Planning & Control rapportage. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning & Control rapportage. november 2011"

Transcriptie

1 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg of

2 Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst- en verliesrekening Toelichting op de winst en verliesrekening Kengetallen Kasstroom Balans

3 Inleiding november 211 Geachte heer, mevrouw, Dit rapport bevat de geconsolideerde rapportage over november 211. De totale omzet bedroeg in november ,- (oktober ,-) Per vestiging is de omzet en bedrijfsresultaat als volgt verdeeld: Vestiging Omzet Resultaat Zorginstelling A , ,- Zorginstelling B , ,- Zorginstelling C , ,- Naast de actuele cijfers vindt u de begrote cijfers en de cijfers van het afgelopen jaar. Behalve de grafische weergaven van de omzet, brutomarge en kosten zijn in dit rapport ook de financiële overzichten van de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroom opgenomen. Deze overzichten zijn ontleend aan de financiële administratie. Het rapport bevat een consolidatiestaat van de balans en de winst & verliesrekening. Door in deze rapportage de actuele cijfers te vergelijken met de realisatie vorig jaar en de begrote cijfers, wordt de samenhang en het verloop in de tijd voor u inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn een aantal specifieke kengetallen en ratio's opgenomen, die een heldere kijk bieden op de huidige gang van zaken en op de toekomst. Dit rapport biedt het gewenste inzicht, zodat u weet waar u staat en waar u aan toe bent. Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 1

4 Grafische overzichten november 211 Omzet De gerealiseerde omzet over november 211 bedraagt (november 21: ). De cumulatieve omzet tot en met november 211 is (november 21: ). De gerealiseerde omzet over oktober 211 was (cumulatief ). Het verloop van de omzet is in onderstaande grafiek weergegeven. Euro ( ) Enkelvoudige omzet jan 211 mrt 211 mei 211 jul 211 sept 211 nov 211 Actueel Budget Actueel vorig jaar Euro ( ) Cumulatieve omzet jan 211 mrt 211 mei 211 jul 211 sept 211 nov 211 Actueel Budget Actueel vorig jaar Omzet per instelling Euro ( ) jan 211 mrt 211 mei 211 jul 211 sept 211 nov 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 2

5 november 211 Brutomarge De gerealiseerde brutomarge over november 211 bedraagt (november 21: ). De cumulatieve brutomarge tot en met november 211 is (november 21: ). De gerealiseerde brutomarge over oktober 211 was (cumulatief ) Het verloop van de brutomarge is in onderstaande grafieken weergegeven. 35. Enkelvoudige brutomarge jan 211 feb 211 apr 211 jun 211 jul 211 sept 211 nov 211 Actueel Budget Actueel vorig jaar 8. Brutomarge per instelling jan 211 feb 211 apr 211 jun 211 aug 211 okt 211 dec 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 3

6 november 211 Kosten De totale kosten over november 211 zijn (november 21: ). De cumulatieve kosten tot en met november 211 zijn (november 21: ). De totale kosten over oktober 211 waren (cumulatief ). De specificaties zijn in de onderstaande grafieken opgenomen. Enkelvoudig november 211 Afschrijvingen (15.391) Patiënt- en bewonersgebonden kosten (1.49,1) Algemene kosten (12.274,41) Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (1.757,21) Onderhoud en energiekosten (2.757,73) Huisvestingskosten (38.553,12) Personeelskosten (49.994,63) Enkelvoudig november 21 Afschrijvingen (11.99) Patiënt- en bewonersgebonden kosten (454,7) Algemene kosten (9.746,94) Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (1.834,26) Onderhoud en energiekosten (2.181,15) Huisvestingskosten (25.183,41) Personeelskosten (39.982,86) Begroot november 211 Afschrijvingen (6.112) Patiënt- en bewonersgebonden kosten (788) Algemene kosten (1.532) Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (2.94) Onderhoud en energiekosten (2.46) Huisvestingskosten (35.394) Personeelskosten (27.871) Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 4

7 november 211 Resultaten Het bedrijfsresultaat over november 211 bedraagt 39.9 (november 21: ). Het cumulatieve bedrijfsresultaat tot en met november 211 bedraagt (november 21: ). Over november 211 bedraagt het begrote bedrijfsresultaat (cumulatief ). De gerealiseerde winst voor belastingen over november 211 is (november 21: ). De cumulatieve winst voor belastingen is over november 211 (november 21: ). Over november 211 is de gerealiseerde winst voor belastingen begroot op (cumulatief ). Bedrijfsresultaat en winst voor belastingen nov 211 BR november 211 Winst november 211 BR november 21 Winst november 21 BR planning november 211 Winst planning november 211 Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 5

8 Winst- en verliesrekening november 211 t.o.v. planning november 211 november 211 Actueel omzet Planning omzet Verschil in % Totaal omzet % % % Totaal inkoopwaarde omzet % % % Brutomarge % % % Personeelskosten % % % Huisvestingskosten % % % Onderhoud en energiekosten % % % Voedingsmiddelen en hotelmatige k % % % Algemene kosten % % % Patiënt- en bewonersgebonden kos % 788 % % Totaal kosten % % % Resultaat voor afschr % % % Afschrijvingen % % % Bedrijfsresultaat % % % Financiële baten en lasten -951 % -894 % % Resultaat voor belasting % % % Resultaat na belasting % % % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 6

9 Winst- en verliesrekening november 211 t.o.v. november 21 november 211 Actueel omzet vorig jaar omzet Verschil In % Totaal omzet % % % Totaal inkoopwaarde omzet % % % Brutomarge % % % Personeelskosten % % % Huisvestingskosten % % % Onderhoud en energiekosten % % % Voedingsmiddelen en hotelmatige k % % % Algemene kosten % % % Patiënt- en bewonersgebonden kos % 455 % % Totaal kosten % % % Resultaat voor afschr % % % Afschrijvingen % % % Bedrijfsresultaat % % % Financiële baten en lasten -951 % % % Resultaat voor belasting % % % Resultaat na belasting % % % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 7

10 Consolidatiestaat Winst- en verliesrekening november 211 november 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Moederstichting Totaal Totaal omzet Totaal inkoopwaarde o Brutomarge Personeelskosten Huisvestingskosten Onderhoud en energiek Voedingsmiddelen en h Algemene kosten Patiënt- en bewonersg Totaal kosten Resultaat voor afschr Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Financiële baten en las Resultaat voor belas Resultaat na belasting Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 8

11 Toelichting Winst- en verliesrekening november 211 t.o.v. planning november 211 november 211 Actueel omzet Planning omzet Verschil in % Totaal omzet Opbrengst productie % % % Zorgprestaties % % Mutatie onderhanden werk % % % % % % Inkoopwaarde omzet Inkoop standaard software % % % % % % Brutomarge % % % Personeelskosten Bruto lonen personeel % % % Sociale werkgeverslasten personeel % % % Reservering vakantiegeld % % % Pensioenpremies personeel % % % Ziekteverzekering % % % Af: Uitkering ziekteverzekering % 59 % % Maaltijdvergoedingen 237 % 264 % % Reiskosten 1.82 % 92 % % Opleidingskosten -196 % 666 % % Kantinekosten 161 % 126 % % Kosten arbodiensten 256 % 188 % % Geschenken personeel 25 % 8 % % Overige personeelskosten % % % % % % Huisvestingskosten Huurkosten huisvesting % % % Onderhoud/reparaties gebouwen 44 % % % Energieverbruik % % 34 1 % Zakelijke lasten huisvesting 613 % 684 % % Schoonmaakkosten 964 % 27 % % Bewakingskosten 538 % 96 % % Overige verzekeringen gebouwen 1.8 % 782 % % Overige kosten huisvesting % % % % % % Onderhoud en energiekosten Kantoorbehoeften 385 % 39 % -5-1 % Drukwerk 25 % 58 % % Automatiseringskosten 378 % 492 % % Telecommunicatie 856 % 726 % % Porti 623 % 48 % % Contributie en abonnementen 491 % 314 % % % % % Voedingsmiddelen en hotelmati... Bewonersgelden 687 % % % Aanschaffings- en onderhoudskosten 951 % 648 % % Andere hotelmatige kosten 119 % 264 % % % % % Algemene kosten Management vergoeding % % % Administratiekosten 855 % 654 % % Accountantskosten 84 % 434 % % Diverse verzekeringen % 148 % % Overige advieskosten 98 % % 98 1 % Overige algemene kosten 95 % 196 % % % % % Vervolg op volgende pagina. Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 9

12 november 211 Vervolg van vorige pagina. Actueel omzet Planning omzet Verschil in % Patiënt- en bewonersgebonden... Kosten behandel- en behandelings % 15 % % Kosten psycho-sociale behandeling % 48 % % Instrumentarium en apparatuur % 95 % % Kosten ontspanning en recreatie va % % 84 1 % Kosten van activiteiten buiten de in % 16 % % Overige patiënt- en bewonersgebo % % % 1.49 % 788 % % Totaal kosten % % % Resultaat voor afschr % % % Afschrijvingen Afschrijving goodwill % % % Afschrijving gebouwen % % % Afschrijving inventaris % % % % % % Bedrijfsresultaat % % % Financiële lasten Bankkosten 18 % 1 % % Rentelasten lang vreemd vermogen 776 % % % Rentelasten rekening courant bank % 326 % % Kosten creditcards / pin / stortingen 456 % 468 % % Koersverschillen Kas/Andere banken -299 % % % 951 % 894 % 57 6 % Resultaat voor belasting % % % Resultaat na belasting % % % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 1

13 Consolidatiestaat toelichting Winst- en verliesrekening november 211 november 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Moederstichting Totaal Totaal omzet Opbrengst productie Zorgprestaties Mutatie onderhanden Inkoopwaarde omzet Inkoop standaard software Brutomarge Personeelskosten Bruto lonen personeel Sociale werkgeverslast Reservering vakantiegeld Pensioenpremies perso Ziekteverzekering Af: Uitkering ziekteverz Maaltijdvergoedingen Reiskosten Opleidingskosten Kantinekosten Kosten arbodiensten Geschenken personeel Overige personeelskosten Huisvestingskosten Huurkosten huisvesting Onderhoud/reparaties Energieverbruik Zakelijke lasten huisve Schoonmaakkosten Bewakingskosten Overige verzekeringen Overige kosten huisves Onderhoud en energ... Kantoorbehoeften Drukwerk Automatiseringskosten Telecommunicatie Porti Contributie en abonne Voedingsmiddelen e... Bewonersgelden Aanschaffings- en onde Andere hotelmatige ko Algemene kosten Management vergoeding Administratiekosten Accountantskosten Diverse verzekeringen Overige advieskosten Overige algemene kosten Vervolg op volgende pagina. Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 11

14 november 211 Vervolg van vorige pagina. Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Moederstichting Totaal Patiënt- en bewoner... Kosten behandel- en b Kosten psycho-sociale Instrumentarium en ap Kosten ontspanning en Kosten van activiteiten Overige patiënt- en be Totaal kosten Resultaat voor afschr Afschrijvingen Afschrijving goodwill Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Bedrijfsresultaat Financiële lasten Bankkosten Rentelasten lang vree Rentelasten rekening c... Kosten creditcards / pi Koersverschillen Kas/A Resultaat voor belas Resultaat na belasting Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 12

15 Kengetallen november 211 t.o.v. planning (enkelvoudig) november 211 Actueel Planning Verschil In % Liquiditeit Liquiditeiten % Netto werkkapitaal % Current ratio 1,9-2,72 12,81 47,89 % Quick ratio 8,96-2,65 11,61 438,57 % Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 9,7 % 129,83 % -39,13 % -3,14 % Debt ratio (in %) 9,3 % -29,83 % 39,13 % 131,18 % Rentedekkingsfactor % Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 46,81 % 1, % -53,19 % -53,19 % Resultaat voor belastingen (in %) 11,8 % 73,53 % -62,45 % -84,93 % Rentabiliteit eigen vermogen (in %) 2,74 % 6,37 % -3,64 % -57,6 % Rentabiliteit totaal vermogen (in %) 2,36 % 8,8 % -5,72 % -7,76 % Interne efficiencygetallen Gem. betaaltermijn crediteuren % Personeelskosten in % omzet 14,55 % 8,56 % 5,99 % 69,94 % Personeelskosten in % kosten 41 % 33 % 8 % 26 % Omzet per euro personeelskosten % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 13

16 Kengetallen november 211 t.o.v. november 21 (enkelvoudig) november 211 Actueel Vorig jaar Verschil In % Liquiditeit Liquiditeiten % Netto werkkapitaal % Current ratio 1,9,74 9,35 127,97.. Quick ratio 8,96,6 8,37 142,2.. Solvabiliteit Solvabiliteit (in %) 9,7 % -3,78 % 121,48 % 394,66 % Debt ratio (in %) 9,3 % 13,78 % -121,48 % -92,89 % Rentedekkingsfactor % Rentabiliteit Brutowinstmarge (in %) 46,81 % 5,14 % -3,34 % -6,66 % Resultaat voor belastingen (in %) 11,8 % 12,2 % -,94 % -7,83 % Rentabiliteit eigen vermogen (in %) 2,74 % -294,66 % 297,4 % 1,93 % Rentabiliteit totaal vermogen (in %) 2,36 % 6,9 % -3,73 % -61,19 % Interne efficiencygetallen Gem. betaaltermijn crediteuren % Personeelskosten in % omzet 14,55 % 16,25 % -1,7 % -1,46 % Personeelskosten in % kosten 41 % 44 % -3 % -6 % Omzet per euro personeelskosten % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 14

17 Grafische weergave kengetallen november 211 Liquiditeit Actueel / begroot Actueel / begroot nov 211 dec 211 Liquiditeiten (actueel) NWK (actueel) Liquiditeiten (budget) NWK (budget) Current ratio (actueel) Quick ratio (actueel) Current ratio (budget) Quick ratio (budget) Solvabiliteit Actueel Begroot Eigen vermogen ( ,68) Vreemd vermogen ( ,24) Eigen vermogen ( ,54) Vreemd vermogen ( ,82) Rentabiliteit nov nov 211 Bruto-w instmarge in % (actueel) Bruto-w instmarge in % (budget) Netto-w instmarge in % (actueel) Netto-w instmarge in % (budget) Rentabiliteit eigen vermogen (actueel) Rentabiliteit eigen vermogen (budget) Rentabiliteit totaal vermogen (actueel) Rentabiliteit totaal vermogen (budget) Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 15

18 Kasstroom overzicht november 211 t.o.v. planning november 211 Actueel Planning Verschil In % Bedrijfsresultaat % Totaal afschrijvingen % Dotatie voorzieningen % Besteding uit voorzieningen % Afschrijvingen / mutatie voorzieningen % Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie voorraden % Mutatie vreemd vermogen kort % Mutatie werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties % Ontvangen rente % Ontvangsten uit deelnemingen % Betaalde rente % Betaalde belastingen % Bijzondere baten % Bijzondere lasten % Overige operationele activiteiten % Kasstroom uit operationele activiteiten % Investeringen in vaste activa % Desinvesteringen in vaste activa % Kasstroom uit investeringsactiviteiten % Opgenomen leningen % Aflossingen leningen % Verstrekte leningen % Aflossing op verstrekte leningen % Vermogensonttrekkingen % Vermogensstortingen % Kasstroom uit financieringsactiviteiten % Mutatie geldmiddelen % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 16

19 Kasstroom overzicht november 211 t.o.v. november 21 november 211 Actueel Vorig jaar Verschil In % Bedrijfsresultaat % Totaal afschrijvingen % Dotatie voorzieningen % Besteding uit voorzieningen % Afschrijvingen / mutatie voorzieningen % Mutatie kortlopende vorderingen % Mutatie voorraden % Mutatie vreemd vermogen kort % Mutatie werkkapitaal % Kasstroom uit bedrijfsoperaties % Ontvangen rente % Ontvangsten uit deelnemingen % Betaalde rente % Betaalde belastingen % Bijzondere baten % Bijzondere lasten % Overige operationele activiteiten % Kasstroom uit operationele activiteiten % Investeringen in vaste activa % Desinvesteringen in vaste activa % Kasstroom uit investeringsactiviteiten % Opgenomen leningen % Aflossingen leningen % Verstrekte leningen % Aflossing op verstrekte leningen % Vermogensonttrekkingen % Vermogensstortingen % Kasstroom uit financieringsactiviteiten % Mutatie geldmiddelen % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 17

20 Balans per 3 november 211 november 211 Actueel balans Planning balans Verschil In % Vorig jaar balans ACTIVA Immateriële vaste activa Goodwill % % % % % % % % Materiële vaste activa Gebouwen % % % % Inventaris % % % % % % % % Financiële vaste activa Vorderingen op groepsmaatschappijen % 915 % % % Overige langlopende vorderingen % % % % % % % % Voorraden Voorraad handelsgoederen % % % % Mutatie voorraad handelsgoederen % % % % Nog te ontvangen facturen % % % % Voorziening gereed product en handelsgoederen % % % % Nog te ontvangen goederen % 5.12 % % % % % % % Kortlopende vorderingen Te vorderen op groepsmaatschappijen % % % % Waarborgsommen % 1.68 % % % Vooruitbetaalde crediteuren % % % % Te vorderen omzetbelasting % % % % Te vorderen loonheffing / soc. verz % % % % Te vorderen pensioenpremies % % % 339 % Overige vorderingen 919 % 296 % % % Te ontvangen bedragen % 234 % % % Rekening courant V-Plan Holding B.V % % % % Overlopende activaposten % % % % % % % % Liquide middelen Vervolg op volgende pagina. Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 18

21 november 211 Vervolg van vorige pagina. Actueel balans Planning balans Verschil In % Vorig jaar balans Kas 493 % 863 % % 51 % Rekening courant bank % % % % Kruisposten % % % % Pinbetalingen / Creditcard % % % % Contante betalingen % % % % Vreemde valuta % % % 997 % % % % % Totaal % % % % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 19

22 Balans per 3 november 211 november 211 Actueel balans Planning balans Verschil In % Vorig jaar balans PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal % % % % Algemene / winstreserves % % % % Onverdeeld resultaat na belasting % % % % % % % % Achtergestelde leningen Achtergestelde leningen o/g % % % % % % % % Vreemd vermogen lang Langlopend bankkrediet % % % % % % % % Vreemd vermogen kort Te betalen aan groepsmaatschappijen % % % % Schulden aan participanten en ov. deeln. % % % % Crediteuren % % % % Vooruitontvangen bedragen % % % 249 % Te betalen omzetbelasting % % % % Te betalen loonheffing / soc. verz % 4.78 % % % Te betalen bedrijfsvereniging % % % % Te betalen pensioenpremies % 1.77 % % % Te betalen vakantiegeld % 1.24 % % % Te betalen rente % 328 % % % Te betalen kosten % % % % Rekening courant bank % % % % Overige kortlopende schulden 3.9 % % % % Kortlopend deel leningen % % % % Overlopende passivaposten % % % % % % % % Totaal % % % % Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 2

23 Consolidatiestaat Balans per 3 november 211 november 211 november 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Moederstichting Totaal ACTIVA Immateriële vaste a... Goodwill Materiële vaste activa Gebouwen Inventaris Financiële vaste activa Vorderingen op groeps Overige langlopende v Voorraden Voorraad handelsgoede... Mutatie voorraad hand Nog te ontvangen factu... Voorziening gereed pro Nog te ontvangen goed Kortlopende vorderi... Te vorderen op groeps Waarborgsommen Vooruitbetaalde credite Te vorderen omzetbela Te vorderen loonheffin Te vorderen pensioenp Overige vorderingen Te ontvangen bedragen Rekening courant V-Pla Overlopende activapost Liquide middelen Kas Rekening courant bank Kruisposten Pinbetalingen / Creditc Contante betalingen Vreemde valuta Totaal Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 21

24 Consolidatiestaat Balans per 3 november 211 november 211 november 211 Zorginstelling A Zorginstelling B Zorginstelling C Moederstichting Totaal PASSIVA Eigen vermogen Aandelenkapitaal Algemene / winstreser Onverdeeld resultaat n Achtergestelde lenin... Achtergestelde leninge... Vreemd vermogen la.. Langlopend bankkrediet Vreemd vermogen k... Te betalen aan groeps Schulden aan participa... Crediteuren Vooruitontvangen bedr Te betalen omzetbelast Te betalen loonheffing Te betalen bedrijfsvere Te betalen pensioenpre Te betalen vakantiegeld Te betalen rente Te betalen kosten Rekening courant bank Overige kortlopende sc Kortlopend deel leningen Overlopende passivapo Totaal Rapport samengesteld met Visionplanner Pagina 22

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Datum: 18-11-21 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Grafische overzichten exploitatiebegroting Grafische overzichten exploitatiebegroting

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013. Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2012-2013

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Fin. Jaarverslag 2014 Dieren Ambulance Helmond Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. 2014 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina III. JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 1-2 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3 3. Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA

Stichting Gezonde Gronden - Jaarrekening 2012. 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA 1.1 Balans per 31 december 2012 (Na resultaatbestemming) 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur (1) 6.944 3.708 Vervoersmiddelen (2) 870 1.160 7.814 4.868

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden

JAARREKENING Apolloweg 22-a AT Leeuwarden JAARREKENING 2014 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2014 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel

RAPPORT 2014. Stichting Wereldwinkel RAPPORT 2014 Stichting Wereldwinkel INHOUDSOPGAVE RAPPORT JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 2. Winst- en verliesrekening over 2014 3. Grondslagen van resultaatbepaling en van waardering 4. Specificaties

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2010 371 EB Zeist JAARREKENING 21 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde. inzake de jaarrekening 2011 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting de Heilbode Zeewolde inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2014 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam

Accountantsrapport 2013 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam Accountantsrapport 213 Stichting Masjid Wa Daralulum Islamia Ghausia Rotterdam INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam

Jaarrekening 2015. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Inhoud Accountantsrapportage Samenstellingsverklaring 4 Resultaatsvergelijking 5 Algemeen 7 Financiele positie 8 Fiscale positie 10 Grondslagen

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015

Vereniging Skiclub Wolfskamer te Huizen Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Vereniging Skiclub Wolfskamer te Financieel verslag seizoen 2014/2015 per 31 juli 2015 Inhoud Pagina Financiële positie 3 Staat van herkomst en besteding der middelen 3 Kasstroomoverzicht 4 Balans per

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015

VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 VOORBEELD V.O.F. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsrapport 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 5 5 Kengetallen 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2003 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2003 2003 2003 2003 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

INRICHTINGSSTUKKEN 2015

INRICHTINGSSTUKKEN 2015 Stichting AMOS Oud-Ehrenstein 1 1082 AH Amsterdam KvK-nummer (verplicht): 52700534 INRICHTINGSSTUKKEN 2015 INHOUD JAARREKENING 1 Balans 1 Winst-en-verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat VIKARIËN B.V. Financieel resultaat 2014 Putten, april 2015 E.R. Woltinge Vikariën B.V. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA PASSIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen 31-12-2014 31-12-2013

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 [verkort]

Jaarrekening 2013 [verkort] Jaarrekening 2013 [verkort] Stichting voor de Kunst Kleine- Gartmanplantsoen 21 1017RP &van der kloet is een Besloten Vennootschap. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing,

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Jaarrekening 2012 Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapportage 1.1 Verklaring 3

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015

Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus ZG ROGGEL. Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 Stichting Limburg Festival Thei Tummers Postbus 3732 6088 ZG ROGGEL Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD

Financieel Jaarverslag. Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren. Fin. Jaarverslag 2013 DA AHH LHVD Financieel Jaarverslag Dieren Ambulance Helmond e.o. Animal Hope Helmond e.o. Laatste Hulp voor Dieren 2013 INHOUDSOPGAVE VAN DIT RAPPORT Pagina II. SAMENSTELLINGSVERKLARING 1 III. JAARREKENING 1. Balans

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14

Jaarstukken 2012. Wereldwinkel Stede Broec jaarrekening 2012 pagina 1 van 14 Jaarstukken jaarrekening pagina 1 van 14 Balans per 31 december ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 31 december 2011 Bedrijfsgebouwen en terreinen 68.262 68.262 Inventaris

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie