Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: Voorblad Inleiding Algemene gegevens Overzicht elementen Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie) Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). 10 jaren-begroting gedetailleerd 10 jaren-begroting gecomprimeerd Kapitalisatie Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam Adres Postcode Plaats Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Telefoon Inspecteur J.Piek Inspectiedatum Opdrachtgever Naam V.v.E Rooseveltlaan 198 Contactpersoon Dhr.R.Strootman Adres Amsterdamseweg 511 Postcode Plaats 1181 BS Amstelveen Postadres Amsterdamseweg BS Amstelveen Telefoon Technisch Financieel Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0% 3

4 Elementenoverzicht Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren

5 Element Locatie Ehd Gevels Gevelconstructie metselwerk Gevelafwerking stucwerk Gevelafwerking voegwerk platvol Gevelafdekking beton/ natuur-zandsteen Gevelbekleding hout Stadsuitloop pvc Hemelwaterafvoer pvc 168,45 m2 1 8,28 m ,45 m2 1 7,60 m1 2 Aanbouw Fotozaak/ achterzijde 5 1,00 st 1 24,40 m1 3 Balkons Trapleuning buiten staal 12,50 m1 1 Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Entree deur hout 126,55 m2 4 6,00 st 1 Beglazing Blankglas enkel 6 mm 91,64 m2 1 Daken Dakpan beton/ keramisch Vorsten beton/ keramisch Dakbedekking APP Dakbedekking bitumen ballast Dakbedekking bitumen ballast Dakbedekking shingles bitumen Randstrook bitumineus Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakkapel houtconstructie < 2m Lichtstraat (draad)glas Gootbekleding zink Dakrandafwerking zink Boeiboord zachthout Overstek zachthout 139,31 m2 4 28,00 m1 4 Aanbouw Fotozaak. 6,50 m2 2 Hoog dak 42,18 m2 3 Terras 28,80 m2 5 8,28 m2 4 7,20 m1 1 1,00 st 1 4,00 st 5 6,00 m2 1 21,50 m1 2 10,00 m1 5 3,00 m2 5 31,50 m2 4 5

6 Element Locatie Ehd Loodslabben plat dak 10,70 m1 2 Schoorstenen Schoorsteen metselwerk 6,00 st 4 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Buitenschilderwerk deur hout dekkend Buitenschilderwerk gootconstructie hout (overstek) Buitenschilderwerk kapel Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk leuning metaal Buitenschilderwerk stucwerk 3,00 m2 5 6,00 st 1 31,50 m2 5 4,00 st 6 126,55 m ,28 m2 3 Binnenwanden Wandafwerking stucwerk 1 Binnenkozijnen Kozijnen hout Binnendeur stomp hout 11,00 m2 1 5,00 st 1 Binnentrappen Binnentrapafwerking tapijt Binnentraphek hout/ leuning 64,50 m2 4 1 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) Binnenschilderwerk hek/ leuning hout dekkend Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Binnenschilderwerk stucwerk 5,00 st ,00 m2 1 1 Gas, water en sanitair Gasleidingnet compleet Waterleidingnet compleet 1 1 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering Binnenriolering 1 1 6

7 Element Locatie Ehd Elektrische-installaties Elektra bedrading Elektra schakelmat. Elektra armaturen binnenlamp Deurbelinstallatie 1 1 3,00 st 1 1 Diversen Onderhoud onvoorzien Meerjaren onderhoud 0 0 7

8 Bevindingen Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

9 6 Buitenschilderwerk kapel Dakbeschot straatzijde B11EM05 Afbladderen ig Totaal Afbladderen van al het schilderwerk aan de kapellen Boeiboord zachthout Achtergevel hoog/ laag B5SC04 Openstaande verbindingen/ aantasting bij aansluitingen Serieus Totaal Aantasting van het hout bij de aansluitingen en verbindingen

10 5 Dakkapel houtconstructie < 2m Voorzijde dakbeschot. B5EW02 Lekkage/ houtrot ig Totaal Gebreken aan de aansluitingen van het zinken dak/ dakbeschot-kilgoot, hebben inmiddels een aanzienlijke schade aangericht bij het dakbeschot. De boeidelen/ overstekken, kozijnen en de zinken zijwangen laten eveneens ernstige problemen zien. Gevelbekleding hout Aanbouw Fotozaak/ achterzijde B8EW01 Afdichting, manco ig Totaal 357 Aan de achtergevel bij de fotozaak is in het verleden een deel aangebouwd. De afwerking van het buitenblad is niet voltooid of inmiddels vervallen. Een deel van de geveldelen ontbreekt waardoor het binnenblad zichtbaar is. Vervolgschade is onvermijdelijk. 10

11 5 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Platte daken achtergevel B11EM04 Kale delen/ afbladderen ig Totaal 163 Kale delen, afbladderend werk en slechte behandeling bij de aansluitingen. Buitenschilderwerk gootconstructie hout (overstek) Overstek voorgevels B11EM04 Kale delen/ voorbehandeling. ig Totaal Achterstallig onderhoud en slechte voorbehandeling bij de voorgaande beurten heeft inmiddels tot schade geleidt. 11

12 5 Dakrandafwerking zink Hoog plat dak. B6EW01 Afdichting, manco ig Totaal 405 De dakrandafwerking op het hoge dak is hersteld met batuband, er is geen garantie meer voor een goede afdichting van de, voorheen afgewerkte soldeernaad. Dakbedekking bitumen ballast Terras B6EW01 Vervuiling, onjuist gebruik e.d. ig / ruimen met volgend een vervolgonderzoek 2016 Onjuist en onregelementair aanleg/ gebruik van het terras heeft geleidt tot mogelijke gevolgschade aan de bitumen. Houten vlonders zonder aanbreng van drukverdelers, geen onderhoud waardoor aanwezigheid van aangroei, en meerdere vormen van scherp zwerfvuil zijn allen aangetroffen op dit deel van het dak. Na het wegnemen van de ballast blijkt de bitumen nog in een redelijke conditie te verkeren, om een juist beeld te kunnen verkrijgen wordt geadviseerd eerst te ruimen dan de ballast weg te schuiven en vervolgens een onderzoek ( eventuele begeleiding is mogelijk) met gebruik van insnijding te laten verrichten. 12

13 4 Overstek zachthout Overstek voorzijde (Rooseveltlaan) B5EM03 Houtrot ig Totaal Schade aan de profiellijst en bij de verbindingen. 817 Kozijn buiten hout Achtergevel en bovenverdieping voorgevel. B7EM05 Houtrot ig Totaal Doorgaans zijn de kozijnen op de verdiepingen aan de voorgevel in een redelijke conditie, met uitzondering van de bovenverdieping. De kozijnen bij de uitgang van het terras aan de achterzijde vertonen houtrot bij de onderdorpels met de aansluitingen naar de stijlen. Ook de kozijnen aan de achtergevel, smal deel metselwerk, vertonen houtrot en dan met name aan de onderdorpels met hun aansluitingen, ook hier is sprake van een extreem ten aanzien van de bovenverdieping. 13

14 4 Gevelafwerking stucwerk Achtergevel/ bovenverdieping. B8EC01 Onvoldoende laagdikte ig Totaal 393 Het stucwerk is ernstig vervuild, bij de aangwerkte raamdorpels zijn de hoeknaalden zichtbaar. Binnentrapafwerking tapijt Opgang B9SM07 Slijtage/ verkleuring Serieus Totaal Sterk vervaald is de bedekking op de trappen, ook slijtage is geconstateerd op de treden. 14

15 4 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Achtergevel/ voor bovenlaag zeer slecht B11EM04 Kale delen ig Totaal De kozijnen aan de achtergevel vertonen allen onthechting, aan de voorgevel is met name de bovenetage zeer slecht. Dakpan beton/ keramisch Rooseveltlaan/ Maasstraat + Maasstraat B6EM01 Breuk van pannen/leien (uitgezakte pannen) ig Totaal Missende pan en beschadigde specieafwerking, een gat in de pannen aan de Maasstraat en een algeheel beeld van onsamenhangend liggende pannen. 15

16 4 Vorsten beton/ keramisch Schoorsteen Rooseveltlaan + uitwendige hoek. B6EW01 Afdichting, manco ig Totaal De afwerking ontbreekt op meerdere plaatsen. 333 Dakbedekking shingles bitumen Achterzijde Maasstraat B6SM02 Beschadiging/ verouderd Serieus Totaal 442 In het verleden is dit deel van het dak voorzien van shingles, deze bedekking is "doorgegelegd" over de bestaande kilgoot. Het plaatsen hiervan is gepaard gegaan met spanning waardoor er terplekke schade is ontstaan. Verdroging van de shingles en missende delen maakt het geheel tot een risicovol deel dak met betrekking tot lekkages (gevolgschade). 16

17 4 Schoorsteen metselwerk Hoog plat dak B8EC01 Loszittend, onsamenhangend voegwerk (metselwerk) ig Totaal De schoorsteen op het hoge platte dak (boven de uitgang naar het lage dak) laat ontbrekend voegwerk en los metselwerk zien. De afwerking van de schoorsteen in de kap aan de Rooseveltlaan vertoont een slechte afwerking aan de bovenzijde met zijn aansluitingen tot de pannen. 3 Buitenschilderwerk stucwerk Achtergevel t.h.v. terras B11GA01 Vervuiling/ verkleuring Gering Reinigen/ behandelen 2028 Veel vervuiling en verkleuring, gezien de meerdere beschadigingen is er een post opgenomen om na herstel de gevels te behandelen. 17

18 3 Binnenschilderwerk hek/ leuning hout dekkend Opgang B11SB01 Dof transparante leuning/ deklijst Serieus Totaal 133 Vanwege het gebruik is er slijtage aangetroffen bij de liggende transparante delen. Dakbedekking bitumen ballast Hoog dak B6SM02 Vervuiling. Serieus / reinigen 2016 Veel zwerfvuil aangetroffen zoals oude dakpannen maar ook asbesthoudend materiaal (schoorsteenuitlaten). Deze vervuiling, waaronder ook begroeiing, belemmert een grondig onderzoek. Daar waar inspecties mogelijk waren, dakrand/ aansluiting pannendak, laat de bitumen een redelijke conditie zien. Ook bij dit dakdeel geldt dezelfde regel als bij het lager gelegen terras, grondig reinigen en verwijderen van zwerfvuil. 18

19 3 Hemelwaterafvoer pvc Achtergevel K5SC03 Verroeste bevestigingsbeugels Serieus Totaal Vervangen 218 In een enkel geval is er sprake van oude, verroeste, bevestigingsbeugels. 2 Gevelafdekking beton/ natuur-zandsteen Balkon hoek Roosevelt/ Maasstraat B2SM04 Erosie, verwering, verzanding (voegafwerking) Serieus Totaal 103 Momenteel lichte verontreiniging bij de voegafwerking, een reservering voor regulier reinigen is opgenomen. 19

20 2 Gootbekleding zink Dakrand straatzijde B5GA02 Vervuiling Gering Totaal Reinigen Goede conditie en soldeernaden, wel vervuiling aanwezig. 116 Loodslabben plat dak Aaansluiting plat dak fotozaak/ gevel B2SB01 Missend deel Serieus Totaal 182 Een missend deel achter de, inmiddels niet meer aangesloten afvoerpijp, betekend een verhoogd risico op lekkage. 20

21 2 Dakbedekking APP Plat dak achterzijde fotozaak B6GA01 Vervuiling. Gering Reinigen 2051 De bitumen, op dit later aangebouwde deel, is vervuild met een verhoogde kans op gevolgschade. 1 Gevelconstructie metselwerk Onder kozijn/ naast erker, voorgevel 1e verdieping B2SC03 Scheuren Serieus Totaal 1 Een lichte scheur onder het kozijn heeft geen ernstige contructieve gevolgen. 21

22 1 Blankglas enkel 6 mm Gevelkozijnen B7GA01 Gering schade of breuk bij het glas geconstateerd, een verbeteraktie kan uiteraard zijn de vervanging door dubbel glas. Entree deur hout Entree's B7GA01 Gering gebreken, een enkele deur is reeds vervangen in het verleden. Kozijnen hout Opgang B7GA02 Gering Schadevrije kozijnen met dito koplatten

23 1 Binnendeur stomp hout Opgang B7GA02 Gering schade aangetroffen Binnentraphek hout/ leuning Opgang B4GA01 Gering gebreken

24 1 Trapleuning buiten staal Balkon hoek Roosevelt/ Maasstraat B4GA03 Gering schade/ roestvorming aan de voor het pand karakteristieke leuning. Lichtstraat (draad)glas Laag plat dak/ trapopgang. B5GB01 Gering gebreken geconstateerd

25 1 Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Plat dak aanbopuw fotozaak B5GB01 Gering gebreken geconstateerd Gevelafwerking voegwerk platvol Gevels B8GA03 Gering Het voegwerk vertoont voldoende hardheid. Wandafwerking stucwerk Opgang B8GA Gering schade aan het stucwerk geconstateerd

26 1 Buitenschilderwerk deur hout dekkend Balkon en entree's B11GA01 Gering Vanuit het verleden blijkt er onderscheidt in onderhoud, de deuren laten, mede door de vaak beschermde ligging, geen grote gebreken zien. Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) Opgang B11GA03 Gering Goede dekking en glans

27 1 Binnenschilderwerk stucwerk Opgang B11GA03 Gering Goede, voldoende dekking Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Opgang B11GA03 Gering Voldoende dekking. Buitenschilderwerk leuning metaal Balkon B11GA Gering gebreken aan het schilderwerk

28 1 Randstrook bitumineus Platte daken B6GA01 Gering Onbeschadigd, voldoende hoog opgewerkt Stadsuitloop pvc Hoog plat dak achtergevel K5GO01 Gering gebreken. Binnenriolering Pand K5GO Gering gebreken, de afbeelding is ontleend om het element aan te duiden. 28

29 1 Waterleidingnet compleet Pand K5GO01 Gering gebreken geconstateerd. Gasleidingnet compleet Pand K8GO Gering problemen bekend en/of geconstateerd. Elektra armaturen binnenlamp Opgang E7GA Gering gebreken. Elektra bedrading Pand E3GA Gering gebreken, de foto is gebruikt om het element aan te geven. 29

30 1 Elektra schakelmat. Pand E3GA01 Gering gebreken, de foto is gebruikt om het element aan te duiden. Deurbelinstallatie Portaal/ opgang E13GO01 Gering storingen geconstateerd. Buitenriolering Pand K5GO Gering gebreken bekend en/of bemerkt. Der illustratie geef hier het element aan en is niet representatief voor het pand. Totaal object

31 Jaarplan Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 procent (vanaf 2016). Printdatum:

32 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd Gevels Gevelafwerking stucwerk Gevelafdekking beton/ natuur-zandsteen Gevelbekleding hout Aanbouw Fotozaak/ achterzijde Hemelwaterafvoer pvc Onvoldoende laagdikte Erosie, verwering, verzanding (voegafwerking) Afdichting, manco Vervangen Verroeste bevestigingsbeugels Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Houtrot Daken Dakpan beton/ keramisch Vorsten beton/ keramisch Dakbedekking bitumen ballast Hoog dak Dakbedekking bitumen ballast Terras Dakbedekking shingles bitumen Dakkapel houtconstructie < 2m Gootbekleding zink Dakrandafwerking zink Boeiboord zachthout Overstek zachthout Loodslabben plat dak Breuk van pannen/leien (uitgezakte pannen) Afdichting, manco / reinigen Vervuiling. / ruimen met volgend een vervolgonderzoek Vervuiling, onjuist gebruik e.d. Beschadiging/ verouderd Lekkage/ houtrot Reinigen Vervuiling Afdichting, manco Openstaande verbindingen/ aantasting bij aansluitingen Houtrot Missend deel Schoorstenen Schoorsteen metselwerk Loszittend, onsamenhangend voegwerk (metselwerk) Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Buitenschilderwerk gootconstructie hout (overstek) Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Kale delen/ afbladderen Kale delen/ voorbehandeling. Kale delen

33 Element/Locatie Handeling - Gebrek Ehd 2016 Buitenschilderwerk kapel Afbladderen Binnentrappen Binnentrapafwerking tapijt Slijtage/ verkleuring Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk hek/ leuning hout dekkend Dof transparante leuning/ deklijst Diversen Onderhoud onvoorzien Onderhoud onvoorzien 656 Totaal object

34 Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 procent (vanaf 2016). Printdatum:

35 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 01 Gevels Gevelconstructie metselwerk Scheuren ,21 Hydrofoberen / impregneren 168,45 m ,60 metselwerk Reinigen metselwerk 168,45 m ,26 Gevelafdekking beton/ natuurzandsteen Erosie, verwering, verzanding (voegafwerking) ,85 Reinigen/ voegherstel 7,60 pst ,53 gevelafdekking beton Gevelafwerking stucwerk Onvoldoende laagdikte ,25 Vervangen stucwerk 8,28 m ,30 Reinigen stucwerk 8,28 m ,51 Gevelafwerking voegwerk platvol 2036,00 Vervangen voegwerk platvol 168,45 m ,25 Gevelbekleding hout Aanbouw Fotozaak/ achterzijde Afdichting, manco ,95 Vervangen gevelbekleding zachthout ,50 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen Verroeste ,80 bevestigingsbeugels Vervangen hemelwaterafvoer pvc 24,40 m ,63 Stadsuitloop pvc 2022,00 Vervangen stadsuitloop pvc 1,00 st ,

36 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal 02 Balkons Trapleuning buiten staal 2046,00 Vervangen trapleuning metaal 12,50 m ,09 03 Buitenkozijnen Kozijn buiten hout Houtrot ,50 Vervangen kozijn hardhout 126,55 m ,91 Entree deur hout 2046, Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen 6,00 st , Beglazing Blankglas enkel 6 mm 2052,00 Vervangen blankglas enkel 1,30-2,50 m² 91,64 m ,68 05 Daken Overstek zachthout Houtrot ,75 Vervangen overstek zachthout 31,50 m ,90 Gootbekleding zink

37 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Reinigen Vervuiling ,16 Vervangen gootbekleding zink 21,50 m , Reinigen goot zink 21,50 m , Boeiboord zachthout Openstaande verbindingen/ aantasting bij aansluitingen ,35 Vervangen boeiboord zachthout 3,00 m ,00 Lichtstraat (draad)glas 2034,00 Vervangen lichtstraat 6,00 m ,64 Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 2031, Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakkapel houtconstructie < 2m 1,00 st ,46 Lekkage/ houtrot ,75 Vervangen boeiboord hout 8,00 m ,85 Vervangen dakbedekking zink 4,00 m ,85 Vervangen dakkapel kozijnwerk hout 4,00 m ,65 Vervangen dakkapel wangen zink 4,00 m ,95 Randstrook bitumineus 2022,00 Vervangen randstrook bitumineus 7,20 m , Dakbedekking bitumen ballast Hoog dak / reinigen Vervuiling. 2016,00 Vervangen dakbedekking bitumen geballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast 42,18 m ,18 m ,11 48,

38 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Reinigen/opharken grind 42,18 m ,96 Vervangen grind 42,18 m , Loodslabben plat dak Missend deel ,50 Vervangen loodslabben plat dak 10,70 m , Dakbedekking APP Aanbouw Fotozaak. Reinigen Vervuiling. 2051,00 Vervangen dakbedekking APP 6,50 m ,41 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP Dakrandafwerking zink 6,50 m ,62 Afdichting, manco ,35 Vervangen dakrandafwerking zink 10,00 m , Dakbedekking bitumen ballast Terras / ruimen met volgend een vervolgonderzoek Vervuiling, onjuist gebruik e.d. 2016,00 Vervangen dakbedekking bitumen 28,80 m ,11 geballast Aanbrengen nieuwe laag 28,80 m ,68 dakbedekking bitumen geballast Reinigen/opharken grind 28,80 m ,96 Vervangen grind 28,80 m , Dakpan beton/ keramisch Breuk van pannen/leien (uitgezakte pannen) ,25 Vervangen dakpan exclusief 139,31 m ,87 panlatten Vorsten beton/ keramisch Afdichting, manco , Vervangen betonvorst+ondervorst 28,00 m ,02 Dakbedekking shingles bitumen

39 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Beschadiging/ verouderd , Vervangen dakbedekking shingles bitumen 8,28 m , Schoorstenen Schoorsteen metselwerk Loszittend, onsamenhangend voegwerk (metselwerk) ,25 Vervangen schoorsteen compleet 6,00 st ,87 Vervangen voegwerk schoorsteen 6,00 st , Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Kale delen/ afbladderen ,35 Schilderwerk boeiboord hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk boeiboord hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk deur hout dekkend 3,00 m ,00 m ,26 26, , Schilderwerk deur hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk deur hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk stucwerk 6,00 st ,00 st ,48 48, Reinigen/ behandelen Vervuiling/ verkleuring 2028,00 Groot schilderwerk stucwerk 8,28 m , Buitenschilderwerk gootconstructie hout (overstek) 39

40 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Kale delen/ voorbehandeling ,00 Schilderwerk gootconstructie hout 31,50 m ,55 dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk gootconstructie hout 31,50 m ,55 dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Kale delen , Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk kapel 126,55 m ,55 m ,26 26, Afbladderen ,00 Groot schilderwerk kapel 4,00 pst ,50 Klein schilderwerkkapel 4,00 pst ,61 Buitenschilderwerk leuning metaal 2028,00 Groot schilderwerk leuning ,00 Klein schilderwerk leuning , Binnenwanden Wandafwerking stucwerk 2028,00 Tussentijds herstel stucwerk , Binnenkozijnen Kozijnen hout 2052,00 40

41 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Binnendeur stomp hout 2052,00 Vervangen woning toegangsdeur hout 5,00 st ,12 25 Binnentrappen Binnentraphek hout/ leuning 2028,00 Herstel binnentraphek/ leuning hout , Binnentrapafwerking tapijt Slijtage/ verkleuring , Vervangen binnentrapafwerking tapijt 64,50 m , Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) 2028,00 Groot schilderwerk deur hout dekkend Binnenschilderwerk stucwerk 5,00 st , ,00 Groot schilderwerk stucwerk ,50 Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 2028, Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Binnenschilderwerk hek/ leuning hout dekkend 11,00 m ,

42 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Dof transparante leuning/ deklijst ,10 Groot schilderwerk hek/ leuning ,70 hout dekkend Gas, water en sanitair Waterleidingnet compleet 2048,00 Vervangen waterleiding 1,00 m ,42 Gasleidingnet compleet 2048,00 Vervangen gasleiding 1,00 m ,51 43 Vuilafvoervoorziening Binnenriolering 2048,00 Vervangen binnenriolering ,67 Buitenriolering 2048,00 Vervangen buiteriolering ,92 Doorspoelen buiteriolering , Elektrische-installaties Elektra armaturen binnenlamp 2040,00 Vervangen armaturen binnenlamp 3,00 st ,05 42

43 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Prijs/Ehd Totaal Elektra bedrading 2048,00 Vervangen elektrische bedrading ,34 Elektra schakelmat. 2024,00 Vervangen schakelmateriaal , Deurbelinstallatie 2022,00 Vervangen deurbelinstallatie 1, , Diversen Onderhoud onvoorzien Onderhoud onvoorzien , Meerjaren onderhoud Upgrading MJOP/ zie offerte ,00 Jaarlijkse plaatsing Internet , Totaal object

44 Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen) Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 procent (vanaf 2016). Printdatum:

45 Code Hoofdgroep Totaal 01 Gevels Balkons 03 Buitenkozijnen Beglazing 05 Daken Schoorstenen Buitenschilderwerk Binnenwanden Binnenkozijnen 25 Binnentrappen Binnenschilderwerk Gas, water en sanitair 43 Vuilafvoervoorziening Elektrische-installaties Diversen Totaal object

46 Kapitalisatie 15 - Jaren Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie. Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 procent (vanaf 2016). Printdatum:

47 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 %

48 Jaar Onkosten Reservering Saldo Rente 48

49 Planning 10 - Jaren Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV 1078 NW Amsterdam Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 0 procent (vanaf 2016). Printdatum:

50 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Gevels 2110 Gevelconstructie metselwerk Scheuren 2022 Hydrofoberen / impregneren metselwerk Reinigen metselwerk 168,45 m ,45 m Gevelafdekking beton/ natuurzandsteen Reinigen/ voegherstel gevelafdekking beton Gevelafwerking stucwerk Erosie, verwering, verzanding (voegafwerking) ,60 pst Onvoldoende laagdikte 2016 Vervangen stucwerk 8,28 m Reinigen stucwerk 8,28 m Gevelafwerking voegwerk platvol 2036 Vervangen voegwerk platvol 168,45 m Gevelbekleding hout Aanbouw Fotozaak/ achterzijde Afdichting, manco 2016 Vervangen gevelbekleding zachthout Hemelwaterafvoer pvc Vervangen Verroeste bevestigingsbeugels 2016 Vervangen hemelwaterafvoer pvc 24,40 m Stadsuitloop pvc 2022 Vervangen stadsuitloop pvc 1,00 st

51 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Balkons 3422 Trapleuning buiten staal Vervangen trapleuning metaal 03 Buitenkozijnen ,50 m Kozijn buiten hout Vervangen kozijn hardhout Houtrot ,55 m Entree deur hout Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen 04 Beglazing 3120 Blankglas enkel 6 mm Vervangen blankglas enkel 1,30-2,50 m² 05 Daken 2710 Overstek zachthout Vervangen overstek zachthout Houtrot ,00 st ,64 m ,50 m Gootbekleding zink Reinigen Vervangen gootbekleding zink Reinigen goot zink Vervuiling ,50 m ,50 m Boeiboord zachthout Openstaande verbindingen/ aantasting bij aansluitingen

52 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Vervangen boeiboord zachthout 3,00 m Lichtstraat (draad)glas Vervangen lichtstraat ,00 m Lichtkoepel dubbelwandig >1 m Vervangen lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 Dakkapel houtconstructie < 2m 1,00 st Vervangen boeiboord hout Vervangen dakbedekking zink Vervangen dakkapel kozijnwerk hout Vervangen dakkapel wangen zink Lekkage/ houtrot ,00 m ,00 m ,00 m ,00 m Randstrook bitumineus Vervangen randstrook bitumineus ,20 m Dakbedekking bitumen ballast Hoog dak / reinigen Vervangen dakbedekking bitumen geballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast Reinigen/opharken grind Vervangen grind Vervuiling ,18 m ,18 m ,18 m ,18 m Loodslabben plat dak Vervangen loodslabben plat dak Missend deel ,70 m

53 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Dakbedekking APP Aanbouw Fotozaak. Reinigen Vervangen dakbedekking APP Vervuiling ,50 m Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP Dakrandafwerking zink 6,50 m Vervangen dakrandafwerking zink Afdichting, manco ,00 m Dakbedekking bitumen ballast Terras / ruimen met volgend een vervolgonderzoek Vervangen dakbedekking bitumen geballast Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen geballast Reinigen/opharken grind Vervangen grind Vervuiling, onjuist gebruik e.d ,80 m ,80 m ,80 m ,80 m Dakpan beton/ keramisch 4712 Vervangen dakpan exclusief panlatten Vorsten beton/ keramisch Breuk van pannen/leien (uitgezakte pannen) ,31 m Afdichting, manco 2016 Vervangen betonvorst+ondervorst 28,00 m Dakbedekking shingles bitumen Beschadiging/ verouderd 2016 Vervangen dakbedekking shingles bitumen 06 Schoorstenen 5124 Schoorsteen metselwerk Loszittend, onsamenhangend voegwerk (metselwerk) 8,28 m

54 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Vervangen schoorsteen compleet Vervangen voegwerk schoorsteen 6,00 st ,00 st Buitenschilderwerk 4621 Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend Kale delen/ afbladderen Schilderwerk boeiboord hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk boeiboord hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk deur hout dekkend 3,00 m ,00 m Schilderwerk deur hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk deur hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk stucwerk 6,00 st ,00 st Reinigen/ behandelen Vervuiling/ verkleuring 2028 Groot schilderwerk stucwerk 8,28 m Buitenschilderwerk gootconstructie hout (overstek) Kale delen/ voorbehandeling Schilderwerk gootconstructie hout dekkend (2,5 beurt) Schilderwerk gootconstructie hout dekkend (1,5 beurt) Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Kale delen 31,50 m ,50 m Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk kapel 126,55 m ,55 m

55 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Groot schilderwerk kapel Klein schilderwerkkapel Afbladderen ,00 pst ,00 pst Buitenschilderwerk leuning metaal Groot schilderwerk leuning Klein schilderwerk leuning 21 Binnenwanden Wandafwerking stucwerk Tussentijds herstel stucwerk 24 Binnenkozijnen Kozijnen hout Binnendeur stomp hout Vervangen woning toegangsdeur hout 25 Binnentrappen 3411 Binnentraphek hout/ leuning Herstel binnentraphek/ leuning hout ,00 st Binnentrapafwerking tapijt Vervangen binnentrapafwerking tapijt Slijtage/ verkleuring ,50 m

56 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Binnenschilderwerk 4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig) Groot schilderwerk deur hout dekkend Binnenschilderwerk stucwerk 5,00 st Groot schilderwerk stucwerk Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Binnenschilderwerk hek/ leuning hout dekkend Groot schilderwerk hek/ leuning. hout dekkend 42 Gas, water en sanitair 5310 Waterleidingnet compleet Vervangen waterleiding Dof transparante leuning/ deklijst 11,00 m ,00 m Gasleidingnet compleet Vervangen gasleiding 43 Vuilafvoervoorziening ,00 m Binnenriolering Vervangen binnenriolering

57 Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Ehd Stj Cy Buitenriolering Vervangen buiteriolering Doorspoelen buiteriolering 44 Elektrische-installaties Elektra armaturen binnenlamp Vervangen armaturen binnenlamp ,00 st Elektra bedrading Vervangen elektrische bedrading Elektra schakelmat. Vervangen schakelmateriaal Deurbelinstallatie Vervangen deurbelinstallatie 61 Diversen , Onderhoud onvoorzien Onderhoud onvoorzien Meerjaren onderhoud Upgrading MJOP/ zie offerte Jaarlijkse plaatsing Internet

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 18-03-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021

Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH83 Voormalig bakhuis met achteraanbouw Verlengde Utrechtseweg 83 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH83 Object Naam Voormalig bakhuis met achteraanbouw

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 25-03-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen VVE Brahmslaan 22-62 Leiden Versie 18-05-2017 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport

Bouwkundig Opname Rapport Bouwkundig Opname Rapport Erasmusstraat 1a Balk Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Aankoop - NHG Algemeen N-jaren begroting gedetailleerd

Nadere informatie