Meerjarenonderhoudsplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplanning"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplanning Bladzijde 1 van 37

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie overzicht 5 Bevindingen, gebreken geconstateerd tijdens de inspectie 6 Jaarplan voor het gekozen startjaar 7 Vijfjaren begroting met detail informatie per element 8 Tienjaren begroting getotaliseerd per gebouwdeel/per element 9 Kapitalisatie, alle onderhoud voor de gekozen looptijd van het rapport Bladzijde 2 van 37

3 1. Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering bepaalt. et doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. et object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen. De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces. et oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. et betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.). et rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. ierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te inspecteren. et rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. et geeft zelfs inzicht in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen. Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of indexering, kunt u een abonnenment of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen ( U kunt dan zelf nieuwe rapportages genereren Bladzijde 3 van 37

4 Algemene gegevens object en opdrachtgever Naam Adres Marconilaan 12 Postcode 5621 AA Plaats Eindhoven Telefoon N.V.T. Bouwjaar 1985 Naam Demo inspecteur Contactpersoon x Adres Demostraat 12 Postcode 1234 AB Plaats Demostad Telefoon x Bladzijde 4 van 37

5 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht (Beginsaldo) In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond. Omschrijving: vh: (oeveelheid) et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Totaal: Startjaar: Afschrijving-termijn: Restjaren: Afschrijving per jaar: Saldo: Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven index. Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd. De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling. et bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvings-termijn. Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar. Voorbeeld: et totaalbedrag = 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = / 18 = 200,--. et saldo is dan 18-6 = 12, 12 x 200 = 2.400,-- Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Bedragen incl. BTW:! Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW Bladzijde 5 van 37

6 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn 1 Exterieur Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Buitendeur overig elektrische deur Renovatie 1 st Contract 1 st Buitendeuren hout Renovatie 2 st erstel $S 2 st Schilderbeurt groot 2 st Buitenkozijnen hout Schilderbeurt groot 395 m Renovatie 395 m Dakafwerkingen bitumen Vervangen 863 m erstel 863 m Dakopeningen lichtkoepel Vervangen 1 st Gevelafwerking voegwerk Renovatie 592 m Uitgespoeld voegwerk 1 m emelwaterafvoeren pvc Vervangen 104 m Schoorstenen aluminium Vervangen 1 st Entree Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 2 st Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 106 m Inrichting receptiebalie Renovatie 1 st Bladzijde 6 van 37

7 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 104 m Postkasten e.d. beltableau Vervangen 1 st Postkasten e.d. postkasten Vervangen 1 st Vloerafwerking tegels Renovatie 104 m Kantine Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 1 st Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 106 m Inrichting keuken groot gebruik Renovatie 1 st Contract 1 st Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 104 m Vloerafwerking linoleum Vervangen 104 m erstel 104 m Kantoren Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 45 st Binnenwandafwerking behang Renovatie 443 m Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 1813 m Bladzijde 7 van 37

8 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Vloerafwerking tapijt Vervangen 1813 m Toilet Binnendeuren kunststof toplaag erstel $S 38 st Renovatie 38 st Binnenkozijnconstructie aluminium Renovatie 38 st Binnenwandafwerking tegels Renovatie 74 m Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 50 m Sanitairtoestellen closet Vervangen 25 st Sanitairtoestellen urinoir Vervangen 25 st Vloerafwerking tegels Renovatie 50 m Vergaderruimte Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 6 st Binnenwandafwerking behang Renovatie 167 m Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 259 m Vloerafwerking tapijt Vervangen 259 m Bladzijde 8 van 37

9 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn 2 Verkeersruimte Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Binnenkozijnconstructie hout Schilderbeurt groot 7 st Binnenwandafwerking sauswerk Schilderbeurt groot 171 m Plafondafwerkingen sauswerk Schilderbeurt groot 269 m Vloerafwerking tegels Renovatie 269 m Installaties Beveiliging installatie bliksem Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Beveiliging installatie brand Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Beveiliging installatie inbraak Renovatie 1 st Contract/onderhoud 1 st Beveiliging installatie noodverlichting Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Binnenriolering leidingstelsel Renovatie 1 pst Blusmaterialen poederblusser Contract/onderhoud 1 st Vervangen 1 st Buitenriolering leidingstelsel Renovatie 1 pst Bladzijde 9 van 37

10 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving vh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo Centrale verwarming cv-ketel groot Contract 1 st Vervangen 1 st Gasleiding leidingstelsel Renovatie 1 pst Liften personenlift Contract/onderhoud 1 st Vervangen staaldraad 1 st Keuring 1 st Vervangen cabinedeur 1 st Vervangen besturing 1 st Vervangen liftmachine 1 st Vervangen stopplaats 1 st Meterkast inrichting Renovatie 1 pst Waterleiding hydrofoor Renovatie 1 pst Contract 1 pst Waterleiding leidingstelsel Renovatie 1 pst Terrein Terrein afwerkingen betontegels Renovatie 1942 m Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek Contract 1 st Vervangen 1 st Totaal Bladzijde 10 van 37

11 Elementenlijst et overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is. Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn. De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen". Deze norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore. Omschrijving: oeveelheid: et gebouwdeel of element met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Waarderingen: Conditie: De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht" geven grafisch de conditie van het elelement of bouwdeel aan. oe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht". De nummerieke weergave van de conditiescore. 1 = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Objectnaam: Bladzijde 11 van 37

12 Elementenlijst $Algemeen Aantal entree's 1 st 2 Goed Aantal bouwlagen 3 st 2 Goed Vloeroppervlak 2590 m2 2 Goed 1 Exterieur emelwaterafvoeren pvc 104 m1 2 Goed Gevelafwerking voegwerk 592 m2 2 Goed Gevelconstructie metselwerk 592 m2 2 Goed Dakafwerkingen bitumen 863 m2 2 Goed Buitendeuren hout 2 st 2 Goed Buitenkozijnen hout 395 m2 2 Goed Buitendeur overig elektrische deur 1 st 2 Goed Schoorstenen aluminium 1 st 2 Goed Dakopeningen lichtkoepel 1 st 2 Goed 2 Entree Binnenkozijnconstructie hout 2 st 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 2 Goed Postkasten e.d. postkasten 1 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 104 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 2 st 2 Goed Postkasten e.d. beltableau 1 st 2 Goed Inrichting receptiebalie 1 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 2 Goed 2 Kantine Vloerafwerking linoleum 104 m2 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 1 st 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 1 st 2 Goed Inrichting keuken groot gebruik 1 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 2 Goed 2 Kantoren Vloerafwerking tapijt 1813 m2 2 Goed Binnenwandafwerking behang 443 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 45 st 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 45 st 2 Goed Bladzijde 12 van 37

13 Elementenlijst Plafondafwerkingen sauswerk 1813 m2 2 Goed 2 Toilet Binnenkozijnconstructie aluminium 38 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 50 m2 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 50 m2 2 Goed Binnenwandafwerking tegels 74 m2 2 Goed Sanitairtoestellen fontein 25 st 2 Goed Sanitairtoestellen closet 25 st 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 38 st 2 Goed Sanitairtoestellen urinoir 25 st 2 Goed 2 Vergaderruimte Binnendeuren kunststof toplaag 6 st 2 Goed Binnenkozijnconstructie hout 6 st 2 Goed Vloerafwerking tapijt 259 m2 2 Goed Binnenwandafwerking behang 167 m2 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 259 m2 2 Goed 2 Verkeersruimte Binnenkozijnconstructie hout 7 st 2 Goed Vloerafwerking tegels 269 m2 2 Goed Binnenwandafwerking sauswerk 171 m2 2 Goed Binnendeuren kunststof toplaag 7 st 2 Goed Plafondafwerkingen sauswerk 269 m2 2 Goed 3 Installaties Gasleiding leidingstelsel 1 pst 2 Goed Beveiliging installatie brand 1 st 2 Goed Blusmaterialen poederblusser 1 st 2 Goed Liften personenlift 1 st 2 Goed Buitenriolering leidingstelsel 1 pst 2 Goed Beveiliging installatie inbraak 1 st 2 Goed Beveiliging installatie noodverlichting 1 st 2 Goed Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st 2 Goed Binnenriolering leidingstelsel 1 pst 2 Goed Blusmaterialen brandleiding 1 st 2 Goed Waterleiding hydrofoor 1 pst 2 Goed Meterkast inrichting 1 pst 2 Goed Bladzijde 13 van 37

14 Elementenlijst Beveiliging installatie bliksem 1 st 2 Goed Waterleiding leidingstelsel 1 pst 2 Goed 4 Terrein Terrein toegang/afsluiting elektrisch 1 st 2 Goed schuifhek Terrein afwerkingen betontegels 1942 m2 2 Goed Bladzijde 14 van 37

15 Bevindingen In dit onderdeel worden alle gebreken ( bevindingen ) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een beheerder, bijvoorbeeld bij het beoordelen van een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer. Omschrijving: oeveelheid: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of advies opgenomen. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Objectnaam: Bladzijde 15 van 37

16 Bevindingen 1 Exterieur Gevelafwerking voegwerk Conditie: 2 Omschrijving van de bevinding oeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering Uitgespoeld voegwerk 1 m Locatie: Achtergevel Toelichting: et voegwerk moet worden vervangen Bladzijde 16 van 37

17 Jaarplan In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen. Omschrijving: Element: vh: (oeveelheid) Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten worden uitgevoerd. et element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). 2014: Bedrag in jaar van uitvoering. De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is gepland om uit te voeren. Objectnaam: Jaarplan over jaar: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW Bladzijde 17 van 37

18 Jaarplan Omschrijving oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW 1 Exterieur 13 Buitenkozijnen Contract Buitendeur overig elektrische deur 1 st Totaal 13 Buitenkozijnen Totaal 1 Exterieur Kantine 25 Overig Contract Inrichting keuken groot gebruik 1 st Totaal 25 Overig Totaal 2 Kantine Installaties 30 Klimaatinstallatie Contract Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st Totaal 30 Klimaatinstallatie Water Contract Waterleiding hydrofoor 1 pst Totaal 33 Water Liften Contract/onderhoud Liften personenlift 1 st Keuring Liften personenlift 1 st Totaal 37 Liften Beveiliging Contract/onderhoud Beveiliging installatie brand 1 st Contract/onderhoud Beveiliging installatie noodverlichting 1 st Contract/onderhoud Beveiliging installatie bliksem 1 st Contract/onderhoud Beveiliging installatie inbraak 1 st Contract/onderhoud Blusmaterialen poederblusser 1 st Bladzijde 18 van 37

19 Jaarplan Omschrijving oeveelheid Eenheid Element Prijs BTW Totaal 38 Beveiliging Totaal 3 Installaties Terrein 40 Terrein Contract Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st Totaal 40 Terrein Totaal 4 Terrein Totaal Bladzijde 19 van 37

20 Vijfjaren begroting In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Omschrijving: vh: (oeveelheid) et element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Stjr: (Startjaar) Cy: (Cyclus) Jaren: Totaal: et eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. De levensduur van een element of afwerking. Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel. Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW Bladzijde 20 van 37

21 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 1 Exterieur 10 Gevels Gevelafwerking voegwerk 592 m2 Renovatie 592 m Uitgespoeld voegwerk 1 m Totaal Gevelafwerking voegwerk Gevelconstructie metselwerk 592 m2 erstel 592 m Totaal Gevelconstructie metselwerk emelwaterafvoeren pvc 104 m1 Vervangen 104 m Totaal emelwaterafvoeren pvc Totaal 10 Gevels Buitenkozijnen Buitendeur overig elektrische deur 1 st Renovatie 1 st Contract 1 st Totaal Buitendeur overig elektrische deur Buitendeuren hout 2 st Renovatie 2 st erstel $S 2 st Schilderbeurt groot 2 st Totaal Buitendeuren hout Buitenkozijnen hout 395 m2 Schilderbeurt groot 395 m Renovatie 395 m Totaal Buitenkozijnen hout Totaal 13 Buitenkozijnen Bladzijde 21 van 37

22 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 14 Daken Dakafwerkingen bitumen 863 m2 Vervangen 863 m erstel 863 m Totaal Dakafwerkingen bitumen Dakopeningen lichtkoepel 1 st Vervangen 1 st Totaal Dakopeningen lichtkoepel Schoorstenen aluminium 1 st Vervangen 1 st Totaal Schoorstenen aluminium Totaal 14 Daken Totaal 1 Exterieur Entree 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 Schilderbeurt groot 106 m Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 104 m2 Renovatie 104 m Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 Schilderbeurt groot 104 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds Bladzijde 22 van 37

23 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 2 st Schilderbeurt groot 2 st Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen 25 Overig Inrichting receptiebalie 1 st Renovatie 1 st Totaal Inrichting receptiebalie Postkasten e.d. beltableau 1 st Vervangen 1 st Totaal Postkasten e.d. beltableau Postkasten e.d. postkasten 1 st Vervangen 1 st Totaal Postkasten e.d. postkasten Totaal 25 Overig Totaal 2 Entree 2 Kantine 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 106 m2 Schilderbeurt groot 106 m Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking linoleum 104 m2 Vervangen 104 m erstel 104 m Totaal Vloerafwerking linoleum Totaal 21 Vloeren Bladzijde 23 van 37

24 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 104 m2 Schilderbeurt groot 104 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 1 st Schilderbeurt groot 1 st Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen 25 Overig Inrichting keuken groot gebruik 1 st Renovatie 1 st Contract 1 st Totaal Inrichting keuken groot gebruik Totaal 25 Overig Totaal 2 Kantine Kantoren 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking behang 443 m2 Renovatie 443 m Totaal Binnenwandafwerking behang Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tapijt 1813 m2 Vervangen 1813 m Totaal Vloerafwerking tapijt Totaal 21 Vloeren Bladzijde 24 van 37

25 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 1813 m2 Schilderbeurt groot 1813 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 45 st Schilderbeurt groot 45 st Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Kantoren 2 Toilet 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking tegels 74 m2 Renovatie 74 m Totaal Binnenwandafwerking tegels Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 50 m2 Renovatie 50 m Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 50 m2 Schilderbeurt groot 50 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds Bladzijde 25 van 37

26 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 23 Binnenkozijnen Binnendeuren kunststof toplaag 38 st erstel $S 38 st Renovatie 38 st Totaal Binnendeuren kunststof toplaag Binnenkozijnconstructie aluminium 38 st Renovatie 38 st Totaal Binnenkozijnconstructie aluminium Totaal 23 Binnenkozijnen Sanitair Sanitairtoestellen closet 25 st Vervangen 25 st Totaal Sanitairtoestellen closet Sanitairtoestellen fontein 25 st Vervangen 25 st Totaal Sanitairtoestellen fontein Sanitairtoestellen urinoir 25 st Vervangen 25 st Totaal Sanitairtoestellen urinoir Totaal 36 Sanitair Totaal 2 Toilet Vergaderruimte 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking behang 167 m2 Renovatie 167 m Totaal Binnenwandafwerking behang Totaal 20 Binnenwanden Bladzijde 26 van 37

27 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 21 Vloeren Vloerafwerking tapijt 259 m2 Vervangen 259 m Totaal Vloerafwerking tapijt Totaal 21 Vloeren 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 259 m2 Schilderbeurt groot 259 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 6 st Schilderbeurt groot 6 st Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Vergaderruimte 2 Verkeersruimte 20 Binnenwanden Binnenwandafwerking sauswerk 171 m2 Schilderbeurt groot 171 m Totaal Binnenwandafwerking sauswerk Totaal 20 Binnenwanden 21 Vloeren Vloerafwerking tegels 269 m2 Renovatie 269 m Totaal Vloerafwerking tegels Totaal 21 Vloeren Bladzijde 27 van 37

28 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 22 Plafonds Plafondafwerkingen sauswerk 269 m2 Schilderbeurt groot 269 m Totaal Plafondafwerkingen sauswerk Totaal 22 Plafonds 23 Binnenkozijnen Binnenkozijnconstructie hout 7 st Schilderbeurt groot 7 st Totaal Binnenkozijnconstructie hout Totaal 23 Binnenkozijnen Totaal 2 Verkeersruimte 3 Installaties 30 Klimaatinstallatie Centrale verwarming cv-ketel groot 1 st Contract 1 st Vervangen 1 st Totaal Centrale verwarming cv-ketel groot Totaal 30 Klimaatinstallatie Vuilafvoer Binnenriolering leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst Doorspoelen 1 pst Totaal Binnenriolering leidingstelsel Buitenriolering leidingstelsel 1 pst Doorspoelen 1 pst Renovatie 1 pst Totaal Buitenriolering leidingstelsel Totaal 32 Vuilafvoer Bladzijde 28 van 37

29 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 33 Water Waterleiding hydrofoor 1 pst Renovatie 1 pst Contract 1 pst Totaal Waterleiding hydrofoor Waterleiding leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst Totaal Waterleiding leidingstelsel Totaal 33 Water Gas Gasleiding leidingstelsel 1 pst Renovatie 1 pst Totaal Gasleiding leidingstelsel Totaal 34 Gas 35 Electra Meterkast inrichting 1 pst Renovatie 1 pst Totaal Meterkast inrichting Totaal 35 Electra 37 Liften Liften personenlift 1 st Contract/onderhoud 1 st Vervangen staaldraad 1 st Keuring 1 st Vervangen cabinedeur 1 st Vervangen besturing 1 st Vervangen liftmachine 1 st Vervangen stopplaats 1 st Totaal Liften personenlift Totaal 37 Liften Bladzijde 29 van 37

30 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 38 Beveiliging Beveiliging installatie bliksem 1 st Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Totaal Beveiliging installatie bliksem Beveiliging installatie brand 1 st Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Totaal Beveiliging installatie brand Beveiliging installatie inbraak 1 st Renovatie 1 st Contract/onderhoud 1 st Totaal Beveiliging installatie inbraak Beveiliging installatie noodverlichting 1 st Contract/onderhoud 1 st Renovatie 1 st Totaal Beveiliging installatie noodverlichting Blusmaterialen poederblusser 1 st Contract/onderhoud 1 st Vervangen 1 st Totaal Blusmaterialen poederblusser Totaal 38 Beveiliging Totaal 3 Installaties Terrein 40 Terrein Terrein afwerkingen betontegels 1942 m2 Renovatie 1942 m Totaal Terrein afwerkingen betontegels Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st Contract 1 st Bladzijde 30 van 37

31 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving vh Enh Prijs Stjr Cy Totaal Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek 1 st Vervangen 1 st Totaal Terrein toegang/afsluiting elektrisch schuifhek Totaal 40 Terrein Totaal 4 Terrein Totaal Bladzijde 31 van 37

32 Tienjaren begroting In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Omschrijving: Jaren: Totaal: et element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/ gebouwdeel. Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW Bladzijde 32 van 37

33 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal 1 Exterieur Gevelconstructie Gevelafwerking emelwaterafvoeren Buitenkozijnen Buitendeuren Buitendeur overig Dakafwerkingen Dakopeningen Schoorstenen Totaal 1 Exterieur Entree Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Postkasten e.d. Inrichting Totaal 2 Entree 2 Kantine Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Inrichting Totaal 2 Kantine Kantoren Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Kantoren Bladzijde 33 van 37

34 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal 2 Toilet Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Binnendeuren Sanitairtoestellen Totaal 2 Toilet Vergaderruimte Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Vergaderruimte 2 Verkeersruimte Binnenwandafwerking Vloerafwerking Plafondafwerkingen Binnenkozijnconstructie Totaal 2 Verkeersruimte 3 Installaties Centrale verwarming Buitenriolering Binnenriolering Waterleiding Gasleiding Meterkast Liften Beveiliging installatie Blusmaterialen Totaal 3 Installaties Bladzijde 34 van 37

35 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal 4 Terrein Terrein afwerkingen Terrein toegang/afsluiting Totaal 4 Terrein Totaal Bladzijde 35 van 37

36 Kapitalisatie Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode. Indien het beginsaldo is opgegeven door de VvE wordt dit meegenomen in de berekening. De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de planningsjaren. ierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk. Begrotingsjaar: Uitgaven per jaar: Reservering: Saldo na uitgaven: et betreffende jaar van de begroting. De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar. De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar. et overgebleven saldo na uitgaven plus reservering Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.0 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Beginsaldo: et opgegeven beginsaldo. Bedragen incl. BTW: " Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW Bladzijde 36 van 37

37 Kapitalisatie Bladzijde 37 van 37

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 08-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 14-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 03-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 16-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 1.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-03-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-02-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 23-04-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Datum : 01-05-2015 Opgesteld door : PM Paraaf : Complan, compleet in huisvesting 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Handleiding QuickScan v2.00

Handleiding QuickScan v2.00 Handleiding QuickScan v2.00 woensdag 9 november 2011! 1 Inhoudsopgave - Inleiding!!!!!!!!! 3 - Aanmelden!!!!!!!!! 4 - Object aanmaken!!!!!!!! 7 - Elementen kiezen!!!!!!!! 10 - Planning aanpassen!!!!!!!!

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-05-2018 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam Project: VS14P15 Datum: 25 april 2014 RP VvE BEHEER Singel 100 3112 GS Schiedam Telefoon 073-851 1978 E-mail info@vsvastgoedadvies.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Top Naefflaan 69 Groningen

Top Naefflaan 69 Groningen Top Naefflaan 69 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Naam: Licentienummer: 1 0 0 1 9 0 Pagina: 1 Project Opdrachtgever: Herstellen onderhoud Bosstraat 1 te Driebergen Wijzigingsdatum: 30-5-2016 Peildatum 30-5-2016 21 1,00 tot BUITENWANDEN Uitgangspunt: gebouw

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen Nr. Pag. Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst): Bestek 1. Het uitgangspunt is nu geheel gewijzigd naar aanleiding van de originele vraagstelling.

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

copyright InspectDirect

copyright InspectDirect Inspectierapport Basiskeuring Op basis van Conditiemeting NEN 2767-1 Ravenswade 1, 3514 HG Utrecht Zondag 20 augustus 2017 Kromme Nieuwegracht 53 3056 HF Utrecht T 030-5458743 www.buildtech-bv.com info@buildtech-bv.com

Nadere informatie

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal

Dorpshuis Schoonoord Gemeente Coevorden Flim architecten 22-mei-12 verbouw A. Hoev. Eenh. Norm Subtotaal Totaal 1 van 6 verbouw A TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN Tek diverse VO-tekeningen 23-2-12 CONSTRUCTEUR OVERIGE BIJLAGEN beschrijving werkzaamheden WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Niet meegenomen in elementenbegroting

Nadere informatie

1. Opening (18.30 uur) 2. Vaststellen aantal stemmen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken

1. Opening (18.30 uur) 2. Vaststellen aantal stemmen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken Agenda van de vergadering van de vereniging van eigenaars Bekensteinselaan te Amersfoort te houden op donderdag 20 april 2017 in de hal van het witte gebouw. 1. Opening (18.30 uur) 2. Vaststellen aantal

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...5 Elementen...6 Element verwijderen...6 Element wijzigen...6

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot Betreft... MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot MJOP conform de NEN 2767 Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp,

Nadere informatie