Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam"

Transcriptie

1 Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene gegevens o Overzicht elementen o Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd o Kapitalisatie o Planning 2

3 Algemene Objectgegevens Code Code INST2012 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Inspecteur Inspectiedatum H. van der Velden Opdrachtgever Klantcode Naam Contactpersoon Plandatis BV Dhr. H.J. Schuurman Adres Postcode Plaats Postadres Netelhorst KE Hattem Postbus AC Wezep Telefoon adres Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object Oppervlak Inhoud Bouwjaar Renovatiejaar Zuid Nee Stedelijk 12000,00 m ,00 m Financieel BTW BTW tarief De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW 19,0% Objectgegevens 3

4 Elementenoverzicht INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = goed 3 = redelijk 4 = matig 5 = slecht 6 = zeer slecht 8 = nader onderzoek nodig 9 = niet te inspecteren Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

5 Element Locatie Hvh Warmteopwekking Warmwaterketel >600kW TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 2 Ventilatorbrander>600kW TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 3 Combiketel HR < 25 kw 1,00 stk 1 Afvoeren Afvalwaterscheiding 1,00 st 3 Vuilwaterpompinstallatie Parkeergarage 1,00 st 4 Water Kleine waterontharder <1,5m³ 1,00 st 3 Boiler indirect 1,00 st 3 Fundatiepomp;hydrofoor 1,00 st 5 Koudeopwekking Koudwater aggregaat >450kW Dak 1,00 st 5 Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west 2,00 st 3 Inb.pomp;gekoeld water TR dakopbouw west 2,00 st 3 Warmtedistributie Regelkleppen en stelmotoren 3,00 st 4 Inbouwcirculatiepomp 3,00 st 3 Verdeler < 4 groepen 1,00 pst 1 Expansievat <50 l Technische ruimte dakopbouw 3,00 st 3 Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte 1,00 st 4 Radiatoren met kraan Begane grond 76,00 st 2 Convectors met thermostaatkraan 1e etage 127,00 st 1 Luchtbehandeling Dakventilator Dak 6,00 st 3 Lokale luchtbehandelingsinstallatie 1,00 pm 1 Kanaal-/buis-/stuwventilator Parkeergarage 2,00 st 3 Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost 1,00 st 3 Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost 1,00 st 3 Regeling klimaat en sanitair 3-4 regelkringen regelkast 1,00 st 5 Toerenregeling circ.pomp TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 3 Beveiliging Brandklepppen Gebouw 38,00 st 4 Gebouwbeheersvoorzieningen Regelkasten Begane grond TB 1,00 st 3 Vaste onderhoudsvoorzieningen Onderhoud werktuigbouwkundige installatie gebouw 1,00 pst 9 Ehd Score Elementen 5

6 Bevindingen INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

7 INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG Warmteopwekking Warmwaterketel >600kW TR dakopbouw stookruimte Verval tussen 50%-75% van de levensduur Urgentie: 3 Op lange termijn 2023 Ventilatorbrander>600kW TR dakopbouw stookruimte Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2015 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Afvoeren Afvalwaterscheiding Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Water Kleine waterontharder <1,5m³ Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2013 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Bevindingen 7

8 Water Fundatiepomp;hydrofoor Loszittende en/of beschadigde pompisolatie Isoleren van de koedwater leidingen 2012 Hvh Totaal 1,00 pst Koudeopwekking Koudwater aggregaat >450kW Dak Aangetaste deelsverwijderde isolatie koelmiddelleiding Isolatie vervangen 2012 Hvh Totaal 1,00 pst Koudwater aggregaat >450kW Dak Defecten aan trillingdemper Dempers vervangen 2012 Hvh Totaal 1,00 pst Koudwater aggregaat >450kW Dak Corrosie Ontroesten coaten 2012 Hvh Totaal 1,00 pst Bevindingen 8

9 Koudeopwekking Koudwater aggregaat >450kW Dak Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2016 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west Uitgedroogde of bros geworden isolatiedelen Isolatie repareren 2012 Hvh Totaal 1,00 pst 912 Op meerdere plaatsen is de isolatie beschadigd, dit kan condens veroorzaken en daarmee achteruitgang van het element. Prijs is een stelpost en kan varieeren. Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Inb.pomp;gekoeld water TR dakopbouw west Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Bevindingen 9

10 Warmtedistributie Regelkleppen en stelmotoren kelder Lekkage van klephuis en/of as Klepmotor vervangen 2012 Hvh Totaal 1,00 st 912 Klepmotor vertoont leksporen, dit beinvloed op termijn de werking van de klep. Regelkleppen en stelmotoren Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Inbouwcirculatiepomp Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Verdeler < 4 groepen Lekkage aan appendage zoals afsluiter Ontroesten en coaten Diverse oude leksporen, ontroesten en bijwerken Hvh Totaal 1,00 pst 426 Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte Lekkage aan verbinding Ontroesten en coaten 2012 Hvh Totaal 1,00 pst 243 Bevindingen 10

11 Warmtedistributie Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2015 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Radiatoren met kraan Begane grond Verval tussen 50% en 75% van de theoretische levensduur 2026 Om in conditie 2 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Luchtbehandeling Dakventilator Dak Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Kanaal-/buis-/stuwventilator Parkeergarage Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2016 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Bevindingen 11

12 Luchtbehandeling Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Loszittende en/of beschadigde kanaalisolatie Isolatie repareren 2012 Hvh Totaal 1,00 pst 249 Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2016 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Loszittende en/of beschadigde kanaalisolatie Isolatie repareren 2012 Hvh Totaal 1,00 pst 304 Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2016 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Bevindingen 12

13 Regeling klimaat en sanitair 3-4 regelkringen regelkast Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur Vervanging regeltechniek 2010 Regeltechniek moet vervangen worden opdracht is al gestart, oplevering verwacht eerste kwartaal regelkringen regelkast Overmatige warmte ontwikkeling in regelkast Thermografie laten uitvoeren 2010 Hvh Totaal 1,00 pst 791 Thermografie uitvoeren en daarmee oorzaak warmte ontwikkeling vaststellen. Na thermografie oorzaak oplossen. 3-4 regelkringen regelkast Uitgeharde weekmaker leidingen Leidingen afwerken op lasdoos / leidingen inpakken 2010 Hvh Totaal 1,00 pst 973 Weekmaker in leidingen lekt in de kast, hierdoor kan schade aan de diverse elementen in de regelkast ontstaan. Toerenregeling circ.pomp TR dakopbouw stookruimte Verval meer dan 75% van de levensduur Urgentie: 3 Op lange termijn 2014 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen. Bevindingen 13

14 INSTALLATIES ELECTRA Beveiliging Brandklepppen 4e etage kamer 4.60 Dichtzittende brandklep Brandlood vervangen 2012 Hvh Totaal 1,00 st 128 Brandklepppen Gebouw Verval tussen 50% en 75% van de theoretische levensduur 2026 Om in conditie 2 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen Gebouwbeheersvoorzieningen Regelkasten Begane grond TB Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 2013 Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dan kunnen we het vervangingsjaar uitstellen. Er loopt een opdracht om alle regeltechniek te vervangen, deze prijs bevat dus alle posten regeltechniek. Totaal object Bevindingen 14

15 Jaarplan 2012 INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 procent. Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

16 Element/locatie Handeling/gebrek Hvh Ehd Warmteopwekking Combiketel HR < 25 kw Vervangen combiketel 1,00 stk Water Fundatiepomp;hydrofoor Isoleren van de koedwater leidingen 1,00 pst Koudeopwekking Loszittende en/of beschadigde pompisolatie Koudwater aggregaat >450kW Dempers vervangen 1,00 pst Dak Defecten aan trillingdemper Koudwater aggregaat >450kW Isolatie vervangen 1,00 pst Dak Aangetaste deelsverwijderde isolatie koelmiddelleiding Koudwater aggregaat >450kW Ontroesten coaten 1,00 pst Dak Corrosie Buffervat gekoeldwater Isolatie repareren 1,00 pst 944 TR dakopbouw west Warmtedistributie Uitgedroogde of bros geworden isolatiedelen Regelkleppen en stelmotoren Klepmotor vervangen 1,00 st 944 Lekkage van klephuis en/of as Verdeler < 4 groepen Ontroesten en coaten 1,00 pst 441 Lekkage aan appendage zoals afsluiter Automatische ontluchter Ontroesten en coaten 1,00 pst 252 TR dakopbouw stookruimte Luchtbehandeling Lekkage aan verbinding Lokale luchtbehandelingsinstallatie Lokale luchtbehandelingsinstallatie 1,00 pm 0 Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s Isolatie repareren 1,00 pst 258 TR dakopbouw oost Loszittende en/of beschadigde kanaalisolatie Centrale LAK + WTW 9-12m³/s Isolatie repareren 1,00 pst 315 TR dakopbouw oost Beveiliging Loszittende en/of beschadigde kanaalisolatie Brandklepppen Brandlood vervangen 1,00 st 132 Gebouw Gebouwbeheersvoorzieningen Dichtzittende brandklep Regelkasten Vervangen regeltechniek 1,00 pst Begane grond TB Vaste onderhoudsvoorzieningen Onderhoud werktuigbouwkundige installatie Onderhoud wertuigbouwkundige installatie 1,00 pst gebouw Totaal object Jaarplan 16

17 Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 procent. Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

18 Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 51 Warmteopwekking 5110 Ventilatorbrander>600kW TR dakopbouw stookruimte Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 2,00 st Combiketel HR < 25 kw Vervangen combiketel 1,00 stk Herstellen combiketel 1,00 pst Onderhoudscontract combiketel 1,00 stk Afvoeren 5230 Afvalwaterscheiding Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 1,00 st Vuilwaterpompinstallatie Parkeergarage Vervangen 1,00 st Water 5310 Kleine waterontharder <1,5m³ Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 1,00 st Boiler indirect Vervangen 1,00 st Fundatiepomp;hydrofoor Isoleren van de koedwater leidingen Loszittende en/of beschadigde 1,00 pst pompisolatie Overzicht 10-jarenplan 18

19 Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 55 Koudeopwekking 5510 Koudwater aggregaat >450kW Dak Dempers vervangen Defecten aan trillingdemper 1,00 pst Isolatie vervangen Aangetaste deelsverwijderde 1,00 pst isolatie koelmiddelleiding Ontroesten coaten Corrosie 1,00 pst Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 1,00 st Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west Isolatie repareren Uitgedroogde of bros 1,00 pst geworden isolatiedelen Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 2,00 st Inb.pomp;gekoeld water TR dakopbouw west Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 2,00 st Warmtedistributie 5610 Regelkleppen en stelmotoren Klepmotor vervangen Lekkage van klephuis en/of as 1,00 st Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 3,00 st Inbouwcirculatiepomp Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 3,00 st Verdeler < 4 groepen Ontroesten en coaten Lekkage aan appendage zoals 1,00 pst afsluiter Vervangen 1,00 st Overzicht 10-jarenplan 19

20 Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 5610 Expansievat <50 l Technische ruimte dakopbouw Vervangen 3,00 st Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte Ontroesten en coaten Lekkage aan verbinding 1,00 pst Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 1,00 st Convectors met thermostaatkraan 1e etage Vervangen 127,00 st Luchtbehandeling 5721 Dakventilator Dak Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 6,00 st Lokale luchtbehandelingsinstallatie Lokale luchtbehandelingsinstallatie 1,00 pm Kanaal-/buis-/stuwventilator Parkeergarage Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 2,00 st Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Isolatie repareren Loszittende en/of beschadigde 1,00 pst kanaalisolatie Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen LBK 1,00 st Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost Isolatie repareren Loszittende en/of beschadigde 1,00 pst kanaalisolatie Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen 1,00 st Overzicht 10-jarenplan 20

21 Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 58 Regeling klimaat en sanitair regelkringen regelkast Leidingen afwerken op lasdoos / leidingenuitgeharde weekmaker 1,00 pst inpakken leidingen Thermografie laten uitvoeren Overmatige warmte 1,00 pst ontwikkeling in regelkast Vervanging regeltechniek Verval ouder dan 75% van 0,00 pst theoretische levensduur Vervangen regelkast 1,00 pst Toerenregeling circ.pomp TR dakopbouw stookruimte Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval meer dan 75% van de levensduur 0,00 st Vervangen 2,00 st Beveiliging 6510 Brandklepppen Gebouw Brandlood vervangen Dichtzittende brandklep 1,00 st Gebouwbeheersvoorzieningen 6730 Regelkasten Begane grond TB Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur 0,00 st Vervangen regeltechniek 1,00 pst Vaste onderhoudsvoorzieningen Onderhoud werktuigbouwkundige gebouw installatie Onderhoud wertuigbouwkundige installatie 1,00 pst Overzicht 10-jarenplan 21

22 Code Element/Handeling Locatie element/gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal Totaal object Overzicht 10-jarenplan 22

23 Overzicht 10-jarenplan (Hoofdgroepen) INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Toelichting op dit overzicht: Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 procent. Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

24 Code Hoofdgroep Totaal 51 Warmteopwekking Afvoeren Water Koudeopwekking Warmtedistributie Luchtbehandeling Regeling klimaat en sanitair Beveiliging Gebouwbeheersvoorzieningen Vaste onderhoudsvoorzieningen Totaal object Overzicht 10-jarenplan 24

25 Kapitalisatie jaren INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 procent. Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

26 Jaar Onkosten Reservering Saldo Index ,50% ,12% ,87% ,75% ,77% ,93% ,23% ,68% ,29% ,06% ,00% ,11% ,40% ,87% ,54% Totaal Kapitalisatie - Kosten en Saldo per jaar 2 1 Geld Jaren Legenda Onkosten Saldo -3-4 Kapitalisatie 26

27 Planning INST2012 Kantoorgebouw Industrielaan AA Amsterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

28 Element Handeling Hvh/Ehd Stj/Cy Warmteopwekking Ventilatorbrander>600kW 0,00 st Ventilatorbrander>600kW Vervangen 2,00 st Combiketel HR < 25 kw Vervangen combiketel 1,00 stk Combiketel HR < 25 kw Herstellen combiketel 1,00 stk Combiketel HR < 25 kw Onderhoudscontract combiketel 1,00 stk Afvoeren Afvalwaterscheiding 0,00 st Afvalwaterscheiding Vervangen 1,00 st Vuilwaterpompinstallatie Vervangen 1,00 st Water Kleine waterontharder <1,5m³ 0,00 st Kleine waterontharder <1,5m³ Vervangen 1,00 st Boiler indirect Vervangen 1,00 st Fundatiepomp;hydrofoor Isoleren van de koedwater leidingen 1,00 st Koudeopwekking Koudwater aggregaat >450kW Dempers vervangen 1,00 st Koudwater aggregaat >450kW Isolatie vervangen 1,00 st Koudwater aggregaat >450kW Ontroesten coaten 1,00 st Koudwater aggregaat >450kW 0,00 st Koudwater aggregaat >450kW Vervangen 1,00 st Buffervat gekoeldwater Isolatie repareren 1,00 st Buffervat gekoeldwater 0,00 st Buffervat gekoeldwater Vervangen 2,00 st Inb.pomp;gekoeld water 0,00 st Inb.pomp;gekoeld water Vervangen 2,00 st Warmtedistributie Regelkleppen en stelmotoren Klepmotor vervangen 1,00 st Planning 28

29 Element Handeling Hvh/Ehd Stj/Cy Warmtedistributie Regelkleppen en stelmotoren 0,00 st Regelkleppen en stelmotoren Vervangen 3,00 st Inbouwcirculatiepomp 0,00 st Inbouwcirculatiepomp Vervangen 3,00 st Verdeler < 4 groepen Ontroesten en coaten 1,00 pst Verdeler < 4 groepen Vervangen 1,00 pst Expansievat <50 l Vervangen 3,00 st Automatische ontluchter Ontroesten en coaten 1,00 st Automatische ontluchter 0,00 st Automatische ontluchter Vervangen 1,00 st Convectors met thermostaatkraan Vervangen 127,00 st Luchtbehandeling Dakventilator 0,00 st Dakventilator Vervangen 6,00 st Lokale luchtbehandelingsinstallatie Lokale luchtbehandelingsinstallatie 1,00 pm Kanaal-/buis-/stuwventilator 0,00 st Kanaal-/buis-/stuwventilator Vervangen 2,00 st Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s Isolatie repareren 1,00 st Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s 0,00 st Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s Vervangen LBK 1,00 st Centrale LAK + WTW 9-12m³/s Isolatie repareren 1,00 st Centrale LAK + WTW 9-12m³/s 0,00 st Centrale LAK + WTW 9-12m³/s Vervangen 1,00 st Regeling klimaat en sanitair 3-4 regelkringen regelkast Leidingen afwerken op lasdoos / leidingen inpakken 1,00 st regelkringen regelkast Thermografie laten uitvoeren 1,00 st regelkringen regelkast Vervanging regeltechniek 0,00 st regelkringen regelkast Vervangen regelkast 1,00 st Planning 29

30 Element Handeling Hvh/Ehd Stj/Cy Regeling klimaat en sanitair Toerenregeling circ.pomp 0,00 st Toerenregeling circ.pomp Vervangen 2,00 st Beveiliging Brandklepppen Brandlood vervangen 1,00 st Gebouwbeheersvoorzieningen Regelkasten 0,00 st Regelkasten Vervangen regeltechniek 1,00 st Vaste onderhoudsvoorzieningen Onderhoud werktuigbouwkundige installatie Onderhoud wertuigbouwkundige installatie 1,00 pst Planning 30

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam

Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Voorbeeld project 02352_HT Voorbeeld MJOP Industrielaan 4 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2016 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw

NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw NEN3140 inspectie Bedrijfsverzamelgebouw 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal 1 2014.05 NEN 3140 Inspectiestraat 13 Veenendaal Algemene Objectgegevens Code Code 2014.05 Object Naam NEN 3140 Adres

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-248454 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer gj.sikkens@lelystad.nl Wethouder Openbare ruimte en

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 02-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning VvE Andreas Ensemble Blok C - Art. 17 lid 1 sub d (Parkeerkelder) 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 12-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Grafische Analyse fd Woonboulevard. Voorbeeldstraat AA Den Haag

Grafische Analyse fd Woonboulevard. Voorbeeldstraat AA Den Haag Grafische Analyse 2016-fd Woonboulevard Voorbeeldstraat 2 0000 AA Den Haag Alle prijzen zijn exclusief BTW De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 Procent (vanaf 2017). Printdatum:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

NEN 2767 conditiemeting

NEN 2767 conditiemeting NEN 2767 conditiemeting 3512TP01&1Bis Hardebollenstraat 1 & 1Bis (gereed) Hardebollenstraat 1 & 1Bis Utrecht Algemene Objectgegevens Code Code 3512TP01&1Bis Object Naam Hardebollenstraat 1 & 1Bis (gereed)

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 47-MLK Apollohal Apollolaan 2 Melick 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Hortensialaan 76 Groningen

Hortensialaan 76 Groningen Hortensialaan 76 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 27-2026 17-0000-1 VOORBEELDGEBOUW Ergens 999 Europa Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 27 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 52-HKB Sportpark Herkenbosch (SVH '39) Schaapsweg 85 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding QuickScan v2.00

Handleiding QuickScan v2.00 Handleiding QuickScan v2.00 woensdag 9 november 2011! 1 Inhoudsopgave - Inleiding!!!!!!!!! 3 - Aanmelden!!!!!!!!! 4 - Object aanmaken!!!!!!!! 7 - Elementen kiezen!!!!!!!! 10 - Planning aanpassen!!!!!!!!

Nadere informatie

Projectnaam: NEN 2767 Conditiemeting OBR

Projectnaam: NEN 2767 Conditiemeting OBR Projectnaam: NEN 26 Conditiemeting OBR Referentie nulmeting: PRC Pilot monumenten Scenario 8000-V01 Bouwkundig Adviseur: PRC BV 1-MVG-01-8820598000-01 Korte Hoogstraat 31 Inspectiedatum: Inspecteur: 1

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 08-07-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie)

STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) STAPPENPLAN O-Prognose (internetversie) Maart 2013 O-Prognose webversie Software voor vastgoedbeheer 1 Inhoud Inloggen... 3 Voorbeeldproject... 4 Algemene Objectgegevens... 5 Algemene objectgegevens wijzigen...

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Elementenoverzicht Raadhuis. Dudokpark 1 Hilversum. Toelichting:

Elementenoverzicht Raadhuis. Dudokpark 1 Hilversum. Toelichting: Elementenoverzicht 90890- Raadhuis Dudokpark Hilversum Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Locatie: De plaats waar

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam

Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Meerjarenonderhoudsplan Huize Voorbeeld te Amsterdam Dossier 7000.00.000 2008 Dossier : Huize Voorbeeld Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding NEN 2767 Doel van planmatig onderhoud Inspectie en rapport

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie

Haarlem. Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie t.a.v. Dhr. F. Visser, Christen Unie I I Datum 21 oktober 2014 Onskenmerk 2014/361002 Contactpersoon C.O.A. Wierda Doorkiesnummer

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie