College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen van 22 april Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen Lokale economie. Aanvraag socio-economische machtiging KRISPA BVBA (Delhaize Heultje). Uitbreiding handelspand Heultjedorp 66. Kennisname. 004 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring bestellingen. 005 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. 006 Milieu. Energie. Participatie samenaankoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen. 007 Milieu. Bodemverontreiniging, schadegeval VK Heultje, Goorbossen. Maatregelen tot sanering. 008 Milieu. Vlarem 1ste klasse, milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, een sport- ontspanning en recreatiecentrum met zwembad, S&R Group NV, Kasteelpark 6. Advies. 009 Milieu. Vlarem klasse 2, paardenkoers van de Zoerlese dravers, Oude Zoerlebaan z/n. Tijdelijke milieuvergunning 010 Personeel. Aanwerving jobstudenten dienst werken in eigen beheer. Beoordeling ingediende kandidaturen. 011 Personeel. Yolanda De Schutter. Aanstelling contractueel begeleider BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 23 april 2013 tot en met 5 mei 2013, in vervanging Basisonderwijs. Pieter Vankrunkelsven. Aanstelling tijdelijk leermeester lichamelijke opvoeding als vervanger Kunstonderwijs. Loes Everaert, Eline Van Riet en Goele Vansant. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs als vervanging Ruimtelijke Ordening. Verkavelingswijziging. Advies: Ludo Dierckx Tuindesign bvba, de Merodedreef 19 (111B/3) Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. Zoerleberg 12 (2013/907) Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. Prelaat Mudsaertslaan 15 (2013/909) Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. Sint-Barbarastraat 9 (2013/908) Ruimtelijke Ordening. Kennisname bouwovertreding. 019 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Advies: Tolhuis 105 (2013/013) 9 :. 020 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Grote Markt 18 (2013/002) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: vzw 'Heiken

2 Westerlo': Stropersweg 2 (2013/008) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Renderstraat 118 (2013/003) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Schutterstraat 5 (2012/175) Ruimtelijke ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Werken van geringe omvang. Vergunning: Veldstraat 8A (2013/500) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Werken van geringe omvang. Vergunning: Leistraat 55 (2013/501) Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Werken van geringe omvang. Weigering: Vleugels Interieur nv: Ambachtenstraat 4 (2012/534) 027 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingswijziging. Advies: Zandvoort (98TLO/1) Secretariaat. OCMW. Kennisname overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 27 maart Overheidsopdrachten. Levering van columbariumnissen voor diverse kerkhoven. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en lijst met aan te schrijven leveranciers. 030 Overheidsopdrachten. Onderhoudscontract voor de automatische brand- en gasdetectieinstallaties van verschillende gemeentelijke gebouwen. 031 Overheidsopdrachten. Stookplaatsrenovatie basisschool Heultje, Schoolstraat 1. Goedkeuring verrekening Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Principiële goedkeuring gebruikersreglement De Beddermolen in Tongerlo. 033 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 17 - de Merodezaal Heultje. 034 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 17 - De Zoerla. 035 Cultuur. Gebruik gemeentelokalen. Week 17 - polyvalente zaal Voortkapel. 036 Cultuur. 10 jarig bestaan toneelvereniging Minitheatra. Cultuurcheque. 037 Cultuur. Open Monumentendag op zondag 8 september Goedkeuring programma. 038 Jeugd. Subsidies voor erkende jeugdverenigingen. Erkenningstoelage Gezin. Gezinsraad. Kennisname verslag vergadering dd. 3 april Sport. DBFM zwembad Westerlo. Principieel standpunt wijziging concept cafetaria. 041 Sport. DBFM zwembad Westerlo. Ondertekening DBFM-overeenkomst met persmoment en receptie. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Herman Wynants, Filip Verrezen, Kelly Verboven vanaf punt 039, Lowie Thys, Tinne Wuyts, Iris De Wever - schepenen Jo Vankrunkelsven - gemeentesecretaris

3 Verontschuldigd: Kristof Welters - OCMW-voorzitter - schepen Om 13:00 uur opent, Guy Van Hirtum, voorzitter de vergadering. 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april Goedkeuring. De notulen van de vorige zittingen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege Lokale economie. Aanvraag socio-economische machtiging KRISPA BVBA (Delhaize Heultje). Uitbreiding handelspand Heultjedorp 66. Kennisname. Op 15 april 2013 heeft KRISPA BVBA een aanvraag ingediend voor een socio-economische machtiging voor de uitbreiding van het handelspand in Heultjedorp in Heultje. De aanvrager wil de nettohandelsoppervlakte uitbreiden met 369,41 m² waardoor de nettoverkoopsoppervlakte stijgt van 1 094,47 m² naar 1 463,88 m². Een afschrift van deze aanvraag is op dinsdag 16 april 2013 verstuurd naar het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. Juridische grond - De procedures voor het aanvragen van socio-economische vergunningen zijn geregeld in de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen gewijzigd door artikel 18 van de wet van 22 december 2009 en het KB van 13 januari De aanvraag heeft betrekking op een uitbreiding van een netto-handelsoppervlakte van 1000 m². Bij een aanvraag van tussen de m² en m² wordt het dossier doorgestuurd naar het NSECD (Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie). Het NSECD onderzoekt of het dossier volledig is en laat binnen de 20 dagen weten of dit het geval is. - Als het dossier volledig is moet het NSECD binnen de 35 kalenderdagen zijn advies meedelen. Het Comité kan, op verzoek, de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. - Het NSECD houdt bij zijn advies rekening met alle criteria. - Bij gebrek aan een advies van het NSECD binnen de 35 kalenderdagen vervolgt het gemeentebestuur de gewone procedure. - Bij de gemeentelijke beslissing is het gemeentebestuur niet verplicht het advies van het NSECD te volgen. Het gemeentebestuur moet zijn met redenen omklede beslissing binnen de 70 kalenderdagen meedelen aan de aanvrager en het NSECD. Artikel 1 Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag en wacht het advies van het NSECD af. Het college van burgemeester en schepenen wil gehoord worden voor het NSECD zijn advies uitbrengt. 004 Financiën. Bestellingen. Aktename voorstellen en goedkeuring 17

4 bestellingen. Feiten en context Verschillende gemeentelijke diensten dienen aankoopvoorstellen in via de financiële dienst die belast is met de kredietbewaking. Het college stelt de noodzaak vast en neemt de beslissing om tot bestelling over te gaan. Artikel 1 Het college neemt akte van de voorstellen en besluit over te gaan tot de volgende bestelling: Algemene administratie 1) poetsproducten voor gemeentehuis: 1.387,64 EUR 2) nieuw slot voor kantoor bevolking: 39,39 EUR 3) product voor ontstoppen urinoirs: 251,68 EUR Brandweer 4) diensttenue voor de stagiairs vrijwilligers: 353,25 EUR 5) herstellen Astrid-pager: 198,86 EUR Verkeer - Wegen - Waterlopen 6) tangen voor adereindhulsen: 139,55 EUR 7) buizen voor algemeen gebruik: 117,66 EUR 8) nagels voor pistool schrijnwerkers: 68,37 EUR 9) remblokken voor voertuig TNH013: 101,64 EUR 10) herstellen voertuig CPU322: 98,86 EUR 11) maken riolering HSV Tongerlo: 193,66 EUR 12) stickers "kakjes in zakjes": 130,68 EUR 13) veiligheidsschoenen op voorschrift: 62,39 EUR Basisonderwijs 14) materiaal voor poetsen kleuterschool Voortkapel: 342,19 EUR 15) materiaal voor poetsen kleuterschool Oevel: 177,87 EUR 16) materiaal voor maken dakgoot kleuterschool Heultje: 173,51 EUR 17) materiaal voor aansluiten computerklas school Heultje: 100,51 EUR Jeugd - volksontwikkeling en kunst 18) materiaal voor maken basketbalringen: 131,12 EUR 19) transportboxen voor de herbruikbare bekers: 540,87 EUR 20) fotokaders voor Westelse fotoclub: EUR 21) potgrond voor beplanting: 605 EUR 22) olie voor kettingzaag: 148,10 EUR Bibliotheek 23) lezing Marc Elsen op 7 oktober 2013 en lezing Jurgen Mettepenningen op 15 oktober 2013: 450 EUR + reiskosten Sociale hulp en gezinsvoorzieningen 24) materiaal voor herstellen dak kinderopvang Oevel: 92,69 EUR Ontsmetting, reiniging en huisvuil 25) vuilzakken voor de technische dienst: 497,31 EUR 005 Financiën. Budgethouderschap. Goedkeuring te betalen bedragen. Feiten en context

5 Het college heeft zijn bevoegdheden inzake het budgethouderschap niet gedelegeerd en dient bijgevolg de te betalen bedragen goed te keuren. Artikel 1 Het college keurt de te betalen bedragen goed van nr tot en met over het dienstjaar Milieu. Energie. Participatie samenaankoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen. In de mail van 13 maart 2013 informeert Inge Verhaert, gedeputeerde voor openbare werken, in naam van de deputatie van de provincie Antwerpen naar de interesse bij de gemeentebesturen om de samenaankoop van groene elektriciteit voor inwoners van de provincie Antwerpen opnieuw mee te ondersteunen. Feiten en context De deputatie stelt voor zoals in 2012 met een openbare aanbesteding een bedrijf te selecteren dat een samenaankoop groene energie organiseert voor geïnteresseerde inwoners van de provincie Antwerpen. Het te selecteren bedrijf staat in voor de organisatie van de aankoop en de afspraken met de stroomleveranciers die wensen in te tekenen. In samenspraak met de provincie zal het bedrijf informatie verstrekken aan de inwoners om duidelijk te maken hoe ze kunnen participeren aan de samenaankoop. De provincie Antwerpen informeert opnieuw bij de gemeentebesturen om samen te werken voor de bekendmaking van de samenaankoop van groene stroom o.a. door het communicatiemateriaal te verspreiden en vermelding in het gemeentelijk infoblad. Bovendien kunnen de gemeenten een meerwaarde geven door het registreren van de aanvragen van niet-internet gebruikers aan de balie van het gemeentehuis met ondersteuning van de milieudienst gedurende de maanden juli- augustus- september. Tijdens de acceptatieperiode van 14 oktober tot 17 november 2013 bevestigen de geïnteresseerden het aanbod aan de balie van het gemeentehuis. Argumentatie De samenaankoop groene energie in 2012 was een groot succes georganiseerd door de provincie Antwerpen samen met 71 gemeentebesturen. In Westerlo waren er 1186 gezinnen of 14% van de gezinnen dat het aanbod van de groepsaankoop aanvaarden van de nieuwe energieleverancier Essent. De samenaankoop van groene stroom zorgt voor een besparing op de huidige rekening. De provincie Antwerpen wil een faciliterende rol spelen voor de samenaankoop en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het milieu door de samenaankoop van 100% groene stroom. In 2011 en 2012 waren Westerlo en Olen aan de beurt om een informatieavond samen met de buurgemeenten te organiseren over de samenaankoop van groene energie van de provincie Antwerpen. In 2013 zal het gezamenlijk infomoment plaatsvinden in Laakdal. Artikel 1 Het college beslist deel te nemen aan de samenkoop van groene energie voor inwoners van de provincie Antwerpen door bekendmaking van het initiatief via de gemeentelijke kanalen en de registratie van de aanvragen aan de balie van het gemeentehuis met ondersteuning van de milieudienst gedurende de maanden juli- augustus- september. Tijdens de acceptatieperiode van 14 oktober tot 17 november 2013 bevestigen de geïnteresseerden het aanbod aan de balie van het gemeentehuis. 007 Milieu. Bodemverontreiniging, schadegeval VK Heultje, Goorbossen.

6 Maatregelen tot sanering. Op de terreinen van VK Heultje ontstond er een accidentele lozing van stookolie bij de koppeling van de leiding van de tank naar de brander. Dit lek veroorzaakte een bodemverontreiniging die, gezien de ligging vlakbij de openbare weg, ook de aanpalende Goorheideloop heeft vervuild. Feiten en context - VK Heultjes is een feitelijke vereniging die gebruik maken van terreinen gelegen Goorbossen voor hun activiteiten. De vervuiling is vastgesteld op perceelnr 978E sectie D, 1 afdeling Westerlo en op de Goorheideloop, een waterloop van 3 categorie met bijhorende bedding. - eigenaar van het betrokken perceel: 18 - eigenaar van de Goorheideloop en bedding: gemeentebestuur Westerlo. - PV opgemaakt door de IPZ op 18 maart onder nr TU.64.L /201 met fotodossier. - op 26 maart heeft de gemeente het schadegeval gemeld aan de OVAM dmv een schadeformulier met ontvangstmelding op 28 maart. - Besluit van de burgemeester van 28 maart 2013, zijnde een aanmaning van het gemeentebestuur aan de saneringsplichtige tot het nemen van een aantal maatregelen ter behandeling van het schadegeval en dit voor 15 april De gemeente heeft het schadegeval aangegeven aan Ethias. - offertes van 2 bodemsaneringsdeskundigen en 4 firma's die de sanering kunnen uitvoeren. - Overzicht van de offertes op afzonderlijke nota. - het schadegeval zou niet gedekt zijn door de verzekering. Dit is telefonisch bevestigd door een medewerkster van verzekeringskantoor De Wever, in Heultje. - de brandweer heeft hun tussenkomst reeds gefactureerd dmv 3 facturen met een totaal van 733,81Euro. Adviezen Er werd telefonisch advies gevraagd aan de Ovam en de IVM bij IOK. Argumentatie Om de vervuiling te saneren zijn volgende maatregelen nodig: de verontreinigde bodem uitgraven onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige; de verontreinigde grond door een erkende ophaler laten afvoeren de verontreiniging op de waterloop deskundig laten verwijderen en de taluds van de waterloop ontdoen van stookolieresten; evaluatierapport laten opmaken door een erkend bodemsaneringsdeskundige, conform de richtlijnen van de OVAM; De saneringsplichtige ( 19 voorzitter van VK Heultje) werd per aangetekend schrijven verzocht om enerzijds voor 15 april de nodige maatregelen uit te voeren en anderzijds het gemeentebestuur voorafgaandelijk op de hoogte te brengen van elke actie of maatregel. Zij hebben hier echter niet op gereageerd noch maatregelen uitgevoerd. De gemeente kan in geval de saneringsplichtige de maatregelen niet of in onvoldoende mate uitvoert, de nodige maatregelen zelf uitvoeren en de kosten ervan verhalen op de saneringsplichtige. De kosten voor het inzetten van de bodemsaneringsdeskundige door het gemeentebestuur kan mogelijk via de samenwerkingsovereenkomst worden gerecupereerd. Het uitvoeren van saneringsmaatregelen is een dringende zaak. De drijflaag op het wateroppervlak wordt 18 19

7 bijeen gehouden dmv een olieabsorberende slang die reeds op 18 maart door de brandweer werd aangebracht. Uitstel van sanering zorgt voor een verdere verspreiding van de stookolieverontreiniging vnl in de bodem en bermen van de waterloop. De waterloop kan pas gesaneerd worden nadat de vervuilde bodem op het terrein van VK Heultje is verwijderd. VK Heultje zou bereid zijn om bestuursleden in te zetten voor de graafwerken bij de bodemsanering. Financiële weerslag De financiële weerslag van deze actie kan momenteel enkel geraamd worden op basis van de ingediende offertes. In de meeste offertes werden eenheidsprijzen gegeven. De werkelijke kostprijs hangt af van het aantal uren werk en de hoeveelheid verontreinigde grond en water en de graad van verspreiding die het aantal analyses zal beïnvloeden. overzicht offertes schadegeval VK Heultje: alles excl BTW 1. begeleiding door bodemsaneringsdeskundige Firma 1 20 : geeft eenheidsprijzen met een voorzien (raming met geschatte hoeveelheden zowel wat betreft uren als afvalhoeveelheden) totaal van 1180 Firma 2 21 : eerste onderzoek met boringen staalnames, peilput,...: uitvoeren saneringswerken Firma 3 22 verplaatsing, werkuren(1 uur), en afvoer afvalstoffen: 660 verwerking afval: 75 /m³ verwerking afval en slib: 400 /ton afgraven en afvoer grond (vanaf het 2 uur) : 135 /u verwerking grond: 65 /ton Firma 4 23 : inzetten combiwagen 155 /u detergent voor zijkanten waterloop: 6 /l afvalverwerking spoelwaters : 75 /ton afgraven met onderaannemer: geen prijs gegeven Firma 5 24 : verwijderen olie/water: en werkuren: 136 /u transport afval: :170 /u verwerking sediment: 111 /ton afgraven : geen prijs gegeven De nv Rimeco (firma 1) heeft de gunstigste prijs voor de begeleiding als bodemsaneringsdeskundige. De firma voor het uivoeren van de saneringswerken kan in het volgende stadium worden vastgelegd na concrete afspraken met VK Heultje. Juridische grond bodemdecreet. Artikel 1 Het college beslist omwille van hoogdringendheid en het in gebreke blijven van de saneringsplichtige, om over te gaan tot sanering van de bodem en de waterloop, beiden verontreinigd als gevolg van een schadegeval op het terrein van VK Heultje, Goorbossen in Westerlo. De nv Rimeco, Gilainstraat 71 te 3300 Tienen, zal als bodemsaneringsdeskundige worden verzocht de sanering te 20 firmagegevens verwijderd 21 firmagegevens verwijderd 22 firmagegevens verwijderd 23 firmagegevens verwijderd 24 firmagegevens verwijderd

8 Artikel 2 begeleiden. De kosten van de sanering zullen worden doorgerekend aan VK Heultje, de saneringsplichtige. 008 Milieu. Vlarem 1ste klasse, milieuvergunningsaanvraag voor het exploiteren van een nieuwe inrichting, een sport- ontspanning en recreatiecentrum met zwembad, S&R Group NV, Kasteelpark 6. Advies. Samenvatting S&R Group NV, Geldenaaksebaan 329 in 3001 Heverlee, is een vennootschap met als doel: het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een zwembad in opdracht van de gemeente Westerlo. De zakelijke overeenkomst bepaalt dat S&R de aanvraag voor de milieuvergunning moet indienen. Wanneer het zwembad in gebruik wordt genomen zal de milieuvergunning overgedragen worden van S&R naar de gemeente Westerlo. Feiten en context - Voorwerp van de aanvraag: een aanvraag voor het exploiteren van een nieuwe inrichting. - Op 28 februari 2013 ontving de milieudienst het aanvraagdossier. De aanvraag omvat volgende elementen (de toepasselijke rubrieken uit de "lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen" uit Vlarem I staan telkens tussen haakjes): - het lozen van m³/j huishoudelijk afvalwater (3.2.2.a); - het lozen van max. 5 m³/u en m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2); - transfo van 250 kva (12.2.1); - opslag van max l NaOCl (Natriumhypochloriet) en l H2SO4 (zwavelzuur) met een totaalopslag van l ( b); - opslag van max. 321 l en 14 kg gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (17.4); - feestzalen en lokalen waar muziek geproduceerd wordt met geluidsniveau >85 db(a) en 95 db(a) L Aeq 15min (32.1.1); - zwembaden met een oppervlakte van ca. 528 m² ( c); - 2 condensatieketels op gas van elk 230 kw ( b) - Afwijking wordt gevraagd van volgende artikels van Vlarem II: - art ,2 m.b.t. de kadebreedte rondom het bad van 1,5 m aan de wildwaterbaan en instructiebad/lagune; - art ,1 m.b.t. watertemperatuur in de kinderzone, De inrichting is gelegen in Westerlo, Kasteelpark 6, op percelen sectie B, 1ste afdeling, nummers 866A en 867A. - Bijkomende informatie: Naar aanleiding van vragen gesteld door de milieugezondheidskundige van ToVo werd door het provinciebestuur bijkomende informatie bezorgd, ontvangen op 14 maart Bestaande milieuvergunningen: Geen, het betreft de aanvraag voor een nieuwe inrichting. - Stedenbouwkundige vergunningen: de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd op 15/02/2013 ingediend bij de Vlaamse Overheid, Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het schepencollege adviseerde deze aanvraag gunstig in zitting van 15 april Gewestplan: de inrichting is volgens het gewestplan Herentals - Mol gelegen in een gebied voor dagrecreatie. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te bewaren.

9 De inrichting is gepland op percelen gelegen binnen de afbakening van het RUP Beeltjenspark Westerlo (goedgekeurd door de deputatie d.d. 21/04/2011), meer bepaald in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. - Riolering: het bedrijf is gelegen in het centrale gebied volgens het zoneringsplan. - Watertoets: gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. - MER- screening: de aanvraag heeft betrekking op een activiteit die opgenomen is in bijlage II van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 en die tevens onder het toepassingsgebied valt van de omzendbrief LNE 2011/1. Volgende gevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer- screening: rubriek 17,3,3,2,b en 17,4. De gevraagde activiteiten kunnen tevens begrepen worden onder "stadsontwikkeling". Openbaar onderzoek vraag om openbaar onderzoek 28 februari 2013 datum opening openbaar onderzoek 7 maart 2013 datum sluiting openbaar onderzoek ontvangen bezwaren of opmerkingen 1 5 april 2013 om 12uur Het ontvangen bezwaar heeft betrekking op mogelijke geluidshinder veroorzaakt door de geplande feestzaal of lokaal waar muziek geproduceerd wordt en van de transformator en condensatieketel. Er wordt tevens gevraagd om mogelijke festivals of fuiven in open lucht te beperken in een bijzondere voorwaarde en voldoende maatregelen te treffen om geen overlast als gevolg van motoren of nutsvoorzieningen te veroorzaken voor de omwonenden noch het groene gebied de beeltjens. Adviezen Het advies van de intercommunale milieudienst IOK, ontvangen op 2 april, is voorwaardelijk gunstig en omvat volgende elementen: 1. Stedenbouwkundig A. Stedenbouwkundige ligging De inrichting is gelegen binnen de contouren van het RUP Beeltjenspark Westerlo (goedgekeurd door de deputatie d.d. 21/04/2011), meer bepaald in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Er lijkt gesteld te kunnen worden dat de ligging van de inrichting principieel in overeenstemming is met de van toepassing zijnde bestemmingsvoorschriften. B. Stedenbouwkundige vergunning Er dient te worden gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning & -melding en de stedenbouwkundige vergunning & melding, zoals geregeld in art. 5 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en art van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 2. Water De exploitant licht in het voorliggende dossier de waterbalans toe. Er wordt aangegeven dat zowel huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater zal worden geloosd op de riolering vanwaar het wordt afgevoerd naar een RWZI. Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater dient de exploitant er over te waken dat de lozingsnormen worden gerespecteerd. Gezien de aard van de exploitatie moet hierover VMM, meer bepaald de afdeling bevoegd voor het lozen van afvalwater, advies verlenen. Gelet op de bijzondere deskundigheid van de voormelde adviesinstantie, die

10 daarenboven op de hoogte is van de specifieke gegevens van de RWZI s, adviseren we dan ook het standpunt van deze administratie te volgen m.b.t. het al dan niet toekennen van het gevraagde lozingsdebiet. 3. Afval De bepalingen van Vlarem, het Materialendecreet en het Vlarema dienen strikt te worden nageleefd. Conform Vlarema dienen de afvalstoffen maximaal gescheiden te worden bij de inzameling (op dit ogenblik nog 17 fracties, vanaf 01/07/ fracties). 4. Zwembaden In het voorliggende dossier wordt o.m. een whirlpool aangevraagd onder rubriek c. In het dossier wordt aangegeven dat deze geïntegreerd is in het instructiebad en tevens ook van dezelfde temperatuur is. In de definitie van whirlpool in Vlarem II wordt aangegeven dat een whirlpool een hogere temperatuur heeft dan deze in het voorliggende dossier. Er lijkt dan ook gesteld te kunnen worden dat de in het dossier omschreven whirlpool mogelijk toch onder de rubriek c kan worden vervat. De exploitant dient erover te waken dat steeds aan de kwaliteitsvereisten voor het zwemwater, bepaald in Vlarem II art , voldaan wordt. De exploitant dient erover te waken dat de relatieve luchtvochtigheid in de zwemhal in overeenstemming is met de sectorale voorwaarden. In het voorliggende dossier wordt het waterbehandelingssysteem toegelicht. Verder dient, gelet op de mogelijke gevaren bij de manipulatie en het gebruik van de waterbehandelingsproducten, de exploitatie van de inrichting en in het bijzonder de exploitatie van het waterbehandelingssysteem, de opslag van chemicaliën en de luchtverversing strikt volgens de sectorale voorwaarden te gebeuren. De inrichting staat mede onder toezicht van het Agentschap Zorg en Gezondheid, toezicht Volksgezondheid. Gelet op haar deskundigheid in deze materie, lijkt het aangewezen het verlenen van een eventuele vergunning te koppelen aan een gunstig advies van deze adviesinstantie. De exploitant vraagt een wijziging van de sectorale milieuvoorwaarde bepaald in art van Vlarem II dat bepaalt dat, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, het zwembad volledig omringd moet zijn door een kade met een minimumbreedte van 1,5m, meer bepaald voor de wildwaterbaan en voor het instructiebad/lagune. De exploitant licht de werking van de bovenvermelde baden toe en geeft aan dat onmiddellijk kan worden ingegrepen in geval van noodsituaties. De exploitant vraagt tevens een wijziging van de sectorale milieuvoorwaarde bepaald in art van Vlarem II. Er wordt gevraagd dat in het kinderbad een temperatuur van 34 C kan worden aangehouden en dit met een turnover van ca. 20 min om ook bij deze hogere temperatuur een uitstekende waterkwaliteit te kunnen garanderen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid dient hierin advies te geven. Een afwijking lijkt te kunnen worden toegestaan op voorwaarde van gunstig advies van deze instantie. 5. Lucht: Geen bemerkingen 6. Geluid: De exploitant dient zich te houden aan de geluidsemissienormen van het Vlarem II. 7. Gevaarlijke stoffen Het is aangewezen de exploitant er op te wijzen dat de opslag van het natriumhypochloriet en het zwavelzuur in de opslagtanks onderhevig is aan een periodieke keuring door een erkend deskundige. De plaatsing en de periodieke controles op de houders zoals bepaald in hoofdstuk 5.17 en afdeling van Vlarem II dienen strikt nageleefd te moeten worden.

11 De gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten, meer bepaald kleine verpakkingen, dienen opgeslagen te worden boven een inkuiping. Hierbij dient vermeden te worden dat zich in de inkuiping gevaarlijke mengsels van stoffen kunnen vormen. : Rekening houdende met bovenstaande bemerkingen dient deze vergunningsaanvraag voor de aangevraagde rubrieken te worden geadviseerd als VOORWAARDELIJK GUNSTIG op voorwaarde dat: m.b.t. de gevraagde rubriek 3.4.2: de bevoegde adviesinstantie VMM verleent gunstig advies m.b.t. de gevraagde debieten m.b.t. de gevraagde rubriek : de exploitant bijkomende informatie verschaft waaruit blijkt dat de feestzaal conform de milieuvoorwaarden wordt geëxploiteerd m.b.t. de gevraagde rubriek c: het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid gunstig advies verleend op voorwaarde dat een gunstig brandweerverslag wordt verkregen in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier indien de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen. De gevraagde afwijkingen kunnen als gunstig worden geadviseerd op voorwaarde van gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Argumentatie De aanvraag betreft hoofdzakelijk de exploitatie van een nieuw zwembad, gelegen in recreatiezone, vlak bij het bos- en natuurgebied de Beeltjens en Kwarekken en het gemeentehuispark. Om deze bestemming volgens het gewestplan te nuanceren en duidelijkheid te scheppen voor welke activiteiten en de hoeveelheid van bebouwing bijkomend toegelaten kan worden werd het RUP Beeltjenspark opgemaakt. De bijkomende bebouwing wordt beperkt tot een zone aansluitend op de reeds bestaande bebouwing zodat het parkachtig karakter van het geheel maximaal bewaard kan blijven. Er kan gesteld worden dat de voorliggende aanvraag voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Beeltjenspark. Wat de MER screening betreft wensen we de PMVC er op te wijzen dat naar aanleiding van de opmaak van het RUP Beeltjenspark Westerlo, overeenkomstig art van het planmer decreet, reeds een planmer- screening werd uitgevoerd. Volgende disciplines werden onderzocht: water en bodem, mobiliteit, fauna en flora, mens, erfgoed en landschap. De discipline geluid lijkt niet te zijn beoordeeld. Bij elke discipline werden de nodige milderende maatregelen voorgesteld. De dienst MER heeft naar aanleiding hiervan op 11/10/2010 besloten dat het voorgenomen plan (RUP) rekening houdend met de per discipline voorgestelde maatregelen en aanbevelingen geen aanleiding gaf tot aanzienlijke milieugevolgen tov de referentiesituatie en dat derhalve de opmaak van een planmer niet nodig was. De voorliggende gevraagde activiteiten werden mee opgenomen in deze screeningsnota. Deze screeningsnota, de adviezen van de adviesinstanties naar aanleiding van deze nota en de goedkeuring van de dienst MER zal samen met huidig advies over gemaakt worden aan het provinciebestuur. Met betrekking tot het ingediende bezwaar kan gesteld worden dat het milieutechnisch van aard is en bijgevolg in aanmerking genomen wordt. Bij muziekactiviteiten in de polyvalente zaal is niet enkel het geluidsniveau in de zaal gereglementeerd maar ook de normen voor het omgevingsgeluid zijn van toepassing. De normen voor omgevingsgeluid zijn afhankelijk van de bestemmingszone waarin de inrichting gelegen is. De vrees voor overlast als gevolg van festivals of fuiven in open lucht kan niet beoordeeld worden binnen deze milieuvergunningsaanvraag gezien deze als niet- ingedeelde muziekactiviteit worden beschouwd volgens het vlarem. Het college dient het al dan niet toelaten van dergelijke activiteiten afzonderlijk af te wegen. De transformator en de andere motoren dienen te voldoen aan welbepaalde constructienormen oa voor geluid welke normaliter voldoende garanties bieden om

12 geluidhinder in de omgeving te voorkomen. De uitlaat van de luchtgroepen is voorzien van een geluidsdemper in de kanalen. De aanvraag omvat geen concrete gegevens over de invulling van de polyvalente zaal. Deze zaal zal gebruikt worden voor tafeltennis, gevechtssporten, dans, andere niet- balsporten, vergaderingen, en infoavonden. Kortom voor sportactiviteiten en culturele activiteiten. Het is niet de bedoeling om deze te gebruiken als feest- of fuifzaal. De zaal wordt voorzien van een parketvloer en er moet extra aandacht besteed worden aan de akoestiek en geluidsdichtheid. Activiteiten in andere ruimten mogen omwille van lawaaihinder, de aard van de activiteiten in de polyvalente ruimte niet hypothekeren en omgekeerd. Deze bijkomende gegevens bieden enigszins garantie op het voorkomen van lawaaioverlast. Bij het beoordelen van de aanvraag lijkt eerder de ligweide aanleiding te kunnen geven tot geluidshinder. Er lijkt echter een voldoende afstand tot de bewoning van zowel de Beeltjensdreef (>130 m) als de Hollandsedreef (>140 m) te zijn gerespecteerd en er wordt een afscheiding dmv een groenbuffer voorzien. Met betrekking tot de brandvoorkoming en -bestrijding, de inrichting van de evacuatiewegen en de gebruikte constructiematerialen van het zwembad en de feestzaal, lijkt het aangewezen het verlenen van een vergunning te koppelen aan een gunstige beoordeling van de installaties door de brandweer. De transformator dient opgesteld te worden in een lokaal, opgebouwd uit materialen met een brandweerstand van minstens een half uur. Verder dient deze voorzien te zijn van een inkuiping (transfo), in geval van een transformator van het natte type. Ook de opslag van de gevaarlijke produkten dient te voldoen aan de vlarem voorschriften. Het advies van de brandweer zal mee worden overgemaakt aan de PMVC. Volgens het aanvraagdossier zal maximaal gebruik worden gemaakt van het hemelwater na zuivering en desinfectie en wordt ook het spoelwater van de filters, na zuivering, hergebruikt voor spoeling van de toiletten en voor de schoonmaak van de vloer. Ook de warmte zal zo veel mogelijk worden terug gewonnen: uit de ventilatielucht, van de werking van de grote motoren en van de in de riolering te lozen afvalwaters. Deze warmte wordt gebruikt voor de opwarming van het leidingwater voor het zwembad. Wat de gezondheid- en veiligheidsaspecten betreft meer bepaald : de turnover van het zwembadwater, de luchtvochtigheid; de temperatuur, behandeling, kwaliteit en de controle van het zwemwater; het legionellabeheersplan en het toezichtsplan verwijzen wij graag naar het deskundige advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid. Naar aanleiding van opmerkingen van deze dienst omtrent de kade rondom het instructiebad werd recent het plan nog aangepast. De volledige zone wildwaterbaan, stroomversnelling, instructiebad wordt gespiegeld, waar ondertussen ToVo hun akkoord hebben over gegeven. Op deze manier heeft het instructiebad 2 volwaardige kades. Er werden ook nog wijzigingen aan het EHBO- lokaal aangebracht. Een aangepast plan dient nog aan het provinciebestuur te worden overgemaakt. Juridische grond - het decreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen betreffende milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn. - RUP Beeltjenspark, goedgekeurd door de Deputatie op 21 april Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot

13 vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 en de omzendbrief LNE 2011/1- van 22 juli 2011 milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de exploitatie van een nieuwe inrichting van S&R Group nv, een sport-, ontspanning- en recreatiecentrum met zwembad gelegen Kasteelpark 6 in Westerlo, op voorwaarde dat: - m.b.t. de gevraagde rubriek 3.4.2: de bevoegde adviesinstantie VMM gunstig advies verleent m.b.t. de gevraagde debieten; - m.b.t. de gevraagde rubriek c: het Agentschap Zorg en Gezondheid gunstig advies verleent; - een gunstig brandweerverslag wordt verkregen; - de milderende maatregelen en aanbevelingen horende bij de disciplines van de planmer- screening worden nagekomen. 009 Milieu. Vlarem klasse 2, paardenkoers van de Zoerlese dravers, Oude Zoerlebaan z/n. Tijdelijke milieuvergunning X 25 vraagt voor "De Zoerlese Dravers" (een feitelijke vereniging) op 26 februari 2013 een tijdelijke milieuvergunning 2e klasse voor paardenkoersen op zaterdag 27 april, zondag 5 mei en zaterdag 3 augustus 2013 op percelen gelegen langs Oude Zoerlebaan achter huisnummer 88. De aanvraag is op 11 maart 2013 ontvankelijk en volledig verklaard. Feiten en context - Voorwerp van de aanvraag: Rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren (paardenkoersen op zaterdag 27 april, zondag 5 mei en zaterdag 3 augustus 2013; Vlarem klasse 2; rubriek 32.4), op percelen sectie E, 1ste afdeling, nummers 366A, 366C, 366D, 367E, 367D en 365H, gelegen Oude Zoerlebaan z/n te 2260 Westerlo - Stedenbouwkundig: het voorwerp van deze aanvraag is volgens de exploitant zoals vermeld in de aanvraag niet gekoppeld aan een stedenbouwkundige vergunning. - Bestemmingszone: de percelen zijn gelegen in agrarisch gebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, en zijn in eigendom van Wim Den Abt. - Watertoets: gelet op de ligging van de inrichting buiten de grenzen van een recent overstroomd gebied, overstromingsgevoelig gebied of een van nature overstroombaar gebied, kan in alle redelijkheid gesteld worden dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting. - Op diezelfde percelen werden in 2012 al drie vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Voor de paardenkoers op zondag 7 oktober 2012 werd een tijdelijke milieuvergunning klasse 2 verleend door het college van burgemeester en schepenen op 4 oktober 2012 die vervallen is op 5 januari Openbaar onderzoek Er is geen openbaar onderzoek vereist, aangezien het een tijdelijke vergunning betreft. Adviezen 25

14 Voor de aangevraagde rubriek is geen advies vereist. Argumentatie Wat de bouwvergunning betreft stelt Artikel van de VCRO: " Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 8 - recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad. " Het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (16/7/2010) stelt daarentegen in artikel 7.4. voor tijdelijke handelingen: Art Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor tijdelijke reliëfwijzigingen voor de organisatie van sportmanifestaties, als: 1 die maximaal driemaal per jaar worden georganiseerd; 2 die worden georganiseerd in recreatiegebied in de ruime zin, industriegebied in de ruime zin, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of agrarisch gebied in de ruime zin; 3 die niet worden georganiseerd: in Speciale Beschermingszones, in de Ramsargebieden, in de als beschermd aangeduide duingebieden of als voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, in de beschermde landschappen of in ruimtelijk kwetsbare gebieden; 4 het reliëf wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat binnen 10 dagen na de aanvang van de werken. Aangezien de gevraagde inrichting voldoet aan deze voorwaarden is deze vrijgesteld van bouwvergunning en is de koppeling bijgevolg niet van toepassing. Deze tijdelijke vergunning kan slechts in totaal voor de 3 gevraagde activiteiten dit jaar verleend worden gezien voor een eventuele 4 activiteit de bouwvergunningsplicht van toepassing wordt. Omdat de vergunningstermijn van een tijdelijke milieuvergunning slechts 3 maanden bedraagt kunnen momenteel enkel de activiteiten van 27 april en 5 mei toegelaten worden. Voor de activiteit op 3 augustus dient een verlenging van deze vergunning gevraagd te worden. Indien de aanvrager de intentie heeft om deze activiteiten jaarlijks te herhalen op dezelfde percelen dient volgend jaar een gewone milieuvergunning 2 klasse gevraagd te worden. Het tijdelijke parcours heeft een lengte van 640 m en een breedte van 11m en is aangelegd na het frezen en walsen van het betreffende deel van het weiland. De wedstrijden zullen doorgaan op zaterdagen en zondagen vanaf 10 uur tot 18 uur. Er worden 300 à 400 toeschouwers per dag verwacht. Op het terrein worden chemische toiletten voorzien en het afvalwater van de cafetaria in de tent zal via de aanpalende woning worden geloosd in de riolering. Tijdens de wedstrijd zal muziek worden gespeeld en worden de activiteiten becommentarieerd. Door het naleven van de algemene milieuvergunningsvoorwaarden in de tijdelijke milieuvergunning kunnen de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en de mens buiten de inrichting, tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Juridische grond - het decreet van 28 juni 1985 en de wijzigingen bij latere decreten; - het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem) vastgesteld is; - het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering en de wijzigingen bij latere besluiten, waarin de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) opgenomen zijn;

15 - het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid. - de Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 artikel 4 artikel 5 Aan de Zoerlese Dravers 26, wordt onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, een tijdelijke milieuvergunning verleend voor paardenkoersen op zaterdag 27 april, zondag 5 mei 2013 (Vlarem klasse 2; rubriek 32.4) op percelen sectie E, 1ste afdeling, nummers 366A, 366C, 366D, 367E, 367D en 365H, gelegen langs de Oude Zoerlebaan te 2260 Westerlo. 1. De in artikel 1 bedoelde vergunning mag in gebruik genomen worden op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend. 2. De milieuvergunning voor een inrichting waarvoor krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, 1, 1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt geschorst zolang deze laatste niet definitief is verleend. In dat geval gaat de termijn, bepaald in artikel 3.1, slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend. 3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd dan vervalt de milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg. Het verval van de milieuvergunning wordt onverwijld meegedeeld aan de aanvrager en de overheid die de bouwvergunning verleent. De in artikel 1 bedoelde tijdelijke milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 3 maanden: die aanvangt op 22 april 2013, en eindigt op 22 juli De tijdelijke milieuvergunning is, op verzoek, éénmalig verlengbaar met een termijn van 3 maanden. De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de: Algemene milieuvergunningsvoorwaarden Vlarem II: Hoofdstuk 4.1:Algemene voorschriften Afdelingen art Hoofdstuk 4.2:Beheersing van de oppervlaktewaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.3:Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.4:Beheersing van de luchtverontreiniging Afdelingen art Hoofdstuk 4.5: Beheersing van geluidshinder Afdelingen: art Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht art Hoofdstuk 4.7 Beheersing van asbest art Hoofdstuk 4.8 Verwijdering van PCB s en PCT s Hoofdstuk 4.9 Energieplanning art Hoofdstuk 4.10 Emissies van broeikasgassen Afdeling art Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 1 Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van 26

16 artikel 6 artikel 5, 1, 2e van titel I van het Vlarem. 2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. Tegen onderhavige beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de dossiertaks gevoegd te worden. Schepen Lowie Thys verlaat overeenkomstig artikel 27 van het gemeentedecreet tijdelijk de zitting. 010 Personeel. Aanwerving jobstudenten dienst werken in eigen beheer. Beoordeling ingediende kandidaturen. - de gemeenteraad van 17 december 2007 keurde de personeelsformatie goed. In deze personeelsformatie zijn uren voor jobstudenten voor o.a. de buitenschoolse kinderopvang en dienst werken in eigen beheer en onderhoudswerken. De jeugddienst en de sportdienst kunnen monitoren aanstellen voor hun zomerwerking. - de gemeenteraad van 2 februari 2009 stelde de aanwervingsvoorwaarden vast voor jobstudenten in de buitenschoolse kinderopvang, de monitoren voor speelpleinwerking en monitoren voor de sportdienst. Voor jobstudenten op de dienst werken in eigen beheer zijn geen specifieke voorwaarden opgenomen. - het arbeidsreglement van 2 februari 2009 stelt de salaris- en arbeidsvoorwaarden vast voor jobstudenten en monitoren. - artikel 215 van de rechtspositieregeling van 2 februari 2009 bepaalt de selectieprocedure. - het schepencollege van 4 maart 2013 verklaarde volgende betrekkingen van jobstudent - dienst werken in eigen beheer open voor de maanden juli en augustus 2013: 2 jobstudent per week. Feiten en context 37 kandidaturen voor de betrekking van jobstudent- werkman op de dienst werken in eigen beheer zijn binnengekomen. Argumentatie Alle kandidaten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden en kunnen toegelaten worden tot de selectieprocedures. Artikel 1 Het college beslist 37 kandidaten toe te laten tot de selectieprocedure voor de betrekking van jobstudent-werkman dienst werken in eigen beheer: Schepen Lowie Thys vervoegt opnieuw de zitting. 011 Personeel. Yolanda De Schutter. Aanstelling contractueel begeleider

17 BKO met een 19/38ste opdracht vanaf 23 april 2013 tot en met 5 mei 2013, in vervanging Basisonderwijs. Pieter Vankrunkelsven. Aanstelling tijdelijk leermeester lichamelijke opvoeding als vervanger Kunstonderwijs. Loes Everaert, Eline Van Riet en Goele Vansant. Tijdelijke aanstelling als leraar deeltijds kunstonderwijs als vervanging Ruimtelijke Ordening. Verkavelingswijziging. Advies: Ludo Dierckx Tuindesign bvba, de Merodedreef 19 (111B/3) Ludo Dierckx Tuindesign bvba, Voorteinde 85 in 2260 Westerlo, heeft op 24 december 2012 een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de strook voor de hoofdgebouwen + het uitbreiden van de gevelmaterialen met hout, op het perceel sectie B nr. 723T = kavel uit verkaveling nr. 111B/137/0114(03), gelegen de Merodedreef 19 in 2260 Westerlo. - Op 26 augustus 2002 werd er de stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van de eengezinswoning en het ontbossen van m² spontane bebossing. Feiten en context - Het voorgelegde dossier werd ontvankelijk en volledig verklaard op 23 januari De aanvraag is gelegen in een woonzone volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voorzover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. - Het aanvraagperceel maakt deel uit van de verkaveling nr. 111B/137/0114(03) als zijnde de kavels 3 en 4. De oorspronkelijke verkaveling nr. 111B/137/114(1) werd op 14 november 1977 goedgekeurd voor 4 kavels langs de bestaande weg met als bestemming vrijstaande eengezinshuizen. Op 4 maart 2002 werd de vergunning verleend voor het samenvoegen van de kavels 3 en 4 tot één kavel met het oog op het oprichten van één vrijstaande eengezinswoning (= 137/0114(02)). Op 30 juni 2003 werd er een vergunning verleend voor het wijzigen van de samengevoegde kavels 3 en 4 door het uitbreiden van de bestemming van de bouwvrije tuinstrook en de strook voor bijgebouwen met een zwembad (= 137/0114(03)). - In de vergunning voor het samenvoegen van de kavels 3 en 4 werd gesteld dat de bouwbreedte moest beperkt blijven tot maximum 2/3 van de perceelsbreedte. De bouwheer wenst de woning links uit te breiden met een carport-tuinberging. Bijgevolg dient er, in toepassing van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de strook voor de hoofdgebouwen worden uitgebreid. Bovendien wenst de bouwheer voor

18 deze uitbreiding het gebruik van hout toe te passen, zodat de voorschriften ook in die zin dienen gewijzigd te worden. - De aanvraag is gelegen langs de gewestweg de Merodedreef, die voorzien is van een asfaltverharding, een elektriciteitsnet, waterleiding, gemengde riolering, gasnet, telefoon en openbare verlichting. - Het achterliggende gedeelte van het aanvraagperceel is gelegen in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Het gedeelte ter hoogte van de woning is echter niet gelegen in recent overstroomd of overstromingsgebied. Openbaar onderzoek Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 7 februari 2013 tot en met 8 maart Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Adviezen Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft op 4 februari 2013 een gunstig advies uitgebracht over voorliggende aanvraag, gezien deze in overeenstemming is met de algemene en bijzondere voorwaarden (114/B/BVK/2013/428). Argumentatie - Destijds werd in de vergunning voor het samenvoegen van de kavels 3 en 4 gesteld dat de bouwbreedte moest beperkt blijven tot maximum 2/3 van de perceelsbreedte. De eigenaar wenst de woning links toch uit te breiden met een volume in hout (o.a. functie carport). Alszo dienen de voorschriften met betrekking tot de bouwbreedte en het materiaalgebruik gewijzigd te worden. De aanvrager stelt dat er, met uitzondering van het openlucht zwembad, verder geen constructies zullen opgericht worden in de strook voor binnenplaatsen en tuinen. - Het aanvraagperceel is m² groot. Het is voldoende ruim om de strook voor de hoofdgebouwen uit te breiden. De strook voor de hoofdgebouwen zal uitgebreid worden tot 12 m uit de as van de Kwarekkendreef. - De bouwdichtheid in de omgeving komt niet in het gedrang. Bovendien zullen er verder geen constructies opgericht worden in de tuin. - Het gevraagde zal niet leiden tot een onverenigbare stedenbouwkundige situatie aangezien er geen essentieel element van de verkaveling wordt gewijzigd. De door de aanvrager toegevoegde voorschriften dienen gerespecteerd te worden. - De eigenaars van de overige kavels 1 en 2, de heer Guido Kestens en mevrouw Maria Van Haesendonck, wonende de Merodededreef 12 in Westerlo, hebben de voorliggende aanvraag tot wijziging mee ondertekend. - De voorliggende weg is voldoende uitgerust. - De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan. - Gezien het aanvraagperceel ter hoogte van het hoofdgebouw en voorziene uitbreiding niet gelegen is in recent overstroomd gebied of overstromingsgebied, kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn. - De uiteindelijke stedenbouwkundige aanvraag voor het uitbreiden van de woning dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978).

19 - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Verkavelingsvergunning nr. 111B/137/114(1), goedgekeurd door het schepencollege op 14 november 1977, en wijzigingen (= 137/0114(02)) en = 137/0114(03), respectievelijk goedgekeurd door het schepencollege op 4 maart 2002 en 30 juni Decreet integraal waterbeleid van 18 juli Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen. Artikel 1 Het college brengt gunstig advies uit over de aanvraag van Ludo Dierckx Tuindesign bvba, 31 Voorteinde 85 in 2260 Westerlo, voor het wijzigen van de strook voor de hoofdgebouwen + het uitbreiden van de gevelmaterialen met hout, op het perceel sectie B nr. 723T = kavel uit verkaveling nr. 111B/137/0114(03), gelegen de Merodedreef 19 in 2260 Westerlo, mits het naleven van de door de aanvrager bijgevoegde voorschriften. 015 Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. 32 Zoerleberg 12 (2013/907). - De aanvrager 33 heeft op 8 april 2013 een melding ingediend voor het uitbreiden van de woning met een veranda, op het perceel sectie A(Z-P) nr. 308P, gelegen Zoerleberg 12 in 2260 Westerlo. - Volgens de kadastergegevens dateert de oorspronkelijke woning van 1951, dus van vóór de stedenbouwwet, en wordt derhalve beschouwd als zijnde vergund. Feiten en context - De aanvraag is overwegend gelegen in een woonzone en voor een zéér klein gedeelte in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - De aanvraag maakt geen deel uit van de niet-vervallen verkaveling, een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Argumentatie - De voorliggende melding voorziet in het uitbreiden van de bestaande eengezinswoning met een veranda, na het slopen van de bestaande veranda. De veranda wordt ingeplant tegen de achtergevel van het hoofdvolume, in het verlengde van de rechter zijgevel, weliswaar op 3 m uit de rechter perceelsgrens. De gevel in het verlengde van de zijgevel betreft een gemetste muur in een gevelsteen die past bij de bestaande gevelsteen van de woning (rode tint). Voor het overige wordt de veranda uitgevoerd in aluminium Reynaers Profielen in een actracietgrijze kleur en voorzien van Climaplus Ultra N

20 beglazing (= superisolerende dubbele gelaagde heldere beglazing). De veranda wordt afgedekt met een plat dak dat wordt afgewerkt in zwarte dakrubber (merk TIPLON) en voorzien van een lichtstraat in aluminium Reynaers Profielen met Cool-Lite Xtreme beglazing (= superisolerende gelaagde zonwerende beglazing). - De veranda heeft een oppervlakte van 27,60 m². De hoogte van het plat dak bedraagt 2,6 m, de nokhoogte van de lichtstraat is gelegen op 3,50 m. - De bestaande woning wordt beschouwd als zijnde vergund. De vergunningplicht voor het uitbreiden van deze woning kan vervangen worden door de meldingsplicht omdat aan de volgende voorwaarden is voldaan: - er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd - het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd - de oppervlakte van het op te richten bijgebouw is beperkt tot 40 m² - het bijgebouw wordt geplaatst tegen de achtergevel van het hoofdvolume, in het verlengde van de rechter zijgevel, op 3 m uit de zijdelingse perceelsgrens en binnen de strook voor de hoofdgebouwen - de hoogte bedraagt slechts 3,50 m (= kleiner dan 4 m). - De melding is in overeenstemming met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan en voldoet aan de algemeen geldende voorschriften. Juridische grond - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. - Het gewestplan Herentals-Mol (KB 28 juli 1978). - Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 (artikel 1/1.3 d). - Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 betreffende meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 4). Artikel 1 Artikel 2 Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het uitbreiden van de woning met een veranda, op het perceel sectie A(Z-P) nr. 308P, gelegen Zoerleberg 12 in 2260 Westerlo. De melding werd ingediend op 8 april 2013 en is in overeenstemming met de geldende reglementering. De aangemelde handelingen mogen aangevat worden vanaf 27 april Artikel 3 Een afschrift van deze aktename zal bezorgd worden aan de aanvrager Ruimtelijke Ordening. Aktename melding. Prelaat Mudsaertslaan 15 (2013/909) De aanvrager 36 heeft op 16 april 2013 een melding ingediend voor het uitbreiden van de woning met een achterbouw, op het perceel sectie C(Tlo) nr. 358D, gelegen Prelaat Mudsaertslaan 15 in 2260 Westerlo

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014

College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 College van burgemeester en schepenen van 28 mei 2014 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering:: Kerkhofstraat (322TLO) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter Filip Verrezen,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 oktober 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 augustus 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 december 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015

College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 College van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige Aanvraag. Vergunning: -Bosstraat 31 (2014/108) 1. Aanwezig: Guy Van Hirtum - burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 januari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015

College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 College van burgemeester en schepenen van 8 april 2015 001 Ruimtelijke Ordening. Verkavelingsaanvraag. Weigering: Kerkhofstraat. (332TLO) 1. 002 Overheidsopdrachten. Onderhoud vuilmatten bij diverse gemeentelijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013

College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 College van burgemeester en schepenen van 2 mei 2013 001 Kunstonderwijs. Openverklaring vacante betrekkingen. 002 Ruimtelijke Ordening. Stedenbouwkundige aanvraag. Vergunning: Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie