Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan Leiden Printversie

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: Voorblad Inleiding Algemene gegevens Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). 10 jaren-begroting gedetailleerd 10 jaren-begroting gecomprimeerd Kapitalisatie Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam 21 Appartementen Aantal eenheden Adres Brahmslaan 22 t/m 62 Postcode Plaats 2324 AN Leiden Telefoon Inspecteur J.Piek/R.v.Rossen Inspectiedatum Opdrachtgever Klantcode Naam V.v.E. Brahmslaan Contactpersoon Dhr. D. Inklaar Adres Brahmslaan 38 Postcode Plaats 2324 AN Leiden Postadres Brahmslaan AN Leiden Telefoon Technisch Bouwjaar 1966 Financieel Saldo ,00 Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Opmerkingen Saldo per Indexatie van 2% per jaar vanaf Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 3

4 Bevindingen Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW Printdatum:

5 Exterieur 01 Gevels Betonband Achtergevel Beschadiging(en) door werking Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh De betonband, constructie veroorzaakt door werking schade aan het metselwerk. De ontstaande schade (metselwerk) dient dan ook op kort termijn te worden hersteld. Tijdens de herstelwerkzaamheden dient er een ruimte tussen de betonconstructie en het metselwerk van plusminus 1 cm te worden gehouden. De ruimte (dilatatievoeg) met dilatatiekit afdichten. Kosten voor herstel en het aanbrengen van de kit zijn in de reguliere post opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Voegwerk gescheurd, komt los Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Het voegwerk van de achtergevel vertoond diverse loszittende/ onthechte delen. Volgens opgaaf is het voegwerk recent uitgevoerd. Wanneer voegwerk goed word aangebracht, mag dit op kort termijn nooit loskomen. We adviseren de VvE om het voegwerk (totaal) te laten inspecteren. Mogelijk is het voegwerk niet goed aangebracht. Kosten voor (plaatselijk) herstel zijn in de reguliere planning opgenomen. Kosten voor eventuele vervolgschade e.d. zijn niet opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Uitvoering foutief Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh T.p.v. de aansluiting metselwerk/ betonlatei/ band zijn open stootvoegen aanwezig. Deze stootvoegen dienen voor de spouw ventilatie maar ook om het vocht af te voeren. De stootvoegen dienen dan ook tot op het latei te zijn geopend. Dit is op veel plaatsen niet van toepassing. Advies; ten tijde van de gevelwerkzaamheden de stootvoegen tot op het beton openen. Kosten hiervoor zijn in de reguliere post van het gevelherstel opgenomen. Gevelafwerking voegwerk platvol Algemeen (foto achtergevel) Ontbreken open stootvoeg Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh T.p.v. de gevel/ betonband aansluiting zijn geen open stootvoegen aanwezig. Zie overige opmerking.

6 01 Gevels Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Algemeen (foto achtergevel) Bevestiging manco, schade RDS Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh Totaal 593 De hechting van raamdorpelstenen met het metselwerk vertonen gebreken. Om vervolgschade te voorkomen dient ten tijde van het gevelonderhoud e.d. de van toepassing zijnde delen herstellen. Kosten hiervoor zijn in deze (stel)post opgenomen. 02 Balkons Balkon constructie beton Algemeen (foto achtergevel) Vervuiling balkon/ galerijvloeren Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Hvh Balkon en galerijvloeren dienen vrij van vuil en huisraad e.d. te zijn. Tijdens de inspectie valt het op dat de galerijvloer en balkon(s) met vuil, huisraad e.d zijn bedekt. Water blijft hierdoor op de vloeren staan met het risico op verstoppingen/ vervolgschade e.d. We adviseren de VvE/ bewoners om de vloeren regelmatig te reinigen. Balkon constructie beton Vuil op balkonvloer Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Hvh Hier een voorbeeld van een vervuild balkon. Water blijft op de vloer staan waardoor er risico op vervolgschade aanwezig is. 05 Daken Dakrandafwerking Daken algemeen Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: (garantie) Hvh Hier een voorbeeld van uitstekende bevestiging. Inwatering vind hierdoor plaats met alle gevolgen van dien.

7 06 Schoorstenen Daken algemeen Uitgespoeld/afwezig voegwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit: Hvh De schoorstenen vertonen gebreken aan loodstroken, voegwerk en dekplaten. Algemeen onderhoud dient op kort termijn te worden uitgevoerd. Kosten hiervoor zijn in de reguliere planning opgenomen. Totaal object 593

8 Jaarplan 2010 t/m Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

9 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd 2010 Diversen kosten Inschrijvingskosten KvK 1, Buitenkozijnen Kozijn buiten overige houtsoorten Vernieuwen toegangsdeur+ kozijn fietsenkelder 1,00 m Verwrongen/geschrankt kozijnwerk Kozijn buiten kunststof Onderhoud/reparatie hang en sluitwerk ramen 474,76 m2 508 Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeuren 2,00 st Verwrongen deuren Deurdrangers buitendeuren Afstellen deurdranger 48 Daken Dakbedekking bitumen Eenmalige korting aanbrengen nieuwe laag dakbed. 840,40 m bitumen Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbed. bitumen 840,40 m Dakrandafwerking Vervangen metalen kappen (door zink) 195,20 m Schoorstenen Dakdoorvoer metaal Vervangen dakdoorvoer direct met nieuw dak 7,00 st -631 Dakdoorvoer metaal Vervangen dakdoorvoer 7,00 st 631 Vloeren Vloerplaten staal Extra Antislip rijplaat fietsenkelder aanbrengen 1,00 M2 595 Binnenkozijnen Binnendeur overige houtsoorten met glas Inspectie plus herstel gebreken hang en sluitwerk 17 Binnendeur overige houtsoorten zonder glas Inspectie plus herstel gebreken hang en sluitwerk 0,00 st Deurdranger binnendeuren Bijstellen deurdranger 4,00 st 67 Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet Legionella preventie Keerkleppen en Kogelafsluiters Elektrische-installaties Groepenkast Extra meters voor uitsplitsing electra op groepenkast 1, Electra schakelmateriaal / algemene bouwdelen Electrameters kelder i.v.m. uitsplitsing 3,00 pst Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st 71 Terreinafwerkingen e.d. Spijlen hekwerken metaal (gegalvaniserd) (door Hoogvliet; kosten Hoogvliet) 0,00 m1 Diversen Defecte verankering/plaatsvastheid Correctiejaarplannen incl. 19% BTW Correctie eindbalans ,00 euro 78 Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 221 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

10 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Betonband Herstel betonband n.a.v. plaatsen luifel 39,39 M Betonband Herstel betonband n.a.v. plaatsen luifel (kosten verhaald) 39,39 M Balkons Balkon constructie beton Betonrot reparatie woningen 63,30 st Buitentrap afwerking anti-slip Vervangen afwerking anti-slip 51,50 m Balkon/galerij afwerking coating Aanbrengen coating (scheuroverbruggend) 244,00 m Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Kozijn buiten kunststof Kitten rondom kunststofkozijnen 474,76 m Kozijn buiten kunststof Onderhoud/reparatie hang en sluitwerk ramen 474,76 m2 508 Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeur Deur ingetrapt tijdens calamiteiten Daken Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk betonconstructie bovenzijde kolom hoofdingang Kale delen 0,00 m2 44 Elektrische-installaties Electra bedrading / algemene bouwdelen Vervangen electrische bedrading kelder 1,00 m1 110 Montage armaturen binnen led verlichting kelder Electra armaturen binnen led verlichting Kelder (incl. voor de ingangen) Montage armaturen binnen led verlichting Electra armaturen binnen led verlichting 13,00 st 13,00 st Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 19% BTW Correctie eindbalans ,00 euro Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 221 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

11 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Gevelconstructie beton Nr 36 & 62 Dilatatievoeg kit verticaal Vochtissue #62 (Supafil inblaaswol) Vervangen plakstroken dilitatievoegen (105 cm/st) 1e galerij 17,00 st Balkons Balkon constructie beton Incidentiele betonreparaties (aanname) 63,30 st Buitenkozijnen kitvoegen ramen centrale hal Vervangen kitvoegen binnenzijde ramen centrale hal 71,60 m1 650 Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 474,76 st Entreedeur (overige houtsoorten) Vervangen voordeur Balkondeur (kunststof) Inspectie plus herstel van gebreken en klein onderhoud 7,00 st Daken Dakbedekking bitumen Reinigen gehele dakvlak (door bewoners) 840,40 m2 Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 06 Schoorstenen Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 9,00 m2-272 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 9,00 m2 291 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 3,00 pst 82 Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 7,00 m2-212 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 7,00 m2 226 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 27 Eenmalige korting Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk (door zelf te doen) 38,00 m

12 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek 2012 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 38,00 m Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 19,00 pst Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk betonconstructie kiezelbak bij nr. 56 Afbladderen coating 0,00 m2 25 Binnentrappen Buiten traphekwerken metaal (gegalvaniseerd) (buiten trap) Inspectie, herstel gebreken en klein onderhoud 30,40 m Elektrische-installaties Electra armaturen binnen centrale hal spaarlamp Vervangen lampen binnen spaarlamp 5,00 st Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Terreinafwerkingen e.d. Spijlen hekwerken metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Toegangshek metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Puntenkam hekwerk metaal (gegalvaniseerd) Gounodpad Valgrendel toegangshek Gounodpad Deurdranger toegangshek Gounodpad Toegangshek metaal (gegalvaniseerd) Kindertraphekjes Vervangen hekwerken metaal. Vervangen poort staal Vervangen puntenkam hekwerk Vervangen valgrendel toegangshek Vervangen deurdranger toegangshek metaal Vervangen kindertraphekjes metaal. 10,00 m2 2,00 st 2,00 st 4,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 21% BTW Correctie eindbalans ,00 euro -724 Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

13 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Gevels Dilatatievoeg kit verticaal Vervangen plakstroken dilitatievoegen (105 cm/st) 2e galerij 19,00 st 926 Betonrot reparatie Fundering 1e galerij bij trappenhuis betonrot Scheuren constructief Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Incidentiele vervanging lekkende kozijn kunststof met HR++ glas 949,52 st Deurdrangers buitendeuren Afstellen deurdranger Daken Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st 09 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk deur, raamkozijn hout dekkend Voorgevel (pui trappenhuis) volledig overschilderen Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk entree hout dekkend Eenmalige korting Binnen schilderwerk entree hout dekkend door zelf uit te voeren 3,60 st Binnen schilderwerk entree hout dekkend Entree deuren & raamkozijnen 3,60 st Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds Eenmalige korting schilderwerk (witten) muren kelderruimte door zelf uit te voeren Binnen schilderwerk sauswerk wanden en plafonds Schilderwerk (witten) muren kelderruimte Elektrische-installaties Electra schakelmateriaal / algemene bouwdelen Vervanging defecte KwH meters 5,00 st 72 Electra armaturen binnen centrale hal TL Vervangen lampen binnen TL 8 Electra armaturen 1e galerij buiten Vervangen armatuur LED 3W 1e galerij buiten 10,00 st Electra armaturen 2e galerij buiten Vervangen armatuur LED 3W 2e galerij buiten 13,00 st Electra armaturen trappenhuis LINKS buiten Nrs 22 & 38 Electra armaturen trappenhuis RECHTS buiten Nrs 36 & 62 Vervangen plafondarmatuur LED 4W trappenhuis LINKS buiten Vervangen plafondarmatuur LED 4W trappenhuis RECHTS buiten 2,00 st 2,00 st 88 88

14 Appartementen & Hoogvliet beheer B.V. Element/Locatie Handeling - Gebrek Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 24 Brandslang haspel Contract / controle apparaten (prijs per benadering) 3,00 st Diversen Correctiejaarplannen incl. 21% BTW Correctie eindbalans ,00 euro Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse abonnementskosten MJOP internet module 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app Totaal object

15 Element/Locatie Handeling - Gebrek 01 Gevels Verzekeringen (Her)Taxatiekosten gebouw i.v.m brandverzekering ,00 pst Gevelconstructie metselwerk Algemene post, inspectie spouwankers Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Gevelconstructie metselwerk Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelconstructie metselwerk Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelconstructie metselwerk Zuid/ westgevel laagbouw Gevelconstructie metselwerk Zuid/ westgevel laagbouw Betonband Betonband Controle muurverankering Inspectie gebreken spouwankers Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Beschadiging(en) door werking Reinigen betonband tussen woningen en winkel 3,92 m2 392,39 m2 2,88 m2 287,58 m2 1,29 m2 129,21 m2 39,39 m Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Galerijzijde/ achtergevel Gevelafwerking voegwerk platvol Noord/west, oostgevel hoogbouw Gevelafwerking voegwerk platvol Zuid/ westgevel laagbouw Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Achtergevel (in gevel) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Achtergevel (in gevel) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Balkon Noord Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Galerijzijde Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Westgevel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Westgevel, balkon Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Zuidgevel Dilatatievoeg kit verticaal Voegwerk gescheurd, komt los Uitvoering foutief Ontbreken open stootvoeg Herstel mechanische schade Herstel mechanische schade Herstel mechanische schade Bevestiging manco, schade RDS Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel dilatatievoegen buiten traphuiszijde 19,62 m2 14,38 m2 38,74 m2 19,15 m1 12,00 m1 53,20 m1 6,00 m1 13,20 m1 4,00 m1 11,00 m

16 Element/Locatie Handeling - Gebrek Dilatatievoeg kit verticaal Vervangen kitvoeg t.p.v. rode betonkolom 2,50 m1 75 Gevelproject Gevelproject Gevelproject Later nog verder specificeren Projectbegeleiding Sjon Groenland Balkons Balkon constructie beton Balkon constructie beton Vervuiling balkon/ galerijvloeren Vuil op balkonvloer 03 Buitenkozijnen Kozijn buiten kunststof Achtergevel slaapkamer 1990 Kozijn buiten kunststof (deurkozijn) Balkon achtergevel 2009 (nr 46) Kozijn buiten kunststof Noord 1990 Kozijn buiten kunststof Noord 2005 Kozijn buiten kunststof (deurkozijn) Noord 2005 Kozijn buiten kunststof West 2005 Kozijn buiten kunststof West 2009 Entreedeur (overige houtsoorten) Overige deuren vuilemmer/galerij Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Inspectie + herstel gebreken diverse (lood)aansluitingen Vervangen voordeur woning Deur slecht Vervangen deurtjes o,45/vuilemmer Stelpost 26,80 m2 15,00 m2 106,60 m2 85,28 m2 35,48 m2 21,32 m2 42,64 m Daken Dakbedekking bitumen Reinigen gehele dakvlak (door bewoners) 840,40 m2 Dakdoorvoer en/of kiezelbak Reinigen doorvoer / kiezelbak 0,00 st Dakrandafwerking Loodslabben plat dak (garantie) Afdichting, manco Herstel gebreken, scheurvorming en bevestiging 0,80 m Schoorstenen Uitgespoeld/afwezig voegwerk

17 Element/Locatie Handeling - Gebrek Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 3,00 pst 538 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 9,00 m2 291 Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 3,00 pst 538 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 3,00 pst 233 Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 179 Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 7,00 m2 226 Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 179 Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 78 Inspectie plus herstel gebreken betonplaat 19,00 pst Hydrofoberen afdekplaat beton en metselwerk 38,00 m Inspectie plus herstel gebreken metselwerk & voegwerk 19,00 pst Inspectie plus herstel van gebreken loodstroken 19,00 pst Klimaatinstallaties C.V.-ketel Remeha Gas 210 Eco -120 (2005) Buiten het MJOP (onlineversie) C.V.-ketel Remeha Gas 210 Eco (2005) Buiten het MJOP (onlineversie) 44 Elektrische-installaties Jaarlijks onderhoud cv-installatie Jaarlijks onderhoud cv-installatie Groepenkast NEN 3140 inspectie i.v.m. 0,00 opstalverzekering 0,00 st 0,00 st Electra bedrading / algemene bouwdelen Herstel schade bliksembeveiliging Beveiligingsinstallaties Brandblus apparaten Contract / controle apparaten 24 Brandslang haspel Lekkage brandslanghaspel Beschadiging (scheuren/gaten/deuken) 121

18 Element/Locatie Handeling - Gebrek 61 Diversen Meerjaren onderhoudsplan Jaarlijkse plaatsings kosten internet 225 Niet gepland onderhoud Klachten, klein onderhoud en onvoorzien 21,00 app 500 Beginbalans per 1-1- Beginbalans per ,00 pst Correctiejaarplannen incl.21% BTW Correctie eindballans 1,00 euro Totaal object

19 Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen) Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

20 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Balkons Buitenkozijnen Beglazing Daken Schoorstenen Buitenschilderwerk Vloeren Plafonds 24 Binnenkozijnen Binnentrappen Inrichting Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties 42 Gas, water en sanitair 43 Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Beveiligingsinstallaties Terreinafwerkingen e.d Diversen Totaal object Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 42

21 Kapitalisatie 15 - Jaren Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

22 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente % % % % % % % % % % % % % % % Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 44

23 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 45

24 Planning 10 - Jaren Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan AN Leiden Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 procent (vanaf 2015). Printdatum:

25 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Gevels Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc Inspectie plus herstel van gebreken / bevestigingen Betonband Reinigen betonband tussen woningen en winkel Herstel betonschade/ afbrokkelende delen Herstel verborgen onvoorziene betonschade Vervangen/ aanbrengen dilitatie kitvoeg Gevelconstructie beton Extra waterafvoer putten 1e galerij Beschadiging(en) door werking 95,40 m ,40 m ,39 m1 4 7,88 m ,88 m ,70 m ,00 st 2015 Herstel mechanische schade (stelpost) Herstel mechanische schade (stelpost) Gevelbekleding aluminium Vervangen gevelbekleding Inspectie plus herstel gebreken / bevestigingen Reinigen gevelbekleding Dilatatievoeg kit verticaal dilatatievoegen buiten traphuiszijde Vervangen kitvoeg t.p.v. rode betonkolom Vervangen plakstroken dilitatievoegen 1e galerij (105 cm) Vervangen plakstroken dilitatievoegen 2e galerij (105 cm) Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Betonrot Betonrot Westgevel, balkon 2,15 m ,90 m ,16 m ,16 m ,16 m ,00 m1 10 2,50 m ,00 st ,00 st Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 47

26 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Raamdorpel / waterslag gres/ijzerklinker Vervangen raamdorpelstenen Vervangen voegwerk raamdorpel Vervangen voegwerk raamdorpel Gevelconstructie metselwerk Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk Gevelconstructie metselwerk Zuidgevel Westgevel Balkon Noord Achtergevel (in gevel) Bevestiging manco, schade RDS Galerijzijde Zuid/ westgevel laagbouw Noord/west, oostgevel hoogbouw 13,20 m ,20 m1 25 4,00 m ,00 m1 25 6,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,15 m ,15 m ,20 m ,20 m ,20 m1 1,29 m ,21 m ,21 m Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 48

27 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Stj Cy Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk 2,88 m ,58 m ,58 m Gevelconstructie metselwerk Galerijzijde/ achtergevel Herstel mechanische schade Hydrofoberen metselwerk Reinigen metselwerk 3,92 m ,39 m ,39 m Gevelafwerking voegwerk platvol Zuid/ westgevel laagbouw Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Gevelafwerking voegwerk platvol Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Gevelafwerking voegwerk platvol Vervangen voegwerk platvol Herstel mechanische schade Onderdorpel / drempels natuursteen / beton Vervangen onderdorpel Onderdorpel / drempels natuursteen / beton Vervangen onderdorpel Verzekeringen (Her)Taxatiekosten gebouw i.v.m brandverzekering 1210 Noord/west, oostgevel hoogbouw Galerijzijde/ achtergevel Voegwerk gescheurd, komt los Uitvoering foutief Ontbreken open stootvoeg voordeurzijde Galerijen 774,76 m ,74 m ,58 m ,38 m ,39 m ,62 m ,20 m ,00 m ,00 pst Perfectbouw BV - Hendrik Ido Ambacht 49

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen VVE Brahmslaan 22-62 Leiden Versie 18-05-2017 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Vereniging van Eigenaren Brahmslaan 22-62 Leiden 09-11-2018 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf Bedrijf : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 VvE : IJburg Blok 7 Mutatiedatum : 8 mei 009 J.W. Vat Bouwjaar : 005 Aantal woningen : 64 woningnen / bedrijfsruimtes Mjo.jaren : 50 prijspeil 009 Volgnr. Omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 14-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie