Meerjarenonderhoudsplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplanning"

Transcriptie

1 Print datum: Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1

2 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 5- Elementenlijst, met conditie overzicht 6- Bevindingen, gebreken geconstateerd tijdens de inspectie 7- Jaarplan voor het gekozen startjaar 8- Vijfjaren begroting met detail informatie per element 9- Tienjaren begroting getotaliseerd per gebouwdeel/per element 10- Kapitalisatie, alle onderhoud voor de gekozen looptijd van het rapport. 2

3 1- Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering bepaald. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen. Bouwkundige staat De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in een gebouwdeel gebreken of constructiefouten zijn te constateren. 2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.). Rapport Het rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden. Hierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport. Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te inspecteren. Het rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. Het geeft zelfs inzicht in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen. Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of indexering, kunt u een abonnenment of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen ( U kunt dan zelf nieuwe rapportages genereren. 3

4 2- Algemene gegevens object en opdrachtgever OBJECTGEGEVENS: Opdrachtnummer Naam Adres Snelliusstraat 86 Postcode 2517RK Plaats Den Haag Telefoon n.v.t Bouwjaar 1903 Inspecteur Ir. E.Ter Stephanian Inspectie 11/3/2014 Gereserveerd voor onderhoud 1835 Soort eenheden Appartementen Aantal eenheden 5 Aantal garage's 0 Aantal gebouwen 1 Aantal rapporten 1 Terrein oppervlak 0 Tekeningen Aanwezig OPDRACHTGEVER: Lidnummer Naam Contactpersoon Mw.Lamsvelt Adres Posbus 6146 Postcode 4000HC Plaats Tiel Telefoon N.v.t 4

5 3- Opmerkingen Bij de inspectie waren de volgende personen aanwezig: mevrouw Lamsvelt bewoner app Eén en ander aangaande het onderhoud is besproken. Voorafgaande aan de inspectie is de onderhoudshistorie van het gebouw, voor zover bekend, doorgenomen. Tijdens dit gesprek zijn de volgende zaken ter sprake gekomen: -Platte dak -Kozijnen en ramen -Voegwerk -Dakkapellen -Schoorsteen -Doorslaandegevels - bepaalde opdrachten en/of onderhoudswerkzaamheden van al lopende contracten zijn, in overleg met voornoemde personen, in deze planning verwerkt. - de MJOP is zo veel mogelijk gebaseerd op de oorspronkelijke situatie; privé aangebrachte veranderingen zijn hier niet in opgenomen. - over de riolering van het pand, de zogenaamde grond- en standleidingen, zijn tijdens de opname geen klachten gemeld; Voor de MJOP-opname waren er geen maatvoerende tekeningen van het complex aanwezig. De maatvoering is ter plaatse en bij benadering opgenomen. De in dit rapport gebruikte maatgegevens zijn afgeleid van de door de VvE ter beschikking gestelde tekeningen. 5

6 4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Toelichting reserverings- en afschrijvingsoverzicht In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond. Verklaring van termen Omschrijving: Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Totaal: Startjaar: Afschrijving-termijn: Restjaren: Afschrijving per jaar: Saldo: Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven index. Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd. De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling. Het bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld door de afschrijvings-termijn. Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar. Rapport parameters Voorbeeld: Het totaalbedrag = 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = / 18 = 200,--. Het saldo is dan 18-6 = 12, 12 x 200 = 2.400,-- Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 10 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 6

7 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving Hvh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Appartementen Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 011 Herstellen gevelconstructie metselwerk 1 hoog achter aap.84 Uitzetting metselwerk i.v.m roestvorming latei 1 pst H Vervangen voegwerk afscheiding balkon 2 hoog achter laag 84 Vervangen loszittende en verouderde voegwerk 012 Vervangen voegwerk platvol achtergevel app.84/86 Loszittende delen voegwerk achtergevel app.84/ Herstellen raamdorpels 2 hoog voorkant laag app.84 Scheurvorming raamdorpels 2 hoog voorkant laag app m H 65 m H 3 m H 014 Raamdorpelstenen voorgevel Herstellen scheurvorming Raamdorpelstenen voorgevel 10 m H 014 Waterslag balkon pui 2 hoog achterkant laag app.84 Waterslagl ontbreekt 1 st H Hemelwaterafvoer pvc voor en achtergevel Loszittende aansluitingen 1 st H Houtrot balkon constructie 1 hoog achter app.84 Houtrot bij dragende deel 1 pst H Vervangen balkon loodaansluiting een hoog achter app.84 Vervangen loszittende delen 6 m H Vervangen buitenkozijnen deur/raam 1 hoog achter app.84 Houtrot of aantasting 7 m H Vervangen onderdorpel Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog 84 Houtrot of aantasting onderdorpel 2 hoog voorkant hoog 84 1 st H 7

8 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving Hvh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 031 Vervangen onderdorpel buitenkozijnen hout zolder app.84 Vervangen verrotte onderdorpel 1 st H Vervangen onderdorpel en kozijnstijl 2 hoog achter laag 84 Vervangen houtrot of aantasting 1 st H Vervangen deur/kozijn balkon 2 hoog voorkant hoog app.84 Vervangen aangetaste balkondeur en kozijn 1 st H Nalopen dakpannen app.84 Onvoldoende verankering 55 m H Vervangen verouderde bitumen met ballast app.84 Verouderde bitumen laag 45 m H Herstellen dakkapel 2 hoog achterkant hoog app.84 Beschadigd en verouderd.dakkapel 1 pst H Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant hoog app.84 Beschadigd en verouderd dakkapel 1 pst H Gootbekleding zink app.84/86 Herstellen loszittende soldernaden 1 pst H 058 Vervangen dakrandafwerking zink platte dak app.84 Vervangen verouderde zinken dakrand 30 m H Schoorsteen metselwerk hellend dak app.84 Sterkverouderd / complet vervangen 1 st H Schilderwerk op balkon /hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.84 Klein onderhoud hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.8 Groot onderhoud hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.8 5 m L 5 m L 8

9 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving Hvh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 093 Schilderwerk op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app.84 Groot onderhoud op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app.84 Klein onderhoud op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app Schilderwerk op hout hekwerk balkon een hoog achter app.84 Klein onderhoud op hout hekwerk balkon een hoog achter app.84 Groot onderhoud op hout hekwerk balkon een hoog achter app.84 5 m L 5 m L 5 m L 5 m L 093 Schilderwerk dekkend op hout boeiboord app.84/86 Klein onderhoud 20 m L Groot onderhoud 20 m L 093 Schilderwerk dekkend op hout kozijn en raam achtergevel Groot onderhoud op hout kozijn en raam achtergevel Klein onderhoud op hout kozijn en raam achtergevel 093 Schilderwerk op hout kozijn en raam voorgevel Klein onderhoud op hout kozijn en raam voorgevel Groot onderhoud op hout kozijn en raam voorgevel 094 Schilderwerk stucwerk achtergevel 55 m L 55 m L 40 m L 40 m L Groot onderhoud 30 m L 432 Binnen riolering gresapp.84/86 Reservering voor renovatie 1 pst H 619 Algemeen Klein onderhoud 6 st L 619 Klein onderhoud Reservering per appartement 1 st H 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter achtergevel Huurprijs per week 1 pst H

10 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht Omschrijving Hvh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijvingtermijn Rest Afschrijving Jaren per jaar Saldo 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter voorgevel Huurprijs per week 1 pst H Totaal

11 5- Elementenlijst Toelichting elementenlijst Het overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is. Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn. De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen". Deze norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek. Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore. Verklaring van termen Omschrijving: Het gebouwdeel of element met standaard codering. Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Waarderingen: Conditie: Rapport parameters De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht" geven grafisch de conditie van het elelement of bouwdeel aan. Hoe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht". De nummerieke weergave van de conditiescore. 1 = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Objectnaam: 11

12 Elementenlijst Element Hvheid Enh Huidige conditie Appartementen 011 Herstellen gevelconstructie 1.00 pst 4 Matig metselwerk 1 hoog achter aap Vervangen voegwerk afscheiding m2 5 Slecht balkon 2 hoog achter laag Vervangen voegwerk platvol m2 4 Matig achtergevel app.84/ Herstellen raamdorpels 2 hoog 2.50 m1 4 Matig voorkant laag app Raamdorpelstenen voorgevel m1 4 Matig 014 Waterslag balkon pui 2 hoog 1.00 st 5 Slecht achterkant laag app Hemelwaterafvoer pvc voor en 1.00 st 4 Matig achtergevel 021 Houtrot balkon constructie 1 hoog 1.00 pst 4 Matig achter app Vervangen balkon loodaansluiting 1.00 m1 4 Matig een hoog achter app Vervangen buitenkozijnen deur/raam 7.00 m2 5 Slecht 1 hoog achter app Vervangen onderdorpel 1.00 st 4 Matig Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog Vervangen onderdorpel 1.00 st 4 Matig buitenkozijnen hout zolder app Vervangen onderdorpel en kozijnstijl 1.00 st 5 Slecht 2 hoog achter laag Vervangen deur/kozijn balkon st 4 Matig hoog voorkant hoog app Nalopen dakpannen app m2 4 Matig 053 Vervangen verouderde bitumen met m2 5 Slecht ballast app Herstellen dakkapel 2 hoog 1.00 pst 5 Slecht achterkant hoog app Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant 1.00 pst 5 Slecht hoog app Gootbekleding zink app.84/ pst 4 Matig 058 Vervangen dakrandafwerking zink platte dak app Schoorsteen metselwerk hellend dak app Schilderwerk op balkon /hekwerk 2 hoog voorkant hoog app Schilderwerk op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app Schilderwerk op hout hekwerk balkon een hoog achter app m1 5 Slecht 1.00 st 6 Zeer slecht 5.00 m2 5 Slecht 5.00 m2 5 Slecht 5.00 m2 5 Slecht 12

13 Elementenlijst Element Hvheid Enh Huidige conditie 093 Schilderwerk dekkend op hout m2 5 Slecht boeiboord app.84/ Schilderwerk dekkend op hout kozijn m2 5 Slecht en raam achtergevel 093 Schilderwerk op hout kozijn en raam m2 4 Matig voorgevel 094 Schilderwerk stucwerk achtergevel m2 5 Slecht 432 Binnen riolering gresapp.84/ pst 4 Matig 619 Algemeen 1.00 st 0 N.v.t. 619 Klein onderhoud 1.00 st 0 N.v.t. 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter achtergevel 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter voorgevel 1.00 pst 0 N.v.t pst 0 N.v.t. 13

14 6- Bevindingen Toelichting bevindingen In dit onderdeel worden alle gebreken ( bevindingen ) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een VvE bijvoorbeeld bij het beoordelen van een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer. Verklaring van termen Omschrijving: Hoeveelheid: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of advies opgenomen. Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN = Uitstekend 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht Rapport parameters Objectnaam: 14

15 Bevindingen Appartementen 011 Herstellen gevelconstructie metselwerk 1 hoog achter aap.84 Conditie: 4 Uitzetting metselwerk i.v.m roestvorming latei 1.00 pst 2014 gevel 1 hoog achter app.84 Verwijderen van rollaag en metselwerk boven de pui opening,reinigen of indien nodig aanbrengen van een nieuwe stalen latei,en afwerken en aanhelen van metselwerk. 012 Vervangen voegwerk afscheiding balkon 2 hoog achter laag 84 Conditie: 5 Vervangen loszittende en verouderde voegwerk Balkon 2 hoog achter laag app m Voegen verwijderen door uithakken of frezen. Voegen schoonspoelen met water. Na voldoende droging voegen volgens monster, overeenkomstig bestaand werk. 15

16 Bevindingen 012 Vervangen voegwerk platvol achtergevel app.84/86 Conditie: 4 Loszittende delen voegwerk achtergevel app.84/86 Achtergevel app.84/ m Voegen verwijderen door uithakken of frezen. Voegen schoonspoelen met water. Na voldoende droging voegen volgens monster, overeenkomstig bestaand werk. 014 Herstellen raamdorpels 2 hoog voorkant laag app.84 Conditie: 4 Scheurvorming raamdorpels 2 hoog voorkant laag app.84 2 hoog voorkant laag app m Materiaal schoonmaken, loszittende delen verwijderen en ondergrond voorbehandelen. Repareren overeenkomstig bestaand, daarna behandelen met waterafstotende Triflex coating 16

17 Bevindingen 014 Raamdorpelstenen voorgevel Conditie: 4 Herstellen scheurvorming Raamdorpelstenen voorgevel Raamdorpelstenen voorgevel m Materiaal schoonmaken, loszittende delen verwijderen en ondergrond voorbehandelen. Repareren overeenkomstig bestaand, en daarna behandelen met waterafstotende Triflex coating. 014 Waterslag balkon pui 2 hoog achterkant laag app.84 Conditie: 5 Waterslagl ontbreekt 1.00 st 2014 Balkon 2 hoog achterkant laag 84 Slechte, aangetaste of beschadigde waterslagen geheel verwijderen inclusief bevestigingsmiddelen. Nieuwe waterslagen aanbrengen, rugvulling van kit en bevestigd met r.v.s. schroeven. Oppervlaktebehandeling overeenkomstig bestaand. 17

18 Bevindingen 017 Hemelwaterafvoer pvc voor en achtergevel Conditie: 4 Loszittende aansluitingen 1.00 st 2014 Voor en achtergevel Bestaande aansluiting herstellen of nieuwe aansluiting aanbrengen. 021 Houtrot balkon constructie 1 hoog achter app.84 Conditie: 4 Houtrot bij dragende deel 1.00 pst 2014 Balkon 1 hoog achter app.84 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuwe constructie aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden. 18

19 Bevindingen 024 Vervangen balkon loodaansluiting een hoog achter app.84 Conditie: 4 Vervangen loszittende delen 6.00 m Balkon een hoog achter app.84 Bestaand lood verwijderen en nieuw lood aanbrengen. Lood bevestigen met corrosie bestendige bevestigingsmiddelentegen de constructie. Het lood zorgvuldig aankloppen op de ondergrond. Lood is chemisch afval en moet gescheiden worden afgevoerd. 031 Vervangen buitenkozijnen deur/raam 1 hoog achter app.84 Conditie: 5 Houtrot of aantasting 7.00 m Pui l 1 hoog achter app.84 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuw hout aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden.balkon pui deur en raam geheel vervangen 19

20 Bevindingen 031 Vervangen onderdorpel Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog 84 Conditie: 4 Houtrot of aantasting onderdorpel 2 hoog voorkant hoog 84 2 hoog voorkant hoog slaapkamer st 2014 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuw hout aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden. 031 Vervangen onderdorpel buitenkozijnen hout zolder app.84 Conditie: 4 Vervangen verrotte onderdorpel 1.00 st 2014 Zolder app.86 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuw hout aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden. 20

21 Bevindingen 031 Vervangen onderdorpel en kozijnstijl 2 hoog achter laag 84 Conditie: 5 Vervangen houtrot of aantasting 1.00 st 2014 Slaapkamer 2 hoog achter laag 84 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuw hout aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden. 035Vervangen deur/kozijn balkon 2 hoog voorkant hoog app.84 Conditie: 4 Vervangen aangetaste balkondeur en kozijn 1.00 st 2014 Slechte, aangetaste of beschadigde gedeelten verwijderen en nieuw hout aanbrengen. Vorm en afmeting en afwerking overeenkomstig bestaand. Hout vooraf gronden. 21

22 Bevindingen 052 Nalopen dakpannen app.84 Conditie: 4 Onvoldoende verankering m Hellend dak app.84 Pannen verwijderen en opslaan, benodigde panhaken aanbrengen en pannen terugplaatsen. 053 Vervangen verouderde bitumen met ballast app.84 Conditie: 5 Verouderde bitumen laag m Platte dak app.84 Verwijderen en opslaan ballastlaag. Bestaande dakbedekking verwijderen en afvoeren. De ondergrond reinigen en ontdoen van aangehechte resten. Vervolgens aanbrengen van nieuwe dakbedekking volgens voorschriften fabrikant. Gereinigd of nieuw grind aanbrengen. Bitumen is chemisch afval en moet gescheiden worden afgevoerd. 22

23 Bevindingen 056 Herstellen dakkapel 2 hoog achterkant hoog app.84 Conditie: 5 Beschadigd en verouderd.dakkapel 1.00 pst 2014 Dakkapel 2 hoog achterkant hoog.84 Loszittende of beschadigde delen verwijderen. Repareren overeenkomstig bestaand en schilderen.dakbedekking ook geheel vervangen en een nieuwe dakrand aanbrengen. 056Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant hoog app.84 Conditie: 5 Beschadigd en verouderd dakkapel 1.00 pst 2014 Dakkapel 2 hoog voorkant hoog 84 Loszittende of beschadigde en verouderde delen verwijderen. Repareren overeenkomstig bestaand en schilderen.dakbedekking ook geheel vervangen en een nieuwe dakrand aanbrengen 23

24 Bevindingen 057 Gootbekleding zink app.84/86 Conditie: 4 Herstellen loszittende soldernaden 1.00 pst 2014 Zinken dakgoten app.84/86 Bestaande aansluiting herstellen of nieuwe aansluiting aanbrengen. 058 Vervangen dakrandafwerking zink platte dak app.84 Conditie: 5 Vervangen verouderde zinken dakrand m Dakrand platte dak Dakrandafwerking lossnijden van dakbedekking en verwijderen. Indien nodig ondergrond plaatselijk herstellen, nieuwe afwerking aanbrengen inclusief randstrook. 24

25 Bevindingen 061 Schoorsteen metselwerk hellend dak app.84 Conditie: 6 Sterkverouderd / complet vervangen 1.00 st 2014 Hellend dak app.84 Vervangen van de kanaalschoorsteen in een hellend dak middels het slopen en afvoeren van de bestaande schoorsteenkanalen tot binnen het dakvlak. De schoorsteen opmetselen tot op de noodzakelijke hoogte. Aanbrengen betonplaat met benodigde schoorsteenpotten. Schoorsteen waterdicht aansluiten op dakvlak. 25

26 7- Jaarplan Toelichting jaarplan 2014 In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: Element: Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten worden uitgevoerd. Het element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). 2014: Bedrag in jaar van uitvoering. De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is gepland om uit te voeren. Rapport parameters Objectnaam: Jaarplan over jaar: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 26

27 Jaarplan 2014 Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Element Prijs BTW 2014 Appartementen 01 Gevels Uitzetting metselwerk i.v.m roestvorming latei 011 Herstellen gevelconstructie metselwerk 1.00 pst H hoog achter aap.84 Loszittende delen voegwerk achtergevel app.84/ Vervangen voegwerk platvol achtergevel app.84/ m H 4168 Vervangen loszittende en verouderde voegwerk 012 Vervangen voegwerk afscheiding m H 641 balkon 2 hoog achter laag 84 Scheurvorming raamdorpels 2 hoog voorkant laag app Herstellen raamdorpels 2 hoog voorkant laag app m H 145 Waterslagl ontbreekt 014 Waterslag balkon pui 2 hoog achterkant 1.00 st H 121 laag app.84 Herstellen scheurvorming Raamdorpelstenen voorgevel m Raamdorpelstenen voorgevel H Loszittende aansluitingen 017 Hemelwaterafvoer pvc voor en 1.00 st H 302 achtergevel Totaal 01 Gevels 02 Balkons Houtrot bij dragende deel 021 Houtrot balkon constructie 1 hoog 1.00 pst H 544 achter app.84 Vervangen loszittende delen 024 Vervangen balkon loodaansluiting een 6.00 m H 501 hoog achter app.84 Totaal 02 Balkons 03 Buitenkozijnen Houtrot of aantasting onderdorpel 2 hoog voorkant hoog Vervangen onderdorpel Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog st H 302 Vervangen houtrot of aantasting 031 Vervangen onderdorpel en kozijnstijl st H 424 hoog achter laag 84 Houtrot of aantasting 031 Vervangen buitenkozijnen deur/raam m H 5675 hoog achter app.84 Vervangen verrotte onderdorpel 031 Vervangen onderdorpel buitenkozijnen 1.00 st H 302 hout zolder app.84 Vervangen aangetaste balkondeur en kozijn 035Vervangen deur/kozijn balkon 2 hoog 1.00 st H 908 voorkant hoog app.84 Totaal 03 Buitenkozijnen 05 Daken Onvoldoende verankering m Nalopen dakpannen app.84 H Verouderde bitumen laag 053 Vervangen verouderde bitumen met m H 4900 ballast app.84 Beschadigd en verouderd dakkapel 056Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant 1.00 pst H 908 hoog app

28 Jaarplan 2014 Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Element Prijs BTW 2014 Beschadigd en verouderd.dakkapel 056 Herstellen dakkapel 2 hoog achterkant 1.00 pst H 908 hoog app.84 Herstellen loszittende soldernaden 1.00 pst Gootbekleding zink app.84/86 H Vervangen verouderde zinken dakrand 058 Vervangen dakrandafwerking zink m H 1379 platte dak app.84 Totaal 05 Daken 06 Schoorstenen Sterkverouderd / complet vervangen 061 Schoorsteen metselwerk hellend dak 1.00 st H 1815 app.84 Totaal 06 Schoorstenen 09 Buitenschilderwerk Groot onderhoud hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.8 Groot onderhoud op hout kozijn en raam voorgevel Groot onderhoud op hout kozijn en raam achtergevel Groot onderhoud op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app.84 Groot onderhoud op hout hekwerk balkon een hoog achter app Schilderwerk op balkon /hekwerk 2 hoog voorkant hoog app Schilderwerk op hout kozijn en raam voorgevel 093 Schilderwerk dekkend op hout kozijn en raam achtergevel 093 Schilderwerk op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app Schilderwerk op hout hekwerk balkon een hoog achter app m L m L m L m L m L 263 Groot onderhoud m Schilderwerk stucwerk achtergevel L Totaal 09 Buitenschilderwerk Diversen Reservering per appartement 1.00 st Klein onderhoud H Klein onderhoud 6.00 st Algemeen L Totaal 61 Diversen Totaal Appartementen Totaal

29 8- Vijfjaren begroting Toelichting vijfjaren begroting In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid. Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 = vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post. Prijs: De prijs per eenheid. BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%). Stjr: (Startjaar) Cy: (Cyclus) Jaren: Totaal: Het eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. De levensduur van een element of afwerking. Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel. Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 29

30 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving Hvh Enh Prijs Stjr Cy Totaal Appartementen 01 Gevels 011 Herstellen gevelconstructie metselwerk 1 hoog achter aap.84 Uitzetting metselwerk i.v.m roestvorming latei 1.00 pst 1.00 pst H Totaal 011 Herstellen gevelconstructie metselwerk 1 hoog achter aap Vervangen voegwerk afscheiding balkon 2 hoog achter laag 84 Vervangen loszittende en verouderde voegwerk m m H Totaal 012 Vervangen voegwerk afscheiding balkon 2 hoog achter laag Vervangen voegwerk platvol achtergevel app.84/86 Loszittende delen voegwerk achtergevel app.84/ m m H Totaal 012 Vervangen voegwerk platvol achtergevel app.84/ Herstellen raamdorpels 2 hoog voorkant laag app.84 Scheurvorming raamdorpels 2 hoog voorkant laag app m m H Totaal 014 Herstellen raamdorpels 2 hoog voorkant laag app Raamdorpelstenen voorgevel m1 Herstellen scheurvorming m H Raamdorpelstenen voorgevel Totaal 014 Raamdorpelstenen voorgevel Waterslag balkon pui 2 hoog achterkant 1.00 st laag app.84 Waterslagl ontbreekt 1.00 st H Totaal 014 Waterslag balkon pui 2 hoog achterkant laag app Hemelwaterafvoer pvc voor en achtergevel 1.00 st Loszittende aansluitingen 1.00 st H Totaal 017 Hemelwaterafvoer pvc voor en achtergevel Totaal 01 Gevels

31 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving Hvh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 02 Balkons 021 Houtrot balkon constructie 1 hoog achter 1.00 pst app.84 Houtrot bij dragende deel 1.00 pst H Totaal 021 Houtrot balkon constructie 1 hoog achter app Vervangen balkon loodaansluiting een hoog 1.00 m1 achter app.84 Vervangen loszittende delen 6.00 m H Totaal 024 Vervangen balkon loodaansluiting een hoog achter app Totaal 02 Balkons Buitenkozijnen 031 Vervangen buitenkozijnen deur/raam m2 hoog achter app.84 Houtrot of aantasting 7.00 m H Totaal 031 Vervangen buitenkozijnen deur/raam 1 hoog achter app Vervangen onderdorpel Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog 84 Houtrot of aantasting onderdorpel 2 hoog voorkant hoog st 1.00 st H Totaal 031 Vervangen onderdorpel Buitenkozijnen 2 hoog voorkant hoog Vervangen onderdorpel buitenkozijnen hout 1.00 st zolder app.84 Vervangen verrotte onderdorpel 1.00 st H Totaal 031 Vervangen onderdorpel buitenkozijnen hout zolder app Vervangen onderdorpel en kozijnstijl 2 hoog 1.00 st achter laag 84 Vervangen houtrot of aantasting 1.00 st H Totaal 031 Vervangen onderdorpel en kozijnstijl 2 hoog achter laag Vervangen deur/kozijn balkon 2 hoog voorkant hoog app.84 Vervangen aangetaste balkondeur en kozijn 1.00 st 1.00 st H Totaal 035Vervangen deur/kozijn balkon 2 hoog voorkant hoog app Totaal 03 Buitenkozijnen

32 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving Hvh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 05 Daken 052 Nalopen dakpannen app m2 Onvoldoende verankering m H Totaal 052 Nalopen dakpannen app Vervangen verouderde bitumen met ballast m2 app.84 Verouderde bitumen laag m H Totaal 053 Vervangen verouderde bitumen met ballast app Herstellen dakkapel 2 hoog achterkant hoog 1.00 pst app.84 Beschadigd en verouderd.dakkapel 1.00 pst H Totaal 056 Herstellen dakkapel 2 hoog achterkant hoog app Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant hoog 1.00 pst app.84 Beschadigd en verouderd dakkapel 1.00 pst H Totaal 056Herstellen dakkapel 2 hoog voorkant hoog app Gootbekleding zink app.84/ pst Herstellen loszittende soldernaden 1.00 pst H Totaal 057 Gootbekleding zink app.84/ Vervangen dakrandafwerking zink platte m1 dak app.84 Vervangen verouderde zinken dakrand m H Totaal 058 Vervangen dakrandafwerking zink platte dak app Totaal 05 Daken Schoorstenen 061 Schoorsteen metselwerk hellend dak 1.00 st app.84 Sterkverouderd / complet vervangen 1.00 st H Totaal 061 Schoorsteen metselwerk hellend dak app Totaal 06 Schoorstenen

33 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving Hvh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 09 Buitenschilderwerk 093 Schilderwerk op balkon /hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.84 Klein onderhoud hekwerk 2 hoog voorkant hoog app.8 Groot onderhoud hekwerk 2 hoog voorkant hoog app m m L m L Totaal 093 Schilderwerk op balkon /hekwerk 2 hoog voorkant hoog app Schilderwerk op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app.84 Groot onderhoud op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app.84 Klein onderhoud op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app m m L m L Totaal 093 Schilderwerk op hout hekwerk 2 hoog achterkant laag app Schilderwerk op hout hekwerk balkon een hoog achter app.84 Klein onderhoud op hout hekwerk balkon een hoog achter app.84 Groot onderhoud op hout hekwerk balkon een hoog achter app m m L m L Totaal 093 Schilderwerk op hout hekwerk balkon een hoog achter app Schilderwerk dekkend op hout boeiboord m2 app.84/86 Klein onderhoud m L Groot onderhoud m L Totaal 093 Schilderwerk dekkend op hout boeiboord app.84/ Schilderwerk dekkend op hout kozijn en raam achtergevel Groot onderhoud op hout kozijn en raam achtergevel Klein onderhoud op hout kozijn en raam achtergevel m m L m L Totaal 093 Schilderwerk dekkend op hout kozijn en raam achtergevel Schilderwerk op hout kozijn en raam voorgevel Klein onderhoud op hout kozijn en raam voorgevel Groot onderhoud op hout kozijn en raam voorgevel m m L m L Totaal 093 Schilderwerk op hout kozijn en raam voorgevel

34 Vijfjaren begroting BTW Omschrijving Hvh Enh Prijs Stjr Cy Totaal 094 Schilderwerk stucwerk achtergevel m2 Groot onderhoud m L Totaal 094 Schilderwerk stucwerk achtergevel Totaal 09 Buitenschilderwerk Vuilafvoervoorziening 432 Binnen riolering gresapp.84/ pst Reservering voor renovatie 1.00 pst H Totaal 432 Binnen riolering gresapp.84/86 Totaal 43 Vuilafvoervoorziening 61 Diversen 619 Algemeen 1.00 st Klein onderhoud 6.00 st L Totaal 619 Algemeen Klein onderhoud 1.00 st Reservering per appartement 1.00 st H Totaal 619 Klein onderhoud Rolsteiger werkhoogte 12 meter 1.00 pst achtergevel Huurprijs per week 1.00 pst H Totaal 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter achtergevel Rolsteiger werkhoogte 12 meter voorgevel 1.00 pst Huurprijs per week 1.00 pst H Totaal 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter voorgevel Totaal 61 Diversen Totaal Appartementen Totaal

35 9- Tienjaren begroting Toelichting 10 jaren begroting In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen. Verklaring van termen Omschrijving: Het element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering. Jaren: Totaal: Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn. Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/ gebouwdeel. Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 35

36 Tienjaren begroting Omschrijving Totaal Appartementen 011 Gevelconstructie Gevelafwerking Voorzieningen in de gevel Hemelwaterafvoeren Balkon constructie Balkon voorzieningen Buitenkozijnen hout Buitendeuren Dakpannen Bitumineuze dakbedekking Dakopeningen Dakgoten Boeien, overstekken e.d Schoorsteen Schilderwerk Dekkend op steenachtig Binnenriolering Diversen Totaal Appartementen Totaal V.V.E Snelliusstraat

37 10- Kapitalisatie Toelichting kapitalisatie Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode. Indien het beginsaldo is opgegeven door de VvE wordt dit meegenomen in de berekening. De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de planningsjaren. Hierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk. Verklaring van termen Begrotingsjaar: Het betreffende jaar van de begroting. Uitgaven per jaar: Reservering: Saldo na uitgaven: De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar. De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar. Het overgebleven saldo na uitgaven plus reservering Rapport parameters Objectnaam: Startjaar rapport: 2014 Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen. Rapport horizon: 10 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering. Beginsaldo: Het opgegeven beginsaldo. Bedragen incl. BTW: þ Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW. 37

38 Kapitalisatie Begrotings jaar Uitgaven per jaar Reservering Saldo na uitgaven

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 08-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 16-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 1.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 14-06-2017 Startjaar rapport: 2017 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-02-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 03-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Datum : 01-05-2015 Opgesteld door : PM Paraaf : Complan, compleet in huisvesting 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-05-2018 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 23-04-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie)

versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) versie 2.01 HANDLEIDING O-Prognose (internetversie) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inloggen...3 Algemene objectgegevens...3 Wijzigen...3 De matrix...5 Elementen...6 Element verwijderen...6 Element wijzigen...6

Nadere informatie

Handleiding QuickScan v2.00

Handleiding QuickScan v2.00 Handleiding QuickScan v2.00 woensdag 9 november 2011! 1 Inhoudsopgave - Inleiding!!!!!!!!! 3 - Aanmelden!!!!!!!!! 4 - Object aanmaken!!!!!!!! 7 - Elementen kiezen!!!!!!!! 10 - Planning aanpassen!!!!!!!!

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam vivaldistraat 23 2901 HD Capelle aan den IJssel tel. 010-2237132 mob. 06-42669526 mteenstra@teenstra-bouwkunde.nl www.teenstra-bouwkunde.nl MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens

Tussenwoning. Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens Tussenwoning Willem Flipstraat 1101 Zomaar ergens INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw,

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Technische rapportage (voorbeeld)

Technische rapportage (voorbeeld) Technische rapportage (voorbeeld) Wooncomplex Adres Plaats Werknummer: V-168 Opgesteld door K3H Advies, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Objectinformatie... 3 1.2 Algemene beschrijving...

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 1 tot 3 jaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Minder dan 1 jaar

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar 1 tot 3 jaar 6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop Minder dan 1 jaar 1 Legenda Conditiescore Omschrijving Toelichting Levensduur 1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken Meer dan 10 jaar 2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 7 tot 10 jaar 3 Redelijke

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Datum: 30 april 2019

Datum: 30 april 2019 Naam object: Boerderij Behorend bij besluit: OLO3635705 Monumentnummer: 39301 Datum: 30 april 2019 Adres object: Kievitstraat 44, 3443 BG Woerden Pagina 1 van 7 Namens het College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam

RP VvE BEHEER. MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam. Singel 100 3112 GS Schiedam MEERJARENONDERHOUDSPLANNING Vereniging van Eigenaren Rotterdamsedijk te Rotterdam Project: VS14P15 Datum: 25 april 2014 RP VvE BEHEER Singel 100 3112 GS Schiedam Telefoon 073-851 1978 E-mail info@vsvastgoedadvies.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING MEERJARENONDERHOUDSPLANNING VvE Dapperstraat 57 - Eerste Van Swindenstraat 371-375 te Amsterdam Project: VS14P22 Datum: 9 mei 2014 Kalhorn VvE Beheer Displaystraat 23 1033 RZ Amsterdam Telefoon 020-208

Nadere informatie