Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht

2 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt het onderhoud pas uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud aangegeven terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering bepaald. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het object en de installaties. Uitgangspunten: In de MJOP is opgenomen: alle bouwkundige elementen aan de gevels en daken en de gebouwgebonden installaties en wettelijke keuringen, alsmede eventuele op het terrein aanwezige opstallen. Tevens worden afwerkingen en voorzieningen aan de binnenwanden, plafonds en vloeren, sanitair en keukeninrichting opgenomen. Terreinverharding en losse terreindecoraties worden niet in de MJOP verwerkt. Het MJOP is gebaseerd op visuele inspecties van de elementen conform NEN2767. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Rapport: De opbouw van het rapport is als volgt: 1. Inleiding 2. Objectgegevens o Algemene objectgegevens o Fotoblad o Tekening gevels/plattegronden 3. Elementenoverzicht met conditie o Onderbouwing conditiescore 4. Meerjaren onderhoudsplan o 1- jarenplan ingedikt o 1-jarenplan gedetailleerd 5. Kapitalisatie 2 jaren 6. Bijlagen o Fotorapportage NEN2767 conditiemeting o Uittrekstaat Alle getoonde bedragen zijn exclusief BTW. In het meerjaren onderhoudsplan is geen rekening gehouden met een jaarlijkse indexering. Bij de kapitalisatie is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 2,5% Bron cijfers: fa Plandatis BV Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

3 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 2. Object gegevens - Algemene objectgegevens - Fotoblad - Tekeningen gevels/ plattegronden Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

4 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht Fotoblad Voorgevel Voorgevel links Voorgevel Rechter zijgevel Buitendeur Dak Inrichting voormalige bar Inrichting Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

5 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 3. Overzichten elementen en condities - Onderbouwing conditiescore NEN2767 Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

6 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 4. Meerjaren onderhoudsplan 1 jaren - 1- jarenplan ingedikt - 1-jarenplan gedetailleerd Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

7 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 5. Kapitalisatie 2 jaren Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

8 Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 6. Bijlagen - Fotobijlage NEN2767 conditiemeting - Werkomschrijvingen Het Bouw Collectief B.V. Postbus 2227, 38 CE, Amersfoort, T ,

9 Conditiemeting/bevindingen 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren Alle prijzen zijn exclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 procent.

10 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 6 Gevelbekleding asbestcement Foutieve materiaalkeuze NL/Sfb: 4112 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect, m1 Gootbekleding zink Binnenopstand te laag NL/Sfb: 4716 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 5 Conditie 6 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - gering effect, m1 Vloerafwerking verblijfs/verkeersruimten Slijtage tot op rug/drager NL/Sfb: 4322 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - matig effect 254, m1 Groepenkast/electra infra Blootliggende electradraden NL/Sfb: 6121 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect, pst Bevindingen

11 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 5 Dakbedekking kunststof+ ballast Scheurvorming NL/Sfb: 4711 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 4 Conditie 5 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Dakrandafwerking hout Defecte bevestiging beplating NL/Sfb: 4715 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 4 Conditie 5 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Loodslab/loket dak Aansluiting ontbreekt NL/Sfb: 4712 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 4 Conditie 5 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, st Binnendeuren hout stomp Mechanische beschadigingen NL/Sfb: 323 Serieus 3 5 5, st Bevindingen

12 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: Keukeninrichting 5 Verouderde keukeninrichting NL/Sfb: 8311 Serieus 3 5 5, pst Lichtstraat (draad)glas Verbrossing van het materiaal NL/Sfb: 3721 Ernst Ernstig Intensiteit 2 Omvang 5 Conditie 5 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, st Conditie: 4 Gevelbekleding houten rabatdelen Houtrot NL/Sfb: 4112 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 3 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, st Bevindingen

13 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 4 Hemelwaterafvoer pvc Leidingbreuk NL/Sfb: 5212 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 3 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, pst Hang en sluitwerk buitenramen/deuren Vastzittende/niet bruikbare ramen NL/Sfb: 312 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, st Kozijn buiten hout Houtrot NL/Sfb: 3111 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 3 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Buitendeuren Houtrot NL/Sfb: 3131 Ernst Ernstig Intensiteit 3 Omvang 3 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, st Bevindingen

14 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 4 Dakbedekking kunststof+ ballast Reparatiestukken NL/Sfb: 4711 Ernst Gering Intensiteit 3 Omvang 5 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Dakvenster Verbrossing van het materiaal NL/Sfb: 3727 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - gering effect, st Dakrand/ geveldekker korrelbeton Raparatiestukken/lekkagesporen NL/Sfb: 2716 Ernst Serieus Intensiteit 3 Omvang 4 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, m2 Buiten schilderwerk hout dekkend m2 Onthechting van de ondergrond NL/Sfb: 4631 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Bevindingen

15 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 4 Buiten schilderwerk metaal vm radiocentrale Krijten/afpoedering NL/Sfb: 4621 Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect 9, m2 Binnenwanden Slechte detaillering NL/Sfb: 2211 Serieus 3 4 4, m2 Plafonds verschilllende materialen Ontbrekende delen NL/Sfb: 4521 Ernstig 3 3 4, m2 Afwerking stucwerk wanden/plafonds Afzanding/verlies samenhang NL/Sfb: 4521 Ernst Ernstig Intensiteit 2 Omvang 4 Conditie 4 Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - matig effect, m2 Bevindingen

16 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 4 Binnenkozijnen hout Mechanische beschadigingen NL/Sfb: 3211 Serieus 2 5 4, st Binnen schilderwerk diversen hout dekkend Slijtage/onthechting/mechanische beschadigingen NL/Sfb: 4622 Serieus 2 5 4, m2 Binnen schilderwerk stucwerk wanden/plafonds Onthecht raken van de ondergrond NL/Sfb: 4622 Ernstig 3 3 4, m2 Gaskachel algehele veroudering NL/Sfb: 5111 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - matig effect, st Bevindingen

17 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 4 Mechanische ventilatie-unit Corrosie NL/Sfb: 5731Z91 Ernstig Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, st Sanitaire inrichting douche Verouderde inrichting NL/Sfb: 741 Gering 3 5 4, st Sanitaire inrichting toilet verouderde inrichting NL/Sfb: 741 Gering 3 5 4, st Bevindingen

18 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 3 Gevelconstructie metselwerk Vervuiling, mos-en alggroei NL/Sfb: 2111 Gering 2 5 3, m2 Vergaarbak zink Verwering coating/verkleuring NL/Sfb: 521 Ernst Intensiteit Omvang Conditie Gering 2 5 3, m1 Hemelwaterafvoer gegalvaniseerd staal Verwering coating/verkleuring NL/Sfb: 5212 Gering Esthetica & Techniek - matig effect, m1 Kozijn buiten hout Openstaande houtverbindingen NL/Sfb: 3111 Serieus Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, st Bevindingen

19 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 3 Kozijn buiten staal Verweerde provielen/veroudering NL/Sfb: 3111 Serieus Veiligheid & Gezondheid - matig effect Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m1 Dakbedekking bitumen Verwering/erosie/barst-en craquelé NL/Sfb: 4711 Serieus Veiligheid & Gezondheid - gering effect Functionaliteit & Kosten - matig effect, m2 Dakbedekking bitumen Vervuiling,mos-, alg- en plantengroei NL/Sfb: 4711 Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect, m2 Buiten schilderwerk hout dekkend m2 Erosie/veroudering/verwering/oxidatie NL/Sfb: 4631 Serieus Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m2 Bevindingen

20 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 3 Plafonds verschilllende materialen Vochtkringen en-plekken NL/Sfb: 4521 Gering Veiligheid & Gezondheid - matig effect, m2 Sanitaire inrichting toilet Vervuiling,bekladding NL/Sfb: 741 Gering Veiligheid & Gezondheid - matig effect, st Sanitaire inrichting douche Vervuiling,bekladding NL/Sfb: 741 Gering Veiligheid & Gezondheid - ernstig effect, st Groenvoorziening Boom/wortels tegen object NL/Sfb: 942 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect, m1 Bevindingen

21 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: 2 Gevelconstructie metselwerk Ontbrekende gevelstenen NL/Sfb: 2111 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, m2 Gevelafwerking voegwerk platvol Scheurvorming NL/Sfb: 2111 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, m1 Gevelafwerking voegwerk verdiept Verzand/uitgespoeld voegwerk NL/Sfb: 2111 Ernstig Functionaliteit & Kosten - ernstig effect Esthetica & Techniek - matig effect, m2 Raamdorpel/latei korrelbeton Oppervlakte-erosie en oppervlakteaanhechting NL/Sfb: 3151 Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect Esthetica & Techniek - matig effect, m2 Bevindingen

22 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Conditie: Entreedeur 2 Krimp- en windscheuren/verwering NL/Sfb: 3131 Serieus Esthetica & Techniek - matig effect, st Binnenwanden consctructief Bekladding/vervuiling NL/Sfb: 2211 Gering 1 5 2, m2 object BTW inclusief BTW Bevindingen

23 Overzicht 1-jarenplan (Gedetailleerd) 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW

24 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Gevels Gevelconstructie metselwerk Reinigen metselwerk 19,36 m Gevelconstructie metselwerk Reinigen metselwerk 184,68 m Gevelbekleding asbestcement Afvoeren (vermoedelijk) asbestcement golfplaten/aanbrengen houten rabbatdelen gevel Gevelbekleding houten rabatdelen 22,75 m Aanbrengen isolatie gevels buitenzijde 7,86 m Vervangen gevelbekleding rabbatdelen 7,86 m Raamdorpel/latei korrelbeton Post herstel incidenteel raamdorpel/latei korrelbeton 1, pst Voormalige antenne voorgevel Plaatsen 2x entenne vm radiostation? 2, pst 211 Vergaarbak zink Vervangen vergaarbak lood 2, st Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc 15, m Hemelwaterafvoer gegalvaniseerd staal Vervangen hemelwaterafvoer pvc voor zink 8,8 m Buitenkozijnen Hang en sluitwerk buitenramen/deuren Onderhoud hang en sluitwerk ramen en deuren 16, st Kozijn buiten hout Vervangen kozijn hout 6,16 m Overzicht 1-jarenplan

25 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Kozijn buiten staal Vervangen blankglas enkel 8,8 m Buitendeuren Vervangen buitendeur 3, st Entreedeur Groot onderhoud entreedeur. 1, st Daken Dakconstructie totaal Post reparatie onvoorzien 1, pst Dakconstructie totaal Post reparatie onvoorzien 1, pst Dakbedekking bitumen aanbrengen isolatielaag 147,56 m Vervangen dakbedekking bitumen 147,56 m Reinigen dakbedekking/ inspectie op gebreken 147,56 m Dakbedekking kunststof+ ballast Vervangen dakbedekking 134,26 m Reinigen/opharken grind/onderhoud dak 134,26 m Vervangen grind 134,26 m Dakvenster Vervangen dakvensters 2, st Lichtstraat (draad)glas Vervangen lichtstraat 8, m Gootbekleding zink Vervangen gootbekleding zink 9,8 m Reinigen goot zink 9,8 m Overzicht 1-jarenplan

26 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Dakrand/ geveldekker korrelbeton Herstellen/behandelen gevelafdekking beton 66, m Dakrandafwerking hout Vervangen dakrandafwerking hout 34,8 m Loodslab/loket dak Vervangen loodslabben/loket hellend dak 13,7 m Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk hout dekkend m2 1 post houtrotherstel 1, pst Groot schilderwerk hout dekkend 99,56 m Klein schilderwerk hout dekkend 99,56 m Buiten schilderwerk metaal vm radiocentrale Groot schilderwerk metaal 8,8 m Klein schilderwerk metaal 8,8 m Binnenwanden Binnenwanden Plaatsen van diverse binnenwanden. 12, m Slopen van diverse houten binnenwanden 12, m Binnenwanden consctructief Herstel latei/betonrot. Zie oa keukenraam. Mogelijk nader onderzoek nodig 1, pst Overzicht 1-jarenplan

27 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Vloeren Vloerconstructie hout bgg Post onvoorzien houten vloeren 1, pst Vloerconstructie steen bgg post onvoorzien vloer bgg 1, pst Vloerafwerking verblijfs/verkeersruimten Aanbrengen vloerafwerking 253,61 m Plafonds Plafonds verschilllende materialen Vervangen plafond binnen voor 2x gipsplaat 257,61 m Afwerking stucwerk wanden/plafonds Stucwerk plafonds en binnenwanden aanbrengen 853,32 m Binnenkozijnen Binnendeuren hout stomp Aanbrengen/Vervangen stompe binnendeur 15, st Onderhoud hang en sluitwerk binnendeuren 15, st Binnenkozijnen hout Vervangen/herstellen/aanbrengen kozijnen 23,1 m Overzicht 1-jarenplan

28 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Inrichting Keukeninrichting Vervangen keukeninrichting compleet 1, pst Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk diversen hout dekkend Groot binnenschilderwerk hout dekkend 144,41 m Binnen schilderwerk stucwerk wanden/plafonds Groot schilderwerk stucwerk wanden/plafonds 853,32 m Klimaatinstallaties Gaskachel Vervangen gaskachel 1, st Contract gaskachel 1, st C.V.-ketel combi Plaatsen HR cv-ketel combi incl aansluitingen/appendages 1, st Jaarlijks onderhoud cv-installatie 1, st Radiatoren/ leidingen en appendages Aanbrengen radiatoren allen ruimten incl gehele leidinginfra 1, st Mechanische ventilatie-unit Vervangen mechanische ventilatie-unit 2, st Preventief onderhoud mv unit 2, st Overzicht 1-jarenplan

29 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Gas, water en sanitair Sanitaire inrichting douche Vervangen sanitaire inrichting douche compleet 1, pst Sanitaire inrichting toilet Vervangen sanitaire inrichting toilet compleet 3, pst Vuilafvoervoorziening Binnenriolering PVC Vervangen/herstel binnenriolering pvc 1, pst Elektrische-installaties Groepenkast/electra infra NEN314/NEN-en511 keuring incl herstellen kleine gebreken 1, st Vervangen groepenkast inclusief bedrading compleet 1, pst Beveiligingsinstallaties Brandmeldinstallatie rookmelder Aanbrengen rookmelders 6, st Overzicht 1-jarenplan

30 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Ehd Stj Cy Terreinafwerkingen e.d. Groenvoorziening Verwijderen boom/boomstronken langs gevels ivm beschadiging door wortels 1, pst Diversen Inspectie door Het Bouw Collectief B.V. Inspectie door Het Bouw Collectief B.V. 1, pst Slopen en afvoeren Slopen en afvoeren van oude afwerkingen niet genoemd 1, pst Rolsteiger tot 6 meter hoog Post tbv Steigerwerk/hoogwerker tbv schilderwerk/inspecties 1, Onderhoud onvoorzien Storingsonderhoud 1, pst object BTW inclusief BTW Overzicht 1-jarenplan

31 Overzicht 1-jarenplan (Hoofdgroepen) 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Omschrijving: Prijs: : De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Toelichting op dit overzicht: Alle prijzen zijn exclusief BTW

32 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Code Hoofdgroep Gevels Buitenkozijnen Daken Buitenschilderwerk Binnenwanden Vloeren Plafonds Binnenkozijnen Inrichting Binnenschilderwerk Klimaatinstallaties Gas, water en sanitair Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Beveiligingsinstallaties Terreinafwerkingen e.d Diversen object BTW inclusief BTW Overzicht 1-jarenplan

33 Kapitalisatie jaren 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Toelichting op dit overzicht: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn exclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 procent.

34 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Jaar Onkosten Reservering Saldo Index ,% ,5% ,6% ,69% ,38% ,14% ,97% ,87% ,84% ,89% ,1% ,21% ,49% ,85% ,3% ,83% ,45% ,16% ,96% ,86% Kapitalisatie - Kosten en Saldo per jaar,5 Geld -,5-1 -1, Jaren Legenda Onkosten Saldo -2-2,5 Kapitalisatie

35 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Algemene Objectgegevens Code Code 3514XG4 Object Type Adres Postcode Plaats Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Inspecteur Inspectiedatum Ing. M.G. in 't Veld Opdrachtgever Klantcode Naam Contactpersoon SO StadsOntwikkeling, Sector programma s mevrouw K. Sam Sin-Vos Postadres Postbus RK Utrecht Telefoon Notitie Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object Oppervlak Inhoud Bouwjaar Renovatiejaar Energielabel Contactpersoon Gemeente Utrecht: De heer J. Nicolaij Afdeling Vastgoed Zuid Industrieel erfgoed Tuinwijk-Oost 261 m2 92 m nvt Objectgegevens

36 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Algemene Objectgegevens Overige Niet te inspecteren onderdelen Opmerkingen eigenaar Opmerkingen Weersgesteldheid Zie elementenlijst Kadastrale gegevens: Gemeente LAUWERECHT Sectie C Nr (ged.) Bouwstijl: Amsterdamse School Voormalig Radio Distributie Centrum. Na opheffing functie heeft het gebouw gedient als buurthuis en is vanaf 26 gekraakt. In de begin jaren 7 is de gebouwd. Contactpersoon locatie: de heer Marco Beersma Object staat op de website van Usine-Utrecht genoemd als industrieel erfgoed nvt Financieel Prijspeil BTW BTW tarief De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW 19,% Objectgegevens

37 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 1 Gevels Gevelconstructie metselwerk Metselwerk Voorgevel 1,, 9,8, 2,2 21,56 Af oppervlakte Kozijn 1, -1,, 1, 2,2-2,2 : 19,36 m2 Gevelconstructie metselwerk Metselwerk Voorgevel/ Achtergevel 2,, 9,8, 4,3 84,28 Metselwerk Rechter zijgevel 1,, 13,7, 4,3 58,91 Metselwerk Linker zijgevel 1,, 13,7, 4,3 58,91 (inpandi) Af oppervlakte Kozijnen. Zie uittrekstaat kozijnen 17,42-1,,,, -17,42 : 184,68 m2 Gevelafwerking voegwerk platvol Metselwerk Voorgevel 1,, 9,8, 2,2 21,56 Af oppervlakte Kozijn 1, -1,, 1, 2,2-2,2 : 19,36 m2 Gevelafwerking voegwerk verdiept Metselwerk Voorgevel/ Achtergevel 2,, 9,8, 4,3 84,28 Metselwerk Rechter zijgevel 1,, 13,7, 4,3 58,91 Metselwerk Linker zijgevel 1,, 13,7, 4,3 58,91 (inpandi) Af oppervlakte Kozijnen. Zie uittrekstaat kozijnen 17,42-1,,,, -17,42 : 184,68 m2 Gevelbekleding asbestcement gevelbekleding Linker zijgevel 1,,, 6,5 3,5 22,75 : 22,75 m2 Gevelbekleding houten rabatdelen Rabbat geveldelen Linker zijgevel 1,,, 7, 4,3 3,1 Rabbat geveldelen Achter gevel 1,,, 1,4 4,3 44,72 af kozijn oppervlak 1, -1,, 1,8 2,2-3,96 : 7,86 m2 Raamdorpel/latei korrelbeton Raamkozijnen Voorgevel 2, 2, 1,6,, 6,4 Bovenlichten Rechter zijgevel 4, 2, 1,6,, 12,8 Bovenlichten Achtergevel 3, 2, 1,6,, 9,6 Uittrekstaat

38 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 1 Gevels Entreekozijn Voorgevel 1, 2, 1,4,, 2,8 Bovenlichten Linker zijgevel 4, 2, 1,6,, 12,8 : 44,4 m1 Hemelwaterafvoer pvc Linker zijgevel Achter gevel 2,, 3,5,, 7, 2,, 4,,, 8, : 15, m1 Hemelwaterafvoer gegalvaniseerd staal hwa Achtergevel 2,, 4,4,, 8,8 : 8,8 m1 3 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk buitenramen/deuren Raamkozijnen Voorgevel 2,,,,, 2, Bovenlichten Rechter zijgevel 4,,,,, 4, Deurkozijn Voorgevel 1,,,,, 1, Bovenlichten Achtergevel 3,,,,, 3, Deurkozijn Achtergevel 1,,,,, 1, Entreekozijn Voorgevel 1,,,,, 1, Bovenlichten Linker zijgevel 4,,,,, 4, : 16, st Kozijn buiten hout Deurkozijn Voorgevel 1,,, 1, 2,2 2,2 Deurkozijn Achtergevel 1,,, 1,8 2,2 3,96 : 6,16 m2 Kozijn buiten hout Raamkozijnen Voorgevel 2,,, 1,6 1,6 5,12 Entreekozijn Voorgevel 1,,, 1,4 2,5 3,5 : 8,62 m2 Kozijn buiten staal Bovenlichten Rechter zijgevel 4,,, 1,6,5 3,2 Bovenlichten Achtergevel 3,,, 1,6,5 2,4 Bovenlichten Linker zijgevel 4,,, 1,6,5 3,2 : 8,8 m2 Uittrekstaat

39 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 5 Daken Dakconstructie totaal Horizontale dakvlak Dak 1,, 1,4 6,65, 69,16 Schuine dakvlak Dak 2,,, 9,8 4, 78,4 : 147,56 m2 Dakconstructie totaal Dakconstructie Dak 1,, 13,7 9,8, 134,26 : 134,26 m2 Dakbedekking bitumen Horizontale dakvlak Dak 1,, 1,4 6,65, 69,16 Schuine dakvlak Dak 2,,, 9,8 4, 78,4 : 147,56 m2 Dakbedekking kunststof+ ballast Kunststof dakbedekking Dak 1,, 13,7 9,8, 134,26 : 134,26 m2 Gootbekleding zink Goot Voorgevel 1,, 9,8,, 9,8 : 9,8 m1 Dakrand/ geveldekker korrelbeton Schoorsteenomranding Dak 4,, 9,,, 36, Dakrand Dak 1,, 3,,, 3, : 66, m1 Dakrandafwerking hout Linker zijgevel hellend dak Dakrand 2,, 4,,, 8, Voorgevel Dakrand 1,, 9,8,, 9,8 Plat dak Dakrand 1,, 17,,, 17, : 34,8 m1 Loodslab/loket dak Aansluiting bitumen op gevel radiocentrum Dak 1,, 13,7,, 13,7 : 13,7 m1 Uittrekstaat

40 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 9 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk hout dekkend m2 Linker zijgevel hellend dak Dakrand 2,, 4,,,4 3,2 Rabbat geveldelen Linker zijgevel 1,,, 7, 4,3 3,1 Deurkozijn Voorgevel 1,,, 1, 2,2 2,2 Raamkozijnen Voorgevel 2,,, 1,6 1,6 5,12 Deurkozijn Achtergevel 1,,, 1,8 2,2 3,96 Voorgevel Dakrand 1,, 9,8,,4 3,92 Entreekozijn Voorgevel 1,,, 1,4 2,5 3,5 Rabbat geveldelen Achter gevel 1,,, 1,4 4,3 44,72 af kozijn oppervlak 1, -1,, 1,8 2,2-3,96 Plat dak Dakrand 1,, 17,,,4 6,8 : 99,56 m2 Buiten schilderwerk metaal Bovenlichten Rechter zijgevel 4,,, 1,6,5 3,2 Bovenlichten Achtergevel 3,,, 1,6,5 2,4 Bovenlichten Linker zijgevel 4,,, 1,6,5 3,2 : 8,8 m2 21 Binnenwanden Binnenwanden Binnenwanden Binnenwanden 1, 1, 3,, 4, 12, : 12, m2 22 Vloeren Vloerconstructie hout bgg Constructie vloeren voordeel Vloer 1,, 9,8 6,55, 64,19 Constructie vloeren achterdeel Vloer 1,, 1,4 6,65, 69,16 : 133,35 m2 Vloerconstructie steen bgg Vloerconstructie Vloer 1,, 9,8 13,7, 134,26 : 134,26 m2 Vloerafwerking verblijfs/verkeersruimten afwerking vloeren voordeel Vloer 1,, 9,8 6,55, 64,19 afwerking vloeren achterdeel Vloer 1,, 1,4 6,65, 69,16 afwerking vloeren Vloer 1,, 9,8 13,7, 134,26 Uittrekstaat

41 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 22 Vloeren sanitair/keuken/entree radiocentrum af opp 14, -1,,,, -14, : 253,61 m2 23 Plafonds Plafonds verschilllende materialen Plafond voordeel Plafond 1,, 9,8 6,55, 64,19 Plafond achterdeel Plafond 1,, 1,4 6,65, 69,16 Plafond Plafond vm 1,, 9,8 13,7, 134,26 radiocentrum af opp lichtstraat Pafond vm 1, -1, 4, 2,, -8, radiocentrum af opp lichtkoepels Plafond 2, -1, 1, 1,, -2, : 257,61 m2 Afwerking stucwerk wanden/plafonds Horizontale dakvlak Dak 1,, 1,4 6,65, 69,16 Gevels Binnenwanden 1,, 45,, 3,5 157,5 Schuine dakvlak Dak 2,,, 9,8 4, 78,4 Binnenwanden Binnenwanden 1, 2, 3,, 3,5 21, Plafond Dak 1,, 9,8 13,7, 134,26 Gevels Binnenwanden vm 1,, 45,, 4, 18, radio Binnenwanden Binnenwanden vm 1, 2, 16,,, 32, radio af opp lichtstraat Dak 1, -1, 4, 2,, -8, : 853,32 m2 24 Binnenkozijnen Binnenkozijnen hout Binnenkozijnen Kozijnen 1,,, 1, 2,2 22, Binnekozijnen Kozijnen vm 5,,, 1, 2,2 11, radiocentrum : 33, m2 29 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk diversen hout dekkend Deurkozijn Achtergevel 1,,, 1,8 2,2 3,96 Raamkozijnen Voorgevel vm radio 2,,, 1,6 1,6 5,12 Deurkozijn Voorgevel 1,,, 1, 2,2 2,2 Uittrekstaat

42 UITTREKSTAAT 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Tekening Aantal Factor Lengte Breedte Hoogte 29 Binnenschilderwerk Binnenkozijnen Kozijnen 15, 2,, 1, 2,2 66, Binnendeuren Kozijnen 15, 2,,,95 2,1 59,85 Entreekozijn Voorgevel vm radio 1,,, 1,4 2,5 3,5 Deuren Achtergevel 2,,,,9 2,1 3,78 : 144,41 m2 Binnen schilderwerk stucwerk wanden/plafonds Gevels Binnenwanden 1,, 45,, 3,5 157,5 Horizontale dakvlak Dak 1,, 1,4 6,65, 69,16 Schuine dakvlak Dak 2,,, 9,8 4, 78,4 Binnenwanden Binnenwanden 1, 2, 3,, 3,5 21, Plafond Dak 1,, 9,8 13,7, 134,26 Gevels Binnenwanden vm 1,, 45,, 4, 18, radio Binnenwanden Binnenwanden vm 1, 2, 16,,, 32, radio af opp lichtstraat Dak 1, -1, 4, 2,, -8, : 853,32 m2 41 Klimaatinstallaties Mechanische ventilatie-unit Vantilator Dak 2,,,,, 2, : 2, st Uittrekstaat

43 Elementenoverzicht 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat XG Utrecht Toelichting op dit overzicht: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren

44 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Locatie Gevels Gevelconstructie metselwerk 19,36 m2 2 Gevelconstructie metselwerk 184,68 m2 3 Gevelafwerking voegwerk platvol 19,36 m2 2 Gevelafwerking voegwerk verdiept 184,68 m2 2 Gevelbekleding asbestcement 22,75 m2 6 Gevelbekleding houten rabatdelen 7,86 m2 4 Raamdorpel/latei korrelbeton 44,4 m1 2 Voormalige antenne voorgevel 2, pst 9 Vergaarbak zink 2, st 3 Hemelwaterafvoer pvc 15, m1 4 Hemelwaterafvoer gegalvaniseerd staal 8,8 m1 3 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk buitenramen/deuren 16, st 4 Kozijn buiten hout 6,16 m2 4 Kozijn buiten hout 8,62 m2 3 Kozijn buiten staal 8,8 m2 3 Buitendeuren 3, st 4 Entreedeur 1, st 2 Daken Dakconstructie totaal 147,56 m2 9 Dakconstructie totaal 134,26 m2 9 Dakbedekking bitumen 147,56 m2 4 Dakbedekking kunststof+ ballast 134,26 m2 6 Dakvenster 2, st 4 Lichtstraat (draad)glas 8, m2 5 Gootbekleding zink 9,8 m1 6 Dakrand/ geveldekker korrelbeton 66, m1 4 Dakrandafwerking hout 34,8 m1 5 Loodslab/loket dak 13,7 m1 5 Buitenschilderwerk Buiten schilderwerk hout dekkend m2 99,56 m2 5 Buiten schilderwerk metaal vm radiocentrale 8,8 m2 4 Binnenwanden Binnenwanden 12, m2 4 Binnenwanden consctructief 1, pst 2 Vloeren Vloerconstructie hout bgg 133,35 m2 9 Vloerconstructie steen bgg 134,26 m2 9 Ehd Score Elementen

45 3514XG4 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Element Locatie Vloeren Vloerafwerking verblijfs/verkeersruimten 253,61 m2 6 Plafonds Plafonds verschilllende materialen 257,61 m2 5 Afwerking stucwerk wanden/plafonds 853,32 m2 4 Binnenkozijnen Binnendeuren hout stomp 15, st 5 Binnenkozijnen hout 33, m2 4 Inrichting Keukeninrichting 1, pst 5 Binnenschilderwerk Binnen schilderwerk diversen hout dekkend 144,41 m2 4 Binnen schilderwerk stucwerk wanden/plafonds 853,32 m2 4 Klimaatinstallaties Gaskachel 1, st 4 C.V.-ketel combi 1, st 9 Radiatoren/ leidingen en appendages 1, pst 9 Mechanische ventilatie-unit 2, st 4 Gas, water en sanitair Sanitaire inrichting douche 1, st 4 Sanitaire inrichting toilet 3, st 4 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering PVC 1, pst 9 Elektrische-installaties Groepenkast/electra infra 1, pst 6 Beveiligingsinstallaties Brandmeldinstallatie rookmelder 6, st 9 Terreinafwerkingen e.d. Groenvoorziening 1, pst 3 Diversen Slopen en afvoeren 1, pst Inspectie door Het Bouw Collectief B.V. 1, pst Onderhoud onvoorzien 1, pst Rolsteiger tot 6 meter hoog 1, pst Ehd Score Elementen

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-03-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D)

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Programma Voorstellen MJOP s in de dagelijkse praktijk Tools van NEN 2767 bij scenarioplanning Scenario op basis

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie