Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) , Fax: (0174) Inschrijving KvK Haaglanden

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Management summary (samenvatting) Algemene objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan 2018 Overzicht 15 jarenplan (gedetailleerd) Overzicht 15 jarenplan (hoofdgroepen) Kapitalisatie 2

3 INLEIDING Meerjarenonderhoudsplan: Bouwwerken verouderen, slijten en beschadigen voortdurend door gebruik, blootstelling aan weersomstandigheden en andere factoren vanuit de omgeving. Hierdoor ontstaat een achteruitgang van de technische kwaliteit en de functie van het bouwwerk. Onderhoud is erop gericht om een bouwwerk in een acceptabele technische staat te houden of terug te brengen, zodat de veiligheid en functie behouden blijven. Slecht onderhoud aan een bouwwerk leidt niet alleen tot bouwtechnische achteruitgang, maar ook tot hogere onderhoudskosten. Ad hoc herstel op basis van acuut optredende gebreken blijkt in de regel duurder te zijn dan het plegen van regelmatig onderhoud op basis van een onderhoudsplanning. Het hebben van een meerjarenonderhoudsplan (MOP) met kostenbegroting, lost de gesignaleerde problemen op zich niet op, maar helpt de eigenaar(s) wel om tijdig over de benodigde financiële middelen te kunnen beschikken. Met een MOP is het onderhoud inzichtelijk en financieel in de hand te houden. Bouwkundige inspectie: Voor het opstellen van een MOP dient er een inspectie verricht te worden conform de systematiek conditiemeten (NEN 2767). Met deze inspectie wordt er een inventarisatie gemaakt van alle elementen en wordt de staat beoordeeld van de elementen middels een conditiescore. Door deze systematiek kan er objectief worden bepaald wat de verwachte resterende levensduur is van het betreffende element met de daarbij behorende vervangingskosten. Hierbij gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie/onderhoud. Methodiek conditiemeten De systematiek van conditiemeting is vastgelegd in de NEN2767. Van alle elementen wordt de conditie voor vastgesteld. Voor de activiteiten die binnen 3 jaar vanaf het inspectiejaar onderhoud behoeven gebeurt dit door vastlegging van de ernst, omvang en intensiteit van gebreken. Om dit objectief te kunnen beoordelen wordt er gebruik gemaakt van een zgn. Intensiteit/ Omvang Matrix (I/O Matrix) hetgeen resulteert in een score voor de aangetroffen kwaliteit: de zgn. Conditie Voor. Hieraan wordt een (onderhouds)maatregel gekoppeld voor het betreffende element (bijv. vervangen). Gebrek GERING SERIEUS ERNSTIG Omvang < 2% 2-10% 10-30% 30-70% > 70% Incidenteel Plaatselijk Regelmatig Aanzienlijk Algemeen Intensiteit Begin Gevorderd Eind Begin Gevorderd Eind Begin Gevorderd Eind

4 De Conditie voor wordt volgens onderstaande schaalverdeling uitgedrukt: - Conditie 1 Uitstekend: nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. - Conditie 2 Goed: een bouw- of installatiedeel dat kenmerken van een beginnende veroudering heeft. - Conditie 3 Voldoende: een element, waarvan het verouderingsproces duidelijk op gang is gekomen. - Conditie 4 Matig: een element dat sterk onderhevig is aan het verouderingsproces. - Conditie 5 Onvoldoende: een element waarvoor het verouderingsproces onomkeerbaar is geworden. - Conditie 6 Slecht: een zodanige toestand dat deze niet meer te classificeren is onder conditie 5. Nadat de Conditie voor van een element is vastgesteld, is een maatregel bepaald die, zoals reeds is aangegeven, uiterlijk binnen 3 jaar vanaf het inspectiejaar wordt uitgevoerd. Naast het uitvoeringsjaar zijn de kosten en een gedetailleerde onderbouwing van de maatregel genoteerd. Bij het definiëren van een maatregel is het motief voor onderhoud opgegeven. Dit motief bepaalt namelijk de prioriteit van de maatregel. Het motief voor onderhoud is bepaald aan de hand van onderstaande aspecten. Aspectscore - veiligheid/gezondheid; - cultuurhistorische waarde; - gebruik en bedrijfsproces; - technische vervolgschade; - toename klachtenonderhoud; - beleving/esthetica; De prioriteit geeft aan hoe belangrijk het is om een bepaalde activiteit uit te voeren. De schaal verloopt van 1 tot 9 en wordt bepaald middels bovenstaande aspectscore. Hierbij is de prioriteit 1 hoog, en de prioriteit 9 laag. Dit resulteert uiteindelijk in een aspect/prioriteiten matrix, ofwel AP-Matrix. Op basis van de score per aspect wordt de prioriteit van de maatregel berekend. Deze AP-Matrix kan voor elk gebouw anders zijn en worden aangepast naar de wensen van de gebruiker. Prioriteit / Risico Veligheid & Gezondheid Cultuur historische waarde Gebruik en bedrijfsproces Functionaliteit & Kosten Toename klachtenonderhoud Esthetica & Techniek Energie Inventarisatie / inspectie Onder inventariseren verstaan we het bepalen van hoeveelheden van onderhouds- en vervangingsgevoelige gebouwonderdelen. Onder inspecteren verstaan we het vastleggen van de staat van toestand van de geïnventariseerde gebouwonderdelen. Dit geschiedt door middel van een ter plekke uitgevoerd onderzoek. Bereikbaarheid De inventarisatie en inspectie omvatten de fysiek bereikbare en visueel waarneembare gebouwonderdelen Gebouwonderdelen De inventarisatie en inspectie hebben (tenzij anders overeengekomen in de opdracht) betrekking op: - bouwkundig interieur (gemeenschappelijke onderdelen, indien van toepassing); - bouwkundig exterieur; 4

5 - technische installaties; - verharde terreinen. Begroting De prijzen in de begroting zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald, maar mogen slechts worden beschouwd als richtprijzen gebaseerd op het landelijk gemiddelde. De prijzen vermeld in de begroting zijn eindprijzen consument (dus inclusief allerlei toeslagen). In het kostenoverzicht staat aangegeven of de bedragen inclusief of exclusief BTW zijn. Prijspeil Als prijspeil wordt de inspectiedatum aangehouden zoals u die per gebouw aantreft in de algemene objectinformatie. Actualiseren onderhoudsplan Ten gevolge van prijsontwikkelingen, activiteiten die u wel of niet heeft uitgevoerd, verbouwingen, fysieke invloeden etc. zal het onderhoudsplan moeten worden aangepast teneinde zijn bruikbaarheid en betrouwbaarheid te behouden. Wij adviseren u het onderhoudsplan periodiek aan te passen aan de actualiteit en hierbij een tijdsbestek te hanteren van vijf jaar zodat men als VvE niet voor onverwachte uitgaven komt te staan. 5

6 MANAGEMENT SUMMARY Uitgangspunten: Bij aanvang van de opdracht waren de onderstaande documenten voor handen: - Splitsingsakte incl. tekeningen Inspectie: Tijdens de inspectie heeft een lid van de technische commissie de inspecteur geassisteerd om toegang te verkrijgen tot enkele balkons/tuinen van de woningen. Tijdens de inspectie is gebleken dat het schilderwerk in een zeer slechte staat verkeerd. Op diverse plaatsen is het schilderwerk volledig weg. Advies is om aan het herstel van houtrot en het schilderwerk prioriteit te geven in het onderhoudsplan om verdere verval van de kozijnen te voorkomen. De kosten voor herstel zullen voor deze elementen sterk oplopen als er niet tijdig onderhoud aan de kozijnen verricht worden. Onderhoudstoestand: Het uitgangspunt van de onderhoudsstatus is niet door de opdrachtgever opgegeven. Gezien de onderhoudstoestand van het bouwwerk en de financiële middelen van de VvE is het uitgangspunt bij het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan een minimale conditiescore 3. Het bouwwerk heeft met het bovengenoemde uitgangspunt een achterstand op het onderhoud. Voornamelijk de vervuiling van de gevels en het achterstallig onderhoud aan het schilderwerk zijn de oorzaken hiervan. Financieel: Bij het opstellen van het meerjarenplan is er geprobeerd om zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden te bundelen maar daarnaast de onderhoudskosten zoveel mogelijk te verspreiden om het betaalbaar te houden voor de VvE. Door de voorgestelde jaarlijkse reservering voor het onderhoud vast te stellen, zou met de huidige saldo voor het onderhoud het plan uitvoerbaar moeten zijn. Kort samengevat komt het meerjarenonderhoudsplan er als volgt uit te zien: Schilderwerk houten elementen: grote schilderbeurt (komt om de 6 jaar terug) kleine schilderbeurt (komt om de 6 jaar terug) Schilderwerk metalen elementen: grote schilderbeurt (komt om de 6 jaar terug) Schilderwerk steenachtige elementen: schilderbeurt (komt om de 12 jaar terug) 6

7 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Algemene Objectgegevens Code Code Object VT2000-MOP Naam VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Adres Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Postcode Plaats 1234 AB Voorbeeldstad Inspecteur P. Cancedda Inspectiedatum Opdrachtgever Klantcode Naam Contactpersoon VT2000 VvE Voorbeeld Dhr. Voorzitter Adres Voorbeeldstraat 6 Postcode Plaats 1234 AB Voorbeeldstad Postadres Postbus AB Wateringen Telefoon adres Technisch Ligging van het object Stedelijk Bouwjaar 1970 Energielabel C Financieel Saldo ,00 Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 6,0% Overige Weersgesteldheid Zonnig, 25 C, 4 Bft 7

8 Elementenoverzicht VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m AB Voorbeeldstad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren De conditiemeting is conform de NEN2767 uitgevoerd. 8

9 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie 21 Buitenwanden 2110 constructie metselwerk 176,50 m afdekking beton 12,00 m Balkonscherm kunststof 84,00 m Trappen en hellingen 2410 Buitentrap staal 4,00 st Ladderborgingspunt 1,00 st 5 31 Buitenwandopeningen 3120 Kozijn buiten hardhout 325,64 m Kozijn ventilatierooster metaal 16,00 st Blankglas dubbel 53,85 m Hang en sluitwerk buitendeuren 64,00 st Entree deur hardhout 16,00 st Overige deuren hardhout 32,00 st Loodaansluiting kozijn 135,68 m Kozijn buiten puivulling hout 134,66 m Koppelpaneel volkern 43,01 m Balustrades en leuningen 3410 Balustrade beton 35,52 m Balustrade (verz.) staal 7,50 m Balustrade (verz.) staal trap entree 30,68 m Buitenwandafwerkingen 4111 afwerking voegwerk platvol 184,43 m Vloerafwerkingen 4320 Vloerafwerking hardhout 18,00 m Balkon/galerij afwerking kunstharsvloer 292,24 m Schilderwerk 4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend 64,00 st Buitenschilderwerk balustrade staal 32,00 m Buitenschilderwerk betonconstructie 16,20 m2 1 overstek/balkon 4628 Buitenschilderwerk betonband 67,15 m2 1 9

10 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code Element Locatie Hvh Ehd Conditie 4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 325,64 m Buitenschilderwerk hek verzinkt staal 77,28 m Buitenschilderwerk betonconstructie 178,20 m Buitenschilderwerk postkast metaal 5,00 m afwerkingen 4711 bedekking APP 370,50 m bedekking APP+ballast 61,44 m randafwerking zetwerk 113,00 m randafwerking aluminium trim 89,60 m bedekking zink 9,60 m Afvoeren 5211 Hemelwaterafvoer pvc 48,00 m Doorvoer lood 25,00 st Standleidingen Intern 1,00 pst 1 57 Luchtbehandeling 5710 Ventilatie/RGA dakdoorvoer metaal 12,00 st ventilator algemeen 4,00 st 1 67 Gebouwbeheersvoorzieningen 6710 Valbeveiliging algemeen 1,00 pst 5 81 Losse verkeersinventarisatie 8111 Postkasten 1,00 st 4 99 Algemeen 9990 Meerjarenonderhoudsplan 1,00 pst ,00 pst Steigerwerk 1,00 pst 1 10

11 Bevindingen NEN 2767 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m AB Voorbeeldstad Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 8 = Nader onderzoek nodig 9 = Niet te inspecteren Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum:

12 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Conditie B4SB03 Ladderborgingspunt Onjuiste dimensionering (bijv. te lage leuning) Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Serieus Activiteit: 2018 Hvh Totaal Herstellen positie 1,00 pst 525 Voor een veilige toetreding tot het dak is een ladderborgingspunt aangebracht. Echter is de positie van deze ladderborgingspunt niet op een veilige situatie. Het uitgangspunt is in de huidige situatie om een ladder langer dan 7 m1 op het bordes boven aan de toegangstrap naar de bovenwoningen te plaatsen. De mogelijke val met de ladder is hierdoor 4 etages hoog. Om het valgevaar te verkleinen is het advies om deze borgingspunt te verplaatsen naar de achtergevel, waardoor de valgevaar beperkt wordt tot maximaal 3 meter. Echter dient er voor toetreding tot het dak altijd toegang via een woning verkregen te worden Achtergevel B11EM04 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Kale delen Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Ernstig Activiteit: 2018 Hvh Totaal Herstellen 325,64 m E10SB05 Valbeveiliging algemeen Ontbrekend onderdeel Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Serieus Activiteit: 2018 Hvh Totaal Aanbrengen valbeveiliging Op het dak is geen vaste veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Conditie 4 1,00 pst Bergingen B11SM04 Buitenschilderwerk postkast metaal Erosie, verwering Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Serieus Activiteit: 2018 Hvh Totaal Herstellen 5,00 m

13 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Conditie Voorgevel B7EM05 Kozijn buiten hardhout Houtrot Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Ernstig Activiteit: 2018 Hvh Totaal Herstellen 1,00 pst Door de huidige staat van het schilderwerk is het hout niet beschermd tegen vorming van houtrot. Het verzoek is om deze plekken per omgaande te herstellen en te beschermen om verdere ontstaan van houtrot te voorkomen. Conditie Tussenbalk B6GA01 bedekking zink Aangroei mos, algen Ernst Intensiteit Omvang Conditie Risico/prioriteit Gering Activiteit: 2018 Hvh Totaal Reinigen 9,60 m2 82 Totaal object

14 Jaarplan 2018 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m AB Voorbeeldstad Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2018). Printdatum:

15 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code Element/Locatie Handeling - Gebrek Hvh Ehd Trappen en hellingen 2430 Ladderborgingspunt Herstellen positie 1,00 pst Onjuiste dimensionering (bijv. te lage leuning) 31 Buitenwandopeningen 3120 Kozijn buiten hardhout Herstellen 1,00 pst Houtrot 34 Balustrades en leuningen 3410 Balustrade (verz.) staal Reinigen balustrade (verz.) staal 7,50 m Balustrade (verz.) staal trap entree Reinigen balustrade (verz.) staal 30,68 m1 46 Schilderwerk 4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend 64,00 st 4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout Herstellen 325,64 m2 dekkend Kale delen 4690 Buitenschilderwerk postkast metaal Herstellen 5,00 m2 Erosie, verwering 47 afwerkingen 4712 bedekking zink Reinigen 9,60 m2 Aangroei mos, algen 67 Gebouwbeheersvoorzieningen 6710 Valbeveiliging algemeen Aanbrengen valbeveiliging 1,00 pst Ontbrekend onderdeel 6710 Valbeveiliging algemeen Opstellen RI&E 1,00 pst 99 Algemeen 9990 Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan warme 1,00 pst opname ,00 pst Steigerwerk Steiger 1,00 pst Totaal object

16 Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m AB Voorbeeldstad Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden. De kosten van de handeling in het betreffende jaar. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2018). Printdatum:

17 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 21 Buitenwanden 2110 constructie metselwerk Reinigen metselwerk 176,50 m afdekking beton Vervangen gevelafdekking beton 12,00 m Balkonscherm kunststof Vervangen balkonscherm kunststof 84,00 m Trappen en hellingen 2410 Buitentrap staal Vervangen buitentrap trap staal 4,00 st Ladderborgingspunt Herstellen positie Vervangen ladders en klimijzers Onjuiste dimensionering (bijv. te lage leuning) 1,00 pst ,00 st Buitenwandopeningen 3120 Blankglas dubbel Vervangen blankglas dubbel 53,85 m Kozijn buiten hardhout Herstellen Houtrot 1,00 pst Vervangen kozijn hardhout 325,64 m Kozijn ventilatierooster metaal 3130 Vervangen ventilatierooster aluminium Hang en sluitwerk buitendeuren 16,00 st Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren Entree deur hardhout 64,00 st Vervangen entreedeur hout incl. hang&sluitwerk+afhangen Overige deuren hardhout 16,00 st Vervangen buitendeur hardhout 32,00 st Loodaansluiting kozijn Vervangen loodaansluiting kozijnen 135,68 pst Koppelpaneel volkern Vervangen koppelpaneel volkern 43,01 m Kozijn buiten puivulling hout Vervangen puivulling hout 134,66 m Balustrades en leuningen 3410 Balustrade (verz.) staal Vervangen balustrade (verz.) staal 7,50 m Reinigen balustrade (verz.) staal 7,50 m

18 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 3410 Balustrade (verz.) staal trap entree Vervangen balustrade (verz.) staal 30,68 m Reinigen balustrade (verz.) staal 30,68 m Balustrade beton Vervangen balustrade beton 35,52 m Buitenwandafwerkingen 4111 afwerking voegwerk platvol Vervangen voegwerk platvol 184,43 m Vloerafwerkingen 4320 Vloerafwerking hardhout Aanbrengen slijtlaag laklaag 18,00 m Balkon/galerij afwerking kunstharsvloer Vervangen vloerafwerking kunsthars 292,24 m Schilderwerk Buitenschilderwerk deur hout dekkend Vervangen schilderwerk deur hout dekkend Groot schilderwerk deur hout dekkend Buitenschilderwerk balustrade staal 64,00 st ,00 st Groot schilderwerk metaal 32,00 m Buitenschilderwerk betonconstructie overstek/balkon Groot schilderwerk steenachtig 16,20 m Buitenschilderwerk betonband Groot schilderwerk steenachtig 67,15 m Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend Herstellen Kale delen 325,64 m Vervangen schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Klein schilderwerk kozijn en raam hout dekkend Buitenschilderwerk hek verzinkt staal 325,64 m ,64 m ,64 m Groot schilderwerk hek verzinkt staal 77,28 m Buitenschilderwerk betonconstructie 4690 Groot schilderwerk betonconstructie plafond Buitenschilderwerk postkast metaal 178,20 m Herstellen Erosie, verwering 5,00 m Groot schilderwerk kast staal 5,00 m

19 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal afwerkingen 4711 bedekking APP Vervangen dakbedekking APP 370,50 m Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP bedekking APP+ballast 370,50 m Vervangen dakbedekking APP 61,44 m Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP Reinigen/opharken grind 61,44 m ,44 m Vervangen grind 61,44 m randafwerking aluminium trim Vervangen daktrim aluminium 89,60 m randafwerking zetwerk Vervangen dakrandafwerking metaal 113,00 m bedekking zink Reinigen Aangroei mos, algen 9,60 m Vervangen dakbedekking zink 9,60 m Afvoeren 5211 Hemelwaterafvoer pvc Vervangen hemelwaterafvoer pvc 48,00 m Doorvoer lood Vervangen doorvoer lood 25,00 st Standleidingen Intern Inspectie standleidingen (incl camera) Reinigen en coaten standleidingen (t/m 4 bouwlagen) 1,00 pst ,00 pst Luchtbehandeling 5710 Ventilatie/RGA dakdoorvoer metaal Vervangen dakdoorvoer metaal plat 12,00 st ventilator algemeen Vervangen dakventilator 4,00 st Gebouwbeheersvoorzieningen 6710 Valbeveiliging algemeen Aanbrengen valbeveiliging Ontbrekend onderdeel 1,00 pst Opstellen RI&E 1,00 pst

20 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code/Element/Handeling Locatie Element/Gebrek Hvh Ehd Stj Cy Totaal 81 Losse verkeersinventarisatie 8111 Postkasten Vervangen postkasten 1,00 st Algemeen 9990 Meerjarenonderhoudsplan 9999 Meerjarenonderhoudsplan actualiseren Meerjarenonderhoudsplan warme opname 1,00 pst ,00 pst Steigerwerk 1,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst ,00 pst Steiger 1,00 pst Steiger 1,00 pst Totaal object

21 Overzicht 20 - Jarenplan (Hoofdgroepen) VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m AB Voorbeeldstad Toelichting: Omschrijving: Prijs: Totaal: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties. Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld Klimaatinstallaties ) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2018). Printdatum:

22 VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad Code Hoofdgroep Totaal 21 Buitenwanden Trappen en hellingen Buitenwandopeningen Balustrades en leuningen Buitenwandafwerkingen Vloerafwerkingen Schilderwerk afwerkingen Afvoeren Luchtbehandeling Gebouwbeheersvoorzieningen Losse verkeersinventarisatie Algemeen Totaal object

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan

(Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan (Duurzame) Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeldstraat 1 Uitgevoerd door: Het Inspectiehuis B.V. Oosthaven 33 2801 PD Gouda T (0182) 521229 I www.hetinspectiehuis.nl Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 033-1 voorbeeld VvE Voorbeeld straat Arnhem Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 97BC117 RENSWOUDE Dorpsstraat 117 Renswoude -5-15 1 Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH Opstallen en terrein (verharding en omheiding) Verlengde Utrechtseweg 83 en 85 Utrecht 3-11-214 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH Object Naam Opstallen en terrein

Nadere informatie

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn

Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Sicke Benninghestede 4 Noordhorn Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)

Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) 011 Bouwjaar 1934 Inspectie 4-7-2014 VvE Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg 122-144 Prijspeil 2017 Gewijzigd 10-4-2017 Kijkduinstraat 1-15 en Bos en Lommerweg

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 meting conform de NEN2767 3544HH85 Woning Verlengde Utrechtseweg 85 Utrecht 30-11-2014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 3544HH85 Object Naam Woning Adres Verlengde Utrechtseweg 85 Postcode Plaats 3544

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam

Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam Meerjarenonderhoudsplan Projectnummer Projectnaam Adres Plaatsnaam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Burgemeester de Bordesstraat 80 1404 GZ Bussum Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91399 VvE Anna van Burenstraat e.o. (na ALV) Diverse (zie algemene opmerkingen) Dordrecht - Versie B - Inhoudsopgave Inleiding Methodiek conditiemeting Voorwaarden Algemene objectgegevens

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Voorbeeld MJOP Voorbeeldstraat 1 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Uitleg NEN2767 Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN2767 Bevindingen Jaarplan 2017 Meerjarenplanning

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland

Meerjarenonderhoudsplan VB VVE-1 MJOP Gebouw Beheerweg 1 Nederland Meerjarenonderhoudsplan Beheerweg 1 Nederland INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing.

Wethouder Openbare ruimte en wijkvernieuwing. Voorstel aan de raad Nummer: Z12-248454 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.J. Sikkens Gebouwenbeheer gj.sikkens@lelystad.nl Wethouder Openbare ruimte en

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

MJOP VvE Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan 150A-172D Rotterdam

MJOP VvE Mijnsherenlaan Mijnsherenlaan 150A-172D Rotterdam MJOP 017-041 303400000 VvE Mijnsherenlaan 150-17 Mijnsherenlaan 150A-17D Rotterdam Winter VvE Techniek Zelling 3 334 GS Hendrik-Ido-Ambacht T 088-555050 F 088-555051 KvK 5990785 E techniek@wintervvegroep.nl

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan VvE Archimedes te Amsterdam

Meerjaren Onderhoudsplan VvE Archimedes te Amsterdam Meerjaren Onderhoudsplan VvE Archimedes te Amsterdam In opdracht van: Munnik Beheer B.V. te Hoofddorp de heer R. Vlaar namens VvE Archimedes te Amsterdam. Opsteller(s): W.K.Veen Aantal pagina s: 15 Status

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST

Beheer en Onderhoudsplan VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST 17-07-C O Beheer en Onderhoudsplan 90787 VvE Oranjerijck Oranje Nassaustraat 2-2h ZEIST N C E P T 1 Algemene Objectgegevens Code Code 90787 Object Naam Aantal eenheden 14 VvE Oranjerijck Adres Oranje Nassaustraat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 27-2026 17-0000-1 VOORBEELDGEBOUW Ergens 999 Europa Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 27 Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Sabotagelaan 70 Groningen

Sabotagelaan 70 Groningen Sabotagelaan 70 Groningen Westerhaven 9, 9718 AV Groningen T (050) 318 03 09 E info@svdg.nl I www.svdg.nl Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de Vereniging

Nadere informatie

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : 17-06-014 Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie