Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg. gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni Anja van Balen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg. gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014. Anja van Balen"

Transcriptie

1 Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Anja van Balen

2 Treasury In de veranderende omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 17 juni

3 Andere tijden andere eisen Wendbaarheid Basel 3 Financieringsvoorwaarden Gebruik van Derivaten Jaarrekening Ziekenhuizen 3 Wendbaarheid is essentieel 2

4 Scenario planning: flexibiliteit Sterk veranderende omgeving Terugtrekkende overheid Burger die alleen voor het aller noodzakelijkste wil betalen Flexibiliteit van investeringen In hoeverre kan de investering gebruikt worden voor andere doeleinden: - Omvang van de ruimtes - Zelfstandige bewoning - Beschermd wonen in groepsverband Mogelijkheid tot afstoten Looptijd van contracten Naar de bank 3

5 Mogelijkheden en Kosten van financiering Miti ganten Jaar verslag Basel 3 4

6 Wat houdt Basel III in? 4 ratio s 1. Kapitaal Ratio Hogere kwaliteit en kwantiteit van kapitaal : Van 8 naar 18% Basel III 2. Hefboom Ratio Banken dienen een gezonde verhouding van geleend en eigen vermogen aan te houden Max. hefboom 33 x 3. Liquiditeit Ratio Banken dienen voldoende liquide middelen ter beschikking te hebben om te voldoen aan de potentiële betalingsverplichtingen in een stresssituatie van 30 dagen 4. Stabiele Funding Ratio Banken dienen voldoende langjarige (> 1 jaar) spaargelden en (obligatie) leningen aan te trekken voor de financiering van de langlopende financieringsverplichtingen (> 1 jaar) Matched funding 9 Kapitaal Ratio EL = PD x LGD x EAD EL = Expected loss PD = Probability of default Rating LGD = Loss Given Default Onderpand EAD = Exposure at Default 10 5

7 1. Kapitaal Ratio: Voorbeeld kapitaal effecten op een krediet Minimale kapitaaleis: 18% Gewenst rendement: stel 10% (gem. rendement dat beleggers/aandeelhouders verwachten) A. Product component Hypothecair gedekte lening Stel RWA* = 25%= B. Berekening Basel II Basel II capital target 8% Rendement op vermogen 10% bps Basel III Basel III capital target 18% Rendement op vermogen 10% bps Het RWA (risico gewogen activa) wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de klant, de waarde van de ingebrachte zekerheden, type product en limiet Toename kosten kapitaal bps Kapitaal Ratio: Voorbeeld kapitaal effecten op een krediet Minimale kapitaaleis: 18% Gewenst rendement: stel 10% (gem. rendement dat beleggers/aandeelhouders verwachten) A. Product component Blanco lening Stel RWA* = 50%= B. Berekening Basel II Basel II capital target 8% Rendement op vermogen 10% bps Basel III Basel III capital target 18% Rendement op vermogen 10% bps Het RWA (risico gewogen activa) wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de klant, de waarde van de ingebrachte zekerheden, type product en limiet Toename kosten kapitaal bps 12 6

8 Indicatie Financierings ratio s Algemene ratio s DSCR >1,3 Netto operationeel resultaat >1% Solvabiliteit > 15 a 20% Termijnen Afschrijving in 30 jaar Forse renovatie na 15 jaar Max. commitment 10 jaar Loan to Value zorg vastgoed Loan to value commercieel vastgoed Max 75% Max 0,75 x75% = 55% Bouw/vastgoed: Financiering in nieuwe marktomgeving Bouw totaal 80 miljoen Bouwduur 3 jaar Vrije cashflow: 5 mln pj Financiering Max financiering Zorg vastgoed: 60 mln Commercieel vastgoed 45 mln lekker slapen bouw volgend zorg vastgoed commercieel vastgoed 14 7

9 Willekeurige AWBZ instelling Balans Activa mln % Passiva mln % Vast Actief 70 72,9 Eigen Vermogen 22 22,9 Fin Vast Actief 17 17,7 Voorzieningen 6 6,3 totaal Vast 87 Lange Schuld 40 41,7 Vlottend Actief 9 9 Bancair af te lossen 6 6,3 divers 22 22,9 Totaal Totaal ,0 Resultaten rekening Financiele ratio's mln % budget ,0 Equity ratio 12,2%EV/omzet overige ink ,0 Solvabiliteit 23%EV/balanstotaal totaal inkomsten ,0 Debt Service 8,00Rente + aflossingen personeel ,5 EBITDA 14,00operationeel resultaat afschrijvingen 8 4,4 voor financiele lasten rente 2 1,1 DSCR 1,75EBITDA/Debt service impairments 1 0,6 overige kosten 34 18,8 Resultaat 3 2,2 bancaire rentevoet 5% Zelfde instelling met 30 mln nieuwbouw Balans Activa mln % Passiva mln % Vast Actief ,4 Eigen Vermogen 22 17,5 Fin Vast Actief 17 13,5 Voorzieningen 6 4,8 totaal Vast 117 Lange Schuld 63 50,0 alternatieve fin 6 4,8 Vlottend Actief 9 7 Bancair af te lossen 8 6,3 divers 21 16,7 Totaal Totaal ,0 Resultaten rekening Financiele ratio's mln % budget ,0 Equity ratio 12,2%EV/omzet overige ink ,0 Solvabiliteit 17%EV/balanstotaal totaal inkomsten ,0 Debt Service 12,00Rente + aflossingen personeel ,5 EBITDA 14,00operationeel resultaat afschrijvingen 10 5,5 voor financiele lasten rente 4 2,2 DSCR 1,17EBITDA/Debt service impairments 1 0,6 overige kosten 34 18,8 Resultaat -1-0,7 bancaire rentevoet 5% rente alt fin 7% 8

10 Derivaten Basis voorwaarden: Mifid professional vereist, voldoen aan 2 van de 3 voorwaarden: Eigen Vermogen > 2 miljoen Omzet > 40 miljoen Balans Totaal > 20 miljoen ABN classificeert de zorg standaard als non professional Opt- up naar professional is vereist Zorg dienstverlening als non-professional Transacties onder ABD, geen ISDA Beschikbaar product palet is beperkt Producten Payer Swap, Cap Looptijd : 9 jaar + restant van het kalenderjaar Vereiste Gekoppeld aan een lening, die op haar beurt gekoppeld is aan een investering Maximaal 75% van de financiering In afwachting van indicatie VWS/akkoord WfZ Forward starter met max 2 jaar forward starting periode 9

11 Fixed leningen zijn de dagelijkse praktijk Heldere propositie Kosten voordeel derivaten nagenoeg verdwenen Kosten zijn afhankelijk van het risico Financiële ratio s: Solvabiliteit : S> 15%, toename naar > 20% Rentabiliteit : >1 a 1,5% van de omzet Terugbetaal capaciteit : DSCR > 1,3 Looptijd: Aflosperiode: Nieuw 30 jaar Renovatie jaar Commitment : 10 jaar Onderpands waarde, basis: 65% van de WOZ waarde 10

12 Jaarrekening ziekenhuizen; VWS akkoord uitstel tot akkoord banken Wat doet de bank Verzendt Notification of Default Verzoekt additionele informatie Verstrekt, bij ontvangst acceptabele informatie Waiver onder door de bank te bepalen voorwaarden 22 11

13 Wat kan het ziekenhuis zelf doen om de impact te beperken Concept jaarrekening Management letter Uitleg transitie bedrag Prognose 2014/15 Minimum scenario Zeer Hoog Minder hoog Verpanding met ZV overeenkomen RC faciliteiten in lijn met Liquiditeits behoefte Recente waardebepaling vastgoed 23 12

14 Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Bas Meijer

15 Partners in Toezicht Amsterdam 17 juni 2014 Inhoudsopgave: Treasury Services Missie/diensten/producten De markt ontwikkelingen Financiers Wet- en regelgeving Impact? Control (on) Afhankelijkheden Checklist Toezichthouder Page 2 1

16 Introductie Treasury Services Treasury Services is in 2002 opgericht met het doel om klanten te helpen hun bottom line te verbeteren door het genereren van kostenbesparingen en synergiën en het verhogen van de financiële efficiency Treasury Services levert complete oplossingen op gebied van Cash Management, Risico Management, Finance en Treasury Control Treasury Services onderscheid zich door de kwaliteit van expertise en ervaring op gebied van Treasury en het feit dat complete oplossingen kunnen worden aangeboden Treasury Services heeft een indrukwekkend track record opgebouwd bij een groot aantal bedrijven, financiële instellingen en non-profit organisaties Page 3 Succes factoren van Treasury Services Het is de missie van Treasury Services om kwalitatief tot de absolute top te behoren op gebied van Treasury. De kwaliteit van de mensen van Treasury Services zijn de belangrijkste succes factor: Hoogwaardige expertise op gebied van Treasury Treasury Consultants met een langjarige en internationale ervaring Praktische hands-on mentaliteit Uitmuntende toegepaste wetenschappelijke kennis op gebied van Wiskunde en IT Page 4 2

17 Onze diensten en producten Diensten: Adviesverlening en Consultancy Interim diensten Outsourcing diensten Complex hedging Software oplossingen: TreasuryMetrics Financial Engineering Library Opleidingen en trainingen Page 5 Markt ontwikkelingen Financiering Banken zijn steeds minder geneigd om financiering te verschaffen Hogere funding kosten banken Verandering van gewenste kapitaal samenstelling banken door Basel III. LDP (Loan to Deposit Ratio) van Europese banken circa 140 %. Dit moet omlaag (bijv. US LDP ratio s circa 50 %). Basel III: banken moeten een RAROC van 15 % maken t.o.v. 8 % onder BASEL II. Borgstellingen vanuit de overheid zullen in de toekomst moeilijker worden verkregen. Dit zal de opslagen (voor o.a. kredietrisico) verhogen. Page 6 3

18 Markt ontwikkelingen Wet- & regelgeving Basel III: Aanhouden hogere zekerheden voor kredietverschaffers van 8% 15% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 4.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.0% 1.5% 4.5% Systemic risk buffer Countercyclical capital buffer Capital conservation buffer Tier 2 Hybrid Tier 1 Core Tier 1 Basel II Basel III Page 7 Markt ontwikkelingen LDP (Loan to Deposit Ratio) van Europese banken circa 140%. Dit moet omlaag (bijv. US LDP ratio s circa 50 %). Solvency II: risico meting, risico management, publicatie MifiD II: o.a. deskundigheid bestuurders EMIR: verplichte rapportage van ALLE derivaten aan centraal orgaan (AFM) Page 8 4

19 Markt ontwikkelingen - impact 1. Organisaties, ook in de publieke sector, zullen hun funding bronnen moeten diversifiëren. Alternatieve funding bronnen verkennen: publiek markt, eigen vermogen 2. Opslagen (kredietrisico, liquiditeitspremie) zullen toenemen. Managen van eigen rating wordt vereiste. In controle zijn op non-core risico s waardoor de volatiliteit op de resultaten af neemt. In controle zijn op de processen. 3. Managen van liquiditeitsrisico: Elimineren van idle cash. Sturen op kasstromen. Cash Flow Forecasting. Markt ontwikkelingen: impact 1. Non-bank funding zal toenemen, maar daarvoor dient u het kredietrisico dat kapitaalverschaffers op uw organisatie hebben te managen. 2. Managen van de eigen rating (kredietrisico): Managen van uw balans. Uw resultaten afhankelijk maken van uw core activiteiten. Geen verrassingen! Laten zien dat u in controle bent! Transparantie verschaffen. 3. Sturen op kasstromen: In kaart brengen van alle kasstromen binnen een ALM model. Efficiënt Cash Flow Forecasting model implementeren. Bankonafhankelijke cash pooling dagelijks geautomatiseerd proces. 5

20 Control In controle zijn en blijven 1. In Control - Financieel Technisch: a) Professionele manier van Risico meten: Onderscheid zekere en onzekere kasstromen Basis-Point-Value meting binnen een Asset Liability Management model. Naast Parallel risico (= duration) ook afvlakking en versteiling van de rentecurve. Duration alleen is niet genoeg gebleken. b) Professionele manier van Risico Managen: Beslissingsondersteuning Simulatie mogelijkheden Sensitiviteit analyses c) Berekeningen en analyses volgens de laatste inzichten: marktwaarde berekeningen en herwaarderingen volgens laatste technieken kredietrisico op tegenpartijen Control In controle zijn en blijven 2. In Control - Controle Technisch: a) Hedge Accounting: Het elimineren van slechte hedge voorstellen. Traceren van ineffectieve hedges, zowel vooraf als achteraf. b) Werkprocescontroles: In controle zijn op het proces (risico meting, risico management, hedging proces) Inhoudelijk in controle zijn ( bijv. berekening van marktwaardes). c) Compliance: Transparantie verschaffen in uw jaarverslag en laten zien dat u de regels correct toepast. 6

21 (on) Afhankelijkheden Diversificatie van funding verlaagt risico profiel bij bestaande financiers. Onafhankelijk risk management, verlaagd exposure, kredietlijnen en kosten. Onafhankelijk multicurrency-, multibank-, multicountry- Cash Pooling: verlaagd financiering behoefte. Optimale Cash Management structuur draagt bij aan transparantie, minder float en lagere kosten. Rente ontwikkeling impact op WACC Checklist Toezichthouder Beleid: Treasury policy Autorisatie Policy Risk Management policy Ieder Kwartaal: Controle op beleid Cash flow statements Cash flow forecasting Risk measurement risk revaluation - hedge accounting Afhankelijkheden: financiers, klanten, leveranciers Werkkapitaal ontwikkelingen Cash flows Ratio s ontwikkelingen: Net debt/ebitda Ondernemingsrisico: WACC ontwikkeling Page 14 7

22 Sheets seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Olav Andriesse

23 Toezicht op Treasury in de Zorg Seminar 17 juni 2014 [datum] Actueel in de zorg Financiering wordt gebaseerd op de zorg die daadwerkelijk geleverd wordt (budget- naar kasstroomgerichte sturing) dus uitgaven nog beter af stemmen op inkomsten. Nog complexere kasstromen binnen zorginstellingen. Voorspellen, beheersen en optimaliseren van kasstromen is essentieel. Toenemende solvabiliteitseisen. Het risicoprofiel van de zorgsector is fundamenteel gewijzigd. Introductie van de nieuwe ratio s. Banken (en WFZ) terughoudend in het financieren en borgen van investeringen en werkkapitaal. Bevoorschotting door zorgkantoor en verzekeraars is (zeer) beperkt. Verpandingsdiscussies. Nieuwe financieringsinstrumenten worden steeds vaker toegepast. Naast de financiële markt ook sectoreigen complicerende factoren: - het scheiden van wonen en zorg (care) - Invoering integrale tarieven (cure) - WMO, WLZ (AWBZ), ZVW, eigen bijdrage 1

24 De RvC/RvT moet inzicht hebben in: de mate waarin de instelling kasstroom rente- en rendementsrisico loopt of en onder welke omstandigheden deze risico s de continuïteit van de instelling in gevaar brengen de wijze waarop het bestuur deze risico s denkt te beheersen de effectiviteit van de door het bestuur voorgestelde maatregelen ter zake van risicobeheersing Toezicht op treasury: de kernvoorwaarden Een goede relatie met het bestuur De juiste kennis en vaardigheden in de Raad van Toezicht Continue aandacht en toezicht, niet alleen 5x per jaar (vinger aan de pols) Kwalitatieve stuurinformatie - Kasstromen, jaarverslagen, andere beleidsstukken - goed contact met de accountant en eventueel met financierende partijen Duidelijke regels in het treasurystatuut. - Wat mag wel en wat mag niet? Kijk uit voor kritiekloos kopiëren. - Wie heeft welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden? - Is er een treasuryparagraaf of treasuryjaarplan? Op welke manier wordt de voortgang gerapporteerd? - Overweeg: jaarlijkse stresstest, second opinion, scenarioanalyse 2

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie

Leidraad renterisico in het bankenboek

Leidraad renterisico in het bankenboek - 1 - De Nederlandsche Bank N.V. Leidraad renterisico in het bankenboek Juli 2005 - 2 - INHOUD 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 3 3 TIJDELIJKE REGELING RAPPORTAGE RENTERISICO... 4 4 VOORWAARDEN VOOR EEN ONTHEFFING

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Nederlandse Investeringsinstelling

Nederlandse Investeringsinstelling Nederlandse Investeringsinstelling Adviesnotitie kwartiermaker Dit is een uitgave van Kernteam Kwartiermaker NII Foto voorpagina: taxbrackets.org Mei 2014 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 4 2. Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent.

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Ons engagement op het vlak van deugdelijk bestuur Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Medewerkers, aandeelhouders, directie en raad van bestuur: bij

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie