Meerjarenonderhoudsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021"

Transcriptie

1 Meerjarenonderhoudsplan MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg MP Naaldwijk T F ABN AMRO KvK BTW-id NL B01

2 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object (NEN 2767/ RGD BOEI). Technische staat De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken: 1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd. 2. Het verouderingsproces. Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties. Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering). Rapport De opbouw van het rapport is als volgt: o Voorblad o Inleiding o Algemene objectgegevens o Overzicht elementen met conditiescore conform NEN 2767 o Bevindingen in full-color incl. kostenraming o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd). o 10 jaren-begroting gedetailleerd o 10 jaren-begroting gecomprimeerd op hoofdgroep o Kapitalisatie o Planning

3 Algemene Objectgegevens Code Code MO-P Object Naam VvE Voorbeeld Aantal eenheden 112 Adres Voorbeeldstraat Postcode 3028 Plaats Voorbeeldstad Inspecteur bc. R. van de Giessen Inspectiedatum Opdrachtgever Klantcode Naam Contactpersoon PBS-014 VVE Voorbeeld Mevrouw Voorbeeld Adres Voorbeeldstraat 6 Postcode Plaats XXXX GG Voorbeelstad Notitie Technisch Voorgevel locatie Monumentaal Ligging van het object De kosten voor het buitenschilderwerk van de kozijnen is nog onderdeel van de VvE. Dit kan echter niet op lokatie worden beoordeeld aangezien de bereikbaarheid van elke individuele woning (112 stuks) onmogelijk is. Tevens is een deel van de kozijnen tussentijds op kosten van de eigenaar vervangen door hout,aluminium of kunststof.vervanging van de houten kozijnen is echter uitgesloten binnen de VvE en is voor rekening van de individuele eigenaar conform besluit ALV. Wij adviseren om éénduidig met het onderhoud om te gaan en in de komende ALV een besluit te nemen omtrent het buitenschilderwerk van de woningen. Divers N.v.t. Stedelijk Bouwjaar 1950 Financieel Saldo ,00 Prijspeil BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 19,0%; Laag = 6,0% 3

4 Algemene Objectgegevens Overige Specialistisch onderzoek Geen. Niet te inspecteren onderdelen De onderstaande punten konden tijdens de opname niet of deels geïnspecteerd worden: -Deel trappenhuizen; -gemeenschappelijke bergingen, -Inpandige balkons woningen + afwerking, -Balkons 4e verdiepingen. Opmerkingen eigenaar Geen. Opmerkingen Wij vragen uw bijzondere aandacht voor onze onderstaande bevindingen: De vervanging van de buitenkozijnen van de woningen is niet opgenomen in het MJOP (conform besluit ALV). Het schilderwerk van de gemeenschappelijke onderdelen (trappenhuis/bergingen) is wel beoordeeld en ingemeten. De volgende onderdelen zijn niet in de MJOP opgenomen aangezien deze voor rekening is van de individuele eigenaar: -buitenkozijnen woningen - waslijnen, plantenbakken, schotelantennes; buitenverlichting inpandige balkons - inpandige balkonafwerking, vloer en sasuwerk binnenzijde gevel; -rookgasafvoeren in de gevels en op het dak; -groepenkasten woningen in portieken -waterkering (loden stroken) onder /boven kozijnen Historie: -De kopgevels zijn in het verleden voorzien nageisoleerd (ispo gevel) en rondom de dakranden -De dakbedekking van alledrie de complexen is in ca vervangen -Het schilderwerk is in 2005 en 2008 uitgevoerd t.a.v. de gemeenschappelijke delen -De staal/aluminium hekwerken op de balkons 4e verdieping zijn in ca aangebracht. Obstakels vluchtwegen: T.p.v. de gangen naar het vluchttrappenhuis worden op enkele verdiepingen de vluchtwegen geblokkeerd door planten, spullen bewoners e.d. Ontbrekende voorzieningen dakveiligheid: Er zijn geen dakveiligheid voorzieningen aanwezig op het dak t.b.v. dakonderhoud. Weersgesteldheid bewolkt, 7ºC, 7 Bft 4

5 Elementenoverzicht MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat 3028 Voorbeeldstad Toelichting: Element: Locatie: Hoeveelheid/eenheid: Conditie: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. De plaats waar het element zich bevindt. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 1 = Uitstekende conditie 2 = Goed 3 = Redelijk 4 = Matig 5 = Slecht 6 = Zeer slecht 7 = Nader onderzoek nodig 8 = Niet te inspecteren

6 Element Locatie Hvh Ehd Score Gevelconstructie metselwerk Gevelconstructie beton Gevelafwerking stucwerk Gevelafwerking voegwerk platvol Gevelbekleding multiplex portiek Raamdorpel gres/ijzerklinker Ventilatie gevel rooster rvs staal Loodaansluiting kozijn (aanname kosten eigenaar) Hijsbalk staal Vluchtladder staal van verdieping naar dak Luifel compleet beton Hemelwaterafvoer pvc (oud) Hemelwaterafvoer pvc (2009) 4008,53 m ,02 m ,67 m ,53 m2 3 32,43 m ,02 m1 5 2,20 st 3 1,00 m1 8 28,00 st 3 14,00 st 2 42,00 m ,00 m1 3 70,00 m1 1 Balkons Balkonconstructie beton Buitentrap beton met granito afwerklaag Balkons 498,60 m2 3 54,60 m2 4 Balkon/galerij afwerking cementdekvloer (deels geinspecteerd) 498,60 m2 3 Balkon/galerij afwerking bitumen + tegel Hekwerk metaal Trapleuning buiten staal Balkonscherm aluminium (2006) Balkon/galerij doorvoer (2009 vervangen) Balkon/galerij doorvoer 525,60 m2 2 Balkons 633,00 m1 2 84,00 m1 4 62,40 m2 2 28,00 st 1 84,00 st 4 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk bergingsdeuren achtergevel Hang en sluitwerk valraam Hang en sluitwerk entreedeuren Kozijn buiten hardhout (gemeenschappelijk) Entree deur hardhout Buitendeur Berging Draai/val/uitzet raam hout (gemeenschappelijk) 14,00 st 4 202,00 st 3 14,00 st 2 825,92 m2 3 14,00 st 3 14,00 st 4 202,00 st 3 6

7 Element Locatie Hvh Ehd Score Deurdranger dorma/gese 14,00 st 3 Beglazing Draadglas enkel 202,00 m2 4 Daken Dakbedekking APP Dakbedekking APP incl. 50mm PIR Randstrook APP bitumineus inclusief trim+ kimfixatie Randstrook APP bitumineus (opgaand) Dakluik bitumen bekleed Dakdilatatie bitumineus Balkons 470,60 m2 2 Dak 1679,00 m2 1 Dak 480,00 m1 1 Dak 131,00 m1 2 Dak 14,00 st 2 Dak 28,00 m1 1 Schoorstenen Schoorsteen aluminium kap Ventilatie dakdoorvoer metaal Dak 73,00 st 1 Dak 40,00 st 1 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeur hout dekkend Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Buitenschilderwerk deur hout transparant Buitenschilderwerk hijsbalken Buitenschilderwerk metaal Buitenschilderwerk stucwerk kopgevels Buitenschilderwerk betonconstructie Buitenschilderwerk betonconstructie plafond 14,00 st 4 825,92 m ,92 m2 5 14,00 st 4 Dak 28,00 st 4 86,21 m ,67 m ,02 m ,60 m2 4 Plafonds Plafondafwerking stucwerk 145,60 m2 4 Binnenkozijnen Hang en sluitwerk binnendeuren Binnenkozijnen hout algemeen Binnendeur algemeen Binnendeur won.toeg. board 336,00 st 3 751,66 m ,00 st 2 112,00 st 2 Binnentrappen wandafwerking tegels 334,60 m2 3 7

8 Element Locatie Hvh Ehd Score Balustrade + leuning (verz./ dekkend) staal 259,00 m1 2 Inrichting Wandluik hout Postkasten Meterkast hout 14,00 st 3 112,00 st 3 126,00 st 3 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (2-zijdig) Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Binnenschilderwerk hek verzinkt staal Binnenschilderwerk betonconstructie plafond 336,00 st 4 751,66 m ,60 m ,35 m2 4 Gas, water en sanitair Gasleidingnet compleet Waterleidingnet compleet Sanitair uitstortgootsteen 10,00 pst 8 10,00 pst 8 12,00 st 4 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering PVC Binnenriolering ijzer Binnenriolering PVC Schrobputten Terrein 220,00 pst 8 12,00 pst 3 12,00 pst 3 14,00 st 3 Elektrische-installaties Groepenkast portieken Elektra bedrading algemene ruimten Elektra schakelmat.algemene ruimten Elektra armaturen binnenlamp Deurbelinstallatie Bellentableau incl. naambordje (50x140) Deuropener 14,00 st 8 14,00 app 4 10,00 app 8 126,00 st 4 112,00 st 4 112,00 st 4 14,00 st 3 Beveiligingsinstallaties Valbeveiliging algemeen Dak 9 Terreinafwerkingen e.d. Terreinverharding betontegels Groenvoorziening Terrein 441,00 m2 4 Terrein 8 8

9 Element Locatie Hvh Ehd Score Hekwerk, gaashek Hekwerk, draadmat Straatkolken terrein algemeen Terrein 44,00 m1 5 Terrein 44,00 m1 1 Terrein 9,00 st 1 Diversen Reparaties algemene ruimten Onderhoud hwa en riolering Glazen wassen/schoonmaakkosten Onderhoud algemene verlichting Administratief Elektra algemene ruimten Vergaderkosten Dagelijks onderhoud Diverse algemene kosten Verzekeringen Klachten onderhoud bouwk./installatie Technisch beheer Technisch advies specialistisch onderzoek

10 Bevindingen MO-P VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat 3028 Voorbeeldstad Toelichting: Element: Bevinding: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Prijs per eenheid: : Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. De plaats waar het element of gebrek zich bevindt. Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd. Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. De gehanteerde prijs per eenheid. Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid. Urgentie: 1- Op korte termijn uitvoeren. 2- Op middellange termijn uitvoeren. 3- Op lange termijn uitvoeren. 4- Aandachtspunt bij de volgende inspectie Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) Printdatum: Opmerking: Indien bij de bevindingen een jaartal staat zijn de kosten meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Indien hier geen jaartal bij vermeld staat is dit niet meegenomen in de te reserveren jaarbedrag, maar het bijvermelde bedrag is de totale kosten om de bevindingen te bekostigen.

11 Exterieur 01 Gevelconstructie metselwerk Vuil, aanslag, verkleuring Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; Reinigen metselwerk Hvh Aandachtspunt :De gevels zijn plaatselijk vervuild door alg/mosgroei. Met name de achtergevel vertoont diverse verontreinigingen. Advies om de dit te combineren met het herstel van het metsel- en voegwerk en het impregneren van de gevels. In de planning zijn alle gevelactiviteiten in 2015 opgenomen. Gevelconstructie metselwerk Aard en nagelvast aan de gevels/balkon bevestigd. Urgentie: 4 Aandachtpunt bij volgende inspectie Activiteit:; Schotelantennes verplaatsen Tijdens de inspectie zijn op veel plaatsen schotelantennes geconstateerd die aan de gevel of het balkon zijn bevestigd. Wij adviseren om niets aard en nagelvast aan de gemeenschappelijke gevels te bevestigen om schade te voorkomen en uit esthetische overwegingen. Gevelconstructie metselwerk Kapotte stenen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh metselwerk 50,00 m Op diverse plaatsen zijn beschadigingen geconstateerd aan het metselwerk. Het varieert van dichtgezette gaten van oude gevelroosters, uitgedrukte stenen ter plaatse van de oplegging van de betonnen inpandige balkons, vorstschade aan stenen en diverse zetscheuren. Alle gevelactiviteiten zijn vooralsnog in 2015 begroot. Gevelconstructie beton afgebroken voet Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 893 Rondom de complexen zijn de diverse penanten voorzien van een voet die op vele plaatsen is gebroken. De voet heeft geen constructieve waarde (afwatering). De oorzaak is deels vandalisme en verzakking van de omliggende bestrating. Herstel van de voet is kostbaar en niet zinvol. Advies om alle gebroken voeten te verwijderen en de ondereinden te schilderen in Alleen kosten opgenomen voor verwijderen en deels herstel penant. 11

12 01 Gevelconstructie beton Carbonatatie Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh beschadigde elementen Op diverse plaatsen aa nde gevels is er op de betonelementen carbonatatie (betonrot) aangetroffen. Dit houdt in dat het beton door milieu-omstandigheden poreus is geworden. Door de CO2 uit de lucht wordt de vrije kalk in beton omgezet in kalkproducten die oplosbaar zijn en met (regen) water uit het beton naar buiten treden. Hierdoor verliest langzamerhand het beton zijn samenhang en verdwijnt de dekking op het wapeningsstaal. Deze gaat corroderen (roesten) en door het uitzetten van het staal drukt het de deklagen van zich af. Deze beschadigingen aan het beton zijn te herstellen met een epoxy-mortel. Eerst dient de roestvorming van de wapening afgeborsteld te worden waarna deze bedekt met de epoxymortel. Wij adviseren om het betonherstel gelijktijdig met de overige gevelwerkzaamheden uit te voeren. Gevelbekleding multiplex portiek Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen door volkern kunststof beplating De dekkend geschilderde multiplex beplating rondom de entree's van de portieken vertonen houtrot en delamineren op de haakse aansluitingen (stuit). Tevens is er sprake van openstaande verbindingen. Wij adviseren om deze te vervangen door onderhoudsarme materialen (volkern kunststof) waardoor er niet meer geschilderd hoeft te worden.wij adviseren om dit gelijktijdig met de buitenschilderwerkzaamheden te vervangen. Raamdorpel gres/ijzerklinker Gebroken delen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2015 Hvh 595 Tijdens de inspectie zijn diverse gebroken gres raamdorpelstenen geconstateerd. Advies om deze in 2015 gelijkitijdig te vervangen. Er is niet direct sprake van een gevaarssituatie door scherpe randen aangezien de raamdorpels verdiept liggen. 12

13 01 Raamdorpel gres/ijzerklinker Uitgespoeld voegwerk, poreus Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2015 Hvh Vervangen 203,00 m Het voegwerk tussen de gres raamdorpelstenen is grotendeels uitgespoeld en poreus. Wij adviseren om het voegwerk te vervangen i.c.m. de overige werkzaamheden in Balkons Balkonconstructie beton Balkons betoncarbonatatie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh De onderzijde van de uitkragende betonnen balkons aan de voorgevel vertonen plaatsen met putcorrosie (betoncarbonatatie). Dit is geconstateerd aan meerdere balkons op de 3e en 4e verdiepingen. Wij adviseren om dit gelijktijdig met de uitvoering van het schilderwerk te herstellen (uithakken, ontroesten, conserveren en herstellen). Buitentrap beton met granito afwerklaag Onvoldoende slipvast, gevaar voor uitglijden, schade Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh trapafwerking 5,00 m De granito afwerklaag van de betonnen entreetrappen zijn behoorlijk beschadigd en zitten los. Om gevaarlijke situaties / struikelgevaar te voorkomen adviseren wij om dit in 2012 te herstellen. Trapleuning buiten staal Ontbrekende delen, corrosievorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh / vervangen De stalen leuningen van de entree's van de diverse portieken ontbreken op enkele plaatsen of dienen te worden vastgezet. Er is tevens sprake van putcorrosie door vochtinwerking vanaf de bevestiging voet. Deze dienen tevens te worden vervangen. Advies om de werkzaamheden te combineren met het herstel van de granito vloer. 13

14 03 Buitenkozijnen Hang en sluitwerk bergingsdeuren achtergevel Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 13,00 st Het hang en sluitwerk van de gemeenschappelijke bergingsdeuren in de achtergevels zijn in matige staat en inbraakgevoelig. Wij adviseren om 13 stuks te vervangen door veiligheidsbeslag SKG2/3 sterren (politiekeurmerk). Er is reeds één bergingsdeur vervangen. Kozijn buiten hardhout (gemeenschappelijk) Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen Er is sprake van plaatselijke houtrot aan liggende delen van de gemeenschappelijke delen. Advies om dit in 2012 te herstellen in combinatie met het buitenschilderwerk. Buitendeur Berging Beschadigingen, houtrot, inbraakgevoelig Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen bergingsdeur 13,00 st Diverse bergingsdeuren van de achtergevels naar de fietsenbergingen zijn mechanisch beschadigd, vertonen houtrot aan de onderzijde en zijn inbraakgevoelig. In blok 2 is reeds een deur incl kozijn vervangen (59/61). Ons advies is om alle deuren (minus één) te vervangen conform de reeds vervangen deur. De werkzaamheden combineren met het buitenschilderwerk Draai/val/uitzet raam hout (gemeenschappelijk) Afdichting, manco Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 893 Er is sprake van veelvuldige glasbreuk (draadglas) en incidenteel dichtgezette valramen van de bergingen op de begane grond. Advies om dit in 2012 te herstellen gelijktijdig met het buitenschilderwerk van de gemeenschappelijke delen. 14

15 04 Beglazing Draadglas enkel Breuk in glas Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen draadglas enkel 25,00 m Er is sprake van glasbreuk aan diverse bergingsramen rondom de complexen (ca. 25 stuks). Wij adviseren deze te vervangen en dit te combineren met de uitvoering van het buitenschilderwerk in Wellicht valt dit onder de glasverzekering van de VvE en vervallen deze kosten. 05 Daken Dakbedekking APP incl. 50mm PIR Dak Dichtgezette afvoer Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 1,00 st Er is een dakdoorvoer dichtgeplakt boven de woning 43D naar aanleiding van een lekkage. Dit is nadien echter niet meer hersteld. Advies om de doorvoer gangbaar te maken om wateraccumulatie te voorkomen. Geen kosten opgenomen, herstel onder garantie! 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk bergingsdeur hout dekkend Kale delen, houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh schilderwerk 14,00 st De bergingsdeuren aan de achtergevel zijn in matige staat en vertonen houtrot aan de onderzijde. Wij adviseren om deze te vervangen conform de deur bij blok 2 (59/61) iv.m. inbraakgevoeligheid. Bij vervanging dient het schilderwerk tevens te worden uitgevoerd en het hang en sluitwerk is apart begroot. 15

16 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Houtrot, kale delen, krijtvorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; Herschilderen 2012 Hvh AANDACHTSPUNT: Het buitenschilderwerk van de kozijnen van de woningen is individueel niet te beoordelen. Wel zijn er in zeer slechte staat verkerende kozijnen aangetroffen. Advies om deze bewoners middels Bouw en Woningtoezicht aan te schrijven ivm uitvalgevaar van beglazing. Er is een aanname gedaan voor het schilderwerk van allen buitenkozijnen van de bewoners (ca. 30% vervangen, 30% alu/kunststof,10% te slecht om te schilderen). Stelpost aanname : ca. 2100m² houten kozijnen incl. draaiende delen + post houtrotherstel.kosten ingeschat : ca ,- en ca ,- houtrotherstel. (ex 6% BTW laagtarief). Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend WONINGEN Houtrot Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Bij herschilderen van de woningen hebben wij een stelpost voor houtrotherstel opgenomen. Aandachtspunt bij volgende vergadering om te beslissen of het buitenwschilderwerk van de woningen moet worden opgenomen (veel achterstallig onderhoud). Diverse bewoners hebben reeds op eigen kosten hun kozijnen vervangen en betalen nu mee aan het achterstallig onderhoud van andere bewoners. Buitenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2 Afbladderen schilderwerk, kale delen, krijtvorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; schilderwerk Het laatste schilderwerk van het complex dateert van ca t.a.v. gemeenschappelijke kozijnen/ draaiende delen. Wel moet worden opgemerkt dat het buitenschilderwerk van de gemeenschappelijke kozijnen in matige staat verkeert. Er is sprake is van kale delen, plaatselijk houtrot en krijtvorming van het schilderwerk. Wij adviseren om in 2012 het buitenschilderwerk geheel uit te voeren om verdere gevolgschade te voorkomen. Buitenschilderwerk deur hout transparant Kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 2 zijdig 28,00 m Het transparante schilderwerk van de hardhouten entreedeuren vertoont kale delen en mechanische beschadigingen. Wij adviseren om het schilderwerk in 2012 uit te voeren. 16

17 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk hijsbalken Dak onthechting, corrosievorming Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Advies om alle hijsbalken (staal) te schilderen. 28,00 st Buitenschilderwerk metaal Corrosie Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2012 Hvh 2,00 m2 136 Advies om het stalen rooster (blok 2 achtergevel) te ontroesten, primeren en te schilderen. Buitenschilderwerk metaal Kale delen, corrosie Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 84,00 m Advies om de leuningen van de entree's te ontroesten, primeren en schilderen. Diverse leuningen dienen te worden vervangen of ontbreken (deze staan op vervanging). Buitenschilderwerk betonconstructie Afbladderend schilderwerk, graffiti Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 599,02 m HEt schilderwerk op de betonnen elementen is plaatselijk afgebladderd en vertoont diverse graffiti's. Wij adviseren om de penanten en overige betonelementen te sausen en de kopgevels tevens te voorzien van een anti graffiti coating. 17

18 09 Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Aflbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; Hvh schilderwerk 498,60 m Het schilderwerk aan de onderzijde van de balkons bladdert af. Deels wordt dit veroorzaakt door verkeerd geplaatste rookgasafvoeren direct onder de balkons van de bovengelegen woning. Wij adviseren om het sauswerk van de plafonds in 2012 uit te voeren. De diktekanten van het baalkon dienen te worden uitgevoerd in een dampdoorlatend systeem. Buitenschilderwerk betonconstructie plafond Vervuild, afbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 84,00 m De betonnen luifels zijn vervuild door alg/mosgroei. Advies om deze met te reinigen en nadien te voorzien van een betoncoating (bovenzijde) en sauswerk overige delen. Interieur 23 Plafonds Plafondafwerking stucwerk Scheuren Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh scheurvorming in stucwerk incl. sauswerk 40,00 m Het stucwerk op de plafonds in de trappenhuizen vertonen oude lekkagesporen, plaatselijk scheuren en afgebrokkeld stucwerk. Wij adviseren om het binnenschilderwerk in 2012 uit te voeren en gelijktijdig het stucwerk te herstellen. 26 Inrichting Postkasten defecten Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen De diverse trappenhuizen waren niet allen toegankelijk; aanname dat ca. 10% van de postkasten dient te worden vervangen door defecte sloten / deuken vandalisme. Advies ca. 10 stuks vervangen in

19 29 Binnenschilderwerk Binnenschilderwerk deur hout dekkend (2-zijdig) Beschadigingen, kale delen e.d. Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh schilderwerk Het binnenschilderwerk van de bergingsdeuren, woningtoegangsdeuren e.d. is in matige staat. Er is sprake van diverse beschadigingen, verkleuring van het schilderwerk e.d. Het binnenschilderwerk is vermoedelijk na de bouw hooguit één keer geschilderd. Het is niet duidelijk of het binnenschilderwerk binnen de VvE valt (overlegpunt).advies om in 2013 het binnenschilderwerk te laten uitvoeren na het buitenschilderwerk in 2012 (financiele overweging). Binnenschilderwerk kozijn&raam hout dekkend Verkleuring, kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh Het binnenschilderwerk van de kozijnen van de gemeenschappelijke toegangsdeuren (brging, woning e.d.) is verkleurd en hooguit één maal geschilderd in 50 jaar. Advies om dit in 2012 uit te laten voeren i.c.m. de overige schilderwerkzaamheden. Wel dient te worden nagegaan of het binnenschilderwerk binnen de VvE valt. Advies om in 2013 het binnenschilderwerk te laten uitvoeren na het buitenschilderwerk in 2012 (financiele overweging). Binnenschilderwerk hek verzinkt staal Kale delen, beschadigingen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh 404,60 m Het schilderwerk van de traphekken is matig.de leuningen/ hekken vertonen kale delen door veroudering/beschadigingen. Wij adviseren deze hekwerken te voorzien van nieuw schilderwerk en deze elke 12 jaar te onderhouden. Binnenschilderwerk betonconstructie plafond Afbladderend schilderwerk Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh 1729,35 m Afbladderend schilderwerk in diverse trappenhuizen/ portieken grenzend aan het dak. Betreft gevolgschade van oude lekkages. Advies om het binnenschilderwerk in 2013 uit te voeren. 19

20 Installaties 43 Vuilafvoervoorziening Buitenriolering PVC Terrein Ontbreken buitenriolering en straatkolken Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2011 Hvh Aanbrengen buitenriolering Het plantsoen achter blok 1 heeft geen buitenriolering of straatkolken voor de afvoer van regenwater. Hierdoor staat er permanent water op de bestrating en plantsoen. Advies om ca. 50m1 pvc afvoer aan te brengen met ca. 3 kolken. Binnenriolering PVC Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2016 Hvh Vervangen binnenriolering pvc 12,00 st De gietijzeren afvoeren van blok 1 (brigantijnstraat 31/33) zijn vervangen door pvc. De overige geinspecteerde portieken zijn deels nog origineel van gietijzer. Wij adviseren om deze op termijn te vervangen (aanname 12 stuks) 44 Elektrische-installaties Elektra bedrading algemene ruimten Oude kleurcodering, stalen leidingen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen elektrische bedrading 893 In elke portiek zit onder de trap een groepenkast tbv de openbare verlichting van de algemene bergingsruimte en de portiekverlichting. Ter plaatse zijn stalen elektraleidingen, oude kleurcodering bedrading geconstateerd. Advies om in 2014 alle portieken na te lopen en delen te vervangen. Elektra schakelmat.algemene ruimten defecten, ontbrekende delen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen schakelmateriaal Verouderd, diverse delen ontbreken in de algemene ruimten

21 44 Elektrische-installaties Elektra armaturen binnenlamp Ontbrekende beschermkappen, defecten e.d. Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2014 Hvh Vervangen Binnenarmaturen 126,00 st In de 14 portieken en gemeenschappelijke bergingsruimte zijn per portiek 9 armaturen aanwezig. De diverse armaturen zijn verouderd en wij adviseren om deze op termijn te vervangen. Deurbelinstallatie Bedieningsknoppen functioneren niet meer (slijtage) Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2013 Hvh Vervangen deurbelinstallatie woning portiek De diverse deurbellen in de portieken voor iedere individuele bewoner is verouderd, defect of ontbreekt. Advies om deze collectief te vervangen. Onduidelijk is of deze kosten voor de bewoner zijn of binnen de VvE vallen. Bellentableau incl. naambordje (50x140) naambordjes ontbreken, bellen defect, brievenbussen vandalisme Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Bellentableau incl. postvak en naambordje Het bellentableau (volkern kunststof)+brievenbussen en naambordje van de diverse portieken zijn plaatselijk in matige staat. Wij adviseren om naambordjes aan te brengen en enkele brievenbussen te vervangen. Op termijn adviseren wij om deze gelijktijdig met de postvakken te vervangen. Deuropener Bedieningsknoppen functioneren niet meer (slijtage) Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh Vervangen deuropeners Een deel van de elektrische deuropeners is vervangen en een deel is oud en functioneert niet meer. Advies om in 2012 ca. 50% te vervangen. 21

22 46 Beveiligingsinstallaties Valbeveiliging algemeen Dak Ontbrekende voorzieningen dakveiligheid Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; Hvh Aanbrengen voorzieningen dakveiligheid Op het dak zijn geen voorzieningen aangetroffen om veilig onderhoudswerkzaamheden te verrichten op het dak. Wij adviseren om een Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten maken van het dak en naar aanleiding hiervan een plan op te stellen welke voorzieningen op het dak aangebracht kunnen worden om de risico's van het vallen te minimaliseren. Voor meer informatie hierover en wat de verantwoordelijkheden van de eigenaren zijn, verzoeken wij u op onze website te kijken onder de kop kennisbox en dakrandbeveiliging. Terrein 51 Terreinafwerkingen e.d. Terreinverharding betontegels Terrein Verzakking, hoogteverschillen Urgentie: 1 Op korte termijn Activiteit:; 2012 Hvh 441,00 m De diverse looppaden (betontegels 30x30) aan de achtergevels (blok 1,2,3) vertonen verzakkingen, ontbrekend straatwerk en hoogteverschillen. De kans op struikelgevaar is groot. Advies om in 2012 alle looppaden te herstraten. Groenvoorziening Terrein Overmatige plasvorming plantsoen Urgentie: 2 Op middellange termijn Activiteit:; 2012 Hvh De twee plantsoenen tussen de gebouwen vertonen zeer veel plasvorming. Dit blijkt een structureel probleem. Een relatief goedkoop alternatief is om drainagebuis aan te leggen (sleuven). Indien noodzakelijk kunnen er op termijn offerten voor worden opgevraagd (nu geen kosten opgenomen). ca m² 22

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex

Meerjarenonderhoudsplan. Appartementencomplex Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex Amsterdam Algemene Objectgegevens Object Naam Appartementencomplex Aantal eenheden 68 Plaats Amsterdam Inspecteur C. van Iersel en R Wilcke Inspectiedatum 9-1-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Schoolgebouw Regentesselaan 10 AMSTERDAM INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VVE Zeewijkplein 2-252 Zeewijkplein 2-252 IJmuiden Printdatum : 3-12-2010 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheerd weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2012-2021 MO-P201110-0030 VvE Voorbeeld Voorbeeldstraat Voorbeeldstad Opgemaakt door: PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 F 0174 625712 ABN AMRO 491625677 KvK

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevindingen 01 BTI VvE VOC Cour Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Bevinding: Een

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 14-HKB Bibliotheek Herkenbosch Europalaan Centrum 3 Herkenbosch 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 130130 VvE Monchy State Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Arnhem Algemene Objectgegevens Code Code 130130 Object Naam VvE Monchy State Aantal eenheden 65 Adres Klaverlaan 4, 10 t/m 132 Postcode

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan DEMOPROJECT Appartementencomplex Demoplein 1 Amsterdam Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91008 VvE Hogeweg 90 Hogeweg 90 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2015 Overzicht 20 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demostraat Demostad Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 767 - Bevindingen Jaarplan - 018 Overzicht 5 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 -

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 109799 Appartementencomplex (35x) Schierstin 1-80 1082 TC Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VvE 4.11 Gereed Pleinweg 83-85 Rotterdam INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie jaren. Appartementen. Ruigenhoek EN Rotterdam. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2009 15 jaren Appartementen Ruigenhoek 62-140 3085 EN Rotterdam Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde reservering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMND12 Amstelveste Statenjachtstraat 22-104 Amsterdam-Noord Kantoorpand met 41 bedrijfsunits 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 20100107 24 Appartementen VvE Quercus 1 Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementen / Winkelcentrum Tolsteeg - Hoograven Smaragdplein Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht

Meerjarenplanning 90753 Familie van Donk Leliestraat 25 Barendrecht Meerjarenplanning Leliestraat 25 Barendrecht Algemene Objectgegevens Code Code 90753 Object Naam Familie van Donk Aantal eenheden Adres Leliestraat 25 Postcode 235GT Plaats Barendrecht Telefoon 08069037

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad

Warme Opname. VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40. Voorbeeldstraat 1 t/m 40. Voorbeeldstad Warme Opname VT2000-WO VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 100 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174) 28 62

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Blikveldweg 22-68 Almere 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoudsplan

Meerjaren Onderhoudsplan Meerjaren Onderhoudsplan Appartementencomplex Van Tuyll van Serooskerkenweg 50-58 Amsterdam Printdatum : 9-5-2016 2011, de HuisHouding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Conditiemeting/bevindingen

Conditiemeting/bevindingen meting/bevindingen 9976 Appartementencomplex Juliana van Stolberglaan -12, Adelheidstraat 122-14 2595 CL Den Haag Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/ Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Bestevãerstraaat 128, De Rijpstraat 131 Amsterdam - De bedragen zijn in deze planning 2% per jaar geïndexeerd. - Er is 6% voor onderhoudsbegeleiding opgenomen - Alle onderhoud behoevende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen

Nadere informatie

& '' ( ))* +! #+' '" )

& '' ( ))* +! #+' ' ) !"#"$%$ & '' ( ))* +! # #'"#!+#+" # #'",##' #+' '" ) INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND 3 2. DOELSTELLINGEN 3 3. UITSPLITSING VAN HET ONDERHOUD 4 4. BEVINDINGEN 5 5. MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MFC ZIE BIJGEVOEGD DOCUMENT SAMENVATTING OBJECT 2 90940 MFC Algemene Objectgegevens Code Code 90940 Object Type Plaats MFC Inspecteur Inspectiedatum Dhr. D.J. van Veen 27-9-2011

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport]

MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING Installaties [Definitief Rapport] Fidelishof, Kloosterstraat en Zeestraat IJmuiden Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378400 Sarphatistraat 562-568 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 20 - jarenplan (Hoofdgroepen)

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn

Inspectierapport VvE Nobelstraat Apeldoorn Inspectierapport 2015-3007 VvE Nobelstraat 16-110 Apeldoorn Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht NEN 2767 - Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Appartementencomplex VvE Leeuwestein Marialaan 200 t/m 400 Nijmegen Samengesteld door: Wits Utrecht B.V. Algemene Objectgegevens Code Code 110002-27 Object Type Aantal eenheden

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) INST2013 Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd) 0527 Bedrijfshuisvesting 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een omschrijving van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Piet mondriaanplein 189-313 Amersfoort Inleiding Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 91038-1 Schoolgebouw Zomaar ergens Aarde 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan MJOP378568 VVE DUA Amersfoort Pietmondriaanplein 189-313 Amersfoort Aansprakelijkheid: Op de uitvoering en de resultaten van dit rapport zijn de algemene leveringsvoorwaarden van

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 20-04-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2016 20-04-2016 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl 05-02-2016 1 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 21-11-2017 Startjaar rapport: 2018 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2018 21-11-2017 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen

Nadere informatie

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu

Opmerking Hoeveelh. Eenheid. 77 st Buitendeuren hout vzv schilderwerk 38 st Buitendeuren mpx vzv blanke lak 1 st Buitendeur glas 116 stu Meerjarenonderhoudsbegroting VvE Oosterpark Clusternummer : 120000650 (VvE Oosterpark) 1 2 3 4 Onderhoudsuitgaven komende 15 jaar: 554.214 Totaal exclusief BTW 6% 0 0 0 0 Totaal exclusief BTW 21% 18.000

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 07-11-2013 Startjaar rapport: 2013 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht.

Planning 10 - Jaren Bedrijfshuisvesting. Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 20, 22, 24 en CK Utrecht. Planning 1 - Jaren 213527 Bedrijfshuisvesting Tennesseedreef 7, 9, 13 en Texasdreef 14, 16, 18, 2, 22, 24 en 26. 3565 CK Utrecht Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid:

Nadere informatie

Beheer en Onderhoudsplan

Beheer en Onderhoudsplan Beheer en Onderhoudsplan Essenburgsingel 108 ROTTERDAM Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 10 -

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 98090 VvE Van Dorp A1/A2 Hoofdsplitsing Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam INLEIDING Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Maresingel 63 t/m 65 Leiden Algemene Objectgegevens Code Code Object Naam V084 VvE Maresingel Adres Maresingel 63 t/m 65 Postcode Plaats 2316 HE Leiden Telefoon 071-4026021 Inspecteur

Nadere informatie

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag

Overschieseweg 34-G (MOP) Den Haag Htv Bouwtechniek Overschieseweg 34-G NL 30444 EE Rotterdam Tel: 0100 4 47 70 www.htv-bouwtechniek.nl Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) Kluswooncomplex Stortenbekerstraat 205 Den Haag Opgesteld: 23 April

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Galerijflat (appartement met open portiek) Voorbeeld Galerijflat (appartement met open portiek) Inleiding meerjarenonderhoudsplan Dit meerjarenonderhoudsplan is een ondersteunende

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 18-PTH CC De Beuk Nieuw Holsterweg 25 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Expertlaan 1 Bestkoop INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 172605 Appartementen Rooseveltlaan 198 I-IV Amsterdam 26-07-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.

Nadere informatie

RGVO CRITERIA MODEL. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK De heer ing. J. Poel Zuidweg MP NAALDWIJK. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK 00000

RGVO CRITERIA MODEL. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK De heer ing. J. Poel Zuidweg MP NAALDWIJK. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK 00000 Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl RGVO CRITERIA MODEL ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan VT2000-MOP VvE Voorbeeld 1 t/m 40 Voorbeeldstraat 1 t/m 40 Voorbeeldstad VT2000 B.V., Stoelmatter 50 te Wateringen, Postbus 69, 2290 AB Wateringen, Tel: (0174) 28 62 62, Fax: (0174)

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 176970 2 Boven/ beneden woningen Maaskade 110 A&B Rotterdam 21-10-2016 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen Brahmslaan-Kennedylaan 22-62 Leiden Printversie 24-10- INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het

Nadere informatie

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN

BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl BOUWTECHNISCHE QUICKSCAN ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 01-PTH Basisschool De Draaiende Wieken Streekselweg 6 Posterholt 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 58-MFT Tennisclub Montfort (LTC Montfort) Achter de Hoven 10 Montfort 1 Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 2015511 VvE De Steven De Steven 1 t/m 65 Zaandam 1 INLEIDING 1.1 Waarom planmatig onderhoud Bezitten is onderhouden, dat is bekend. Iedereen weet dat als er geen of te weinig onderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 119562-2 21 Appartementen VVE Brahmslaan 22-62 Leiden Versie 18-05-2017 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 10-01-2014 Startjaar rapport: 2014 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 2013/Eigen uis Bouwkundig Advies B.V. Niets van de inhoud van dit rapport mag worden overgenomen, tenzij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 40 appartementen John Coltranestraat 2-80 Almere INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar)

Aantal woningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaar) ningen oorspronkelijk : 42 ningen opgenomen : 41 (Guldeland 9 heeft afwijkend bouwjaa ningen verkocht : 0 ntal woningen : 42 rages Rapportage conditiemeting, Complex : 0 414 Voorblad conditiemeting : 1966

Nadere informatie

Kapitalisatie 15 - Jaren

Kapitalisatie 15 - Jaren Kapitalisatie 15 - Jaren 114924 Appartementen Maritzstraat, Tugelaweg, Chr. de Wetstraat 1091 KW Amsterdam Toelichting: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen

Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen RAPPORT Meerjarenonderhoudsplan brandweerkazerne Beuningen Van Heemstraweg 95, Beuningen Projectnummer 2014-001 Opdrachtgever Veiligheidsregio Gelderland Zuid Mevrouw M. Schriever Postbus 1120 6501 BC

Nadere informatie

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam

Bruijnstraat 38-90, Mathenesserdijk , Rosener Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Jaarplan Manzstraat 7-19, Van Duylstraat 10 Rotterdam Toelichting: Element: Gebrek: Locatie: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Totaal: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma

Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen 2015/0109wma Nota van Inlichtingen 3 mjop gebouwen Nr. Pag. Vraag: Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst): Bestek 1. Het uitgangspunt is nu geheel gewijzigd naar aanleiding van de originele vraagstelling.

Nadere informatie

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 2 - Jarenplan (Gedetailleerd) 1 Nozem en de Non Anthonie Verherentstraat 1 1961GD Heemskerk Toelichting: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus: : Een

Nadere informatie

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD

Aankoopkeuring VOORBEELD Tussenwoning VOORBEELD VOORBEELD Aankoopkeuring Tussenwoning I. Toelichting bij het Bouwkundig Rapport. Doel van de keuring Bij de aankoop van de woning is het eerste doel van de keuring het verkrijgen van inzicht in de kosten van direct

Nadere informatie

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland

MEIJER RO P. Aankoopinspectie. Straat 123 te Plaats. In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJER RO P Aankoopinspectie Straat 123 te Plaats In opdracht van: de heer A. Noniem in de buurt van Delft Zuid-Holland MEIJERPRO Steltloper 16 2693 AE s-gravenzande Nederland +31 6 11 15 97 55 www.meijerpro.nl

Nadere informatie

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf

prijspeil 2009 : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 4-10-2009 11:42 excl. BTW - VT Bedrijf Bedrijf : VvE Beheer Amsterdam Blad 1 van 10 VvE : IJburg Blok 7 Mutatiedatum : 8 mei 009 J.W. Vat Bouwjaar : 005 Aantal woningen : 64 woningnen / bedrijfsruimtes Mjo.jaren : 50 prijspeil 009 Volgnr. Omschrijving

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Ardennenlaan 144 t/m 188 Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding Algemene Objectgegevens Elementenoverzicht Bevindingen Jaarplan - 2017 Overzicht 25 - jarenplan (Hoofdgroepen) Overzicht

Nadere informatie

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam vivaldistraat 23 2901 HD Capelle aan den IJssel tel. 010-2237132 mob. 06-42669526 mteenstra@teenstra-bouwkunde.nl www.teenstra-bouwkunde.nl MEERJARENONDERHOUDSPLAN 2015 Graaf Florisstraat 102a+b, Rotterdam

Nadere informatie