Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324"

Transcriptie

1 Kerktoren Gemeente Reimerswaal Rijksmonumentnummer:324

2 Meerjaren onderhoudsplan ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat 6 Kruiningen

3 Toelichting bij het Bouwkundig Rapport Toelichting bij het Bouwkundig Rapport Doel van de keuring Het doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken aan het monument (achterstallig onderhoud) en regulier onderhoud. Onder de kosten van direct noodzakelijk herstel worden verstaan de kosten die direct moeten worden gemaakt om verdere schade of ver- en/of gevolgschade aan het monument te voorkomen. In dit rapport zijn de bouwtechnisch belangrijke bouwdelen aangegeven. Per bouwdeel is aangegeven op welke kosten gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Tijdens de inspectie zijn alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Op deze manier is het niet altijd mogelijk om een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt dan zal dit vermeld worden. De kostenindicaties hebben betrekking op: direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken; op termijn noodzakelijke kosten: toekomstig herstel van gebreken; kosten van regulier onderhoud. De kostenindicaties worden: afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; regulier onderhoud); gebaseerd op aannemersprijzen, inclusief materiaal en arbeid (geen zelfwerkzaamheden); vermeld ex- en inclusief BTW; indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging i.v.m. de monumentale waarde van het gebouw/materiaal; gebaseerd op prijzen uit de databank van o.a.: Casadata en Plandatis. Diverse opmerkingen m.b.t. deze rapportage en begroting: Genoemde bedragen in deze begroting zijn stelposten, in de praktijk kunnen bedragen afwijken. U dient nog rekening te houden met uitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden en niet begrootte onderdelen. Alle prijzen zijn exclusief steigerbouw, hijsmateriaal, sloop- en afvoerkosten. Alle benoemde bedragen zijn gebaseerd op gemiddelde inkoopprijzen, tevens basisuitvoering, materiaal en arbeid (basis). Dit onderzoek betreft een visuele inspectie, indien zichtbaar en noodzakelijk is er nader onderzoek aanbevolen. Als er sprake is van een Vereniging van Eigenaren zijn uitsluitend de algemene bouwdelen van dit geïnspecteerde monument onderzocht. De eigenaren dienen nog rekening te houden met onderhoud aan het interieur van de afzonderlijke appartementen. Alle daken, goten e.d. worden indien mogelijk en noodzakelijk met behulp van een ladder geïnspecteerd. Inspectie kan alleen plaats vinden indien het gebruik van hulpmiddelen zonder risico's kan worden ingezet. Kruipruimtes worden visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik (dit kan dus een beperking zijn), indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. Indien daar aanleiding voor is wordt nader onderzoek aanbevolen of direct uitgevoerd. Aanwezige risico's en mogelijkheden worden ingeschat door de inspecteur ter plaatse. Inspectie van aanwezige leidingen en installaties is niet verricht. Wanneer in dit rapport toch opmerkingen over deze onderdelen zijn opgenomen betekent dit geenszins dat een volledige inspectie heeft plaatsgevonden, maar is dit gebaseerd op visuele waarneming tijdens het bouwkundig onderzoek. Voor de inspectie van deze onderdelen dient altijd een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld te worden. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet genoemde risicofactoren/ onderdelen vallen buiten de verantwoording van Conserf. Risico op aanwezigheid van asbest, loden leidingen, vocht e.d. blijft in woningen aanwezig op plaatsen waar geen controle mogelijk is ten tijde van onderzoek. Voor een totaaloverzicht van onze Algemene Voorwaarden zie website Conserf: Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder KvK-nummer

4 Algemene Objectgegevens Code Code ZN00059 Object Naam kerktoren Adres Burg. Elenblaasstraat 6 Postcode Plaats 4416AP Kruiningen Inspecteur H. Steens Inspectiedatum Opdrachtgever Naam Contactpersoon Gemeente Reimerswaal Mart van Loon Adres Oude Plein 1 Postcode Plaats Postadres 4416 ZH Kruiningen Gemeente Reimerswaal Postbus ZH kruiningen Telefoon adres Technisch Monumentaal Bouwjaar 1400 Renovatiejaar 1977 Financieel Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW BTW tarief 21,0% Overige Opmerkingen Toren Ned. Herv. Kerk. Sobere 14e eeuwse bakstenen toren, onderbouw rechthoekig, spaarzaam van nissen voorzien, daarboven achtkant, aan de voet vergezeld door pinakels. Mechanisch torenuurwerk, Gebr. van Bergen, is buiten gebruik gesteld. Weersgesteldheid regenachtig 3

5 Elementenoverzicht ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

6 Element Locatie Hvh Ehd Conditie Gevels Afgazing/ vogelwering Luidinrichting Gevelconstructie natuursteen, kalksteen/tufsteen Gevelconstructie metselwerk baksteen Gevelafwerking voegwerk, platvol Galmboorden hout Gevelbekleding natuursteen, kalksteen Metalen bekroning Loodslabben opgaand werk Lijstwerk waterlijst, natuursteen valbeveiliging Vergaarbak metaal, koper Hemelwaterafvoer metaal, koper Algemeen 2 interieur 2 gevels 3 gevels 500,00 m2 3 gevels 500,00 m2 3 Exterieur 24,00 m2 2 Gevels 2 dak 1,00 st 2 spits 28,00 m1 2 Gevels 1,00 m1 2 Omloop 1,00 st 1 gevels 1,00 st 2 Gevels 12,00 m1 2 Balkons Balustrade natuursteen vlaggenmast Hekwerk metaal Omloop 24,00 m1 2 Spits 1,00 st 3 Omloop 1,00 m1 2 Buitenkozijnen Deur buitendeur gevels 3,00 st 2 Beglazing Glas-in-lood gevels 3,50 m2 2 Daken Dakconstructie totaal Dakbeschot hout Leien leisteen Dakkapel houtconstructie < 2m Gootbekleding koper Interieur 2 Spits 150,00 m2 2 Toren 140,00 m2 2 toren 1,00 st 4 Spits 25,00 m1 2 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk diversen, hout (dekkend) Algemeen 2 Vloeren Vloerconstructie hout Interieur 180,00 m2 2 5

7 Element Locatie Hvh Ehd Conditie sneeuwroosters oploop Omloop 24,00 m1 4 Elektrische-installaties Groepenkast Wijzerplaat en klokinrichting Interieur 1,00 st 2 gevels 2 Beveiligingsinstallaties Poederblusser Bliksembeveilingsinstallatie Interieur 1,00 st 2 Exterieur 2 Diversen Hoogwerker 0 6

8 Bevindingen ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

9 Exterieur 01 Gevels Afgazing/ vogelwering Algemeen Ontbrekende delen Aanbrengen 650 Om overlast van vogels tegen tegaan is het verstandig om gelijk achter het metselwerk de afgazing aan te brengen. Luidinrichting Interieur Slijtage Activiteit: 2014 Hvh Totaal Onderhoud Periodiek onderhoud luidinstallatie Luidinrichting Klokkenstoel Roestvorming Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2017 Hvh Totaal Ondanks dat de klokkenstoel goed in de verf staat dient er wel grondig ontroest te worden. Er is nu over de roest heen geschilderd. Dit geldt ook voor de oplegging van de stalen balken in de muur. Luidinrichting Klokkenstoel Roestvorming Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2017 Hvh Ondanks dat de klokkenstoel goed in de verf staat dient er wel grondig ontroest te worden. Er is nu over de roest heen geschilderd. Dit geldt ook voor de oplegging van de stalen balken in de muur. 8

10 01 Gevels Luidinrichting Klokkenstoel slijtage schilderwerk Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2023 Hvh Totaal Periodiek onderhoud aan het schilderwerk van de klokkenstoel 650 Gevelconstructie metselwerk baksteen Gevels Afschilfering/afboeren/vorstschade Activiteit: Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) 2015 Hvh 5,00 m2 Om de technische eenheid van het metselwerk te waarborgen moet het metselverband worden gehandhaafd (zowel in breedte, hoogte en diepte). Gevelconstructie metselwerk baksteen Gevels Afschilfering/afboeren/vorstschade Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) 5,00 m Om de technische eenheid van het metselwerk te waarborgen moet het metselverband worden gehandhaafd (zowel in breedte, hoogte en diepte). Gevelconstructie natuursteen, kalksteen/tufsteen Afdekking tpv overgang achthoek naar vierkant Vervuiling, mos-en alggroei Urgentie: 3 Op lange termijn Reinigen natuursteen en voegen Schoonmaken en voegen 18,00 m Gevelafwerking voegwerk, platvol Gevels Uitgesleten voegwerk (platvol) Activiteit: / vervangen voegwerk Het voegwerk is uitgesleten Hvh 50,00 m2 9

11 01 Gevels Gevelafwerking voegwerk, platvol Gevels Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) / vervangen voegwerk Het voegwerk is uitgesleten. 50,00 m Gevelafwerking voegwerk, platvol Gevels Uitgesleten voegwerk (platvol) Activiteit: / vervangen voegwerk Het voegwerk is uitgesleten Hvh 50,00 m2 Gevelafwerking voegwerk, platvol Gevels Weggevallen voegwerk (platvol) Activiteit: / vervangen voegwerk Het voegwerk is uitgesleten Hvh 50,00 m2 Gevelafwerking voegwerk, platvol Gevels Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) Activiteit: 2020 Hvh Totaal / vervangen voegwerk 50,00 m Het voegwerk is in het verleden hersteld met een TE harde cementmortel. Het gevolg hiervan is dat de metselsteen verkankerd. Als het voegwerk niet vervangen wordt zullen alle stenen zich gaan opofereen. Al het bestaande voegwerk dient voorzichtig verwijderd te worden en hierna een zachte kalkvoeg aanbrengen. vooral in het onderste gedeelte is dit het geval. Metalen bekroning torenspits Erosie/verwering Conserveren en smering Conserveren van de bekroning en smering van de windhaan. 1,00 st

12 01 Gevels Loodslabben opgaand werk Spits Vochtpenetratie in constructie 850 Op deze wijze loopt lekwater in de constructie. Aansluiting dient verbeterd te worden 02 Balkons Balustrade natuursteen omloop uitvallend voegwerk Urgentie: 3 Op lange termijn voegwerk Opnieuw voegen van de natuursteen afdekking. 24,00 m2 480 vlaggenmast omloop Roestvorming Activiteit: 2014 Hvh Totaal Ontroesten alle bevestigingspunten voet en hoger gelegen bevestigingspunt heeft roestvorming 275 Hekwerk metaal omloop Defecten aan verankering hekwerken Opnieuw afwerken Reling opnieuw aansmeren 03 Buitenkozijnen 16,00 st Deur buitendeur Gevels Roestend hang- en sluitwerk Urgentie: 3 Op lange termijn Ontroesten hang en sluitwerk Onderhoud hang- en sluitwerk. 8,00 st

13 04 Beglazing Glas-in-lood Voorgevel Roestvorming Urgentie: 2 Op middellange termijn 3,00 m1 150 De door roestvorming aangetaste brugstaven ontroesten en conserveren 05 Daken Dakconstructie totaal Kap Verontreiniging kap Urgentie: 3 Op lange termijn Reinigen Opruimen van de vervuiling 250 Dakconstructie totaal Spits Aantasting door boktor, knaagkever Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit: Aandachtspunt/monitoren 2015 Hvh In het verleden zijn onderdelen door boktor aangeetast, het hout is hiertegen behandeld. Op dit moment wordt geen activiteit waargenomen. Dakconstructie totaal Spits roestvorming ankers Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2017 Hvh Totaal 400 De verankering van de spits is door roestvorming aangetast, verankering duurzaam conserveren. Leien leisteen torenspits Uitgeschoven leien Post opnemen om de leibedekking en loodaansluitingen van de spits na te zien. 12

14 05 Daken Leien leisteen Toren gebrekkige bevestiging Hoekkeperlood nazien 1,00 st 75 Dakkapel houtconstructie < 2m torenspits Houtrot 1,00 st 500 De boeidelen zijn in het verleden veelvuldig met plamuur hersteld, het is verstandig om deze in zijn geheel te vervangen. Dakkapel houtconstructie < 2m torenspits Lekkage loodaansluiting Loodaansluitingen dakkapel nazien en herstellen 1,00 st Gootbekleding koper Spits Vervuiling Activiteit: 2014 Hvh Totaal Reinigen Periodiek schoonmaken van de goot zal de levensduur verlengen. 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk diversen, hout (dekkend) Gevels Slijtage Schilderbeurt

15 Interieur 22 Vloeren Vloerconstructie hout Interieur Corrosievorming Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2018 Hvh Totaal De verankering van de muurstijlen conserveren 800 sneeuwroosters oploop omloop beton rot Activiteit: 2014 Hvh Totaal 16,00 st De betonnen opleggers van de sneeuwroosters zijn aangetast en dienen hersteld te worden sneeuwroosters oploop Omloop Houtrot Vervangen Vervangen van de sneeuwroosters Installaties 44 Elektrische-installaties 32,00 m Groepenkast Interieur Geen gebreken Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2016 Hvh Totaal periodiek keuring Periodieke keuring volgens NEN

16 44 Elektrische-installaties Wijzerplaat en klokinrichting Algemeen Slijtage Activiteit: 2014 Hvh Totaal Periodiek onderhoud Post opnemen voor jaarlijks onderhoud aan de klokinrichting 46 Beveiligingsinstallaties Bliksembeveilingsinstallatie Exterieur Mechanische beschadigingen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit: 2014 Hvh Totaal Losse bevestigingspunten vastzetten Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

17 Jaarplan 2014 ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

18 Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Gevels Luidinrichting interieur valbeveiliging Omloop Onderhoud Slijtage Periodieke keuring valbeveiliging Balkons vlaggenmast Spits Ontroesten alle bevestigingspunten Roestvorming Daken Gootbekleding koper Spits Reinigen Vervuiling 22 Vloeren sneeuwroosters oploop Omloop beton rot 16,00 st Elektrische-installaties Wijzerplaat en klokinrichting gevels Periodiek onderhoud Slijtage 46 Beveiligingsinstallaties Poederblusser Interieur Bliksembeveilingsinstallatie Exterieur Bliksembeveilingsinstallatie Exterieur Controle poederblusser Mechanische beschadigingen Controle bliksembeveiliging-installatie 75 Totaal object Btw 672 Totaal inclusief BTW

19 Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd) ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

20 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 01 Gevels Afgazing/ vogelwering Algemeen Aanbrengen Ontbrekende delen Luidinrichting interieur Roestvorming slijtage schilderwerk Roestvorming 2017 Onderhoud Slijtage Gevelafwerking voegwerk, platvol gevels / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk Loodslabben opgaand werk Uitgesleten voegwerk (platvol) Weggevallen voegwerk (platvol) Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) Uitgesleten voegwerk (platvol) Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) spits 50,00 m ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m Gevelconstructie metselwerk baksteen Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) Gevelconstructie natuursteen, kalksteen/tufsteen Reinigen natuursteen en voegen Vochtpenetratie in constructie gevels Afschilfering/afboeren/vorsts chade Afschilfering/afboeren/vorsts chade gevels Vervuiling, mos-en alggroei ,00 m ,00 m ,00 m valbeveiliging Omloop Periodieke keuring valbeveiliging Metalen bekroning dak Conserveren en smering Erosie/verwering 1,00 st

21 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Balkons Balustrade natuursteen Omloop voegwerk uitvallend voegwerk 24,00 m Hekwerk metaal Omloop Opnieuw afwerken vlaggenmast Defecten aan verankering hekwerken Spits 16,00 st Ontroesten alle bevestigingspunten Roestvorming Buitenkozijnen Deur buitendeur gevels Ontroesten hang en sluitwerk Roestend hang- en sluitwerk 8,00 st Beglazing Glas-in-lood gevels Roestvorming 3,00 m Daken Dakconstructie totaal Interieur Aandachtspunt/monitoren Aantasting door boktor, knaagkever roestvorming ankers Reinigen Verontreiniging kap Dakkapel houtconstructie < 2m toren Houtrot 1,00 st

22 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Lekkage loodaansluiting 1,00 st 2015 Leien leisteen Toren Uitgeschoven leien gebrekkige bevestiging 1,00 st Gootbekleding koper Spits Reinigen Vervuiling Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk diversen, hout (dekkend) Algemeen Slijtage Vloeren Vloerconstructie hout Interieur Corrosievorming sneeuwroosters oploop Omloop beton rot 16,00 st Vervangen Houtrot 32,00 m Elektrische-installaties Wijzerplaat en klokinrichting gevels Periodiek onderhoud Slijtage Groepenkast Interieur periodiek keuring Geen gebreken

23 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 46 Beveiligingsinstallaties Bliksembeveilingsinstallatie Exterieur Controle bliksembeveiliginginstallatie Poederblusser Mechanische beschadigingen Interieur Controle poederblusser Diversen Hoogwerker Hoogerwerker per week Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

24 Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen) ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

25 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Balkons Buitenkozijnen Beglazing Daken Buitenschilderwerk Vloeren Elektrische-installaties Beveiligingsinstallaties Diversen Totaal object Btw Totaal inclusief BTW

26 Kapitalisatie 10 - Jaren ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

27 Jaar Onkosten Reservering Saldo

28 Planning 10 - Jaren ZN00059 kerktoren Burg. Elenblaasstraat AP Kruiningen Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn exclusief BTW Printdatum:

29 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Gevels Afgazing/ vogelwering Algemeen Aanbrengen Luidinrichting Onderhoud Ontbrekende delen interieur Roestvorming slijtage schilderwerk Roestvorming Slijtage Gevelafwerking voegwerk, platvol gevels / vervangen voegwerk Uitgesleten voegwerk (platvol) 50,00 m / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk / vervangen voegwerk Weggevallen voegwerk (platvol) Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) Uitgesleten voegwerk (platvol) 50,00 m ,00 m ,00 m / vervangen voegwerk Loodslabben opgaand werk Uitgesleten/ te hard voegwerk (platvol) spits 50,00 m Vochtpenetratie in constructie Gevelconstructie metselwerk baksteen Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) Inboeten metselstenen (overeenkomstig bestaand werk) Gevelconstructie natuursteen, kalksteen/tufsteen Reinigen natuursteen en voegen gevels Afschilfering/afboeren/vorstsch ade Afschilfering/afboeren/vorstsch ade gevels Vervuiling, mos-en alggroei 5,00 m ,00 m ,00 m valbeveiliging Omloop Periodieke keuring valbeveiliging Metalen bekroning dak Conserveren en smering Erosie/verwering 1,00 st

30 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Balkons 3412 Balustrade natuursteen Omloop voegwerk uitvallend voegwerk 24,00 m Hekwerk metaal Omloop 9071 Opnieuw afwerken vlaggenmast Defecten aan verankering hekwerken Spits 16,00 st 2015 Ontroesten alle bevestigingspunten Roestvorming Buitenkozijnen 3131 Deur buitendeur gevels Ontroesten hang en sluitwerk 04 Beglazing Roestend hang- en sluitwerk 8,00 st Glas-in-lood gevels 05 Daken Roestvorming 3,00 m Dakconstructie totaal Interieur Aandachtspunt/monitoren Reinigen Aantasting door boktor, knaagkever roestvorming ankers Verontreiniging kap Dakkapel houtconstructie < 2m toren Houtrot Lekkage loodaansluiting 1,00 st ,00 st Leien leisteen Toren Uitgeschoven leien gebrekkige bevestiging ,00 st Gootbekleding koper Spits Reinigen Vervuiling

31 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Buitenschilderwerk 4110 Buitenschilderwerk diversen, hout (dekkend) Algemeen Slijtage Vloeren 2310 Vloerconstructie hout Interieur Corrosievorming sneeuwroosters oploop Omloop Vervangen beton rot Houtrot 16,00 st ,00 m Elektrische-installaties Wijzerplaat en klokinrichting Periodiek onderhoud gevels Slijtage Groepenkast Interieur periodiek keuring Geen gebreken Beveiligingsinstallaties 6170 Bliksembeveilingsinstallatie Exterieur Mechanische beschadigingen Controle bliksembeveiliginginstallatie Poederblusser Interieur Controle poederblusser Diversen Hoogwerker Hoogerwerker per week

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

SCHOUWRAPPORT Voorbeeld_NUL-W 2-onder-1-kap woning Voorbeeldstraat 1

SCHOUWRAPPORT Voorbeeld_NUL-W 2-onder-1-kap woning Voorbeeldstraat 1 SCHOUWRAPPORT Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Algemene Objectgegevens Code Code Voorbeeld_NUL-W Object Naam

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-248454 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer gj.sikkens@lelystad.nl Wethouder Openbare ruimte en

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Hortensialaan 76 Groningen

Hortensialaan 76 Groningen Hortensialaan 76 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH85 Woning Verlengde Utrechtseweg 85 Utrecht 30-11-2014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH85 Object Naam Woning Adres Verlengde Utrechtseweg 85 Postcode Plaats 3544

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bergsingel Rotterdam Versie A dd. 15 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene omschrijving werkzaamheden Algemene objectgegevens Elementen

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen MONUMENTENWACHT FRYSLÂN

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie