Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: Voorblad Inleiding Algemene gegevens Overzicht elementen Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). 10 jaren-begroting gedetailleerd 10 jaren-begroting gecomprimeerd Kapitalisatie Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam 2 Boven/ beneden woningen Aantal eenheden 2 Adres Postcode Plaats Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Inspecteur R.v.Rossen Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon VvE Maaskade 110 A& B Dhr. R. van Geldrop Adres Merellaan 2 Postcode Plaats 055 ED Rotterdam Technisch Bouwjaar 1896 Financieel BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0% Overige Specialistisch onderzoek De kruipruimte/ BG vloer dient door schimmel deskundige te worden geinspecteerd. Niet te inspecteren onderdelen De zolder is door het aanwezige huiraad, afwekingen e.d. beperkt waargenomen. Het dak is i.v.m. veilgheid beperkt geinspecteerd. De 2e etage is op verzoek van de bewoner 110A (i.v.m. persoonklijke redenen) niet geinspecteerd. Opmerkingen T.p.v. de aanbouw (BG) is de luchtvochtigheid zeer hoog. Woon/ leef situatie is hier gezondheids- bedreigend! 1 en ander word door gebreken aan gevelafwerkingen veroorzaakt. Hoofdoorzaak licht (vermoedelijk) aan een te hoge dampdruk (vanuit de bodem). Tevens dient de ventilatie te worden verbeterd. We adviseren om een specialistisch vochtonderzoek uit te laten voeren.

4 Algemene Objectgegevens Weersgesteldheid Droog 4

5 Elementenoverzicht Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

6 Element Locatie Ehd Gevels Gevelconstructie metselwerk Betonband/lijst Gevelafwerking stucwerk Gevelafwerking voegwerk geknipt Gevelbekleding tegelwerk Gevelbekleding zinkwerk Gevelbekleding multiplex Gevelbekleding multiplex Gevelbekleding pvc Gevelbekleding volkern Gevelbekleding masoniet/ keralit Onderdorpel hardsteen Loodaansluiting kozijn Loodslabben opgaand werk Onderdorpel beton Buitenplafond hout Hemelwaterafvoer pvc Hemelwaterafvoer pvc 21,4 m2 4,06 m2 41,04 m2 4 Voorgevel 21,4 m2 2 Achtergevel 11,48 m2 Dakkapellen,49 m2 4 Achtergevel,79 m2 6,4 m2 1 Achtergevel 2e etage 1,59 m2 2,42 m2 1 Voorgevel 4,90 m2 8,80 m1 2 6,99 m1 6 2,98 m1 6,45 m1 5 10,44 m2 1 17,8 m1 2 2,60 m1 1 Balkons Balkonconstructie beton Balkon/galerij afwerking keramische tegels Balkon/galerij afwerking zink Hekwerk metaal Hekwerk hout Achtergevel 6,95 m2 1 5,29 m2 1 Voorgevel e 1,66 m2 Achtergevel,78 m1 5,69 m1 5 Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Kozijn buiten hout Kozijn buiten kunststof Kozijn buiten aluminium 4,06 m2 4 15,44 m2 4,47 m2 1 17,85 m2 6 6

7 Element Locatie Ehd Kozijn buiten puivulling multiplex Kozijn buiten puivulling volkern Entree deur hardhout Overige deuren hardhout Overige deuren hardhout Buitendeur kunststof 1,00 m2 1 5,8 m2 4 2,00 st 1 2,00 st 1 2,00 st 1 1,00 st 1 Beglazing Blankglas dubbel 57,66 m2 Daken Dakpan keramisch Vorsten keramisch Dakbedekking bitumineus Dakbedekking bitumineus Randstrook bitumineus Randstrook bitumineus Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof H.W.A. Gootbekleding zink Verholen goot zink Dakrandafwerking aluminium trim Boeiboord zachthout Boeiboord volkern 114,49 m2 4 21,22 m1 4 15,51 m2 6 15,61 m2 1 14,78 m1 4 26,5 m1 1 1,00 st 1 6,91 m2 6 2,00 st 1 9,60 m1 1 28,00 m1 9,8 m1 1 17,95 m2 6 uitbouw 4,69 m2 1 Schoorstenen Schoorsteen metselwerk Dakdakdoorvoer metaal schuin 1,00 st 5,00 st 5 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Buitenschilderwerk deur hout dekkend Buitenschilderwerk deur hout dekkend 17,95 m2 6 4,00 st 6 2,00 st 1 7

8 Element Locatie Ehd Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Buitenschilderwerk hek hout dekkend Buitenschilderwerk kozijnen Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Buitenschilderwerk stucwerk Buitenschilderwerk betonconstructie Achtergevel,79 m2,4 m2 1,69 m2 6 Achtergevel/ dakkapel 64,9 m2 6 15,44 m2 6 Plafond balkonzijde 10,44 m2 6 1,00 m2 5 Achtergevel, nu onbehandeld 41,04 m2 6 Voorgevel 4,06 m2 6 Vloeren Kruipruimte BG 6 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering oud/ onbekend Binnenriolering PVC 2 1 Diversen Herinspectie <adviesbureau> Vaste steiger Onderhoud onvoorzien

9 Bevindingen Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

10 6 Loodslabben opgaand werk Bg achtergevel en e etage voorgevel B8EW01 Afdichting, manco ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Loodstroken herstellen/ vervangen. 09 Kruipruimte BG Kruipruimte B4EM05 Ongedierte, aantasting constructieve houten onderdelen ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect De kruipruimte ligt vol met beschimmeld bouwafval, op kort termijn bouwafval verwijderen. De balklaag is in het verleden (deels) hersteld, door schimmel/ aangetaste balken zijn niet verwijderd, aangeheelde balken zijn op de lassen te kort gehouden ) onvoldoende draagkracht. T.p.v. de Lewis vloerplaten (badkamer)/ betonvloer zijn plaatselijk ernstige corrosie sporen aanwezig. Gezien de situatie adviseren we om een schimmeldeskundige het geheel te laten inspecteren/ herstellen. Kosten voor herstel/ onderzoek e.d. zijn niet inzichtelijk, opgenomen. 10

11 6 Boeiboord zachthout Achterzijde B5EC0 Hout aantastingen ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal Boeidelen/ windveren aan de achterzijde en dakkapel zijdes vertonen aangetaste, verweerde plekken. Het goed uitvoeren van het schilderwerk is niet meer mogelijk. Benoemde boeidelen dienen te worden vervangen. Kozijn buiten aluminium Achtergevel 4e, dakkapel voor en achtergevel 2e B7EW01 Afdichting, manco ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Vervangen De aluminium kozijnen zijn sterk verouderd, zijn deels niet voor exterieur doeleinden bestemd. Houten stelkozijnen zijn aangetast. Problemen met gevelaansluitingen zijn aanwezig. We adviseren met klem om de aluminium puien op kort termijn te vervangen! 11

12 6 Loodaansluiting kozijn B7EM07 Capillaire vochtopname ig 5 6 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Voedlood kozijn afwaterend maken. Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Dakkapellen B5EM01 Houtrot 20 ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Het houtwerk v/d dakkapellen vertoond houtrot, schilderwerk is zeer slecht. De aluminium pui (voorzijde) is gedateerd. We adviseren om de dakkapellen te renoveren. Gevelbekleding multiplex Achtergevel B8EW01 Afdichting, manco ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - matig effect In de woningen zijn vochtplekken (achterzijde woning) aanwezig. Deze worden voor zover inspectie mogelijk door slechte aansluitingen v/d gevelbekleding, kozijnen en gebreken loodaansluitingen veroorzaakt. Ook dient de ventilatie in de kruipruimte te worden verbeterd (volgen opgaaf worden er op kort termijn, verbeteringen uitgevoerd). Van belang is dat de gevel/ kozijn/ loodaansluitingen (welke tijdens de inspectie zijn benoemd) goed worden afgewerkt! 12

13 6 Buitenschilderwerk deur hout dekkend Achterzijde B11EM05 Afbladderen/ kale delen ig 5 6 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Schilder en kitwerk (buitenzijde glasaansluiting) op kort termijn herstellen. Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Achterzijde B11EM05 Afbladderen/ kale delen ig 5 6 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Schilderwerk boeidelen is onvoldoende. 1

14 6 Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel, nu onbehandeld B11EM05 Afbladderen/ ontbrekend ig 5 6 Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Sauswerk stucwerk bladdert af, ontbreekt. Buitenschilderwerk betonconstructie Voorgevel B11EM05 Afbladderen ig 5 6 Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Schilderwerk verwijderen, herstel lijsten uitvoeren, waarna het geheel weer kan worden geschilderd. 14

15 6 Buitenschilderwerk kozijnen Achtergevel/ dakkapel B11EM05 Afbladderen/ kale delen ig 5 6 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Schilderwerk verkeert in onvoldoende conditie. Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend B11EM05 Afbladderen ig 5 6 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal Schilderwerk uitvoeren. 8 15

16 6 Buitenschilderwerk hek hout dekkend Balkon voorgevel B11EM05 Afbladderen ig 5 6 Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Schilderwerk na vervangen houtwerk (aangetaste delen) uitvoeren. Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Plafond balkonzijde B11EM05 Afbladderen ig 5 6 Beleving & Esthetica - ernstig effect Schilderwerk herstellen 16

17 6 Dakbedekking bitumineus Dakkapellen B6EW01 Afdichting, manco ig 5 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Vervangen De dakbedekking van luifel (e etage0 verkeert in voldoende conditie. Overige dakbedekking (dakkapellen) dient op kort termijn te worden vervangen. 5 Onderdorpel beton Keuken BG/ overige achtergevel B7EW01 Afdichting, manco ig 4 5 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Waterdichtheid /afwerking verbeteren. Mosvorming verwijderen

18 5 Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Achtergevel B11EM04 Kale delen ig 4 5 Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Schilderwerk in combinatie met de kozijnen uitvoeren. Schoorsteen metselwerk Schoorsteen dakvlak rechts B8EB02 Ontbrekende dekplaat ig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Totaal 424 De beperkt waargenomen schoorsteen, heeft geen dekplaat. Per direct dekplaat aanbrengen. Dakdakdoorvoer metaal schuin Dakvlak links K2EM01 Corrosie ernstig ig 4 5 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Vervangen Dak/ rookgasdoorvoer vervangen

19 5 Hekwerk hout Voorgevel B4EM04 Houtrot aan hekwerken ig 4 5 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal Aangetaste delen vervangen. Hekwerk metaal Achtergevel B4EM04 Niet aanwezig 266 ig 4 5 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Totaal Aanbrengen 1.24 T.p.v. het balkon 4e etage (middels deur toegankelijk) ontbreekt een hekwerk/ valbeveiliging. Per direct dient hier een hekwerk te worden geplaatst! 19

20 4 Kozijn buiten hout Achtergevel 4e B7EM05 Houtrot ig 4 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Vervangen Kozijn 4e etage, dakkapelkozijnen (deels stelkozijnen) op kort termijn vervangen. De houten stelkozijnen (orginele houten kozijnen waar later kunststof/ aluminium puien in zijn geplaatst) verkeren in slechte conditie. Kozijn buiten hout B7EM05 Houtrot/ ontbrekende delen ig 4 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal Houtrot, ontbrekende delen herstellen/ aanbrrengen

21 4 Kozijn buiten puivulling volkern B7EW01 Niet goed aangebracht ig 4 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal 254 De volkern puivulling dient i.v.m. risico capillaire werking, aan de onderzijde meer ruimte te krijgen. Tevens adviseren we om i.v.m. vochtdoorslag/ schimmelvorming e.d. nader onderzoek (achter puivuling) uit te laten voeren. Gevelafwerking stucwerk Achtergevel B8SM0 Beschadiging/ losse delen/ scheurvorming Serieus 4 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - matig effect Totaal Beschadigd stucwerk herstellen, losse delen verwijderen/ herstellen

22 4 Gevelbekleding zinkwerk Dakkapellen B8EW01 Afdichting, manco ig 4 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal 278 Afwerking zinkwerk zijwangen met het de kozijnen dient op kort termijn te worden verbeterd. Randstrook bitumineus Luifel e B6SC02 Ontbrekende (onder-)delen Serieus 4 4 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Aanbrengen 225 Afwerking randstrook/ boeideelzijde, dient te worden verbeterd. We adviseren dit in combinatie met het vervangen van de boeidelen uit te voeren. Tevens dient de opstand (kozijnzijde) te worden verbeterd (volgens opgaaf bewoner, word dit in combinatie met het vervangen van het kozijn uitgevoerd). 22

23 4 Dakpan keramisch Hoofddak B6EM01 Breuk van pannen ig 4 Gebruik en bedrijfsproces - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal 559 Dakpannen zijn gebroken/ uitgezakt en liggen onregelmatig. Gebreken aan de dakpannen op kort termijn uitvoeren. Omdat de dakpan (oud hollandse pan) erg gevoelig voor wind e.d. is adviseren we om bijv. een damopen folie op het dakbeschot aan te brengen. Hier zijn geen kosten voor opgenomen! Vorsten keramisch Hoofddak B6EM01 Breuk vorsten ig 4 Gebruik en bedrijfsproces - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal 514 De nokvorsten vertonen breuk en onafgewerkte delen, per direct de vorsten vervangen en open delen aansmeren. 2

24 Gevelconstructie metselwerk Achtergevel e etage B2EC01 Losgescheurde gevelvlakken/ div. schade ig 2 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal 546 Het metselwerk vertoond div. gebreken. Uitgevallen los metselwerk en scheurvorming dienen per direct te worden hersteld. De eigenaar heeft een deel van de achtergevel (top) deels bekleed. We adviseren om de bekleding te verwijderen, herstel van het metselwerk uit te voeren, waarna het geheel bijv. met gevelisolatie kan worden bekleed. De gevelisolatie na het aanbrengen laten stuken. Kosten voor het isoleren en stuken zijn 560,00 Verholen goot zink Linker goot B5SW01 Foutief aangebracht Serieus 2 4 Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal 278 De kilgoten zijn i.v.m. veiligheid beperkt waargenomen. De linker goot staat bol (te stak aangebracht/ onvoldoende dilatatie aanwezig). Omdat het risico op scheuren van de soldeernaden aanwezig is dient dit gebrek moet worden hersteld. 24

25 Betonband/lijst Voorgevel algemeen B7EM01 Scheurvorming ig 2 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving & Esthetica - matig effect Totaal 85 De betonnen lijsten vertonen div. (lichte) scheurvormingen. We adviseren om het huidige schilderwerk totaal te verwijderen. Lijsten inspecteren, herstellen. Blankglas dubbel B7EW01 Afdichting, manco ig 2 Technische vervolgschade - ernstig effect Totaal Kitafwerking in combinatie met het schilderwerk uitvoeren

26 Gevelbekleding pvc Achtergevel 2e etage B8GB02 Subelementen manco Gering 2 5 Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Vervangen Dergelijke materialen zijn voor interieur doeleinden bestemd. We adviseren om de gevelafwerking op termijn voor bijv. volkern beplating te vervangen. Gevelbekleding tegelwerk Achtergevel B8EM01 Breuk ig 2 Technische vervolgschade - ernstig effect Beleving & Esthetica - gering effect 2041 Gebreken wandtegelwerk herstellen. T.p.v. de achtergevel ( topgevel/ 4e etage) adviseren we om het aanwezige tegelwerk te verwijderen en het geheel te laten stuken. Tegelwerk 1e etage herstellen. 26

27 Gevelbekleding masoniet/ keralit Voorgevel/ erker B8EW01 Afdichting, manco ig 2 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Hoekafwerking verbeteren. Balkon/galerij afwerking zink Voorgevel e B6GA0 Veroudering materiaal 109 Gering 2 5 Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Vervangen Op termijn dient het zinkwerk te worden vervangen. Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Achtergevel B11EM04 Kale delen 202 ig 2 Toename klachtenonderhoud - matig effect Schilderwerk in combinatie met kozijn/ deuren uitvoeren. 2 Onderdorpel hardsteen Voorzijde B7EW02 Breuk 205 ig 1 2 Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect Totaal Dorpel met breuk repareren

28 2 Gevelafwerking voegwerk geknipt Voorgevel B8SM0 Beschadiging Serieus 2 2 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Totaal Roestende delen verwijderen, beschadigd voegwerk vervangen. 472 Hemelwaterafvoer pvc Achtergevel K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur Gering Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect 202 Totaal Vervangen 175 Op termijn de HWA vervangen. T.p.v. de e etage (topgevel achter) dient de aansluiting HWA> goot te worden verbeterd! Kosten hiervoor zijn in deze post opgenomen. 28

29 2 Binnenriolering oud/ onbekend Kruipruimte K5GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur Gering Veiligheid & Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Toename klachtenonderhoud - ernstig effect Riool inspectie De oude riolering is nog in gebruik. Aansluiting van de inmiddels vervangen riolering met oud is amateuristisch uitgevoerd. Risico op lekkage is aanwezig. Er is geen uitspraak over de conditie van de oude riolering mogelijk. Nader riool inspectie is wenselijk. Rekening houden met het op termijn vervangen van de riolering. Kosten voor rioolinspectie en herstel aansluiting zijn niet opgenomen. 1 Balkonconstructie beton Achtergevel/ voorgevel B4GA01 onderzoek uitgevoerd Gering Veiligheid & Gezondheid - matig effect De balkons zijn door de aanwezige afwerkingen niet geïnspecteerd. 29

30 1 Gootbekleding zink Voorgevel/ dakzijde B5GA01 Gering bijzonderheden. 205 Boeiboord volkern B5GA01 Gering bijzonderheden

31 1 Kozijn buiten kunststof Algemeen B7GB02 Gering bijzonderheden Entree deur hardhout Voorgevel entree B7GB02 Gering bijzonderheden

32 1 Overige deuren hardhout Balkon/ achtergevel B7GB02 Gering bijzonderheden Buitendeur kunststof Balkon voorgevel B7GB01 Gering bijzonderheden. Overige deuren hardhout B7GA Gering bijzonderheden

33 1 Kozijn buiten puivulling multiplex Achtergevel keukenkozijnen B7GA02 Gering bijzonderheden. Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 B5GB Gering bijzonderheden. Gevelbekleding volkern B8GB Gering Voor zover zichtbaar zijn er geen bijzonderheden. Gevelbekleding multiplex B8GB Gering zichtbare bijzonderheden. In verband met het sterk verhoogde vochtpercentage (aanbouw zijde binnen) rekening houden met achterliggende aantastingen! Nader onderzoek gewenst!

34 1 Balkon/galerij afwerking keramische tegels Achtergevel e etage B6GA02 Niet zichtbaar Gering Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Technische vervolgschade - ernstig effect Herstel randstrook/ gevel aansluiting 2041 De bovenzijde van de balkonvloer zijn keramische tegels aangebracht. Hierdoor is het vloeroppervlak (betonvloer) niet zichtbaar. De tegelvloer geeft een risico op vochtindringing van de betonplaat, welke niet zichtbaar is. Aan de buitenzijde ontbreekt een goede afdichting (vloer> buitengevel). Opmerking; de constructie opbouw van de vloeren is door de afwerking niet zichtbaar, mogelijke gebreken zijn niet waargenomen. Buitenplafond hout Achtergevel balkon/ voor erker B10GA02 Gering bijzonderheden

35 1 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout B11GA05 Gering bijzonderheden. Buitenschilderwerk deur hout dekkend B11GA Gering bijzonderheden. Dakbedekking bitumineus B6GA Gering bijzonderheden

36 1 Randstrook bitumineus B6GA0 Gering De randstroken v/d aanbouw verkeren in voldoende conditie. T.p.v. de buren aanbouw zijn gebreken aan de randstroken aanwezig, welke op termijn voor problemen (lekkage) kan veroorzaken. We adviseren om dit door de buren te laten herstellen. Dakrandafwerking aluminium trim B6GA02 Gering bijzonderheden

37 1 Hemelwaterafvoer pvc K5GA02 Gering bijzonderheden. 205 H.W.A. B5GA01 Gering bijzonderheden. Binnenriolering PVC Kruipruimte K5GB01 Ophanging onvoldoende 202 Gering 1 1 Technische vervolgschade - matig effect Bevestiging verbeteren De ophanging van de riolering dient te worden verbeterd. Voor zover zichtbaar is de riolering (deels) vervangen. Standleidingen zijn niet waargenomen, hier is dus niet bekend of deze ook zijn vervangen. Nader inspectie (of deze zijn vervangen) is op termijn wenselijk. 7

38 1 Vaste steiger Algemeen Gering Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Plaatsen/ reserveren steigerkosten. Onderhoud onvoorzien Algemeen Reservering Gering Reservering Reservering onvoorziene kosten. Herinspectie <adviesbureau> Exterieur Herinspectie Gering Herinspectie Reservering herinspectie Totaal object

39 Jaarplan Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

40 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd 01 Gevels Gevelconstructie metselwerk Betonband/lijst Gevelafwerking stucwerk Gevelafwerking voegwerk geknipt Voorgevel Gevelbekleding zinkwerk Dakkapellen Gevelbekleding multiplex Achtergevel Gevelbekleding pvc Achtergevel 2e etage Gevelbekleding pvc Achtergevel 2e etage Gevelbekleding masoniet/ keralit Voorgevel Gevelbekleding masoniet/ keralit Voorgevel Onderdorpel hardsteen Loodaansluiting kozijn Loodslabben opgaand werk Onderdorpel beton Losgescheurde gevelvlakken/ div. schade Scheurvorming Beschadiging/ losse delen/ scheurvorming Beschadiging Afdichting, manco Afdichting, manco Vervangen Subelementen manco Vervangen PVC gevelbekleding voor volkern Afdichting, manco Reinigen gevelbekleding Breuk Capillaire vochtopname Afdichting, manco Afdichting, manco 1,59 m2 4,90 m Balkons Balkonconstructie beton Achtergevel Hekwerk metaal Achtergevel Hekwerk hout onderzoek uitgevoerd Aanbrengen Niet aanwezig Houtrot aan hekwerken Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Kozijn buiten hout Kozijn buiten kunststof Vervangen Houtrot Houtrot/ ontbrekende delen Reinigen kozijn kunststof,47 m Kozijn buiten aluminium Kozijn buiten aluminium Vervangen Afdichting, manco Reinigen kozijn aluminium 17,85 m

41 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd Kozijn buiten puivulling volkern Niet goed aangebracht Beglazing Blankglas dubbel Afdichting, manco Daken Dakpan keramisch Vorsten keramisch Dakbedekking bitumineus Dakbedekking bitumineus Breuk van pannen Breuk vorsten Vervangen Afdichting, manco Vervangen dakbedekking APP 15,51 m Randstrook bitumineus Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Aanbrengen Ontbrekende (onder-)delen Houtrot Vervangen dakkapel kozijnwerk hout (stelkozijn) 6,91 m Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Vervangen kozijn aluminium/ kunststof incl. glas 4,84 m2.7 Gootbekleding zink Reinigen goot zink 9,60 m1 4 Verholen goot zink Verholen goot zink Boeiboord zachthout Foutief aangebracht Reinigen verholen goot zink 8 jaar oud Hout aantastingen 28,00 m Schoorstenen Schoorsteen metselwerk Dakdakdoorvoer metaal schuin Ontbrekende dekplaat Vervangen Corrosie ernstig Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Afbladderen/ kale delen Schilderwerk boeiboord hout dekkend (2,5 beurt) 17,95 m2 687 Buitenschilderwerk deur hout dekkend Buitenschilderwerk deur hout dekkend Afbladderen/ kale delen Schilderwerk deur hout dekkend (2,5 beurt) 4,00 st 06 Buitenschilderwerk deur hout dekkend Schilderwerk deur hout dekkend (1,5 beurt) 2,00 st 97 41

42 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Achtergevel Buitenschilderwerk gevelbekleding hout Buitenschilderwerk hek hout dekkend Buitenschilderwerk hek hout dekkend Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (1,5 beurt) Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (1,5 beurt) Afbladderen Groot schilderwerk hek hout dekkend,79 m2,4 m2,69 m Buitenschilderwerk kozijnen Achtergevel/ dakkapel Buitenschilderwerk kozijnen Achtergevel/ dakkapel Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Plafond balkonzijde Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Plafond balkonzijde Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend Afbladderen/ kale delen Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Afbladderen Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Afbladderen Klein schilderwerk plafond hout dekkend Kale delen Schilderwerk puivulling hout dekkend 64,9 m2 15,44 m2 10,44 m2 1,00 m Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel, nu onbehandeld Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel, nu onbehandeld Buitenschilderwerk betonconstructie Voorgevel Buitenschilderwerk betonconstructie Voorgevel Afbladderen/ ontbrekend Groot schilderwerk stucwerk Afbladderen Groot schilderwerk steenachtig 41,04 m2 4,06 m Vloeren Kruipruimte BG Ongedierte, aantasting constructieve houten onderdelen 4 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering oud/ onbekend Binnenriolering PVC Riool inspectie Verval tussen 50%-75% van de levensduur Bevestiging verbeteren Ophanging onvoldoende 61 Diversen Vaste steiger Vaste steiger Vaste steiger (stelpost) vraag offerte aan

43 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd Onderhoud onvoorzien Onderhoud onvoorzien Reservering Reservering Onderhoud onvoorzien 414 Totaal object

44 Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

45 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 01 Gevels Gevelconstructie metselwerk Losgescheurde gevelvlakken/ div. schade 545,71 Hydrofoberen / impregneren 21,4 m ,60 metselwerk Reinigen metselwerk 21,4 m ,26 Loodslabben opgaand werk Afdichting, manco 08, Vervangen loodslabben opgaand werk Betonband/lijst 2,98 m ,58 Scheurvorming 84,90 Vervangen beton banden/ lijsten 4,06 m ,55 Onderdorpel hardsteen Breuk 157,0 Vervangen onderdorpel natuursteen 8,80 m ,28 Onderdorpel beton Afdichting, manco 204,49 Aanbrengen onderdorpel betonsteen,45 m , Loodaansluiting kozijn Capillaire vochtopname 229,90 Vervangen loodaansluiting kozijnen 6,99 pst ,51 Gevelafwerking stucwerk Beschadiging/ losse delen/ 784,40 scheurvorming Vervangen stucwerk 41,04 m , Gevelafwerking voegwerk geknipt Voorgevel Beschadiging 471,

46 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen voegwerk geknipt 21,4 m ,7 Gevelbekleding volkern 2059,00 Vervangen gevelbekleding volkern 2,42 m ,42 Reinigen gevelbekleding volkern 2,42 m , Gevelbekleding multiplex 205,00 Vervangen gevelbekleding multiplex 10 jaar garant Gevelbekleding pvc Achtergevel 2e etage,4 m ,6 Vervangen Subelementen manco,00 Vervangen PVC gevelbekleding voor 1,59 m2 48 2,42 volkern Reinigen gevelbekleding volkern 1,59 m , Gevelbekleding tegelwerk Achtergevel Breuk 2041,00 Vervangen gevelbekleding tegelwerk 11,48 m ,76 Gevelbekleding zinkwerk Dakkapellen Afdichting, manco 278,0 Vervangen gevelbekleding metaal,49 m , Gevelbekleding masoniet/ keralit Voorgevel Afdichting, manco 108,90 Vervangen gevelbekleding 4,90 m ,42 Reinigen gevelbekleding 4,90 m2 6 6, Gevelbekleding multiplex Achtergevel Afdichting, manco,00 Vervangen gevelbekleding multiplex 10 jaar garant,79 m ,6 46

47 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Buitenplafond hout 2041,00 Vervangen buitenplafond hout 10,44 m ,0 Hemelwaterafvoer pvc 205,00 Vervangen hemelwaterafvoer pvc 2,60 m ,6 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen Verval tussen 50%-75% van ,45 de levensduur Vervangen hemelwaterafvoer pvc 17,8 m , Balkons Balkonconstructie beton Achtergevel onderzoek uitgevoerd,00 Vervangen betonnen balkonconstructie Balkon/galerij afwerking zink Voorgevel e 6,95 m ,02 Vervangen Veroudering materiaal 202,00 Vervangen dakbedekking zink 1,66 m ,85 Balkon/galerij afwerking keramische tegels Herstel randstrook/ gevel aansluiting Niet zichtbaar 2041,00 Vervangen tegels balkon 5,29 m , Hekwerk hout Houtrot aan hekwerken 266,20 Vervangen hekwerk hout,69 m , Hekwerk metaal Achtergevel Aanbrengen Niet aanwezig 1.24,

48 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen hekwerk metaal,78 m , Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Vervangen Houtrot 2.64,85 Vervangen kozijn 4,06 m ,91 Kozijn buiten kunststof 2041,00 Vervangen kozijn kunststof inclusief,47 m ,74 beglazing Reinigen kozijn kunststof,47 m2 6 1,49 Kozijn buiten aluminium Vervangen Afdichting, manco 8.618,8 Vervangen kozijn aluminium incl. 17,85 m ,86 glas Reinigen kozijn aluminium 17,85 m2 6 6, Kozijn buiten hout Houtrot/ ontbrekende delen 50,90 Vervangen blankglas dubbel Hr 6,52 m ,17 Vervangen kozijn 15,44 m ,91 Entree deur hardhout 2041, Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen Overige deuren hardhout 2,00 st ,5 2041,00 Vervangen buitendeur hardhout 2,00 st ,26 Buitendeur kunststof 48

49 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 2041,00 Vervangen buitendeur kunststof 1,00 st ,4 Overige deuren hardhout 2059,00 Vervangen buitendeur hardhout 2,00 st ,26 Kozijn buiten puivulling multiplex 2041,00 Vervangen puivulling multiplex 1,00 m ,98 Kozijn buiten puivulling volkern Niet goed aangebracht 254,10 Vervangen puivulling volkern 5,8 m , Beglazing Blankglas dubbel Afdichting, manco 216,59 Vervangen blankglas dubbel Hr 57,66 m , Daken Verholen goot zink Foutief aangebracht 278, Vervangen verholen goot zink 28,00 m ,59 Reinigen verholen goot zink 8 jaar oud 28,00 m1 1 5, Gootbekleding zink 205,00 49

50 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen gootbekleding zink 9,60 m ,94 Reinigen goot zink 9,60 m1 1 4, Boeiboord zachthout Hout aantastingen 1.795, Vervangen boeiboord zachthout 17,95 m ,00 Boeiboord volkern uitbouw 2059,00 Vervangen boeiboord volkern 4,69 m ,18 Reinigen boeiboord volkern 4,69 m ,55 Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Houtrot, Vervangen dakkapel kozijnwerk hout (stelkozijn) Vervangen kozijn aluminium/ kunststof incl. glas Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 6,91 m2 0 4,84 m ,65 689, ,00 Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakbedekking bitumineus 1,00 st , ,00 Vervangen dakbedekking 15,61 m ,41 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking Randstrook bitumineus 15,61 m , ,00 Vervangen randstrook bitumineus 26,5 m , Dakrandafwerking aluminium trim 202,00 50

51 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen daktrim aluminium 9,8 m , Dakbedekking bitumineus Vervangen Afdichting, manco,00 Vervangen dakbedekking APP 15,51 m , Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP Randstrook bitumineus 15,51 m ,62 Aanbrengen Ontbrekende (onder-)delen 225,06 Vervangen randstrook bitumineus 14,78 m ,42 Dakpan keramisch Breuk van pannen 559, Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten Vorsten keramisch 114,49 m ,06 Breuk vorsten 514, Vervangen vorsten keramisch+aansmeren H.W.A. 21,22 m ,27 202,00 Vervangen H.W.A. rooster aluminium 2,00 st , Schoorstenen Schoorsteen metselwerk Ontbrekende dekplaat 42,50 Vervangen schoorsteen compleet 1,00 st ,87 Vervangen voegwerk schoorsteen 1,00 st ,2 Dakdakdoorvoer metaal schuin Vervangen Corrosie ernstig 52,

52 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Vervangen rookgasafvoer metaal schuin,00 st , Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk deur hout dekkend Afbladderen/ kale delen,00 Schilderwerk deur hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk deur hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend 4,00 st 12 4,00 st ,48 48,62 Kale delen,00 Schilderwerk puivulling hout dekkend Buitenschilderwerk gevelbekleding hout 1,00 m2 6 7,18 205,00 Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk deur hout dekkend,4 m ,4 m2 6 8,26 26, ,00 Schilderwerk deur hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk deur hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk gevelbekleding Achtergevel hout 2,00 st ,00 st 6 76,48 48,62 Kale delen 205, Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk gevelbekleding hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend,79 m ,79 m2 6 8,26 26,

53 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Afbladderen/ kale delen,00 Schilderwerk boeiboord hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk boeiboord hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel, nu onbehandeld 17,95 m ,95 m ,26 26,55 Afbladderen/ ontbrekend,00 Groot schilderwerk stucwerk 41,04 m , Buitenschilderwerk betonconstructie Voorgevel Afbladderen,00 Groot schilderwerk steenachtig 4,06 m , Buitenschilderwerk kozijnen Achtergevel/ dakkapel Afbladderen/ kale delen,00 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 64,9 m ,9 m ,26 26,55 Afbladderen 82,55 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk hek hout dekkend 15,44 m ,44 m ,26 26,55 Afbladderen,00 Groot schilderwerk hek hout,69 m2 12 8,26 dekkend Klein schilderwerk hek hout dekkend,69 m ,55 Buitenschilderwerk plafond hout dekkend Plafond balkonzijde Afbladderen, Groot schilderwerk plafond hout dekkend 10,44 m ,

54 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Klein schilderwerk plafond hout dekkend 10,44 m2 6 26, Vloeren Kruipruimte BG Ongedierte, aantasting,00 constructieve houten onderdelen 4 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering PVC Bevestiging verbeteren Ophanging onvoldoende,00 Vervangen binnenriolering pvc ,67 Binnenriolering oud/ onbekend Riool inspectie Verval tussen 50%-75% van,00 de levensduur Vervangen binneriolering ijzer > pvc , Diversen Vaste steiger,00 Vaste steiger (stelpost) vraag offerte aan , Onderhoud onvoorzien Reservering Reservering,00 Onderhoud onvoorzien 1 414, Herinspectie <adviesbureau> Herinspectie Herinspectie 2019,00 54

55 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Herinspectie <adviesbureau> , Totaal object

56 Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen) Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

57 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Balkons Buitenkozijnen Beglazing Daken Schoorstenen Buitenschilderwerk Vloeren 4 Vuilafvoervoorziening Diversen Totaal object

58 Kapitalisatie 15 - Jaren Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

59 Jaar Onkosten Reservering Saldo

60 Jaar Onkosten Reservering Saldo 60

61 Planning 10 - Jaren Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B 071 NJ Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

62 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Gevels 2110 Gevelconstructie metselwerk Hydrofoberen / impregneren metselwerk Reinigen metselwerk Losgescheurde gevelvlakken/ div. schade 21,4 m ,4 m Loodslabben opgaand werk Afdichting, manco 120 Vervangen loodslabben opgaand werk Betonband/lijst 2,98 m Vervangen beton banden/ lijsten Scheurvorming 4,06 m Onderdorpel hardsteen Vervangen onderdorpel natuursteen Breuk 8,80 m Onderdorpel beton Aanbrengen onderdorpel betonsteen Afdichting, manco,45 m Loodaansluiting kozijn Vervangen loodaansluiting kozijnen Capillaire vochtopname 6,99 pst Gevelafwerking stucwerk Vervangen stucwerk Beschadiging/ losse delen/ scheurvorming 41,04 m Gevelafwerking voegwerk geknipt Voorgevel Beschadiging 62

63 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Vervangen voegwerk geknipt 21,4 m Gevelbekleding volkern Vervangen gevelbekleding volkern Reinigen gevelbekleding volkern ,42 m ,42 m Gevelbekleding multiplex Vervangen gevelbekleding multiplex 10 jaar garant Gevelbekleding pvc Achtergevel 2e etage,4 m Vervangen Subelementen manco Vervangen PVC gevelbekleding voor volkern Reinigen gevelbekleding volkern 1,59 m2 48 1,59 m Gevelbekleding tegelwerk Achtergevel Breuk 2041 Vervangen gevelbekleding tegelwerk 11,48 m Gevelbekleding zinkwerk Dakkapellen Afdichting, manco Vervangen gevelbekleding metaal,49 m Gevelbekleding masoniet/ keralit Voorgevel Afdichting, manco Vervangen gevelbekleding 4,90 m Reinigen gevelbekleding 4,90 m Gevelbekleding multiplex Achtergevel Afdichting, manco Vervangen gevelbekleding multiplex 10 jaar garant,79 m

64 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Buitenplafond hout Vervangen buitenplafond hout ,44 m Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc 205 2,60 m Hemelwaterafvoer pvc Vervangen Vervangen hemelwaterafvoer pvc 02 Balkons Verval tussen 50%-75% van de levensduur ,8 m Balkonconstructie beton Achtergevel onderzoek uitgevoerd 420 Vervangen betonnen balkonconstructie Balkon/galerij afwerking zink Voorgevel e 6,95 m Vervangen Veroudering materiaal 202 Vervangen dakbedekking zink 1,66 m Balkon/galerij afwerking keramische tegels Herstel randstrook/ gevel aansluiting Niet zichtbaar 2041 Vervangen tegels balkon 5,29 m Hekwerk hout Houtrot aan hekwerken Vervangen hekwerk hout,69 m Hekwerk metaal Achtergevel Aanbrengen Niet aanwezig Vervangen hekwerk metaal,78 m

65 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Buitenkozijnen 120 Kozijn buiten hout Vervangen Vervangen kozijn Houtrot 4,06 m Kozijn buiten kunststof Vervangen kozijn kunststof inclusief beglazing Reinigen kozijn kunststof 2041,47 m ,47 m Kozijn buiten aluminium Vervangen Vervangen kozijn aluminium incl. glas Reinigen kozijn aluminium Afdichting, manco 17,85 m ,85 m Kozijn buiten hout Vervangen blankglas dubbel Hr Vervangen kozijn Houtrot/ ontbrekende delen 6,52 m ,44 m Entree deur hardhout Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen Overige deuren hardhout 2,00 st Vervangen buitendeur hardhout ,00 st Buitendeur kunststof Vervangen buitendeur kunststof ,00 st

66 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Overige deuren hardhout Vervangen buitendeur hardhout ,00 st Kozijn buiten puivulling multiplex Vervangen puivulling multiplex ,00 m Kozijn buiten puivulling volkern Vervangen puivulling volkern 04 Beglazing Niet goed aangebracht 5,8 m Blankglas dubbel Vervangen blankglas dubbel Hr 05 Daken Afdichting, manco 57,66 m Verholen goot zink Vervangen verholen goot zink Reinigen verholen goot zink Foutief aangebracht 8 jaar oud 28,00 m ,00 m Gootbekleding zink Vervangen gootbekleding zink Reinigen goot zink 205 9,60 m ,60 m Boeiboord zachthout Vervangen boeiboord zachthout Hout aantastingen 17,95 m

67 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Boeiboord volkern uitbouw 2059 Vervangen boeiboord volkern 4,69 m Reinigen boeiboord volkern 4,69 m Dakkapel kozijnwerk hout/ aluminium/ kunststof Houtrot 721 Vervangen dakkapel kozijnwerk hout (stelkozijn) Vervangen kozijn aluminium/ kunststof incl. glas Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 6,91 m2 0 4,84 m Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakbedekking bitumineus 1,00 st Vervangen dakbedekking 15,61 m Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking Randstrook bitumineus 15,61 m Vervangen randstrook bitumineus 26,5 m Dakrandafwerking aluminium trim 202 Vervangen daktrim aluminium 9,8 m Dakbedekking bitumineus Vervangen Afdichting, manco Vervangen dakbedekking APP 15,51 m2 40 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP 15,51 m

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam vivaldistraat 23 2901 HD Capelle aan den IJssel tel. 010-2237132 mob. 06-42669526 mteenstra@teenstra-bouwkunde.nl www.teenstra-bouwkunde.nl MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-03-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324

Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Kerktoren Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324 Meerjaren onderhoudsplan ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat 6 Kruiningen Toelichting bij het Bouwkundig Rapport Toelichting bij het Bouwkundig

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie