& '' ( ))* +! #+' '" )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& '' ( ))* +! #+' '" )"

Transcriptie

1 !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" )

2 INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING VAN 20 JAAR ALTERNATIEF MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN 6 6. KAPITALISATIE 7 7. CONCLUSIE 8 8. BIJLAGE 9 BIJLAGE I MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING IN DETAIL 10 BIJLAGE II BEREKENING BIJDRAGE 11 BIJLAGE III JAARLIJKS ONDERHOUD 12 BIJLAGE IV ALTERNATIEF MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING IN DETAIL 13 $

3 " - ).- $%%).-!! ' )/ +01 #% %" )2 + 3!)! 1 " ).! ")/ + ' "!"!) """)))" ) ++ '4$5678)+ + $%$!9-$#35) 2 - )

4 ; +!< ")8 " "" ). = ) /'' " >""*, ")'' "+$%%0)'' "!"!") / "+'!" ) :

5 7 +" +").'! ") &!""?.!"" +! ")2"!"! ' ++' "+)2!" '!"!!!!+!) ' )!)? 2 +! )'' + " #" "! )''!"!+ +-) ' +" ''-"")+" "-+"! "+ ) """!) 3

6 ! "#!""# " ) >" '+' $%$%$+") + " #- ) "!!"+ ' "+#"#!#'!+).+" "!") 2+ )-" $).+" " ) ) C!)'!" '!+ ") " # D+ " + ' )/' """ ""!! E + " -) "!+' C!") "+!!) +C"!'< '!).'+" /: ' )/ $ " ) /"+!!!"" +" ) 0

7 $ % " "+" $%)" '+" % " " "")! " + # % ) " " ='-$#35) " " +)+ + $%!+"??? "? 2!+!"? '!!"" '? $%:) "! ) B

8 & '!' "!F!+)/ ") "')! " + C ).!!)*!+''").+ "!) 2 " "" ' +) /"' ++ " + " + ) +!""+! ); +!) ""+!""+ '' C #'F# ""!) F

9 ( / // " /// G" / ' A

10 ) * +,"* +,* -. * / * / * 0 +!"' +) "!).''!)! H H4 6#H H4 " 6#4 ""6'$4"6) /"HIC H!!"+!)/"H&H!!"+ "!) " '') " $%) ++ '78. - & '. 1 IC &" & %

11 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar Gevels 5210 Noodoverloop Reinigen noodoverloop 4,00 stuk 1, Ventilatierooster metaal b.v. Duco/alroco 10 zie kozijnen Reinigen ventilatie rooster metaal 95,00 st 8, Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm Vervangen kitvoeg 1,00 pst 3.000, Balkons 5211 Doorvoer kunststof Herstellen/reinigen doorvoer kunststof 15,00 st 6, Daken 4711 Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast 62,36 m2 36, Dakbedekking bitumen ballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast 720,25 m2 41, Dakbedekking bitumen ballast Reinigen/opharken grind 720,25 m2 2, Schoorstenen 5124 Rookgas/ventilatie dakdoorvoer metaal Vervangen rookgasafvoer metaal plat 4,00 st 127, Buitenschilderwerk 4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 36, Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Klein schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 25, Buitenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 19,00 st 73, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 57, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 36, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Klein schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 25, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 36, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 25, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 36, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Klein schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 25, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 35, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Klein schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 25, Buitenschilderwerk metaal Groot schilderwerk metaal 39,60 m2 32, Buitenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 77,27 m2 32, Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 134,13 m2 24, Vloeren 4321 Vloerafwerking tapijt Vervangen tapijt 8,88 m2 47, Vloerafwerking linoleum Vervangen vloerafwerking linoleum 317,73 m2 37, Binnenkozijnen 3231 Deurdranger geleidedranger Vervangen deurdranger Dorma/Geze 5,00 st 292, Deurdranger geleidedranger Bijstellen deurdranger 5,00 st 22, Inrichting 8111 Postkasten Vervangen postkasten 15,00 st 97, Binnenschilderwerk 4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 32,00 st 92, Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend 134,62 m2 28, Binnenschilderwerk garagedeur staal Groot schilderwerk garagedeur staal 32,40 m2 32, Binnenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 22,05 m2 28, Binnenschilderwerk wanden Groot schilderwerk wanden 636,39 m2 29, Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 119,87 m2 28, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Vervangen mechanische ventilatie-unit 1,00 st 593, Ventilatiekanaal aluminium Reinigen ventilatiekanaal 1,00 pst 750,

12 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar Gas, water en sanitair 5321 Boiler close-in 10 liter Vervangen boiler close-in 1,00 st 246, Hydrofoor Vervangen hydrofoor beter onderbouwen 1,00 st 4.294, Vuilafvoervoorziening 9052 Buitenriolering PVC Doorspoelen buiteriolering PVC 1,00 pst 1.206, Elektrische-installaties 6422 Deurmeldinstallatie Vervangen deurmeldinstallatie 1,00 pst 443, Deuropener Vervangen deuropener 15,00 pst 142, Transportvoorziening 6611 Personenlift (Elektrische lift) Personenlift herstel kooi 1,00 pst 6.871, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift revisie installatie 1,00 pst 3.585, Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen noodverlichting 1,00 pst 6.572, Terreinafwerkingen e.d Betonklinkers Herstraten betonklinkers 1,00 pst 9.000, Terreinverharding grind, aanvullen Aanvullen grind 1,00 pst 1.500, Fietsbeugels staal Vervangen fietsbeugels 6,00 st 78, Totaal object Jaarlijkse bijdrage Saldo

13 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 01 Gevels 5210 Noodoverloop Reinigen noodoverloop 4,00 stuk 1, Ventilatierooster metaal b.v. Duco/alroco 10 zie kozijnen Reinigen ventilatie rooster metaal 95,00 st 8, Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm Vervangen kitvoeg 1,00 pst 3.000, Balkons 5211 Doorvoer kunststof Herstellen/reinigen doorvoer kunststof 15,00 st 6, Daken 4711 Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast 62,36 m2 36, Dakbedekking bitumen ballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast 720,25 m2 41, Dakbedekking bitumen ballast Reinigen/opharken grind 720,25 m2 2, Schoorstenen 5124 Rookgas/ventilatie dakdoorvoer metaal Vervangen rookgasafvoer metaal plat 4,00 st 127, Buitenschilderwerk 4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 36, Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Klein schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 25, Buitenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 19,00 st 73, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Vervangen schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 57, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 36, Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Klein schilderwerk gevelbekleding hout dekkend 101,69 m2 25, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 36, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Klein schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 25, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 36, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Klein schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 25, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 35, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Klein schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 25, Buitenschilderwerk metaal Groot schilderwerk metaal 39,60 m2 32, Buitenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 77,27 m2 32, Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 134,13 m2 24, Vloeren 4321 Vloerafwerking tapijt Vervangen tapijt 8,88 m2 47, Vloerafwerking linoleum Vervangen vloerafwerking linoleum 317,73 m2 37, Binnenkozijnen 3231 Deurdranger geleidedranger Vervangen deurdranger Dorma/Geze 5,00 st 292, Deurdranger geleidedranger Bijstellen deurdranger 5,00 st 22, Inrichting 8111 Postkasten Vervangen postkasten 15,00 st 97, Binnenschilderwerk 4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 32,00 st 92, Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend 134,62 m2 28, Binnenschilderwerk garagedeur staal Groot schilderwerk garagedeur staal 32,40 m2 32, Binnenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 22,05 m2 28, Binnenschilderwerk wanden Groot schilderwerk wanden 636,39 m2 29, Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 119,87 m2 28, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Vervangen mechanische ventilatie-unit 1,00 st 593, Ventilatiekanaal aluminium Reinigen ventilatiekanaal 1,00 pst 750, Totaal

14 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 42 Gas, water en sanitair 5321 Boiler close-in 10 liter Vervangen boiler close-in 1,00 st 246, Hydrofoor Vervangen hydrofoor beter onderbouwen 1,00 st 4.294, Vuilafvoervoorziening 9052 Buitenriolering PVC Doorspoelen buiteriolering PVC 1,00 pst 1.206, Elektrische-installaties 6422 Deurmeldinstallatie Vervangen deurmeldinstallatie 1,00 pst 443, Deuropener Vervangen deuropener 15,00 pst 142, Transportvoorziening 6611 Personenlift (Elektrische lift) Personenlift herstel kooi 1,00 pst 6.871, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift revisie installatie 1,00 pst 3.585, Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen noodverlichting 1,00 pst 6.572, Terreinafwerkingen e.d Betonklinkers Herstraten betonklinkers 1,00 pst 9.000, Terreinverharding grind, aanvullen Aanvullen grind 1,00 pst 1.500, Fietsbeugels staal Vervangen fietsbeugels 6,00 st 78, Totaal object Jaarlijkse bijdrage Saldo Totaal

15

16

17 ! " #$ #%$ &'# #% &'% &%& (#)* # (#+# " ", $ -.!! + " )* + # +$

18 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar Buitenkozijnen 3130 Toegangsdeur garage Onderhoudscontract 1,00 st 220, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Controle mechanische ventilatie-unit 1,00 st 41, Gas, water en sanitair 5314 Hydrofoor Jaarlijks onderhoud hydrofoor 1,00 st 134, Vuilafvoervoorziening 5216 Vuilwaterpompen Jaarlijks onderhoud vuilwaterpompen 1,00 st 134, Elektrische-installaties 6311 Elektra armaturen binnen TL Vervangen lampen binnen TL 16,00 st 2, Elektra armaturen binnenlamp Vervangen lampen binnen 44,00 st 0, Elektra armaturen buitenlamp Vervangen lampen buiten 4,00 st 0, Transportvoorziening 6611 Hellingbaanverwarming Ondehoudscontract 1,00 pst 330, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift onderhoudscontract keuring 1,00 pst 1.509, Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Controle noodverlichting 1,00 st 209, Valbeveiliging algemeen Onderhoudscontract valbeveiliging incl. 1,00 pst 336, RIE-keuring valbeveiliging & dakinspectie. 51 Terreinafwerkingen e.d Groenvoorziening Onderhoud groenvoorziening 1,00 pst 3.361, Totaal object

19 90902 VvE Demolaan Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 03 Buitenkozijnen 3130 Toegangsdeur garage Onderhoudscontract 1,00 st 220, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Controle mechanische ventilatie-unit 1,00 st 41, Gas, water en sanitair 5314 Hydrofoor Jaarlijks onderhoud hydrofoor 1,00 st 134, Vuilafvoervoorziening 5216 Vuilwaterpompen Jaarlijks onderhoud vuilwaterpompen 1,00 st 134, Elektrische-installaties 6311 Elektra armaturen binnen TL Vervangen lampen binnen TL 16,00 st 2, Elektra armaturen binnenlamp Vervangen lampen binnen 44,00 st 0, Elektra armaturen buitenlamp Vervangen lampen buiten 4,00 st 0, Transportvoorziening 6611 Hellingbaanverwarming Ondehoudscontract 1,00 pst 330, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift onderhoudscontract keuring 1,00 pst 1.509, Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Controle noodverlichting 1,00 st 209, Valbeveiliging algemeen Onderhoudscontract valbeveiliging incl. 1,00 pst 336, RIE-keuring valbeveiliging & dakinspectie. 51 Terreinafwerkingen e.d Groenvoorziening Onderhoud groenvoorziening 1,00 pst 3.361, Totaal object Totaal

20 !! " # "# "$# %&" "$ %&$ %'$% (")* " ("+"!! ', # -. + )* + +#

21 90902 VvE Demolaan (alternatief) Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar Gevels 5210 Noodoverloop Reinigen noodoverloop 4,00 stuk 1, Ventilatierooster metaal b.v. Duco/alroco 10 zie kozijnen Reinigen ventilatie rooster metaal 95,00 st 8, Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm Vervangen kitvoeg 1,00 pst 3.000, Balkons 5211 Doorvoer kunststof Herstellen/reinigen doorvoer kunststof 15,00 st 6, Daken 4711 Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast 62,36 m2 36, Dakbedekking bitumen ballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast 720,25 m2 41, Dakbedekking bitumen ballast Reinigen/opharken grind 720,25 m2 2, Dakrandafwerking aluminium profiel Vervangen afkitrand 174,78 m1 8, Schoorstenen 5124 Rookgas/ventilatie dakdoorvoer metaal Vervangen rookgasafvoer metaal plat 4,00 st 127, Buitenschilderwerk 4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 36, Buitenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 19,00 st 73, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 36, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 36, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 35, Buitenschilderwerk metaal Groot schilderwerk metaal 39,60 m2 32, Buitenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 77,27 m2 32, Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 134,13 m2 24, Vloeren 4321 Vloerafwerking tapijt Vervangen tapijt 8,88 m2 47, Binnenkozijnen 3231 Deurdranger geleidedranger Vervangen deurdranger Dorma/Geze 5,00 st 292, Deurdranger geleidedranger Bijstellen deurdranger 5,00 st 22, Binnenschilderwerk 4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 32,00 st 92, Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend 134,62 m2 28, Binnenschilderwerk garagedeur staal Groot schilderwerk garagedeur staal 32,40 m2 32, Binnenschilderwerk wanden Groot schilderwerk wanden 636,39 m2 29, Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 119,87 m2 28, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Vervangen mechanische ventilatie-unit 1,00 st 593, Ventilatiekanaal aluminium Reinigen ventilatiekanaal 1,00 pst 750, Gas, water en sanitair 5314 Hydrofoor Vervangen hydrofoor beter onderbouwen 1,00 st 4.294, Vuilafvoervoorziening 44 Elektrische-installaties 45 Transportvoorziening 6611 Personenlift (Elektrische lift) Personenlift herstel kooi 1,00 pst 6.871, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift revisie installatie 1,00 pst 3.585,

22 90902 VvE Demolaan (alternatief) Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen noodverlichting 1,00 pst 6.572, Terreinafwerkingen e.d Betonklinkers Herstraten betonklinkers 1,00 pst 9.000, Terreinverharding grind, aanvullen Aanvullen grind 1,00 pst 1.500, Totaal object Jaarlijkse bijdrage Saldo

23 90902 VvE Demolaan (alternatief) Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 01 Gevels 5210 Noodoverloop Reinigen noodoverloop 4,00 stuk 1, Ventilatierooster metaal b.v. Duco/alroco 10 zie kozijnen Reinigen ventilatie rooster metaal 95,00 st 8, Kitvoeg t.p.v. elementen > 5mm tot 10 mm Vervangen kitvoeg 1,00 pst 3.000, Balkons 5211 Doorvoer kunststof Herstellen/reinigen doorvoer kunststof 15,00 st 6, Daken 4711 Dakbedekking bitumen Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast 62,36 m2 36, Dakbedekking bitumen ballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast 720,25 m2 41, Dakbedekking bitumen ballast Reinigen/opharken grind 720,25 m2 2, Dakrandafwerking aluminium profiel Vervangen afkitrand 174,78 m1 8, Schoorstenen 5124 Rookgas/ventilatie dakdoorvoer metaal Vervangen rookgasafvoer metaal plat 4,00 st 127, Buitenschilderwerk 4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend 25,33 m2 36, Buitenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 19,00 st 73, Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Groot schilderwerk kozijn & raam hout dekkend 475,49 m2 36, Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Groot schilderwerk plafond hout dekkend 62,36 m2 36, Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Groot schilderwerk puivulling hout dekkend 32,86 m2 35, Buitenschilderwerk metaal Groot schilderwerk metaal 39,60 m2 32, Buitenschilderwerk hek metaal Groot schilderwerk hek staal 77,27 m2 32, Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 134,13 m2 24, Vloeren 4321 Vloerafwerking tapijt Vervangen tapijt 8,88 m2 47, Binnenkozijnen 3231 Deurdranger geleidedranger Vervangen deurdranger Dorma/Geze 5,00 st 292, Deurdranger geleidedranger Bijstellen deurdranger 5,00 st 22, Binnenschilderwerk 4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 32,00 st 92, Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn&raam hout dekkend 134,62 m2 28, Binnenschilderwerk garagedeur staal Groot schilderwerk garagedeur staal 32,40 m2 32, Binnenschilderwerk wanden Groot schilderwerk wanden 636,39 m2 29, Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Groot schilderwerk betonconstructie plafond 119,87 m2 28, Klimaatinstallaties 5731 Mechanische ventilatie-unit Vervangen mechanische ventilatie-unit 1,00 st 593, Ventilatiekanaal aluminium Reinigen ventilatiekanaal 1,00 pst 750, Gas, water en sanitair 5314 Hydrofoor Vervangen hydrofoor beter onderbouwen 1,00 st 4.294, Vuilafvoervoorziening 44 Elektrische-installaties 45 Transportvoorziening 6611 Personenlift (Elektrische lift) Personenlift herstel kooi 1,00 pst 6.871, Personenlift (Elektrische lift) Personenlift revisie installatie 1,00 pst 3.585, Totaal

24 90902 VvE Demolaan (alternatief) Demostad Code Element Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 46 Beveiligingsinstallaties 6111 Noodverlichtingsinstallatie Vervangen noodverlichting 1,00 pst 6.572, Terreinafwerkingen e.d Betonklinkers Herstraten betonklinkers 1,00 pst 9.000, Terreinverharding grind, aanvullen Aanvullen grind 1,00 pst 1.500, Totaal object Jaarlijkse bijdrage Saldo Totaal

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 14-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen VVE Brahmslaan 22-62 Leiden Versie 18-05-2017 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS KLEIN ONDERHOUD Element Handeling Locatie Startjaar Cyclus Kunstgrasveld zandgestrooid Specialistisch onderhoud (reinigen en reparatie) Gemeente-Fortissimo 2017 1 Kunstgrasveld zandgestrooid Doorspuiten

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST 17-07-C O Beheer en Onderhoudsplan 90787 VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST N C E P T 1 Algemene Objectgegevens Code Code 90787 Object Naam Aantal eenheden 14 VvE Oranjerijck Adres Oranje Nassaustraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Bijlage 1t - Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Fakkel

Bijlage 1t - Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Fakkel Bijlage 1t Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Adres Naam Element Handeling 239 6 6 Zwembad De Zwembad De Startja ar Invalidetoilet noodsignaal Vervangen MIVA installatie 2030 20 Invalidetoilet noodsignaal

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf Bedrijf : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 VvE : IJburg Blok 7 Mutatiedatum : 8 mei 009 J.W. Vat Bouwjaar : 005 Aantal woningen : 64 woningnen / bedrijfsruimtes Mjo.jaren : 50 prijspeil 009 Volgnr. Omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Vereniging van Eigenaren Brahmslaan 22-62 Leiden 09-11-2018 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 23-04-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan PLANMATIG ONDERHOUD

Meerjarenonderhoudsplan PLANMATIG ONDERHOUD Meerjarenonderhoudsplan PLANMATIG ONDERHOUD Mjop-kade 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen Nr. Pag. Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst): Bestek 1. Het uitgangspunt is nu geheel gewijzigd naar aanleiding van de originele vraagstelling.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bergsingel Rotterdam Versie A dd. 15 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene omschrijving werkzaamheden Algemene objectgegevens Elementen

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-05-2018 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 16-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 1.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard.

De Kennemer Heeren. Management van VvE beheer. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Vereniging van Eigenaars appartementengebouw Orion te Heerhugowaard. Rapport inzake de jaarrekening van 1 januari t/m 31 december 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding algemeen 3 Exploitatieoverzicht 4 Balans

Nadere informatie

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming

Centrale verwarming Individuele centrale verwarming (indien aangebracht door verhuurder) Collectieve centrale verwarming Onderhouds ABC Onderstaande werkzaamheden worden door en voor rekening van Woonopmaat uitgevoerd. Balkon Balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton Balkonplafond afwerking ter bescherming van het

Nadere informatie

INDELING OP NL-SFB-CODE EN VAKGROEP

INDELING OP NL-SFB-CODE EN VAKGROEP 10 ALGEMENE VOORZIENINGEN Onbekend 10110Z Klachtenonderhoud bouwkundig Gebouw 2614 M2 100 1 1,50 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 Subtotaal 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607 4607

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal 25 WON. P.HEINK. 60-83, R. CLAESZSTR 1 9 WON. LANDINGSTR 2-12, COMMAN.1-15 16 WON GRAVESTR.41-55,

Nadere informatie

Schilderwerk buitengevel 2,5 laags

Schilderwerk buitengevel 2,5 laags Voorziening aantal Een- Prijs Prijs heid per eenheid incl. btw Schilderwerk buitengevel 2,5 laags Schilderwerk Beton noodtrappenhuizen gekleurde vlakken 400 m2 13,78 5.512,00 Schilderwerk Muzieknoot op

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie