Balans in evenwicht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Balans in evenwicht. www.pkfwallast.nl"

Transcriptie

1 Balans in evenwicht 1

2 Doel van deze bijeenkomst Inzicht verschaffen in financiële informatie Omvormen tot een tool of management, gericht op betere prestaties, hogere rendementen en het verbeteren van de waarde van de onderneming. 2

3 Wat gebeurt er om ons heen? (1) Financiering MKB op slot ICT Regelgeving Governance ZZP coöperaties Verantwoord ondernemen Technologie 3

4 Wat gebeurt er om ons heen? (2) 4

5 Wat gebeurt er om ons heen (3) De impact van big data op de onderneming in de komende jaren: 5

6 Wat gebeurt er om ons heen? (4) 6

7 Agenda Asset management Financiering en rendement Onderneming Operations Risico en compliance 7

8 De onderneming (1) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Wat valt u op aan deze cijfers? Is deze onderneming financieel gezond? Waaruit leidt u uw conclusie af? Is deze onderneming op juiste wijze gefinancierd? Wat kunt u zeggen over het jaar 2012? 8

9 De onderneming (2) Winst- en verliesrekening X BV Omzet Kostprijs verkopen Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Wat valt u op aan deze cijfers? Is deze onderneming financieel gezond? Waaruit leidt u uw conclusie af? Is deze onderneming op juiste wijze gefinancierd? Wat kunt u zeggen over het jaar 2012? 9

10 Asset management Wat zijn activa? Creditmanagement Balansverhoudingen Objectfinanciering 10

11 Wat zijn activa? Bezittingen van de onderneming Vast versus vlottend Kort versus langlopend Nieuwe tendens: IP / Data / Cliëntenbestanden etc Zonder activa wel of geen business? 11

12 Creditmanagement (1) 12

13 Creditmanagement (2) Ondanks slechte betaalmoraal gaan organisaties minder achter hun geld aan 13

14 Creditmanagement (3) 14

15 Creditmanagement (4) Actief debiteurenbeheer Tijdig factureren Betalingsvoorwaarden Betalingsherinnering Contact Rente Verkorten debiteurendagen Factoring Incasso Beoordeling afnemer Dun & Bradstreet Graydon KvK 15

16 Balansverhoudingen (1) Off balance 1. Activa gaan van de balans af terwijl er nog wel risico's over worden gelopen ('derecognition'). 2. Activa en verplichtingen worden bij het aangaan van een contract niet op de balans opgenomen. Voorbeelden zijn operationele leaseverplichtingen en investeringsverplichtingen. 3. Entiteiten (m.n. special purpose entities) worden niet geconsolideerd, ook al loopt de rapporterende rechtspersoon er wel risico's over. 16

17 Balansverhoudingen (2) Operational lease vs financial lease Ontwikkelingen IFRS 17

18 Objectfinanciering Specifiek doel financiering Activa veelal als onderpand Alléén onderpand niet langer afdoende Waarom wordt overgegaan tot objectfinanciering? Verstandig voor onderneming?? Financial lease 18

19 De onderneming Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Solvabiliteit: Wat is het, wat zegt het? Old school?? 19

20 De onderneming Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Solvabiliteit: Wat is het, wat zegt het? Solvabiliteit: 19,0% / 12,0% / 26,5% Solvabiliteit bancair: 15,0% / 12,0% / 29,5% (+ 80% pensioen -/- lening DGA -/- goodwill) 20

21 De onderneming (pand verkocht voor 1,6mio) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Solvabiliteit van 19,0% naar 25,2% Bancair van 15,5% naar 21,0% 21

22 De onderneming (de liquiditeit) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Hoe is de liquiditeitssituatie van de onderneming? Waar kijk je naar? Is de kennis op basis van de balans toereikend? 22

23 De onderneming (de liquiditeit) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Hoe is de liquiditeitssituatie van de onderneming? Waar kijk je naar? Current ratio: 1,18 / 1,07 / 1,52 Quick ratio: 1,0 / 1,0 / 1,43 Overtollige liquiditeit?? Hoeveel??? 23

24 De onderneming (de liquiditeit) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Hoe is de liquiditeitssituatie van de onderneming? Waar kijk je naar? Current ratio: 1,18 / 1,07 / 1,52 Quick ratio: 1,0 / 1,0 / 1,43 Overtollige liquiditeit?? 588K. Overtollig???? 24

25 De onderneming (pensioen) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Op welke wijze gewaardeerd? Wanneer uit te keren? 25

26 Operations Business model KPI s Waarde toevoegen 26

27 Business model (1) Waar verdien ik de euro s mee? Project vs product Dienst vs goederen Analyse Marge Soort Benchmarking branche/sector/filialen Big data Nederlandse ondernemers hebben meer scherpte nodig bij het maken van bedrijfsmodellen en het continu aanpassen van die modellen Patrick van der Pijl 26 november 2014 in Waarde propositie ontwerp 27

28 Business model (2) Waar richt je je op? Welke doelen stel je je? Maak het concreet en meetbaar. En toets regelmatig! acquisitiestrategie 28

29 Business model (3) Projecten % % % Producten % % % Maintenance % % % Consultancy % % % % % % 29

30 KPI s (1) Een KPI voldoet meestal aan het SMART-principe: Specifiek; Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? Realistisch; Is het doel haalbaar? Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn? Hoe zien we KPI s terug in de casus? 30

31 De onderneming (KPI s) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Debiteurentermijn: 31, 47, 44 dagen Crediteurentermijn: 51, 49, 38 dagen 31

32 De onderneming Winst- en verliesrekening X BV Omzet Kostprijs verkopen Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Bruto Marge: 17,0%, 7,0% en 20,0% 32

33 KPI s (2) Debiteuren Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit vreemd vermogen Current ratio Quick ratio Debt ratio Verschillende soorten kosten ten opzichte van elkaar/omzet Omloopsnelheid van het vermogen Omloopsnelheid van de voorraad Rentedekkingsfactor Groei van de bedrijfswaarde Merkherkenning (onderzoek of afnemers je merk kennen) Groei van het marktaandeel Cijfer herhalingsaankopen Aantal nieuwe klanten Cijfer verloren cliënten Cijfer voornaamste cliënten Snelheidsevaluatie investering project Klanttevredenheid Verhouding directe/indirecte uren Top x Zoek correlaties! 33

34 Waarde toevoegen (1) In breedste zin ten behoeve van: Rendement / (toekomstige) financiering Overdracht in toekomst Bedrijfsopvolging 34

35 Waarde toevoegen (2) Wat is waarde? Vanuit welk perspectief? 35

36 Waarde toevoegen (2) Wat is waarde? Vanuit welk perspectief? Hoe te berekenen? Dus wat te doen? 36

37 Waarde toevoegen (3) Het is niet interessant wat je hebt, maar wat je er mee kunt genereren. Wat is de verdiencapaciteit van een bezitting, van de onderneming? 37

38 Waarde toevoegen (4) Maak meerjarenprognoses/liquiditeitsprognoses Bepaal toekomstige geldstromen en beheers deze Bepaal toegevoegde waarde investeringen, nieuwe diensten of producten Maak scenarioanalyses Speur de valuedrivers van de onderneming op Zie waarnaar je kijkt!! Verbeter rendement tijdens het bezit Vergroot de opbrengst bij verkoop Creëer waarde! 38

39 Waarde toevoegen (5) Voorbeelden valuedrivers: Werkkapitaal beheer (schraal houden met liquiditeit) Kostenoptimalisatie (geen onnodige uitgaven) Ontwikkel alternatieve inkoopkanalen Maak onderneming onafhankelijk van DGA Zorg voor zoveel mogelijk flexibiliteit Mogelijk pand SOLB Kijk vooral ook naar de operatie: splits de P en de Q Bereken periodiek de waarde en daarmee de waardeontwikkeling!! 39

40 Financiering en rendement Leverage Elasticiteit Financiële instrumenten 40

41 Leverage (1) Voorbeeld Een onderneming heeft een totaal vermogen van 1 miljoen euro en een winst voor belastingen en rente van euro. De rente is 5%. Belastingen bedragen 25%. Bestaat het totaal vermogen voor 100% uit eigen vermogen (m.a.w. er zijn geen schulden), dan is de rentabiliteit van het eigen vermogen gelijk aan 15% ( / *100%). Echter, is het totaal vermogen opgebouwd uit 50% eigen vermogen en 50% vreemd vermogen (EV= , schulden= ), dan is de winst na rente en belastingen: = euro. De rentabiliteit van het eigen vermogen is vervolgens / *100%= 26,25% 41

42 Leverage (2) Is het totaal vermogen voor slechts 20% opgebouwd uit eigen vermogen en is 80% van het TV vreemd (EV= en schuld= ) dan is de winst na belastingen en rente gelijk aan ( ) euro. De rentabiliteit van het eigen vermogen is vervolgens / *100= 60% 42

43 De onderneming (leverage) Winst- en verliesrekening X BV Omzet Kostprijs verkopen Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Rentabiliteit eigen vermogen: Rentabiliteit totaal vermogen: 43

44 De onderneming (leverage) Winst- en verliesrekening X BV Omzet Kostprijs verkopen Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Rentabiliteit eigen vermogen: 18%, -62% Rentabiliteit totaal vermogen: 3%, -11% Goede leverage??? 44

45 Elasticiteit In hoeverre is de onderneming in staat bij gewijzigde omstandigheden de activa te laten meebewegen met de financieringen en/of andersom?? 45

46 De onderneming (elasticiteit) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden

47 Financiële instrumenten (1) Renteswap affaire 47

48 Financiële instrumenten (2) Voorbeeld renteswap Stel: op 2 november 2007 sluit C BV een 10-jarige lening van 5 mio af bij de bank gebaseerd op 1-maands euribor vermeerderd met een kredietopslag. Tegelijkertijd sluit hij een renteswapovereenkomst af op basis waarvan hij 5,5% vast betaalt aan de bank en 1-maands euribor ontvangt gedurende 10 jaar voor een hoofdsom van 5 mio. Mogelijk zou rente gaan stijgen. Gevolg: C BV ontvangt 1-maands euribor en betaalt 5,5% uit hoofde van swapovereenkomst, én de 1-maands euribor rente plus kredietopslag over de lening. Risico bijstorting marginverplichting Evt. opnemen negatieve waarde Ineffectieve hedge 48

49 Financiële instrumenten (3) EMIR On balance ipv off balance Ontwikkelingen IFRS 49

50 Risico en compliance Financieringsvoorwaarden Dividenduitkering Verantwoord ondernemen 50

51 Financieringsvoorwaarden (1) Voorwaarden vooral gebaseerd op: Solvabiliteit Verhouding VV/EV Interest coverage ratio 51

52 De onderneming (financieringsvoorwaarden) Winst- en verliesrekening X BV Omzet Kostprijs verkopen Lonen en salarissen Afschrijvingen Huisvestingskosten Verkoopkosten Algemene kosten Diverse lasten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiele resultaten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen Interest coverage ratio: 5,37-18,57 13,23 Rentedr schulden/ebitda: 1,70-1,65 1,23 Wat zeggen deze kentallen? 52

53 Financieringsvoorwaarden (2) Zekerheden niet langer voldoende Forecasts Meerjarenbegroting Liquiditeitsprognoses Managementinformatie 53

54 Dividenduitkering (1) Geen crediteurenbescherming meer door kapitaalsbeschermingsregels, maar. Deze zit nu in 2:216 BW goedkeuring bestuur aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder niet te goeder trouw maximaal bedrag van de uitkering + wettelijke rente uitkeringstoets Bescherming schuldeisers is gebaseerd op de geoorloofdheid van uitkeringen die worden beoordeeld aan de hand van de financiële situatie van de vennootschap 54

55 Dividenduitkering (2) aandeelhouders bevoegd tot vaststellen dividend/uitkering uitkeringen mogelijk voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves door AV (balanstest) het bestuur van de vennootschap moet goedkeuring verlenen aan de uitkering het bestuur moet voornoemde goedkeuring weigeren als het weet of redelijkerwijs moet weten dat de vennootschap na de uitkering niet kan doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (de zogenaamde uitkeringstoets) 55

56 Dividenduitkering (3) In beginsel periode van 12 maanden Begroting en liquiditeitsprognose Voltrekken rekening courant faciliteit Grote aanstaande investeringsverplichtingen Verrekenen met vordering op aandeelhouder Schuldig blijven (RC of langlopend) Deelnemingen: Mogelijke wettelijke reserve deelneming Als niet over de overige reserves van de dochter kan worden beschikt RJ: beperking indien en voor zover door uitkering discontinuïteit onontkoombaar is of ernstige onzekerheid over de continuïteit bestaat Alle relevante feiten en omstandigheden 56

57 De onderneming (dividenduitkering) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Hoe bij deze onderneming? Wat wilt u nog weten? 57

58 De onderneming (dividenduitkering) Balans per 31 december X BV Goodwill AK Pand Overige reserves Inventaris Verstrekte lening Voorziening voor belastingen Voorraden Voorziening voor pensioen Debiteuren Lening bank Groepsmaatschappijen Overige vorderingen Schuld bank Onderhanden projecten Liquide middelen Crediteuren Groepsmaatschappijen Belastingen en premies Overige schulden Hoe bij deze onderneming? Wat wilt u nog weten? Cash flow analyse komende 12 maanden Belangrijke ontwikkelingen Commerciële waarde pensioenvoorziening Commerciële waarde pensioenvoorziening volgens belastingdienst 58

59 Verantwoord ondernemen Integrated reporting MVO Nederland Verbeteren KPI s! 59

60 Conclusies In elkaar grijpend geheel Dient meerdere doelen Maak het meetbaar Onderscheidend in de markt Minimaliseer risico s Focus op rendement en waardecreatie Financiering en rendement Asset manage ment Onderneming Risico en compliance Operations Doe het en blijf het doen!!! 60

61 PKF Wallast bedankt u voor uw aandacht! drs. Erwin Bakker RA Accountant Eric Gort RA Belastingadviseur/Business Valuator

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels

Voor vrij ondernemen. IFRS for SME. De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels Voor vrij ondernemen IFRS for SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De mkb-versie van IFRS vergeleken met Nederlandse jaarrekeningregels IFRS FOR SME De

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

De bouwsector: Waar en hoe kan het beter?

De bouwsector: Waar en hoe kan het beter? De bouwsector: Waar en hoe kan het beter? Jaap Koelewijn 8 april 2014 2 Sterke stellen: FD 29 maart 2014 Hij is architect 3 Agenda Kennismaking De macro-economische omgeving Het probleem Aanpak De mindset

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking

Externe Verslaggeving 2 proeftentamen nieuwe stijl - uitwerking Opgave 1 1. Conform de wettelijke bepalingen ( art. 2:385) is het niet toegestaan eigen aandelen te activeren. Ook mogen deze niet in mindering gebracht worden op het geplaatste aandelenkapitaal (art.

Nadere informatie

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe)

Benchmark rapport. Handel in en reparatie van personenauto0s en lichte bedrijfsauto0s (geen import van nieuwe) Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe) Uw bedrijf? Branche 452 Handel in en reparatie van personenautos en lichte bedrijfsautos (geen import van nieuwe)

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Moduleopdracht. Financieel management

Moduleopdracht. Financieel management Moduleopdracht Financieel Management Naam B. (Diane) Vroegindeweij-Groenendijk Studentnummer xxxxxxxx Datum 10 december 2013 NCOI Opleidingsgroep HBO Management, Economie & Recht Financieel management

Nadere informatie

Businessplan. Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden. Datum: 24-04-2008. Startdatum prognoses: 01-01-2008. Prognoseperiode: Valutaeenheid:

Businessplan. Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden. Datum: 24-04-2008. Startdatum prognoses: 01-01-2008. Prognoseperiode: Valutaeenheid: Businessplan Voorbeeldbedrijf B.V. Woerden Datum: 24-4-28 Startdatum prognoses: 1-1-28 Prognoseperiode: Valutaeenheid: 3 Jaar EUR Inhoudsopgave Pag. H 1 Algemene bedrijfsgegevens H 2 Businessplan H 3 Grafische

Nadere informatie