Zet hier een achtergrondafbeelding neer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zet hier een achtergrondafbeelding neer"

Transcriptie

1 Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond.

2 Hoe dure leningen te voorkomen

3 Voorstellen Robert Berendsen:

4 Recreatie = investeren

5

6 Onderwerpen Renteontwikkelingen en de vooruitzichten Wat is uw rentevisie Hoe wordt renteopslag bepaald? Kwaliteit (rating) van uw bedrijf Benchmark

7 Onderwerpen Hoe kijkt de bank op dit moment Specifieke financieringsproducten Lease Crowdfunding Heeft u uw kredietbehoefte in beeld Kredietaanvraag Uit de praktijk Tips

8 Rente ontwikkeling en vooruitzichten

9 Rente ontwikkeling en vooruitzichten

10 Renteverwachting

11 Renteverwachting

12 Uw Rentevisie? (Hoe) anticipeert u daarop?

13 Rente-risico s Hoe is het huidige renterisico binnen de onderneming? Hoge rekening-courantlimiet? Veel gefinancierd o.b.v. variabele rente? Is rendement van de onderneming toereikend om renterisico op te vangen? Nu moment om (deel)financiering vast te zetten? MAAK BEWUST EEN AFWEGING

14 Hoe rente-risico beperken Variabele rente vastzetten Renterisico indekken door: Cap Swap (????!!!!) (let op: opslagen kunnen mogelijk aangepast worden) Looptijd vaste renteperiode beoordelen en mogelijk nu voor langere termijn vastzetten (huidige contract openbreken en rentemiddeling of boeterente (voor lief nemen)!)

15 Hoe rente-risico beperken LET OP: Heeft u op korte termijn investeringsplannen? Wilt u de vrijheid houden om makkelijk van financier te veranderen? Heeft u verkoop- of overnameplannen? Wees dan terughoudend met het vastzetten van rente!! Verschillende leningen => verschillende looptijden Risico minder flexibel om van financier te wisselen Hoge boeterente bij vervroegde aflossing (OOK bij VERKOOP onderneming)

16 Renterisico s Dekt u uw renterisico (nog) niet af: Volg maandelijks de ontwikkelingen van de Euribor-renten MAAR OOK Rente met langere looptijden

17 Prijs % Hoe wordt renteopslag bepaald Onderdelen van rente-samenstelling Onderhandelingsmarge Kapitaalkosten Verw achte verliezen Operationele kosten Kredietrisico Financieringskosten

18 Kwaliteit (rating) van uw bedrijf Kent u de KWALITEIT (RATING) van uw onderneming? Dun & Bradstreet Graydon Coface Euler Hermes.. Belangrijkste componenten voor de rating Betalingsgedrag Jaarrekening

19 De juiste focus?

20 Balanseffecten op de rating Kenmerken: 1. Momentopname 2. Bezittingen Schulden Eigen Vermogen Vorm weergave: Bezittingen Eigen Vermogen Schulden ACTIVA PASSIVA

21 Balans Onroerende zaken 1000 Eigen Vermogen 200 Inventaris 500 Langlopende schulden 750 Debiteuren/vorderingen 450 Rekening courant bank 250 Liquide middelen 50 Lening familie 500 Crediteuren Eigen Vermogen 10,00% Kort vordering/kort schuld 0,48

22 Balans Onroerende zaken 1000 Eigen Vermogen 200 Lening familie 500 Inventaris 500 Langlopende schulden 750 Debiteuren/vorderingen 450 Rekening courant bank 250 Liquide middelen 50 Lening familie 500 Crediteuren Eigen Vermogen 35,00% 10,00% Kort vordering/kort schuld 0,91 0,48

23 Rating van uw bedrijf Bedrijfsresultaat heeft meeste effect op rating Dit komt doordat: - Bedrijfsresultaat komt terug in V&W en Balans - Bedrijfsresultaat telt altijd mee in rating (negatief bedrijfsresultaat telt zwaar mee) - Eigen Vermogen telt altijd mee (o.a. solvabiliteit) (bedrijfsresultaat geeft mutatie in EV)

24 Rating van uw bedrijf Hoe kunt u de Rating van uw onderneming verbeteren? Voeg maximaal toe aan het Eigen Vermogen Verkort de balans Debiteuren incasseren --- lagere rekening-courant Overtollige middelen aanwenden voor: Verlaging rekening courantsaldo bank Betaling crediteuren Aflossen schulden Kortlopende schulden omzetten naar lang Rek.crt DGA, Lening door groepsmaatschappijen, familie-leningen

25 Rating van uw bedrijf Goede financieringsstructuur Investeringen financieren met lang vermogen Lease, Crowdfunding Balanspresentatie Overwegen presenteren commerciële balans Bewustere keuze in welke BV wordt geïnvesteerd / geleend Dividend uitkeren of toch zorgen dat de werk-bv zelf een goede rating heeft/houdt

26 Rating van uw bedrijf Praktische tips voor alle dag Voor externe partijen Betaal de rekeningen BINNEN de afgesproken betalingstermijn Voor de bank Bankier BINNEN de limiet Gebruik limiet telt mee / laat saldo fluctureren Zuiver ontstane overstanden direct weer aan

27 Goede rating heeft tot gevolg: - Lagere tarieven - Makkelijker/sneller verkrijgen kredieten - Betere betalingscondities - Hogere korting - (gemakkelijker) Verkrijgen van opdrachten - Mogelijk beperken aansprakelijkheid (tussen)-holding of privé - Betere marktpartij

28 Hoe kijkt de bank? Bijv. ABN: Visie op verblijfsrecreatie https://insights.abnamro.nl/visie-op-sector/2015/verblijfsrecreatie/

29 Hoe kijkt de bank? Ondernemer Financiering op basis van rendement / cash flow Goodwill (geactiveerd) wordt gecorrigeerd op vermogen Solvabiliteitseis minimaal 20%-30% Hantering interne (lagere) normen Interne rekenrente thans 5% Alle leningen moeten in 30 jaar afgelost kunnen worden

30 Hoe kijkt de bank? Gevolgen voor uw onderneming, zonder dat er in principe iets verandert t.o.v. verleden: Solvabiliteit wordt uitgehold door: Correcties goodwill Overige correcties door de bank (r.c. directie) Lagere waardering onroerende zaken Dekkingspositie wordt uitgehold door: Goodwill - Rechten hebben geen waarde Onroerende zaken hebben minder dekkingswaarde

31 Onderschat effecten niet!! Hoe kijkt de bank? correctie op Eigen Vermogen van ,-- Solvabiliteit ineens veel lager Dekking ineens veel lager Bedrijf valt misschien nu buiten normen

32 Specifieke financieringsproducten LEASE Object financiering Meestal 100% te financieren Afhankelijk van uw kredietwaardigheid en het object (-/- aanbetaling/inruil) Vaste rente 100% aflossing in (economische) levensduur van het object

33 Specifieke financieringsproducten Crowdfunding Bijvoorbeeld via Financieren buiten bank om. Veel financieren weinig Meerdere partijen Eén overeenkomst Plan via bijv geldvoorelkaar, derden kunnen participeren

34 Kredietbehoefte in beeld? Investeringen: - Investeringbedrag is vaak duidelijk = Kredietvraag? - Is er (tijdelijk) extra werkkapitaal nodig? - BTW voorfinanciering? - Bankgarantiefaciliteit - Vooruitbetalingen, betalingstermijn van uw afnemer - Inkoop materialen - Let op voorwaarden opnemen krediet. Wanneer wordt krediet uitgeboekt en hoe. - Vooral bij investering met langere looptijd (bijvoorbeeld nieuwbouw) - Kosten kunnen fors oplopen (kredietprovisie voor niet opnemen (deel)lening of renteverlies door 100% opnemen lening en weer op spaarrente zetten)

35 Kredietbehoefte in beeld? Ontstaan van liquiditeitsbehoefte Hoe te merken? Meer gebruik maken van de limiet Crediteurendruk loopt op (er moet later betaald worden) Verhouding korte vorderingen t.o.v. korte schulden < 1 Seizoenspatroon (winterperiode en zomervakantie) - nota s moeilijker/niet betaald worden. Eenmalige ontvangsten / meevallers zijn nodig om liquiditeit rond te zetten

36 Kredietbehoefte in beeld? Breng liquiditeitsbehoefte (werkkapitaal) TIJDIG goed in beeld door opstellen liquiditeitsbegroting. Werk met scenario s (bij welke omzet/marge/projecten is er welke behoefte) Werkkapitaalfinanciering zonder investering is moeizaam!! Rekening houden met lange doorlooptijd, goede onderbouwing nodig, goede documentatie Naast uitbreiding krediet/werkkapitaal mogelijke oplossing door: - Aanpassen aflossingsschema (structureel) - Uitstel van aflossing (incidenteel)

37 Kredietaanvraag opstellen INEENS GOED KredietVRAAG goed onderbouwen Invulling krediet Aanbieden zekerheden Complete aanvraag inclusief: Jaarcijfers Periode cijfers Prognose / Cash flow met scenario s Bedrijfsplan (toekomstvisie) Balans NA kredietverlening

38 Kredietaanvraag opstellen Goede kredietaanvraag betekent: Betere onderbouwing voor de contactpersoon bij de bank Snellere fiattering Meer kans van slagen Betere voorwaarden Lagere tarieven

39 Tips Inzicht in eigen financiële positie (dagelijks) Goed cash flow management Overweeg opstellen bancaire-/commerciële balans Vorm goede visie Beoordeel huidige financieringsstructuur Signaleer tijdig liquiditeitstekorten Beoordeel renterisico s Houdt rekening met uw toekomstwensen (investeringen/bedrijfsoverdracht etc.)

40 Tips Start kredietaanvraag vroegtijdig op Zorg voor voldoende werkkapitaal Denk aan externe partijen/uw rating Renteopslagen zullen in de toekomst meer fluctueren Wees zuinig op uw huisbankier Stel goede kredietaanvraag op

41 Jaarrekening specifiek

42 Kengetallen Anders kijken naar de gegevens uit de jaarrekening.

43 Kengetallen Prestatie-indicatoren - Activiteitsratio s - Liquiditeitsratio s - Solvabiliteitsratio s - Rentabiliteitsratio s - Productiviteitsratio s Diverse ratio s waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de balans en de Winst & Verliesrekening. Daarbij kunnen gegevens van de balans gekoppeld worden aan de gegevens van de Winst & Verlies.

44 Kengetallen Welke kennen we? ALGEMEEN - Solvabiliteit - Cashflow - Omzetsnelheid - Brutomarge - Debiteurentermijn - Crediteurentermijn - Current Ratio - Quick Ratio - Rentabiliteit Eigen Vermogen - Rentabiliteit Vreemd Vermogen RECREATIE SPECIFIEK - Aantal jaarplaatsen / seizoensplaatsen - Omzet per plaats - Omzet horeca

45 Wat kunnen we ermee? Kengetallen zeggen iets over de onderneming. Ze hebben een algemeen aanvaarde norm. Kengetallen kunnen daarnaast jaarlijks vergeleken worden. Met die van de eigen onderneming, maar ook met andere ondernemingen. Kunnen gebruikt worden voor toekomst-bepaling / begrotingen.

46 Solvabiliteitsratio s Solvabiliteit - EV tov Totale Vermogen: EV / TV = % - EV tov Vreemd Vermogen: EV / VV = % Meest gebruikt solvabiliteit: EV / TV Algemeen aanvaarde norm: solvabiliteit minimaal 30% = gezond

47 Rentabiliteitsratio s - Rentabiliteit Totale vermogen (Nettowinst + rente + belasting / gemiddeld totale vermogen) x 100% - Rentabiliteit Eigen Vermogen (Nettowinst / Gem Eigen Vermogen) x 100% - Rentabiliteit Vreemd Vermogen (Betaalde interest / Gem Geinv Vreemd Verm) x 100% - Brutowinstmarge Brutowinst / Omzet x 100% - Operationele winstmarge Bedrijfsresultaat / omzet x 100%

48 Liquiditeitsratio s - Current ratio Vlottende activa / Kort Vreemd vermogen - Quick ratio: Vlottende activa voorraden / Kort Vreemd Verm. - Debt ratio: Vreemd Vermogen / Totaal Vermogen Meest gebruikt: Current Ratio en Quick Ratio Algemeen aanvaarde norm: - Current ratio: tussen de 1,2 en 1,5 is gezond; te hoog is teveel liquide middelen waar te weinig mee wordt gedaan. - Quick ratio: Minimaal 1

49 Vragen? We horen ze graag Alfa Accountants en Adviseurs Anders Celsiusstraat PB NIJVERDAL Contactpersoon recreatie: Wim Kappers T: Financieren: Robert Berendsen T:

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

De succesvolle kredietaanvraag

De succesvolle kredietaanvraag De succesvolle kredietaanvraag Praktische MKB-tips om krediet te krijgen Wilt u krediet aanvragen bij uw bank maar ziet u er tegenop om uw ondernemingsplan te presenteren? Dan bent u niet de enige, want

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan

Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - U bent toch geen boekhouder? 1.1. Uw financiën zijn een uitdaging.... 3 1.2. Hoe gebruikt u dit boek?... 3 1.2.1. Heeft u ook een afkeer van cijferwerk?................ 3 1.2.2.

Nadere informatie

Wat hebben we geleerd van dit seminar?

Wat hebben we geleerd van dit seminar? Verslag seminar Toezicht op Treasury in de Zorg gehouden bij LEXSIGMA Healthcare op 17 juni 2014 Op 17 juni 2014 vond bij LEXSIGMA Healthcare het seminar Toezicht op Treasury in de Zorg plaats. Een gemêleerd

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico?

Krediet en risico. Risicoprofiel van de onderneming. 1. Wat is de betekenis van krediet? 2. Hoe komt een krediet tot stand? 3. Wat is kredietrisico? Krediet en risico Risicoprofiel van de onderneming 1. Wat is de betekenis van krediet? Van Dale: krediet = vertrouwen dat gesteld wordt in het vermogen tot betalen van een persoon of een onderneming, bereidwilligheid

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Uw bedrijf? Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe)

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie