesar/ Mensendieck Behandeling oefentherapie e 14,50 e 32,04 Groepsbehandeling oefentherapie van 2 personen Geen vergoeding e 30,80 Groepsbehandeling oefentherapie van 3 personen Geen vergoeding e 22,33 Groepsbehandeling oefentherapie van 4 personen Geen vergoeding e 19,80 Groepsbehandeling oefentherapie van 5 t/m 10 personen Geen vergoeding e 14,85 Behandeling kinderoefentherapie e 14,50 e 42,90 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport e 14,50 e 28,88 Instructie/overleg ouders van de patiënt e 14,50 e 28,88 Behandeling psychosomatische oefentherapie e 14,50 e 34,51 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek e 14,50 e 53,63 Intake en onderzoek na verwijzing e 14,50 e 32,04 Lange behandeling voor patiënten met complexe en/of meervoudige e 14,50 e 37,40 zorgvragen Screening Geen vergoeding e 10,45 Intake en onderzoek na screening Geen vergoeding e 29,15 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* e 5,00 e 8,25 Logopedie Behandeling logopedie e 14,50 e 32,71 Internetbehandeling/telelogopedie Geen vergoeding e 32,71 Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) e 14,50 e 65,42 Specifieke individuele behandeling van stotteren e 14,50 e 65,42 Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie e 14,50 e 65,42 Specifieke individuele behandeling van afasiepatiënten e 14,50 e 65,42 Groepsbehandeling logopedie van 2 personen e 14,50 e 49,07 Groepsbehandeling logopedie van 3 personen e 14,50 e 32,71 Groepsbehandeling logopedie van 4 personen e 10,00 e 24,52 Groepsbehandeling logopedie van 5 tot 10 personen e 6,50 e 14,01 Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS), per dagdeel Geen vergoeding e 89,73 Specifieke behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma Geen vergoeding e 1.821,24 Screening Geen vergoeding e 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* e 5,00 e 19,06 Ergotherapie Enkelvoudige extramurale ergotherapie (per kwartier) e 7,50 e 15,90 Screening Geen vergoeding e 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* e 5,00 e 18,43 7 van 9

8 Dieetadvisering Reguliere behandeling dieetadvisering (per kwartier) e 7,50 e 16,12 Groepsbehandeling dieetadvisering Geen vergoeding e 2,20 Screening Geen vergoeding e 9,90 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* e 5,00 e 18,43 Staat uw behandeling door de niet-gecontracteerde zorgverlener hierboven niet vermeld? Dan vergoeden wij deze niet. * Als u door uw klacht(en) niet voor behandeling naar de praktijk kunt gaan. De arts moet dit aangeven op de verwijzing. ** Dit geldt ook voor de vergoeding van lymfoedeemtherapie door huidtherapeuten. 7 Besluit zorgverzekering Artikel 2.6 en Bijlage 1 Besluit zorgverzekering Artikel Paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. 2 Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder zijn de eerste 20 behandelingen uitgesloten. 3 Fysiotherapie omvat tevens bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van 18 jaar en ouder ten hoogste 9 behandelingen. 4 Voor verzekerden jonger dan 18 jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in andere gevallen dan het 2e lid tevens uit ten hoogste 9 behandelingen van dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste 9 behandelingen. 5 Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die bieden, op voorwaarde dat de zorg een geneeskundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht. 6 Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten bieden, op voorwaarde dat deze als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen, tot een maximum van 10 behandeluren per jaar. 7 Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, zoals diëtisten die bieden, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar. Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering Bijlage bij artikel 2.6, tweede lid. De aandoeningen, bedoeld in artikel 2.6, tweede lid, betreffen: 1 a Eén van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 1 cerebrovasculair accident; 2 ruggenmergaandoening; 3 multiple sclerose; 4 perifere zenuwaandoening als er sprake is van motorische uitval; 5 extrapiramidale aandoening; 6 motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel bij verzekerden jonger dan 17 jaar; 7 aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel; 8 cerebellaire aandoening; 9 uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel; 8 van 9

9 10 radiculair syndroom met motorische uitval; 11 spierziekte; 12 myasthenia gravis. b of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat: 1 aangeboren afwijking; 2 progressieve scoliose; 3 juveniele osteochondrose bij verzekerden jonger dan 22 jaar; 4 reflexdystrofie; 5 fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget; 6 frozen shoulder (capsulitis adhaesiva); 7 hyperostotische spondylose (morbus Forestier); 8 collageenziekten; 9 status na amputatie; 10 whiplash; 11 postpartum bekkeninstabiliteit; 12 fracturen indien deze conservatief worden behandeld. c of een van de volgende aandoeningen: 1 Chronic Obstructive Pulmonary Disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificaties voor COPD; 2 aangeboren afwijking van de tractus respiratorius; 3 lymfoedeem; 4 littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma; 5 status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling; 6 claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine; 7 weke delen tumoren; 8 diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis. 2 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onderdeel b, subonderdeel 11, is de duur van behandeling maximaal drie maanden. 3 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 12, is de duur van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling. 4 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 6, en onderdeel c, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden. 5 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5, is de duur van de behandeling maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5. 6 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 10, is de duur van de behandeling maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden. 7 Indien het een aandoening betreft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 7, is de duur van behandeling maximaal twee jaren na bestraling. 9 van 9

Paramedische Zorg 2014

Paramedische Zorg 2014 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Paramedische Zorg 2014 Inhoud Paramedische Zorg 2014 2 Wat er geregeld en vergoed wordt 2 Fysiotherapie en Oefentherapie

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2013

Paramedische Zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Paramedische Zorg 2013 www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Paramedische Zorg 2013 2 Wat er geregeld en vergoed

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk

Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012. Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Voorlichting wijzigingen Fysiotherapie 2012 Fysiotherapie Lindenholt Ruikes & de Muijnk Twee typen verzekering Basisverzekering Verplicht voor iedereen Gelijk bij elke zorgverzekeraar Verplicht eigen risico

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70451/2013-11

Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70451/2013-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70451/2013-11 2 Inhoudsopgave Paramedische Zorg 2014 Inleiding

Nadere informatie

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015

Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 Wijzigingen regeling aanspraken zorgverzekering BES per 2015 In de Regeling Aanspraken Zorgverzekering BES (RAZ BES) staat welke zorg aanspraken in het pakket van de zorgverzekering BES zitten. Dit pakket

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1.NZa prestatiebeschrijving 2.Zorgaanbieder 3.Zorgverlening 4.Procedure 5.Eisen 6.Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7.Controle verzekeringsgerechtigheid 8.Praktijkadres

Nadere informatie

Protocol Fysiotherapie 2013

Protocol Fysiotherapie 2013 Protocol Fysiotherapie 2013 Inhoudsopgave 1. NZa prestatiebeschrijving 2. Zorgaanbieder 3. Zorgverlening 4. Procedure 5. Eisen 6. Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 7. Controle verzekeringsgerechtigheid

Nadere informatie

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis

Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Paramedische Zorg naturapolis Tarieven Fysiotherapie (1000-1971) Tarieven Oefentherapie (2000-3803) Tarieven Logopedie (4000-4307) Tarieven Ergotherapie (5000-5002) Tarieven Dieetadvisering (6000-6302)

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ)

ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) 1 Partijen: ZORGOVEREENKOMST PARAMEDISCHE ZORG DOOR ZIEKENHUIZEN 2016 (exemplaar retour Multizorg VRZ) De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ statutair gevestigd

Nadere informatie

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998

Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 Wijziging Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering en regeling van 10 november 1998 VWS 16 december 1998/nr. VPZ/VU-983799 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

geldend vanaf 1 januari 2011

geldend vanaf 1 januari 2011 1 Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé 2011 geldend vanaf 1 januari 2011 2 LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Pagina

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw,

Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015. AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2015 aan voor de aan Multizorg

Nadere informatie

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken

Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken v5. Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Achmea Basis Plus Polis instellen en gebruiken De Basis Plus Module is een apart aanvullend pakket exclusief voor het merk Zilveren Kruis. Verzekerden kunnen het pakket afsluiten per 1 januari

Nadere informatie

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden.

Inhoud zorg algemeen U hebt recht op (vergoeding van de kosten van) fysiotherapie zoals fysiotherapeuten plegen te bieden. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN

DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2015 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (monodisciplinair) - fysiotherapie binnengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017

ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 ZORGOVEREENKOMST FYSIOTHERAPIE 2016 EN 2017 Partijen: De zorgverzekeraars, genoemd in bijlage 1, vertegenwoordigd door Multizorg VRZ B.V., statutair gevestigd te Utrecht aldaar kantoorhoudende te (3584

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten

Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten Nadere Regel Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige en ondersteunende producten op verzoek van de eerste

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen

Lid VvOCM. Praktijk voor oefentherapie Cesar. Putten Garderen Voorthuizen Lid VvOCM Praktijk voor oefentherapie Cesar Putten Garderen Voorthuizen Introductie Dit is de informatiefolder van de praktijk voor oefentherapie Cesar in Putten en Garderen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie

Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie Diagnosecodelijst Bekkenfysiotherapie Hieronder vindt u de diagnosecodelijst bekkenfysiotherapie versie 1.0 1/6 09 6022 bekkenregio (incl. gluteaalstreek) Arthropathie/chondropahtie/meniscuslaesie 6422

Nadere informatie

Wijzigingen in uw Student

Wijzigingen in uw Student Wijzigingen in uw Student Generalistische Basis GGZ artikel 2 De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP-geregistreerde kinder-

Nadere informatie

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken

Bewegen via het Brein. Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Bewegen via het Brein Bewust uw lichaam onbewust leren gebruiken Denken, voelen en handelen Verkeerd gebruik van ons lichaam kan leiden tot klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn en hernia. Om deze klachten

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2013

Overzicht Ketenzorg 2013 Overzicht Ketenzorg 2013 Agis / Take Care Now Ketenzorg voor Diabetes Mellitus type 2 voor verzekerden vanaf 18 jaar. Een zorgprogramma voor diabetes type 2 door een team van zorgverleners, waarbij de

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308

Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013

Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde. zorgaanbieders Cares Gouda 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Lijst maximale vergoedingen nietgecontracteerde zorgaanbieders Cares Gouda 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Inhoudsopgave I. Artikel 1. Algemeen gedeelte... 3 Algemeen... 3 Artikel 2. Wmg-tarieven... 3

Nadere informatie

Wat doet een fysiotherapeut? De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en bewegen.

Wat doet een fysiotherapeut? De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en bewegen. Fysiotherapie Inleiding In deze folder vindt u informatie over fysiotherapie en over de afdeling Fysiotherapie van het HagaZiekenhuis. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com

Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Meer informatie over fysiotherapie of een registerfysiotherapeut bij u in de buurt vindt u op www.defysiotherapeut.com Uitgave: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Amersfoort Met de fysiotherapeut

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17607-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 35 directie Regulering

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden 2011 inzake oefentherapie Cesar/Mensendieck, voor zover relevant Basisverzekering: -Basispolis Noord-Nederland Dit is een combinatiepolis die geldt voor de provincies

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Bijlage 4 bij beleidsregel I-750. Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten

Bijlage 4 bij beleidsregel I-750. Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten Declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten In deze bijlage zijn aanvullende declaratiebepalingen opgenomen voor de overige en ondersteunende producten op verzoek van de eerstelijn en in het

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend zieken 2014 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV WijkZorg-Basis 8 AV WijkZorg-Top 9 AV WijkZorg-TopExtra 10 Zo werkt deze

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 5 1. WAT

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7048-01 1 januari 2013 19 november 2012 21 november 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 10 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Kinderfysiotherapie in Maasziekenhuis Pantein

Kinderfysiotherapie in Maasziekenhuis Pantein Kinderfysiotherapie in Maasziekenhuis Pantein FYSIOTHERAPIE Voelt beter De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs en op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun

Nadere informatie

Charim Vitaal Helpt u verder

Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal biedt u fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, GZ-psychologie en een specialist ouderengeneeskunde. Wij werken vanuit

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Afdeling Fysiotherapie

Afdeling Fysiotherapie 00 Afdeling Fysiotherapie Wat kunnen wij u bieden? Route 59 Inleiding Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014

Vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners Select Zorg Plan 2014 Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet-gecontracteerde s Select Zorg Plan 2014 Met het Select Zorg Plan neemt u zorg af bij s waarmee afspraken hebben gemaakt. Daardoor betaalt u een iets lagere premie.

Nadere informatie

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720

Bezoekadressen: Locatie Scholeksterhoek Scholeksterhoek 6 3201 JL Spijkenisse Telefoon: 0181 624210 Fax: 0181 620720 Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consult of behandeling? Bel ons op één van onze locaties, stuur ons een email of meld u aan via onze website: www.fysiotherapiedehoek.nl. Bezoekadressen:

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Basisverzekering Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 Basisverzekering Anticonceptiva (de pil, koperhoudend spiraaltje en pessarium) Eigen risico Eigen bijdrage Vergoeding 100%

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis

Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis Kinderfysiotherapie in het St. Anna ziekenhuis Kinderfysiotherapie Binnen de afdeling fysiotherapie van het St. Anna Ziekenhuis bestaat ook de afdeling kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeuten die

Nadere informatie

Politie Zorgpolis 2013

Politie Zorgpolis 2013 Brochure 2013 1 Politie Zorgpolis 2013 Inleiding en stappenplan Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief,

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel BR/CU-2015

Bijlage 1 bij beleidsregel BR/CU-2015 Bijlage 1 bij beleidsregel BR/CU-2015 INDELING TARIEFLIJST 2011 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4.

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016

Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Wijzigingsoverzicht VvAA aanvullende verzekeringen 2016 Algemene bepalingen VvAA aanvullende verzekeringen (Deel A -2) Begripsomschrijvingen Artikel en lidnummer Artikel 2 Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers en trendcijfers 2003- Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG is een praktijk voor paramedische zorg in de regio waar diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Medische zorg in België Ook in België staan onze zorgbemiddelaars u met raad en daad bij. Dankzij onze bemiddeling kunt u terecht in een Belgisch ziekenhuis voor een medisch onderzoek,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB

OHRA Zorgverzekering. De collectieve OHRA Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Zorgverzekering De collectieve Zorgverzekering voor leden van VOS/ABB Collectieve Zorgverzekering Bij houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN

MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 In 2014 wordt voedingsadvisering en dieetbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering voor drie uren per jaar. Meer uren vergoeding

Nadere informatie

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar

Overeenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie. Uw bewaarexemplaar vereenkomst 2013 (regiomodel) Eno Praktijk voor Fysiotherapie Uw bewaarexemplaar Uw bewaarexemplaar «PRAKTIJKNAAM» «PRAKTIJKADRES» «PC» «PLAATS» «PRN» vereenkomst Eno Praktijk voor Fysiotherapie 2013 (regio)

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De premie voor de is 10,95 per persoon per maand. Voor de dien je tussen de 18 en 27 jaar oud te

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Trias Zorgverzekeraar N.V., www.trias.nl KvK 11063955. Trias Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Zeker bewegen met Parkinson

Zeker bewegen met Parkinson 1 EB 0 Zeker bewegen met Parkinson Tips om zelf uw klachten te verminderen en informatie over wat de fysiotherapeut voor u kan doen U ervaart elke dag de gevolgen van de ziekte van Parkinson, voornamelijk

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ MiX Aanvullende Verzekering

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden. VGZ MiX Aanvullende Verzekering Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2013 VGZ MiX Aanvullende Verzekering Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de MiX Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie